Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/03-05-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 25-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2005

8. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2004 privind stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali pentru anul 2005.
 
see bill no. 47/2005

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.106/2004 privind stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali pentru anul 2005.

Acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Biroul comisiei sesizate în fond. Vă rog și propunerile pentru timpi.

Domnul Stelian Duță:

Propunem 15 minute dezbateri generale și câte 1 minut dezbateri pe articole.

Doamna Daniela Popa:

Vă supun votului dumneavoastră propunerile comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Vă mulțumesc.

Inițiatorul? Domnul secretar de stat Mircea Alexandru, poftiți, aveți cuvântul.

Domnul Mircea Alexandru:

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin proiectul de lege supus adoptării se propune adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.106/2004 privind stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali pentru anul 2005.

Prin ordonanța de urgență în discuție au fost stabilite noi indemnizații pentru aleșii locali, astfel: în perioada ianuarie-septembrie 2005 se va acorda 45% din suma aferentă creșterii totale a indemnizațiilor, calculată ca diferență între indemnizațiile cuvenite începând cu luna octombrie 2005, cele avute în luna decembrie 2004; în perioada octombrie-decembrie 2005, indemnizațiile sunt cele prevăzute în anexa la ordonanță, care înlocuiește Anexa nr.VII/I-B Cap.1 nr.10-37 din Ordonanța Guvernului nr.191/2002.

Ordonanța de urgență supusă aprobării este în vigoare și se aplică deja de la data de 1 ianuarie 2005. Pentru toate aceste considerente vă adresez rugămintea de a adopta proiectul de lege în forma în care a fost propusă de Comisia pentru muncă și protecție socială. Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, sunt intervenții? Nu sunt.

Din partea comisiei?

Mă scuzați, domnule Stelian Duțu. Din partea Grupului parlamentar al PPRM, domnul Anghel Stanciu. Poftiți domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Aurel Vainer:

Doamna președintă,

Stimați colegi deputați și deputate,

Mă aflu pentru prima dată după Jurământ aici, așa că să mă scuzați dacă nu știu să reglez tirul, da?

Mi-am permis să cer cuvântul pentru a susține raportul de modificare prezentat de comisie, întrucât este vorba, mai întâi de toate, de a pune în concordanță conținutul ordonanței cu titlul ordonanței.

În titlul ordonanței nu se face nici o diferențiere între persoanele aparținând grupurilor etnice, care au suferit pe baza legilor rasiale, practic, care au existat în acea perioadă. Prin corectarea textului se înlătură o discriminare care era operată în raport de domiciliul cetățeanului îndreptățit. În felul acesta se asigură cu adevărat ... (Amuzament.)

Doamna Daniela Popa:

Domnule deputat, mă scuzați, este alt punct la ordinea de zi. Acum discutăm stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali.

Vă rog, domnule deputat Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Doamna președintă,

Grupul nostru parlamentar sprijină această ordonanță. Este normal că fiecare își dorește ca la nivelul aleșilor locali să se realizeze o selectare după performanță și competență. De aceea, când salariile cresc în alte domenii, este necesar, spre a putea atrage din acele domenii de referință un primar sau un viceprimar cu un anumit grad de competență, să-i oferi salarizarea cel puțin la nivelul domeniului din care pleacă.

De aceea, noi sprijinim acest lucru.

Pendinte de aceasta, noi am făcut un amendament care ne-a fost respins - aceasta discutam cu domnul președinte Duțu - pentru că nu era sediul acolo, deoarece legea, Ordonanța nr. 9 cuprindea în forma anterioară și aleșii locali, care sunt consilierii județeni.

Numai cu titlu de inventar vă anunț, stimați colegi, că distinșii noștri colegi care au rămas acolo și noi am plecat unii din consilierii județeni aici, au o indemnizație cifrată la circa 1 milion și jumătate pe lună. Au o ședință la două luni. Dar sunt convocați în trei, patru ședințe extraordinare și nu sunt plătiți.

Or, nu se mai întrunește cvorumul și este din ce în ce mai greu de lucrat la nivelul consiliilor județene.

De aceea, îl rog pe domnul președinte, dacă consideră necesar și găsește o modalitate sau, dacă vreți, chichiță legislativă, pentru că nu se pot face amendamente în plen, să ne spună dacă ar fi de acord să se întoarcă la comisie și să introducem și această categorie. Dacă nu, cred că trebuie să facem împreună, toți, o inițiativă legislativă, spre a corecta această anomalie.

Acesta a fost cuvântul meu, doamna președinte, și cred că am fost înțeles și, evident, acceptat de toți colegii.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea altor grupuri parlamentare? Poftiți, din partea Grupului P.S.D., doamna vicepreședinte Rovana Plumb.

Doamna Rovana Plumb:

Mulțumesc.

Doamnă președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

După cum știm, acest proiect de lege a fost dezbătut și în cursul săptămânii trecute și reîntors la Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru că el aduce un element nou. Pe lângă stabilirea salarizării funcțiilor de demnitate publică alese la nivel local, introduce elementul nou privind acordarea sau nu a altor drepturi, pe lângă indemnizație.

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat sprijină această inițiativă legislativă și este de acord cu acordarea sporului de vechime, pe lângă indemnizația de conducere, rezervându-ne dreptul de a discuta și la momentul în care vom interveni pe text, plecând de la două considerente.

În primul rând, s-a creat deja un precedent, prin hotărârile judecătorești definitive, în baza cărora au fost acordate aceste drepturi unor aleși locali, astfel încât ne aflăm în situația de a avea pentru aceeași funcție două categorii de salarizări, una în cadrul căreia se acordă sporul de vechime și altă situație când nu se acordă acest drept.

Iar pe de altă parte, dacă nu s-ar aplica sporul de vechime la aleșii locali, putem considera că suntem în prezența unei discriminări împotriva acestora, prin suspendarea recunoașterii muncii de-a lungul întregii vieți, pe perioada exercitării mandatului.

În acest sens putem spune că un mandat de ales reprezintă nu numai un mandat de recunoaștere a calității de reprezentare de către comunitate, dar în același timp și o pedeapsă, prin suspendarea acordării acestui drept - și mă refer la sporul de vechime.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, doamna deputat.

Din partea celorlalte grupuri parlamentare? Doamna deputat Cornelia Ardelean, din partea Grupului parlamentar al P.U.R.

Doamna Cornelia Ardelean:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere faptul că proiectul de lege se referă la indemnizațiile aleșilor locali pentru anul 2005, Grupul parlamentar al Partidului Umanist susține acest proiect de lege, urmând ca eventualele propuneri ulterioare pentru alte proiecte de legi să fie analizate la momentul la care vor fi depuse.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Mai sunt înscrieri la cuvânt la dezbateri generale? Nu.

Atunci, din partea comisiei, domnul președinte.

Domnul Stelian Duțu:

Aș dori să-i răspund domnului președinte Stanciu, pe care-l apreciez și pe care-l urmăresc și experiența dânsului este una extrem de utilă pentru noi.

Domnule președinte,

Vă invit ca împreună să inițiem un proiect de lege, pentru a stabili indemnizațiile pentru consilierii județeni, pentru că nu se poate acum, în cuprinsul acestui act normativ.

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali pentru anul 2005.

Comisia propune plenului adoptarea proiectului de lege, întrucât măsurile cuprinse în ordonanța de urgență sunt generate de necesitatea corelării salariilor funcțiilor de demnitate publică alese din administrația publică locală, cu salariile celorlalte categorii de personal bugetar din unitățile administrativ teritoriale.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți, iar în urma rediscutării, în ședința din 19 aprilie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Trecem atunci direct la discutarea articolelor din raport. La poziția 1 textul este nemodificat. Dacă nu sunt observații, adoptat.

La poziția 2 din raport se propune o reformulare de text. Dacă sunt observații? Nu. Adoptat.

Poziția 3 din raport are text nemodificat. Adoptat.

Poziția 4 din raport, de asemenea nemodificat textul. Adoptat.

Poziția 5 din raport, la fel, text nemodificat. Adoptat.

La anexă dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptată și anexa.

Suntem în măsură să dăm și votul, fiind caracter ordinar.

Cine este pentru proiectul de lege? Mulțumesc.

Împotrivă? Vă rog să numărați. 49 împotrivă.

Abțineri? Nici una. Mulțumesc.

Adoptat.

Voci din sală:

Este ora 18,00!

Doamna Daniela Popa:

Îmi pare rău, stimați colegi, până la 18,30 este programul!

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 20 mai 2019, 12:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro