Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/21-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2005 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 72/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției.

Inițiatorul.

Doamna Katalin Kibedi (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Necesitatea modificării actului normativ enunțat izvorăște din nemulțumirile care s-au remarcat în practica aplicării acestor dispoziții legale și care sunt justificate, s-a apreciat de către Ministerul Justiției.

În aceste condiții, fiindcă aceste nemulțumiri se axează în primul rând pe tenta ușor birocratică în care erau prevăzute condițiile de numire a interpreților și traducătorilor și, respectiv, și cele legate de ceea ce se numește plata acestora, ceea ce trebuie reținut este că se va elimina obligativitatea obținerii de la Ministerul Culturii și Cultelor a atestatului de traducător în situația persoanelor care posedă diplomă de licență sau echivalență, respectiv, diplomă de bacalaureat, în aceste condiții, apreciindu-se că simpla atestare a cunoștințelor la nivel mediu și respectiv superior trebuie să fie suficientă pentru a obține autorizarea.

De asemenea, tot pentru înlăturarea birocrației, s-a prevăzut necesitatea de a se elimina obligativitatea reautorizării în speranța că cel care desfășoară această profesie de fapt prin aceste traduceri se perfecționează și nu regresează în cunoștințele sale profesionale.

În ce privește mărirea taxelor pentru interpreți și traducători, dat fiind faptul că s-a mărit numărul proceselor cu cetățeni străini și interpreții și traducătorii refuzau deseori din pricina faptului că trebuiau să stea ore întregi în sălile de dezbatere sau în birourile procurorilor, justificat pentru o plată destul de derizorie și care venea târziu, s-a considerat necesară stabilirea unei limite minime de 200.000 de lei pe oră de traducere, situație în care s-a coroborat și s-a considerat necesar, în măsura în care totuși se asigură plata acestora, în măsura în care refuză de două ori consecutiv participarea la solicitarea oricărei instanțe, parchet sau, acum s-a introdus pentru a se corobora cu actele normative în vigoare, și Consiliul Superior al Magistraturii, traducătorul sau interpretul respectiv își pierde calitatea.

Apreciind că aceste modificări ar rezolva nemulțumirile justificate ale celor vizați de către acest act normativ și bunul mers al justiției, vă rugăm să aprobați aceste modificări în forma prezentată.

Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Comisia.

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11 din 2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. Proiectul de lege se dezbate în procedură obișnuită, iar obiectul de reglementare v-a fost prezentat aici, pe larg, de către inițiator, respectiv reprezentantul Ministerului Justiției. Ca atare, nu mai revin asupra lui.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 3 martie 2005. În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției, în forma adoptată de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mi s-a defectat ușor instalația și nu mai îmi dau seama când am sau când nu am microfon. Mi se pare că s-a defectat pe deschis, ceea ce înseamnă că putem continua ședința și vom vedea după aceea ce s-a întâmplat.

Stimați colegi, dacă la dezbaterile generale există intervenții. Nu.

Intrăm la dezbaterea pe text a proiectului de lege. Titlul legii. Dacă există intervenții. Nu. Adoptat în unanimitate.

Art.I al legii. Dacă există intervenții. Nu.

Supun votului dumneavoastră art.I, așa cum a fost aprobat de Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.II al legii, în formularea Senatului. Cine este de acord cu el?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul ordonanței. Cine este de acord cu propunerea inițiatorului? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.I al ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.II al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.III al ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.IV al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.V al ordonanței. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole. Îl trimitem pentru sesiunea de voturi finale de săptămâna viitoare.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 3:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro