Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/21-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Româno - Germane din Municipiul Sibiu, județul Sibiu (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 723/2004

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Proiectul de lege privind înființarea Universității Româno-Germane din Municipiul Sibiu, județul Sibiu.

Din partea inițiatorilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Aveți microfonul.

Domnul Miron Dumitru (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să exprim un punct de vedere care să se reitereze la toate universitățile care urmează, și o să fie scurt.

Ministerul Educației și Cercetării apreciază ca un lucru bun îmbogățirea tabloului educațional cu noi actori, care întrunesc condițiile pentru a presta produse educaționale. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea climatului competițional.

Sigur că, în condițiile în care vom adopta, cu ajutorul dumneavoastră, sau prin intermediul dumneavoastră, Legea privind asigurarea calității în învățământ, tabloul va fi supus unui nou proces iterativ.

Susținem votarea, adoptarea legilor privind universitățile supuse acestei proceduri.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia, vă rog.

Domnul Petru Andea:

Stimați colegi,

Proiectul de lege a fost avizat de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, de Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și de Consiliul Legislativ.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. La dezbaterea proiectului au participat: din partea ministerului, domnul Mircea Miclea, ministru, domnul Dumitru Miron, secretar de stat, prezent aici, și care a reluat câteva din ideile principale ale expunerii de motive care însoțesc propunerea legislativă, Constantin Brătianu, director general din Ministerul Educației și Cercetării, domnul Ion Mihăilescu, președintele Consiliului Național de Evaluare și Acreditare Academică, și domnul Paul Știrean, secretar la același consiliu.

La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați, din 28 de membri ai comisiei.

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În consecință, comisia susține aprobarea acestui proiect de lege.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte,

Dacă din partea grupurilor parlamentare, la dezbateri generale există intervenții? Înțeleg că nu.

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii. Comisia ne propune în formularea pe care o găsiți în raport, la nr.crt.1.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Pentru art.1 comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.2, în aceeași situație, comisia ne propune soluția inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Pentru art.3, comisia ne propune reformularea așa cum găsim în raport la nr.crt.4.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru? Va mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art.4, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.5, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.6, comisia ne propune, așa cum găsiți în raport, la nr.crt.7, o reformulare a articolului la alin.1.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră soluția comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art.7, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.8, comisia ne propune reformularea, cum o găsiți în raport la nr.crt.9.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Anexa la lit.c), comisia ne propune o reformulare, așa cum există în raport la nr.crt.10.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Anexa. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Am adoptat în unanimitate.

Am dezbătut proiectul de lege pe care îl trimitem pentru vot final în sesiunea de săptămâna viitoare.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 13:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro