Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/21-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 89/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Inițiatorul.

Domnul Septimiu Buzașu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului) :

Supunem votului dumneavoastră modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, prin care se stabilesc sancțiuni majorate cu menirea de a reduce numărul contravenienților, a proceselor instanțelor judecătorești și creșterea numărului solicitanților pentru emiterea autorizațiilor speciale de transport de către administratorii drumurilor.

Măsurile propuse de majorare a sancțiunilor existente, de introducere de noi sancțiuni și precizări în privința aplicării sancțiunii și a contravenției au fost luate și ca urmare a reducerii tarifelor suplimentare de utilizare aplicate pentru depășirea limitelor a dimensiunilor maxime admise, precum și ca urmare a acordării de facilități la emiterea autorizațiilor speciale de transport.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Comisia?

Domnul Corneliu Momanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a luat în dezbatere modificarea Ordonanței nr.43/1997 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2005. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 21/2005 a fost adoptat de Senat în ședința din 10 martie 2005 în forma propusă de inițiator.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și de Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Prin proiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege a fost dezbătut în ședința Comisiei pentru industrii și servicii în data de 22 martie 2005. La lucrările comisiei au participat 21 de deputați din cei 23 membri ai comisiei. La dezbateri au participat specialiști de la Ministerul Transporturilor, Construcției și Turismului.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege, cu amendamentele admise și amendamentele respinse.

Potrivit prevederilor Constituției României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc. La dezbateri generale, dacă din partea grupurilor parlamentare există colegi care vor să ia cuvântul? Înțeleg că nu, intrăm la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii? Comisia ne propune soluția inițiatorului, titlul propus de inițiator. Dacă există intervenții? Nu. Adoptat în unanimitate.

Articolul unic a legii. Comisia ne propune reformulare, așa cum îl găsim la nr.crt.2 din raport.

Dacă există intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Comisia propune soluția inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.I al inițiatorului, preambul. Comisia ne propune soluția inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.5, comisia ne propune să îl păstrăm nemodificat, conform propunerii inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.6. Comisia ne propune o altă formulare, așa cum vedeți în raport, și anume: "La articolul I, punctul 2, alin.(1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:" și textul curge conform raportului. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Cine este de acord cu propunerea comisiei? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.7 al raportului, "art.31 va avea următorul cuprins:", așa începe articolul, comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu avem. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.8, la art.II, Comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există observații? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.9, art.III, Comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La nr.crt.10, art.IV, comisia ne propune soluția inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole, urmează să fie trimis la sesiunea de voturi finale organizată săptămâna viitoare.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 3:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro