Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/03-05-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 25-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2005

9. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art.7 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
 
see bill no. 656/2004

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Domnule deputat, poftiți, aveți cuvântul. (Se adresează domnului deputat Aurel Vainer).

Mă scuzați un pic, domnule deputat.

Dacă inițiatorul este prezent? Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Cornel Popa:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Urmărind realizarea principiilor expuse în Constituție, statul român, ca stat în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul reprezintă valori supreme și sunt garantate, prin art. 1 din Constituție, își asumă obligația morală și juridică de reparare a prejudiciilor suferite de cetățenii săi, indiferent de contextul istoric în care s-au produs.

În acest sens, a fost elaborată și Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, statul acordă un set de facilități care să compenseze privațiunile la care au fost supuse unele categorii de populație din Ardealul de Nord, în perioada de ocupație 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, dar mai presus de toate, care să aibă încărcătura simbolică de recunoaștere a suferinței pe care au îndurat-o.

Propunerea legislativă pe care o dezbatem acum are ca obiect eliminarea limitei temporale impuse cetățenilor, cărora le este destinată Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, pentru depunerea la Casa Județeană de Pensii ori la cea a Municipiului București a cererilor, însoțite de documentele doveditoare pentru obținerea drepturilor și facilităților stipulate.

Considerăm că limita temporală pentru depunerea cererilor prevăzute în cuprinsul alin. 2 al art. 7 din Legea nr. 189/2000 de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 și supusă modificării prin Legea nr. 367/2001 și Legea nr. 586/2002 nu este nici legală și nici oportună.

Intenția legiuitorului de dinaintea prezentei inițiative legislative nu poate fi decât de a circumscrie sfera celor persecutați de regimurile extremiste, astfel că limitarea temporală a depunerii cererilor apare ca o restrângere a accesului la drepturile stipulate în textul legii.

Emiterea unui act normativ se face tocmai în vederea aplicării sale celei mai optime, în sensul producerii tuturor efectelor, față de toți beneficiarii, iar nu în sensul limitării lor.

În cazul acordării de drepturi reparatorii pentru persoane care au trecut prin evenimente traumatizante, condiționarea temporală a obținerii beneficiilor și drepturilor, chiar și pentru considerentele unor reorganizări administrative eficiente, apare ca amorală, dar și nelegală.

Prin soluția legislativă pe care v-o propunem spre adoptare, adoptată și de comisie, se elimină discriminarea între categoriile de beneficiari ai actului normativ invocat mai sus.

Mulțumindu-vă pentru atenție, vă rog să susțineți prin votul dumneavoastră reparația, în primul rând morală, prevăzută de prezenta inițiativă legislativă, ale cărei expuneri de motive vi le-am prezentat în parte.

Mulțumesc. (Aplauze din partea grupurilor parlamentare ale P.N.L. și P.D).

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Președintele Comisiei de muncă și protecție socială, aveți cuvântul.

Domnul Stelian Duțu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Comisia propune plenului adoptarea inițiativei legislative, întrucât limitarea temporală pentru depunerea cererilor, în vederea stabilirii drepturilor, în funcție de calitatea persoanei, având domiciliul în țară sau străinătate, titulari sau urmași, contravine principiului egalității cetățenilor în fața legii.

Astfel, prin soluția legislativă adoptată de comisie se elimină discriminarea între categoriile de beneficiari ai actului nomativ invocat.

La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 19, iar în urma rediscutării inițiativei legislative în ședința din 19 aprilie 2005, comisia a propus adoptarea acesteia cu 17 voturi și 2 abțineri.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

În cadrul dezbaterilor generale, poftiți, domnule deputat.

Domnul Aurel Vainer:

Doamnă președinte,

Stimați colegi deputați și deputate, evident.

Scuzați-mă pentru neatenția de care am dat dovadă, pentru că eram foarte presat de două lucruri: în primul rând de emoția luării cuvântului pentru prima dată în fața dumneavoastră, în calitate de coleg și nu de președinte de vârstă și, în al doilea rând, pentru tema acestei ordonanțe și propunerii legislative care, în mod normal, mă emoționează. Fac parte dintre cei care au avut de suferit pe baza legilor din acea perioadă.

Ca atare, consider cu totul îndreptățită propunerea, justificată și foarte bine motivată.

N-am decât să vă adresez și eu rugămintea de a susține punctul de vedere al celor care au inițiat modificarea ordonanței și, de asemenea, raportul înlocuitor al comisiei și să votați în favoarea acestei modificări care, în mod cert, va arăta maturizarea și maturitatea societății românești de astăzi.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Károly Kerekes, din partea Grupului parlamentar al U.D.M.R.

Domnul Aurel Vainer:

Grupul minorităților naționale își dă votul unanim asupra acestei propuneri legislative.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al U.D.M.R. susține această inițiativă legislativă și consideră că este justificată eliminarea termenului pentru introducerea cererilor pentru stabilirea acestor drepturi.

Această inițiativă legislativă este în consens, de altfel, cu alte legi cu caracter reparatoriu, cum ar fi, de exemplu, Legea nr. 44/1994 privind drepturile veteranilor de război, unde, la fel, nu mai există termen pentru introducerea cererilor.

Este în consens această inițiativă și cu Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate politic, dar este în consens și cu câteva decizii, că sunt mai multe, ale Curții Constituționale, care statuează că nu sunt justificate stabilirea unor termene pentru introducerea cererilor la astfel de legi cu caracter reparatoriu.

În consecință, Grupul parlamentar al U.D.M.R. va vota această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să mai intervină la dezbateri generale? Nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă supun atenției și votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Titlul este adoptat.

Articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 1 abținere. Vă mulțumesc.

În ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 20 mai 2019, 21:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro