Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/21-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român (adoptată propunerea de respingere).
 
see bill no. 711/2004

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin. (2) din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român.

Dacă din partea inițiatorului vrea cineva să ia cuvântul.

Comisia.

Domnul Petre Străchinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă voi prezenta un raport suplimentar întrucât acest proiect de lege a fost trimis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, care a fost sesizată în fond. În urma avizului favorabil primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, iar în redactarea acestui raport comisia a ținut cont de avizul emis de Consiliul Legislativ.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege a fost dezbătut în două rânduri în comisie, în zilele de 16 și 22 februarie și în 16 martie. La aceste dezbateri, au luat parte reprezentanții Guvernului și invitații de la Institutul Cultural Român. La lucrările comisiei din data de 16 martie, au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 23.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 15 noiembrie 2004.

Acest raport a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votării, 12 voturi pentru și 7 abțineri.

Inițiatorii proiectului au fost de acord cu respingerea acestui proiect de lege, urmând ca modificările solicitate de ei să fie cuprinse în noul proiect de lege care urmează să fie elaborat, care este de altfel în curs de elaborare.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă își menține punctul de vedere și propune respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea art.6 alin.2 din Legea nr.356 din 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român.

Motivarea respingerii se întemeiază pe argumentarea prezentată de reprezentantul Ministerului Culturii și Cultelor, susținută de invitații din Institutul Cultural Român, care au adus în discuție intenția ministerului de a elabora un nou proiect de modificare a Legii nr.356 din 2003, acest proiect urmând să aibă numeroase modificări de fond.

Prezentul raport suplimentar înlocuiește raportul inițial din data de 24 februarie 2005.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Înlocuiește, dar propune aceeași soluție, domnule vicepreședinte. Soluția comisiei este de respingere a proiectului de lege.

Cine vrea să ia cuvântul la dezbaterea pe fond, generală?

Domnule deputat!

Domnul George Băeșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am solicitat să iau cuvântul doar pentru că vreau să atrag atenția asupra unui fapt care mi se pare deosebit de grav și mi se pare o jignire la adresa Camerei Deputaților.

Acest proiect de lege a mai fost pe ordinea de zi a plenului în urmă cu aproape două luni și în aceeași formulă. Și atunci Comisia de cultură, arte și mijloace de informare în masă, cu unanimitatea celor prezenți, a votat pentru respingere.

Aici, în plen, la propunerea unuia dintre colegi, s-a discutat despre retrimiterea la comisie, invocându-se faptul că Guvernul României și Ministerul Culturii au de făcut amendamente privind forma legii, lucru pe care reprezentantul Ministerului Culturii, care acum nu mai este prezent, l-a susținut.

Vreau să vă informez, ca membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, că am fost profund jignit în momentul în care, la ședința reprogramată în urma solicitării reprezentantului Ministerului Culturii, nu a venit nimeni cu nici un fel de amendament, cu nici o modificare a formei proiectului de lege. Mai mult decât atât, tocmai persoana care ceruse retrimiterea la comisie a votat pentru respingerea proiectului de lege.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că trebuie să fim mult mai riguroși cu motivele pentru care retrimitem la comisie și să nu permitem ca să dăm posibilitatea celor care nu pot să producă proiecte de legi, să țină comisiile blocate, invocând tot felul de tertipuri regulamentare.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Arpad, aveți microfonul.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu cred că poate politicianismul ieftin poate fi bine conturat dacă spunem că are cel puțin un enunț care n-are nici o legătură cu realitatea.

Momentan, Comisia pentru cultură n-are nici un proiect de lege pe care să-l dezbată. (Aplauze) Deci, greu de conceput că prin dezbaterea încă o dată a acelei probleme destul de importante, să fi blocat o activitate care, după ce am rezolvat această problemă, n-are fond. Da? Deci, iată, politicianismul ieftin.

Dacă îmi permiteți totuși să revin la subiect, la problema de fond a acestui proiect de lege și la soluția care a reieșit din discuția din comisie. În primul raport care a venit de la Comisia pentru cultură, a existat o argumentare cu care nu puteam fi de acord. În mod evident, când se votează un raport, se votează în integralitatea raportului respectiv. Și acea argumentare susținea că, în fond, o astfel de idee nici nu poate fi susținută, deci ca reprezentanții minorităților naționale să fie prezenți într-un grup de 21 de persoane, care să decidă asupra activității acestui Institut Cultural Român.

Problema se pune: ce înțelegem prin cuvântul "român" în această instituție? Înțelegem că se vorbește numai despre "cultura românească" sau se vorbește despre "cultura din România"?! Și propagarea acestei culturi? Este o problemă de fond pe care trebuie s-o discutăm.

În mod evident, dacă această instituție se ocupă numai cu această cultură, în sensul restrâns "cultura românească", atunci este just, noi, minoritățile, n-avem ce căuta aici pentru că este vorba despre o cultură a majorității.

Dacă este vorba despre cultura din România, din 21 de membri, ni se pare justificat ca, fiind 10% persoanele cetățeni din România care s-au declarat aparținătoare ale acestor minorități, ca 10% din aceștia, deci 2, să facă parte din comunitățile minorităților naționale, pentru a propune, în mod just, în cunoștință de cauză, anumite acțiuni de propagare a culturii acestor minorități, ceea ce este 10% din cultura din România. Deci, era o problemă de fond, pe care după dezbaterile din comisie, mi se pare că în această comisie, a decis-o corect. Adică, este într-adevăr despre propagarea culturii din România și că locul acestor reprezentanți ai acestor minorități naționale este într-adevăr în această comisie. Chiar s-a propus de la unul din reprezentanții P.S.D.-ului, un amendament just și corect, adică față de amendamentul pe care l-am depus eu, să nu fie din acele grupuri de creatori, deci partea propusă de creatorii din România, ci partea propusă de către președintele României, doi să fie la propunerea minorităților naționale.

Și, foarte important, toate grupurile parlamentare au fost de acord ca, dacă într-adevăr va fi o instituție care să promoveze cultura din România peste hotare, atunci să se regăsească și reprezentanții minorităților naționale. Și asta este important.

Guvernul a spus că va veni cu un proiect de lege care va conține și acest element de schimbare integrală a viziunii despre acest institut. Ni s-a părut normal că atunci nu venim și modificăm și peste două-trei luni să modificăm încă o dată același text de lege, pentru că și așa este destul de stufos, este destul de stufoasă legislația românească și numai din această cauză am fost de acord să nu se voteze acum forma propusă chiar de reprezentantul P.S.D., deci de modificarea legii.

Drept pentru care, grupul nostru parlamentar se va abține la votarea acestei respingeri, pentru că într-adevăr așteptăm să vină de la Guvern un proiect de lege nou, legat de funcționarea acestei instituții, în care să se regăsească și acest element destul de important.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții. Nu sunt. Am să supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, de respingerea proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 60 voturi pentru respingere.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 34 de abțineri.

Cu 60 de voturi pentru și 34 de abțineri, proiectul de lege a fost respins.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 13:42
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro