Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/21-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005

  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Ședința a început la ora 9,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Miron Tudor Mitrea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Victor-Viorel Ponta și Titu Nicolae Gheorghiof, secretari.

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Stimați deputați, bună dimineața!

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 331 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 171. Sunt absenți 160 de deputați, din care 11 participă la alte acțiuni parlamentare.

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

  • Legea pentru completarea art. 19 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor;
  • Legea pentru înființarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, județul Tulcea;
  • Legea privind ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanțarea acțiunilor Comunității, în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 - 2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004.
 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale TRACTORUL UTB - S.A. BRAȘOV (rămas pentru votul final).

Trecem la dezbateri.

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății comerciale Tractorul UTB S.A. Brașov.

Potrivit prevederilor art. 108, alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art. 110, 111 și 112 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Domnule președinte.

 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Vă propun, domnule președinte, 5 minute cu 1 minut.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Cine este de acord cu propunerea comisiei?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

Aprobat.

Inițiatorul are cuvântul.

 
 

Domnul Gyerko Laszlo (președintele AVAS):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Punctul de vedere al AVAS este respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea unui împrumut către S.C. Tractorul UTB Brașov. Întrucât măsura prezintă elementele unui nou ajutor de stat care nu îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute de Legea nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare, precizăm că Tractorul Brașov a mai beneficiat de un împrumut acordat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea societății.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Comisia, vă rog.

 
 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect de lege are ca obiect respingerea Ordonanței nr. 112/2004 privind acordarea de către AVAS a unui împrumut.

Prin discuțiile care au avut loc la comisie s-a stabilit că acesta reprezintă într-adevăr un ajutor de stat, mai mult, această ordonanță 112 nu și-a produs efectele, deci nu s-a acordat împrumutul respectiv societății Tractorul Brașov. Ca atare, comisia a propus varianta aprobată de către Senat, respectiv respingerea ordonanței de urgență.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare vrea cineva să ia cuvântul? Înțeleg că nu.

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii. Dacă există observații la formula propusă de către Senat? Dacă nu, voturi pentru. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii. Dacă există intervenții? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole. Datorită faptului că nu avem un cvorum pentru votul final, trimitem proiectul de lege la sesiunea de voturi finale care va fi organizată săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism.

Datorită faptului că termenul a fost depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, potrivit art. 75 alin. 2 din Constituție.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 441/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 441/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă.

Propunerea legislativă se consideră adoptată potrivit art. 75 alin. 2 din Constituție, deoarece termenul maxim de dezbatere - 9 aprilie 2005 - este depășit.

Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Boghiș, județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nușfalău (rămasă pentru votul final).

Propunerea legislativă privind înființarea comunei Boghiș, județul Sălaj, privind organizarea comunei Nușfalău.

Din partea inițiatorilor, dorește cineva să ia cuvântul?

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Seres Denés:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să spun că prin reorganizarea celor două comune se îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea privind planificarea teritoriului României, secțiunea a IV-a, de fapt, Legea nr. 351, deci toate criteriile. De asemenea, prevederile Legii nr. 3/2000 privind referendumul.

Trebuie să vă spun că cele două comune care se vor înființa sunt viabile, îndeplinesc condițiile economice pentru a fi comune de sine stătătoare și care se pot dezvolta în perspectivă. Sunt asigurate toate structurile edilitare pentru toate sediile instituțiilor publice și ale celorlalte instituții.

Cu aceste precizări și că suntem de acord cu amendamentele formulate de comisie, rog onoratul Senat să voteze acest proiect de lege.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Comisia, vă rog.

 
 

Domnul Dan Ștefan Motreanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comuna propusă, Boghiș, are o populație de 1.806 locuitori. A avut acest statut și înainte de anul 1968 când, prin reorganizarea administrativ-teritorială prevăzută de Legea nr. 2/1968 a intrat în componența comunei Nușfalău. Atât satul Boghiș, cât și satul Bojești, care vor forma viitoarea comună, dispun de școală generală, grădiniță, cămin cultural, club pentru tineret, bibliotecă școlară.

De asemenea, pe raza administrativ-teritorială a viitoarei comune există, la ora actuală, o stațiune de băi termale care ar asigura venituri suplimentare comunei.

La referendumul organizat și desfășurat la data de 6 februarie 2005, cu respectarea Legii nr. 3/2000, din totalul de 4.391 de persoane înscrise pe listele electorale s-au prezentat 2.558 de persoane, iar din cele 2.528 de voturi valabil exprimate, un număr de 2.383 au fost în favoarea înființării comunei.

Din documentația care însoțește propunerea legislativă rezultă că sunt îndeplinite și prevederile înscrise în Anexa nr. 4 din Legea nr. 351/2001 referitoare la elementele și nivelul de dotare a localităților rurale, precum și condițiile înscrise la punctul 4, care trebuie respectat atât de comuna Boghiș, care se înființează, cât și de comuna Nușfălău, rămasă după reorganizare.

Având în vedere că sunt îndeplinite criteriile stabilite de lege pentru înființarea de noi comune, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere favorabil al Guvernului, comisia propune adoptarea acestei propuneri legislative.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare la dezbateri generale există colegi care vor să intervină? Nu.

Intrăm la dezbaterea pe text.

Titlul legii. Comisia ne propune, la numărul curent 1 din raport, o nouă formulare.

Dacă există intervenții? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul legii, adoptat în formula comisiei.

La numărul curent 2, la art. 1, alin. 2, comisia propune reformulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu avem

Abțineri? Nu avem.

La numărul curent 3, pentru art. 2, comisia propune reformularea atât a art. 1, cât și a art. 2.

Supun votului dumneavoastră dacă nu sunt intervenții.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat.

La numărul curent 4, art. 3, comisia propune reformulare.

Dacă nu sunt intervenții supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat.

La numărul curent 5, art. 4, comisia propune reformularea textului conform raportului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La numărul curent 6, art. 5, comisia propune reformulare

Cine este de acord cu textul propus de comisie?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La numărul curent 7, art. 6, comisia propune reformulare.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem

Adoptat în unanimitate.

Legea a fost adoptată pe articole, o trimitem la sesiunea de voturi finale, organizată săptămâna viitoare, pentru votul final.

Mulțumesc comisiei, mulțumesc inițiatorilor.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art. 100, 111, 112 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt, cât și durata de timp afectată acestui proiect de lege.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci sesizată în fond să ne facă propunerile.

 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc.

Suntem la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45 privind finanțele publice locale.

Acest proiect de lege a fost discutat în comisie. El are ca obiect de activitate încercarea suplinirii diminuării veniturilor care aparțin colectivităților locale prin introducerea cotei unice de impozitare cu aproximativ 11.200 de miliarde, prin majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit de la 63% cât exista în trecut, la 82%.

Astfel, propunerea care a fost făcută a avut drept obiect acordarea a 47% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, 13% la bugetul propriu al județului și 22% la dispoziția consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor locale.

Pentru Municipiul București, cota de 82% se repartizează 23,5% la bugetele sectoarelor, 47,5% la bugetul propriu și 11% la dispoziția Consiliului general al Municipiului București.

Cu aceste modificări care vin în întâmpinarea colectivităților locale pentru a compensa goluri de venituri ca urmare a introducerii cotei unice, comisia a dezbătut și a aprobat forma adoptată de Senat.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Timpii?

 
 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Fiind procedură de urgență, 5 minute cu 1minut, cred că este cel mai corect.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Dacă, la dezbateri generale, există colegi care vor să intervină?

Domnule Nicolăescu.

 
 

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După aprobarea cotei unice de impozitare, foarte multe comunități locale au fost oarecum neliniștite de modul în care se vor acumula, de acum încolo, bugetele locale, având în vedere că o mare parte din cota de impozit pe venit rămânea la nivelul comunităților locale.

Posibilele goluri de venituri, care ar fi putut afecta bugetele locale, trebuiau suplinite și eu cred că această măsură pe care Guvernul a luat-o, în sensul de a crește cota care rămâne la nivelul comunităților locale are darul, pe de o parte, să asigure bugetele locale la nivelurile prognozate pentru 2005, dar, în același timp, vreau să spun că această măsură are darul, sper eu, să liniștească comunitățile locale că nu vor avea nici un fel de problemă în acest an în ceea ce privește formarea disponibilităților necesare pentru finanțarea multelor cheltuieli pe care le au de făcut bugetele locale, dar, din păcate, nu totdeauna au surse suficiente.

De aceea cred că trebuie privită cu foarte multă seriozitate măsura Guvernului și, în același timp, acceptată sub forma unei intenții bune și sper ca și rezultatele să fie pe măsura acestei intenții. De aceea, rog colegii deputați să aprobe acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PSD, domnul Mihai Tănăsescu.

 
 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, proiectul de ordonanță vine după o perioadă de timp, când colectivitățile locale, într-adevăr, au fost foarte îngrijorate vis-à-vis de aplicarea cotei unice.

Nu există o potențiabilitate de minusuri de venituri, ci o certitudine de minusuri de venituri prin aplicarea cotei unice pentru colectivitățile locale. Este foarte clar că această măsură vine să mai "dreagă busuiocul", cum spune românul, dar, din păcate, nu este o măsură care să completeze pe deplin efectele negative ale introducerii cotei unice.

În discuțiile purtate cu foarte mulți colegi din țară, din consilii județene, această măsură, sigur, vine și acoperă ceva, dar, din păcate și puteți s-o constatați și dumneavoastră în județele respective, veniturile pe care colectivitățile locale le vor încasa vor fi, în anul 2005, chiar și cu această măsură, cu cel puțin 10 % mai mici decât în perioada anului trecut. Aceasta este realitatea.

De aceea, cred că executivul are sarcina să urmărească și să vadă exact cum evoluează aceste măsuri care se iau și sigur și eu vă propun să fim de acord cu această ordonanță, dar, în același timp, să încercăm prin măsurile noastre parlamentare să acordăm, poate, la o rectificare bugetară, mai mulți bani pentru colectivitățile locale, fiindcă chiar și cu această măsură, cum spuneam, banii respectivi nu ajung pentru colectivitățile locale.

De aceea, cred că la momentul aplicării cotei unice, poate trebuia să se urmărească mai atent vizavi de impactul pe care această măsură fiscală l-a avut asupra colectivităților locale și nu numai.

De aceea, Grupul parlamentar al PSD va fi de acord cu aprobarea acestei măsuri, dar, în același timp, tragem un semnal de alarmă Guvernului vizavi de aplecarea mai atentă asupra nevoilor și asupra modului în care veniturile colectivităților locale vor fi formate în anul 2005.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există alte grupuri parlamentare care doresc să intervină?

Inițiatorul?

 
 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu (secretar de stat, Departamentul pentru relația cu Parlamentul.):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vrem doar să aducem câteva argumente care să releve situația la zi. Deci, față de cota defalcată, colectată în luna februarie a anului 2004 de 3.912 mii de miliarde lei, în luna februarie 2005 a fost colectat cu un procent de 22,6 % mai mult, adică 4.796 mii de miliarde lei, în luna martie s-a înregistrat un plus de 13,8 %, iar în luna ianuarie de 34,9 %.

În consecință, majorarea cotei defalcate din impozitul pe venit, care rămâne la dispoziția unităților administrativ-teritoriale, în procent de 82 % aduce reale beneficii acestora.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, domnule președinte.

 
 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Apreciez foarte mult că inițiatorul vine și cu cifre. Nu cred că este locul să facem o analiză a acestor cifre, dar vă pot spune că, așa cum au fost ele prezentate, tabloul este incomplet.

Să nu uităm că luna ianuarie este de fapt aferentă lunii decembrie 2004, să nu uităm că luna februarie și martie, așa cum sunt prezentate, sunt prezentate în termeni nominali și nu reali.

Deci analiza este mult mai profundă și, de aceea, semnalul de alarmă pe care îl trag încă o dată de la această tribună vis-à-vis de grija pe care autoritățile, Guvernul trebuie să o aibă față de asigurarea resurselor colectivităților locale trebuie să constituie o prioritate pentru actualul Guvern.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Cele cinci minute s-au terminat, dar trebuie să-i dau cuvântul domnului Nicolăescu. În general, am fost elastic în conducerea ședințelor, nu vreau să devin astăzi...

 
 

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Sigur, n-aș fi vrut să mai iau cuvântul dacă domnul deputat Tănăsescu n-ar fi intervenit să-și spună îngrijorarea și este de înțeles și chiar mi se pare că este normal să facă acest lucru. Dar, a transforma această îngrijorare într-o declarație politică mi se pare că nu este prea potrivit, având în vedere că, totuși, dumnealui a susținut acest proiect de lege.

De aceea, eu nu cred că trebuie să intrăm acum în dispute dacă această cotă va produce goluri mai multe sau mai puține sau, dimpotrivă, până la sfârșitul anului vom avea un surplus de venituri, așa cum noi sperăm, de altfel.

Eu cred că este bine să lăsăm viața să spună cine are mai multă dreptate în această problemă. Eu cred în continuare că măsura pe care am luat-o este foarte bună și-și va produce efecte. Înțeleg, de asemenea, îngrijorarea domnului Tănăsecu și sper ca, în sfârșit, la acest sfârșit de an să putem să discutăm cu argumente și cu modul în care viața ne-a demonstrat că unii sau alții avem dreptate.

Ca atare, domnule președinte, vă rog să acceptați, din partea Grupului parlamentar al PNL, o discuție pe această temă în cu totul alt cadru, iar la acest proiect de lege să trecem la vot și, încă o dată, vă spun că susținem acest proiect de lege.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat. Referitor la discuții în alt cadru, nu sunt eu cel în măsură să le aprob sau nu. Aveți dreptul să le organizați de câte ori doriți.

Constat că s-au scurs cele cinci minute alocate dezbaterilor generale și trecem la dezbaterea pe text.

Titlul legii așa cum a fost propus de către Senat.

Dacă există intervenții? Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Și PPRM cred că are dreptul un minut să se pronunțe.

Eu mă bucur că din partea Guvernului există o intenție de recoltare a acestor sume, doar ca intenție, pentru că realitatea este cu totul alta. Dacă ne vom uita în buzunarul celui care cotizează banii pentru aceste fonduri, vom vedea că la carburanți plătește în ultimele cinci săptămâni cinci majorări de preț, la taxe și impozite majorări de preț, la telefonie, RENEL și unde mai vreți dumneavoastră. Atunci vreau să mă uit spre stimatul coleg care mai înainte spunea că se vor vedea realizările acestei intenții bune. Unde se găsesc ele? La consiliile populare sau în bugetul lor, nicidecum. Eventual, rectificarea de la Guvern care va veni, atunci când va veni, va încerca să arate că ceva se realizează, dar să nu uităm că contribuabilul încă suferă, iar măsura populistă cu cota unică de impozitare încă nu și-a găsit rezolvarea.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Revin. Titlul legii. Dacă există intervenții la titlul legii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul legii așa cum a fost el propus de către Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem

Adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii.

Dacă există intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Intrăm la ordonanță.

Art. I al ordonanței. Dacă există intervenții? Nu există.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art. II al legii. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole. Urmează să fie dat votul final la sesiunea specială organizată săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Inițiatorul.

 

Domnul Septimiu Buzașu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului) :

Supunem votului dumneavoastră modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, prin care se stabilesc sancțiuni majorate cu menirea de a reduce numărul contravenienților, a proceselor instanțelor judecătorești și creșterea numărului solicitanților pentru emiterea autorizațiilor speciale de transport de către administratorii drumurilor.

Măsurile propuse de majorare a sancțiunilor existente, de introducere de noi sancțiuni și precizări în privința aplicării sancțiunii și a contravenției au fost luate și ca urmare a reducerii tarifelor suplimentare de utilizare aplicate pentru depășirea limitelor a dimensiunilor maxime admise, precum și ca urmare a acordării de facilități la emiterea autorizațiilor speciale de transport.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Comisia?

