Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 21, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.54/28-04-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 21-04-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 21, 2005

  Alocuțiunea domnului Viktor Iuscenko, președintele Ucrainei.

Ședința începe la ora 14.15.

Lucrările sunt conduse de domnul senator Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, și de doamna deputat Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate domnule președinte Viktor Iușcenko,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Stimați reprezentanți ai Guvernului,

Stimați reprezentanți ai societății civile,

Stimați reprezentanți ai minorității ucrainene din România,

Stimați reprezentanți ai Corpului Diplomatic,

Onorată asistență,

Am deosebita plăcere, și în numele dumneavoastră, bineînțeles, de a avea, astăzi, în mijlocul nostru, ca oaspete de onoare, pe Excelența sa, domnul Viktor Iușcenko, președintele Ucrainei. (aplauze)

Domnul președinte Viktor Iușcenko este o personalitate marcantă a istoriei ucrainene contemporane. Prin lupta sa tenace, alături de națiunea ucraineană, proiectează viitorul democratic și european al țării sale.

Președintele Ucrainei este și o personalitate a lumii politice internaționale, care a dobândit o largă recunoaștere și apreciere în rândul statelor cu o largă tradiție democratică, dar și al celor recent integrate în spațiul valorilor democratice sau al celor care încă aspiră să devină parte a lumii libere și prospere.

În acest context, îmi face o deosebită plăcere să citez un fragment dintr-o declarație recentă a distinsului nostru oaspete. Citez: "Locul Ucrainei este în Uniunea Europeană și vom atinge cu curaj și perseverență acest țel. Ucraina deschide istoria Europei celui de-al III-lea mileniu. Ea nu este limita, ci centrul Europei. Am lăsat în urmă trecutul, Ucraina este alta. Noi suntem alții. Răspunsurile la provocările viitorului nu trebuie căutate în trecut".

Acest citat ilustrativ pentru dârzenia și curajul cu care președintele Iușcenko este hotărât să construiască o nouă Ucraină oferă Parlamentului României ocazia de a-și afirma disponibilitatea de sprijinire a procesului de devenire europeană și democratică a Ucrainei, de consolidare a dialogului și cooperării interparlamentare bilaterale, ca fundament pentru reconfigurarea unei noi relații între națiunile noastre, bazate pe bună vecinătate, respect și sprijin reciproc.

Parlamentul României apreciază, astăzi, drept un moment istoric prezența înaltului oaspete în mijlocul nostru. Avem convingerea că acest eveniment deosebit va marca un nou început pentru relațiile dintre România și Ucraina.

Doamnelor și domnilor,

Președintele Ucrainei, Viktor Iușcenko, s-a născut la 23 februarie 1954, în regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, într-o familie de învățători.

A absolvit Institutul Economic din Ternopil, secția economie - finanțe. A revenit apoi în această regiune, ca șef al Departamentului Regional al Băncii de Stat.

A absolvit Institutul de Economie și Management în Agricultură, fiind licențiat în finanțe și credite.

A fost apoi director adjunct al Departamentului de credite al Oficiului Național Ucrainean al Băncii de Stat, director de Departament la Banca Agro-Industrială a Ucrainei, vicepreședinte al Consiliului director al Băncii Agro-Industriale, iar în perioada 1993 - 1999, Guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei.

A desfășurat cu succes, în această calitate, reforma monetară, a creat Visteria Statului, a inițiat înființarea Curții Bancar-Monetare.

În perioada 1999 - 2001 a fost prim-ministru al Ucrainei. Realizarea programului guvernamental "Reforme pentru bunăstare", a dat Cabinetului de Miniștri posibilitatea de a imprima o dinamică pozitivă economiei. Ucraina a obținut, pentru prima dată în anii independenței sale, o creștere a produsului intern brut.

În perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului, potrivit sondajelor sociologice, a fost omul politic care s-a bucurat de cea mai mare susținere în Ucraina.

În anul 2002 a fost fondator și lider al Blocului Democratic "Ucraina noastră", care reunește partide și formațiuni politice democratice și constituie, în actualul Parlament ucrainean, cea mai mare fracțiune parlamentară - 99 de parlamentari din totalul de 450.

În anul 1997, domnul Viktor Iușcenko a primit prestigiosul "Global Finance Award", fiind calificat în topul primilor cinci bancheri ai lumii. Deține titlul de academician al Academiei Naționale de Științe Economice și acela de Doctor Honoris Causa al Universităților economice din Kiev și Ostroh.

Este căsătorit și are cinci copii.

Stimate domnule președinte,

Cu această scurtă prezentare, am onoarea să vă invit să luați cuvântul la adunarea noastră.

 
 

Domnul Viktor Iușcenko - președintele Ucrainei:

Mult stimate domnule președinte al Senatului,

Mult stimate domnule președinte al Camerei Deputaților,

Stimați domni senatori și deputați,

Doamnelor și domnilor,

Sunt bucuros că am posibilitatea de a ține un discurs în fața celui mai înalt for al poporului român și este un semn de profundă stimă față de Ucraina și o înaltă onoare pentru mine personal. Eu apreciez invitația dumneavoastră ca pe o dovadă a disponibilității crescânde de a privi relațiile bilaterale dintre statele noastre printr-o prismă nouă.

Schimbările care se petrec astăzi și în Ucraina, și în România, deschid calea spre un nou parteneriat al statelor noastre. Noi avem mari posibilități de a-l dezvolta, în interesul popoarelor noastre și în interesul întregii Europe unite.

"Revoluția portocalie" a deschis către lume națiunea ucraineană, liberă, democratică, europeană. Ea a demonstrat că Ucraina a terminat-o cu trecutul. Cetățenii Ucrainei, în mod hotărât, s-au ridicat în apărarea drepturilor și demnității lor. Poporul ucrainean și-a demonstrat atașamentul față de valorile europene comune. Victoria pașnică și frumoasă a demonstrat nu numai alegerea europeană a Ucrainei. Ea a demonstrat, încă o dată, forța libertății. Înarmați numai cu credință și cu convingere, cetățenii au înfrânt frica, violența și fărădelegea.

Poetul Nichita Stănescu i-a numit pe oameni "păsări invizibile cu aripi care cresc înăuntru". Pe înzăpezita Piață a Independenței, milioane de oameni au putut să-și îndrepte aripile sufletului și să-și ia avânt către libertate. Sunt convins că inima întregii Europe se zbătea atunci, la Kiev. În cele mai grele clipe ale confruntării, democrația ucraineană nu s-a simțit singură. Oamenii liberi din întreaga lume ne-au susținut. Culorile portocalii și cuvântul "DA" pe străzile Bucureștilor au demonstrat că și aici simpatiile față de Ucraina influențează moda politică.

La rândul său, partea ucraineană salută succesele României pe calea integrării în structurile europene și euroatlantice, în special, planificata semnare a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Suntem convinși că acesta este un moment istoric, care va avea continuare pentru națiunea dumneavoastră, și nu numai pentru a dumneavoastră.

Nu e departe timpul când, toate malurile Dunării, de la izvoare și până la Deltă, vor deveni teritoriu al Uniunii Europene. Cred că creșterea interesului și a înțelegerii reciproce nu este o coincidență întâmplătoare, de circumstanță. Viitorul comun european devine pentru țările noastre o perspectivă reală. În drumul spre acest viitor, popoarele noastre nu pot fi numai vecini geografici. Și România, și Ucraina astăzi sunt participanți ai marelui proiect european. Sorțile istorice ale ambelor state depind de succesul lui, iar garanția succesului comun constă în unitatea civilizației europene și în munca comună a tuturor popoarelor care aparțin acestei civilizații.

Stimate doamne și stimați domni,

Noi vedem Ucraina în Europa unită și avem strategie proprie de integrare europeană. Aceasta ia în considerație experiența vecinilor noștri și se bazează pe viziunea proprie a acestui proces. Noi nu o să dedicăm tot timpul numai pentru a bate la ușile Bruxelles-ului. Noi, în mod consecvent și perseverent, vom aplica standardele europene în domeniul social, economic și politic.

Ne dăm seama că este o muncă imensă, pe care trebuie s-o facem acasă. Autoritățile ucrainene devin garda drepturilor și libertăților propriilor cetățeni. Cele mai palpabile schimbări deja au avut loc în spațiul mass-media. Presa s-a eliberat de sub presiunea administrativă. Noi construim o societate deschisă, în care libertatea de exprimare este un mod de viață.

Cetățenii Ucrainei vor avea dreptul la o justiție echitabilă. În fața justiției vor apărea toți cei care au ucis ziariști și politicieni, cei care au falsificat rezultatele alegerilor, cei care au omorât pe ziaristul Ghiorghi Gongadze, cei care au dus țara spre dezbinare. Noi o să instaurăm în Ucraina supremația legii.

Noua putere ucraineană este o echipă de profesioniști și de patrioți. Ne asumăm sarcina de a dezvolta o economie deschisă și eficace, care stimulează inovațiile, recompensează inițiativa și asigură înalte standarde sociale. Pentru a curăța calea spre ea, desfășurăm lupta cu corupția, stimulăm concurența onestă, formăm relații transparente între autorități și mediul de afaceri.

Noi construim o societate tolerantă, în care fiecare hotărăște de sine stătător în ce limbă să vorbească, la ce biserică să adere, ce păreri să împărtășească. Fiecare dintre noi are dreptul de a-și onora propriile rădăcini culturale. Eu sunt convins că diversitatea grupurilor etnice este bogăția Ucrainei. Noi vom ocroti și vom garanta drepturile minorităților naționale, în baza experienței europene. Toți cetățenii Ucrainei, indiferent de origine, vor fi egali. Posibilitățile vor fi deschise pentru toți și pentru fiecare.

În valorile europene ale toleranței și egalității vedem fundamentul pentru asigurarea necesităților educaționale, culturale, informaționale și religioase ale conaționalilor noștri din țările vecine. Bunăoară, în România, am dori să fie la același nivel la care sunt asigurate și drepturile minorității române în Ucraina.

În calea noastră spre Uniunea Europeană intenționăm să efectuăm o serie de pași premergători. Printre aceștia: aderarea la Organizația Mondială a Comerțului, până la finele anului curent; obținerea statutului de membru asociat al Uniunii Europene, până la jumătatea acestui an; îndeplinirea planului de acțiuni Ucraina - Uniunea Europeană; crearea unei zone de liber schimb cu Uniunea Europeană.

În îndeplinirea fiecăruia din acești pași, contăm pe susținerea din partea membrilor actuali și viitori ai Uniunii Europene.

Noi apreciem foarte mult eforturile prietenilor care au în viziune perspectiva europeană a Ucrainei și susțin aspirațiile noastre europene și euroatlantice.

Susținerea politică ce a fost demonstrată de către conducerea României este în mod deosebit apreciată de către partea ucraineană și ne stimulează pentru ca noi să putem implementa în colaborarea noastră principiile europene.

Creșterea substanțială a schimburilor economice deja a demonstrat posibilitățile colaborării economice. A venit rândul proiectelor politice și economice în cadrul programului de vecinătate Ucraina - România.

Stimate doamne și stimați domni,

Istoria relațiilor dintre popoarele noastre este străveche. În vechime s-au împletit rădăcinile culturilor Trâpillia și Cucuteni.

De sute de ani durează dialogul și îmbogățirea reciprocă a culturilor noastre. Urmele acestui proces caracteristic pentru întreaga Europă Centrală le găsim și în opera Olgăi Kobâlianska și a lui Mihai Eminescu.

Și în prezent, popoarele noastre își caută identitatea, năzuiesc să-și păstreze originalitatea în lumea contemporană globalizată.

În acest context, nu trebuie să căutăm rețete vechi, dar eu sper că națiunile noastre își vor realiza posibilitățile, dacă vor căuta cheia spre succes în relațiile zilelor noastre.

În anii precedenți, Ucraina și România au consolidat baza juridică a relațiilor noastre. Tratatul politic de bază, Tratatul privind regimul frontierei ucraineano-române au devenit fundamentul relațiilor de bună vecinătate și colaborare.

Însă nu aș fi sincer dacă aș trece sub tăcere povara trecutului în relațiile noastre, pe care am resimțit-o distinct în ultimii ani. Această povară nu numai că a influențat climatul general al relațiilor, ci a împiedicat realizarea unor importante proiecte reciproc avantajoase.

Stimați prieteni,

Cel mai important țel, punctul numărul unu al vizitei mele în România, precum și faptul că vă vorbesc acum dumneavoastră, este de a vă întinde mâna din partea autorităților ucrainene. Acesta este scopul meu principal. Astăzi, am întins această mână președintelui României. Acum întind această mână dumneavoastră și sunt fericit că mâna aceasta nu a rămas în aer. (aplauze)

Stimați prieteni,

Aș dori ca politicienii de astăzi să schimbe situația. A venit vremea schimbării. Astăzi, împreună cu președintele României, Traian Băsescu, am semnat Declarația politică, declarație care, în convingerea noastră comună, deschide o nouă etapă în relațiile ucraineano-române. Astăzi, noi am creat o comisie la nivelul cel mai înalt, Băsescu - Iușcenko, cu trei sub-comisii și fiecare o să se ocupe cu cele mai acute probleme: frontiera, navigația pe Dunăre și Marea Neagră, condițiile de asigurare a drepturilor minorităților naționale și rezolvarea problemei din Transnistria.

Eu cred că ambele noastre state trebuie să aibă în vedere că alături de frontierele noastre este un punct fierbinte, care a devenit o problemă pentru întreaga Europă, unde sunt uzine care produc armament, unde sunt căile de trafic de stupefiante, unde este migrație ilegală, unde puțini își închipuie ce înseamnă frontieră și ce înseamnă vamă.

Eu sunt convins că noi avem posibilitatea, sunt convins că, prin eforturile autorităților române și ucrainene și prin inițiativele pe care le avem, aspectele principale ale acestor probleme vor fi rezolvate și aceste probleme vor rămâne în trecut.

Noi facem un plan concret pentru anul 2005, va fii o foaie de parcurs România - Ucraina.

Declarația noastră formulează căile de abordare de către ambele state a problemelor europene și a securității regionale, viziunea colaborării bilaterale în perspectiva imediată și medie.

Noi ridicăm relațiile noastre la un nivel calitativ nou, european, ce va permite să realizăm deja, chiar în acest an, câteva proiecte comune. Scopul nostru prioritar este de a da cetățenilor Ucrainei și României cât mai multe informații despre istoria și cultura ambelor țări.

Am hotărât să activăm procesul de negocieri privind toate "problemele sensibile", cum ar fi zonele economice din Marea Neagră și navigația pe gurile Dunării.

Sunt convins că, dacă o să avem bunăvoință, și partea română, și partea ucraineană, o să găsim numeroase compromisuri pentru a ne auzi, pentru a ne înțelege.

Sunt convins și noi credem că suntem în stare să ajungem la o înțelegere. Aceasta așteaptă de la noi și partenerii europeni. Rezolvarea acestor probleme va fi pasul responsabil al ambelor părți în cadrul parteneriatului pentru Europa.

În relațiile dintre Kiev și București, noi vedem nu numai un instrument de creștere a prestigiului ambelor țări, ci și un factor important al stabilității și securității regionale.

Chiar în prezența noastră crește rolul Europei de Sud-Est și al Regiunii Mării Negre în procesele europene și internaționale. Procesele democratice rapide din Ucraina și Georgia, accentuarea orientării europene a Moldovei, aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană deschid noi posibilități pentru pacea și stabilitatea regiunii, pentru înfruntarea conflictelor înghețate, pentru dezvoltarea colaborării multilaterale.

Importanța regiunii este atestată și de interesul internațional față de colaborarea în formatul GUUAM, structură regională cu perspective în spațiul Mării Negre și al Mării Caspice.

Personal, sper că participarea președintelui României, precum și a altor șefi de state, la summit-ul de mâine al GUUAM, de la Chișinău, va confirma acest mare interes internațional.

Stimați prieteni,

Doamnelor și domnilor,

Politicienii de astăzi ai României și Ucrainei au o șansă unică nu numai pentru a îmbunătăți relațiile dintre statele noastre. Noi suntem în stare să le ridicăm la un nivel înalt de încredere, parteneriat și adevărată vecinătate de tip european. Ucraina este dispusă să depună toate eforturile pentru ca această șansă istorică să fie fructificată.

Cunosc dorința popoarelor noastre de a trăi în bună înțelegere. Sute de ani, probabil, de pe vremurile culturii Trâpillia, ucrainenii și românii, fără translator, au înțeles sensul cuvintelor: lan, boroană, rouă. De asemenea, comune pentru noi sunt cuvintele: democrație și Europa. Eu cred că noi, împreună, conștientizăm semnificația lor înaltă. Noi vom fi prieteni și vecini în casa comună europeană.

Să binecuvânteze Domnul Dumnezeu popoarele noastre!

Slavă României! Și slavă Ucrainei!

Mulțumesc. (aplauze)

 
 

Doamna Daniela Popa:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Stimați oaspeți și colegi,

Mulțumim excelenței sale, domnului Viktor Iușcenko, pentru mesajul de prietenie pe care l-a transmis astăzi Parlamentului României și întregului popor român.

Suntem convinși că putem vorbi, cu certitudine, de o abordare nouă a relației dintre România și Ucraina, dintr-o perspectivă pragmatică, cu beneficii concrete, imediate, pentru relațiile bilaterale și creșterea gradului de încredere, stabilitate și securitate pe plan regional și internațional.

În numele Parlamentului României, respectiv, al poporului român, vă mulțumim pentru aprecierile referitoare la progresele înregistrate de România în demersul său de integrare în Uniunea Europeană.

Atitudinea dumneavoastră pro-occidentală este subliniată deseori cu convingere și a suscitat interes, atât în Estul, cât și în Vestul Europei.

Parlamentul României sprijină, alături de celelalte structuri centrale, democratizarea și stabilitatea Ucrainei, aprofundarea relațiilor de cooperare și parteneriat pe calea integrării euroatlantice, colaborarea sectorială, pe domenii de interes.

Având încredere în viitorul european al Ucrainei și pe baza experienței acumulate, dorim să oferim suportul nostru în drumul către familia europeană.

Avem convingerea că vizita în România a președintelui Ucrainei, Excelența sa, domnul Viktor Iușcenko, va contribui la dezvoltarea în continuare a raporturilor de colaborare și de prietenie dintre țările și popoarele noastre.

În încheiere, mulțumim încă o dată Excelenței sale, domnului Viktor Iușcenko, pentru vizita sa la Parlamentul României, precum și tuturor celor prezenți, colegilor parlamentari, șefilor misiunilor diplomatice și reprezentanților organizațiilor internaționale acreditate la București și minorității ucrainene din România.

Vă mulțumim, domnule președinte, pentru mâna întinsă României. (aplauze)

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 23 avril 2021, 15:39
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro