Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/03-05-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 25-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2005

11. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind călătoria cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane.
 
see bill no. 116/2005

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Și mai avem un singur punct pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind călătoria cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane.

Acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Invit pe președintele Comisiei juridice să facă propunerile de timpi.

Domnul Sergiu Andon:

8 minute, cu un minut pe articol.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Ințiatorul? Secretarul de stat, domnul Septimiu Buzașu. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Septimiu Buzașu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului):

Prin prezenta Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la călătoria cu metroul se urmărește: reactualizarea cadrului legislativ în domeniu, el fiind reglementat printr-un decret din 1980; aducerea la zi a nivelului cuantumului amenzilor, iar pentru constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor, se prevede ca și personalul specializat desemnat de Metrorex să poată face acest lucru, alături de organele abilitate, jandarmi și poliție. E nevoie de actualizarea amenzilor, pentru a crește și întări disciplina în spațiile și mijloacele de transport cu metroul. Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Da, poftiți.

Domnul Petru Călian:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Practic, prin acest proiect de lege se caută extinderea Decretului nr. 314/1980. În primul rând, este vorba de transportul în comun. Avem două variante: fie lăsăm la latitudinea consiliului general, fiind o problemă de interes local transportul în comun, chiar și cu metroul; fie, dacă ne raportăm la o unitate subordonată Ministerului Transporturilor, este necesar, așa cum am procedat și în cazul transporturilor pe căile ferate, să venim, să discutăm și să aprobăm, dacă este cazul, un regulament pentru transportul cu metroul.

În caz contrar, dăm crezare unui decret foarte vechi, din 1980, care nu mai este de actualitate.

De asemenea, amenzile prevăzute în acest proiect de lege, în opinia mea, sunt exagerate.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea altor grupuri parlamentare există înscrieri la cuvânt pe dezbaeri generale? Nu.

Dacă nu, din partea comisiei? Domnul președinte, domnul deputat Sergiu Andon.

Domnul Sergiu Andon:

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor colegi,

Aspectele privind oportunitatea adoptării acestui act normativ, ca și aspectele privind diferitele dispoziții, în concretețea lor, privind contravențiile statuate, ca și cuantumul amenzilor, au fost îndelung dezbătute în comisie. O dovedește și numărul mare de amendamente, îmbunătățiri față de forma adoptată de Senat. Încât, prin acest raport, nu pot să fac decât să reiau și să susțin în fața dumneavoastră punctul de vedere deja exprimat prin votul comisiei, și anume, că legea poate fi acceptată, mai ales cu îmbunătățirile făcute.

Este vorba de o lege cu caracter ordinar, avem avizele Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci, pentru industrii și servicii, de asemenea, Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Senatul a adoptat legea într-o altă formă, în ședința din 29 martie 2005.

Amendamentele rezultă din anexe.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au adoptat acest raport cu unanimitatea de voturi a celor prezenți.

În concluzie, susținem adoptarea proiectului de lege.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întreb încă o dată dacă la discuții generale mai ia cineva cuvântul? Dacă nu, țind cont că raportul comisiei este destul de voluminos, iar acum, la ora 18,30, încep interpelările, vom trece la dezbaterea pe articole la viitoarea ședință.

Închidem ședința de astăzi, în 5 minute reluăm ședința destinată răspunsurilor la întrebări și interpelări.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 25 mai 2019, 0:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro