Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/03-05-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 25-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2005

10. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport.
 
see bill no. 126/2005

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport.

Acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci să facă propunerile pentru timpi.

Domnul Aurel Gubandru:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților vă propune 5 minute pentru dezbateri generale și 1 minut pentru fiecare intervenție în parte.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerile comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Inițiatorul. Domnul ministru delegat pentru lucrări publice. Domnule László Borbély, aveți cuvântul.

Domnul Borbély László:

Vă mulțumesc, doamna vicepreședinte.

Stimați colegi,

Este, de fapt, o modificare pentru a veni în sprijinul unor investiții importante care merită să fie prezente în cotidianul nostru, pentru a putea acorda acelor manifestări sportive un cadru civilizat și de care duce lipsă Capitala și în acest moment. Și în acest sens am propus modificarea acestei Ordonanțe de urgență nr. 195/2001, prin majorarea cu 10% din profitul Agenției Loteria Națională, de la 50% la 60%, care poate fi cheltuită pentru construcția de săli de sport și locuințe pentru tineret, precum și - și aceasta este noutatea - arena sportivă polivalentă și sala națională sportivă polivalentă care va fi construită și din aceste fonduri.

Au fost discuții în cele două comisii, cea care este pe fond sesizată și cea pentru avizare, Comisia pentru industrie și Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Suntem de acord cu propunerile comisiilor și rog să fiți de acord cu aprobarea acestei modificări a ordonanței de urgență.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, să dăm cuvântul comisiei sesizate în fond.

Domnule Nicolaescu, doriți să interveniți? Nu.

Din parte comisiei, vă rog.

Domnul Aurel Gubandru:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea modificării în regim de urgență a prevederilor în vigoare privind repartizarea pe destinații și în anumite cuantumuri a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la Compania Națională Loteria Română S.A.

De altfel, Compania Națională Loteria Română S.A. este singurul operator de jocuri de noroc ce desfășoară activitate de interes public național, în scopul realizării cadrului organizat pentru desfășurarea de jocuri de noroc admise de lege, care a contribuit și până în prezent cu fonduri la finanțarea unor importante domenii sociale, fiind în același timp și un important susținător al sportului românesc.

Astfel, minim 60% din profitul net al acestei companii va fi alocat pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport, precum și pentru arena sportivă polivalentă.

În acest scop, Guvernul României va aproba prin hotărâre a Guvernului precizări privind modalitățile de alocare a sumelor respective.

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană se impune ca și în domeniul sportului să se acorde atenția necesară pentru alinierea la standardele europene, printre măsurile ce se iau un loc aparte ocupându-l realizarea unei arene sportive polivalente la standarde internaționale.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat 22 de deputați din totalul de 26 de membri ai comisiei, care au adoptat proiectul cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 7 aprilie 2005.

Comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Înțeleg că ați vorbit în numele comisiei, da? Din partea biroului comisiei dorește să mai ia cineva cuvântul? Nu.

Domnule ministru, vă rog.

Domnul Borbély László:

Aș avea, cu permisiunea dumneavoastră, o singură propunere de modificare pe care am discutat-o și în cadrul Guvernului, și la comisii, dar se pare că a fost o omisiune și aș ruga să aveți în vedere această modificare, nu de fond, ci de formă.

La art. II: "în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul României, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și a Agenției Naționale pentru Sport", eu rog ca "Agenția Națională pentru Sport" să nu apară, numai Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor, care, de fapt, este ordonator principal de credite va gestiona aceste fonduri și este normal ca să nu introducem un al treilea element, o a treia agenție.

Deci, cu permisiunea dumneavoastră și dacă este de acord comisia cu această mică modificare, v-aș ruga să fie aprobat art. II.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

O să întreb comisia în momentul când ajungem la art. II.

Vă supun atenției și votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Articolul unic.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Articolul II. Este amendamentul domnului ministru. Domnul deputat Nicolăescu, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Eu vreau să vorbesc în numele comisiei, ca vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, să vă spun că, din păcate, s-a strecurat o mare greșeală, și anume o greșeală de neconcordanță în timp.

Raportul comisiei a plecat, cu toate că fusese discutat acest amendament, înainte de avizul Comisiei pentru industrii. Și, ca atare, cred că este o eroare materială pe care Guvernul a avut-o în vedere să o îndrepte astăzi prin amendament și, ca atare, vă rog să acceptați punctul de vedere al Guvernului și comisia este de acord cu introducerea acestui amendament.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Poftiți, aveți cuvântul.

Domnul Dragoș Ujeniuc:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

O observație de ordin redacțional. Am să vă rog să fiți de acord că repetarea cuvântului "Guvernul" în mod nejustificat în cuprinsul art. II trebuie înlăturată.

Mai precis, am să vă citesc art. II: "În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul României, la propunerea Ministerului Finanțelor, a Ministerului Transporturilor, Construcției și Turismului și Agenției Naționale... va aproba prin hotărâre a Guvernului".

Eu aș cere "prin hotărâre precizări privind stabilirea modalităților".

Cred că veți fi de acord.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Vă supun atenție art. II, cu cele două amendamente ale domnului ministru și ale domnului deputat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Titlul ordonanței.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Articolul I poziția 1. Titlul ordonanței.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Poziția 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Articolul I în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Poziția 3 de la art. I se abrogă.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Articolul II.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Articolul III.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Proiectul de lege, având caracter ordinar, îl supun acum atenției și votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Se adoptă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 22 mai 2019, 22:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro