Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/03-05-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 25-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2005

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

 

Ședința a început la ora 16,23.

Lucrările au fost conduse de doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistată de domnii Petre Popeangă și Nicolae Titu Gheorghiof, secretari.

Doamna Daniela Popa:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 331 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 216 de deputați. Sunt absenți 115 deputați din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 15 deputați.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, adoptat de Senat în ședința din data de 14 aprilie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 28 aprilie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiectul de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, inițiată de domnii senatori Ion Moraru, Petru Șerban Mihăilescu și domnii deputați Petru Gabriel Vlase și Teodor Nițulescu, membri ai grupurilor parlamentare ale PSD, respinsă de Senat în ședința din data de 14 aprilie 2005.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului - 12 mai 2005.

Camera decizională - Camera Deputaților.

3. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, inițiată de domnul deputat Ion Dumitru, membru al Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, respinsă de Senat în ședința din data de 14 aprilie 2005.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului - 12 mai 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

4. Proiectul de Lege privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică externă; pentru avize, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului - 28 aprilie 2005.

Cameră decizională - Senatul.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socio-economică, semnat la București la 28 ianuarie 2005, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 5 mai 2005.

Cameră decizională - Senatul.

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Addendumului, semnat la București, la 25 noiembrie 2004, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 de miliarde de lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumurile semnate la București la 17 ianuarie 2000 și 24 iulie 2002, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 5 mai 2005.

Cameră decizională - Senatul.

7. Proiectul de Lege privind tariful vamal integral român, adoptat de Senat în ședința din data de 20 aprilie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 28 aprilie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art.31 din Legea notarilor publici și a activității notariale, nr.36/1995, adoptat de Senat în ședința din data de 20 aprilie 2005.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 28 aprilie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, adoptat de Senat în ședința din data de 20 aprilie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 28 aprilie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională, adoptat de Senat în ședința din data de 20 aprilie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 10 mai 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese, adoptat de Senat în ședința din data de 20 aprilie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru egalitate de șanse între femei și bărbați.

Termen de depunere a raportului - 28 aprilie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 20 mai 2019, 2:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro