Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.39/06-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 30-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2005

  Aprobarea componenței comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate, nr. 145/1997.  

Ședința a început la ora 9,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Dan Radu Rușanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Petru Popeangă și Titu Nicolae Gheorghiof, secretari.

   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Bună dimineața.

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 332 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 211 deputați, sunt absenți 121, din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 8 deputați.

Înainte de a intra pe ordinea de zi, aș vrea să vă supun atenției constituirea Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate, nr. 145/1997. Din comisie fac parte domnii: Ioan Corneliu Dida, Grupul parlamentar al PSD; Aurel Nechita, Grupul parlamentar al PSD; Marian Sorin Paveliu, Grupul parlamentar al PNL; Petru Movilă, Grupul parlamentar al PD; Mircea Ifrim, Grupul parlamentar al PPRM; Istvan Bonis, Grupul parlamentar al UDMR, și Mircovici Niculae, Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Dacă sunteți de acord cu ei? Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Vă mulțumesc.

 
Informare privind demisia domnului Florin Nicolae Muntean, P.D., Circumscripția electorală nr. 34 Sibiu, din calitatea de deputat.  

De asemenea, avem o cerere de demisie, a domnului deputat Florin Nicolae Muntean, ales deputat în Circumscripția electorală nr. 34 Sibiu, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, care a prezentat cererea de demisie din calitatea de deputat începând cu data de 21 martie 2005.

Domnul deputat este, cumva, prezent în sală? Dacă nu este prezent în sală, luăm act de cererea dânsului de demisie și se declară locul vacant.

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Inițiativa Granițe Externe 2003 pentru România, semnat la București la 19 decembrie 2003 și în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, semnat la București la 16 ianuarie 2004 (rămas pentru votul final).  

Primul punct la ordinea de zi este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană.

Există raportul de adoptare, din partea Comisia pentru buget, a fost distribuit. Camera Deputaților este cameră decizională.

Din partea comisiei, vă rog.

   

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București, la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul "Inițiativa Granițe Externe 2003 pentru România", semnat la București la 19 decembrie 2003, și în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, semnat la București la 16 ianuarie 2004.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea din Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților a participat domnul Jakob Istvan, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Au participat, de asemenea, 26 de deputați, din totalul de 27 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților, iar comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumim, domnule deputat.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii: Lege privind aprobarea Ordonanța Guvernului nr. 5/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București, la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria și România pentru anul 2003, semnat la București, la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru anul 2003, semnat la București, la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul "Inițiativa Granițe Externe 2003 pentru România", semnat la București, la 19 decembrie 2003, și în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, semnat la București, la 16 ianuarie 2004.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nefiind observații, îl considerăm adoptat.

 
Dezbaterea Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina (rămas pentru votul final).  

Punctul următor pe ordinea de zi este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România.

Din partea inițiatorului?

   

Doamna Georgeta Ionescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Stimate domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Supunem atenției dumneavoastră un alt proiect de act normativ, care se deosebește de Ordonanța Guvernului nr. 15/2005 prezentată anterior doar prin denumire și program PHARE la care se aplică, cuprinsul său fiind identic.

Aceleași considerente arătate mai devreme au determinat adoptarea unui act normativ distinct, care să creeze cadrul legal de implementare a programului PHARE în 2004. Și aceste prevederi au aplicabilitate în timp redusă, până la data stabilită în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană pentru programele PHARE 2004, ca fiind termenul limită de executare a contractelor și de efectuare a tuturor plăților, respectiv, 30 noiembrie 2007.

Având în vedere însă faptul că programele PHARE 2003, respectiv, PHARE 2004, atât în ceea ce privește termenele de executare, cât și descrierea măsurilor ce urmează a fi finanțate, organismele cu rol de implementare a proiectelor, bugetele detaliate pentru fiecare componentă sunt prevăzute în momorandumuri de finanțare diferite, din aceleași rațiuni, au fost promovate două acte normative distincte, având ca obiect de reglementare programele PHARE 2003, respectiv, PHARE 2004.

Vă mulțumim pentru atenție și sprijin.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumim.

Din partea comisiei?

 
   

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare, așa cum s-a arătat de către reprezentantul Ministerului Finanțelor, aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Guvernului, domnul Jakob Istvan, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au participat 26 de deputați, din totalul de 27 de membri ai comisiei.

Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților, iar comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trecem acum la dezbaterea pe fond.

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina.

Art. 1: "Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 16/27 ianuarie 2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina, adoptat în temeiul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 602/2004 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 101 din 31 ianuarie 2005".

Proiectul de lege a fost aprobat de Senat în 21 februarie 2005.

Ambele proiecte de lege se transmit pentru vot final.

Aș vrea să vă fac o rugăminte și să vă cer o aprobare. În loja publicului, este Înalt Prea Sfinția Sa Arhiepiscopul Sucevei, Pimen, și v-aș cere aprobarea, dacă sunteți de acord, să-l invităm în dreapta, aici, în loja pentru comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate, s-a aprobat. Vă mulțumesc.

Înalt Prea Sfinția Sa este rugat să ia loc în lojă.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005 (retrimis comisiei).  

Punctul următor pe ordinea de zi este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005.

Din partea inițiatorului?

   

Domnul Mihai Marian Eftimescu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Înainte de a proceda la discutarea acestui act normativ, ne permitem să vă solicităm respectuos o eventuală restituire a acestui proiect de act normativ la Comisia pentru muncă și protecție socială. Îndrăznesc să formulez această cerere întrucât în textul adoptat și avizat până în acest moment există o eroare materială cu privire la valoarea sectorială de referință luată în calcul la salarizarea personalului auxiliar. Deși este o eroare materială, considerăm că se impune restituirea la comisie, pentru a obține și o reavizare de către Ministerul Finanțelor, pentru că, eroare, eroare, dar ea are consecințe financiare. Vă mulțumim.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Din partea comisiei? Domnul președinte Duțu.

 
   

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Suntem de acord cu retrimiterea la comisie, pentru corectarea acestor erori materiale.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumim.

Dacă sunt alte poziții? Domnul Ponta.

 
   

Domnul Victor Viorel Ponta:

Domnule președinte,

Nu avem o obiecție de fond asupra propunerii, dar cerem să fie rezolvată cât mai urgent, pentru că e vorba de drepturile salariale ale magistraților și, dacă vorbim de reformă în justiție, poate rezolvăm această problemă, în sfârșit. Deci, dorim să nu fie o tergiversare intenționată a acestei probleme. Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg,

În mod clar nu va fi o tergiversare.

Domnul Nicolăescu și, după aceea, domnul deputat Bolcaș.

 
   

Domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu:

Domnule președinte,

Cred că solicitarea Guvernului este corectă și este corectă pentru că, fiind vorba de influențe bugetare, e nevoie încă o dată de avizul Ministerului Finanțelor Publice. Nu sunt de acord cu discuția care se poartă aici de către PSD, nu se tergiversează, nu se amână, pur și simplu, se intră în normalitate.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Domnul deputat Bolcaș. Vă rog.

Voci din partea Grupului parlamentar al PSD:

Prin amânare se intră în normalitate... Foarte bine! Am mai auzit una, se amână și se intră în normalitate!

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Eu cred că e bine că am luat cuvântul acum. Evident, este vorba de anumite influențe financiare care afectează conținutul acestei ordonanțe. Problema nu se poate rezolva în plen și, în aceste condiții, retrimiterea este regulamentară.

În ceea ce privește temerea că s-ar tergiversa aplicarea unor prevederi care să ducă în normalitate justiția, eu vă reamintesc, domnilor colegi, că ne aflăm în prezența unei ordonanțe a Guvernului care își produce deja efectele. Prin lege, trebuie să corectăm ceea ce nu corespunde unei realități.

Deci, nu se tergiversează nimic, sub nici o formă. Puțină atenție la titlul legii ar fi lămurit aceste lucruri. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, stimate coleg.

Deci, legea se retrimite la comisie, pentru clarificări financiare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială (rămas pentru votul final).  

Următorul punct la ordinea de zi este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Conform regulamentului, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la fiecare punct, cât și durata totală de dezbatere a acestui proiect de lege. Invit Biroul Comisiei juridice, sesizate în fond, să facă propuneri pentru timp.

Din partea Comisiei juridice?

   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vă propun timp total de dezbatere 5 minute și 1 minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu propunerea făcută? Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate, a fost aprobată.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului.

 
   

Domnul Mihai Marian Eftimescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Susținem adoptarea proiectului de lege cu amendamentele de substanță care au fost aduse acestui text, inclusiv de Comisia juridică a Camerei Deputaților. Și am în vedere, în plus, și corelarea efectuată în urma retrimiterii la comisie, care răspunde și unora dintre temerile exprimate data trecută, când această lege a fost în atenția dumneavoastră.

Îmi permit doar să semnalez că, practic, principala țintă a acestei ordonanțe este înlăturarea alin. 2 al art. 24 din Legea nr. 115/1999, care prevedea că: "Punerea sub urmărire penală a foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiuni săvârșite în exercițiul funcției lor se face potrivit normelor de procedură din prezenta lege". Prin această dispoziție se crea o categorie privilegiată, care purta, pe toată viața (deci, viager), calitatea de "fost ministru".

Așa cum bine știți, în fața legii nu există calitatea de "fost parlamentar", atunci când se termină mandatul, se termină; și nici de "fost judecător", atunci când nu mai ești judecător, nu mai beneficiezi de imunități.

Comisia Europeană ne-a semnalat că aceasta este o formă de discriminare și că ea trebuie înlăturată. Ne-a semnalat insistent acest aspect, că trebuie înlăturată, și ne-am supus. Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc inițiatorului.

Din partea comisiei?

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

Propunerea de modificare se fundamentează pe Raportul de țară al Comisiei Europene pe anul 2004, potrivit căruia se recomandă eliminarea imunității foștilor miniștri. De asemenea, modificarea și completarea legii are în vedere și Raportul de evaluare a României adoptat de Grupul de State Împotriva Corupției al Consiliului Uniunii, la 4-8 martie 2002, care recomanda României să modifice legislația națională, în scopul restrângerii categoriilor de persoane care se bucură de procedură specială privind urmărirea penală, cu referirea expresă la foștii miniștri, considerând că inviolabilitatea acestora este incompatibilă cu prevederile Principiului Director nr. 6.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Plenul Parlamentului, în ședința din 15 martie, a hotărât restituirea la Comisia juridică, la solicitarea acesteia, pentru reanalizarea unor texte. Iar Comisia juridică, în ședința din 17 martie, a reluat dezbaterile la acest proiect, întocmind un raport suplimentar.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil acest proiect, de asemenea și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, precum și Consiliul Legislativ.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2005.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților, competența decizională aparține Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii în comisie, aceasta propune adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele formulate în raport.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Vă rog, grupurile parlamentare? Domnul Victor Ponta.

 
   

Domnul Victor Viorel Ponta:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În numele Grupului parlamentar al PSD aș dori să explic de ce grupul nostru nu susține această inițiativă legislativă, cu convingerea că dacă toți colegii deputați înțeleg exact la ce se referă această modificare vor vota, de asemenea, împotrivă.

E vorba de instituirea unei discriminări, pe care nu o cere nici Consiliului Europei nici Uniunea Europeană, între foștii miniștri și actualii miniștri. Recomandarea a fost făcută de înlăturare nu a imunității, pentru că nu e vorba de o imunitate aici, ci este vorba de o procedură specială, în așa fel încât miniștrii, pentru a fi cercetați și trimiși în judecată, să nu mai treacă prin acea procedură specială care prevede o comisie specială pe lângă Președintele României.

Este o lege adoptată în 1999, pe vremea în care Partidul Național Liberal și Partidul Democrat se aflau la guvernare, a fost foarte bună în perioada 2000-2004, au beneficiat de această procedură specială foștii miniștri Traian Băsescu și Ioan Avram Mureșan (am făcut parte din acea comisie și de aceea cunosc atâtea detalii), iar recomandarea Grupului GRECO, de asemenea, pe care o cunosc, este de a avea un regim unitar pentru foștii și actualii miniștri, dacă se poate, de eliminare a acestei proceduri speciale.

Dorința noastră, și retrimiterea la comisie s-a făcut tocmai pe această bază, de a nu discrimina, de a avea un regim unitar pentru cei care au făcut parte dintr-un cabinet sau fac parte dintr-un cabinet și de a hotărî împreună noi, Camera Deputaților, dacă au o procedură specială sau nu o au.

Întorcându-se în aceeași formă și la presiunea Guvernului, se dovedește încă o dată că se dorește ca foștii miniștri, fie ai guvernării PSD, fie ai altor guvernări, să poată fi atacați politic și hărțuiți, în timp ce actualii miniștri să treacă pe la domnul Traian Băsescu înainte, să primească o notă bună sau o notă rea.

Fiind vorba despre un principiu de drept care este încălcat prin această modificare, vă solicit tuturor să votați împotriva acestei modificări. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Tabără, din partea Partidului Democrat.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Bineînțeles că am să vorbesc și în numele Partidului Democrat, dar și în numele meu, personal, pentru că fac parte din acei foști miniștri.

Și atunci când s-a aprobat prima variantă a legii, ca și acum, mă întreb de ce este nevoie de o imunitate specială pentru foștii membri ai Executivului, pentru că, spre deosebire de parlamentari, care au nevoie de o astfel de imunitate în bătălia politică și pentru pozițiile pe care le exprimă aici, unele extrem de cu țintă, miniștrii nu au nevoie de o astfel de imunitate, pentru că ei fac parte dintr-un Executiv. Ei aplică legi, aplică proiecte...

 
     

Domnul Victor Viorel Ponta (din sală):

Atunci, să nu aibă nici ceilalți!

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Nici unii, nici alții! (Aplauze ale deputaților PSD.)

Eu mă refer la mine. Deci, ca fost ministru, nu-i văd rostul, să discutăm despre aceste imunități speciale. Și eu cred că cererea care vine din partea Uniunii Europene este justificată. Cei care își propun să devină miniștri sau înalți demnitari, ca să încalce legea, să facă altceva, n-au decât să răspundă, ca oricare cetățean, în fața legilor românești și a celor care sunt! Mulțumesc. (Aplauze ale deputaților PSD.)

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar România Mare, domnul deputat Bolcaș.

Din partea fiecărui grup parlamentar câte un singur vorbitor, că, dacă nu, nu mai au rost dezbaterile. (Răspuns domnului Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz care dorește să ia cuvântul.)

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

O să mă adresez cu simpatie domnului coleg Tabără și o să spun că, de la Cicero încoace, nimeni n-a putut să pledeze bine pro domo...

Dar, vă rog să mă iertați, și eu vă înfățișez un punct de vedere strict personal, dar, de data aceasta, se referă la instituțiile constituționale. Punctul de vedere pe care vi-l înfățișez constă în aceea că nu există imunități sau impunități, în afară de cele prevăzute în Constituție. Recomandarea GRECO este în acest sens și cred că a fost elaborată de buni constituționaliști.

În aceste condiții, sigur că primul semn de îndoială este în legătură cu Legea răspunderii ministeriale. Spunea domnul deputat Ponta că nu este vorba de o imunitate, ci de o procedură specială. Din punctul de vedere al instituțiilor constituționale, orice procedură specială de protecție constituie o formă a imunității. Deci, categoric, legea ca atare nu ar trebui să existe într-un sistem de drept bine structurat și, dacă vreți, într-o societate în care democrația funcționează normal.

Dar ne aflăm în momentul în care această lege există, ne aflăm în momentul în care această lege funcționează, iar înlăturarea ei printr-un simplu vot negativ, la o modificare, nu se poate face. Deci, de principiu, înlăturarea ei, care este necesară, se poate face numai printr-o lege specială.

Acum, ce se întâmplă cu această modificare. Nu mă refer la recomandările GRECO, bine interpretate, în sensul de restrângere treptată a sferei celor cărora li se aplică imunități, ci mă refer la ceea ce mulți au uitat, inclusiv noi, de la Comisia juridică, la Raportul de țară de anul trecut, în care această problemă era menționată ca un punct distinct și a fost luată în discuție de Guvernul anterior.

Deci, ne aflăm în prezența unui punct pe care trebuie să-l dezlegăm. Avem o lege pe care nu o putem înlătura, deși ar trebui. Avem o lege pe care trebuie să o perfecționăm.

Ce însemnează restrângerea acestei forme de imunitate, procedură specială, numiți-o cum doriți, pentru cei care nu mai au calitatea de miniștri. Se merge pe rațiunea textului, de păstrare încă a acestei forme de proceduri speciale pentru cercetarea și trimiterea în judecată a miniștrilor în funcție. Aceștia, tocmai datorită funcției cu care au fost învestiți de Parlament, nu pentru că ar fi ei mai grozavi decât alții, învestitura Parlamentului, învestitura noastră le dă o anume calitate, tocmai pentru că au fost învestiți de Parlament, nu pot să fie supuși unor injoncțiuni hărțuitorii care, de multe ori, pot să fie făcute și pe considerente politice.

Trebuie să se limiteze modalitatea de răspundere penală a lor printr-un filtru care să existe. Aceeași rațiune nu mai există pentru miniștrii care nu mai sunt în funcțiune, pentru că aceștia trebuie să fie egali în fața legii, cum vor fi în viitor și miniștrii în funcție.

Deci, la ora actuală, eu consider că această modalitate este un micuț pas înainte. Și, dacă mă înțeleg cei care promovează politica pașilor mărunți, este o realitate că trebuie să facem acest mic pas înainte pentru a ajunge la abrogarea totală a legii.

Este adevărat, și grupul nostru parlamentar consideră că multe din prevederile acestei legi de modificare nu sunt cele mai eficiente. Constructiv vom încerca să realizăm ceea ce trebuie prin votul nostru.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, stimate coleg. De la PUR-SL, domnul deputat Pantelimon Manta.

 
   

Domnul Pantelimon Manta:

Nu pot fi de acord cu sofismul colegului meu de breaslă, domnul Ponta, în sensul că s-ar elimina sau, de fapt, s-ar face o discriminare între actualii miniștri și foștii miniștri, dintr-un motiv de logică elementară.

Actualii miniștri, cândva, vor fi foști miniștri și, prin această reglementare, nu se face decât să se elimine o discriminare și, pe bună dreptate, Comisia Europeană ne-a solicitat acest lucru.

Întru totul de acord cu ce spunea domnul Bolcaș, poate ar trebui să se umble puțin din punct de vedere al legii speciale cu privire la procedura privind urmărirea și trimiterea în judecată a miniștrilor în funcție, dar acest lucru se poate discuta și altă dată.

Deocamdată, această lege și în fapt și în drept este necesară și trebuie s-o votăm.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Din partea Partidului Național Liberal, domnul Eugen Nicolăescu.

 
   

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte, ar fi multe de spus pe tema aceasta, dar eu vă atrag atenția că a expirat timpul de dezbatere și, ca atare, încheiem dezbaterile aici.

 
     

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

De două ori mi-a rostit numele. Dreptul la replică!

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule Duvăz, procedură. Vă rog, domule deputat.

 
   

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Da, vă mulțumesc.

Aș fi vrut să semnalizez aceeași problemă în ceea ce privește procedura în care ne aflăm, ca cea ridicată de domnul Nicolăescu. Dar, în toate dezbaterile, de fapt, revine o problemă pe care niciodată nu reușim s-o subliniem. Este vorba de miniștri în exercițiul funcțiunii și aceștia pot fi în prezent, astăzi, miniștri - și este cazul primului - ministru și, în același timp foști miniștri. Cum îi judecăm? Recomandările Uniunii Europene au fost în legătură cu "..

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Nu este corect, nu este pe procedură ce spuneți dumneavoastră, este pe fond.

 
   

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Închei, domnule președinte. Recomandările Uniunii Europene au fost în legătură cu miniștri în general. Ori ajungem să unificăm, și toți să fie supuși aceleași proceduri, ori înseamnă că nu avem intenții corecte.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc. A expirat timpul. Trecem la dezbatere.

 
     

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

Mi-a rostit numele.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Bine, un minut, drept la replică, domnule Ponta.

 
   

Domnul Victor Viorel Ponta:

Vă mulțumesc, dar pentru că mi-au pronunțat numele, și colegul meu de la PUR și domnul Bolcaș, pot să spun că sunt de acord și eu cu principiul expus de domnul Bolcaș, doar că fac o altă propunere. Să respingem această modificare pentru a avea legea în totalitate, după care, împreună, să abrogăm această lege care instituie o imunitate, o procedură specială de tip imunitar care nu-și are locul nici pentru actualii miniștri, nici pentru foștii miniștri.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Trecem la dezbaterea pe fond a legii.

Titlul legii.

Dacă sunt observații, amendamente? Dacă nu, vă supun la vot litlul legii.

Cine este pentru? 102 voturi pentru.

Cine este împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

S-a adoptat în unanimitate.

Vă mulțumesc.

 
     

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

Care unanimitate? Ne-a ținut domnul Nicolăescu de vorbă.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă n-ați ridicat mâna, v-am întrebat de ori, domnilor colegi, îmi pare foarte rău.

Deci, domnilor colegi, am întrebat de două ori dacă sunteți împotrivă, că am fost și eu surprins de faptul...

Bine.

Articolul I, referitor la art. 1 care are același text cu Senatul. Nu există amendamente propuse.

Cine este pentru? 105 voturi pentru.

Cine este împotrivă? 32 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci cu 105 voturi pentru, 32 împotrivă, nici o abținere s-a adoptat.

Art. I, alin. 1 art. 4 - modificat. Nu sunt amendamente.

Cine este pentru? 105 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 44 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 105 voturi pentru, 44 de voturi împotrivă s-a adoptat.

Alin. 2 al art. 16 este nemodificat. Textul aprobat și de Senat. Nu sunt amendamente pe el.

Cine este pentru?

 
     

Domnul Augustin Lucian Bolcaș (din sală):

Există un amendament respins.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Amendament respins.

 
   

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

La alin. 2 există un amendament. Este amendamentul pe care eu l-am propus și vreau să vă explic în ce constă.

Este vorba de Comisia specială care stabilește, în baza procedurilor legii pe care o discutăm, dacă se începe sau nu se începe urmărirea penală în cazul unui ministru. Această comisie este formată din cinci membri, cu un mandat de trei ani de zile nereînnoibil, este numită de președintele României la propunerea ministrului justiției și a ministrului administrației și internelor.

Eu am solicitat modificarea acestui amendament din cel puțin trei motive.

Primul motiv este legat de elemente de drept comparat. Pentru că întâmplător sau nu această lege nu este suspendată undeva în aer, face parte din legislația în vigoare în multe țări din Uniunea Europeană - mă refer la dreptul francez, la dreptul belgian.

În acele comisii, de exemplu în Franța, fac parte chiar parlamentari, sau din acele comisii fac parte chiar parlamentari. Pentru care motiv? Pentru motivul că majoritatea infracțiunilor la care se referă acest proiect de lege privesc lucruri pe care miniștrii le fac în raport cu Parlamentul, nu acordă informații la timp acordă informații eronate etc.

De asemenea, în cuprinsul chiar al legii pe care o modificăm noi astăzi, sesizarea Parlamentului se poate face pe trei căi: de către președintele României, în legătură cu situația unui ministru care ar putea fi eventual cercetat penal, de către președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților. Deci dreptul de sesizare, prin lege, este dat acestor trei instituții.

Și încă un argument extrem de important este următorul: propunerea pentru această comisie, pentru membrii comisiei se face în conformitate cu textul propus de către Guvern, de către ministrul justiției și ministrul administrației și internelor.

Deci, stimați domni colegi, ne aflăm într-o situație clară de incompatibilitate, dacă vreți, de orice natură, inclusiv juridică. Adică această comisie care, la un moment dat, este cea care judecă, sau, în sfârșit, stabilește procedura începerii urmăririi penale pentru miniștri, este formată din specialiști propuși de către miniștri în exercițiu. Deci este imposibil să acceptăm această propunere. Vă dați seama, eu nu spun, dar se poate întâmpla ca unul din cei doi miniștri să facă ei obiectul acestei comisii pe care ei au numit-o din membri sau specialiști din rândul persoanelor de specialitate. Deci acest tip de numire nu este corect și nu poate fi acceptat ca atare, lucru pentru care eu am propus un amendament.

Menținem comisia de cinci membri, menținem caracterul mandatului nereînnoibil, pentru că așa este bine - să fie persoane care să nu poată fi controlate și, mai ales, menținem ideea de mandat pe o perioadă de trei ani. Dar vă propun în felul următor: ca această comisie, prin amendamentul meu, să fie formată din trei reprezentanți numiți: de către Camera Deputaților, unul de Senat și unul de Președinție.

Care este rațiunea? Rațiunea este cea pe care v-am explicat-o, sunt cele trei instituții care au drept de sesizare.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg, am înțeles. Supunem la vot amendamentul domnului coleg Cristian Dumitrescu.

 
     

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Un minut.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da, un minut, domnule coleg, vă rog frumos.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, un minut și direct la obiect.

Textul articolului, așa cum apare acum, este de un ridicol absolut. În termeni fotbalistici, cineva și centrează și dă cu capul. Adică, această comisie este numită de președintele României, iar această comisie numită de președintele României îi va propune președintelui României pe cine să trimită în judecată sau nu. De aceea, susțin amendamentul colegului Cristian Dumitrescu. Este foarte bun, eventual cu înlăturarea acestei structurări pe "senatori și deputați", care ne dă bătaie de cap și la constituirea altor organisme - "parlamentari", pur și simplu.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc și eu, domnule coleg.

Supun la vot amendamentul domnului deputat Cristian Dumitrescu.

Cine este pentru? 58 de voturi pentru.

 
     

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

72.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Cine este împotrivă? 22 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 92 de voturi împotrivă și cu 58 de voturi pentru, nici o abținere, amendamentul a fost respins.

Art. 19 se abrogă

Cine este pentru abrogarea art. 19? 22 de voturi pentru.

 
     

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

De la Stalin, cine numără este importat, nu câte voturi sunt!

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Cine este împotriva abrogării art. 19? 52 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 92 de voturi pentru, 52 împotrivă și nici o abținere s-a aaprobat abrogarea art. 19.

Art. 20 este nemodificat, și conform textului Senatului, și nu sunt amendamente.

Cine este pentru? 107 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 45 de voturi împotrivă.

Cine se abține? Nici o abținere.

Cu 107 voturi pentru, 45 împotrivă și nici o abținere s-a adoptat.

La alin. 2 al art. 24 este un amendament propus de comisie și unul respins.

Începem cu amendamentul respins. Domnule Cristian Dumitrescu, vă rog.

Pe procedură sau pe... pe procedură întâi, da?

 
   

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Este o intervenție procedurală, deci o să-mi susțin și amendamentul.

Intervenția procedurală se referă..., și n-am vrut s-o fac la dezbaterile generale, și o fac în acest moment, pentru că s-a întâmplat un lucru inadmisibil în procedurile pe care le parcurge Parlamentul.

Textul legii, pe care îl avem în discuție, a fost retrimis la comisie pentru a fi discutat, invocându-se de către executiv anumite motivații. Nu s-a întâmplat niciodată în Parlamentul României să se trimită o lege comisiei pentru că nu a convenit votul sau modul cum a fost adoptat un text la un amendament. Este cazul nostru, din păcate.

Adică, la acest text a existat, în momentul în care legea a fost retrimisă la comisie - Nota Bene: retrimisă la comisie - pentru cu totul alte motive, a fost rediscutat un amendament admis în comisie și, lucru care este și mai grav, persoana, colegul nostru, distinsul domn deputat Zăgrean și-a retras amendamentul, că de fapt acest amendament era al domniei sale, și a reintrodus un amendament care era textul inițial.

Vă dați seama ce modalitate neparlamentară, nelegală și neregulamentară s-a realizat în comisie!

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg, procedura se referă plenul Camerei Deputaților.. dumneavoastră ați prezentat în comisie.

 
   

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte, ne referim la o procedură care s-a întâmplat în plenul Camerei Deputaților prin retrimiterea la comisie a unui text de lege, text de lege care a fost trimis la comisie și a fost modificat în condiții neregulamentare, de asta vorbim. Plenul Camerei, țin să vă reamintesc, a fost cel care a trimis la comisie acest text de lege ca să fie modificat, pentru că n-a convenit un text adoptat; un amendament adoptat cu majoritatea voturilor din comisie.

Aceasta este problema. Nu s-a întâmplat până acum în Parlamentul României. Fac referire la o procedură parlamentară inadmisibilă. Se creează un precedent pe care nu putem să-l susținem și care este periculos pentru activitatea parlamentară.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc. Amendamentul respins, dacă vreți să-l susțineți.

 
   

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Și ca să vă spun hilarul totuși, al acestei situații, amendamentul respins este, de fapt, amendamentul care inițial a fost susținut de către un coleg din arcul guvernamental, rațional...

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg, vă rog frumos, susțineți-vă amendamentul. Pe procedură ați vorbit, acum susțineți-vă amendamentul.

 
   

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Deci, domnule coleg, eu vorbesc despre amendamentul 24, art. 2. Dar veți vedea, dacă mă lăsați, și o să și înțelegeți - sunt convins de asta - dacă mă lăsați să-mi continuu expunerea. Acest amendament este un amendament care privește clar eliminarea unui text tautologic. În ce sens? În altă parte a legii propuse de către executiv se spunea foarte clar că "Nu fac obiectul prezentei legi decât miniștrii". Or, miniștrii sunt miniștri. Foști miniștri sunt altă categorie.

S-a simțit nevoia să se introducă un alt text, în care să se spună "Foștii miniștri vor fi judecați ș.a.", a fost propusă respingerea și a fost respins. Eu nici măcar n-am propus textul, eu doar m-am alăturat acestui raționament corect, juridic și adevărat și am fost coautor. Pentru ca să ne pomenim acum că rămân eu autorul unui amendament respins, în loc de un amendament acceptat, și să se admită un amendament care era exact textul inițial.

Aceasta este ilaritatea a ceea ce s-a întâmplat sub aspect uman, sub aspect juridic însă, este mult mai grav.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Cine este pentru amendamentul propus de domnul deputat Cristian Dumitrescu? 49 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 93 de voturi împotrivă.

Abțineri, vă rog? 13 abțineri.

Nu a fost aprobat.

Amendament 14.

Amendamentul propus de comisie, vă rog. Cine susține amendamentul propus de comisie?

Supunem la vot amendamentul propus de comisie.

Cine este pentru? Deci 93 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 45 de voturi împotrivă.

Abțineri? 14 abțineri.

Cu 93 de voturi pentru, 45 împotrivă și 14 abțineri amendamentul a fost aprobat.

La art. 24, după alin. 2 se introduce un nou aliniat, alin. 3, cu următorul cuprins: "Punerea sub urmărire penală a foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiunile săvârșite în exercițiul funcțiunii lor se face potrivit normelor de procedură penală de drept comun."

Cine este pentru?

Da, vă rog, domnule coleg. Sunteți pe procedură? Căci suntem în timpul votului.

 
     

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Observații de redactare.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Observații s-au făcut la comisie, nu se mai poate acum.

Cine este pentru?

Deci modificarea este "procedură penală", nu "procedură penale" probabil că a fost o eroare de dactilografie.

Încă o dată, cine este pentru, cu această observație?

Am supus la vot încă o dată textul, cu respectiva corectură pe care au făcut-o cei doi colegi din partea comisiei și din plen.

Voturi pentru? 107 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 51 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci, cu 107 voturi pentru și 51 de voturi împotrivă, s-a adoptat.

Art.2 rămâne nemodificat și de către Senat și de către comisie. Nu sunt amendamente.

Cine este pentru? 111 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 48 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 111 voturi pentru și 48 voturi împotrivă a fost adoptat.

La art.II se introduce un nou cuprins. Autor este deputatul domnul Gheorghe Gabor.

Cine este pentru? 111 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 60 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu 111 voturi pentru, 60 împotrivă s-a adoptat. Rămâne să-l transmitem pentru votul final.

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (adoptată propunerea de amânare și de verificare a stenogramei).  

Următorul este Proiectul de Lege privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber - profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România.

Din partea inițiatorului? Vă rog.

Mă scuzați puțin, domnule ministru, comisia propune un timp, fiind procedură de urgență.

   

Doamna Raluca Turcan:

Comisia propune 3 minute dezbateri generale și 10 minute în total.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Cine este pentru acest timp?

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Ioan Onisei (secretar de stat, Ministerul Culturii și Cultelor):

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege aduce în sfera drepturilor compensatorii o categorie socio-profesională neglijată de sistemul juridic românesc. Este vorba de artiști interpreți sau, scuzați-mă, executanți liber - profesioniști. Susținem atât proiectul, cât și amendamentele care au fost votate de comisie și îngăduiți-mi, vă rog, să mulțumesc distinșilor membri ai Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă pentru profesionalismul și responsabilitatea cu care au dezbătut legea și au amendat-o în mod benefic.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul pentru dezbateri generale? Vă rog.

 
   

Domnul George Băeșu:

Domnule președinte de ședință,

Stimate colege, stimați colegi,

Aș vrea să aduc încă de acum în discuție un amendament care a fost respins, este ultimul amendament. Este vorba despre...

 
     

Domnul Miron Tudor Mitrea (din bancă):

George, acum sunt dezbateri generale!

 
   

Domnul George Băeșu:

Știu că sunt dezbateri generale... problema este că această lege, așa cum ne este prezentată nouă astăzi, devine inoperabilă, încă de la momentul în care ea ar fi votată. Și vă spun și de ce. Pentru că ultimul articol al acestei legi prevede momentul când intră în vigoare unele dintre articole. Și vă dau citire, la art.19: "Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006, cu excepția art.4, 7, 9, 12, 17 și 18 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial."

Vă rog frumos să vedeți, stimați colegi, că printre articolele care ar urma să intre în vigoare de la publicare, nu se regăsește chiar art.19, acesta care stabilește care articole intră în vigoare și care articole nu intră în vigoare. În acest caz, constatăm că articolele care ar trebui să ducă la înființarea unor comisii, a unor instituții care să facă posibilă aplicarea legii de la 1 ianuarie 2006, practic nu au nici o valoare. Dați-mi voie să consider că ar putea fi o dovadă de subtilitate din partea celor care conduc Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, dar mă îndoiesc de acest lucru, pot să consider doar că este o scăpare gravă și vreau să vă spun că singurul remediu pentru această gravă greșeală este tocmai votarea amendamentului pe care eu l-am propus și care a fost respins, și ca ultimul articol al legii să sune astfel: "Prezenta lege..."

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Lăsați că vă voi da cuvântul când vom ajunge la discutarea articolului respectiv.

 
   

Domnul George Băeșu:

Sunt de acord, domnule președinte, numai că în cazul în care trecem la discutarea amendamentelor, practic, vom discuta degeaba, pentru că vom ajunge la ultimul amendament și vom vedea că tot ce am votat până acum a fost degeaba.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc și eu.

Trecem la dezbaterea legii.

Titlul legii.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Amendament propus de comisie și adoptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După art.1, continuăm cu art.2, amendament propus de comisie.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2 se renumerotează și va avea următorul cuprins, ca art.3. Amendament propus și adoptat de comisie.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă mulțumesc.

Art.3 se renumerotează și va deveni art.4. Adoptat de comisie.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4 alin.2. Amendament propus și adoptat de comisie.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4 se renumerotează și va deveni art.5.

Alin.1, propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 renumerotat, alin.2 propus și adoptat de comisie.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 alin.3 rămâne nemodificat.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc.

Art.5 alin.4, adoptat de comisie în unanimitate.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc.

Art.5 alin.5, nemodificat.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.5, în ansamblul lui?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc.

Art.5 se renumerotează și devine art.6.

Art.6 alin.1, modificat de comisie.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6 alin.2.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6 alin.3.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6, în ansamblul lui?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6 se renumerotează și devine art.7.

Art.7 alin.1.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7 alin.2.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7 alin.3.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7 alin.4.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7, în ansamblu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Art.7, se renumerotează și devine art.8.

Ain.1. Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8 alin.2.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8 alin.3.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8 alin.4.

Pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8 alin.5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8, în ansamblul lui.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8 se renumerotează și devine art.9.

Art.9 alin.1.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9 alin.2.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9 alin.3.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9, în ansamblul lui.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă mulțumesc.

Art.9 se numerotează și devine art.10.

Art.10 alin.1.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10 alin.2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10 alin.3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10, în ansamblu.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11 se elimină.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11 alin.1. Se elimină.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12 se renumerotează și devine art.11.

Art.11, renumerotat, alin.1.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11 alin.2.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11 alin.3.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11, renumerotat, în ansamblul lui.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13 se renumerotează și devine art.12.

Art.12 alin.1

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12, renumerotat, alin.2.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12. Eu nu am nimic aici. De la comisie am prezentat și nu am absolut nimic.

Art.13 devine art.12.

Art. 14 se renumerotează și devine art.13.

Art.14 se renumerotează, se modifică și devine art.13. Aici este ".. Vă rog frumos, domnule coleg.

 
   

Domnul Radu Podgorean:

Stimați colegi,

Aici este vorba de o propunere pe care am făcut-o pentru că sunt sume, sunt niște sume care privesc limitele în care se dau indemnizațiile și am făcut o propunere de indexare din start a acestor sume cu 250 de mii de lei. Rațiunea pentru care am făcut această propunere este că această lege a fost elaborată în timpul guvernării noastre, pe o anumită filosofie bugetară, pe o anumită tendință de creștere a prețurilor, pe o anumită filosofie a taxelor și impozitelor.

În același timp, se propunea ca această lege să intre în vigoare începând cu primul trimestru al acestui an. Prin amendamentele făcute de comisie și prin faptul că avem o altă filosofie bugetară, un alt ritm al inflației, un alt ritm al taxelor, o altă creștere a taxelor, este clar că atunci când va intra această lege în vigoare, pentru că deja va intra undeva după primul trimestru al anului viitor, aceste sume pe care le-am prevăzut vor fi deja erodate puternic.

De aceea, am propus ca din start să indexăm această sumă cu suma de 250 de mii, în așa fel încât atunci când oamenii vor primi prima indemnizație pe baza acestei legi, această indemnizație să corespundă realității economice din momentul respectiv. Sper că veți susține acest punct de vedere.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc. Țineți cont și de reevaluarea leului care între timp a mai crescut și a erodat valutele. Cine este...?

Da. Doamna președintă.

 
   

Doamna Raluca Turcan:

Aș dori să vă spunem că în plenul comisiei s-a decis respingerea amendamentului propus de domnul deputat, pentru că textul legii prevede posibilitatea actualizării valorii indemnizației prin hotărâre a guvernului, în funcție de evoluția indicelui prețului de consum.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Trecem la vot.