 
 

Domnul Corneliu Momanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a luat în dezbatere modificarea Ordonanței nr.43/1997 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2005. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 21/2005 a fost adoptat de Senat în ședința din 10 martie 2005 în forma propusă de inițiator.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și de Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Prin proiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege a fost dezbătut în ședința Comisiei pentru industrii și servicii în data de 22 martie 2005. La lucrările comisiei au participat 21 de deputați din cei 23 membri ai comisiei. La dezbateri au participat specialiști de la Ministerul Transporturilor, Construcției și Turismului.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege, cu amendamentele admise și amendamentele respinse.

Potrivit prevederilor Constituției României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc. La dezbateri generale, dacă din partea grupurilor parlamentare există colegi care vor să ia cuvântul? Înțeleg că nu, intrăm la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii? Comisia ne propune soluția inițiatorului, titlul propus de inițiator. Dacă există intervenții? Nu. Adoptat în unanimitate.

Articolul unic a legii. Comisia ne propune reformulare, așa cum îl găsim la nr.crt.2 din raport.

Dacă există intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Comisia propune soluția inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.I al inițiatorului, preambul. Comisia ne propune soluția inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.5, comisia ne propune să îl păstrăm nemodificat, conform propunerii inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.6. Comisia ne propune o altă formulare, așa cum vedeți în raport, și anume: "La articolul I, punctul 2, alin.(1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:" și textul curge conform raportului. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Cine este de acord cu propunerea comisiei? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.7 al raportului, "art.31 va avea următorul cuprins:", așa începe articolul, comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu avem. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.8, la art.II, Comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există observații? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.9, art.III, Comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La nr.crt.10, art.IV, comisia ne propune soluția inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole, urmează să fie trimis la sesiunea de voturi finale organizată săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (rămas pentru votul final).

Urmează Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

Potrivit prevederilor art.108 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Rog comisia să ne facă propunerile de timpi.

 

Domnul Mircea Ifrim:

Propunem 5 minute pentru dezbateri generale, un minut pentru luările de cuvânt.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Cinci minute cu un minut. Cine este de acord cu propunerea comisiei? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem

Abțineri? Nu avem.

Adoptat.

Invit inițiatorul.

 
 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Întrucât, în prezent, nivelul de salarizare al personalului din unitățile sanitare nu acoperă necesitățile unui trai decent, se impune majorarea actualelor salarii, începând încă din luna ianuarie 2005. Lipsa de motivare a personalului generează, pe de o parte, migrarea acestuia spre alte sectoare de activitate, din țară și din străinătate, iar pe de altă parte, o lipsă de cointeresare care se reflectă în implicarea în calitatea serviciilor medicale furnizate.

O cointeresare corespunzătoare a personalului care își desfășoară activitatea în unitățile sanitare, prin majorarea drepturilor salariale acordate, este o prioritate.

De asemenea, întrucât proiectul de ordonanță se adresează personalului care își desfășoară activitatea în sectorul sanitar s-a propus ca acest personal să beneficieze și de un control medical anual gratuit. Aceste măsuri cuprinse în proiectul de ordonanță au la bază, de asemenea, negocierile Guvernului României cu organizațiile sindicale reprezentative la nivelul sectorului sanitar. Măsurile pe care le generează această ordonanță vizează interesul social larg, cointeresarea personalului în vederea creșterii calității serviciilor medicale acordate, ceea ce justifică caracterul de urgență al proiectului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia?

 
 

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Privind proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aș dori să subliniez faptul că această ordonanță, așa după cum sublinia și inițiatorul, vine și ameliorează situația personalului contractual din unitățile sanitare publice. De asemenea, aș sublinia faptul că, în dezbaterile la comisie, această ordonanță de guvern a fost mult ameliorată, acordându-se anumite drepturi pentru gărzi, pentru indemnizații, departe de a realiza ceea ce trebuie, dar reprezintă un progres real, și comisia, realmente, a îmbunătățit această ordonanță.

V-aș ruga să supuneți la vot în forma în care a fost aprobat de comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule președinte.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă există colegi care vor să ia cuvântul?

Vă rog, domnule coleg, aveți microfonul.

 
 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Bună ziua, sunt Sorin Paveliu, Grupul parlamentar al PNL.

Proiectul de lege a fost discutat în comisie și în mare parte a beneficiat de unanimitatea tuturor colegilor. S-au făcut o serie de amendamente prin care am încercat cu toții să îndreptăm starea de lucruri din sistemul sanitar, și aici nu este vorba numai de nivelul salariilor, cât este vorba și de raportul care există între diverse specialități sau diverse condiții de muncă, lucruri care cred că trebuiau făcute de foarte, foarte mulți ani, noi ne-am asumat acum răspunderea de a încerca să facem aceste modificări de structură. Repet, ele sunt insuficiente fără o finanțare suplimentară. Totuși nu pot să nu subliniez faptul că această ordonanță de urgență promovată anul trecut, de fapt, a ajuns pe masa Guvernului, din păcate, după aprobarea bugetului.

Or, creșterile salariale care sunt prevăzute în această ordonanță, care sunt de undeva peste 23-25%, reprezintă un efort bugetar probabil situat la vreo 6000 de miliarde, pe care Guvernul actual și-l asumă în ideea de a găsi resursele financiare pentru a îndrepta această stare de lucruri din sistemul sanitar. repet, este o măsură strict necesară, păcat că n-a fost prinsă și în buget la momentul respectiv.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc. Dacă există alte intervenții? Nu sunt. Vom trece la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii. Comisia ne propune să adoptăm formula Senatului. Dacă există alte puncte de vedere. Nu sunt. Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii; comisia ne propune formularea Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

În titlul ordonanței, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Capitolul I, titlul. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.1, comisia ne propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Inițiatorul.

 
 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Dintr-o eroare materială a fost omis din corpul articolului un alineat care să prevadă și categoria "integral din venituri proprii", ceea ce ar face practic imposibilă utilizarea anexelor din ordonanță de către unitățile sanitare finanțate integral din veniturile proprii, cum ar fi: stația de verificare și întreținere a aparaturii medicale, policlinicile cu plată și alte unități. Propunem deci, completarea art.1 cu textul care a fost omis.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Este vorba de o greșeală de redactare sau este vorba de o greșeală în corpul legii?

Vă rog.

 
 

Domnul Mircea Ifrim:

Comisia este de acord cu inițiatorul, ca să apară pct.d) la art.1, "integral din venituri proprii".

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Dumneavoastră puteți fi de acord, dar asta nu intră în Regulamentul Camerei, ca în timpul dezbaterii proiectelor de lege să apară o nouă inițiativă.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Este o greșeală de redactare.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă rog, asta este altceva. Spuneți-mi dacă este așa ceva. Dacă este o greșeală de tehnoredactare este altceva.

 
 

Domnul Mircea Ifrim:

Am crezut că se subînțelege, domnule președinte, vă rog să mă iertați. E greșeală de tehnoredactare.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci, înțeleg că la comisie ați adoptat această soluție și nu a fost prinsă în raport din greșeală. În acest caz, sigur, vă rog să țineți seama că la art.1 există și un pct.d) - formularea este citită de către reprezentantul Guvernului, aici de față.

Cine este de acord cu art.1, în aceste condiții? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art.2, comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.3, e, aici să-mi spuneți ce este nemodificat, domnule președinte: Soluția inițiatorului sau soluția Senatului, care spune: "abrogarea art.3"? Pe ce mergem aici?

 
 

Domnul Mircea Ifrim:

Mă iertați, domnule președinte, cred că rezultă clar din raport, soluția noastră este: "art.3 se abrogă".

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Am înțeles. Deci comisia propune punctul de vedere al Senatului, și anume abrogarea art.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Titlul Capitolului II. Comisia propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.4. Comisia propune formularea inițiatorului. Există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.5. Comisia propune formularea inițiatorului. Există intervenții? Nu. Adoptat în unanimitate.

La art.6, după alin.4 se introduce un nou alineat, alin.5, cu următorul cuprins, și-l găsiți în raport. Dacă la această propunere a comisiei există observații? Vă rog.

 
 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Acest amendament introdus în comisie face o excepție de la regulă, cred că e singurul la care o să mă refer dintre toate amendamentele propuse, cu privire la introducerea unor salarii pentru directorii de spitale, care să nu mai fie ca indemnizație, deci venitul directorului să nu fie reprezentat de o indemnizație care se pune la salariu, ci să fie un salariu în concordanță cu importanța și cu responsabilitatea pe care și-o asumă un director de spital care poate să ajungă să gestioneze și o mie de miliarde într-un an, și aceste salarii să fie stabilite în niște limite minime și maxime de către ministrul sănătății și responsabilitatea stabilirii cuantumului salariului, care, repet, sper să fie sensibil majorat, să fie de competența consiliul de administrație al spitalului, și sper că veți fi de acord cu această inovație.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia?

 
 

Domnul Mircea Ifrim:

Amendamentul propus de domnul deputat doctor Paveliu, comisia l-a apreciat drept foarte pertinent și un amendament bun, pe care vă rugăm să-l adoptați.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci ajungem în punctul la care eram acum 3 minute.

Art.2, cu amendamentul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Art.7, comisia propune să-o adoptăm în forma inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.8. Comisia propune să-l adoptăm în formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.9, comisia propune adoptarea în formularea inițiatorului. Există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.10. Comisia propune adoptarea în formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.11. comisia propune formula inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.12. comisia propune reformularea lui, așa cum îl găsim la nr.crt.17 din raport. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.12 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.13. Comisia propune reformularea lui, așa cum vedem în raport la nr.crt.18. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Sunt intervenții?

Vă rog. Nu vă văd, secretarul meu, din partea dumneavoastră, nu-i cu ochii pe dumneavoastră.

 
 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

La art.13 alin.l lit.e) din textul propus de comisii, propunem eliminarea sintagmei "personalul blocului operator".

Solicităm această eliminare, întrucât nu se justifică acordarea acestei categorii de spor personalului din blocul operator. În proiectul de regulament de acordare a sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 - personalul de specialitate medico-sanitar din blocul operator, a fost propus să beneficieze de un spor de până la 15% din salariul de bază.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă rog, domnule președinte.

 
 

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia își păstrează forma în care l-a votat, întrucât personalul blocului operator este un personal foarte solicitat, amendamentul a fost propus de un distins medic chirurg, profesorul Sabău, senatorul, și noi socotim că și personalul blocului operator trebuie să beneficieze de acest spor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Stimați colegi, am să supun articolul, cu amendamentul în formularea comisiei, votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Bun, haideți să o luăm de la început. Deci supun art.13, în formularea comisiei, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? 70 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu 70 de voturi pentru și 4 abțineri, art.13 în formularea comisiei a fost adoptat.

Art.14. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu avem. Art.14 adoptat în unanimitate.

Art. 15. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.16. comisia ne propune o reformulare, așa cum o vedeți în raport la nr.crt.21. Dacă există intervenții? Nu există. Supun votului dumneavoastră art.16 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.17. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La art.18, comisia ne propune formularea Senatului. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art.19, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.20, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.21, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. art.21 adoptat în unanimitate.

Titlul Capitolului III. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La art.22, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La art.23, comisia ne propune o reformulare a articolului, așa cum îl vedem în raport la nr.crt.29. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.24. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Capitolul IV - titlul. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.25. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La nr.crt.33, comisia ne propune introducerea unui articol nou, 251, cu cuprinsul pe care îl găsim în raport. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Capitolul V, titlul. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.26. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.27. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.28. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Capitolul VI, titlul. Comisia ne propune formula inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.29. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.30. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Capitolul VII. Titlul. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.31. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Titlul Capitolului VIII. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.32. Comisia ne propune formularea pe care o găsim în raport, la nr.crt.44. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea comisiei pentru art.32.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.33. Comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.34. Comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.35. Comisia ne propune formularea pe care o găsim în raport, la nr.crt. 48. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu sunt.

De fapt, este vorba de textul Senatului, pe care l-a adoptat comisia noastră. Vă mulțumesc.

Art.36. Comisia propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.37. Comisia propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.38. Comisia propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.39. Comisia propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.40. Comisia ne propune reformulare, așa cum găsim în raport, la nr.crt.53. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.41. Comisia propune formularea pe care o găsim în raport la nr.crt.54. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.41 a fost adoptat în unanimitate.

Pentru art.42, comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Pentru art.43, comisia ne propune reformularea, așa cum găsim în raport la nr.crt.56. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră pe formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.44,

 
   

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Am o problemă de procedură.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Procedură, vă rog.

 
 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Ne aflăm într-o situație foarte delicată, îmi pare rău că îmi revine tot mie sarcina, în sfârșit...

În articolul pe care l-am votat, 13 alin.e), această discuție cu personalul blocului operator, din câte știu eu, nu s-a discutat în comisie. Ea apare în acest text, în acest raport există și semnătura mea ca secretar, dar acest lucru nu cred că s-a discutat în comisie.

Nu asta este problema, dacă a ajuns aici sau nu a ajuns, problema e că dacă se aprobă va crea niște perturbări în sistem formidabile, pe care noi le votăm în momentul de față. Respectiv, aprobăm în acest fel ca toți chirurgii, și asistentele medicale și infirmierele care lucrează în secțiile de chirurgie să poată beneficia de un spor de până la sută la sută. Nu este o decizie care să poată fi luată ad-hoc. Eu cer retrimiterea la comisie, pentru că nu cred că este în regulă ceea ce se întâmplă.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, vă invit să vă uitați în regulament, un vot care a fost dat de Cameră nu mai poate fi discutat, îmi pare foarte rău, retrimiterea la comisie nici măcar nu pot să o iau în seamă, nu v-am dat cuvântul, când vă dau cuvântul... Deci, pe procedură v-am răspuns. Nu există procedură de întoarcere la vot, nu există procedura pe care ați propus-o dumneavoastră, Camera cunoscând, mai ales că a discutat în acel moment acest punct, a aprobat art.13 în formula în care a fost aprobat. Singura soluție pentru dumneavoastră, dacă nu vă convine, este să votați împotriva proiectului de lege la votul final.

Mă reîntorc la art.44. Art.44, conform propunerii comisiei, va avea formularea Senatului. Dacă există intervenții? Nu există. Supun votului dumneavoastră art.44, în formularea Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.45. Comisia ne propune adoptarea textului în formularea inițiatorului.

Dacă există intervenții. Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Anexa I. Comisia ne propune s-o adoptăm în formularea Senatului, prin renumerotare.

Cine este de acord cu propunerea comisiei? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Anexele 2-6. Comisia ne propune să le adoptăm în formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

Constat că am adoptat proiectul de lege pe articole, inclusiv anexele care sunt atașate raportului. Este vorba de un proiect de lege cu caracter ordinar. Nu putem să-l votăm însă datorită prezenței din sală. Trimitem proiectul de lege la votul final.

Procedură. Vă rog, stimate coleg!

 
 

Domnul Costică Canacheu:

Costică Cancheu, Grupul parlamentar al Partidului Democrat.

Am reținut de la colegul parlamentar următorul aspect care vreau să fie menționat în stenogramă pentru că vom face întâmpinare către Biroul permanent al Camerei și, pe cale de consecință, în măsura în care legea va trece, vom face întâmpinare la Curtea Constituțională.

S-a menționat aici că a fost prezentat un amendament care nu a fost discutat în comisie. Dacă este așa, înseamnă că s-a comis un abuz și va trebui să descoperim cine a comis acest abuz. A fost prezentat Camerei ca un amendament al comisiei și avem un membru al comisiei care susține că nu s-a discutat în comisie acest lucru.

Vreau să fie menționat în stenogramă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Stimate coleg, am reținut. Vă reamintesc și eu, pentru proceduri, pentru a fi prinse în stenogramă, că președintele comisiei, în momentul respectiv, a fost la microfon și a susținut amendamentul. Deci, mai mult de atât nu cred că puteți să-mi cereți, decât că a fost... (domnul deputat Costache Canacheu vociferează)

Dumneavoastră nu aveți de unde să știți acest lucru, stimate coleg. Vă rog, dacă aveți ceva de spus, vă înscrieți, vă dau cuvântul, cum vi l-am dat și adineauri, luați cuvântul și vorbiți.

Domnule președinte al comisiei.

 
 

Domnul Ifrim Mircea:

Dacă-mi permiteți! Este vorba de un amendament foarte stufos care privește o mulțime de categorii. În acest amendament, ceea ce pot să spun în plenul Camerei, este faptul că pentru blocul operator ca să fie trecut acolo, există propunerea domnului președinte al Comisiei de sănătate de la Senat, domnul conferențiar doctor Sabău, care poate confirma acest lucru. În rest, e o enumerare de care nu pot să spun mai multe. E un raport semnat, eu îmi asum responsabilitatea semnăturii. O dată cu mine a semnat și domnul Paveliu, așa încât, mă rog, dacă domnul Sabău își va retrage acest punct de vedere, că a prezentat amendamentul, atunci sigur că s-ar putea să fim noi vinovați. Dar eu nu îmi amintesc această discuție.

Și, mai mult decât atât, a existat o discuție între mine și domnul secretar de stat Szekely, care a spus că nu este de acord cu acest punct de vedere. I-am spus că este amendament venit de la chirurgi și, ca atare, noi l-am adoptat. Iar pe de altă parte, vreau să spun că personalul de la blocul operator este un personal foarte muncit.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule, haideți să discutăm pe fond.

Am înțeles că este un amendament venit de la Senat, care a fost discutat în comisie și comisia l-a adoptat.

Procedură.

(Din sală se strigă că nu a venit de la Senat)

Cum să nu vină de la Senat? Adoptat de Senat.

 
 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Domnule președinte, tot pe procedură... Acest amendament care înțeleg că e al președintelui Comisiei de sănătate, domnul senator P.N.L. Sabău, deci ca să n-avem nici un fel de dubii, nu ne batem noi între noi, colegii, dar acest amendament n-a fost făcut.

Domnul senator nu a participat la Comisia de sănătate de la Camera Deputaților, nu a depus nici un amendament în scris, nu s-a discutat un asemenea amendament. S-ar putea să-l fi făcut. Dar nu știu prin cine l-a transmis. Poate l-a transmis prin domnul președinte Ifrim. Dar nu l-a depus... și nu s-a discutat în plen.

Asta este tot.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Am înțeles poziția dumneavoastră. Regret că n-ați ridicat această problemă în momentul în care s-a discutat articolul și discutați ulterior. Vă repet că regulamentul este foarte clar, nu revenim la un vot care a fost dat.

Pe procedură, domnule lider!

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Am auzit aici, de la acest microfon, un lucru foarte interesant care încă în 15 ani nu l-am mai auzit și care este contrar textelor constituționale. Adică, la un proiect de lege dezbătut într-o Cameră, propune amendament o persoană dintr-o altă Cameră. Așa ceva nu există. Poate să aibă idei foarte bune un domn senator față de o lege care a venit de la Senat și este în dezbaterea Camerei Deputaților, dar propunerea se face prin intermediul unui deputat. Asta este legal și constituțional și regulamentar.

Dacă n-a existat un deputat care să fi depus acel amendament, acel amendament nu există. Una la mână.

Doi. Dacă este într-adevăr punctul de vedere al Senatului, ar fi trebuit să vină în textul care a venit de la Senat, adoptat la Senat, votat în Senat. Dacă președintele comisiei din Senat n-a reușit să-și convingă colegii să voteze acest amendament, chiar că e o problemă cu acest text.

Nu vreau să intervin pe fond, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere procedural, este o problemă destul de mare. Colegii noștri din Comisia de sănătate ar fi trebuit să fie mai atenți. Și cel care a semnat acest raport, ar fi trebuit să-l citească în integralitate.

Dar, dincolo de aceasta, avem o gravă problemă din punct de vedere regulamentar, cu acest text. Eu cred că înainte să supunem votului final, pentru că iarăși o foarte bună soluție ar fi respingerea ordonanței, numai că iarăși nu e o soluție, ar fi o greșeală enormă față de medici să respingem această ordonanță. Deci, ar fi de preferat ca, înainte să se supună votului final acest text, să cerem punctul de vedere al Comisiei juridice sau al Comisiei de regulament.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, nu am auzit încă de o asemenea procedură.

Vă rog, domnule Bejinariu!

 
 

Domnul Eugen Bejinariu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt de acord cu punctul prezentat de colegul nostru de la UDMR. Dar, în afară de aceasta, mi se pare cel puțin hilar să venim la microfon... sau să vină un membru al Comisiei de sănătate la microfon, care are și calitatea de secretar al comisiei, să spună că i se pare că nu s-a discutat, chiar dacă a semnat procesul-verbal și să ceară amendament.

Judecați și dumneavoastră în consecință.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Stimați colegi,

Am verificat, cât ați discutat, raportul comisiei. Raportul comisiei este complet.

Vă rog, am discutat, până la urmă putem discuta la infinit acest lucru. (Domnul deputat Sorin Paveliu dorește să intervină) Nu, n-avem ce să mai clarificăm. Pentru mine e clar. Nu v-am pronunțat numele, n-aveți dreptul la replică!

Președintele comisiei a semnat, secretarul comisiei a semnat, raportul este complet. Eu vă înțeleg că poate nu l-ați citit până la capăt. Nu este o problemă care să poată fi invocată în sală. În momentul votului, inițiatorul s-a opus și a propus scoaterea din corpul textului a acestui text. Dumneavoastră, care sunteți majoritatea, ați votat pentru păstrarea textului, așa cum a fost făcut de comisie, nu înțeleg ce discutăm acum. Mergem mai departe la punctul următor. Proiectul de lege merge la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin. (2) din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român.

Dacă din partea inițiatorului vrea cineva să ia cuvântul.

Comisia.

 

Domnul Petre Străchinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă voi prezenta un raport suplimentar întrucât acest proiect de lege a fost trimis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, care a fost sesizată în fond. În urma avizului favorabil primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, iar în redactarea acestui raport comisia a ținut cont de avizul emis de Consiliul Legislativ.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege a fost dezbătut în două rânduri în comisie, în zilele de 16 și 22 februarie și în 16 martie. La aceste dezbateri, au luat parte reprezentanții Guvernului și invitații de la Institutul Cultural Român. La lucrările comisiei din data de 16 martie, au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 23.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 15 noiembrie 2004.

Acest raport a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votării, 12 voturi pentru și 7 abțineri.

Inițiatorii proiectului au fost de acord cu respingerea acestui proiect de lege, urmând ca modificările solicitate de ei să fie cuprinse în noul proiect de lege care urmează să fie elaborat, care este de altfel în curs de elaborare.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă își menține punctul de vedere și propune respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea art.6 alin.2 din Legea nr.356 din 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român.

Motivarea respingerii se întemeiază pe argumentarea prezentată de reprezentantul Ministerului Culturii și Cultelor, susținută de invitații din Institutul Cultural Român, care au adus în discuție intenția ministerului de a elabora un nou proiect de modificare a Legii nr.356 din 2003, acest proiect urmând să aibă numeroase modificări de fond.

Prezentul raport suplimentar înlocuiește raportul inițial din data de 24 februarie 2005.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Înlocuiește, dar propune aceeași soluție, domnule vicepreședinte. Soluția comisiei este de respingere a proiectului de lege.

Cine vrea să ia cuvântul la dezbaterea pe fond, generală?

Domnule deputat!

 
 

Domnul George Băeșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am solicitat să iau cuvântul doar pentru că vreau să atrag atenția asupra unui fapt care mi se pare deosebit de grav și mi se pare o jignire la adresa Camerei Deputaților.

Acest proiect de lege a mai fost pe ordinea de zi a plenului în urmă cu aproape două luni și în aceeași formulă. Și atunci Comisia de cultură, arte și mijloace de informare în masă, cu unanimitatea celor prezenți, a votat pentru respingere.

Aici, în plen, la propunerea unuia dintre colegi, s-a discutat despre retrimiterea la comisie, invocându-se faptul că Guvernul României și Ministerul Culturii au de făcut amendamente privind forma legii, lucru pe care reprezentantul Ministerului Culturii, care acum nu mai este prezent, l-a susținut.

Vreau să vă informez, ca membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, că am fost profund jignit în momentul în care, la ședința reprogramată în urma solicitării reprezentantului Ministerului Culturii, nu a venit nimeni cu nici un fel de amendament, cu nici o modificare a formei proiectului de lege. Mai mult decât atât, tocmai persoana care ceruse retrimiterea la comisie a votat pentru respingerea proiectului de lege.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că trebuie să fim mult mai riguroși cu motivele pentru care retrimitem la comisie și să nu permitem ca să dăm posibilitatea celor care nu pot să producă proiecte de legi, să țină comisiile blocate, invocând tot felul de tertipuri regulamentare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Arpad, aveți microfonul.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu cred că poate politicianismul ieftin poate fi bine conturat dacă spunem că are cel puțin un enunț care n-are nici o legătură cu realitatea.

Momentan, Comisia pentru cultură n-are nici un proiect de lege pe care să-l dezbată. (Aplauze) Deci, greu de conceput că prin dezbaterea încă o dată a acelei probleme destul de importante, să fi blocat o activitate care, după ce am rezolvat această problemă, n-are fond. Da? Deci, iată, politicianismul ieftin.

Dacă îmi permiteți totuși să revin la subiect, la problema de fond a acestui proiect de lege și la soluția care a reieșit din discuția din comisie. În primul raport care a venit de la Comisia pentru cultură, a existat o argumentare cu care nu puteam fi de acord. În mod evident, când se votează un raport, se votează în integralitatea raportului respectiv. Și acea argumentare susținea că, în fond, o astfel de idee nici nu poate fi susținută, deci ca reprezentanții minorităților naționale să fie prezenți într-un grup de 21 de persoane, care să decidă asupra activității acestui Institut Cultural Român.

Problema se pune: ce înțelegem prin cuvântul "român" în această instituție? Înțelegem că se vorbește numai despre "cultura românească" sau se vorbește despre "cultura din România"?! Și propagarea acestei culturi? Este o problemă de fond pe care trebuie s-o discutăm.

În mod evident, dacă această instituție se ocupă numai cu această cultură, în sensul restrâns "cultura românească", atunci este just, noi, minoritățile, n-avem ce căuta aici pentru că este vorba despre o cultură a majorității.

Dacă este vorba despre cultura din România, din 21 de membri, ni se pare justificat ca, fiind 10% persoanele cetățeni din România care s-au declarat aparținătoare ale acestor minorități, ca 10% din aceștia, deci 2, să facă parte din comunitățile minorităților naționale, pentru a propune, în mod just, în cunoștință de cauză, anumite acțiuni de propagare a culturii acestor minorități, ceea ce este 10% din cultura din România. Deci, era o problemă de fond, pe care după dezbaterile din comisie, mi se pare că în această comisie, a decis-o corect. Adică, este într-adevăr despre propagarea culturii din România și că locul acestor reprezentanți ai acestor minorități naționale este într-adevăr în această comisie. Chiar s-a propus de la unul din reprezentanții P.S.D.-ului, un amendament just și corect, adică față de amendamentul pe care l-am depus eu, să nu fie din acele grupuri de creatori, deci partea propusă de creatorii din România, ci partea propusă de către președintele României, doi să fie la propunerea minorităților naționale.

Și, foarte important, toate grupurile parlamentare au fost de acord ca, dacă într-adevăr va fi o instituție care să promoveze cultura din România peste hotare, atunci să se regăsească și reprezentanții minorităților naționale. Și asta este important.

Guvernul a spus că va veni cu un proiect de lege care va conține și acest element de schimbare integrală a viziunii despre acest institut. Ni s-a părut normal că atunci nu venim și modificăm și peste două-trei luni să modificăm încă o dată același text de lege, pentru că și așa este destul de stufos, este destul de stufoasă legislația românească și numai din această cauză am fost de acord să nu se voteze acum forma propusă chiar de reprezentantul P.S.D., deci de modificarea legii.

Drept pentru care, grupul nostru parlamentar se va abține la votarea acestei respingeri, pentru că într-adevăr așteptăm să vină de la Guvern un proiect de lege nou, legat de funcționarea acestei instituții, în care să se regăsească și acest element destul de important.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții. Nu sunt. Am să supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, de respingerea proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 60 voturi pentru respingere.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 34 de abțineri.

Cu 60 de voturi pentru și 34 de abțineri, proiectul de lege a fost respins.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2005 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției.

Inițiatorul.

 

Doamna Katalin Kibedi (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Necesitatea modificării actului normativ enunțat izvorăște din nemulțumirile care s-au remarcat în practica aplicării acestor dispoziții legale și care sunt justificate, s-a apreciat de către Ministerul Justiției.

În aceste condiții, fiindcă aceste nemulțumiri se axează în primul rând pe tenta ușor birocratică în care erau prevăzute condițiile de numire a interpreților și traducătorilor și, respectiv, și cele legate de ceea ce se numește plata acestora, ceea ce trebuie reținut este că se va elimina obligativitatea obținerii de la Ministerul Culturii și Cultelor a atestatului de traducător în situația persoanelor care posedă diplomă de licență sau echivalență, respectiv, diplomă de bacalaureat, în aceste condiții, apreciindu-se că simpla atestare a cunoștințelor la nivel mediu și respectiv superior trebuie să fie suficientă pentru a obține autorizarea.

De asemenea, tot pentru înlăturarea birocrației, s-a prevăzut necesitatea de a se elimina obligativitatea reautorizării în speranța că cel care desfășoară această profesie de fapt prin aceste traduceri se perfecționează și nu regresează în cunoștințele sale profesionale.

În ce privește mărirea taxelor pentru interpreți și traducători, dat fiind faptul că s-a mărit numărul proceselor cu cetățeni străini și interpreții și traducătorii refuzau deseori din pricina faptului că trebuiau să stea ore întregi în sălile de dezbatere sau în birourile procurorilor, justificat pentru o plată destul de derizorie și care venea târziu, s-a considerat necesară stabilirea unei limite minime de 200.000 de lei pe oră de traducere, situație în care s-a coroborat și s-a considerat necesar, în măsura în care totuși se asigură plata acestora, în măsura în care refuză de două ori consecutiv participarea la solicitarea oricărei instanțe, parchet sau, acum s-a introdus pentru a se corobora cu actele normative în vigoare, și Consiliul Superior al Magistraturii, traducătorul sau interpretul respectiv își pierde calitatea.

Apreciind că aceste modificări ar rezolva nemulțumirile justificate ale celor vizați de către acest act normativ și bunul mers al justiției, vă rugăm să aprobați aceste modificări în forma prezentată.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Comisia.

 
 

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11 din 2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. Proiectul de lege se dezbate în procedură obișnuită, iar obiectul de reglementare v-a fost prezentat aici, pe larg, de către inițiator, respectiv reprezentantul Ministerului Justiției. Ca atare, nu mai revin asupra lui.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 3 martie 2005. În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției, în forma adoptată de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mi s-a defectat ușor instalația și nu mai îmi dau seama când am sau când nu am microfon. Mi se pare că s-a defectat pe deschis, ceea ce înseamnă că putem continua ședința și vom vedea după aceea ce s-a întâmplat.

Stimați colegi, dacă la dezbaterile generale există intervenții. Nu.

Intrăm la dezbaterea pe text a proiectului de lege. Titlul legii. Dacă există intervenții. Nu. Adoptat în unanimitate.

Art.I al legii. Dacă există intervenții. Nu.

Supun votului dumneavoastră art.I, așa cum a fost aprobat de Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.II al legii, în formularea Senatului. Cine este de acord cu el?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul ordonanței. Cine este de acord cu propunerea inițiatorului? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.I al ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.II al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.III al ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.IV al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.V al ordonanței. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole. Îl trimitem pentru sesiunea de voturi finale de săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității din domeniul sănătății (rămas pentru votul final).

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității din domeniul sănătății.

Potrivit art.108 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Domnule președinte Ifrim, vă rog, propuneți timpii, dar fiți mai darnic, că niciodată nu reușim să stăm în 5 cu 1.

 

Domnul Mircea Ifrim:

Propun atunci 10 minute și 2 minute pentru fiecare luare de cuvânt.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Supun propunerea comisiei votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Timpii au fost adoptați.

Inițiatorul are cuvântul.

 
 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Ministerul Sănătății și Familiei a fost autorizat să efectueze licitații naționale pentru achiziționarea de medicamente, materiale sanitare și servicii de reabilitare și modernizare a echipamentelor radiologice, tip "ELTEX 400", în numele și pentru unitățile sanitare cu paturi necesare funcționării acestora.

După finalizarea licitațiilor, unitățile sanitare cu paturi aveau posibilitatea să încheie contracte cu furnizorii adjudecați. Pentru asigurarea resurselor financiare suplimentare, în vederea încheierii acestor contracte, unitățile sanitare cu paturi au fost autorizate să încheie angajamente legale suplimentare, în anul 2004, în sumă de 237 miliarde lei, având termen de plată în semestrul I. al anului 2005.

Totodată, Ministerul Sănătății și Familiei urma să finalizeze licitația pentru achiziționarea de autosanitare. Contractul de achiziție, în sumă de 60 miliarde lei, a fost încheiat în anul 2044, de către Stația centrală de salvare - București, având termen de plată, de asemenea, în anul 2005.

În vederea completării necesarului pentru luna decembrie a medicamentelor și materialelor specifice, aferente tratamentului cuprins în subprogramele de sănătate, a fost autorizată Casa Națională de Asigurări de Sănătate să încheie angajamentele legale suplimentare în anul 2004, în sumă de 152 miliarde lei, cu termen de plată, de asemenea, în primul semestru al anului 2005.

Pentru asigurarea fondurilor necesare în luna decembrie 2004, la titlul "Cheltuieli de personal", unitățile sanitare cu paturi au fost abilitate să efectueze virări de credite de la alte titluri de cheltuieli, cu aprobarea ordonatorului de credite ierarhic superior.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia, vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircea Ifrim:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Privind Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității în domeniul sănătății, lucrurile au fost expuse de inițiator.

Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut și aprobat această ordonanță a Guvernului și prin aceasta se fac anumite plăți care trebuie să se execute în sistemul sanitar.

Sigur că așa trăiește sistemul sanitar, cu plăți, cu depășiri și cu datorii, dar aceasta este o altă problemă, este o problemă de fond, și în dezbaterile din comisie a rezultat faptul că ar trebui afectat în decursul anilor un buget corespunzător.

Vă rugăm să aprobați ordonanța în forma adoptată de comisie. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Grupurile parlamentare, dacă aveți intervenții la dezbaterile generale?

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

O să încep prin a spune că Grupului parlamentar al PNL susține aprobarea acestui proiect de lege, aprobarea ordonanței. Dar, în același timp, trebuie să fac următorul comentariu: această lege se cam abate un pic de la ceea ce înseamnă respectarea rând cu rând a legislației, poate chiar și a Constituției.

O să mai intervin la unul din articole să precizez pe specific la ceea ce mă refer. Ceea ce vreau să spun este că, din necesitatea de a nu bloca activitatea în sistemul sanitar (este vorba, în special, de Programul național de diabet), suntem nevoiți să aprobăm această ordonanță. Deci, să nu ne opunem ei, și să nu încercăm să găsim o formă mai aproape de ceea ce înseamnă o cale normală de legiferare a situației, strict din respect pentru pacienții care trebuie să-și primească medicația de care depind.

Asta este. Sper ca să nu mai fim... în perioada cât se va afla, inclusiv partidul pe care îl reprezint la guvernare, să nu mai fim nevoiți să aprobăm astfel de legi, care să încalce - de fapt - în literă, și nu neapărat în spirit, alte legi. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Nu este datoria mea să comentez.

Vă rog, însă, comisia să răspundeți la cele afirmate.

 
 

Domnul Ovidiu Brânzan:

Nu este momentul acum să discutăm în fond proiectul de lege. El a fost discutat foarte bine în comisie, însă, asigur pe toată lumea, că nimeni în această sală, în aula Parlamentului nu-și permite să promoveze proiecte de lege sau acte normative care să încalce, nici în spirit, nici în literă, Constituția României. Iar afirmațiile anterioare sunt absolut deplasate.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Alte grupuri parlamentare dacă doresc să aibă intervenții? Nu.

Intrăm în discuția pe text a legii.

Titlul legii. Comisia pentru sănătate și familie propune formularea Senatului.

Dacă sunt intervenții?

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

În opinia mea, strict personală, titlul legii nu este adecvat. Respectiv, este vorba de o lege pentru eficientizarea activității din sistemul sanitar.

În realitate, sunt aprobate suplimentar cheltuieli din anul 2004, să se facă în anul 2005. Aceasta este o reglementare specifică a exercițiului bugetar al anului 2004. Locul unei asemenea mențiuni este în Legea Bugetului. Dacă acolo este locul ei, în mod paradoxal, această lege ar trebui să se numească Lege de rectificare a bugetului pe anul 2004.

Desigur că ar fi trebuit altă procedură. Și dacă am fi ajuns la acceptarea acestui gen de amendament, practic ar trebui să respingem ordonanța, ceea ce este contrar a ceea ce am spus mai devreme, că nu trebuie să blocăm aprovizionarea cu medicamente a pacienților diabetici.

Pe de altă parte, nici titlul pe care-l propun nu poate fi acceptat în totalitate, pentru că, iarăși, în mod paradoxal, aprobăm prin această ordonanță sau prin legea de aprobare a acestei ordonanțe, aprobăm o plată din anul 2003, nu numai din anul 2004.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, art.101 din Regulamentul Camerei spune foarte clar: "În plenul Camerei nu pot fi depuse amendamente de fond. În plenul Camerei se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativă, gramaticale sau lingvistice".

Nefiind cazul, am să supun titlul legii ...

Aveți amendament respins? A, este în regulă! Și-l susțineți?

 
   

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Am motivat de ce nu l-am susținut.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

A, ați motivat de ce nu l-ați susținut!

Domnule președinte Ifrim, nu v-am dat cuvântul, vă rog frumos.

eu am avut senzația că a fost un amendament nou. Înțeleg că domnul deputat nu-și susține amendamentul respins și a motivat de ce nu-și susține amendamentul respectiv.

Deci trecem la votul titlului legii, așa cum l-a propus Senatul, și dumneavoastră, comisia, l-ați acceptat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Articolul unic al legii. Comisia ne propune, așa cum vedem la nr.crt.2 din raportul comisiei, o reformulare.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La titlul ordonanței, comisia ne propune să adoptăm în formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.I. al legii, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La nr.crt.5 al raportului, comisia ne propune pentru art.2 adoptarea textului inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.3. Comisia ne propune o reformulare.

Există o intervenție. Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

La acest articol, practic am făcut două amendamente, unul prin care am cerut eliminarea lui, amendament care a fost respins, și un amendament care a fost acceptat, respectiv de a se menționa și suma pe care trebuie să o suporte bugetul anului 2005, probabil, nici asta nu este foarte bine specificat în Programul de diabet. Și este vorba de 237 miliarde lei, pentru că nu erau specificate.

Comentariul pe care voiam să-l fac este, încă o dată, ce aprobăm aici? Și, repet, de data aceasta susțin amendamentul în forma aprobată de comisie. Este vorba de licitația care a avut loc în anul 2003, cu o întârziere de 2 săptămâni, cel puțin așa reiese din informarea pe care a făcut-o Casa Națională de Asigurări, timp în care s-au făcut cheltuieli cu medicamentele de aproape 6 milioane de Euro, dacă vreți, cam de patru sau cinci ori pentru necesarul perioadei respective, dacă ar fi să împărțim bugetul. Deci, o cheltuială semnificativă, în beneficiul pacienților, fără doar și poate.

Problema este că, acest text, dacă-l citim, este foarte greu de înțeles, pentru că de fapt este desprins dintr-un alt act normativ. În momentul de față, noi îi scutim de răspunderea legală pe cei care au cheltuit niște bani, fără să aibă dreptul. Nu cred că trebuie neapărat pedepsiți, dar o dată și o dată, trebuie să găsim un mijloc prin care să facem ordine, inclusiv în cheltuielile sistemului sanitar, iar cine este obligat să-și asume o cheltuială, să n-o mai facă decât în limita bugetului aprobat. Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci, înțeleg, domnule deputat, că renunțați la amendamentul privind abrogarea și-l susțineți pe acesta care este trimis de comisie.

Domnule președinte, aveți cuvântul!

 
 

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Și-i mulțumesc domnului deputat pentru că a renunțat la amendamentul de abrogare al art.3.

Ce aș dori însă să subliniez: sunt total de acord ca să pedepsim pe cei care cheltuiesc mai mult decât trebuie. Dar, dacă această situație se aplică în sistemul sanitar, și s-ar fi aplicat, atunci medicii ar fi fost culpabilizați, și situația ar fi fost ca să rămână în fața spitalelor netratați și să moară.

Medicii au de ales în condițiile bugetelor care au fost. Nu știu cum va fi în cele care vor fi: între a trata pacientul și a cheltui peste plafon, sau a omorî pacientul. Medicii au ales varianta tratării. Și, de aici, toate aceste depășiri. De aici și această ordonanță, de aici și toate aceste lucruri.

Cred că această culpabilizare a medicilor nu este bună și ar trebui regândită, și alocate fondurile care trebuie pentru sănătate.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Înțeleg, domnule președinte, că susțineți amendamentul comisiei.

Supun votului dumneavoastră art.3, conform formulării pe care comisia a propus-o la nr.crt.6 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.4, comisia propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Constat că am adoptat legea pe articole. Urmează să primească votul final în sesiunea organizată în acest scop săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Româno - Germane din Municipiul Sibiu, județul Sibiu (rămas pentru votul final).

Proiectul de lege privind înființarea Universității Româno-Germane din Municipiul Sibiu, județul Sibiu.

Din partea inițiatorilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Aveți microfonul.

 

Domnul Miron Dumitru (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să exprim un punct de vedere care să se reitereze la toate universitățile care urmează, și o să fie scurt.

Ministerul Educației și Cercetării apreciază ca un lucru bun îmbogățirea tabloului educațional cu noi actori, care întrunesc condițiile pentru a presta produse educaționale. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea climatului competițional.

Sigur că, în condițiile în care vom adopta, cu ajutorul dumneavoastră, sau prin intermediul dumneavoastră, Legea privind asigurarea calității în învățământ, tabloul va fi supus unui nou proces iterativ.

Susținem votarea, adoptarea legilor privind universitățile supuse acestei proceduri.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia, vă rog.

 
 

Domnul Petru Andea:

Stimați colegi,

Proiectul de lege a fost avizat de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, de Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și de Consiliul Legislativ.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. La dezbaterea proiectului au participat: din partea ministerului, domnul Mircea Miclea, ministru, domnul Dumitru Miron, secretar de stat, prezent aici, și care a reluat câteva din ideile principale ale expunerii de motive care însoțesc propunerea legislativă, Constantin Brătianu, director general din Ministerul Educației și Cercetării, domnul Ion Mihăilescu, președintele Consiliului Național de Evaluare și Acreditare Academică, și domnul Paul Știrean, secretar la același consiliu.

La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați, din 28 de membri ai comisiei.

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În consecință, comisia susține aprobarea acestui proiect de lege.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte,

Dacă din partea grupurilor parlamentare, la dezbateri generale există intervenții? Înțeleg că nu.

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii. Comisia ne propune în formularea pe care o găsiți în raport, la nr.crt.1.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Pentru art.1 comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.2, în aceeași situație, comisia ne propune soluția inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Pentru art.3, comisia ne propune reformularea așa cum găsim în raport la nr.crt.4.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru? Va mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art.4, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.5, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.6, comisia ne propune, așa cum găsiți în raport, la nr.crt.7, o reformulare a articolului la alin.1.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră soluția comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art.7, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.8, comisia ne propune reformularea, cum o găsiți în raport la nr.crt.9.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Anexa la lit.c), comisia ne propune o reformulare, așa cum există în raport la nr.crt.10.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Anexa. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Am adoptat în unanimitate.

Am dezbătut proiectul de lege pe care îl trimitem pentru vot final în sesiunea de săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Andrei Șaguna din municipiul Constanța, județul Constanța (rămas pentru votul final).

Proiectul de lege privind înființarea Universității "Andrei Șaguna" din Municipiul Constanța, județul Constanța.

Inițiatorul, am înțeles că a luat cuvântul pentru toate proiectele de legi care urmează în acest domeniu. Mai doriți să interveniți? Nu.

Comisia? Nu.

Intrăm pe dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii. Comisia propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.1, comisia propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.2, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.3, comisia ne propune reformularea art.3, așa cum vedem în raport la nr.crt.4.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.4, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.5, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.6, comisia ne propune reformularea art.1, așa cum găsim în raport la nr.crt.7.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.7, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.8, comisia ne propune reformularea, conform textului pe care îl găsim în raport la nr.crt.9.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Cu aceasta proiectul de lege a fost adoptat pe articole. Îl trimitem la vot final în sesiunea de voturi finale de săptămâna viitoare.

Mă iertați, comisia îmi atrage atenția, pe bună dreptate, că nu am supus votului anexa. Îmi cer scuze!

Anexa la proiectul de lege. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de lege cu anexa, votată în unanimitate, este trimis la vot final.

Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind înființarea Institutului Teologic Baptist din București.

Proiectul de Lege privind înființarea Institutului Teologic Baptist din București.

Inițiatorul și-a spus punctul de vedere.

La fel și comisia.

Dacă grupurile parlamentare vor să aibă intervenții la dezbaterea pe fond? Nu.

Rog colegii parlamentari să ia loc în bancă, ca să fie ordine în sală, și așa suntem foarte puțini. Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.1, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art.1 adoptat în unanimitate.

La art.2, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art.2 adoptat în unanimitate.

La art.3, comisia ne propune reformularea lui, așa cum îl găsim în raport la nr.crt.4.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este de acord cu poziția comisiei? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.4, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.5, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.6, comisia ne propune reformularea art.6, așa cum îl găsim la nr.crt.7 din raport.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.7, adoptat în unanimitate.

Intervenție de procedură? Vă rog.

 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Pentru că tot suntem mulți în sală, vă propun o pauză, până vine domnul secretar.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, rog Secretariatul să-l caute pe domnul secretar Gheorghiof. Facem o pauză până atunci.

A venit domnul Gheorghiof, care a avut o problemă personală pe care a rezolvat-o.

Am pierdut secretarul din partea stângă. Vă rog să-l aduceți pe domnul Ponta.

 
 

Domnul Ioan Munteanu:

Luăm o pauză de 5 minute, până vine domnul Ponta.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și prezența din sală ... Există un entuziasm pe care eu nu pot decât să-l remarc, privind activitățile de joi.

Domnul Gheorghiof, procedură.

 
 

Domnul Titu-Nicolae Gheorghiof:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Fiind și lider al Grupului Partidului Național Liberal, vă solicit, în numele grupului, o pauză de o jumătate de oră, pentru a consulta liderii grupurilor, întrucât constat că pe partea stângă grupurile sunt cam libere. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Stimați colegi,

Propun o pauză de 5 minute pentru această consultare.

 
   

după pauză -

 
 

Domnul Tudor Marcu:

Solicit procedură, domnule președinte.

Domnul președinte nu are sentimente particulare și aplică exact legea. Eu nu am putut s-o aplic 4 ani, așa cum v-am explicat, în lipsa secretarilor din comisie, amândoi aflați în Comisia de control a activității Serviciului de Informații Externe.

Mai trebuie o legislatură ca să propun încă o dată aceeași situație. Poate atunci vă mai treziți.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumim pentru faptul că ne-ați oferit o pauză activă, domnule deputat.

Stimați colegi,

Ținând seama de prezența foarte scăzută din sală, m-am consultat cu domnul secretar și închidem lucrările sesiunii de astăzi, făcând apel la liderii tuturor grupurilor, deci inclusiv la mine, să nu mai fim într-o situație atât de delicată încât sala este mai mult goală decât plină. Vă mulțumesc.

Lucrările se reiau luni, conform programului.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 11,15.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 13:36
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro