Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 09-05-2005

Ședința Camerei Deputaților din 9 mai 2005

11. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  
  11.8 Mircia Giurgiu  
 
consultă:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează răspunsul la interpelarea sau interpelările domnului deputat Mircia Giurgiu. O interpelare sau două interpelări aveți, că văd că e același titlu la interpelare, referitor la Serviciul de ambulanță al județului Cluj?

 

Domnul Mircia Giurgiu (din sală):

Două probleme diferite.

Doamna Daniela Popa:

E în regulă. Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Ervin Zoltan Szekely:

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților, privind includerea Serviciului județean de ambulanță al județului Cluj printre unitățile sanitare cu personalitate juridică ce pot beneficia de finanțare din partea consiliului județen, vă comunicăm următoarele:

În baza prevederilor art. 4 lit. a) din Legea nr. 99/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, președinții consiliilor județene și primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București asigură sumele necesare pentru cheltuielile de întreținere și gospodărire, reparații, consolidare, extindere și modernizare a unităților sanitare publice, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

Conform acetor reglementări, Serviciul de ambulanță al județului Cluj, care este o unitatee sanitară publică, poate beneficia de sumele din partea consiliului județen în situația în care există credite bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

Cu privire la propunerea de completare a Hotărârii de Guvern nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, facem următoarele precizări:

Pentru serviciile de ambulanță nu putem completa Hotărârea de Guvern nr. 867/2002, întrucât aceasta a fost elaborată și în baza Legii nr. 146/1999 privind organizarea și funcționarea spitalelor și se aplică numai imobilelor în care funcționează unități sanitare cu paturi. Ministerul Sănătății a inițiat proiectul de hotărâre de Guvern privind trecerea unor imobile în care își desfășoară activitatea serviciile de ambulanță, direcțiile de sănătate publică, centrele de aparatură medicală și centrele de transfuzie sanguină din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al județelor, municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor județene sau consiliilor locale, după caz.

Semnează ministrul sănătății, profesor doctor Mircea Cinteză.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, interveniți? Vă rog.

 

Domnul Mircia Giurgiu (din sală):

Da, scurt.

Doamna Daniela Popa:

Vă rog.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Vă, mulțumesc, domnule secretar de stat.

Solicitarea celor de la ambulanță era, datorită faptului că cei de la consiliul județen ar avea fonduri mai multe pentru susținerea acestui serviciu, dacă ar trece în subordinea consiliului județen.

Doamna Daniela Popa:

Răspunsul la cea de a doua interpelare.

Domnul Ervin Zoltan Szekely:

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților, privind deblocarea posturilor vacante din cadrul Serviciului de ambulanță al județului Cluj, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență a Guvernului mai sus-menționate, respectiv, 1 ianuarie 2005, se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcții, precum și a celor care se vor vacanta ca urmare a restructurării, externalizării și privatizării unităților sanitare.

Prin excepție de la aceaste prevederi, ordonatorii principali pot aproba o dată pe trimestru, până la 1 septembrie, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu condiția încadrării în fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru unitățile finanțate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Conform prevederilor mai sus menționate, cu avizul favorabil al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, s-a solicitat Ministerului Finanțelor Publice organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. Cu adresa nr. 17131/8.04.2005, Ministerul Finanțelor Publice face cunoscut Ministerului Sănătății că: "Având în vedere dificultățile financiare cu care se confruntă sistemul sanitar în privința asigurării fondurilor necesare aplicării prevederilor privind creșterile salariale aprobate pentru anul 2005, Ministerul Finanțelor Publice nu poate aviza organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante".

Prin legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2004 s-a propus modificarea art. 35, în sensul că: "Ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu condiția încadrării în fondurile aprobate".

Cu stimă, ministrul sănătății, profesor doctor Mircea Cinteză.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți? Vă rog.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Domnule secretar de stat,

Vă informez că, în cursul zilei de vineri, cei de la Ambulanța Cluj m-au anunțat că au mai plecat 4 persoane, în total sunt 31 de posturi blocate, așa că se descurcă foarte greu. Și rugămintea lor a fost să intervin chiar atunci și am spus să aibă răbdare până astăzi, poate reușim să deblocăm măcar câteva din posturile care sunt blocate, fiindcă este nevoie, pentru o bună funcționare a Serviciului de ambulanță din județul Cluj.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Cu aceasta, ședința noastră s-a încheiat. Vă doresc o seară bună.

Ședința s-a încheiat la ora 19,15.