Cine este pentru amendamentul propus? 58 de voturi pentru.

Cine este împotriva amendamentului? 106 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

S-a respins. Vă mulțumesc.

Continuăm. Art.14 se renumerotează și devine art.13.

Art.13 alin.1.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13 renumerotat. Alin.2.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13 alin.3.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13 alin.4.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13 alin.5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13 alin.6.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13, în ansamblul lui.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15 se renumerotează și devine art.14.

Art.14. Un amendament propus? Domnul Emilian Frâncu. Nu este.

Art.14. Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16 se renumerotează și devine art.15.

Art.15 alin.1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15 alin.2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15, în ansamblul lui.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17 se renumerotează și devine art.16.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18 se renumerotează și devine art.17.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17 se renumerotează, se introduce un nou articol și devine art.18.

Art.18 alin.1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18 alin.2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18 alin.3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18, în ansamblul lui.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19. Acum, vă rog frumos, amendamentul.

 
   

Domnul George Băeșu:

Am ajuns exact în situația despre care vorbeam la început, am luat cuvântul la dezbateri generale și am privat și o colegă să spună poziția partidului nostru despre acest proiect de lege și îmi pare rău.

Vă spuneam, am ajuns exact în situația despre care vorbeam la început, am votat pe articole acest proiect de lege și acum, dacă vom vota forma propusă de comisie, practic vom face multe din articolele acestei legi inoperabile. Și vreau să vă dau un singur exemplu.

La art.9 alin.2, care intră în vigoare în forma propusă de comisie, se creează posibilitatea artiștilor care s-au îmbolnăvit prestând anumite activități să beneficieze de indemnizație. Problema este că tocmai articolul care prevede activitățile care creează vocație pentru astfel de indemnizație nu intră în vigoare.

În aceste condiții, la ce bun să dăm această lege, dacă unele dintre articole nu intră în vigoare și noi ne facem astăzi, pe forma pe care o propune comisia, și vreau să vă spun nu toți membrii comisiei au votat această formă, colegii din Partidul Social Democrat și parțial colegii de la Partidul Popular România Mare nu au votat forma aceasta, acum ne aflăm în situația în care le spunem artiștilor care au prestat activități în regim de liber - profesionist că votăm pentru dumnealor un proiect de lege.

Vreau să vă spun că dacă nu se votează amendamentul propus de mine, și anume ca această lege să intre în vigoare în totalitatea sa începând cu data publicării sau de la publicarea în Monitorul Oficial, la 3 zile de la publicare, iar plata indemnizației să se facă începând cu 1 februarie 2006, așa cum am convenit în comisie, acest proiect de lege pe care îl votăm astăzi este o mare minciună și va trebui să le explicăm acest lucru celor pentru care unii l-au inițiat și unii l-au sprijinit în cadrul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea inițiatorului?

 
   

Domnul Ioan Onisei:

Spun cu regret că s-au făcut judecăți de valoare aspre pentru că noi nu mințim pe nimeni și știți foarte bine, domnule deputat, lucrul acesta, și când spun noi, mă refer la membrii comisiei și la mine. E o chestiune de simplă tehnică legislativă.

La urma urmei, dacă veți remarca, ori că legea intră în vigoare, în ansamblu ei, deci, punerea în plată, după 1 ianuarie 2006 și anumite articole, care înseamnă pregătirea logistică a punerii în aplicare a legii, intră în vigoare în termenele speciale, prevăzute în conținutul legii, fie mergem pe varianta dumneavoastră, este exact același lucru. Ca și construcție juridică, dacă dumneavoastră credeți, și nu vreau să intru în detalii de tehnică legislativă și de drept constituțional, dacă dumneavoastră credeți de cuviință, eventual, la art.19, în conținutul acestuia, am putea să facem referire și la art.19. Apropo de ceea ce înseamnă intrarea în vigoare, în mod special, față de restul prevederilor legii care, așa cum spuneam, intră în vigoare de la 1 ianuarie 2006. Și cred că aceasta ar fi, dacă îmi îngăduiți cuvântul, o formulă de compromis unanim acceptabilă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnul deputat Bolcaș întâi. Vă rog.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

E vorba efectiv numai de tehnică legislativă și nu este vorba de politică aici. Și, în aceste condiții, vreau să vă spun că prorogarea intrării în vigoare care este prevăzută în art.19, parcă, pentru anumite articole, special puse în valoare, nu este nici justificată și nici nu poate să fie operantă.

Pentru că, să vă citesc numai cu titlu de exemplu, timpul nu-mi îngăduie, art.7, care "intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2006", cum prevede acest articol, se referă la "atestarea calității etc. se solicită de către OALPR și se face de către comisia prevăzută la art.6". Păi, cum să constitui eu o comisie de la art.6, dacă legea n-a intrat în vigoare? Mă apuc s-o constitui după 1 ianuarie 2006.

Deci, nu este rațional, domnule Onisei, și mă bucur că ați recunoscut că intrarea în vigoare, în condiții de normalitate, la 3 zile după publicare este soluția cea mai oportună și nu există nici un fel de impediment.

De aceea, vă propun eliminarea textului, pentru că nu mai trebuie să reproducem o prevedere constituțională.

Vă rog să puneți la vot eliminarea.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, stimate coleg.

Din partea comisiei?

 
   

Doamna Raluca Turcan:

În calitate de membru al comisiei, aș dori să afirm că nu este vorba câtuși de puțin de rea intenție, ci doar de aspecte legate de tehnică legislativă. Comisia susține introducerea în textul art.19, după art.18, inclusiv a art.19, care prevede mențiunea referitoare la intrarea în vigoare a legii începând cu 1 ianuarie 2005.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Atunci, supunem la vot propunerea făcută de domnul deputat. Vă rog, domnule Bolcaș!

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Sigur că este vorba de o eroare, e vorba de Comisia de cultură, o lege nu poate retroactiva. Deci nu pot să spun 1 ianuarie 2005. Intrarea în vigoare este cea constituțională, la 3 zile după publicarea în Monitorul Oficial.

De aceea, am propus eliminarea integrală a textului și așa suntem și în constituționalitate și satisfacem și toate cerințele intrării în vigoare a legii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Inițiatorul.

 
   

Domnul Ioan Onisei:

Domnule președinte de ședință,

Eu susțin punctul de vedere al comisiei. Așadar, adăugarea în enumerarea de la art.19 și a art.19. Și l-aș ruga pe domnul deputat Bolcaș să remarce că este vorba de un termen special pe care noi îl introducem, nu termenul general prevăzut de Constituție, și anume că, de fapt, cu excepția articolelor respective, întreaga lege va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2006.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Atunci, supun la vot propunerea făcută privind eliminarea...

"Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006, cu excepția art.4-7, 9 alin.2), 12, 17, 18 și 19 care intră în vigoare la trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Acesta este amendamentul.

 
     

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din bancă):

Am cerut eliminarea textului.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Acesta este amendamentul, da?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc. Rămâne pentru vot final. (Vociferări)

Procedură. Domnul Gheorghiof.

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Legea s-a votat pe articole și s-a transmis votului final. N-ați fost atenți când a spus domnul președinte, vă rog să mă credeți!

 
     

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din bancă):

S-a votat eliminarea textului.

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Nu, nu! Nu eliminarea.

 
   

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Procedură.

Stimate domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Conform regulamentelor, amendamentul trebuia supus la vot. Amendamentul a fost eliminarea. Noi am votat în acest spirit și literă a regulamentului eliminarea. Deci, vă rog să consemnați votul ca atare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă! Nu vreau să profit de erori, dar sunt două lucruri absolut explicite: primul lucru explicit, amendamentul de eliminare se supune la vot primul. E text de regulament. Deci, domnul președinte a procedat corect.

În al doilea rând, domnia sa a anunțat explicit că supune la vot amendamentul de eliminare citind integral textul. Am votat în cunoștință de cauză. Regret.

Vă rog să consemnați rezultatul votului de eliminare a textului.

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Se vede că sunteți poate la primul mandat. Da. Vă mulțumesc.

 
     

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din bancă):

Se vede că sunteți la ultimul mandat!?!

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Îmi pare rău, domnule coleg, nu mă refeream la dumneavoastră. Nu mă refeream la dumneavoastră. Știu că vă doriți să vă fie ultimul, dar eu vă doresc să fie în continuare cât mai puteți s-o duceți. Vă mulțumesc.

Domnule coleg, domnul președinte a citit și a cerut votarea în integralitate a textului, cu modificarea introducerii punctului 19. Nu ați fost atent. Îmi pare rău. Știu că domnul coleg, lider al grupului dumneavoastră, polarizează toată atenția, toată atenția dumneavoastră a fost pe liderul grupului dumneavoastră. Ați fost atât de bine polarizați încât nu ați înțeles ceea ce votați. Votul a fost pe art.19, așa cum a precizat domnul președinte. Și a spus: "Cine este pentru art.19, cu modificarea următoare..." Și a citit-o și a și întrebat. Așa este, domnule coleg? S-a dat din cap că așa este. Deci, art.19 a fost adoptat. Vă mulțumim.

(Vociferări din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

 
   

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Stimate domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

În condițiile în care dumneavoastră vreți să enunțați un alt text, există următoarele soluții: în primul rând, noi respingem această interpretare. În al doilea rând, dacă președintele ar fi spus așa, înseamnă că a greșit în fața regulamentului Camerei Deputaților. Și greșind, nu se poate valida o asemenea interpretare. Dar cel mai simplu este să luăm textul stenogramei și pentru chestia asta putem și cu această ocazie să verificăm exact ceea ce a spus președintele de ședință.

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Apreciez solicitarea care ați făcut-o. O verificare de genul ăsta s-a mai propus și în 1998. Dacă vreți fac și trimitere la lege, dar pentru acest lucru, nu acum putem verifica stenograma, banda magnetică și Camera să verifice dacă într-adevăr este o situație de încălcare, se procedează la revotare, dar nu acum putem verifica treaba asta. Deci, s-a transmis spre vot final.

Dacă constatăm, se poate repune imediat pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Dar eu nu cred și vă spun din nou, că știu dorințele dumneavoastră. În mod expres, s-a solicitat și s-a cerut și acceptul colegului, pentru că s-a spus de domnul președinte "art.19, cu modificarea respectivă" s-a trecut la vot.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Deci, constatăm că suntem în situația în care se contestă votul și atunci propun reluarea votului. Este o situație tipică de contestare a votului. (Vociferări.)

Da. Vă rog!

 
   

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte de ședință,

Domnilor, să nu ne face că nu înțelegem. Deci, din partea grupului nostru există o disponibilitate clară să rezolvăm situația. În afara faptului că este foarte multă lume în sală și sunt convins că lucrul ăsta este de domeniul evidenței, care a auzit ce ați spus dumneavoastră, putem să mergem pe invocarea de către domnul secretar Gheorghiof a faptului că dorește și este de acord cu verificarea stenogramei.

Dar asta nu înseamnă nici că reluăm votul, asta nu înseamnă nici că trimitem legea și vedem ce se întâmplă după, ne oprim ca o fotografie în acest moment. Liderii grupurilor vor cerceta împreună cu tehnicienii până data viitoare stenograma. Dacă s-a întâmplat să supuneți la vot, cum a fost corect, de altfel, eliminarea, se elimină textul și de acolo mergem mai departe. Noi nu putem să cauționăm în momentul acesta prin votul nostru în continuare un lucru care nu știm cum s-a întâmplat.

Deci, corect este și s-a mai întâmplat într-adevăr în Parlamentul României, într-o altă legislatură, vom verifica stenograma și atunci lucrurile vor fi foarte clare. După aceea, continuăm cu procedura respectivă și vom vedea. Dacă dumneavoastră aveți dreptate, vom proceda ca atare. Dacă cei care contestă votul au dreptate, votul nu se mai repetă decât printr-o tehnologie pe care eu, astăzi de dimineață, am invocat-o ca fiind neregulamentară și nelegală, să trimitem la comisie și acolo să facem amendamente. Și așa ceva, eu personal nu voi mai fi niciodată de acord în Parlamentul României să se întâmple, pentru că e o viclenie ieftină.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnul Nicolăescu.

 
   

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Spre surprinderea colegei mele, doamnei deputat, am să fiu de acord cu domnul Cristian Dumitrescu și cred că este corect să verificăm modul în care noi am votat și atunci e bine ca până luni să se verifice stenograma. La Biroul permanent al Camerei și la C.O.Z. să se ia o decizie în ceea ce privește repunerea sau nerepunerea în discuție a acestui articol și, în funcție de acest rezultat, mergem mai departe cu procedura parlamentară.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Se supune la vot propunerea domnului Eugen Nicolăescu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Mulțumesc.

Domnul Gheorghiof. Pe procedură.

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Să încercăm să trecem de la cele lumești la o parte mai spirituală. Potrivit art.29 și art.80 din Regulamentul Camerei Deputaților, ordinea de zi și programul Camerei Deputaților sunt de competența Biroului permanent care propune Comitetului ordinii de zi modificarea acestei ordini de zi.

Aș dori și vă solicit, stimați colegi, și mai ales liderilor grupurilor parlamentare acum o modificare a ordinii de zi, și anume să dăm Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.

V-aș propune ca proiectul de lege care privește problematica terenurilor pentru care și Prea Înalt Prea Sfinția Sa, Arhiepiscopul Sucevei, este prezent, să-l trecem acum de pe ordinea de zi, dacă nu mă înșel, de la pct.16, să vină acum, imediat după acest controversat punct pe care noi abia l-am încheiat. Și să începem dezbaterea pe acest proiect de lege.

Solicit liderilor grupurilor parlamentare din Camera Deputaților să accepte această modificare pentru a putea începe dezbaterea pe proiectul de la pct.16.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Bolcaș.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă, dar sunt câteva lucruri neprecise aici. În primul rând, nu înțeleg cum se trece de la cele lumești la cele spirituale, când e vorba de 90.000 de hectare de pădure?! Vă rog să mă iertați. Dar nu am nimic împotriva unei modificări a ordinii, dar de data aceasta nu ne aflăm în ședință de Birou permanent, ca Biroul permanent să propună și Comitetul ordinii de zi să fie de acord, ci numai liderii, prin consensul lor, pot propune plenului acest lucru. Aștept ca un lider să facă această propunere. Noi ne declarăm de acord. Dar nu facem propunere.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnul Eugen Nicolăescu.

 
   

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Mulțumesc părerii pertinente a domnului lider de grup al PPRM-ului, domnul Bolcaș. Vreau să vă spun că am făcut o consultare cu liderii grupurilor parlamentare de la P.N.L., P.D., PUR, UDMR și PPRM. Dumnealor au fost anticipat de acord. Bănuiesc că și liderul grupului parlamentar de la P.S.D. este de acord. Și, ca atare, stimate domnule președinte, puteți să luați act de această propunere pe care v-o facem.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă Comitetul ordinii de zi a fost de acord, solicit să trecem la dezbaterea proiectului de lege...

Domnul Duvăz.

 
   

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aici liderul Grupului Partidului Popular România Mare a avut riguros dreptate. Deci, acest lucru se poate obține prin consultări. Consultările pot să dureze zece minute, cu totul. Dar trebuie să se retragă liderii pentru consultări pentru a veni, de comun acord, cu această decizie în fața noastră. Altfel, ne aflăm într-un precedent, sau într-un caz fără precedent, și care va deveni un precedent în continuare și eu n-aș vrea să ne schimbăm ordinea de zi în decursul lucrărilor, așa cum dorește unul sau altul.

Nu ne opunem acestei discuții, însă consultările trebuie să aibă loc. Vă rugăm să luați o pauză pentru consultări.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg, cei patru sau cinci lideri de grup au fost de acord, U.D.M.R., P.D., P.N.L., PUR și PPRM. Întrebarea e dacă dumneavoastră sunteți de acord, pentru că ceilalți toți au fost de acord. Deci, e simplu de spus, da sau nu.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Suntem într-un clinci absolut formal, procedural. Îmi pare rău că a intervenit, dar, domnule președinte, vă aflați în fața unei propuneri pe care nu o puteți respinge. O pauză scurtă de consultări.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Atunci, propun o pauză de cinci minute pentru consultarea liderilor de grup.

 
   

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnilor lideri ai grupurilor parlamentare, domnule Mitrea, haideți să ne consultăm cinci minute, ca să îndeplinim o procedură formală. Până ne ducem și ne întoarcem, zece minute.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Pauză cinci minute, vă rog!

 
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.  

după pauză

   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Stimați colegi, trecem la dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, ROMSILVA, în proprietatea Episcopiei Sucevei și Rădăuților.

Potrivit prevederilor art.108 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art. 111 și 112 din regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt, cât și de durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Din partea comisiei.

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte, propun cinci minute și un minut de fiecare intervenție.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnul deputat Bolcaș. Vă rog!

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă, dar proiectul de lege necesită anumite dezbateri și mai ales o aplecare atentă asupra amendamentelor care au fost aduse la comisie, aici, în Cameră.

În aceste condiții, timpul nu este corespunzător. Îl rog pe domnul președinte al comisiei să revadă această situație, propunând pentru dezbateri, ca să ia cuvântul la dezbateri generale patru lideri parlamentari, cel puțin 20 de minute și câte 3 minute pentru fiecare articol. Îl rog pe domnul președinte să reaprecieze. Este o problemă serioasă, totuși.

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte, suntem de acord cu cele propuse de domnul Bolcaș. Am avut în vedere însă dezbaterile din comisie care au condus către un consens. Și din acest motiv am propus timpul redus. Dar dacă liderii grupurilor solicită un timp mai mare, suntem de acord cu acest lucru.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Bun. Propun supunerea la vot a propunerii privind 20 de minute timpul de dezbateri din partea grupurilor parlamentare și încă 3 minute pentru fiecare articol de dezbatere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

A rămas pentru o dezbatere de 20 de minute și 3 minute pe fiecare articol.

Din partea inițiatorului. Vă rog!

 
   

Domnul Vasile Lupu (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale susține Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.100, în forma în care a fost adoptat de Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Profit de ocazie să mulțumesc distinșilor membri ai acestei comisii, precum și membrilor Comisiei pentru agricultură, silvicultură și industrie alimentară.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Tot din partea Guvernului, domnul secretar de stat Onisei.

 
   

Domnul Ioan Onisei:

La rândul său, Ministerul Culturii și Cultelor susține acest proiect, pentru că prin exploatarea acestei suprafețe de păduri, Arhiepiscopia va putea aloca fonduri substanțiale în refacerea și punerea în valoare a monumentelor istorice din zonă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare. Domnule deputat Bolcaș, vă rog!

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

O să mă refer la citatul biblic folosit de domnul secretar Gheorghiof, pentru că el poate să fie lămuritor. N-aș fi dorit să mă refer la asemenea lucruri aici și mai ales în prezența sfinției sale, dar dacă s-a făcut această deschidere, dați-mi voie să fac o precizare.

Domnul Gheorghiof a folosit în mod eronat cuvintele biblice. Pentru că "Dați Cezarului ce-i al Cezarului și dați-i Domnului ce este al Domnului" reprezintă cuvintele lui Iisus atunci când a primit un ban, poate pentru prima dată în viața lui, și a fost întrebat dacă să se plătească cu el birurile. Văzând efigia Cezarului pe acea monedă, el a spus: "Dați Cezarului ce-i al Cezarului și dați Domnului ce-i al Domnului!"

Deci, hai să facem și noi această despărțire care este biblică și să spunem că Domnului să-i acordăm lauda și slava, iar ce este bun material și lumesc să aparțină Cezarului, adică puterii pe care o reprezentăm întâmplător și trecător noi, acum.

Ăsta este sensul adevărat al lucrurilor. Și, atunci, cu această putere să ne pronunțăm asupra acestui text de lege desprins de orice fel de gânduri care să ne conducă la alte speculații. Trebuie să facem acest lucru în mod necondiționat, pentru că din punctul nostru de vedere, al Partidului Popular România Mare se ridică niște mari semne de întrebare. Primul semn de întrebare este dacă pretențiile Arhiepiscopiei privind stăpânirea acestor bunuri, pentru că e vorba și de niște bunuri mobile acum, ar fi justificate, de ce trebuie o lege specială ca să-i fie retrocedate?

Avem un sistem de legi, ale retrocedării, le spun eu: Legea 18, Legea nr.1, nu sunt toate perfecte, dar astea sunt legile noastre. Or, egalitatea din fața legii nu se trage din egalitatea tuturor oamenilor în fața lui Dumnezeu? Nu cred că aceasta este soluția și rezolvarea.

Un al doilea mare semn de întrebare se ridică în ceea ce privește inițiatorul și susținătorul acestei legi. Cred cu tărie în autocefalia Bisericii Naționale Ortodoxe Române. Eu cred că o hotărâre cu privire la solicitarea unei asemenea restituiri nu putea să vină decât cu acordul, și aici nu e vorba de binecuvântare, Înaltului Sinod al Bisericii Naționale Ortodoxe Române și nu la solicitarea unei structuri bisericești. Pentru că am începe să creăm haosul. Fiecare structură bazată pe independența sa juridică de personalitate civilă, în mod separat, disparat și scăpată de sub autoritatea Bisericii Naționale Ortodoxe, autoritate unitară, ar promova asemenea proiecte de lege. Și nu este bine.

În cadrul Comisiei juridice s-au făcut eforturi laborioase pentru a se desluși justificarea pretențiilor care au fost emise. Și s-au cercetat o sumedenie de acte. Dar, iertați-mă! Ne substituim altei puteri. Cercetarea titlurilor de proprietate este atributul exclusiv al instanțelor judecătorești. Și atunci, noi oricum facem un act arbitrar. Dăm. Și atâta tot.

De aceea este îndoiala că trebuie să existe o lege în materie. Sunt toate considerentele pentru care, închinându-ne cu respect în fața celor sfinte, înțelegând să încurajăm Biserica Ortodoxă Română, pe care am considerat-o și o vom considera totdeauna Biserica Națională, reprezentanții partidului nostru se vor abține de la vot. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnul deputat Eugen Bejinariu.

 
   

Domnul Eugen Bejinariu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat susține adoptarea Ordonanței de urgență nr.100/2004 a Guvernului Năstase, în forma adoptată de Comisia juridică din Camera Deputaților. Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

Domnul deputat Popa.

 
   

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Înalt Preasfinția Voastră,

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Umanist din România va susține Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale ROMSILVA în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Facem acest lucru, pentru că în Comisia pentru agricultură, unde am discutat acest proiect de lege, toți deputații, indiferent de culoarea politică, au aprobat în unanimitate aprobarea acestei ordonanțe și mă folosesc de acest prilej pentru a-i felicita, pentru că au înțeles demersurile pe care le-a făcut Înalt Preasfinția Sa Pimen.

Noi credem că este un act de dreptate. Am observat și am constatat cu toții că statul nu a fost un bun gospodar întotdeauna. În pădurile noastre s-au făcut adevărate jafuri: s-a tăiat irațional și am ajuns cu munții noștri, un exemplu, Munții Apuseni din județul Alba, golași, golași, din cauza tăierilor necorespunzătoare.

Noi credem că intrarea în posesie a celor 90.000 ha de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ar însemna, pe de o parte, un act de dreptate, care pe de altă parte, ar chivernisi și ar gospodări mult mai bine această suprafață de pădure.

Chiar zilele trecute aveam o discuție cu domnul ministru Flutur și spunea că se fură din pădurile noastre "ca-n codru", vorba proverbului românesc, și aceasta din cauza celor care răspund, în primul rând, de gospodărirea acestor păduri, pornind de la pădurar și toți cei care lucrează în acest domeniu. Deci, și aici trebuie să facem ordine.

Și dacă tot vorbim de retrocedări, trebuie să facem reparațiile de rigoare și să retrocedăm proprietarilor drepturile care li se cuvin de ani și ani de zile.

Noi vom vota, repet, pentru adoptarea acestei ordonanțe de urgență și bineînțeles că îl rugăm pe Înalt Preasfinția Sa să se roage pentru noi, pentru fapta bună pe care o facem astăzi. Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Tabără, din partea Partidului Democrat.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Înalt Prea Sfinte Părinte,

Stimați colegi,

Eu cred că aici nu putem lua ca exemplu pilda biblică, pentru că discutăm de un lucru și de lucruri concrete. Discutăm despre cele care sunt pe pământ și discutăm în principal despre ceea ce înseamnă dreptul la proprietate. Mult, s-a discutat enorm pe problema aceasta, a retrocedării pădurilor către comunități, către instituții și, de ce n-am spune, inclusiv pentru ceea ce a însemnat și înseamnă retrocedarea către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a acestei suprafețe de teren.

Am văzut la Comisia pentru agricultură, și pentru prima dată prezentat, un documentar legat de această problemă, care începe cu peste 200 de ani în urmă, aproape 300 de ani, și în care se reglementează treptat această problemă, a proprietății Arhiepiscopiei și a comunităților religioase din Bucovina.

Noi nu facem acum, aici, prin această lege, decât un act de dreptate. Acest act de dreptate nu este făcut nici de Guvernul anterior alegerilor din 2004 și nu este făcut nici de noi; este făcut de noi toți, și este un drept de a face această dreptate.

Pe de altă parte, retrocedarea acestei păduri către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților înseamnă mai mult decât o simplă proprietate pe care o dăm unuia sau altuia; înseamnă o sursă pentru ceea ce înseamnă patrimoniu național și patrimoniu UNESCO din această zonă. Iar dacă aveți curiozitatea de a intra mai în profunzimea acestei solicitări, pe drept făcute, de a sta de vorbă cu Înalt Preasfinția Sa veți vedea proiectele și programele sociale care se dezvoltă în cadrul Arhiepiscopiei. Ele sunt cele pe care ar trebui să le facă toate instituțiile de cult din România. Dar ele nu se pot face fără bani și fără surse.

Eu sunt convins și Partidul Democrat are această convingere că retrocedând această suprafață nu facem doar simplul act de dreptate al proprietății, ci și creăm acea bază de dezvoltare reală, de susținere a ceea ce înseamnă un patrimoniu cultural extraordinar și ceea ce înseamnă proiectele sociale ale Bisericii Ortodoxe în zona Arhiepiscopiei. Modul cum Înalt Preasfinția Sa a pus și a susținut această problemă este o garanție și pentru aceste proiecte.

Partidul Democrat susține și va vota pentru a se retroceda această suprafață în proprietate. Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, stimate coleg.

Domnul deputat Ciopraga, din partea Partidului Național Liberal.

 
   

Domnul Mircea Ciopraga:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Partidul Național Liberal va vota pentru retrocedare. Aș dori cu acest prilej să subliniez faptul că odată pusă în posesie, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va avea ocazia să dovedească faptul că se implică foarte mult în procesul social, formativ și educativ din zonă și în așa măsură se va implica, încă o parte din atribuțiile sociale sau de învățământ, culturale, nu numai monumentele, refacerea monumentelor, va veni în atribuțiile Arhiepiscopiei, astfel încât copiii străzii, bolnavii, cei săraci, copiii care nu au posibilitatea să învețe vor fi ajutați de Arhiepiscopie.

Eu vă urez succes, părinte, și așteptăm rezultatele de acolo. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Din partea UDMR-ului.

 
   

Domnul Grigore Crăciunescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este bine să venim mai des, aici, la microfon, ca să fim recunoscuți. Sunt din partea Partidului Național Liberal, și nu din partea UDMR-ului. Toată stima pentru colegii udemeriști.

Am vrut să iau cuvântul, pentru că, în Bucovina, de foarte mult timp ...

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg, nu vă supărați, din partea fiecărui grup parlamentar vorbește un singur reprezentant. Din partea Partidului Național Liberal a vorbit domnul Mircea Ciopraga. Ne pare foarte rău, dar dumneavoastră nu mai puteți avea dreptul la cuvânt.

 
   

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mă bucur, oricum, pentru că reușim să votăm acest proiect de lege.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumim.

Din partea UDMR-ului.

 
   

Domnul Seres Dénes:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Uniunea Democrată Maghiară din România, din momentul posibilității retrocedării averilor, a fost un susținător al acestor demersuri.

Și de data aceasta, susținem acest demers de retrocedare a pădurilor către Biserica Ortodoxă, în speranța că, și în perspectivă, într-un viitor apropiat, aceeași voință politică se va manifesta pentru retrocedarea și celorlalte proprietăți care, deocamdată, sunt în administrarea statului.

Având în vedere acest lucru, grupul nostru parlamentar va vota pentru validarea ordonanței de urgență. Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Din partea Grupului minorităților naționale, domnul deputat Longher Ghervazen.

 
   

Domnul Longher Ghervazen:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al minorităților naționale este de părere că regimul proprietăților din România trebuie reglementat cât mai repede și va vota în consecință, în favoarea acestei ordonanțe.

România nu poate fi membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, fără a fi rezolvată în mod corect această problemă. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumim, domnule coleg.

Trecem la dezbateri.

Apreciem această unanimitate a grupurilor parlamentare din Cameră în privința acestei legi și în privința Înalt Prea Sfinției Sale.

Titlul legii propus de comisie este: "Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 12 abțineri.

Cu 2 voturi împotrivă și 12 abțineri, s-a votat titlul legii.

Articolul unic propus de comisie: "Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr.1073 și 1073 bis/18 noiembrie 2004, cu următoarele modificări și completări ...".

Cine este pentru? 178 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 12 abțineri.

S-a aprobat art.1.

Art.1 paragraful 1 - rămâne textul nemodificat din ordonanța de urgență.

Cine este pentru? 182 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 14 abțineri.

S-a aprobat art.1 alin.1.

Art.1 alin.2 - text nemodificat din ordonanță.

Cine este pentru? 182 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? 13 abțineri.

S-a aprobat art.1 paragraful 2.

Art.1 paragraful 3 - text nemodificat.

Cine este pentru? 183 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 12 abțineri.

S-a aprobat art.1 alin.3.

Art.1 alin.4 - text nemodificat din ordonanță.

Cine este pentru? 183 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

Aprobat.

Art.1 paragraful 5 - text nemodificat.

Cine este pentru? 184 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

Aprobat.

Art.1 alin.6, comisia a propus următoarea modificare: "Bunurile imobile aflate în patrimoniul Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA, care deservesc activitatea de gospodărire a fondului forestier atribuit Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, identificate potrivit Anexei nr.3, trec fără plată în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la valoarea înregistrată în evidențele financiar-contabile, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părți".

Cine este pentru? 184 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici una.

S-a votat.

Art.1 alin.7 - text nemodificat.

Cine este pentru? 184 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

S-a aprobat.

La art.1, după alin.7, se adaugă trei alineate noi, 8, 9 și 10 cu următorul cuprins. Alin.8: "Bunurile mobile care au deservit fondul forestier atribuit Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, conform inventarului din data de 18 noiembrie 2004, prevăzute în Anexa nr.4, trec fără plată din proprietatea privată a Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA, în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților."

Cine este pentru? 184 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

S-a aprobat.

Al doilea alineat: "Bunurile mobile prevăzute la alin.8 trec în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și se transmit pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, la valoarea înregistrată în evidențele financiar-contabile".

Cine este pentru? 184 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

S-a aprobat.

Alin. 10: "Se transferă fără plată lucrări în curs de execuție, studiile întocmite și alte lucrări aferente acestor investiții, aflate în diverse stadii, al căror amplasament se află în suprafețele prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta lege."

Cine este pentru?

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Dacă-mi permiteți, este vorba de o problemă de tehnică legislativă. Amendamentul eu l-am propus. Aș vrea să se elimine, din acest alin.10, sintagma "la prezenta lege". Deci, să rămână "prevăzute în Anexa nr.1", pentru că anexa nu este la prezenta lege, este la ordonanță și nu concordă, prezenta lege. (Consultări.)

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

În timpul votului eu știu că nu se mai acceptă. Așa că mergem...

Bine, supunem la vot ceea ce propune președintele comisiei, deci, "la prezenta lege", în loc "la prezenta ordonanță", cum doriți? Conform Anexei nr.1, fără "la prezenta lege".

Deci, recitesc art.1 paragraful10: "Se transferă fără plată lucrări în curs de execuție, studiile întocmite și alte lucrări aferente acestor investiții, aflate în diverse stadii, al căror amplasament se află în suprafețele prevăzute în Anexa nr.l".

Cine este pentru? 184 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

S-a aprobat.

Art.1, în ansamblul lui.

Cine este pentru? 192 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

S-a aprobat art.1.

Art.2 alin.1 - text nemodificat.

Cine este pentru? 192 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Votat art.2 alin.1.

Art.2 alin.2 - text nemodificat.

Cine este pentru? 192 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Votat art.2 alin.2.

Art.2 alin.3 - text nemodificat.

Cine este pentru? 192 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Cu 192 voturi pentru, 4 împotrivă și 8 abțineri s-a votat art.2 alin.3.

Art.2, alin.4 - text nemodificat.

Cine este pentru? 192 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

Cu 192 voturi pentru, 3 împotrivă și 9 abțineri s-a votat art.2 alin.4.

Art.2 în ansamblul lui.

Cine este pentru? 192 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Cu 192 voturi pentru, 4 împotrivă și 8 abțineri s-a votat art.2 în ansamblul lui.

Art.3 - text nemodificat.

Cine este pentru? 191 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

S-a votat art.3.

Art.4 alin.1 - text nemodificat.

Cine este pentru? 191 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

S-a aprobat.

Art.4 alin.2 - text nemodificat.

Cine este pentru? 191 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

S-a aprobat.

Articolul 4, în ansamblu.

Cine este pentru? 141 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Votat articolul 4, în ansamblul lui.

Articolul 5. Se propune următorul cuprins: "Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță".

Cine este pentru art. 5 modificat? 191 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 14 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici una.

Cu 191 voturi pentru și 14 împotrivă s-a votat și art. 5 în care se spune că "anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență".

Articolul II. "Anexele nr. 1-3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor "Romsilva" în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților se înlocuiesc cu anexele 1-3 și respectiv anexa nr. 4 la prezenta lege".

Cine este pentru? 191 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Articolul III. "Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege".

Cine este pentru? 191 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Vot final.

Cine este pentru legea în ansamblul ei? 193 voturi pentru. (Aplauze din partea P.S.D.-ului)

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 193 voturi pentru, 4 împotrivă și 8 abțineri s-a votat Legea privind retrocedarea terenurilor forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Înalt Prea Sfinția Sa, dacă sunteți de acord să-i dăm cuvântul?

Cine este pentru?

Dacă este cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Înalt Prea Sfințite, aveți cuvântul.

 
   

Prea Sfinția Sa Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuțiului:

Stimate domnule președinte,

Domniile voastre,

Vă mulțumesc și vă felicit.

Mergând pe teren, întreb pe cineva, în perioada toamnei:

- Ce vezi?
- Căpițe de fân.
- Ce vezi?
- Căpițe de fân.

Iată ce văd eu: lapte brânză, smântână, carne.

Ce trebuie să vedem în aceste 90.000 de hectare s-a spus. Deci, medicamentele necesare îngrijirii valorilor de patrimoniu național din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuțiului și un ajutor pentru cei săraci, bătrâni sau copii.

La sfârșitul anului financiar, în buzunarul Arhiepiscopiei nu va rămâne nici un leu din veniturile nete. Ele trebuie căutate în lucrări de restaurare și în ajutorarea celor săraci.

Trebuie să rețină toată lumea că îngrijirea pădurii necesită cheltuieli enorme și o grijă deosebită. Avem încrederea că cei care administrează direct, oamenii de specialitate, nu vor face greșeli.

Și precizare, o completare. Bunurile proprietatea unei eparhii este administrată numai de eparhia respectivă. Sfântul Sinod nu se ocupă cu problemele acestea. Sfântul Sinod se ocupă cu problemele de morală și de credință. Deci, eparhia respectivă își administrează proprietățile sale.

Vă mulțumim.

Cei care au votat împotrivă, socot că au făcut lucrul acesta din necunoașterea problemei sau e democratic. De ce să fim toți la fel? Fiecare gândim într-un fel. Deci n-am nici un pic de resentiment față de dânșii.

Vă mulțumesc. Dumnezeu să dea sănătate la toată lumea și vă așteptăm în Bucovina. Să fiți sănătoși! (Aplauze)

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Îi mulțumim Înalt Prea Sfințitului Pimen Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuțiului pentru frumoasele cuvinte și îi dorim un Paște fericit!

 
   

Prea Sfinția Sa Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuțiului:

Un Paște fericit!

 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 142/2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).  

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumim încă o dată.

Acest termen fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederea art. 75 alin. 2 din Constituție. (Referire la Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 142/2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999.)

Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:  

Și acum voturi finale.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Caracter organic.

Cine este pentru? 198 de voturi pentru.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

S-a adoptat.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Caracter organic.

Cine este pentru? 204 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Inițiativa Granițe Externe 2003 pentru România, semnat la București la 19 decembrie 2003 și în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, semnat la București la 16 ianuarie 2004.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul "Inițiativa Granițe Externe 2003 pentru România", semnat la București la 19 decembrie 2003 și în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, semnat la București la 16 ianuarie 2004.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Caracter organic.

Cine este pentru? 169 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 62 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu 169 voturi pentru, 62 voturi împotrivă și nici o abținere s-a aprobat această lege.

Explicarea votului, da? Domnul deputat Ponta dorește să-și explice votul. Vă rog.

   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidul Social Democrat a votat împotrivă, pentru că încă o dată considerăm că este vorba de o discriminare și de o neadaptare la ceea ce înseamnă legislația europeană.

Considerăm că nici miniștrii actuali, nici foștii miniștri, dacă se dorește acest lucru, nu trebuie să beneficieze de o procedură specială.

Dacă avem o procedură pentru toți, dacă nu, nu avem pentru nici unul dintre ei și cred că de acum încolo trebuie să ne gândim foarte serios, în așa fel încât miniștrii în funcție sau foști miniștri să nu mai aibă privilegii speciale, prin care să se prezinte în fața președintelui României.

Vă mulțumesc.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc și eu, stimate coleg.

Doresc să vă spun că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, s-a depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale următoarele legi:

  1. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
  2. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
  3. Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul "Inițiativa Granițe Externe 2003 pentru România", semnat la București la 19 decembrie 2003 și în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, semnat la București la 16 ianuarie 2004.
  4. Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina.
  5. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială.
  6. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Vă mulțumesc.

Mâine este program în comisii. Ne revedem luni la ora 16.00.

   

Ședința s-a încheiat la ora 12,10.

 
       

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 3:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro