Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/21-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 37/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Urmează Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

Potrivit prevederilor art.108 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Rog comisia să ne facă propunerile de timpi.

Domnul Mircea Ifrim:

Propunem 5 minute pentru dezbateri generale, un minut pentru luările de cuvânt.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Cinci minute cu un minut. Cine este de acord cu propunerea comisiei? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem

Abțineri? Nu avem.

Adoptat.

Invit inițiatorul.

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Întrucât, în prezent, nivelul de salarizare al personalului din unitățile sanitare nu acoperă necesitățile unui trai decent, se impune majorarea actualelor salarii, începând încă din luna ianuarie 2005. Lipsa de motivare a personalului generează, pe de o parte, migrarea acestuia spre alte sectoare de activitate, din țară și din străinătate, iar pe de altă parte, o lipsă de cointeresare care se reflectă în implicarea în calitatea serviciilor medicale furnizate.

O cointeresare corespunzătoare a personalului care își desfășoară activitatea în unitățile sanitare, prin majorarea drepturilor salariale acordate, este o prioritate.

De asemenea, întrucât proiectul de ordonanță se adresează personalului care își desfășoară activitatea în sectorul sanitar s-a propus ca acest personal să beneficieze și de un control medical anual gratuit. Aceste măsuri cuprinse în proiectul de ordonanță au la bază, de asemenea, negocierile Guvernului României cu organizațiile sindicale reprezentative la nivelul sectorului sanitar. Măsurile pe care le generează această ordonanță vizează interesul social larg, cointeresarea personalului în vederea creșterii calității serviciilor medicale acordate, ceea ce justifică caracterul de urgență al proiectului.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia?

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Privind proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aș dori să subliniez faptul că această ordonanță, așa după cum sublinia și inițiatorul, vine și ameliorează situația personalului contractual din unitățile sanitare publice. De asemenea, aș sublinia faptul că, în dezbaterile la comisie, această ordonanță de guvern a fost mult ameliorată, acordându-se anumite drepturi pentru gărzi, pentru indemnizații, departe de a realiza ceea ce trebuie, dar reprezintă un progres real, și comisia, realmente, a îmbunătățit această ordonanță.

V-aș ruga să supuneți la vot în forma în care a fost aprobat de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule președinte.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă există colegi care vor să ia cuvântul?

Vă rog, domnule coleg, aveți microfonul.

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Bună ziua, sunt Sorin Paveliu, Grupul parlamentar al PNL.

Proiectul de lege a fost discutat în comisie și în mare parte a beneficiat de unanimitatea tuturor colegilor. S-au făcut o serie de amendamente prin care am încercat cu toții să îndreptăm starea de lucruri din sistemul sanitar, și aici nu este vorba numai de nivelul salariilor, cât este vorba și de raportul care există între diverse specialități sau diverse condiții de muncă, lucruri care cred că trebuiau făcute de foarte, foarte mulți ani, noi ne-am asumat acum răspunderea de a încerca să facem aceste modificări de structură. Repet, ele sunt insuficiente fără o finanțare suplimentară. Totuși nu pot să nu subliniez faptul că această ordonanță de urgență promovată anul trecut, de fapt, a ajuns pe masa Guvernului, din păcate, după aprobarea bugetului.

Or, creșterile salariale care sunt prevăzute în această ordonanță, care sunt de undeva peste 23-25%, reprezintă un efort bugetar probabil situat la vreo 6000 de miliarde, pe care Guvernul actual și-l asumă în ideea de a găsi resursele financiare pentru a îndrepta această stare de lucruri din sistemul sanitar. repet, este o măsură strict necesară, păcat că n-a fost prinsă și în buget la momentul respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc. Dacă există alte intervenții? Nu sunt. Vom trece la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii. Comisia ne propune să adoptăm formula Senatului. Dacă există alte puncte de vedere. Nu sunt. Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii; comisia ne propune formularea Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

În titlul ordonanței, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Capitolul I, titlul. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.1, comisia ne propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Inițiatorul.

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Dintr-o eroare materială a fost omis din corpul articolului un alineat care să prevadă și categoria "integral din venituri proprii", ceea ce ar face practic imposibilă utilizarea anexelor din ordonanță de către unitățile sanitare finanțate integral din veniturile proprii, cum ar fi: stația de verificare și întreținere a aparaturii medicale, policlinicile cu plată și alte unități. Propunem deci, completarea art.1 cu textul care a fost omis.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Este vorba de o greșeală de redactare sau este vorba de o greșeală în corpul legii?

Vă rog.

Domnul Mircea Ifrim:

Comisia este de acord cu inițiatorul, ca să apară pct.d) la art.1, "integral din venituri proprii".

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Dumneavoastră puteți fi de acord, dar asta nu intră în Regulamentul Camerei, ca în timpul dezbaterii proiectelor de lege să apară o nouă inițiativă.

 

Domnul Mircea Ifrim:

Este o greșeală de redactare.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă rog, asta este altceva. Spuneți-mi dacă este așa ceva. Dacă este o greșeală de tehnoredactare este altceva.

Domnul Mircea Ifrim:

Am crezut că se subînțelege, domnule președinte, vă rog să mă iertați. E greșeală de tehnoredactare.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci, înțeleg că la comisie ați adoptat această soluție și nu a fost prinsă în raport din greșeală. În acest caz, sigur, vă rog să țineți seama că la art.1 există și un pct.d) - formularea este citită de către reprezentantul Guvernului, aici de față.

Cine este de acord cu art.1, în aceste condiții? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art.2, comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.3, e, aici să-mi spuneți ce este nemodificat, domnule președinte: Soluția inițiatorului sau soluția Senatului, care spune: "abrogarea art.3"? Pe ce mergem aici?

Domnul Mircea Ifrim:

Mă iertați, domnule președinte, cred că rezultă clar din raport, soluția noastră este: "art.3 se abrogă".

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Am înțeles. Deci comisia propune punctul de vedere al Senatului, și anume abrogarea art.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Titlul Capitolului II. Comisia propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.4. Comisia propune formularea inițiatorului. Există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.5. Comisia propune formularea inițiatorului. Există intervenții? Nu. Adoptat în unanimitate.

La art.6, după alin.4 se introduce un nou alineat, alin.5, cu următorul cuprins, și-l găsiți în raport. Dacă la această propunere a comisiei există observații? Vă rog.

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Acest amendament introdus în comisie face o excepție de la regulă, cred că e singurul la care o să mă refer dintre toate amendamentele propuse, cu privire la introducerea unor salarii pentru directorii de spitale, care să nu mai fie ca indemnizație, deci venitul directorului să nu fie reprezentat de o indemnizație care se pune la salariu, ci să fie un salariu în concordanță cu importanța și cu responsabilitatea pe care și-o asumă un director de spital care poate să ajungă să gestioneze și o mie de miliarde într-un an, și aceste salarii să fie stabilite în niște limite minime și maxime de către ministrul sănătății și responsabilitatea stabilirii cuantumului salariului, care, repet, sper să fie sensibil majorat, să fie de competența consiliul de administrație al spitalului, și sper că veți fi de acord cu această inovație.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia?

Domnul Mircea Ifrim:

Amendamentul propus de domnul deputat doctor Paveliu, comisia l-a apreciat drept foarte pertinent și un amendament bun, pe care vă rugăm să-l adoptați.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci ajungem în punctul la care eram acum 3 minute.

Art.2, cu amendamentul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Art.7, comisia propune să-o adoptăm în forma inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.8. Comisia propune să-l adoptăm în formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.9, comisia propune adoptarea în formularea inițiatorului. Există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.10. Comisia propune adoptarea în formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.11. comisia propune formula inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.12. comisia propune reformularea lui, așa cum îl găsim la nr.crt.17 din raport. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.12 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.13. Comisia propune reformularea lui, așa cum vedem în raport la nr.crt.18. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Sunt intervenții?

Vă rog. Nu vă văd, secretarul meu, din partea dumneavoastră, nu-i cu ochii pe dumneavoastră.

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

La art.13 alin.l lit.e) din textul propus de comisii, propunem eliminarea sintagmei "personalul blocului operator".

Solicităm această eliminare, întrucât nu se justifică acordarea acestei categorii de spor personalului din blocul operator. În proiectul de regulament de acordare a sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 - personalul de specialitate medico-sanitar din blocul operator, a fost propus să beneficieze de un spor de până la 15% din salariul de bază.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia își păstrează forma în care l-a votat, întrucât personalul blocului operator este un personal foarte solicitat, amendamentul a fost propus de un distins medic chirurg, profesorul Sabău, senatorul, și noi socotim că și personalul blocului operator trebuie să beneficieze de acest spor.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Stimați colegi, am să supun articolul, cu amendamentul în formularea comisiei, votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Bun, haideți să o luăm de la început. Deci supun art.13, în formularea comisiei, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? 70 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu 70 de voturi pentru și 4 abțineri, art.13 în formularea comisiei a fost adoptat.

Art.14. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu avem. Art.14 adoptat în unanimitate.

Art. 15. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.16. comisia ne propune o reformulare, așa cum o vedeți în raport la nr.crt.21. Dacă există intervenții? Nu există. Supun votului dumneavoastră art.16 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.17. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La art.18, comisia ne propune formularea Senatului. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art.19, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.20, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.21, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. art.21 adoptat în unanimitate.

Titlul Capitolului III. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La art.22, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La art.23, comisia ne propune o reformulare a articolului, așa cum îl vedem în raport la nr.crt.29. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.24. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Capitolul IV - titlul. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.25. comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La nr.crt.33, comisia ne propune introducerea unui articol nou, 251, cu cuprinsul pe care îl găsim în raport. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Capitolul V, titlul. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.26. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.27. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.28. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Capitolul VI, titlul. Comisia ne propune formula inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.29. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.30. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Capitolul VII. Titlul. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.31. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Titlul Capitolului VIII. Comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.32. Comisia ne propune formularea pe care o găsim în raport, la nr.crt.44. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea comisiei pentru art.32.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.33. Comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.34. Comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.35. Comisia ne propune formularea pe care o găsim în raport, la nr.crt. 48. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu sunt.

De fapt, este vorba de textul Senatului, pe care l-a adoptat comisia noastră. Vă mulțumesc.

Art.36. Comisia propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.37. Comisia propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.38. Comisia propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.39. Comisia propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art.40. Comisia ne propune reformulare, așa cum găsim în raport, la nr.crt.53. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.41. Comisia propune formularea pe care o găsim în raport la nr.crt.54. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.41 a fost adoptat în unanimitate.

Pentru art.42, comisia ne propune textul inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Pentru art.43, comisia ne propune reformularea, așa cum găsim în raport la nr.crt.56. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră pe formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.44,

 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Am o problemă de procedură.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Procedură, vă rog.

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Ne aflăm într-o situație foarte delicată, îmi pare rău că îmi revine tot mie sarcina, în sfârșit...

În articolul pe care l-am votat, 13 alin.e), această discuție cu personalul blocului operator, din câte știu eu, nu s-a discutat în comisie. Ea apare în acest text, în acest raport există și semnătura mea ca secretar, dar acest lucru nu cred că s-a discutat în comisie.

Nu asta este problema, dacă a ajuns aici sau nu a ajuns, problema e că dacă se aprobă va crea niște perturbări în sistem formidabile, pe care noi le votăm în momentul de față. Respectiv, aprobăm în acest fel ca toți chirurgii, și asistentele medicale și infirmierele care lucrează în secțiile de chirurgie să poată beneficia de un spor de până la sută la sută. Nu este o decizie care să poată fi luată ad-hoc. Eu cer retrimiterea la comisie, pentru că nu cred că este în regulă ceea ce se întâmplă.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, vă invit să vă uitați în regulament, un vot care a fost dat de Cameră nu mai poate fi discutat, îmi pare foarte rău, retrimiterea la comisie nici măcar nu pot să o iau în seamă, nu v-am dat cuvântul, când vă dau cuvântul... Deci, pe procedură v-am răspuns. Nu există procedură de întoarcere la vot, nu există procedura pe care ați propus-o dumneavoastră, Camera cunoscând, mai ales că a discutat în acel moment acest punct, a aprobat art.13 în formula în care a fost aprobat. Singura soluție pentru dumneavoastră, dacă nu vă convine, este să votați împotriva proiectului de lege la votul final.

Mă reîntorc la art.44. Art.44, conform propunerii comisiei, va avea formularea Senatului. Dacă există intervenții? Nu există. Supun votului dumneavoastră art.44, în formularea Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.45. Comisia ne propune adoptarea textului în formularea inițiatorului.

Dacă există intervenții. Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Anexa I. Comisia ne propune s-o adoptăm în formularea Senatului, prin renumerotare.

Cine este de acord cu propunerea comisiei? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Anexele 2-6. Comisia ne propune să le adoptăm în formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

Constat că am adoptat proiectul de lege pe articole, inclusiv anexele care sunt atașate raportului. Este vorba de un proiect de lege cu caracter ordinar. Nu putem să-l votăm însă datorită prezenței din sală. Trimitem proiectul de lege la votul final.

Procedură. Vă rog, stimate coleg!

Domnul Costică Canacheu:

Costică Cancheu, Grupul parlamentar al Partidului Democrat.

Am reținut de la colegul parlamentar următorul aspect care vreau să fie menționat în stenogramă pentru că vom face întâmpinare către Biroul permanent al Camerei și, pe cale de consecință, în măsura în care legea va trece, vom face întâmpinare la Curtea Constituțională.

S-a menționat aici că a fost prezentat un amendament care nu a fost discutat în comisie. Dacă este așa, înseamnă că s-a comis un abuz și va trebui să descoperim cine a comis acest abuz. A fost prezentat Camerei ca un amendament al comisiei și avem un membru al comisiei care susține că nu s-a discutat în comisie acest lucru.

Vreau să fie menționat în stenogramă.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Stimate coleg, am reținut. Vă reamintesc și eu, pentru proceduri, pentru a fi prinse în stenogramă, că președintele comisiei, în momentul respectiv, a fost la microfon și a susținut amendamentul. Deci, mai mult de atât nu cred că puteți să-mi cereți, decât că a fost... (domnul deputat Costache Canacheu vociferează)

Dumneavoastră nu aveți de unde să știți acest lucru, stimate coleg. Vă rog, dacă aveți ceva de spus, vă înscrieți, vă dau cuvântul, cum vi l-am dat și adineauri, luați cuvântul și vorbiți.

Domnule președinte al comisiei.

Domnul Ifrim Mircea:

Dacă-mi permiteți! Este vorba de un amendament foarte stufos care privește o mulțime de categorii. În acest amendament, ceea ce pot să spun în plenul Camerei, este faptul că pentru blocul operator ca să fie trecut acolo, există propunerea domnului președinte al Comisiei de sănătate de la Senat, domnul conferențiar doctor Sabău, care poate confirma acest lucru. În rest, e o enumerare de care nu pot să spun mai multe. E un raport semnat, eu îmi asum responsabilitatea semnăturii. O dată cu mine a semnat și domnul Paveliu, așa încât, mă rog, dacă domnul Sabău își va retrage acest punct de vedere, că a prezentat amendamentul, atunci sigur că s-ar putea să fim noi vinovați. Dar eu nu îmi amintesc această discuție.

Și, mai mult decât atât, a existat o discuție între mine și domnul secretar de stat Szekely, care a spus că nu este de acord cu acest punct de vedere. I-am spus că este amendament venit de la chirurgi și, ca atare, noi l-am adoptat. Iar pe de altă parte, vreau să spun că personalul de la blocul operator este un personal foarte muncit.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule, haideți să discutăm pe fond.

Am înțeles că este un amendament venit de la Senat, care a fost discutat în comisie și comisia l-a adoptat.

Procedură.

(Din sală se strigă că nu a venit de la Senat)

Cum să nu vină de la Senat? Adoptat de Senat.

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Domnule președinte, tot pe procedură... Acest amendament care înțeleg că e al președintelui Comisiei de sănătate, domnul senator P.N.L. Sabău, deci ca să n-avem nici un fel de dubii, nu ne batem noi între noi, colegii, dar acest amendament n-a fost făcut.

Domnul senator nu a participat la Comisia de sănătate de la Camera Deputaților, nu a depus nici un amendament în scris, nu s-a discutat un asemenea amendament. S-ar putea să-l fi făcut. Dar nu știu prin cine l-a transmis. Poate l-a transmis prin domnul președinte Ifrim. Dar nu l-a depus... și nu s-a discutat în plen.

Asta este tot.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Am înțeles poziția dumneavoastră. Regret că n-ați ridicat această problemă în momentul în care s-a discutat articolul și discutați ulterior. Vă repet că regulamentul este foarte clar, nu revenim la un vot care a fost dat.

Pe procedură, domnule lider!

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Am auzit aici, de la acest microfon, un lucru foarte interesant care încă în 15 ani nu l-am mai auzit și care este contrar textelor constituționale. Adică, la un proiect de lege dezbătut într-o Cameră, propune amendament o persoană dintr-o altă Cameră. Așa ceva nu există. Poate să aibă idei foarte bune un domn senator față de o lege care a venit de la Senat și este în dezbaterea Camerei Deputaților, dar propunerea se face prin intermediul unui deputat. Asta este legal și constituțional și regulamentar.

Dacă n-a existat un deputat care să fi depus acel amendament, acel amendament nu există. Una la mână.

Doi. Dacă este într-adevăr punctul de vedere al Senatului, ar fi trebuit să vină în textul care a venit de la Senat, adoptat la Senat, votat în Senat. Dacă președintele comisiei din Senat n-a reușit să-și convingă colegii să voteze acest amendament, chiar că e o problemă cu acest text.

Nu vreau să intervin pe fond, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere procedural, este o problemă destul de mare. Colegii noștri din Comisia de sănătate ar fi trebuit să fie mai atenți. Și cel care a semnat acest raport, ar fi trebuit să-l citească în integralitate.

Dar, dincolo de aceasta, avem o gravă problemă din punct de vedere regulamentar, cu acest text. Eu cred că înainte să supunem votului final, pentru că iarăși o foarte bună soluție ar fi respingerea ordonanței, numai că iarăși nu e o soluție, ar fi o greșeală enormă față de medici să respingem această ordonanță. Deci, ar fi de preferat ca, înainte să se supună votului final acest text, să cerem punctul de vedere al Comisiei juridice sau al Comisiei de regulament.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, nu am auzit încă de o asemenea procedură.

Vă rog, domnule Bejinariu!

Domnul Eugen Bejinariu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt de acord cu punctul prezentat de colegul nostru de la UDMR. Dar, în afară de aceasta, mi se pare cel puțin hilar să venim la microfon... sau să vină un membru al Comisiei de sănătate la microfon, care are și calitatea de secretar al comisiei, să spună că i se pare că nu s-a discutat, chiar dacă a semnat procesul-verbal și să ceară amendament.

Judecați și dumneavoastră în consecință.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Stimați colegi,

Am verificat, cât ați discutat, raportul comisiei. Raportul comisiei este complet.

Vă rog, am discutat, până la urmă putem discuta la infinit acest lucru. (Domnul deputat Sorin Paveliu dorește să intervină) Nu, n-avem ce să mai clarificăm. Pentru mine e clar. Nu v-am pronunțat numele, n-aveți dreptul la replică!

Președintele comisiei a semnat, secretarul comisiei a semnat, raportul este complet. Eu vă înțeleg că poate nu l-ați citit până la capăt. Nu este o problemă care să poată fi invocată în sală. În momentul votului, inițiatorul s-a opus și a propus scoaterea din corpul textului a acestui text. Dumneavoastră, care sunteți majoritatea, ați votat pentru păstrarea textului, așa cum a fost făcut de comisie, nu înțeleg ce discutăm acum. Mergem mai departe la punctul următor. Proiectul de lege merge la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 2:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro