Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.39/06-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 30-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2005

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 54/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Următorul punct la ordinea de zi este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Conform regulamentului, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la fiecare punct, cât și durata totală de dezbatere a acestui proiect de lege. Invit Biroul Comisiei juridice, sesizate în fond, să facă propuneri pentru timp.

Din partea Comisiei juridice?

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vă propun timp total de dezbatere 5 minute și 1 minut pentru fiecare intervenție.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu propunerea făcută? Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate, a fost aprobată.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului.

Domnul Mihai Marian Eftimescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Susținem adoptarea proiectului de lege cu amendamentele de substanță care au fost aduse acestui text, inclusiv de Comisia juridică a Camerei Deputaților. Și am în vedere, în plus, și corelarea efectuată în urma retrimiterii la comisie, care răspunde și unora dintre temerile exprimate data trecută, când această lege a fost în atenția dumneavoastră.

Îmi permit doar să semnalez că, practic, principala țintă a acestei ordonanțe este înlăturarea alin. 2 al art. 24 din Legea nr. 115/1999, care prevedea că: "Punerea sub urmărire penală a foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiuni săvârșite în exercițiul funcției lor se face potrivit normelor de procedură din prezenta lege". Prin această dispoziție se crea o categorie privilegiată, care purta, pe toată viața (deci, viager), calitatea de "fost ministru".

Așa cum bine știți, în fața legii nu există calitatea de "fost parlamentar", atunci când se termină mandatul, se termină; și nici de "fost judecător", atunci când nu mai ești judecător, nu mai beneficiezi de imunități.

Comisia Europeană ne-a semnalat că aceasta este o formă de discriminare și că ea trebuie înlăturată. Ne-a semnalat insistent acest aspect, că trebuie înlăturată, și ne-am supus. Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc inițiatorului.

Din partea comisiei?

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

Propunerea de modificare se fundamentează pe Raportul de țară al Comisiei Europene pe anul 2004, potrivit căruia se recomandă eliminarea imunității foștilor miniștri. De asemenea, modificarea și completarea legii are în vedere și Raportul de evaluare a României adoptat de Grupul de State Împotriva Corupției al Consiliului Uniunii, la 4-8 martie 2002, care recomanda României să modifice legislația națională, în scopul restrângerii categoriilor de persoane care se bucură de procedură specială privind urmărirea penală, cu referirea expresă la foștii miniștri, considerând că inviolabilitatea acestora este incompatibilă cu prevederile Principiului Director nr. 6.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Plenul Parlamentului, în ședința din 15 martie, a hotărât restituirea la Comisia juridică, la solicitarea acesteia, pentru reanalizarea unor texte. Iar Comisia juridică, în ședința din 17 martie, a reluat dezbaterile la acest proiect, întocmind un raport suplimentar.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil acest proiect, de asemenea și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, precum și Consiliul Legislativ.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2005.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților, competența decizională aparține Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii în comisie, aceasta propune adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele formulate în raport.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Vă rog, grupurile parlamentare? Domnul Victor Ponta.

Domnul Victor Viorel Ponta:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În numele Grupului parlamentar al PSD aș dori să explic de ce grupul nostru nu susține această inițiativă legislativă, cu convingerea că dacă toți colegii deputați înțeleg exact la ce se referă această modificare vor vota, de asemenea, împotrivă.

E vorba de instituirea unei discriminări, pe care nu o cere nici Consiliului Europei nici Uniunea Europeană, între foștii miniștri și actualii miniștri. Recomandarea a fost făcută de înlăturare nu a imunității, pentru că nu e vorba de o imunitate aici, ci este vorba de o procedură specială, în așa fel încât miniștrii, pentru a fi cercetați și trimiși în judecată, să nu mai treacă prin acea procedură specială care prevede o comisie specială pe lângă Președintele României.

Este o lege adoptată în 1999, pe vremea în care Partidul Național Liberal și Partidul Democrat se aflau la guvernare, a fost foarte bună în perioada 2000-2004, au beneficiat de această procedură specială foștii miniștri Traian Băsescu și Ioan Avram Mureșan (am făcut parte din acea comisie și de aceea cunosc atâtea detalii), iar recomandarea Grupului GRECO, de asemenea, pe care o cunosc, este de a avea un regim unitar pentru foștii și actualii miniștri, dacă se poate, de eliminare a acestei proceduri speciale.

Dorința noastră, și retrimiterea la comisie s-a făcut tocmai pe această bază, de a nu discrimina, de a avea un regim unitar pentru cei care au făcut parte dintr-un cabinet sau fac parte dintr-un cabinet și de a hotărî împreună noi, Camera Deputaților, dacă au o procedură specială sau nu o au.

Întorcându-se în aceeași formă și la presiunea Guvernului, se dovedește încă o dată că se dorește ca foștii miniștri, fie ai guvernării PSD, fie ai altor guvernări, să poată fi atacați politic și hărțuiți, în timp ce actualii miniștri să treacă pe la domnul Traian Băsescu înainte, să primească o notă bună sau o notă rea.

Fiind vorba despre un principiu de drept care este încălcat prin această modificare, vă solicit tuturor să votați împotriva acestei modificări. Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Tabără, din partea Partidului Democrat.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Bineînțeles că am să vorbesc și în numele Partidului Democrat, dar și în numele meu, personal, pentru că fac parte din acei foști miniștri.

Și atunci când s-a aprobat prima variantă a legii, ca și acum, mă întreb de ce este nevoie de o imunitate specială pentru foștii membri ai Executivului, pentru că, spre deosebire de parlamentari, care au nevoie de o astfel de imunitate în bătălia politică și pentru pozițiile pe care le exprimă aici, unele extrem de cu țintă, miniștrii nu au nevoie de o astfel de imunitate, pentru că ei fac parte dintr-un Executiv. Ei aplică legi, aplică proiecte...

 

Domnul Victor Viorel Ponta (din sală):

Atunci, să nu aibă nici ceilalți!

Domnul Valeriu Tabără:

Nici unii, nici alții! (Aplauze ale deputaților PSD.)

Eu mă refer la mine. Deci, ca fost ministru, nu-i văd rostul, să discutăm despre aceste imunități speciale. Și eu cred că cererea care vine din partea Uniunii Europene este justificată. Cei care își propun să devină miniștri sau înalți demnitari, ca să încalce legea, să facă altceva, n-au decât să răspundă, ca oricare cetățean, în fața legilor românești și a celor care sunt! Mulțumesc. (Aplauze ale deputaților PSD.)

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar România Mare, domnul deputat Bolcaș.

Din partea fiecărui grup parlamentar câte un singur vorbitor, că, dacă nu, nu mai au rost dezbaterile. (Răspuns domnului Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz care dorește să ia cuvântul.)

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

O să mă adresez cu simpatie domnului coleg Tabără și o să spun că, de la Cicero încoace, nimeni n-a putut să pledeze bine pro domo...

Dar, vă rog să mă iertați, și eu vă înfățișez un punct de vedere strict personal, dar, de data aceasta, se referă la instituțiile constituționale. Punctul de vedere pe care vi-l înfățișez constă în aceea că nu există imunități sau impunități, în afară de cele prevăzute în Constituție. Recomandarea GRECO este în acest sens și cred că a fost elaborată de buni constituționaliști.

În aceste condiții, sigur că primul semn de îndoială este în legătură cu Legea răspunderii ministeriale. Spunea domnul deputat Ponta că nu este vorba de o imunitate, ci de o procedură specială. Din punctul de vedere al instituțiilor constituționale, orice procedură specială de protecție constituie o formă a imunității. Deci, categoric, legea ca atare nu ar trebui să existe într-un sistem de drept bine structurat și, dacă vreți, într-o societate în care democrația funcționează normal.

Dar ne aflăm în momentul în care această lege există, ne aflăm în momentul în care această lege funcționează, iar înlăturarea ei printr-un simplu vot negativ, la o modificare, nu se poate face. Deci, de principiu, înlăturarea ei, care este necesară, se poate face numai printr-o lege specială.

Acum, ce se întâmplă cu această modificare. Nu mă refer la recomandările GRECO, bine interpretate, în sensul de restrângere treptată a sferei celor cărora li se aplică imunități, ci mă refer la ceea ce mulți au uitat, inclusiv noi, de la Comisia juridică, la Raportul de țară de anul trecut, în care această problemă era menționată ca un punct distinct și a fost luată în discuție de Guvernul anterior.

Deci, ne aflăm în prezența unui punct pe care trebuie să-l dezlegăm. Avem o lege pe care nu o putem înlătura, deși ar trebui. Avem o lege pe care trebuie să o perfecționăm.

Ce însemnează restrângerea acestei forme de imunitate, procedură specială, numiți-o cum doriți, pentru cei care nu mai au calitatea de miniștri. Se merge pe rațiunea textului, de păstrare încă a acestei forme de proceduri speciale pentru cercetarea și trimiterea în judecată a miniștrilor în funcție. Aceștia, tocmai datorită funcției cu care au fost învestiți de Parlament, nu pentru că ar fi ei mai grozavi decât alții, învestitura Parlamentului, învestitura noastră le dă o anume calitate, tocmai pentru că au fost învestiți de Parlament, nu pot să fie supuși unor injoncțiuni hărțuitorii care, de multe ori, pot să fie făcute și pe considerente politice.

Trebuie să se limiteze modalitatea de răspundere penală a lor printr-un filtru care să existe. Aceeași rațiune nu mai există pentru miniștrii care nu mai sunt în funcțiune, pentru că aceștia trebuie să fie egali în fața legii, cum vor fi în viitor și miniștrii în funcție.

Deci, la ora actuală, eu consider că această modalitate este un micuț pas înainte. Și, dacă mă înțeleg cei care promovează politica pașilor mărunți, este o realitate că trebuie să facem acest mic pas înainte pentru a ajunge la abrogarea totală a legii.

Este adevărat, și grupul nostru parlamentar consideră că multe din prevederile acestei legi de modificare nu sunt cele mai eficiente. Constructiv vom încerca să realizăm ceea ce trebuie prin votul nostru.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, stimate coleg. De la PUR-SL, domnul deputat Pantelimon Manta.

Domnul Pantelimon Manta:

Nu pot fi de acord cu sofismul colegului meu de breaslă, domnul Ponta, în sensul că s-ar elimina sau, de fapt, s-ar face o discriminare între actualii miniștri și foștii miniștri, dintr-un motiv de logică elementară.

Actualii miniștri, cândva, vor fi foști miniștri și, prin această reglementare, nu se face decât să se elimine o discriminare și, pe bună dreptate, Comisia Europeană ne-a solicitat acest lucru.

Întru totul de acord cu ce spunea domnul Bolcaș, poate ar trebui să se umble puțin din punct de vedere al legii speciale cu privire la procedura privind urmărirea și trimiterea în judecată a miniștrilor în funcție, dar acest lucru se poate discuta și altă dată.

Deocamdată, această lege și în fapt și în drept este necesară și trebuie s-o votăm.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Din partea Partidului Național Liberal, domnul Eugen Nicolăescu.

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte, ar fi multe de spus pe tema aceasta, dar eu vă atrag atenția că a expirat timpul de dezbatere și, ca atare, încheiem dezbaterile aici.

 

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

De două ori mi-a rostit numele. Dreptul la replică!

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule Duvăz, procedură. Vă rog, domule deputat.

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Da, vă mulțumesc.

Aș fi vrut să semnalizez aceeași problemă în ceea ce privește procedura în care ne aflăm, ca cea ridicată de domnul Nicolăescu. Dar, în toate dezbaterile, de fapt, revine o problemă pe care niciodată nu reușim s-o subliniem. Este vorba de miniștri în exercițiul funcțiunii și aceștia pot fi în prezent, astăzi, miniștri - și este cazul primului - ministru și, în același timp foști miniștri. Cum îi judecăm? Recomandările Uniunii Europene au fost în legătură cu "..

Domnul Dan Radu Rușanu:

Nu este corect, nu este pe procedură ce spuneți dumneavoastră, este pe fond.

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Închei, domnule președinte. Recomandările Uniunii Europene au fost în legătură cu miniștri în general. Ori ajungem să unificăm, și toți să fie supuși aceleași proceduri, ori înseamnă că nu avem intenții corecte.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc. A expirat timpul. Trecem la dezbatere.

 

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

Mi-a rostit numele.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Bine, un minut, drept la replică, domnule Ponta.

Domnul Victor Viorel Ponta:

Vă mulțumesc, dar pentru că mi-au pronunțat numele, și colegul meu de la PUR și domnul Bolcaș, pot să spun că sunt de acord și eu cu principiul expus de domnul Bolcaș, doar că fac o altă propunere. Să respingem această modificare pentru a avea legea în totalitate, după care, împreună, să abrogăm această lege care instituie o imunitate, o procedură specială de tip imunitar care nu-și are locul nici pentru actualii miniștri, nici pentru foștii miniștri.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Trecem la dezbaterea pe fond a legii.

Titlul legii.

Dacă sunt observații, amendamente? Dacă nu, vă supun la vot litlul legii.

Cine este pentru? 102 voturi pentru.

Cine este împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

S-a adoptat în unanimitate.

Vă mulțumesc.

 

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

Care unanimitate? Ne-a ținut domnul Nicolăescu de vorbă.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă n-ați ridicat mâna, v-am întrebat de ori, domnilor colegi, îmi pare foarte rău.

Deci, domnilor colegi, am întrebat de două ori dacă sunteți împotrivă, că am fost și eu surprins de faptul...

Bine.

Articolul I, referitor la art. 1 care are același text cu Senatul. Nu există amendamente propuse.

Cine este pentru? 105 voturi pentru.

Cine este împotrivă? 32 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci cu 105 voturi pentru, 32 împotrivă, nici o abținere s-a adoptat.

Art. I, alin. 1 art. 4 - modificat. Nu sunt amendamente.

Cine este pentru? 105 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 44 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 105 voturi pentru, 44 de voturi împotrivă s-a adoptat.

Alin. 2 al art. 16 este nemodificat. Textul aprobat și de Senat. Nu sunt amendamente pe el.

Cine este pentru?

 

Domnul Augustin Lucian Bolcaș (din sală):

Există un amendament respins.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Amendament respins.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

La alin. 2 există un amendament. Este amendamentul pe care eu l-am propus și vreau să vă explic în ce constă.

Este vorba de Comisia specială care stabilește, în baza procedurilor legii pe care o discutăm, dacă se începe sau nu se începe urmărirea penală în cazul unui ministru. Această comisie este formată din cinci membri, cu un mandat de trei ani de zile nereînnoibil, este numită de președintele României la propunerea ministrului justiției și a ministrului administrației și internelor.

Eu am solicitat modificarea acestui amendament din cel puțin trei motive.

Primul motiv este legat de elemente de drept comparat. Pentru că întâmplător sau nu această lege nu este suspendată undeva în aer, face parte din legislația în vigoare în multe țări din Uniunea Europeană - mă refer la dreptul francez, la dreptul belgian.

În acele comisii, de exemplu în Franța, fac parte chiar parlamentari, sau din acele comisii fac parte chiar parlamentari. Pentru care motiv? Pentru motivul că majoritatea infracțiunilor la care se referă acest proiect de lege privesc lucruri pe care miniștrii le fac în raport cu Parlamentul, nu acordă informații la timp acordă informații eronate etc.

De asemenea, în cuprinsul chiar al legii pe care o modificăm noi astăzi, sesizarea Parlamentului se poate face pe trei căi: de către președintele României, în legătură cu situația unui ministru care ar putea fi eventual cercetat penal, de către președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților. Deci dreptul de sesizare, prin lege, este dat acestor trei instituții.

Și încă un argument extrem de important este următorul: propunerea pentru această comisie, pentru membrii comisiei se face în conformitate cu textul propus de către Guvern, de către ministrul justiției și ministrul administrației și internelor.

Deci, stimați domni colegi, ne aflăm într-o situație clară de incompatibilitate, dacă vreți, de orice natură, inclusiv juridică. Adică această comisie care, la un moment dat, este cea care judecă, sau, în sfârșit, stabilește procedura începerii urmăririi penale pentru miniștri, este formată din specialiști propuși de către miniștri în exercițiu. Deci este imposibil să acceptăm această propunere. Vă dați seama, eu nu spun, dar se poate întâmpla ca unul din cei doi miniștri să facă ei obiectul acestei comisii pe care ei au numit-o din membri sau specialiști din rândul persoanelor de specialitate. Deci acest tip de numire nu este corect și nu poate fi acceptat ca atare, lucru pentru care eu am propus un amendament.

Menținem comisia de cinci membri, menținem caracterul mandatului nereînnoibil, pentru că așa este bine - să fie persoane care să nu poată fi controlate și, mai ales, menținem ideea de mandat pe o perioadă de trei ani. Dar vă propun în felul următor: ca această comisie, prin amendamentul meu, să fie formată din trei reprezentanți numiți: de către Camera Deputaților, unul de Senat și unul de Președinție.

Care este rațiunea? Rațiunea este cea pe care v-am explicat-o, sunt cele trei instituții care au drept de sesizare.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg, am înțeles. Supunem la vot amendamentul domnului coleg Cristian Dumitrescu.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Un minut.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da, un minut, domnule coleg, vă rog frumos.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, un minut și direct la obiect.

Textul articolului, așa cum apare acum, este de un ridicol absolut. În termeni fotbalistici, cineva și centrează și dă cu capul. Adică, această comisie este numită de președintele României, iar această comisie numită de președintele României îi va propune președintelui României pe cine să trimită în judecată sau nu. De aceea, susțin amendamentul colegului Cristian Dumitrescu. Este foarte bun, eventual cu înlăturarea acestei structurări pe "senatori și deputați", care ne dă bătaie de cap și la constituirea altor organisme - "parlamentari", pur și simplu.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc și eu, domnule coleg.

Supun la vot amendamentul domnului deputat Cristian Dumitrescu.

Cine este pentru? 58 de voturi pentru.

 

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

72.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Cine este împotrivă? 22 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 92 de voturi împotrivă și cu 58 de voturi pentru, nici o abținere, amendamentul a fost respins.

Art. 19 se abrogă

Cine este pentru abrogarea art. 19? 22 de voturi pentru.

 

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

De la Stalin, cine numără este importat, nu câte voturi sunt!

Domnul Dan Radu Rușanu:

Cine este împotriva abrogării art. 19? 52 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 92 de voturi pentru, 52 împotrivă și nici o abținere s-a aaprobat abrogarea art. 19.

Art. 20 este nemodificat, și conform textului Senatului, și nu sunt amendamente.

Cine este pentru? 107 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 45 de voturi împotrivă.

Cine se abține? Nici o abținere.

Cu 107 voturi pentru, 45 împotrivă și nici o abținere s-a adoptat.

La alin. 2 al art. 24 este un amendament propus de comisie și unul respins.

Începem cu amendamentul respins. Domnule Cristian Dumitrescu, vă rog.

Pe procedură sau pe... pe procedură întâi, da?

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Este o intervenție procedurală, deci o să-mi susțin și amendamentul.

Intervenția procedurală se referă..., și n-am vrut s-o fac la dezbaterile generale, și o fac în acest moment, pentru că s-a întâmplat un lucru inadmisibil în procedurile pe care le parcurge Parlamentul.

Textul legii, pe care îl avem în discuție, a fost retrimis la comisie pentru a fi discutat, invocându-se de către executiv anumite motivații. Nu s-a întâmplat niciodată în Parlamentul României să se trimită o lege comisiei pentru că nu a convenit votul sau modul cum a fost adoptat un text la un amendament. Este cazul nostru, din păcate.

Adică, la acest text a existat, în momentul în care legea a fost retrimisă la comisie - Nota Bene: retrimisă la comisie - pentru cu totul alte motive, a fost rediscutat un amendament admis în comisie și, lucru care este și mai grav, persoana, colegul nostru, distinsul domn deputat Zăgrean și-a retras amendamentul, că de fapt acest amendament era al domniei sale, și a reintrodus un amendament care era textul inițial.

Vă dați seama ce modalitate neparlamentară, nelegală și neregulamentară s-a realizat în comisie!

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg, procedura se referă plenul Camerei Deputaților.. dumneavoastră ați prezentat în comisie.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte, ne referim la o procedură care s-a întâmplat în plenul Camerei Deputaților prin retrimiterea la comisie a unui text de lege, text de lege care a fost trimis la comisie și a fost modificat în condiții neregulamentare, de asta vorbim. Plenul Camerei, țin să vă reamintesc, a fost cel care a trimis la comisie acest text de lege ca să fie modificat, pentru că n-a convenit un text adoptat; un amendament adoptat cu majoritatea voturilor din comisie.

Aceasta este problema. Nu s-a întâmplat până acum în Parlamentul României. Fac referire la o procedură parlamentară inadmisibilă. Se creează un precedent pe care nu putem să-l susținem și care este periculos pentru activitatea parlamentară.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc. Amendamentul respins, dacă vreți să-l susțineți.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Și ca să vă spun hilarul totuși, al acestei situații, amendamentul respins este, de fapt, amendamentul care inițial a fost susținut de către un coleg din arcul guvernamental, rațional...

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg, vă rog frumos, susțineți-vă amendamentul. Pe procedură ați vorbit, acum susțineți-vă amendamentul.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Deci, domnule coleg, eu vorbesc despre amendamentul 24, art. 2. Dar veți vedea, dacă mă lăsați, și o să și înțelegeți - sunt convins de asta - dacă mă lăsați să-mi continuu expunerea. Acest amendament este un amendament care privește clar eliminarea unui text tautologic. În ce sens? În altă parte a legii propuse de către executiv se spunea foarte clar că "Nu fac obiectul prezentei legi decât miniștrii". Or, miniștrii sunt miniștri. Foști miniștri sunt altă categorie.

S-a simțit nevoia să se introducă un alt text, în care să se spună "Foștii miniștri vor fi judecați ș.a.", a fost propusă respingerea și a fost respins. Eu nici măcar n-am propus textul, eu doar m-am alăturat acestui raționament corect, juridic și adevărat și am fost coautor. Pentru ca să ne pomenim acum că rămân eu autorul unui amendament respins, în loc de un amendament acceptat, și să se admită un amendament care era exact textul inițial.

Aceasta este ilaritatea a ceea ce s-a întâmplat sub aspect uman, sub aspect juridic însă, este mult mai grav.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Cine este pentru amendamentul propus de domnul deputat Cristian Dumitrescu? 49 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 93 de voturi împotrivă.

Abțineri, vă rog? 13 abțineri.

Nu a fost aprobat.

Amendament 14.

Amendamentul propus de comisie, vă rog. Cine susține amendamentul propus de comisie?

Supunem la vot amendamentul propus de comisie.

Cine este pentru? Deci 93 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 45 de voturi împotrivă.

Abțineri? 14 abțineri.

Cu 93 de voturi pentru, 45 împotrivă și 14 abțineri amendamentul a fost aprobat.

La art. 24, după alin. 2 se introduce un nou aliniat, alin. 3, cu următorul cuprins: "Punerea sub urmărire penală a foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiunile săvârșite în exercițiul funcțiunii lor se face potrivit normelor de procedură penală de drept comun."

Cine este pentru?

Da, vă rog, domnule coleg. Sunteți pe procedură? Căci suntem în timpul votului.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Observații de redactare.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Observații s-au făcut la comisie, nu se mai poate acum.

Cine este pentru?

Deci modificarea este "procedură penală", nu "procedură penale" probabil că a fost o eroare de dactilografie.

Încă o dată, cine este pentru, cu această observație?

Am supus la vot încă o dată textul, cu respectiva corectură pe care au făcut-o cei doi colegi din partea comisiei și din plen.

Voturi pentru? 107 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 51 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci, cu 107 voturi pentru și 51 de voturi împotrivă, s-a adoptat.

Art.2 rămâne nemodificat și de către Senat și de către comisie. Nu sunt amendamente.

Cine este pentru? 111 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 48 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 111 voturi pentru și 48 voturi împotrivă a fost adoptat.

La art.II se introduce un nou cuprins. Autor este deputatul domnul Gheorghe Gabor.

Cine este pentru? 111 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 60 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu 111 voturi pentru, 60 împotrivă s-a adoptat. Rămâne să-l transmitem pentru votul final.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 1:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro