Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.39/06-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 30-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2005

4. Dezbaterea Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 58/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Punctul următor pe ordinea de zi este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România.

Din partea inițiatorului?

Doamna Georgeta Ionescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Stimate domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Supunem atenției dumneavoastră un alt proiect de act normativ, care se deosebește de Ordonanța Guvernului nr. 15/2005 prezentată anterior doar prin denumire și program PHARE la care se aplică, cuprinsul său fiind identic.

Aceleași considerente arătate mai devreme au determinat adoptarea unui act normativ distinct, care să creeze cadrul legal de implementare a programului PHARE în 2004. Și aceste prevederi au aplicabilitate în timp redusă, până la data stabilită în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană pentru programele PHARE 2004, ca fiind termenul limită de executare a contractelor și de efectuare a tuturor plăților, respectiv, 30 noiembrie 2007.

Având în vedere însă faptul că programele PHARE 2003, respectiv, PHARE 2004, atât în ceea ce privește termenele de executare, cât și descrierea măsurilor ce urmează a fi finanțate, organismele cu rol de implementare a proiectelor, bugetele detaliate pentru fiecare componentă sunt prevăzute în momorandumuri de finanțare diferite, din aceleași rațiuni, au fost promovate două acte normative distincte, având ca obiect de reglementare programele PHARE 2003, respectiv, PHARE 2004.

Vă mulțumim pentru atenție și sprijin.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumim.

Din partea comisiei?

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare, așa cum s-a arătat de către reprezentantul Ministerului Finanțelor, aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Guvernului, domnul Jakob Istvan, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au participat 26 de deputați, din totalul de 27 de membri ai comisiei.

Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților, iar comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trecem acum la dezbaterea pe fond.

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina.

Art. 1: "Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 16/27 ianuarie 2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina, adoptat în temeiul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 602/2004 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 101 din 31 ianuarie 2005".

Proiectul de lege a fost aprobat de Senat în 21 februarie 2005.

Ambele proiecte de lege se transmit pentru vot final.

Aș vrea să vă fac o rugăminte și să vă cer o aprobare. În loja publicului, este Înalt Prea Sfinția Sa Arhiepiscopul Sucevei, Pimen, și v-aș cere aprobarea, dacă sunteți de acord, să-l invităm în dreapta, aici, în loja pentru comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate, s-a aprobat. Vă mulțumesc.

Înalt Prea Sfinția Sa este rugat să ia loc în lojă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 1:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro