Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.74/06-06-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 30-05-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

 

Ședința a început la ora 16,35.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Petre Popeangă și Gheorghe Albu, secretari.

Domnul Adrian Năstase:

Vreau să remarc entuziasmul dumneavoastră pentru lucrările în plen și să adăugăm la acest entuziasm poate și o invitație din partea liderilor de grup, care să-i invite pe colegi în sală. Am încercat cu sirene, cu apeluri, n-am reușit foarte mult.

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, și vă anunț că din totalul celor 331 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 250; sunt absenți 81 de colegi și participă la alte acțiuni parlamentare 8 deputați.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru examinare și întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, inițiată de domnii senatori Gheorghe Funar, Iorga Nicolae,Verginia Vedinaș, Moisiuc Viorica, Ilie Petrescu, Valentin Dinescu, Viorel Dumitrescu, Constantin Găucan și domnii deputați Ioan Aurel Rus, Marius Iriza, Petru Călian, Ștefan Baban, Adrian Moisoiu, Ion Mînzînă, Tudor Marcu, Vlad Hogea, Daniel Ionescu, Anca Petrescu, Dumitru Dragomir, Dan Zamfirescu, membri ai Grupurilor parlamentare ale P.P.R.M.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz -Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

2. Propunerea legislativă pentru înființarea Oficiului Român pentru Supravegherea Achizițiilor Publice, inițiată de domnul senator Marius Marinescu, membru al Grupului parlamentar al Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L. - P.D."

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru muncă și protecție socială;

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2005.

Cameră decizională: Senatul

3. Propunerea legislativă privind înființarea satelor Nicolești, Foi și Ciba prin reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș, inițiată de domnul deputat Kerekes Károly, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond -Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 9 iunie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante, adoptat de Senat în ședința din data de 23 mai 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2005 privind modificarea alin.(2) și (3) ale art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, adoptat de Senat în ședința din data de 23 mai 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond -Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize -Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare Comisia juridică, de disciplină și imunități;

Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege privind dezvoltarea infrastructurii, dotărilor și altor cheltuieli în vederea îmbunătățirii activității de administrare a veniturilor bugetare, adoptat de Senat în ședința din data de 23 mai 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz -Comisia juridică, de disciplină și imunități;

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, inițiat de doamna deputat Daniela Popa, membră a Grupului parlamentar al P.C., adoptat de Senat în ședința din data de 23 mai 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond -Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru muncă și protecție socială; Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, inițiată de domnii senatori Pete Ștefan, Puskás Valentin Zoltán, membri ai Grupului parlamentar al U.D.M.R., respinsă de Senat în data de 23 mai 2005.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; Comisia pentru industrii și servicii; Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și serviciispecifice; Comisia juridică, de disciplină și imunități;

Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

9. Propunerea legislativă privind modificarea limitelor teritoriale ale municipiului Galați și ale comunei Smârdan, județul Galați, inițiată de domnul deputat Emil Strungă, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2005

Cameră decizională: Senatul.

10. Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Gura Ialomiței, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu, inițiată de doamna senator Maria Petre, membră a Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L. - P.D." și domnul deputat Marian Hoinaru, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 iunie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", adoptat de Senat în ședința din data de 23 mai 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond urmând a elabora un raport comun -Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități;

Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

12. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițiată de doamna senator Maria Petre, domnul senator Petru Nicolae Ioțcu, membri ai Grupului parlamentar al Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L. - P.D." și domnii deputați Radu - Cătălin Drăguș, Aurel Olărean, membri ai Grupului parlamentar al P.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru muncă și protecție socială; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 2 iunie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 9:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro