Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.74/06-06-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 30-05-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005

  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 16,35.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Petre Popeangă și Gheorghe Albu, secretari.

   

Domnul Adrian Năstase:

Vreau să remarc entuziasmul dumneavoastră pentru lucrările în plen și să adăugăm la acest entuziasm poate și o invitație din partea liderilor de grup, care să-i invite pe colegi în sală. Am încercat cu sirene, cu apeluri, n-am reușit foarte mult.

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, și vă anunț că din totalul celor 331 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 250; sunt absenți 81 de colegi și participă la alte acțiuni parlamentare 8 deputați.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru examinare și întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, inițiată de domnii senatori Gheorghe Funar, Iorga Nicolae,Verginia Vedinaș, Moisiuc Viorica, Ilie Petrescu, Valentin Dinescu, Viorel Dumitrescu, Constantin Găucan și domnii deputați Ioan Aurel Rus, Marius Iriza, Petru Călian, Ștefan Baban, Adrian Moisoiu, Ion Mînzînă, Tudor Marcu, Vlad Hogea, Daniel Ionescu, Anca Petrescu, Dumitru Dragomir, Dan Zamfirescu, membri ai Grupurilor parlamentare ale P.P.R.M.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz -Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

2. Propunerea legislativă pentru înființarea Oficiului Român pentru Supravegherea Achizițiilor Publice, inițiată de domnul senator Marius Marinescu, membru al Grupului parlamentar al Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L. - P.D."

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru muncă și protecție socială;

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2005.

Cameră decizională: Senatul

3. Propunerea legislativă privind înființarea satelor Nicolești, Foi și Ciba prin reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș, inițiată de domnul deputat Kerekes Károly, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond -Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante, adoptat de Senat în ședința din data de 23 mai 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2005 privind modificarea alin.(2) și (3) ale art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, adoptat de Senat în ședința din data de 23 mai 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond -Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize -Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare Comisia juridică, de disciplină și imunități;

Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege privind dezvoltarea infrastructurii, dotărilor și altor cheltuieli în vederea îmbunătățirii activității de administrare a veniturilor bugetare, adoptat de Senat în ședința din data de 23 mai 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz -Comisia juridică, de disciplină și imunități;

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, inițiat de doamna deputat Daniela Popa, membră a Grupului parlamentar al P.C., adoptat de Senat în ședința din data de 23 mai 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond -Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru muncă și protecție socială; Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, inițiată de domnii senatori Pete Ștefan, Puskás Valentin Zoltán, membri ai Grupului parlamentar al U.D.M.R., respinsă de Senat în data de 23 mai 2005.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; Comisia pentru industrii și servicii; Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și serviciispecifice; Comisia juridică, de disciplină și imunități;

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

9. Propunerea legislativă privind modificarea limitelor teritoriale ale municipiului Galați și ale comunei Smârdan, județul Galați, inițiată de domnul deputat Emil Strungă, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2005

Cameră decizională: Senatul.

10. Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Gura Ialomiței, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu, inițiată de doamna senator Maria Petre, membră a Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L. - P.D." și domnul deputat Marian Hoinaru, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", adoptat de Senat în ședința din data de 23 mai 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond urmând a elabora un raport comun -Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități;

Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

12. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițiată de doamna senator Maria Petre, domnul senator Petru Nicolae Ioțcu, membri ai Grupului parlamentar al Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L. - P.D." și domnii deputați Radu - Cătălin Drăguș, Aurel Olărean, membri ai Grupului parlamentar al P.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru muncă și protecție socială; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

Vreau să vă mai informez că, în conformitate cu prevederile art.15 alineatele (2) și (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

  • Legea pentru ratificarea Addendumului semnat la București la 25 noiembrie 2004, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumurile semnate la București la 17 ianuarie 2000 și 24 iulie 2002;
  • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
  • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
  • Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socio - economică, semnat la București la 28 ianuarie 2005;
  • Legea pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) și Statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informații în timp util în cazul unei urgențe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 și la București la 25 octombrie 2004.
Informare privind demisia domnilor deputați Adrian-Mihai Mălaimare și Traian Dobre din Grupul parlamentar al P.S.D.  

Stimați colegi, în continuare, câteva anunțuri "importante pentru țară", pentru Parlamentul României.

Domnul deputat Mihai-Adrian Mălaimare.

   

Domnul Mihai-Adrian Mălaimare:

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru amploarea pe care o dați anunțului meu: de câteva zile, doamnelor și domnilor, am demisionat din Partidul Social Democrat, iar de ieri am devenit membru al Partidului Național Liberal (Aplauze.) Vă mulțumesc.

Vă mulțumesc tuturor pentru anii pe care i-am petrecut "în stânga". Sper să nu dezamăgesc pe viitorii mei colegi și sper să contați pe prietenia și dragostea mea.

Totodată, pentru a înlătura orice alte suspiciuni, deși funcția pe care o dețin în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă aparține de drept PSD-ului, vă anunț că demisionez din această funcție. Vă mulțumesc din suflet. (Aplauze.)

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, s-ar putea să aveți impresia doar că ajungeți la liberali. s-ar putea să ajungeți la populari.

În continuare, domnul deputat Traian Dobre.

 
   

Domnul Traian Dobre:

Domnule președinte,

Distinse doamne,

Stimați colegi,

Nu știu dacă sunt atât de "important pentru țară", dar vreau să vă anunț că am luat decizia să demisionez din PSD și din grupul parlamentar PSD. (Aplauze.)

Îmi voi desfășura activitatea în continuare ca deputat independent în cadrul grupului parlamentar al PNL.

Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru faptul că împreună am muncit o lungă perioadă de timp. Vă urez mult succes. (Aplauze.)

 
Informare privind afilierea domnului deputat Florea Voinea la Grupul parlamentar al PSD.  

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Voinea.

   

Domnul Florea Voinea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În 3 mai vă anunțam demisia mea din Partidul Umanist și din grupul parlamentar al acestui partid.

Acum vă anunț că, începând de astăzi, îmi voi continua activitatea în cadrul grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. (Aplauze.)

Mi se pare firesc, mi se pare normal să-mi continui activitatea lângă cei cu care am intrat de două ori în Parlamentul României. Sunt și doresc să rămân consecvent, chiar dacă voi fi în opoziție. Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Vă reamintesc prevederile Regulamentului: cei care își dau demisia dintr-un partid activează ca parlamentari independenți, și, sigur, se pot asocia unor grupuri politice.

Mai sunt anunțuri? Este sezonul de transferuri.

 
Informare privind alegerea domnului Viorel Hrebenciuc ca lider al Grupului parlamentar al PSD.  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule președinte,

Văd că colegii din grupul parlamentar al PNL au avut un weekend plăcut, sunt bine dispuși și este foarte bine. voiam să vă anunțăm că, începând cu astăzi, grupul parlamentar al PSD și-a ales un nou lider de grup, în prezența domnului Viorel Hrebenciuc, pe care dumneavoastră îl cunoașteți. E bine de știut, da? (Aplauze.)

Vă mulțumesc.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții - Programul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la București la 28 februarie 2005.  

Domnul Adrian Năstase:

Vă propun să începem dezbaterile parlamentare.

Începem cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții - Programul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la București la 28 februarie 2005.

Este un proiect de lege în procedură de urgență.

Invit Biroul comisiei să facă propunerile regulamentare. Domnule președinte Mihai Tănăsescu, vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Vă propun 1 minut cu 3 minute. Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Sunt observații? Nu.

Dacă nu sunt observații, supun aprobării Camerei propunerile comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului.

Doamna Mara Râmniceanu, secretar de stat, aveți cuvântul.

 
   

Doamna Mara Râmniceanu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor):

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții - Programul de dezvoltare a infrastructurii, respectiv alimentare cu apă, în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID), semnat la București, la 28 februarie 2005.

Programul SAMTID este prevăzut a se realiza în 3 faze, și anume: pilot, extindere și consolidare. Finanțarea aferentă celor 3 faze se ridică la un total estimat de 380.000.000 euro, acoperit integral din fonduri nerambursabile, respectiv 37,5% fonduri PHARE și 12,5% bugetul de stat, și împrumuturi externe de la instituțiile financiare internaționale, contractate sau garantate de stat, de la Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Prima fază va cuprinde un număr de 6 județe: Alba, Botoșani, Călărași, Hunedoara și Cluj-Sălaj.

Faza a doua va cuprinde un număr de 9 județe: Mureș, Prahova, Suceava, Harghita, Maramureș, Ialomița, Arad, Teleorman și Dâmbovița.

Costul estimat al primei faze al proiectului SAMTID se ridică la valoarea de 39,1 milioane euro și include: contribuția românească, în valoare de 4,91 milioane euro; împrumutul Băncii Europene de Investiții, în valoare de 12,56 milioane euro; GRAND PHARE, în valoare de 14,43 milioane de euro; și alte fonduri, inclusiv împrumut BIRD, în valoare de 7,2 milioane euro.

Prima fază a programului SAMTID, cofinanțată de Banca Europeană de Investiții, este prevăzută a fi realizată în perioada 2005 - 2008. B.E.I. a acordat acest împrumut pe o perioadă de 25 de ani, cu o perioadă de grație de 6 ani.

Aprobarea acestui contract de finanțare prezintă un caracter de urgență pentru îndeplinirea condițiilor de intrare în vigoare a acestuia și pentru accesul mai rapid al României la împrumutul extern, care completează fondurile PHARE și pe cele de la bugetul de stat.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să participe la dezbaterea proiectului? Nu.

Dau cuvântul domnului deputat Vainer.

 
   

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte,

Stimați colege și colegi deputați,

Cunoscând bine situația orașelor mici și mijlocii din România, susțin întru totul acest proiect de lege, care va da o gură de oxigen, sper, foarte necesară și foarte importantă pentru o relansare a unor localități din România. În mod special mă bucur că în prima fază este cuprins și județul Botoșani, orașe de acolo, le cunosc prea bine, fiind un fiu al meleagurilor botoșenene. Mulțumesc și îmi exprim acordul din partea Grupului Minorităților Naționale pentru votarea acestei importante legi de dezvoltare, care va împinge înainte dezvoltarea acestor localități.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Are cuvântul președintele comisiei.

 
   

Domnul Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Prezentul proiect de lege, așa cum a fost menționat, are ca obiect de reglementare aprobarea acestui Contract de finanțare, pe de o parte, dintre România și Banca Europeană de Investiții - Programul de dezvoltare al infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID), semnat în februarie anul acesta.

Programul de dezvoltare al infrastructurii în orașele mici și mijlocii vizează pe termen lung modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în orașele mici și mijlocii. Este un program care are mai multe etape și mai mulți finanțatori: PHARE asigură 37,5; bugetul de stat 12,5; iar jumătate din program este finanțat de B.E.I. și de BIRD.

Prima etapă, așa cum se spunea, este formată din 6 județe. Vreau să vă spun că primele 4 județe, respectiv Alba, va avea în componență Abrupt, Alba-Iulia, Aiud, Baia de Arieș, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș și Zlatna, deci un număr însemnat de orașe din cadrul acestui județ; Botoșanii, cum spunea colegul nostru, are 3 localități (Săveni, Dorohoi și Darabani); Călărași (regăsim Oltenița, Lehliu-gară, Călărași și Budești); iar Hunedoara (avem Brad, Călani, Geoagiu, Hațeg, Orăștie și Simeria).

Deci, pentru aceste colectivități, cred eu, vestea este foarte bună privind demararea lucrărilor respective. Aceste 4 județe vor fi finanțate dintr-un împrumut B.E.I., al Băncii Europene de Investiții; cel de-al 6-lea, Cluj-Sălaj, este un proiect mai complex și va fi finanțat de către BIRD.

Proiectul de Lege, domnule președinte, stimați colegi, face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76; el a fost aprobat in comisie, cu unanimitate de voturi. Vă propun, dumneavoastră, stimați colegi, să aprobăm acest proiect de lege. Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Trecem la dezbaterea pe articole.

Dacă în legătură cu titlul legii sunt observații?

Nu sunt observații.

Supun titlul legii votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun articolul unic votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 și respectiv la București la 15 decembrie 2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998  

Proiectul de Lege pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Zagreb, la 18 noiembrie 2004, respectiv la București, la 15 decembrie 2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/98 pentru Ratificarea acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul Cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la Washington, la 23 ianuarie 1998.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul secretar de stat Mircea Alexandru.

   

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Doamnelor și domnilor deputați,

Acordul de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.21/1998, cu modificările și completările ulterioare, a fost semnat pentru a asigura finanțarea proiectului general al Cadastrului și publicității imobiliare, astfel încât România să fie sprijinită pentru a realiza sistemul de cadastru și publicitate imobiliară, care urmează să asigure dezvoltarea pieței terenurilor, creșterea investițiilor private în agricultură, construcții și industrie, și care va pune bazele unui sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață imobiliară.

Având în vedere faptul că, în textul ordonanței menționate anterior, se precizează faptul că beneficiarii împrumutului sunt: Ministerul Justiției și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cardiografie, dar și schimbările structurale și instituționale intervenite în domeniul ulterior, au fost necesare modificări ale textelor inițiale.

Astfel, prin amendamentul supus aprobării, au fost desemnate noi autorități competente care să dețină autoritatea și responsabilitatea în realizarea proiectului și în utilizarea sumelor. În speță, este vorba despre Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și publicitate imobiliară.

Totodată, prin proiectul de lege sunt reglementate condițiile și procedurile prin care sumele necesare și bunurile achiziționate deja în cadrul proiectului se transferă de la Ministerul Justiției la Ministerul Administrației și Internelor.

Vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei, domnul președinte Tănăsescu.

 
   

Domnul Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței nr.21/1998, ordonanță care a fost elaborată pentru Ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul Cadastrului general al publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari, semnat în același an, 1998, în ianuarie 23, la Washington.

Principalul obiectiv al proiectului Cadastrului general și publicității mobiliare constă în sprijinirea României în realizarea sistemului de cadastru și publicitate imobiliară.

Acest proiect de lege, domnule președinte și stimați colegi, vine de fapt să unifice, din punct de vedere instituțional, unitatea de implementare, și anume: în momentul aprobării lui, în anul 1998, erau două entități și anume: Ministerul Justiției și această organizație a Cadastrului, care vine acum și unifică cele două instituții, dând posibilitatea unei mai bune implementări, unitatea de management fiind la ora actuală în cadrul Ministerului Internelor și Administrației.

Acest proiect de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi în cadrul comisiei. Comisia propune dumneavoastră și plenului aprobarea în forma inițiată de Guvern a acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Începem cu titlul legii.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi titlul legii a fost aprobat.

Trecem la conținutul legii.

La art. I dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul II.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul III. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului. Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul IV.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este vorba de o lege ordinară. Supun votului dumneavoastră textul final al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical.  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical.

Stimați colegi,

La pct. 1 din raport se propune un text comun.

Dacă sunt observații? Dacă nu sunt observații, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 2 din raport este propus textul Senatului, cu unanimitate de voturi, de către membrii comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 3 din raport se propune textul Camerei Deputaților. Nu votăm acest text.

La pct. 4 se propune textul Senatului, în unanimitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi raportul comisiei a fost aprobat.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.  

Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare să facă propunerile regulamentare.

Are cuvântul președintele comisiei.

   

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cinci minute, cu trei minute.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră propunerile comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul?

Are cuvântul domnul Gyerkó László, vicepreședinte.

 
   

Domnul Gyerkó László (vicepreședinte AVAS):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect abrogarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale și transformarea de drept a acțiunilor nominative de control ale statului în acțiuni ordinare.

Potrivit prevederilor art. 34 Guvernul are opțiunea de a păstra o acțiune nominativă de control al statului și a exercita drepturile ce decurg din această calitate, în cazul privatizării societăților comerciale, rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome și în cazul altor societăți comerciale de interes strategic.

AVAS susține proiectul de lege, în sensul abrogării articolului sus menționat, având în vedere necesitatea asigurării compatibilității legislației interne cu dreptul comunitar, în contextul în care în cadrul reuniunii din data de 24 noiembrie 2004 de la Bruxelles s-a solicitat României abrogarea în mod expres a art. 34, întrucât, conform legislației primare europene, toate restricțiile la libera circulație a capitalurilor sunt interzise, iar din acest punct de vedere, acțiunile nominative de control ale statului constituie un obstacol la efectuarea de operațiuni de capital.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor dorește să ia cineva cuvântul? Da, vă rog, din partea Grupului Partidului Conservator. Aveți cuvântul.

 
   

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vroiam să vă spunem că noi, cei din Partidul Conservator, nu numai că vom vota în favoarea acestui proiect de lege, dar îl considerăm și un proiect deosebit de oportun. Considerăm că, astfel, România vine și își îndeplinește obligațiile pe care și le-a asumat, vizând implementarea principiilor guvernanței corporative, considerăm un prim pas spre normalitate, o normalitate în care statul nu mai este un alt tip de acționar, ci este un acționar ca toți ceilalți.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Din partea comisiei?

 
   

Domnul Mihai Tudose:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege care face obiectul discuției noastre.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect abrogarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 44 din 1998, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a solicității exprese a Uniunii Europene, în cadrul reuniunii din data de 24 noiembrie 2004 de la Bruxelles.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin. 1 din Constituție.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La dezbaterea acestui proiect a participat în calitate de invitat domnul Gyerkó László, vicepreședinte. Au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 23, iar comisia a hotărât în unanimitate adoptarea prezentului proiect de lege.

În consecință, vă propune adoptarea acestui proiect.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi titlul legii a fost aprobat.

Articolul I. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul II. Sunt observații? Nu sunt.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară. Supun votului dumneavoastră textul legii în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii (retrimis comisiei).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii.

Este un proiect de lege în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei juridice să facă propunerile regulamentare.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

   

Domnul Petru Andea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Înainte de a face propunerea legată de timpii de dezbatere, vă rugăm să luați în seamă, să-i zicem așa, un incident de procedură, și anume, comisia vă roagă să retrimiteți proiectul, pentru următorul motiv: pentru acest proiect de lege pe care noi îl considerăm important și, oricum, de semnificație, în aprobarea lui, s-au cerut trei avize, și anume, de la Comisiile de apărare, ordine publică și siguranță națională care ne-a transmis avizul, dar și de la Comisiile de drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia de cultură, arte și mijloace de informare în masă, care, de asemenea ne-au trimis avize, cu amendamente, dar care au sosit după trimiterea raportului.

Ne-am gândit în această situație dacă să cerem lucrarea înapoi. Vreau să spun că proiectul de lege, cum se observă, a trecut cu unele mici amendamente mai mult de tehnica redactării și prin comisia noastră, adică a suferit asemenea amendamente. Și rugămintea noastră este să supuneți aprecierii plenului propunerea de a se retrimite la comisie, ca să putem discuta amendamentele Comisiei de cultură, arte și mijloace de informare în masă și pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, ca să iasă o lege, să-i zicem, așa, perfectă, la înălțimea importanței ei.

Nu este nici vina noastră și nici a comisiilor că n-au sosit avizele cu amendamente la timp; a fost, efectiv, un ecart foarte redus.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră această propunere de retrimitere la comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local al municipiului Hunedoara (rămas pentru votul final).  

Trecem mai departe.

Stimați colegi,

Trecem la următorul text. Proiectul de Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local al municipiului Hunedoara.

Din partea inițiatorilor dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul vicepreședinte Gyerkó László.

   

Domnul Gyerkó László:

Mulțumesc.

Proiectul de lege are ca obiect transferul cu titlu gratuit a pachetului de acțiuni reprezentând 99,99% din capitalul social al S.C. Ecosid S.A. Hunedoara, din proprietatea privată a statului și administrarea AVAS, în proprietatea privată a Muncipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local Hunedoara.

AVAS susține proiectul de lege, în sensul transferului cu titlu gratuit a mai sus menționatului pachet de acțiuni, având în vedere că un astfel de demers va conduce la dezvoltarea economiei regionale și totodată la recuperarea creanțelor pe care bugetul local le deține față de această societate.

Susținerea acestui demers își are fundamentul în solicitarea Consiliului local Hunedoara, care a aprobat prin Hotărârea nr. 163 din 2004 preluarea în administrarea sa cu titlu gratuit a pachetului de acțiuni, deținut de AVAS la S.C. Ecosid S.A. Hunedoara, considerând că un asfel de demers va genera pe plan regional creșterea de investiții în zonă, prin atragerea de capital privat român sau străin și totodată posibilitatea creării de noi locuri de muncă.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond are cuvântul domnul Mihai Tudose, președintele comisiei.

 
   

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulament, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul de Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și administrarea AVAS, în proprietatea privată a Municipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local al Municipiului Hunedoara, Camera Deputaților, fiind cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere și avizul Consiliului Legislativ.

Datorită faptului că transferul cu titlu gratuit al acțiunilor din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a unității administrativ teritoriale nu este reglementat decât în cazul societăților de gospodărire comunală, a fost necesară elaborarea acestui proiect de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin. 1 din Constituție, Cameră decizională fiind Camera Deputaților.

În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri, ca Proiectul de Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și administrarea AVAS, în proprietatea privată a Municipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local al Municipiului Hunedoara să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma adoptată de Senat.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Vasile Cosmin Nicula:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș dori să fac propunerea de retrimitere a acestui proiect de lege la comisie, spre dezbatere și reanalizare, în folosul și în beneficiul locuitorilor Municipiului Hunedoara, nu în folosul unei clientele politice a primarului Municipiului Hunedoara, reprezentat astăzi aici de unii colegi mai tineri parlamentari.

Motivând următoarele: Societatea Comercială Ecosid a înregistrat profit, iar AVAS, prin persoana domnului vicepreședinte, astăzi aici, a beneficiat de 2,2 miliarde dividende. Și atunci întrebarea se pune în felul următor: de ce AVAS cedează cu titlu gratuit, cu atâta lejeritate o societate comercială care a înregistrat profit?

În al doilea rând, în expunerea de motive nu se vorbește nimic despre patrimoniul societății și despre activele societății. Cum se face acest transfer și care sunt metodele de transfer gratuit din partea AVAS către un consiliu local?

În speță, solicit plenului Camerei Deputaților retrimiterea acestui proiect de lege, spre dezbatere și analizare Comisiei economice, pentru ca să reformulăm un alt proiect de lege care să fie în beneficiul locuitorilor Municipiului Hunedoara și a județului Hunedoara, nu în beneficiul primarului Municipiului Hunedoara și al clientelei sale politice.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea P.S.D.-ului).

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna deputat Ridzi.

 
   

Doamna Monica Maria Iacob Ridzi:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cred că la mine se referea colegul meu din Hunedoara, când spunea că sunt colegi mai tineri care reprezintă primarul Municipiului Hunedoara.

Doresc să-i reamintesc domnului coleg că nu reprezint primarul Municipiului Hunedoara, ci îi reprezint pe toți cetățenii Municipiului Hunedoara.

În al doilea rând, ca și parlamentar de Hunedoara și dânsul ar fi trebuit ca și parlamentar tot ales în Circumscripția nr. 22 Hunedoara să cunoască bine această problemă. Eu pot să vă asigur că o cunosc și vă vorbesc în deplină cunoștință de cauză. Lucrurile sunt cât se poate de simple. După câte știți, nucleul cu adevărat productiv al fostei Societăți Siderurgica Hunedoara s-a privatizat, dar noul proprietar a cumpărat, însă, numai partea funcțională a societății. Ruinele refuzate de noul proprietar constituie patrimoniul Societății Ecosid S.A., înființată în martie 2004, societate în care statul deține 99,9% din acțiuni.

În momentul privatizării Societatea Siderurgica avea o datorie de 212 miliarde lei la bugetul local.

Pentru a face oferta mai atractivă, guvernul de atunci a șters datoriile acesteia, promițând municipalității recuperarea banilor datorați prin valorificarea activelor de la Ecosid.

Aceasta este și intenția acestui proiect de lege înaintat de Guvern, practic un act reparatoriu față de Consiliul local Hunedoara, în administrarea căruia se transferă cu titlu gratuit pachetul de acțiuni al Societății Ecosid, al cărei capital social nu reprezintă nici jumătate din datoriile siderurgiei față de Municipiul Hunedoara.

Partidul Democrat consideră oportun acest act normativ din trei motive: în primul rând statul își diminuează patrimoniul neproductiv; în al doilea rând, Primăria Hunedoara își recuperează parțial creanțele. Și nu în ultim rând, se poate trece la ecologizarea terenului, la repunerea acestuia în circuitul economic.

Mai mult, de menționat este că pentru ecologizarea acestui teren, administrația locală Hunedoara a identificat surse de finanțare printr-un program Phare în valoare de 5 milioane de euro. Devenind acționar principal la Ecosid, Municipiul Hunedoara poate trece efectiv la realizarea acestui program, ceea ce pentru noi constituie un argument în plus pentru susținerea prezentului act normativ.

Prin urmare, nu pot fi de acord cu retrimiterea la comisie, consider că s-a dezbătut suficient. Și, mai mult, dacă nu s-ar vota astăzi acest proiect de lege, s-ar pierde cei 5 milioane de euro care ar putea fi obținuți printr-un proiect din cadrul programului Phare.

Vă mulțumesc. (Câteva aplauze).

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În comisie am dezbătut destul de larg acest lucru și eu n-aș mai repeta argumentația făcută mai înainte de antevorbitoarea mea. Aș dori să subliniez un aspect pe care l-am spus și în comisie: dacă noi punem la îndoială buna credință a unui consiliu local, atunci greșim.

Deci, nu putem aprioric să spunem că vor să facă cutare sau cutare treabă nelegală. În comisie, inclusiv colegii de la P.S.D. au fost de acord cu varianta aceasta, bine, au fost două voturi împotrivă, însă, ca să nu creăm un precedent, v-aș ruga să votați propunerea.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Vă rog, domnule deputat. Foarte scurt, ca drept la replică.

 
   

Domnul Vasile Cosmin Nicula:

Voi fi foarte scurt, domnule președinte.

Vreau să-i fac cadou colegei mele din Hunedoara, atât raportul privind activitatea Ecosid, cât și bilanțul societății, după ce-l voi trage la xerox să-l fac cadou și reprezentantului AVAS, să observe și dânșii că această societate a înregistrat profit.

Vreau să fac o scurtă precizare: Consiliul local, prin primarul Municipiului Hunedoara nu putea să beneficieze de un fond de finanțare structural sau străin, atâta timp cât nu are un patrimoniu, nu are un activ.

Deci, îmi pare rău să constat astăzi aici că reprezentantul primarului Municipiului Hunedoara în Parlament dezinformează cu atâta ușurință. Și cu atât mai mult, păcat că în Parlamentul României primarii își trimit mandatarii, care să susțină cauze pierdute.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea P.S.D.-ului).

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Nicolăescu.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă bucur că sunt deputați tineri în Parlament, mă bucur că au spirit de inițiativă, mă bucur că doresc să se afirme, dar m-aș bucura să facă tot acest lucru bazându-se pe lucruri reale și nefăcând politică ieftină.

M-aș aștepta la acești tineri să vină, într-adevăr, cu prospețime, să vină cu curățenie sufletească, să vină cu mintea limpede și să nu facă afirmații politicianiste.

Toată lumea a înțeles, din păcate, că acest proiect de lege nu urmărește decât să facă un lucru bun pentru Municipiul Hunedoara. (Câțiva deputați de la P.S.D. fac agitație în sală).

Dar, colegii noștri politizează, din păcate, acest subiect și dumnealor consideră că dacă se comportă în acest fel, politic, ar putea să blocheze un proiect de lege. Ei blochează, de fapt, activitatea unei comunități locale, nu blochează activitatea unui ales local, indiferent ce culoare politică are acesta. Acest lucru nu înțeleg acești parlamentari și este bine să învețe.

Ca atare, vă propun să luați în considerare, în continuare, procedura pe care am început-o, de legiferare a acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea P.N.L.-ului).

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Mitrea.

 
   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vreau să-l rog pe colegul lider de grup de la P.N.L. să aibă bunătatea ca pe viitor să se abțină să ne dea lecții și să-l anunț că dacă are nevoie să facă asemenea afirmații în fața unor colegi, mâine este grupul de rugăciune și se potrivește perfect ceea ce ne-a spus. (Aplauze din partea P.S.D.-ului).

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Tabără.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mărturisesc că am fost surprins de modul de a contracara un proiect legislativ care vine în fața Camerei Deputaților, după ce el a mai fost o dată adus aici, retrimis la comisie. Și a fost trimis la comisie, cred, pentru a se clarifica anumite probleme, comisia a considerat că trebuie să revină în dezbatere și să intrăm în procedurile normale.

Stimate coleg deputat al P.S.D., vă mărturisesc că am făcut 8 ani de parlamentar și nu am auzit niciodată ca în Parlamentul României să existe colegi care sunt reprezentanții cuiva. Eu cred că și Constituția, și legile electorale, sunt foarte clare. Nu am auzit! Dar s-ar putea ca dumneavoastră să aveți astfel de parlamentari și atunci să-i vedem. Nu cred că, colega mea a făcut altceva decât datoria de reprezentant al comunităților din județul Hunedoara, din Circumscripția Hunedoara. Și știu că la fel de bine vine în fața noastră, a Camerei, cu probleme care sunt ale Văii Jiului și a altor comunități din județul Hunedoara. Nu a făcut altceva decât să-și desfășoare o activitate în conformitate cu atribuțiile pe care le are ca parlamentar și ca reprezentant al unei circumscripții. Hunedoara face parte din Circumscripția Hunedoara.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, este ultima intervenție, după aceea doresc să revenim la procedură.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte și stimați colegi,

Cred că ne este greu să acceptăm un suflu nou în Parlament! "Acești copii"... Nu, acești copii sunt deputați, care au aceleași drepturi ca toți deputații din această sală și poate că o dezbatere pe un suflu nou ne face plăcere și ne revigorează și ne creează posibilitatea să privim lucrurile cu realism în continuare. Așa că să le dăm voie celor doi tineri de la organizația de tineret, fie de la PD, fie de la PSD, au o dispută importantă și să le dăm voie să o poarte.

Și sigur, vom vota așa cum credem de cuviință și așa cum realitatea trebuie să reflecte acest proiect de lege.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Vă rog să revenim la substanța dezbaterii noastre. Până la urmă, problema este de a judeca între un proiect local, care încearcă să pună în valoare, ca să spun așa, resturile de la un gigant cu picioare de lut, și aspectele care țin cumva de chestiuni practice, materiale, financiare, care, sigur, se evidențiază în relația cu AVAS-ul. Veți judeca ce este mai important în a hotărî în legătură cu proiectul de lege.

Domnule deputat, (Se adresează domnului deputat Cătălin Micula:) am o rugăminte: când vorbesc, să luați loc în bancă și să faceți liniște! Încerc să clarific sensul votului și încerc să clarific sensul acestei dezbateri! E foarte bine că ne dăm replici, învățăm cu toții, dar, până la urmă, ceea ce este important este să decidem cum este mai bine pentru un oraș, pentru un județ, pentru o structură industrială pe care am încercat cu toții să o salvăm, într-un fel sau altul! Deci, vă rog foarte mult să ne concentrăm asupra acestor aspecte!

Deci, am încheiat dezbaterile generale, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Începem cu titlul legii.

Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 90 de voturi pentru.

Împotrivă? 54 de voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 90 de voturi pentru, 54 împotrivă și 1 abținere, titlul legii a fost aprobat.

Trecem la art. 1.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

De fapt, aceasta este esența proiectului de lege. Deci, veți ține seama când votați de argumentele prezentate.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 90 de voturi pentru.

Împotrivă? 56 de voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 90 de voturi pentru, 56 împotrivă și 1 abținere, art. 1 a fost aprobat.

Art. 2. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 90 de voturi pentru.

Împotrivă? 56 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Art. 2 a fost aprobat.

Art. 3. Dacă sunt observații? Nu sunt. Îl supun votului.

Cine este pentru? 90 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 56 de voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 abținere, 56 de voturi împotrivă, 90 pentru, art. 3 a fost aprobat.

Votul final îl vom da mâine, la orele 11,00.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea satului Seuca în componența comunei Gănești, județul Mureș (rămasă pentru votul final).  

Trecem mai departe.

Propunerea legislativă privind înființarea satului Seuca în componența comunei Gănești, județul Mureș.

Din partea inițiatorului, vom avea comentariile inițiale.

   

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea satului Seuca în cadrul comunei Gănești, județul Mureș, desființat ca efect al Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a României. Satul a fost contopit cu satul Gănești, reședință de comună.

Din punct de vedere istoric, așezarea este una dintre cele mai vechi și importante din zona Târnavei Mici, prima atestare datând încă din anul 1314.

Desființarea satului, respectiv contopirea acestuia cu satul Gănești, s-a făcut fără voia cetățenilor, care astăzi solicită ca acest sat să-și redobândească identitatea și denumirea, însă, rămânând în componența comunei Gănești.

Conform recensământului populației din anul 2002, localitatea are un număr de 1356 de locuitori. Infrastructura satului se compune din grădiniță, școală generală, cămin cultural, dispensar uman cu medic de familie. În sat există 4 biserici de diferite confesiuni. În ce privește activitatea economică, ponderea o constituie activitatea zootehnică, prin Ferma zootehnică S.C. Grivco S.A.

Consiliul local al comunei Gănești, ținând cont de cererile repetate ale locuitorilor fostului sat Seuca, prin Hotărârea nr. 15/4 februarie 2004, a decis înființarea satului Seuca, prin reorganizarea satului Gănești, reședință de comună, cu rămânerea satului Seuca ca parte componentă a comunei Gănești.

Accentuez că înființarea satului Seuca nu înseamnă modificare limitelor comunei Gănești, drept urmare, nu este necesară supunerea acesteia referendumului local. E suficientă hotărârea acestei reorganizări de către consiliul local al comunei Gănești. În acest sens a fost avizată propunerea de către Consiliul Legislativ.

Având în vedere considerentele arătate, supun analizei și dezbaterii plenului această inițiativă legislativă, rugându-vă să o adoptați în forma amendată de către comisie, potrivit propunerilor făcute de Consiliul Legislativ.

Mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei sesizate în fond? Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
   

Domnul Traian Constantin Igaș:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii în procedură obișnuită, avizării în fond și întocmirii raportului asupra Propunerii legislative privind înființarea satului Seuca în componența comunei Gănești, județul Mureș.

Propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 27 de deputați din 27.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi și comisia propune adoptarea propunerii legislative. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Comisia propune o modificare a titlului legii, de fapt, o mai bună formulare și supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1. Vă rog să vedeți propunerile comisiei, care sunt mai mult pentru a asigura rigoare textului și uniformitate de redactare.

Supun art. 1 votului dumneavoastră, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De asemenea, art. 2, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este vorba de o lege organică, așa că votul final îl vom organiza mâine.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali (adoptată propunerea de respingere).  

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Emil Strungă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am făcut această propunere legislativă pentru a încerca să aduc la același nivel de deliberare și de indemnizare consilierii județeni și consilierii municipali. Din păcate, cu primul meu proiect legislativ trebuie să constat că sunt într-o situație puțin delicată și, într-un fel, să-mi exprim neîncrederea în ce privește modul cum a fost derulată raportarea și avizarea acestui proiect de lege.

Am fost invitat în ședința Comisiei de administrație publică locală miercuri, 18 mai, ora 10,30, ca să-mi susțin punctul de vedere. La ora respectivă, prezent la comisie, mi s-a spus că proiectul deja a fost avizat nefavorabil. Și, ulterior, întrebând președintele comisiei, mi s-a spus că în comisie există un proiect asemănător, dar care propune eliminarea art. 34 din Legea nr. 393 privind Statutul aleșilor locali și, în aceste condiții, nu mai este nevoie de introducerea unui alineat în această lege.

Eu aș vrea, mai întâi, să întreb comisia de ce nu a adus amândouă proiectele de lege simultan în cameră. Și aș vrea să mai întreb comisia dacă eliminarea, abrogarea articolului respectiv a devenit lege sau este în continuare în stadiul de proiect. Pentru că, în aceste condiții, s-ar putea să respingem astăzi proiectul meu, să respingem ulterior proiectul comisiei și, astfel, practic, să menținem aceeași inechitate între cele două categorii de consilieri care este și acum.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei? Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
   

Domnul Traian Constantin Igaș:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii și avizării în fond cu Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 27 de deputați, din totalul 27. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

În urma dezbaterii, comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Sau, mai bine spus, dacă dorește cineva să intervină? Nu.

Stimați colegi,

Prin raportul comisiei, se propune respingerea inițiativei legislative.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative.

Cine este pentru această propunere? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu 1 vot împotrivă, inițiativa legislativă a fost respinsă.

 
Dezbaterea Propunerii legislativă de modificare și completare a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale (adoptată propunerea de respingere).  

Mai departe.

Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale.

Inițiatorul, dacă dorește să ia cuvântul? Nu dorește. Nu mai știu cine este, mă uit imediat și vă spun. Sunt foarte mulți inițiatori.

Dau cuvântul reprezentant ului comisiei. Aveți cuvântul, domnule deputat.

   

Domnul Traian Constantin Igaș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea avizării în fond cu Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr 27 de deputați, din numărul de 27 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii, comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Vă reamintesc că prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea acestei inițiative legislative.

Nu v-am întrebat dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale. Vă rog. Domnul deputat Popa.

 
   

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Pe bună dreptate, un coleg de-al meu, de la Comisia de administrație, sesiza pericolul avalanșelor proiectelor de lege pe marginea modificării Legii nr. 215/2002, pentru că în sesiunea aceasta nu a existat săptămână lăsată de la Dumnezeu, să nu avem pe ordinea de zi două-trei proiecte de lege. Sigur, întrebarea care se pune este: ori legea nu a fost perfectă, la vremea respectivă, și nu acoperă toată paleta de probleme din administrația publică, ori nu s-a privit la modul serios, la vremea respectivă, noianul acesta, de a acoperi toate problemele.

Sigur, dacă mergem în ritmul acesta, vom ajunge în situația să modificăm toate articolele și toate paragrafele din lege, ba mai adăugăm și, bineînțeles, că o să cădem în desuetudine.

De aceea, noi, Grupul parlamentar al Partidului Conservator, vom susține respingerea acestui proiect de lege. Și am face și o propunere în acest sens, și anume ca Guvernul să-și asume răspunderea și să creioneze un proiect de lege care să acopere tot noianul e probleme care se ridică în momentul de față, și nu, fiecare dintre noi, să venim să răspundem la un grup de interese sau la un grup clientelar.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Traian Constantin Igaș:

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au discutat această problemă în cadrul plenului și am ajuns la concluzia că ar fi bine să colectăm toate propunerile legislative pe Legea nr. 215, și nu numai, urmând să le prelucrăm în perioada următoare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Deci, dacă înțeleg eu bine, întâi le respingem pe toate, după aceea le colectăm și le organizăm într-o lege mai bună... Pe toate, da? Bun, am înțeles.

 
     

Domnul Traian Constantin Igaș:

Fără culoare politică!

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră propunerea, "fără culoare politică", de respingere a acestei inițiative legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi, propunerea comisiei a fost acceptată.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea legii nr. 215/2001 a administrației publice locale (adoptată propunerea de respingere).  

Mergem mai departe.

Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale

Punctul de vedere al inițiatorilor, dacă sunt observații sau comentarii? Nu sunt.

Punctul de vedere al comisiei?

   

Domnul Traian Constantin Igaș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru a scurta intervenția mea. În urma dezbaterii, comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Deci, este vorba de aceeași filozofie...

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a inițiativei legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi, propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, a fost aprobată.

 
Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național.  

Propunerea legislativă pentru modificarea a alin. 1 al art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național.

Dacă din partea inițiatorului...?

Din partea ministerului, aveți cuvântul.

   

Domnul Vasile Lupu (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale ):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Amendamentul propus exclude din categoria făptuitorilor sancționabili pe proprietarii de păduri, atunci când ei înșiși sunt făptuitori. În conformitate cu prevederile art. 97 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 Codul Silvic: "Fapta de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național dacă valoare pagubei (și mă opresc aici) este de cinci ori mai mare este sancționată ca infracțiune". În conținutul constitutiv al acestei infracțiuni este prevăzută ca subiect activ orice persoană, cu excepția proprietarului terenului forestier.

Drept pentru care s-a prevăzut, în art. 32 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 96, republicată, înlocuirea "valorii pagubei" cu "valoarea arborilor". În această propunere legislativă, considerăm că este o contradicție între subiectul activ al infracțiunii, în forma în care s-a propus, și urmarea imediată, valoarea pagubei.

Drept pentru care, vă propun retrimiterea propunerii legislative la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în vederea reanalizării amendamentului propus.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Punctul de vedere al comisiei? Vă rog, domnul deputat Dumitru.

 
   

Domnul Ion Dumitru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ordonanța Guvernului nr. 96/27 august 1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată în Monitorul Oficial nr. 122/26 februarie 2003, modificată și completată de Legea nr. 120/2004 și Legea nr. 513/2004, sunt principalele acte normative pe baza cărora pot fi administrate pădurile.

De la adoptarea acestor legi, din experiența anilor precedenți, cazurile în care aplicarea legislației în vigoare este deosebit de dificilă impun modificarea prevederilor alin. 1 al art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare. Astfel, procurorii și judecătorii au fost puși în situația în care infractorii care comit faptele prevăzute la alin. 1 art. 32 să fie scoși de sub urmărire penală, pentru că nu au nici calitate de proprietari și nici de deținători de păduri.

Pentru a elimina discriminarea cuprinsă în prevederile articolului sus-menționat, vă supunem spre aprobare prezentul proiect de lege.

De fapt, în esență, despre ce este vorba? Pentru tăierile din fond forestier, fie privat, fie de stat, practic prin acest articol sunt sancționați fie cei care sunt proprietari, fie deținătorii de păduri. Cei care valorifică vulnerabilitatea legii, răufăcătorii, nu sunt sancționați.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei?

 
   

Domnul Kelemen Attila Béla Ladislau:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cum se și vede, din Cameră, a dat un aviz favorabil la această propunere legislativă, cu majoritate de voturi.

Noi credem că este important și este interesul național ca să facem ordine în pădurile României. Astăzi, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a venit cu un nou element și, bineînțeles, eu, cel puțin, personal și în continuare cred că are importanță majoră această ordine pe care vrea să o facă această propunere legislativă în păduri și, într-adevăr, să fie pedepsiți cei vinovați, care exploatează un vid legislativ. Dar, pentru că rugămintea a fost ca să reflectăm și la un nou element prezentat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, încă o dată spun, cu toate că eu personal consider că este importantă această propunere, admit retrimiterea în comisie și cer, totodată, reprezentanții ministerului să fie foarte bine pregătiți cu argumentarea pe care o cer dânșii în această rediscuție în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. Deci admit retrimiterea în comisie.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Alte comentarii, în legătură cu această propunere.

Vă rog, domnule deputat.

Iertați-mă, imediat, domnule președinte.

 
   

Domnul Vasile Mocanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La comisie această propunere legislativă a fost votată, din cei 25 de membri ai comisie, de 19 deputați, atât din partea Partidului Social Democrat, cât și din partea celorlalte grupuri parlamentare: PNL, PD, Partidul Popular România Mare, Partidul Conservator.

Rămân surprins de modul cum ministerul vine în fața plenului Camerei Deputaților și justifică cu totul și cu totul altceva decât ceea ce a susținut în comisie.

În comisie, într-adevăr, ministerul și-a spus un punct de vedere. Dar noi vrem să disciplinăm, dacă vrem să facem ceva, starea jalnică în care sunt pădurile României astăzi, aceasta nu este din cauza doborâturilor de vânt, nici din cauza că sunt prea mulți urși, care rup vreascurile din pădure noaptea, sunt din cauza indisciplinei, datorită modului cum toți cetățenii, fie proprietari, fie neproprietari, acționează asupra fondului forestier.

Cred că este printre singurele proiecte de lege care au fost susținute și de către Opoziție. Așa că eu susțin în fața Camerei, și grupul nostru parlamentar, să dezbatem în continuare această propunere legislativă care vine din partea unui profesionist, din partea unui om care cunoaște absolut tot ce se întâmplă în pădurile României și, ca atare, cred că avem în față un proiect de lege care aduce eficiență și disciplinarea activității în fondul forestier al României.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Înainte de a decide ce facem în legătură cu această chestiune, să-mi dați voie să salut prezența în sala noastră de ședințe a delegației Parlamentului Egiptean, delegație condusă de președintele Parlamentului Egiptului, domnul doctor Ahmet Fati Sorur. ( Aplauze.)

Vă mulțumesc foarte mult, este un privilegiu deosebit pentru noi și sunt convins că vizita în România a Delegației parlamentare egiptean ne va permite să dezvoltăm relațiile bilaterale și mai mult în plan parlamentar.

Domnule președinte Sergiu Andon, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Sergiu Andon:

Mă voi referi la propunerea de retrimitere la comisie, cu punctul de vedere care susține împotrivirea la această propunere.

Și anume, așa-zisa contradicție, și este o contradicție între subiectul modificării propuse și predicatul ei, să spunem și obiectul, o sesizasem și eu și mă pregătisem să iau cuvântul la dezbaterea pe articole, respectiv a art.1. Dar solicitând o modificare pe loc, pentru că întreaga problemă constă în inserția nefericită a substantivului "pagubei", sintagma "valoarea pagubei", și aceasta apare în amendamentul propus de comisie. Deci comisia a făcut o bună intervenție, în opinia mea, pe text, justificată, din punct de vedere al politicii penale, de domnul președinte care a sesizat, respectiv comisia, importanța pentru întărirea disciplinei silvice a modificării de lege propuse, a lărgit sfera subiecților, inclusiv la proprietarii de fond forestier, pentru că problema propriu-zisă este a disciplinei silvice, și proprietarii nu-și pot bate joc de pădure, dar, dintr-o scăpare mai puțin juridică, s-a introdus cuvântul "pagubei", probabil, evitându-se o repetiție, și se spune: "dacă valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare".

Într-adevăr, cuvântul "pagubei" nu se potrivește cu subiectul "proprietar". Scoțând cuvântul "pagubei" sau înlocuindu-l cu substantivul "materialului", "valoarea materialului", credem că contradicția se poate rezolva, încât, revenind la momentul procedural în care ne aflăm, propunerea mea este de respingere a propunerii de retrimitere la comisie și de punere în discuția plenului a proiectului de lege, așa cum e, pentru că singura inadvertență semnalată poate fi rezolvată pe loc, regulamentar, în cadrul dezbaterilor în plen.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Eu propun o soluție de compromis, și anume să întrerupem lucrările acum și să le reluăm mâine, exact de la acest punct, cu dezbaterea pe articole, până mâine, sigur, și aspectele tehnice le mai puteți discuta, dacă este nevoie, în așa fel încât acum să putem organiza întâlnirea noastră cu Delegația parlamentară egipteană, iar până mâine am să vă rog să vedeți încă o dată textul inițiativei legislative, repet, încheiem aici dezbaterea în plen, de fapt, programul va fi reluat la ora 18,30 cu segmentul obișnuit pentru interpelări și răspunsuri.

Vă mulțumesc.

Ne revedem, pentru continuarea acestei dezbateri, mâine dimineață.

 
     

Pauză

 
  Primiri de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:  

(În continuare, lucrările sunt conduse de doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților).

  Aurel Vlădoiu

Doamna Daniela Popa:

Stimați colegi,

Începem ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebări. Din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, domnul secretar de stat Vasile Lupu - răspuns la interpelarea domnului deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar al PSD.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

   

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

La interpelarea domnului deputat Aurel Vlădoiu, la interpelarea formulată de dumneavoastră vă răspundem următoarele: Firma Societatea Comercială "Novara T" Impex s.r.l. Craiova, după ce a cumpărat dosarul de licitație în vederea elaborării ofertei pentru licitația organizată la Consiliul local Lădești din județul Vâlcea pentru atribuirea contractului de execuție de lucrări la obiectivul menționat, a înaintat Agenției Sapard o contestație.

În corespondența cu Consiliul local Lădești, aceasta ne-a precizat că ulterior firma sus-menționată a solicitat și și-a recuperat suma achitată pentru procurarea dosarului de licitație, retrecându-și contestația. După evaluarea tehnică a ofertelor, Agenția Sapard a primit din partea S.C. Energo Construcția București și S.C. Govora Rm.Vâlcea, care au depus împreună oferte la licitația menționată, o contestație asupra faptului că oferta a fost respinsă din cauză că în cadrul ofertei nu au utilizat tehnologiile de epurare Rosetilvos, impuse prin dosarul de licitație, condiție care încalcă atât prevederile legislației naționale în vigoare, cât și ale legislației comunitare, respectiv Manualul de achiziții pentru fondurile SAPARD. Reanalizându-se întreaga documentație, numai într-un singur loc se face o referire, respectiv în notă și pe manualul tehnic din proiectul de execuție, la acest tip de instalație de epurare.

Cu toate acestea, condiția de evaluare a solicitat proiectantului informații suplimentare pentru utilizarea tehnologiei amintite, iar acesta și-a exprimat preferința pentru tehnologiile de epurare Rosetilvos. Legat de acest aspect, Agenția SAPARD a avut obiecțiuni față de modul de lucru al comisiei, precizând înlocuirea acestora.

În concluzie, având în vedre prevederile Ordinului nr.1014 din 2001 privind aprobarea structurii conținutului și modului de utilizare a documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziții publice și ale Manualului de instrucțiuni pentru contractele de achiziții publice de lucrări, precum și constatările efectuate, și argumentele Consiliului local Lădești, mai ales în ce privește implicațiile reluării licitației asupra implementării proiectului, Agenția SAPARD a propus Consiliului local Lădești schimbarea membrilor evoluatori în cadrul Comisiei de evaluare și reevaluarea ofertelor, invocarea ca motiv de respingere fiind faptul că s-a făcut trimitere în cadrul ofertei, la acest tip de stație de epurare.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți?

Vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Aurel Vlădoiu:

Doamna președintă,

Domnule secretar de stat,

Eu am făcut foarte clar această interpelare, am rugat și am întrebat dacă Agenția SAPARD are rolul de a ajuta aceste consilii locale sau de a le încurca.

Deci, rugămintea, eu nu am acuzat pe nimeni, dar rugămintea a fost aceea de a desluși acest șir de trimiteri, de adrese de la consiliul local la Agenția SAPARD, care se plimbă de o jumătate de an. Și e în pericol această lucrare. Dacă nu urgentăm, nu putem să o finalizăm în ianuarie 2006 și ne ducem cu ea prin 2007. Asta a fost rugămintea și rog să clarificăm rapid această problemă.

Domnul ministru Flutur a fost de acord și a spus că dispune să fie valabilă această licitație care s-a organizat de către consiliul local, cu acordul SAPARD-ului, care a fost prezent pe tot timpul acestei licitații, la fiecare pas s-a cerut acordul SAPARD-ului și ei au dat avizul pentru fiecare pas care s-a procedat.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Vreun comentariu, domnule secretar de stat? Nu.

Poftiți, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, cu respect vă spun că asta am și încercat, există niște proceduri la Agenția SAPARD care trebuie, din nefericire, respectate, adică din fericire, respectate, chiar dacă ele sunt mai greoaie, dar rolul este să fluidizăm treaba, să fie transparentă procedura, astfel încât să nu existe contestații ulterioare, după ce începe execuția.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Mircia Giurgiu

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Mircia Giurgiu. Din partea Ministerul Administrației și Internelor, domnul secretar de stat Alexandru Mircea.

De fapt, sunt două răspunsuri la interpelări pentru același deputat. Una referitoare la angajații din cadrul Inspecției sanitare de stat Cluj, cealaltă referitoare la conducerea Teatrului Muzical "Nicolae Leonard" din Galați.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

   

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat, la întrebarea dumneavoastră prin care solicitați dispunerea de verificări cu privire la statutul angajaților din cadrul Inspecției sanitare de stat Cluj și aplicarea măsurilor legale, ce se impun, vă comunicăm următoarele.

Potrivit dispozițiilor alin.1 al art.44 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, înființarea sau desființarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ - teritoriale, numărul și încadrarea personalului, criteriile de constituire a compartimentelor și funcțiilor de conducere, etc. se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate în subordinea căruia acest serviciu sau aceste servicii sau organe își desfășoară activitatea.

În acest sens, evidențiem că în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 1 pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr.168 privind organizarea și funcționarea Ministerul Sănătății, cu modificările ulterioare, această instituție are sarcina de a elabora norme privind organizarea și funcționarea inspecției sanitare de stat și pe aceea de a împuternici personalul sanitar care efectuează inspecția sanitară de stat.

Precizăm că instituția Prefectului județului Cluj ne-a comunicat și faptul că în baza prevederilor legale aplicabile în materie, personalul Direcției de sănătate publică Cluj a fost structurat în trei categorii, corespunzător activității desfășurate și compartimentului funcțional de încadrare, și anume: funcționari publici numiți în funcții publice generale, funcționari publici numiți în funcții publice specifice și personal contractual.

În considerarea acestor aspecte, referitor la statul asistenților medicali din cadrul Inspecției sanitare de stat Cluj, precizăm că aceștia au fost reîncadrați, potrivit legii, în funcții publice specifice, prin dispoziții nominale emise de către conducătorul unității, în baza avizului favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

De asemenea, precizăm și faptul că Agenția Națională a Funcționarilor Publici va efectua o verificare a modului de aplicare a legislației privind funcția publică și funcționarii publici, cu privire la categoria de personal de referință.

Potrivit art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice specifice au fost stabilite prin asimilare cu salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice generale, în raport cu categoria, clasa și, după caz, gradul profesional al funcției publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a acordat avizul privind reîncadrarea funcționarilor publici din cadrul Direcției de sănătate publică Cluj și deci implicit și pentru Inspecția sanitară de stat Cluj, fiind astfel stabilite și avizate inclusiv drepturile salariale corespunzătoare acestei categorii de funcționari.

Referitor la faptul că acești angajați nu mai au drept de liberă practică și nu mai beneficiază de drepturile specifice personalului din sistemul sanitar facem precizarea că în conformitate cu prevederile art.94-96 din Legea nr.161/2003, "Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau de demnitate publică, precum și cu orice activitate remunerată sau neremunerată, cu excepția funcțiilor exercitate sau activităților desfășurate în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar - artistice, precum și în cazurile în care funcționarul public este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere, constituite în temeiul actelor normative în vigoare".

Facem, totodată, precizarea că în conformitate cu dispoziția art.52 din Legea nr.188/1999 la intrarea în corpul funcționarilor publici, aceștia depun jurământul de credință în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ de numire. Evidențiem totodată și faptul că "Refuzul depunerii jurământului de credință se consemnează în scris și atrage revocarea actului de numire în funcția publică".

Menționez și faptul că instituția Prefectului județului Cluj ne-a comunicat că personalul la care faceți referire a depus, în condițiile legii, jurământul, precum și declarațiile de avere.

În ceea ce privește semnalarea dumneavoastră referitoare la neîndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de Legea nr.188, pentru numirea asistenților medicali din cadrul Inspecției sanitare de stat Cluj în funcțiile publice stabilite și avizate, facem precizarea că Agenția Națională a Funcționarilor Publici va verifica, așa cum am mai arătat, modul de aplicare al legislației privind funcția publică și funcționarii publici și cu privire la aceste aspecte, rezultatul verificărilor urmând să vă fie transmis ulterior.

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerul Sănătății, Inspecția sanitară de stat Cluj se află în subordinea Ministerului Sănătății.

De asemenea, precizăm și faptul că potrivit art.123 alin.2 din Constituție, și potrivit art.24 alin.1 lit.c) din Legea nr.340 privind instituția Prefectului, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului, prefectul județului Cluj conduce prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea tuturor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din această unitate administrativ-teritorială. Și că, în conformitate cu dispozițiile art.21 alin.1 din Legea nr.188, ANFP-ul, ca organ de specialitate al Administrației Publice Centrale, aflat în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, monitorizează și controlează modul de aplicare al legislației privind funcția publică și funcționarii publici, în cadrul tuturor autorităților și instituțiilor publice din România.

În acest context, în ceea ce privește afirmația referitoare la dubla subordonare a categoriei de personal la care faceți referire, precizăm că situația semnalată de dumneavoastră este circumscrisă cadrului legal actual, aplicabil în domeniu.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, vă rog.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă mulțumesc pentru răspuns, sunt mulțumit. O să-l prezint și celor care au semnalat această situație, fiindcă spuneau că este neclar statutul lor. Sper că din răspunsul pe care ni l-ați dat o să reiasă, adică o să-și găsească doleanțele, în așa fel încât să fie mulțumiți. Dacă nu, o să revenim cu o notă suplimentară.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Al doilea răspuns, îl prezentați tot domnului deputat Mircia Giurgiu.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Următorul răspuns se referă la o situație conflictuală existentă în cadrul Teatrului "Nicolae Leonard" din Galați, mai precis în raporturile dintre sindicatul de la teatrul respectiv și conducerea sindicală.

Stimate domnule deputat,

La întrebarea dumneavoastră, referitoare la managementul defectuos al Teatrului Muzical "Nicolae Leonard" din Galați, semnalat de membrii de sindicat, vă comunicăm următoarele.

Teatrul respectiv este o instituție aflată în subordinea consiliului local Galați, autoritate a administrației publice locale de la nivelul acestei unități administrativ-teritoriale căreia îi revine competența să soluționeze neajunsurile semnalate de organizația sindicală.

În acest context precizăm că Ministerul Administrației și Internelor nu are competența să intervină în dialogul dintre sindicat și conducerea teatrului respectiv. Avându-se în vedere starea conflictuală existentă la Teatrul Muzical la "Nicolae Leonard" din Galați prin ordinul prefectului, care fusese sesizat anterior, Ordinul nr.117 din 23.02.2005 a fost constituită o comisie, alcătuită din reprezentanți ai instituției Prefectului, Direcției de muncă, solidaritate socială și familie și a Inspectoratului teritorial de muncă, comisie ce a efectuat verificări referitoare la neregulile semnalate de sindicatul din Teatrul Muzical "Nicolae Leonard" în ceea ce privește activitatea direcției instituției respective.

În urma discuțiilor purtate cu membrii comisiei în perioada 28 februarie - 9 martie și 16 - 21 martie 2005 cu 51 de persoane, membri ai sindicatului din teatru, precum și ai conducerii acestei instituții culturale a rezultat că se confirmă o serie de neajunsuri. Se confirmă inexistența dialogului dintre directorul general al teatrului și sindicat. S-a constatat folosirea excesivă a avizierelor pentru transmiterea de către ambele părți a unor comunicări și sarcini, în detrimentul metodei discuțiilor și analizei directe.

Conducerea acestei instituții de cultură nu a respectat prevederile art.30 din Legea sindicatelor privind obligația angajatorilor de a invita delegații aleși și ai organizațiilor sindicale să participe la discutarea problemelor de interes general în ședințele consiliului de administrație. Din procesele-verbale ale ședințelor consiliului de administrație rezultă că numai liderul de sindicat a participat la majoritatea întâlnirilor, din cele 17 organizate, însă întreg biroul sindicatului a fost invitat numai la 5 ședințe.

Din consemnările făcute, care prezintă succint concluziile problemelor discutate, fără a fi consemnate intervențiile fiecărui participant, nu rezultă că liderul de sindicat ar fi fost dat afară și că nu i s-a permis să participe la discuții.

Pe parcursul anului 2004, reprezentantul primăriei municipiului Galați în consiliul de administrație nu a participat la nici o ședință, cu mențiunea că primarul, șeful Compartimentului audit și directorul economic au fost prezenți la două ședințe.

La stabilirea salariilor de merit s-au încălcat prevederile art.10 lit.c) a Ordonanței de Guvern nr. 123 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar. Salariile de merit nu au fost puse în discuție, în sensul că nu au fost puse în discuție la ședința consiliului de administrație din 17 decembrie 2004, când această problemă figura pe ordinea de zi, pentru ca o lună mai târziu, directorul teatrului să aprobe 36 de salarii de merit, la propunerea șefilor de compartimente.

În legătură cu plata orelor suplimentare, și aici au rezultat... domnule deputat, sunt o multitudine de neajunsuri, eu am o listă întreagă, o să vi le pun la dispoziție, fac însă următoarea precizare, care este de fond. Deci, aceste neajunsuri există.

Ceea ce semnalează sindicatul cu privire la managementul instituției respective este în mare parte corect. Numai că, problema este că Ministerul Administrației și Internelor nu are competența să rezolve litigiul de natură sindicală, de natura celor semnalate, pentru că teatrul național este, încă o dată, o structură în subordinea consiliului local al municipiului Galați, este autoritate publică locală. Consiliul local al municipiului a pus în discuție chiar schimbarea directorului general, dar a existat opoziție fermă din partea unor consilieri, inclusiv a primarului municipiului Galați.

Prin urmare, nici această măsură n-a putut fi luată. Ministrul administrației și internelor nu are competența să intervină, încă o dată, în aceste raporturi, potrivit Legii nr. 215 și Constituției.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, comentarii?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Da. Vă mulțumesc, doamna președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Așadar, cum anticipam, există probleme, dar deocamdată sunt nerezolvate, fiindcă nu știu ce interese sunt. Atâta vreme cât sunt problemele clare, cred că nu ar trebui să conteze, eu știu, alte interese politice sau de altă natură.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Ministerul Sănătății solicită amânare la două răspunsuri adresate interpelărilor, întrebărilor domnilor deputați Mircia Giurgiu și Bonis Istvan de la UDMR. Solicită amânarea, conducerea ministerului fiind cooptată în activități pe linie de guvern.

 
  Ioan Aurel Rus

Urmează răspunsul la întrebarea domnului deputat Garda Dezideriu, Grupul parlamentar al UDMR, din partea Ministerului Justiției. Domnul deputat nu este în sală și vă rog să predați răspunsul în scris.

Domnul deputat Ioan Aurel Rus, Grupul parlamentar al Partidului Popular România Mare, este în sală. Răspunde domnul secretar de stat Mihai Marian Eftimescu, din partea Ministerului Justiției.

Vă rog, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

   

Domnul Mihai Marian Eftimescu:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Întrebarea formulată de către domnul deputat Rus viza soluționarea situației cetățenilor din Republica Moldova care nu dețin cetățenie română, care se plâng de termenele mari pe care trebuie să le aștepte.

Răspunsul este următorul: prin Legea nr.21/1991, republicată, care este actul normativ în materie se reglementează relațiile sociale referitoare la acordarea, redobândirea și renunțarea la cetățenia română, stabilind condițiile care trebuie îndeplinite. Hotărârea de Guvern nr.50/2005 stabilește, de asemenea, procedura de elaborare, avizare și prezentare a actelor normative spre aprobare, procedură care se aplică și în cazul hotărârilor de guvern referitoare la acordarea cetățeniei. Convenția Europeană asupra Cetățeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997 și ratificată de România prin Legea nr.396/2002 stabilește că în ceea ce privește redobândirea cetățeniei, fiecare stat în parte va facilita, în cazurile și condițiile prevăzute de dreptul său intern, redobândirea cetățeniei de către persoanele care o aveau și care domiciliază în mod obișnuit și legal pe teritoriul său.

Legea română a cetățeniei prevede dreptul foștilor cetățeni români de a redobândi cetățenia română și, în plus, prevede facilități în acordarea cetățeniei române și pentru descendenții acestora, până la gradul doi. Aceste facilități constau în lipsa obligației de a locui în România o anumită perioadă de timp, de a face dovada cunoștințelor privitoare la Constituția României sau la imnul de stat, dovada asigurării mijloacelor legale de existență.

Precizăm că Ministerul Justiției are în vedere îmbunătățirea situației legate de redobândirea cetățeniei române de către foștii cetățeni români, actualmente cetățeni moldoveni, ucraineni, etc., dar orice măsură care se va lua va trebui să fie în consonanță cu prevederile legale în materie și cu Convenția Europeană la care România este parte, astfel încât orice nouă reglementare să nu conțină dispoziții legale sau practici care pot constitui discriminări de orice natură.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți comentarii. Vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Ioan Aurel Rus:

Mulțumesc, doamna președinte.

Domnule secretar de stat, cred că nu v-ați învățat lecția, ați venit și nu mi-ați spus absolut nou, ați venit să-mi aduceți ce prevăd normele europene, le cunosc atât de bine, că sunt la Comisia pentru drepturile omului.

V-am întrebat strict: ce trebuie să facă studentul moldovean care stă patru ani în România, își depune dosarul să dobândească cetățenia, mai așteaptă încă un an și jumătate sau doi, pentru că asta este procedura deficitară de care dumneavoastră văd că uzați, i se scurge termenul, el se duce înapoi în țară. În România nu poate lucra că nu are cetățenie, nu-l angajează nimeni; dacă se duce înapoi, în Republica Moldova, cum mai face dovada celor patru ani stați aici.

Nu ați venit cu nimic concret. Eu asta vreau să văd: cu ce măsuri veniți dumneavoastră, noul guvern, să ajutați acești copii care sunt batjocoriți. Cetățenie nu au, bursele sunt sub limita existenței și nimic nu întreprinde statul român. Ne batem cu cărămida în piept numai.

Deci, dacă punctual puteți să-mi răspundeți, primesc răspunsul dumneavoastră, ce mi-ați spus până acum, spuneți-o la grupa mică la grădiniță.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Domnule secretar de stat, aveți comentarii? Nu.

Urmează răspunsul la întrebarea domnului deputat Petre Ungureanu, Grupul parlamentar al P.N.L. Nu este în sală. Vă rog să prezentați răspunsul în scris.

Doamna deputat Lia Olguța Vasilescu, Grupul parlamentar al P.R.M. Nu este în sală. Prezentați răspunsul în scris.

Domnul deputat Petre Ungureanu, Grupul parlamentar al P.N.L. Nu este în sală. Prezentați răspunsul în scris.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu.

Poftiți, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

   

Domnul Mihai Marian Eftimescu:

Întrebarea domnului deputat era adresată ministrului justiției și se referea la memoriul depus la cabinetul parlamentar din partea "C.S. Tipomur" SA, prin care se solicita analizarea cazului și aplicarea măsurilor legale ce se impun, personalul acelei societăți comerciale fiind nemulțumit de faptul că s-a dispus de către instanța de judecată dizolvarea asociației "Tipomur", programul acțiunii salariaților care, însă, nu a fost cerută de nici un reprezentant al societății.

Răspunsul nostru este următorul: potrivit dispozițiilor art.56 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, modificată și completată, asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, deci nu numai a membrilor asociației, pentru motivele indicate în cuprinsul acestui articol.

Pentru a preîntâmpina eventualele manevre de utilizare frauduloasă a acestui articol, legea prevede însă că orice persoană interesată poate contesta dizolvarea asociației și această cerere se soluționează de către judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul asociației.

Deci, asociații care se consideră prejudiciați au o cale judiciară la dispoziție. Ministerul Justiției, așa cum bine știți, nu are voie și este chiar un subiect extrem de sensibil, nu se poate amesteca în proceduri judiciare.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Domnule deputat, vă rog.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Sunt mulțumit pentru răspuns și o să-l trimit celor de la Târgu-Mureș pentru a proceda în consecință.

Mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Urmează o serie de răspunsuri la întrebările orale ale domnului deputat Mircia Giurgiu. Răspunde ministrul culturii și cultelor, doamna Monica Octavia Muscă.

Vă rog, doamna ministru, aveți cuvântul.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mulțumesc frumos, doamna președinte.

Îmi dați voie să le spun pe toate deodată, da? Pe rând, adică, una după alta.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Sigur, e mai bine așa. Mulțumesc.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

O să-l rog pe domnul deputat Giurgiu să-și noteze pentru fiecare ce are de...a, scuzați-mă! Acolo sunteți?! Mă uitam, avem un coleg care vă seamănă.

O să vă rog să vă notați și la sfârșit îmi spuneți pentru fiecare în parte. Da?

Începem cu declanșarea campaniei de privatizare la Coresi. S-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.137/2002 și a Hotărârii de Guvern nr.577/2002 privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că a fost întocmită o strategie de privatizare detaliată, strategie aprobată prin H.G. nr.692/2003.

Strategia de privatizare a rezultat dintr-o analiză economico-financiară a companiei și unităților subordonate, funcție de care au fost stabilite metodele de privatizare aprobate prin hotărârea de guvern mai sus menționată, respectiv în cadrul sucursalelor, metoda de privatizare prin vânzarea acestora ca active nete, în cazul companiei, metoda de privatizare prin majorarea capitalului prin aport de capital privat.

Conform etapelor stabilite prin strategia aprobată prin hotărârea de Guvern, prima sucursală supusă privatizării a fost Imprimeria "Bacovia" Bacău. Pe baza strategiei aprobate și conform etapelor de privatizare rezultate, sucursala Imprimeria "Bacovia" Bacău s-a privatizat în condițiile Legii nr.137/2002 și H.G. nr.577/2002, respectiv raport de evaluare, dosar de prezentare, ofertă de vânzare și organizarea propriu-zisă a licitației deschise cu strigare, discutate în prealabil în Consiliul de administrație și aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Clauzele contractuale pentru vânzarea activului Imprimeriei "Bacovia" au fost respectate în totalitate, aspect confirmat și prin raportul de control privind modul în care se respectă activitatea de privatizare din cadrul Imprimeriei "Bacovia" întocmit de Corpul de control al ministrului culturii și cultelor, la data de 16.07.2004.

Urmare intervențiilor domnilor Matei Brătianu, vicepreședinte B.N.S. și Mircia Giurgiu, lider sindical la Imprimeria "Ardealul", procesul de derulare a privatizării pentru celelalte sucursale: Cluj-Napoca, Oradea și Craiova, a fost suspendat în iulie 2004, până la clarificarea aspectelor sesizate Ministerului Culturii și Cultelor, în calitate de instituție publică implicată.

Concluziile rezultate din raportul de control al Ministerului Culturii și Cultelor constată legalitatea operațiunilor de privatizare și respectarea clauzelor contractului de vânzare-cumpărare, în sensul că s-a păstrat obiectul de activitate, s-au menținut salariații preluați la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare 65 de salariați, cei care și-au încetat activitatea, 24 de salariați, făcând-o în conformitate cu prevederile Codului Muncii, prin acordul părților, pensionare pentru limită de vârstă, indisciplină la locul de muncă.

Concluziile controlului efectuat de Ministerul Culturii și Cultelor, în sinteză, au fost transmise Uniunii Sindicatelor Tipografilor din România, iar recomandările Corpului de control au fost comunicate noului proprietar.

Având în vedere că, prin achitarea integrală a valorii contractului, acesta și-a transcris dreptul de proprietate, Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" S.A. nu mai are competențe în administrarea bunului.

Referitor la aspectele apărute între liderul de sindicat și noul proprietar, acestea au fost generate la nivelul unității și și-au găsit soluționarea prin perfectarea contractului colectiv de muncă înregistrat la organele teritoriale.

Corpul de control al Ministerului Culturii și Cultelor a constatat că informația privind vânzarea de către noul proprietar a utilajelor ca fier vechi nu se confirmă. Noul proprietar a scos din funcțiune unele utilaje care, din punct de vedere tehnologic, sunt depășite, reorganizând fluxul tehnologic în concordanță cu interesul economico-financiar propriu, ele fiind depozitate în incinta clădirii, în conservare, urmând ca în perioada următoare să se decidă cum vor fi folosite.

Anexăm documentul concluziilor la raportul de control privind modul în care se respectă activitatea de privatizare în cadrul Imprimeriei "Bacovia" din Bacău, întocmit de Corpul de control al Ministerului Culturii și Cultelor.

Și v-am trimis, ați primit, da? Raportul de control. Ați primit sau nu?

 
     

Domnul Mircia Giurgiu:

Vara trecută l-am primit.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

L-am mai adus o dată dacă cumva doriți, vi-l pot pune la dispoziție.

A doua interpelare referitoare la situația existentă în Opera Națională Română din Cluj-Napoca, instituție subordonată Ministerului Culturii și Cultelor, implică prezentarea succintă a situației respective din punctul nostru de vedere.

Am primit și noi de la Federația Sindicatelor Artiștilor Interpreți o sesizare privind conducerea Operei clujene. De asemenea, de la organizația sindicală din cadrul acestei instituții. O parte din incriminări sunt, evident, subiective și partizane. De exemplu, aprecierile referitoare la titlurile românești ale repertoriului sau citarea folcloristică a unor aserțiuni făcute de către conducătorul instituției.

Suntem pe cale de a finaliza raportul cu privire la controlul efectuat la Opera Națională Română din București. De îndată ce acest lucru va fi realizat, ne vom concentra eforturile către Opera clujeană.

La începutul lunii iunie, domnul consilier de specialitate Fred Popovici va fi prezent la Cluj-Napoca pentru o primă abordare a subiectului.

Prin urmare, domnule deputat, vă asigurăm că starea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca se află printre prioritățile noastre pe termen scurt. Aș mai adăuga aici, dacă-mi permiteți, faptul că eu personal am stat de vorbă cu mai mulți din conducerea Operei din Cluj, inclusiv cu directorul Operei și știu și am cunoștință de nemulțumirile celor de acolo. Am mai multe sesizări din partea lor, nu întâmplător vom trimite corpul de control al ministrului acolo.

Trebuie însă să terminăm la Operă pentru că, după cum probabil știți, dacă nu bănuiți, avem puțin personal care se poate ocupa de controlul acestor instituții din subordine.

A treia interpelare, în legătură cu întrebarea formulată de dumneavoastră, arătăm următoarele: creșterile salariale ce se pot acorda în anul 2005 personalului bugetar contractual, categorie de personal din care fac parte și artiștii interpreți, care fac obiectul solicitării Uniunii Sindicale din ramura cultură, USRC, au fost aprobate prin Ordonanța Guvernului nr.9 din 2005.

În conformitate cu prevederile art.3 alin.3 și 22 alin.2 ale ordonanței respective, salariile de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare se stabilesc astfel încât să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu salariile.

Salariul de bază maxim, la data de 01.01.2005, prevăzut de acest act normativ pentru funcțiile de specialitate cu cel mai mare procent de utilizare în care este încadrată această categorie de personal este cuprins între 7.346.000 și 11.179.000 lei. La aceasta se poate adăuga majorarea de 20% prevăzută la pct.2 din nota cuprinsă în anexa nr.4/2 cultură, pentru activitatea de importanță națională, respectiv, instituțiile de importanță națională au acest adaos. E vorba de Opera Națională, Teatrul Național, toate cele care au în denumirea lor cuvântul național.

De asemenea, acest personal mai poate beneficia și de unele sporuri cum ar fi: indemnizații de 10 până la 15% pentru îndeplinirea unor activități suplimentare funcției de bază, mă refer aici la dirijor, concert maistru, solist instrumentist, artist-instrumentist, șef partidă, etc. Sportul de 15% prevăzut la art.8 lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.281/1993 sau sporul de 25% prevăzut la art.8 lit.g) din aceeași hotărâre.

Personalul de specialitate artistică din cadrul Filamornicii "George Enescu" din București beneficiază de majorările aprobate prin Legea 102/2004, salarii de bază mai mari cu până la 50% și un spor de 50% calculat la acesta.

De menționat că o parte din personal, cam 15% din total beneficiază și de salariul de merit care reprezintă o majorare de 15%, iar întregului personal i se acordă un spor de vechime în procent de 5 până la 25% din salariul de bază.

Însumând aceste majorări și sporuri, se ajunge practic la dublarea salariului de bază.

Ca atare, cadrul legal pentru acordarea unor salarii de bază și altor drepturi salariale acestei categorii de personal este instituit. Având însă în vedere existența unor ordonatori principali de credite diverși, ministere, consilii județene, primării, și a unor surse de finanțare diferite, bugetul de stat sau bugetele locale, în acordarea salariilor de bază și a celorlalte drepturi salariale, se pot înregistra diferențe de la o instituție la alta.

Mai mult decât atât, chiar în cadrul aceleași instituții, salariile persoanelor care ocupă aceeași funcție pot fi diferite în raport cu punctajul obținut în urma evaluării performanțelor profesionale individuale.

De menționat că la constituirea sistemului actual de salarizare a personalului contractual din instituțiile bugetare, s-a urmărit o corelare a nivelurilor salariale în vederea evitării unor discrepanțe dintre salariile diverselor categorii de personal.

Ținând seama de faptul că Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei este abilitat să monitorizeze și să controleze aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual, fiind elaboratorul legislației în materie, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, considerăm că analizarea și soluționarea propunerii transmise este de competența acestui minister, care are prevăzut prin programul legislativ al Guvernului României elaborarea unui proiect de lege privind salarizarea personalului contractual cu termen luna octombrie 2005.

În ce privește acordarea tichetelor de masă, este de precizat că, în conformitate cu prevederile art.40 din Legea nr.511/2004, prin care s-a aprobat bugetul de stat pe 2005, în bugetele instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea acestora, adică a tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinație.

Ca atare, în vederea unei aplicări unitare a legii, soluționarea solicitării respective este de competența Ministerului Finanțelor Publice. În anexă prezentăm spre exemplificare câteva câștiguri salariale brute obținute în cadrul Operei Naționale din București, cu considerație. V-am pus acest exemplu ca să vedeți, să aveți un exercițiu, ca să spun așa, un studiu de calcul.

Următoarea interpelare. Răspunsul este mult mai scurt. Referitor la interpelarea dumneavoastră, cu obiectul "Nerespectarea de către Ministerul Culturii și Cultelor a promisiunii de a reînființa Comisia de dialog social la nivelul ministerului, vă comunicăm următoarele: Comisia de dialog social din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor a fost reînființată prin ordin al ministrului, Ordinul nr.2113 din 25.04.2005, pe care îl anexăm răspunsului prezent.

Comisia nu s-a întrunit în ședință deoarece în această perioadă ministerul nu a inițiat vreun proiect de lege care să necesite până acum consultarea cu partenerii sociali. Problemele punctuale ridicate de membrii Federației sindicale din cultură pot fi discutate la cererea acestora în întâlniri cu personalul de specialitate din Ministerul Culturii și Cultelor.

Aici aș vrea să adaug proiectele de lege la care noi am lucrat până acum, unele au și trecut deja prin Parlament și vă mulțumim tuturor, au fost inițiate chiar împreună cu sindicatele. Drept urmare, dialogul cu ele a fost permanent.

Altele, care sunt acum spre finalizare, au fost supuse dezbaterii publice, în primul rând cu cei vizați, mă refer la Legea libertății religioase care se dezbate de două luni de zile, mâine încheiem discuția pe această lege și putem să intrăm cu ea în guvern. a fost dezbătută, a avut acces toată lumea, toate cultele au venit și au discutat-o și pe urmă o s-o punem și în discuția, deși ea nu necesită o asemenea consultare, în discuția cu sindicatele.

Încă trei legi la care lucrăm, Legea cinematografiei este definitivată și se discută în dezbateri publice. Acolo cred că aveți dreptate, ar trebui să discutăm și cu consiliul, dar oricum... și o lege privind arhivele care este pe finalizare, iarăși trebuie discutată cu sindicatele și aici trebuie să vă spun că vă mulțumim pentru că ne-ați atras atenția că, într-adevăr, deși am înființat acea comisie, ea nu a funcționat până acum și n-avem decât să vă mulțumim pentru că ne-ați atras atenția. V-am pus și ordinul alături ca să-l vedeți că există și a fost înființată comisia.

Mai era ceva, domnule Giurgiu? Au fost toate patru, da? Așteptăm în continuare, oricând. Interesul dumneavoastră ne bucură și suntem gata să răspundem la orice întrebare, că de aceea suntem sub Parlament.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, doamna ministru.

Domnule deputat, vă rog.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Mulțumesc, doamna ministru.

Sunt mulțumit în general cu toate răspunsurile. O să fac doar câteva scurte completări.

La Opera Română din Cluj, într-adevăr, sunt ceva probleme între conducerea operei și conducerea sindicatului, dar ce este important acolo, salariații nu suferă, își primesc drepturile la timp și deocamdată, din acest punct de vedere, nu sunt probleme.

A doua, referitor la creșterile salariale și la tichetele de masă, evident că există pe hârtie multe acte legislative, să spunem așa, dar este foarte greu să se aplice. Sunt destule care se aplică destul de greu și vă mulțumim.

Iar a treia, referitor la comisia de dialog social, mă bucur că o să aveți în vedere, și aveți în vedere, așa cum ați spus, participarea sindicatelor la legile importante care îi vizează, la reprezentanții sindicatelor.

Iar referitor la privatizarea Sucursalei Imprimeria "Bacovia" Bacău, evident că nu dumneavoastră sunteți de vină, s-a întâmplat anul trecut, chiar acum doi ani, dar ceea ce s-a întâmplat acolo, faptul că în 8 luni de zile au plecat peste 30 de salariați, bineînțeles cu acordul lor, dar nu este normal fiindcă n-au plecat de bine ce le-a fost, au plecat fiindcă au fost amenințați, avem și dovezi, iar unul care n-a vrut să plece a fost dat afară, a câștigat procesul în instanță și a revenit.

Aș dori să vă informez, fiindcă așa este bine să discutăm pe concret, în legătură cu situația de la Coresi, este important să aflați că raportul de audit care a fost făcut de către o firmă externă din afara companiei și a fost predat în data de 10.V.2005, a fost trimis către consiliul de administrație. Scrie, printre altele, că această Companie "Coresi" a suferit o pierdere reală din exploatare, 5.573.701.000 lei, în timpul anului încheiat la 31 decembrie 2004.

Această situație generează îndoieli serioase asupra capacității companiei de a-și continua activitatea. Este cumva o confirmare a ceea ce spun sindicatele de ani de zile că ceva nu este în regulă acolo și că se poate mult mai bine conduce această companie.

De asemenea, tot un act oficial, este vorba despre rezultatele, realizările pe primele patru luni ale anului 2005 și este vorba despre o pierdere la sediul central, cel de la București, despre care tot timpul am spus că nu este corect cum acționează, fiindcă și strategia de privatizare au trecut sucursalele ca vânzări de active, iar compania de la București, sediul central, a fost trecută cu aport de capital privat, ceea ce am considerat că nu e în regulă, fiindcă sucursalele aveau rezultate mai bune, iar cei de la București aveau rezultate mai slabe.

Așadar, realizări cumulate ianuarie-aprilie 2005, sediul central de la București are o pierdere de 7.620,4 milioane. Iată o confirmare a faptului că atâta vreme cât nu mai au nimic de vândut, și vă mulțumim că ați înțeles și ați spus că o să verificați acolo, se confirmă că, trebuie să repet, conducerea de acolo nu prea își face treaba așa cum ar trebui.

De asemenea, o altă confirmare este dată de situația privind utilizarea sumelor încasate din vânzarea de active, în perioada 1999-2004 s-au vândut active în valoare de 156.711.459.144 lei și acești bani nu au fost folosiți în investiții decât în foarte, foarte mică măsură.

Și tot ca o informare, numai de București vorbesc aici, fiindcă sucursalele din țară nu au probleme, majoritatea au profit și se descurcă destul de bine.

De asemenea, referitor la conducerea de acolo, în luna decembrie, directorul general avea un salariu lunar de 43.125.000, iar apoi, la începutul anului a fost majorat la 51.875.000, cu sporuri ajunge la 63.725.000, în condițiile în care, lună de lună, produc pierderi, nu știu pentru ce își primește acest salariu atâta vreme cât nu-și îndeplinește obligațiile în contractul de manager.

De asemenea, aș dori să vă întreb sau să vă ajut, totuși, nu e nici o acuză la adresa conducerii ministerului, fiindcă am colaborat foarte bine și cu dumneavoastră, și cu domnul secretar de stat Onisei care a înțeles, dar totuși mă gândesc dacă n-ar fi fost bine ca reprezentanții în consiliul de administrație, din partea Ministerului Culturii și Cultelor aveți doi reprezentanți, de asemenea, și doi în adunarea generală a acționarilor, plus administratorul special, aș vrea să întreb sau să văd dacă au venit cu ceva propuneri având în vedere situația, zicem noi, dezastruoasă, cu care se confruntă această companie, fiindcă sunt 488 de salariați și pierderi de peste 7 miliarde.

Vă mulțumesc, doamna ministru.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna ministru, dacă doriți să interveniți, vă rog.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Domnule deputat,

În primul rând, v-aș ruga dacă există persoane care au plecat de la Bacău și n-au vrut să plece, mă înțelegeți, cum spuneați că era cazul acela și dacă vor să facă o asemenea declarație, vă rog frumos, trimiteți-i la mine, sunt interesată să văd dacă lucrurile s-au făcut acolo corect sau nu.

Sigur că va trebui să dea fiecare o declarație în sensul acesta. Nu trebuie lăsate lucrurile așa, pentru că dacă le lași așa, se întâmplă și altă dată același lucru.

În legătură cu Coresi, dacă raportul acela de audit a ajuns și la domnul Onisei? Nu. Am o rugăminte: dacă ne puteți oferi și nouă acel raport, m-ar bucura, pentru că eu n-am vrut să spun aici, dar mă simt obligată acum să spun și, mă rog, transparența nu întotdeauna ajută și de data asta nu cred că o să mă ajute, dar mă bazez oarecum pe discreția dumneavoastră. Am avut și eu mari îndoieli cu privire la ce se întâmplă la Coresi. Nu înseamnă că am dreptate. Doamne păzește!

Poți să ai îndoieli și să greșești. Dar, pentru că le-am avut și pentru că am avut și niște sesizări, inclusiv din partea dumneavoastră, dar și a altora, am angajat o firmă care face mai mult pro bono, îi remunerăm așa, mai mult formal, care face un control foarte, foarte serios și sever la Coresi. De asta nu aș vrea să intrăm în nici un fel de amănunte, pentru că eu nu știu exact cum stau lucrurile, dar cei care fac controlul sunt niște oameni de bună calitate, din afara ministerului, din afara companiei; este o firmă de avocați care lucrează împreună cu niște economiști și sper să ajungem la concluziile care trebuie.

De asta răspunsul nostru a fost doar pentru Bacău, și nu și pentru Coresi. Rămâne de văzut, s-ar putea să descoperim și lucruri neplăcute în legătură cu Bacăul, nu numai cu Coresi central. S-ar putea, din contră, suspiciunile noastre să fie contrazise. Rămâne de văzut. Mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Ultimul răspuns din ședința de astăzi este adresat domnului deputat Mircia Giurgiu, din partea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Răspunde domnul secretar de stat Mihai Șeitan.

Domnule secretar de stat aveți cuvântul, vă rog.

 
   

Domnul Mihai Constantin Șeitan (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Permiteți-mi să încep cu altceva decât cu răspunsul la întrebarea domnului Giurgiu, dar se leagă de ce a spus dumnealui în legătură și cu interpelarea la adresa doamnei ministru.

Vreau să vă spun că, în calitatea de președinte al Consiliului Economic și Social, în toate ministerele s-a deblocat sistemul de dialog social, că acesta a început să funcționeze. Mai mult decât atât, CES-ul nu mai admite la avize astfel de proiecte de acte normative fără dialogul social; și nu în ultimă instanță, este o ultimă hotărâre la nivelul Guvernului, ca - așa cum prevede Legea CES-ului - să nu se mai admită nici în Guvern acte fără avizul CES-ului, sigur, din domeniul de activitate al Consiliului Economic și Social. Este evident că există și alte tipuri de acte normative care nu afectează partea economică. Am vrut să întăresc faptul că dialogul social s-a deblocat și că ideea susținută de Guvern de a crea o transparență cât mai mare și de a crea un sprijin din partea părților sociale este evidentă. Sigur, mai avem de lucru la ea, dar începutul este făcut.

Referitor la întrebarea dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc, domnule deputat, vreau să spun următorul lucru: nu vreau să citesc ce am scris. Probabil că ați primit-o sau o să v-o dau. Vreau doar să insist pe problemă în sine.

După apariția Legii nr.19 nu mai avem grupele de muncă I și II, ci au apărut alte încadrări pentru reducerea vârstei de pensionare, și anume "condiții speciale de muncă" și "condiții deosebite".

Condițiile speciale de muncă sunt clar stabilite pentru anumite categorii, între care, din punct de vedere al ramurii culturii intră câteva, și anume: balerinii, cântăreții la anumite instrumente, în operă ș.a.m.d., și care, automat, au trecut conform legii, pentru că erau prevăzuți direct în lege, în grupa "condiții speciale de muncă". Orice adăugire în această grupă nu se poate realiza decât prin lege; deci, trebuie să apară o lege care să stipuleze că există o nouă categorie care îndeplinește niște condiții pe care o hotărâre de Guvern le pune în fața tuturor.

În ceea ce privește alte categorii, și dumneavoastră faceți referire la niște categorii care până acum, sau până la apariția Legii nr.19 erau încadrate în grupa a II-a de muncă. Ele nu trec automat în "condiții deosebite"; ele pot trece cu o singură condiție: să respecte o hotărâre de Guvern care stabilește criteriile și modalitățile de acordare. acolo spune cine trebuie să ia măsurile, cum se nominalizează; și nu în ultimă instanță, se cere un aviz obligatoriu al Inspecției Muncii. Obținute aceste elemente, categoric că persoanele respective sau funcțiile, mai bine zis, sau meseriile pot trece în grupa de muncă.

Eu cred că în cazul acesta, nu rezultă foarte clar nici din materialele pe care le aveți dumneavoastră, cum s-a petrecut acest proces. Deci, el a rămas undeva în faza declarativă. Sigur că oamenii aceia ar fi avut dreptul și pot trece, dar nu a făcut nimeni nimic pentru treaba asta, patronat sau angajatori și sindicate, să nominalizeze, să vină cu o astfel de soluție. Este foarte greu pentru noi să decelăm cine sunt sau unde sunt aceste meserii, ca să impunem noi. Legea cere să vină din partea cealaltă.

Dacă considerați util, eu, în calitatea pe care o am, de președinte al Casei de pensii, și aici discutăm acest subiect, și nu în altă parte, sunt foarte deschis să discut cu sindicatele din domeniu, să vedem care sunt situațiile, să vedem unde au ajuns, și chiar să-i sfătuim ce să facă, ca să poată să obțină aceste drepturi pentru oamenii care sunt încadrați în această situație. Vă mulțumesc mult.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, poftiți, dacă aveți comentarii.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc.

Doamna președinte,

Mulțumesc domnului secretar de stat. Probabil că, colegii noștri, pot să nu le spun colegi fiindcă sunt de la sindicate, nu au făcut acele determinări care sunt prevăzute în lege și de asta nu s-au realizat acele condiții deosebite sau condiții speciale de muncă.

O să vă rog să stabilim o întâlnire cu dânșii pentru a se lămuri și a rezolva această situație. Vă mulțumesc frumos.

 
Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către deputații:  

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Urmează prezentarea pe scurt a interpelărilor.

Până să dau citire listei deputaților înscriși pentru a prezenta interpelări pe scurt, vreau să vă citesc din art.164 din Regulamentul Camerei Deputaților: "În ședința consacrată dezbaterii interpelărilor, un grup parlamentar, unul sau mai mulți deputați nu pot prezenta mai mult de o interpelare. În cazul în care timpul consacrat interpelărilor permite, un grup parlamentar poate dezvolta și o a doua interpelare".

În concluzie, la următoarea ședință, când se vor prezenta și se vor da răspunsurile la interpelări, fiecare grup parlamentar, deputați sau grup de deputați, va prezenta sau li se va prezenta răspunsul la o singură interpelare; iar numai dacă timpul permite, urmează răspunsul la a doua sau la a treia interpelare. Asta, ca să nu monopolizăm o întreagă ședință cu răspunsuri date interpelărilor sau întrebărilor unui singur deputat.

Domnul deputat Aurel Vlădoiu, o interpelare depusă în scris. O susține? Nu, este depusă în scris.

  Viorel Pupeză

Domnul deputat Viorel Pupeză, vă rog, aveți cuvântul pentru prezentarea pe scurt a interpelării.

   

Domnul Viorel Pupeză:

Stimată doamnă vicepreședinte,

Stimați deputați,

Interpelarea se adresează domnului Gheorghe Dobre, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului.

Cu ceva vreme în urmă, un coleg de-al meu, Emil Radu Moldovan, a depus o interpelare adresată domniei voastre, în care, în numele alegătorilor din județul Bistrița-Năsăud, vă prezenta starea deplorabilă a drumurilor naționale din județ. Făcea referire atât la DN 17 Cluj-Bistrița-Vatra Dornei, cât și la DN 17 C Bistrița-Dealul Ștefăniței sau DN 17 D - Beclean-Năsăud-Valea Mare, și credeam că în urma acestui apel vom găsi pe aceste tronsoane de drumuri echipele drumarilor la lucru.

Apelul era făcut la presiunea electoratului din Bistrița-Năsăud și cu deosebire a agenților economici transportatori cu care ne-am întâlnit în nenumărate rânduri și care se declarau foarte nemulțumiți de faptul că societățile comerciale pe care le conduc plătesc taxe și impozite cu nemiluita și sunt obligați din ce în ce mai des să introducă mijloacele de transport în service-uri pentru reparații.

Am crezut că veți acționa în consecință, dar ne-am înșelat și poate nu am fi venit dacă transportatori de pe zona Someșului Mare nu s-ar fi hotărât ca în gropile existente în asfalt pe drumurile pe care îi obligați să circule, să planteze cartofi și alte legume, vorba lor "măcar să avem ce culege în toamnă".

Credeam că, după întâlnirea pe care transportatorii au avut-o cu prefectul județului, acesta va exploda și vă va cere să acționați foarte rapid pentru remedierea acestei situații. Se pare că n-a făcut-o și mă văd obligat să vă întreb: când veți dispune reparații pe drumurile naționale din județul Bistrița-Năsăud? Intrăm în sezonul estival. Județul Bistrița-Năsăud oferă condiții deosebite pentru turiștii care doresc să-și petreacă concediile în zona de munte, dar cu siguranță nu o vor face, știind care este situația căilor rutiere din Bistrița-Năsăud.

Este păcat ca stațiunea Sângeorz Băi, zona Munților Rodnei, Valea Sălăuței să fie private de afluxul de turiști dornici de o minivacanță în județul Bistrița-Năsăud.

Rog pe domnul ministru să-mi dea un răspuns în scris, în legătură cu modul în care domnia sa și ministerul, în ansamblul său, dorește să acționeze pentru repararea drumurilor din județul Bistrița-Năsăud, care cred eu că sunt cele mai deplorabile drumuri la această dată din toată țara. Vă mulțumesc.

 
  Ioan Țundrea

Doamna Daniela Popa:

Domnul deputat Ioan Țundrea.

   

Domnul Ioan Țundrea:

Mulțumesc.

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Am o interpelare pentru ministrul mediului, doamna ministru Sulfina Barbu, care se intitulează: "Axa Reșița - Londra (via Washington)".

Domnilor colegi, desigur vă întrebați, care poate să fie legătura între municipiul de pe malul Bârzavei și metropola de pe malul Tamisei. Vă informez pe dumneavoastră și pe distinsa doamnă ministru că asemănarea este, din păcate, doar smogul.

Și pentru a fi mai convingător, o invit pe doamna ministru, nu la Londra, ci la Reșița. Locuitorii din municipiul Reșița, județul Caraș-Severin respiră în fiecare zi nori groși de fum încărcat cu praf și funingine, care provin de la combinatul siderurgic din oraș.

Am primit nenumărate sesizări de la cetățenii care au încercat să ia legătura cu Garda de Mediu pentru a reclama poluarea masivă din cel mai populat cartier al orașului, Lunca Bârzavei - locul unde trăiesc peste 40.000 de oameni.

Referitor la această situație, inspectorii Gărzii de Mediu declară că, într-adevăr, CSR-ul poluează atmosfera cu pulberi și gaze peste normele admise, dar a adăugat că "SINARA HANDEL GmbH", distribuitorul oficial al grupului TMK, compania care a cumpărat 90% din acțiunile combinatului, și-a însușit obligațiile de mediu cuprinse în avizul pentru privatizare. Astfel, SINARA s-a angajat să aloce 3 milioane de dolari pentru rezolvarea problemelor de mediu ale CSR-ului. Știți, cumva, în ce constau aceste obligații și când vor vedea reșițenii cerul înstelat deasupra lor?

Această ultimă încercare de privatizare încheie un capitol negru din istoria combinatului, marcat de scandalul ce a avut loc în centrul companiei americane NOBLE VENTURES, care vrea 350 milioane de dolari de la statul român. În ultimii ani, combinatul a fost închis de câteva ori, muncitorii nu și-au primit salariile cu lunile, iar datoriile au crescut la sume amețitoare.

Acum mă întreb dacă cineva, cândva, va reuși să alunge smogul din Reșița? Se spune că protecția mediului nu poate decât să dea amenzi. Suntem curioși în ce mod se dau amenzile, săptămânal, lunar?

Domnilor de la Protecția Mediului, ne puteți oferi niște date? La ce sumă se ridică totalul amenzilor aplicate până în prezent CSR-ului? Sau aceste date sunt confidențiale?

În Reșița, denumită metaforic "orașul cu poeți", nu se mai recită de mult Bacovia! E păcat! Poate ne ajutați dumneavoastră, doamna ministru.

Rog răspuns în scris și oral. Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Cătălin Buhăianu Obuf, o singură interpelare depusă scris.

 
  Ștefan Baban

Domnul deputat Ștefan Baban, două interpelări. Vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Ștefan Baban:

Doamna președinte,

Cu respectul cuvenit, părerea mea este că într-o țară în care vrem să construim o democrație originală, nu este bine ce s-a hotărât în Biroul permanent al Parlamentului. Nu este normal ca un grup întreg parlamentar să prezinte o singură interpelare.

Legat de răspunsurile care trebuie date la aceste interpelări, nu cred că cineva face interpelări numai de dragul de-a le face; se așteaptă și niște răspunsuri și, sigur, cu niște urmări bune în viața de zi cu zi a țării acesteia.

Nu o să vă rețin cu interpelările mele, conținutul pe scurt, am să vă spun numai că mă adresez domnului Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii: este vorba despre calitatea agriculturii românești; și, domnului Ionel Popescu, legat de modul și cum a înțeles dumnealui să încalce Ordonanța de Urgență nr.26/2005, dată de actualul Guvern, legat de acordarea de înlesniri la plata datoriilor la bugetul de stat și criteriile care au stat la baza nominalizării acestor societăți, și pentru că numai la unele societăți ați dat aceste înlesniri.

Și, cu respectul cuvenit, vă informez că am încă vreo trei interpelări din urmă, la care n-am primit nici măcar răspuns scris, nu vorbesc oral; mă mulțumesc și cu răspunsul scris. Numai dacă mă nemulțumește, voi reveni asupra lor.

Și acestea fiind zise, vă urez o seară plăcută. Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, cu completarea că ceea ce v-am citit mai devreme nu este o hotărâre a Biroului permanent, ci am citit din Regulamentul Camerei Deputaților.

 
  Andrian Sirojea Mihei

Domnul deputat Adrian Mihei.

   

Domnul Andrian Sirojea Mihei:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Interpelare adresată doamnei Monica Macovei, ministrul justiției, și prezentată în ședința Camerei Deputaților din data de 30 mai 2005.

Obiectul interpelării: aplicarea neunitară de către Oficiul Național al Registrului Comerțului a dispozițiilor privind înmatricularea societăților cu obiect de activitate cod CAEN 7411, activități juridice.

Prin Ordinul nr.601 al președintelui Institutului Național de Statistică din 26 noiembrie 2002 a fost actualizată clasificarea activităților din economia națională CAEN, cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr.29/2002, de modificare a Regulamentului Consiliului Comunității Economice Europene nr.3037/1990 privind nomenclatorul activităților din comunitatea europeană NACE.

Astfel, noua clasificare a introdus noi clase de activități, printre care și cea având codificarea 7411 - activități juridice. Această clasă include: reprezentarea juridică a intereselor unei părți împotriva alteia, fie sau nu în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe juridice, cu sau fără persoane care sunt membre ale baroului de avocați, consultanță și reprezentare în procese civile, consultanță și reprezentare în procese de crimă.

Prin statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.684/2004, corp profesional ce-și desfășoară activitatea în conformitate cu dispoziția Legii nr.514/2003, la art.21 a fost creată posibilitatea exercitării profesiei de consilier juridic în cadrul unei societăți comerciale, înființată în temeiul Legii nr.31/1990.

În baza adresei nr.60A/22.06.2004, Ministerul Justiției - Serviciul relații cu publicul și cooperare cu organizații nonguvernamentale - a solicitat Curții de Apel București un raport care să privească constituirea de societăți comerciale ce au ca obiect activități juridice, cod CAEN 7411.

În urma analizei și verificărilor dispuse de conducerea Curții de Apel București, printr-un corp de judecători-inspectori, s-a întocmit referatul nr.872/889/S/2004 care concluzionează: "Profesia de avocat poate fi exercitată în baza Legii nr.51/95". Singura excepție prevăzută de legiuitor este cea menționată în Legea nr.255/2004, de modificare a Legii nr.51/1995, în conformitate cu care consilierii juridici, art.21 din Statutul profesiei de consilier juridic, pot constitui societăți în baza Legii nr.31/1990, având ca obiect unic de activitate activități juridice, cod CAEN 7411, caracterul acesteia fiind acela al unei societăți profesionale".

Deoarece în Municipiul Constanța orice încercare de înmatriculare a unei societăți având ca obiect de activitate "activități juridice cod CAEN 7411" este respinsă, motivat de faptul că prin legea specială se interzice desfășurarea activităților juridice și specifice profesiei de avocat într-un alt cadru, vă solicit să-mi comunicați punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu această situație și de asemenea să-mi explicați cum ar trebui procedat cu cele peste 100 de societăți, deja înmatriculate, cu acest obiect de activitate, pentru că a început să se practice un turism profesional al celor care-și înmatriculează societăți în județele în care Registrul Comerțului permite acest lucru.

Vă depun alăturat următoarele înscrisuri ce atestă susținerea afirmată în interpelare: extras din Ordinul nr.601/2002 privind clasificarea activelor din economia națională; Încheierea nr.11.362/10.02.2005 pronunțată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, de respingere a celei privind desfășurarea de activități juridice (cod CAEN 7411); Încheierea nr.473/21.02.2005 pronunțată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, de admitere a cererii privind desfășurarea de activități juridice (cod CAEN 7411); Referatul nr.862/889/2004 al judecătorului inspector Doina Popescu; Tabloul special al societăților profesionale, înmatriculate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București; Decizia nr.361/11.04.2005 pronunțată de Curtea de Apel Alba-Iulia în dosarul nr.1046/2005. Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Interpelare din partea domnilor deputați Romeo Raicu și Mihai Stănișoară, depuse în scris. Domnul deputat Vasile Pușkaș, interpelare depusă în scris. Domnul deputat Constantin Niță, de asemenea interpelare depusă în scris. Domnul deputat Ioan Munteanu: trei interpelări depuse în scris. Domnul deputat Eugen Bejinariu: două interpelări depuse în scris. Domnul deputat Iulian Iancu - două interpelări depuse în scris.

 
  Petru Andea

Domnule deputat Petru Andea, vă rog, o interpelare. Aveți cuvântul.

   

Domnul Petru Andea:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată domnului Borbely Laszlo, președintele Autorității Naționale de Tineret. are drept subiect desființarea Agenției Naționale a taberelor și tineretului școlar; se referă la faptul că această "modernizare" adusă restructurării administrative conduce, însă, și la reducerea drastică a numărului de locuri în taberele școlare.

În consecință, solicit domnului președinte o informare comparativă privind cuprinderea elevilor în taberele școlare, în vacanțele de vară 2004, respectiv cele prevăzute pentru 2005, precum și o situație a investițiilor pe care le are în vedere Autoritatea pentru taberele școlare în anul 2006.

De asemenea, solicit informații privitoare la intenția de a închide două din cele patru tabere școlare, ce funcționează în județul Timiș, județ pe care îl reprezint în Parlament. Solicit răspunsul scris și oral. Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Corneliu Ioan Dida a depus în scris o interpelare. Domnul deputat Dumitru Bentu - trei interpelări depus în scris.

 
  Cosmin Vasile Nicula

Domnul deputat Cosmin Vasile Nicula, trei interpelări.

Poftiți, aveți cuvântul.

   

Domnul Cosmin Vasile Nicula:

Mulțumesc.

doamnă președinte,

Voi fi foarte scurt. Am o informare adresată domnului ministru Gheorghe Dobre, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului. Subiectul: necesitate imediată de consolidare și reparații capitale a Gării CFR Brad - din județul Hunedoara, patrimoniu arhitectonic național.

În urma sesizării înaintate de către Primăria Municipiului Brad, prin persoana domnului primar Florin Cazacu, analizând situația, vă înaintez prezenta interpelare în dorința acordării sprijinului concret în privința soluționării problemei punctuale. Atașez, ca anexă la interpelare, adresa primită, pentru detalii concludente.

Aceeași interpelare este adresată și doamnei ministru Mona Muscă - ministrul culturii și cultelor ca, împreună cu domnul ministru Gheorghe Barbu, să găsească o soluție de a rezolva această problemă delicată, în ceea ce privește comunitatea Municipiului Brad.

A treia interpelare este adresată domnului ministru Ionuț Codruț Sereș, ministrul economiei și comerțului, iar subiectul interpelării este un punct de vedere al Sindicatului energeticienilor din rețelele electrice din județul Hunedoara.

Domnule ministru, în urma adresei înaintate cabinetului meu parlamentar de către Sindicatul energeticienilor din rețelele electrice, județul Hunedoara, ca deputat de Hunedoara, am analizat situația și am luat la cunoștință problematica enunțată de către sindicat în nota de protest transmisă ca anexă la adresa mai sus menționată.

De aceea, vă înaintez prezenta interpelare, în dorința găsirii unor soluții imediate pentru înlăturarea nemulțumirilor cetățenilor, membri ai sindicatului din rețelele electrice din județul Hunedoara, întrucât unele aspecte menționate de aceștia în nota de protest pe care o atașez ca anexă la prezenta interpelare, sunt extrem de grave și constituie încălcări intolerabile ale legii statului român. Mă refer aici la încălcări flagrante: neasigurarea protecției drepturilor salariaților în procesul de privatizare; neconsultarea federației sindicale înaintea transferului de proprietate pentru asigurarea unui pachet de măsuri de protecție socială pentru evitarea dezastrelor sociale; imixtiunea politicului în actul managerial al unor instituții proprietatea statului, prin numirea pe criterii exclusiv politice a unor directori în companii și filiale din domeniul energetic din județul Hunedoara.

În acest sens, solicit, domnule ministru, din partea dumneavoastră un răspuns ferm și punctual, întrucât nemulțumirile se accentuează pe zi ce trece din cauza lipsei de comunicare și din cauza dezinteresului factorului de decizie din interiorul structurilor pe care le conduceți. Vă mulțumesc.

Solicit răspuns scris.

 
  Gabriela Crețu

Doamna Daniela Popa:

Urmează doamna deputat Gabriela Crețu, cu o interpelare.

   

Doamna Gabriela Crețu:

Doamna președinte,

Dragi colege și colegi,

Interpelarea mea este adresată simultan domnilor vicepremieri Gheorghe Copos și Gheorghe Seculici, respectiv domnului ministru Ioan Codruț Sereș, membri ai Guvernului, care au responsabilități în domeniul economic și privitor la mediul de afaceri.

Interpelarea trage un semnal de alarmă și solicită în același timp sprijin pentru adoptarea în Guvern a unor măsuri favorabile investitorului pentru a realiza privatizarea firmei S.C. "ABROM" S.A. - Bârlad. Astfel, s-ar evita dispariția unuia dintre cei doi producători de materiale abrazive din țară; s-ar evita și îngroșarea rândurilor șomerilor în Bârlad cu încă 200 de persoane; anumite dificultăți de aprovizionare pentru cea mai importantă firmă din județul Vaslui "Rulmenți combasant" S.A. - Bârlad. Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Urmează doamna deputat Monalisa Găleteanu, cu o interpelare depusă scris. Domnul deputat William Brânză, depusă în scris. Domnul deputat Dumitru Ioan Puchianu, două interpelări depuse în scris. Domnul deputat Ilie Merce, o singură interpelare depusă în scris. Domnul deputat Tudor Mătușa, o interpelare depusă în scris. Doamna deputat Minodora Cliveti, o interpelare depusă în scris.

 
  Adrian Moisoiu

Domnul deputat Adrian Moisoiu. Poftiți, domnule deputat, aveți cuvântul!

   

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

În primul rând aș dori să mă raliez părerii exprimate aici de către colegul meu, domnul deputat Ștefan Baban, în legătură cu interpelările, pentru prezentarea lor în scris și oral, pentru că astăzi ați avut un exemplu edificator din acest punct de vedere. Mă refer la răspunsul pe care domnul secretar de stat de la Ministerul Justiției, Mihai Eftimescu, l-a dat colegului Ion Aurel Rus, un răspuns total paralel sau necorespunzător față de ceea ce ar fi trebuit să fie un răspuns.

Deci, acesta, de fapt, este...

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mă scuzați, domnule deputat. Revin cu aceeași precizare: articolul este din Regulamentul Camerei Deputaților, nu este o hotărâre a Biroului permanent. Un parlamentar poate adresa una, două, zece, o sută de interpelări. În ședința următoare, de răspuns la interpelări, se dezvoltă și se dă răspuns oral la o singură interpelare și numai dacă timpul permite se dezvoltă și a doua interpelare, celelalte prezentându-se în scris, conform Regulamentului. Dacă nu, facem amendament la Regulament și-l modificăm.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Exact!

Sau dacă nu, va trebui ca același parlamentar, în fiecare ședință de prezentare a interpelărilor să prezinte mereu aceeași întrebare, până când va ajunge să primească răspunsul la ceea ce dorește dânsul. Și aceasta este o variantă, doamna președinte.

Acum să trecem la subiect.

În primul rând, am două interpelări: una adresată domnului Ionel Popescu, ministrul finanțelor publice.

În septembrie 1944 a fost lansat împrumutul apărării naționale din 1944, în baza Legii nr. 236/1944, publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 23 aprilie 1944. Direcțiunea generală a datoriei publice se angaja la acordarea unor titluri definitive cu dobândă de 4% anual.

Dat fiind programul Guvernului, de restituire in integrum, vă rog să binevoiți a-mi comunica modul în care prevedeți să fie despăgubiți posesorii de chitanțe, titluri, cu sumele și dobânzile aferente la valoarea reactualizată.

Și în acest sens am să anexez un exemplar dintr-un asemenea document, în copie xerox.

O a doua interpelare se adresează domnului ministru Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor, în sensul că, recent, s-au aprobat o serie de destituiri, cât și de cereri de trecere în rezervă a diverși ofițeri de poliție.

În multe cazuri, aceste destituiri, solicitări s-au voit a fi o formă mascată a faptului că aceștia nu și-au îndeplinit corect sarcinile sau le-au îndeplinit, astfel încât au realizat venituri sau averi care le depășeau drepturile sau posibilitățile financiare legale.

Dat fiind programul de luptă împotriva corupției, lansat în campania electorală de către Alianța D.A., unul dintre lideri căreia fiind însuși domnul ministru Blaga, oare dânsul nu consideră că ar trebui lansat un program de tragere la răspundere pentru sarcinile neîndeplinite? Un program de verificare reală a averilor realizate din veniturile ce nu pot fi dovedite de către acești foști ofițeri și luarea unor măsuri corespunzătoare.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Valentin Adrian Iliescu

Domnule deputat Valentin Iliescu, vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului Codruț Sereș, ministrul economiei și comerțului și se referă la situația financiară gravă, neregulile și ilegalitățile comise la Societatea Trans-Electrica.

În anul 2001, pentru Trans-Electrica s-au aprobat împrumuturi de peste 600 de milioane de euro, din care aproximativ 200 de milioane au fost pentru realizarea unei rețele optice, justificată prin așa-zisele necesități de reabilitare a conducerii prin dispeceri, a sistemului energetic. Pentru plata acestor împrumuturi a fost necesară o majorare de tarif a valorii kilowattului.

Trans-Electrica, în baza unui grant, obține un studiu pentru valorificarea comercială a unei rețele de fibră optică. Aceasta presupunea participarea Trans-Electrica cu infrastructura proprie, de culoar energetic, respectiv coridorul și stâlpii și asocierea cu un operator de telecomunicații consacrat pe plan mondial, care va participa atât la investiția ulterioară, cât și la exploatarea sistemului rezultat.

Contrar studiului, Trans-Electrica finanțează din banul public montarea a peste 5.000 de Km de fibră optică, echipată cu o capacitate de transport egală cu a RomTelecom și înființează filiala Tele-Trans, căreia îi acordă, împotriva prevederilor legale, un contract cu încredințare directă de peste 4 milioane de euro pe an, pentru prestarea de servicii în domeniul informaticii și comunicațiilor, acest lucru în condițiile în care cheltuielile din anii anteriori, cu aceste servicii, au fost mult sub jumătate din valoarea acordată anual, prin contract.

În urma unui memorandum încheiat în interiorul Ministerului Economiei și Comerțului, prin care sunt aduse forțat două societăți de electricitate și patru de gaze, ca viitori clienți siguri, captivi, ai acestei noi rețele, Trans-Electrica, încă o dată împotriva legii, acordă un alt contract cu încredințare directă către Tele-Trans, prin care aceasta poate dispune după bunul plac de fibra optică realizată pe banii publici, fără controlul autorităților publice.

Tot așa, evitând soluțiile legale de valorificare a bunului public, respectiv prin licitație, Tele-Trans a făcut contracte de încredințare directă cu terți, practicând soluții de dumping, cu prețuri la mai puțin de jumătate din prețul real pentru închiriere, solicitând, în schimb, comisioane oneroase de la Trans-Electrica, iar societățile semnatare ale memorandumului nu au obținut nici un beneficiu și nu a fost încheiat nici un contract cu acestea.

Astfel, această capacitate enormă de comunicații aparținând statului, construită din banii statului, supradimensionată, însă, încă de la început, în scopul deturnării banului public, sunt echipate în momentul de față doar două fibre din totalul de 36, nu este utilizată în mod eficient și nu se încasează nici măcar valoarea de piață pentru ce s-a închiriat deja, iar ideea de competitivitate și eficiență este, evident, pe dinafară.

Consecințele se văd atât pe piața de utilități, a crescut tariful la energia electrică, cât și pe cea de comunicații. Mărirea capacităților nu a dus la scăderi de tarife. Și aceasta tocmai pentru că Tele-Trans, sub protecția Ministerului Economiei și Comerțului, nu este un operator, ci doar o firmă căpușă de intermediere.

Solicit domnului ministru o anchetă la Societatea Trans-Electrica și la Tele-Trans și prezentarea răspunsului în scris și verbal de la tribuna Parlamentului.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Urmează doamna deputat Monica Iacob Ridzi, o interpelare depusă în scris.

 
  Rovana Plumb

Doamna deputat Rovana Plumb, două interpelări.

   

Doamna Rovana Plumb:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimate colege și stimați colegi,

Prima interpelare se referă la anularea gratuității medicamentelor pentru copii și este adresată domnului Călin Popescu Tăriceanu, prim-ministru.

Pentru ca ambarcațiunea "sănătatea" să mai poată pluti sunt aruncate peste bord "greutăți" care ar putea să o scufunde: copiii, persoanele cu handicap care nu realizează venituri, pensionarii de asigurări sociale, femeile însărcinate etc.

Medicamentele pentru aceștia vor fi compensate la nivelul prețului de referință sau al prețului de decontare, anulându-se astfel prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002, care prevedea acestor categorii de persoane dreptul de a beneficia de asigurare fără plata contribuției.

Cu puțin timp în urmă, la întrunirea Grupului la nivel înalt în domeniul protecției copilului, al cărui copreședinte este domnul prim-ministru declara, făcând referire la o lege adoptată în iunie 2004: "Pentru prima oară în România, copilul este recunoscut prin lege ca un individ cu drepturi care trebuie respectate".

Or, Cabinetul condus dumneavoastră, domnule prim-ministru, începe să le respecte prin a le încălca grav. Căci legea la care dumneavoastră făceați referire în discursul de la această reuniune a Grupului la nivel înalt în domeniul protecției copilului, Legea nr. 272/2004 prevede că: "Accesul copilului la servicii medicale și de recuperare, precum și la medicația adecvată stării sale de sănătate în caz de boală este garantat de către stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și de la bugetul de stat".

Mai mult decât atât, tot la întâlnirea Grupului la nivel înalt, domnul prim-ministru încheia discursul spunând: "Înainte de a fi primul ministru al România, sunt tată. Este un lucru pe care nu pot să-l uit și de aceea susțin orice inițiativă care poate să îmbunătățească situația copiilor".

Să fie oare anularea gratuității medicamentelor pentru copii o "îmbunătățire" a situație lor, sau acesta este cadoul oferit de cabinetul condus de către dumneavoastră tuturor copiilor din România cu ocazia zilei de 1 iunie?

Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule prim-ministru, să precizați punctul de vedere al Guvernului României privind măsurile pe care intenționați să le luați în această privință. Solicit răspunsul în scris.

Iar cea de-a doua interpelare este adresată doamnei Sulfina Barbu, ministrul mediului și gospodăririi apelor, și se referă la lucrările promovate de actuala guvernare pentru prevenirea și înlăturarea calamităților naturale în județul Vâlcea, care au ritm de melc.

Concret, este vorba despre lucrările de regularizare a pârâurilor Luncavăț, Lotru, Olănești și Topolog, promovate în cel de-al treilea trimestru al anului 2004, prin Hotărâre de Guvern, a căror valoare se ridica la suma de 265 miliarde lei.

Dacă la sfârșitul anului trecut au fost alocate sume semnificative pentru deschiderea celor patru șantiere, în 2005 pentru aceste investiții a fost acordată, de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, suma modică de 20 miliarde lei.

Ceea ce doresc să menționez în mod deosebit este faptul că realizarea acestor lucrări într-o perioadă cât mai scurtă este imperios necesară, având în vedere recenta experiență nefastă a inundațiilor catastrofale din Banat.

Doresc, doamnă ministru, să precizați punctul de vedere cu privire la situația prezentată și să găsiți soluțiile de rezolvare, astfel încât în Vâlcea să nu se întâmple calamități asemănătoare celor existente.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Urmează domnul deputat George Băeșu, interpelare depusă în scris.

 
  Paul Magheru

Domnule deputat Paul Magheru, vă rog, aveți cuvântul. Două interpelări, da? Aveți cuvântul.

   

Domnul Paul Magheru:

Doamna președinte de ședință,

Stimați colegi,

Pentru că am două interpelări, am să enunț numai obiectul interpelărilor, urmând ca în prezența miniștrilor să fac o dezvoltare a lor mai pe larg.

Prima interpelare se adresează Ministerului Educației și Cercetării și are ca obiect intrarea în legalitate a Departamentelor pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor didactice. Este vorba despre o structură universitară care pregătește cadre didactice pentru învățământul de toate gradele din România și își propune să bareze calea celor care fără vocație, fără pregătire, cu diplome fără acoperire științifică, din păcate mai ajung încă la catedră și viciază foarte grav această profesie de bază a oricărui neam, care este dascălul.

A doua interpelare este adresată Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și are ca obiect al interpelării respectarea Legii nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate. Este vorba de plata întârziată sau deloc a salariilor cuvenite celor care au în îngrijire persoane, de cele mai multe ori imobile, cu handicapuri grave.

Vă mulțumesc. Acestea sunt cele două interpelări.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Vasile Soporan. O interpelare depusă în scris.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu, trei interpelări. Poftiți, aveți cuvântul.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Prima interpelare este adresată domnului Călin Popescu Tăriceanu, prim-ministru al României, iar obiectul interpelării este abonamentul la gaze naturale, o clarificare a declarațiilor care au fost în această săptămână atât din partea domniei sale, cât și din partea președintelui Autorității naționale de reglementare în domeniul gazelor naturale.

A doua interpelare este adresată doamnei Monica Macovei, ministrul justiției, și are ca obiect problemele cu care se confruntă mai mulți cetățeni nemulțumiți din Cluj Napoca față de ceea ce se întâmplă la o casă de schimb valutar.

A treia interpelare este adresată doamnei Monica Octavia Muscă, ministrul culturii și cultelor. Obiectul interpelării este un memoriu depus la biroul nostru parlamentar din Cluj de către S.C. Editura Leda S.R.L. din Cluj Napoca.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Costel Ovidenie

Domnul deputat Costel Ovidenie, o interpelare. Poftiți, aveți cuvântul.

   

Domnul Costel Ovidenie:

Mulțumesc, doamna președinte.

Interpelarea este adresată domnului Ion Codruț Sereș, ministrul economiei și comerțului, și solicit o explicație în scris privind întreruperea finanțării contractului semnat între firma Locked Martin S.U.A. și Societatea Romaero S.A. București.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna deputat Lia Olguța Vasilescu, o interpelare depusă în scris.

 
  Gabriela Nedelcu

Doamna deputat Gabriela Nedelcu. Două interpelări. Aveți cuvântul.

   

Doamna Gabriela Nedelcu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Cele două interpelări se adresează domnului ministru Gheorghe Barbu, ministru al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Subiectul interpelării este disperarea pensionarilor, stârnită de procesul de recalculare a pensiilor.

Prin această interpelare sunt purtătoarea de cuvânt a domnului Pătrașcu Petre, care se străduiește de șapte luni să obțină o adeverință din care să rezulte salarizarea obținută în perioada 1986 și 1999.

A doua interpelare se intitulează: "Persoanele cu handicap sunt în atenția actualului Guvern?" Și solicit precizarea termenului când va crește indemnizația persoanei cu handicap, deoarece în anul 2005 această indemnizație nu a fost indexată și aceste persoane sunt profund afectate de actualele creșteri de prețuri și mai ales de noul regim de acordare a medicamentelor compensate.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Filonaș Chiș

Urmează domnul deputat Filonaș Chiș. Vă rog, aveți cuvântul. O interpelare prezentați.

   

Domnul Filonaș Chiș:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Două interpelări, dar ...

 
   

Doamna Daniela Popa:

Așa erați trecut aici cu o singură interpelare.

 
   

Domnul Filonaș Chiș:

În sinteză este vorba de o interpelare adresată domnului ministru Gheorghe Flutur. Este o situație fără precedent la nivelul direcțiilor generale pentru agricultură. Nu numai că s-au schimbat directori executivi, dar acum, printr-un ordin al dânsului, se schimbă, practic, din funcție, tot ceea ce înseamnă cadre de conducere, directorii adjuncți și șefii de servicii.

Nu numai atât, dar un lucru incalificabil este faptul că, printr-o notă care a fost transmisă direcțiilor generale pentru agricultură acestora li se încetează și raporturile de serviciu.

Sigur, oamenii își vor căuta dreptatea în instanță, dar eu îl întreb, cu tot respectul cuvenit, pe domnul ministru Gheorghe Flutur cum motivează această decizie de o gravitate nemaiîntâlnită?

Redau textul paragrafului din nota 3.478: "Începând cu data de 16.06, directorii executivi vor emite decizii de încetare a raporturilor de serviciu pentru persoanele sus menționate".

Eu, sincer, nu cred că procedând într-o astfel de manieră abuzivă și de dispreț față de oameni și legi, renunțând la unii dintre cei mai buni specialiști, domnul ministru și structurile pe care le coordonează vor reuși să realizeze obiectivele cuprinse în programul de guvernare și care condiționează, așa cum știm cu toții, vital intrarea României în Uniunea Europeană. Sesizez, totodată, cu aceste aspecte, de încălcare gravă a legislației în vigoare și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Rog răspuns în scris.

A doua interpelare o adresez domnului ministru Cinteză de la Ministerul Sănătății.

La Zalău, printr-un parteneriat româno-olandez s-a realizat un modern centru de recuperare, tratament și îngrijire, investiție cu o valoare de peste 2 milioane euro.

Această investiție este destinată copiilor și vârstnicilor cu diferite dizabilități. Ea are, în principal, pe lângă alte dotări, o secție de recuperare medicală pentru copii, cu 60 de paturi, și o secție de recuperare adulți, cu 30 de paturi. Și, practic, circa 250 de persoane beneficiau lunar de asistență în această unitate spitalicească, ambulatoriu și îngrijire la domiciliu.

Activitatea centrului a fost aprobată prin avizul Ministerului Sănătății, începând cu data de 22.03.2004 și a beneficiat de finanțare din Fondul național unic de asigurări de sănătate.

La această dată, însă, activitatea acestui centru de recuperare și tratament, atât de necesar locuitorilor județului este complet blocată, Casa județeană de asigurări de sănătate Sălaj refuzând să mai plătească serviciile prestate în cadrul centrului.

Îl rog pe domnul ministru Cinteză ca, împreună cu Casa națională de asigurări de sănătate, să analizeze de urgență situația creată și să găsească soluțiile de finanțare, pentru ca activitatea să fie reluată cât mai repede posibil. Menționez și faptul că, în caz contrar, sunt periclitate și alte proiecte cu partenerii olandezi, cum ar fi Centrul de formare continuă a adulților, Centrul de terapie ocupațională, Parc pentru copiii cu handicap, Tânărul fermier. Aceasta pe de o parte, iar, pe de altă parte, eu cred că și credibilitatea țării va avea de suferit, în colaborare cu acești parteneri din occident. Rog răspuns scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Urmează domnul deputat Marius Iriza, o interpelare depusă în scris.

Domnul deputat Bogdan Cantaragiu, interpelare depusă în scris.

Tot în scris au depus interpelări domnii deputați Nicolae Popa, o singură interpelare; domnul deputat Tudor Mohora, două interpelări; domnul deputat Ion Stan, două interpelări; domnul deputat Sanda Victor, o singură interpelare; domnul deputat Mircea Costache, două interpelări.

Cu aceasta, ședința noastră de astăzi s-a încheiat.

Vă mulțumesc. O seară bună.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 20,05.

 
       

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 9:41
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro