Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/21-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității din domeniul sănătății (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 31/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității din domeniul sănătății.

Potrivit art.108 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Domnule președinte Ifrim, vă rog, propuneți timpii, dar fiți mai darnic, că niciodată nu reușim să stăm în 5 cu 1.

Domnul Mircea Ifrim:

Propun atunci 10 minute și 2 minute pentru fiecare luare de cuvânt.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Supun propunerea comisiei votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Timpii au fost adoptați.

Inițiatorul are cuvântul.

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Ministerul Sănătății și Familiei a fost autorizat să efectueze licitații naționale pentru achiziționarea de medicamente, materiale sanitare și servicii de reabilitare și modernizare a echipamentelor radiologice, tip "ELTEX 400", în numele și pentru unitățile sanitare cu paturi necesare funcționării acestora.

După finalizarea licitațiilor, unitățile sanitare cu paturi aveau posibilitatea să încheie contracte cu furnizorii adjudecați. Pentru asigurarea resurselor financiare suplimentare, în vederea încheierii acestor contracte, unitățile sanitare cu paturi au fost autorizate să încheie angajamente legale suplimentare, în anul 2004, în sumă de 237 miliarde lei, având termen de plată în semestrul I. al anului 2005.

Totodată, Ministerul Sănătății și Familiei urma să finalizeze licitația pentru achiziționarea de autosanitare. Contractul de achiziție, în sumă de 60 miliarde lei, a fost încheiat în anul 2044, de către Stația centrală de salvare - București, având termen de plată, de asemenea, în anul 2005.

În vederea completării necesarului pentru luna decembrie a medicamentelor și materialelor specifice, aferente tratamentului cuprins în subprogramele de sănătate, a fost autorizată Casa Națională de Asigurări de Sănătate să încheie angajamentele legale suplimentare în anul 2004, în sumă de 152 miliarde lei, cu termen de plată, de asemenea, în primul semestru al anului 2005.

Pentru asigurarea fondurilor necesare în luna decembrie 2004, la titlul "Cheltuieli de personal", unitățile sanitare cu paturi au fost abilitate să efectueze virări de credite de la alte titluri de cheltuieli, cu aprobarea ordonatorului de credite ierarhic superior.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Mircea Ifrim:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Privind Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității în domeniul sănătății, lucrurile au fost expuse de inițiator.

Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut și aprobat această ordonanță a Guvernului și prin aceasta se fac anumite plăți care trebuie să se execute în sistemul sanitar.

Sigur că așa trăiește sistemul sanitar, cu plăți, cu depășiri și cu datorii, dar aceasta este o altă problemă, este o problemă de fond, și în dezbaterile din comisie a rezultat faptul că ar trebui afectat în decursul anilor un buget corespunzător.

Vă rugăm să aprobați ordonanța în forma adoptată de comisie. Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Grupurile parlamentare, dacă aveți intervenții la dezbaterile generale?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Marian Sorin Paveliu:

O să încep prin a spune că Grupului parlamentar al PNL susține aprobarea acestui proiect de lege, aprobarea ordonanței. Dar, în același timp, trebuie să fac următorul comentariu: această lege se cam abate un pic de la ceea ce înseamnă respectarea rând cu rând a legislației, poate chiar și a Constituției.

O să mai intervin la unul din articole să precizez pe specific la ceea ce mă refer. Ceea ce vreau să spun este că, din necesitatea de a nu bloca activitatea în sistemul sanitar (este vorba, în special, de Programul național de diabet), suntem nevoiți să aprobăm această ordonanță. Deci, să nu ne opunem ei, și să nu încercăm să găsim o formă mai aproape de ceea ce înseamnă o cale normală de legiferare a situației, strict din respect pentru pacienții care trebuie să-și primească medicația de care depind.

Asta este. Sper ca să nu mai fim... în perioada cât se va afla, inclusiv partidul pe care îl reprezint la guvernare, să nu mai fim nevoiți să aprobăm astfel de legi, care să încalce - de fapt - în literă, și nu neapărat în spirit, alte legi. Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Nu este datoria mea să comentez.

Vă rog, însă, comisia să răspundeți la cele afirmate.

Domnul Ovidiu Brânzan:

Nu este momentul acum să discutăm în fond proiectul de lege. El a fost discutat foarte bine în comisie, însă, asigur pe toată lumea, că nimeni în această sală, în aula Parlamentului nu-și permite să promoveze proiecte de lege sau acte normative care să încalce, nici în spirit, nici în literă, Constituția României. Iar afirmațiile anterioare sunt absolut deplasate.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Alte grupuri parlamentare dacă doresc să aibă intervenții? Nu.

Intrăm în discuția pe text a legii.

Titlul legii. Comisia pentru sănătate și familie propune formularea Senatului.

Dacă sunt intervenții?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Marian Sorin Paveliu:

În opinia mea, strict personală, titlul legii nu este adecvat. Respectiv, este vorba de o lege pentru eficientizarea activității din sistemul sanitar.

În realitate, sunt aprobate suplimentar cheltuieli din anul 2004, să se facă în anul 2005. Aceasta este o reglementare specifică a exercițiului bugetar al anului 2004. Locul unei asemenea mențiuni este în Legea Bugetului. Dacă acolo este locul ei, în mod paradoxal, această lege ar trebui să se numească Lege de rectificare a bugetului pe anul 2004.

Desigur că ar fi trebuit altă procedură. Și dacă am fi ajuns la acceptarea acestui gen de amendament, practic ar trebui să respingem ordonanța, ceea ce este contrar a ceea ce am spus mai devreme, că nu trebuie să blocăm aprovizionarea cu medicamente a pacienților diabetici.

Pe de altă parte, nici titlul pe care-l propun nu poate fi acceptat în totalitate, pentru că, iarăși, în mod paradoxal, aprobăm prin această ordonanță sau prin legea de aprobare a acestei ordonanțe, aprobăm o plată din anul 2003, nu numai din anul 2004.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, art.101 din Regulamentul Camerei spune foarte clar: "În plenul Camerei nu pot fi depuse amendamente de fond. În plenul Camerei se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativă, gramaticale sau lingvistice".

Nefiind cazul, am să supun titlul legii ...

Aveți amendament respins? A, este în regulă! Și-l susțineți?

 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Am motivat de ce nu l-am susținut.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

A, ați motivat de ce nu l-ați susținut!

Domnule președinte Ifrim, nu v-am dat cuvântul, vă rog frumos.

eu am avut senzația că a fost un amendament nou. Înțeleg că domnul deputat nu-și susține amendamentul respins și a motivat de ce nu-și susține amendamentul respectiv.

Deci trecem la votul titlului legii, așa cum l-a propus Senatul, și dumneavoastră, comisia, l-ați acceptat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Articolul unic al legii. Comisia ne propune, așa cum vedem la nr.crt.2 din raportul comisiei, o reformulare.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La titlul ordonanței, comisia ne propune să adoptăm în formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.I. al legii, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La nr.crt.5 al raportului, comisia ne propune pentru art.2 adoptarea textului inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.3. Comisia ne propune o reformulare.

Există o intervenție. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Marian Sorin Paveliu:

La acest articol, practic am făcut două amendamente, unul prin care am cerut eliminarea lui, amendament care a fost respins, și un amendament care a fost acceptat, respectiv de a se menționa și suma pe care trebuie să o suporte bugetul anului 2005, probabil, nici asta nu este foarte bine specificat în Programul de diabet. Și este vorba de 237 miliarde lei, pentru că nu erau specificate.

Comentariul pe care voiam să-l fac este, încă o dată, ce aprobăm aici? Și, repet, de data aceasta susțin amendamentul în forma aprobată de comisie. Este vorba de licitația care a avut loc în anul 2003, cu o întârziere de 2 săptămâni, cel puțin așa reiese din informarea pe care a făcut-o Casa Națională de Asigurări, timp în care s-au făcut cheltuieli cu medicamentele de aproape 6 milioane de Euro, dacă vreți, cam de patru sau cinci ori pentru necesarul perioadei respective, dacă ar fi să împărțim bugetul. Deci, o cheltuială semnificativă, în beneficiul pacienților, fără doar și poate.

Problema este că, acest text, dacă-l citim, este foarte greu de înțeles, pentru că de fapt este desprins dintr-un alt act normativ. În momentul de față, noi îi scutim de răspunderea legală pe cei care au cheltuit niște bani, fără să aibă dreptul. Nu cred că trebuie neapărat pedepsiți, dar o dată și o dată, trebuie să găsim un mijloc prin care să facem ordine, inclusiv în cheltuielile sistemului sanitar, iar cine este obligat să-și asume o cheltuială, să n-o mai facă decât în limita bugetului aprobat. Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci, înțeleg, domnule deputat, că renunțați la amendamentul privind abrogarea și-l susțineți pe acesta care este trimis de comisie.

Domnule președinte, aveți cuvântul!

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Și-i mulțumesc domnului deputat pentru că a renunțat la amendamentul de abrogare al art.3.

Ce aș dori însă să subliniez: sunt total de acord ca să pedepsim pe cei care cheltuiesc mai mult decât trebuie. Dar, dacă această situație se aplică în sistemul sanitar, și s-ar fi aplicat, atunci medicii ar fi fost culpabilizați, și situația ar fi fost ca să rămână în fața spitalelor netratați și să moară.

Medicii au de ales în condițiile bugetelor care au fost. Nu știu cum va fi în cele care vor fi: între a trata pacientul și a cheltui peste plafon, sau a omorî pacientul. Medicii au ales varianta tratării. Și, de aici, toate aceste depășiri. De aici și această ordonanță, de aici și toate aceste lucruri.

Cred că această culpabilizare a medicilor nu este bună și ar trebui regândită, și alocate fondurile care trebuie pentru sănătate.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Înțeleg, domnule președinte, că susțineți amendamentul comisiei.

Supun votului dumneavoastră art.3, conform formulării pe care comisia a propus-o la nr.crt.6 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.4, comisia propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Constat că am adoptat legea pe articole. Urmează să primească votul final în sesiunea organizată în acest scop săptămâna viitoare.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 3:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro