Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.74/06-06-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 30-05-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local al municipiului Hunedoara (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 177/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Trecem mai departe.

Stimați colegi,

Trecem la următorul text. Proiectul de Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local al municipiului Hunedoara.

Din partea inițiatorilor dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul vicepreședinte Gyerkó László.

Domnul Gyerkó László:

Mulțumesc.

Proiectul de lege are ca obiect transferul cu titlu gratuit a pachetului de acțiuni reprezentând 99,99% din capitalul social al S.C. Ecosid S.A. Hunedoara, din proprietatea privată a statului și administrarea AVAS, în proprietatea privată a Muncipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local Hunedoara.

AVAS susține proiectul de lege, în sensul transferului cu titlu gratuit a mai sus menționatului pachet de acțiuni, având în vedere că un astfel de demers va conduce la dezvoltarea economiei regionale și totodată la recuperarea creanțelor pe care bugetul local le deține față de această societate.

Susținerea acestui demers își are fundamentul în solicitarea Consiliului local Hunedoara, care a aprobat prin Hotărârea nr. 163 din 2004 preluarea în administrarea sa cu titlu gratuit a pachetului de acțiuni, deținut de AVAS la S.C. Ecosid S.A. Hunedoara, considerând că un asfel de demers va genera pe plan regional creșterea de investiții în zonă, prin atragerea de capital privat român sau străin și totodată posibilitatea creării de noi locuri de muncă.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond are cuvântul domnul Mihai Tudose, președintele comisiei.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulament, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul de Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și administrarea AVAS, în proprietatea privată a Municipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local al Municipiului Hunedoara, Camera Deputaților, fiind cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere și avizul Consiliului Legislativ.

Datorită faptului că transferul cu titlu gratuit al acțiunilor din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a unității administrativ teritoriale nu este reglementat decât în cazul societăților de gospodărire comunală, a fost necesară elaborarea acestui proiect de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin. 1 din Constituție, Cameră decizională fiind Camera Deputaților.

În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri, ca Proiectul de Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și administrarea AVAS, în proprietatea privată a Municipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local al Municipiului Hunedoara să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma adoptată de Senat.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Vasile Cosmin Nicula:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș dori să fac propunerea de retrimitere a acestui proiect de lege la comisie, spre dezbatere și reanalizare, în folosul și în beneficiul locuitorilor Municipiului Hunedoara, nu în folosul unei clientele politice a primarului Municipiului Hunedoara, reprezentat astăzi aici de unii colegi mai tineri parlamentari.

Motivând următoarele: Societatea Comercială Ecosid a înregistrat profit, iar AVAS, prin persoana domnului vicepreședinte, astăzi aici, a beneficiat de 2,2 miliarde dividende. Și atunci întrebarea se pune în felul următor: de ce AVAS cedează cu titlu gratuit, cu atâta lejeritate o societate comercială care a înregistrat profit?

În al doilea rând, în expunerea de motive nu se vorbește nimic despre patrimoniul societății și despre activele societății. Cum se face acest transfer și care sunt metodele de transfer gratuit din partea AVAS către un consiliu local?

În speță, solicit plenului Camerei Deputaților retrimiterea acestui proiect de lege, spre dezbatere și analizare Comisiei economice, pentru ca să reformulăm un alt proiect de lege care să fie în beneficiul locuitorilor Municipiului Hunedoara și a județului Hunedoara, nu în beneficiul primarului Municipiului Hunedoara și al clientelei sale politice.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea P.S.D.-ului).

Domnul Adrian Năstase:

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna deputat Ridzi.

Doamna Monica Maria Iacob Ridzi:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cred că la mine se referea colegul meu din Hunedoara, când spunea că sunt colegi mai tineri care reprezintă primarul Municipiului Hunedoara.

Doresc să-i reamintesc domnului coleg că nu reprezint primarul Municipiului Hunedoara, ci îi reprezint pe toți cetățenii Municipiului Hunedoara.

În al doilea rând, ca și parlamentar de Hunedoara și dânsul ar fi trebuit ca și parlamentar tot ales în Circumscripția nr. 22 Hunedoara să cunoască bine această problemă. Eu pot să vă asigur că o cunosc și vă vorbesc în deplină cunoștință de cauză. Lucrurile sunt cât se poate de simple. După câte știți, nucleul cu adevărat productiv al fostei Societăți Siderurgica Hunedoara s-a privatizat, dar noul proprietar a cumpărat, însă, numai partea funcțională a societății. Ruinele refuzate de noul proprietar constituie patrimoniul Societății Ecosid S.A., înființată în martie 2004, societate în care statul deține 99,9% din acțiuni.

În momentul privatizării Societatea Siderurgica avea o datorie de 212 miliarde lei la bugetul local.

Pentru a face oferta mai atractivă, guvernul de atunci a șters datoriile acesteia, promițând municipalității recuperarea banilor datorați prin valorificarea activelor de la Ecosid.

Aceasta este și intenția acestui proiect de lege înaintat de Guvern, practic un act reparatoriu față de Consiliul local Hunedoara, în administrarea căruia se transferă cu titlu gratuit pachetul de acțiuni al Societății Ecosid, al cărei capital social nu reprezintă nici jumătate din datoriile siderurgiei față de Municipiul Hunedoara.

Partidul Democrat consideră oportun acest act normativ din trei motive: în primul rând statul își diminuează patrimoniul neproductiv; în al doilea rând, Primăria Hunedoara își recuperează parțial creanțele. Și nu în ultim rând, se poate trece la ecologizarea terenului, la repunerea acestuia în circuitul economic.

Mai mult, de menționat este că pentru ecologizarea acestui teren, administrația locală Hunedoara a identificat surse de finanțare printr-un program Phare în valoare de 5 milioane de euro. Devenind acționar principal la Ecosid, Municipiul Hunedoara poate trece efectiv la realizarea acestui program, ceea ce pentru noi constituie un argument în plus pentru susținerea prezentului act normativ.

Prin urmare, nu pot fi de acord cu retrimiterea la comisie, consider că s-a dezbătut suficient. Și, mai mult, dacă nu s-ar vota astăzi acest proiect de lege, s-ar pierde cei 5 milioane de euro care ar putea fi obținuți printr-un proiect din cadrul programului Phare.

Vă mulțumesc. (Câteva aplauze).

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În comisie am dezbătut destul de larg acest lucru și eu n-aș mai repeta argumentația făcută mai înainte de antevorbitoarea mea. Aș dori să subliniez un aspect pe care l-am spus și în comisie: dacă noi punem la îndoială buna credință a unui consiliu local, atunci greșim.

Deci, nu putem aprioric să spunem că vor să facă cutare sau cutare treabă nelegală. În comisie, inclusiv colegii de la P.S.D. au fost de acord cu varianta aceasta, bine, au fost două voturi împotrivă, însă, ca să nu creăm un precedent, v-aș ruga să votați propunerea.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Vă rog, domnule deputat. Foarte scurt, ca drept la replică.

Domnul Vasile Cosmin Nicula:

Voi fi foarte scurt, domnule președinte.

Vreau să-i fac cadou colegei mele din Hunedoara, atât raportul privind activitatea Ecosid, cât și bilanțul societății, după ce-l voi trage la xerox să-l fac cadou și reprezentantului AVAS, să observe și dânșii că această societate a înregistrat profit.

Vreau să fac o scurtă precizare: Consiliul local, prin primarul Municipiului Hunedoara nu putea să beneficieze de un fond de finanțare structural sau străin, atâta timp cât nu are un patrimoniu, nu are un activ.

Deci, îmi pare rău să constat astăzi aici că reprezentantul primarului Municipiului Hunedoara în Parlament dezinformează cu atâta ușurință. Și cu atât mai mult, păcat că în Parlamentul României primarii își trimit mandatarii, care să susțină cauze pierdute.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea P.S.D.-ului).

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Nicolăescu.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă bucur că sunt deputați tineri în Parlament, mă bucur că au spirit de inițiativă, mă bucur că doresc să se afirme, dar m-aș bucura să facă tot acest lucru bazându-se pe lucruri reale și nefăcând politică ieftină.

M-aș aștepta la acești tineri să vină, într-adevăr, cu prospețime, să vină cu curățenie sufletească, să vină cu mintea limpede și să nu facă afirmații politicianiste.

Toată lumea a înțeles, din păcate, că acest proiect de lege nu urmărește decât să facă un lucru bun pentru Municipiul Hunedoara. (Câțiva deputați de la P.S.D. fac agitație în sală).

Dar, colegii noștri politizează, din păcate, acest subiect și dumnealor consideră că dacă se comportă în acest fel, politic, ar putea să blocheze un proiect de lege. Ei blochează, de fapt, activitatea unei comunități locale, nu blochează activitatea unui ales local, indiferent ce culoare politică are acesta. Acest lucru nu înțeleg acești parlamentari și este bine să învețe.

Ca atare, vă propun să luați în considerare, în continuare, procedura pe care am început-o, de legiferare a acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea P.N.L.-ului).

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vreau să-l rog pe colegul lider de grup de la P.N.L. să aibă bunătatea ca pe viitor să se abțină să ne dea lecții și să-l anunț că dacă are nevoie să facă asemenea afirmații în fața unor colegi, mâine este grupul de rugăciune și se potrivește perfect ceea ce ne-a spus. (Aplauze din partea P.S.D.-ului).

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mărturisesc că am fost surprins de modul de a contracara un proiect legislativ care vine în fața Camerei Deputaților, după ce el a mai fost o dată adus aici, retrimis la comisie. Și a fost trimis la comisie, cred, pentru a se clarifica anumite probleme, comisia a considerat că trebuie să revină în dezbatere și să intrăm în procedurile normale.

Stimate coleg deputat al P.S.D., vă mărturisesc că am făcut 8 ani de parlamentar și nu am auzit niciodată ca în Parlamentul României să existe colegi care sunt reprezentanții cuiva. Eu cred că și Constituția, și legile electorale, sunt foarte clare. Nu am auzit! Dar s-ar putea ca dumneavoastră să aveți astfel de parlamentari și atunci să-i vedem. Nu cred că, colega mea a făcut altceva decât datoria de reprezentant al comunităților din județul Hunedoara, din Circumscripția Hunedoara. Și știu că la fel de bine vine în fața noastră, a Camerei, cu probleme care sunt ale Văii Jiului și a altor comunități din județul Hunedoara. Nu a făcut altceva decât să-și desfășoare o activitate în conformitate cu atribuțiile pe care le are ca parlamentar și ca reprezentant al unei circumscripții. Hunedoara face parte din Circumscripția Hunedoara.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, este ultima intervenție, după aceea doresc să revenim la procedură.

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte și stimați colegi,

Cred că ne este greu să acceptăm un suflu nou în Parlament! "Acești copii"... Nu, acești copii sunt deputați, care au aceleași drepturi ca toți deputații din această sală și poate că o dezbatere pe un suflu nou ne face plăcere și ne revigorează și ne creează posibilitatea să privim lucrurile cu realism în continuare. Așa că să le dăm voie celor doi tineri de la organizația de tineret, fie de la PD, fie de la PSD, au o dispută importantă și să le dăm voie să o poarte.

Și sigur, vom vota așa cum credem de cuviință și așa cum realitatea trebuie să reflecte acest proiect de lege.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Vă rog să revenim la substanța dezbaterii noastre. Până la urmă, problema este de a judeca între un proiect local, care încearcă să pună în valoare, ca să spun așa, resturile de la un gigant cu picioare de lut, și aspectele care țin cumva de chestiuni practice, materiale, financiare, care, sigur, se evidențiază în relația cu AVAS-ul. Veți judeca ce este mai important în a hotărî în legătură cu proiectul de lege.

Domnule deputat, (Se adresează domnului deputat Cătălin Micula:) am o rugăminte: când vorbesc, să luați loc în bancă și să faceți liniște! Încerc să clarific sensul votului și încerc să clarific sensul acestei dezbateri! E foarte bine că ne dăm replici, învățăm cu toții, dar, până la urmă, ceea ce este important este să decidem cum este mai bine pentru un oraș, pentru un județ, pentru o structură industrială pe care am încercat cu toții să o salvăm, într-un fel sau altul! Deci, vă rog foarte mult să ne concentrăm asupra acestor aspecte!

Deci, am încheiat dezbaterile generale, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Începem cu titlul legii.

Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 90 de voturi pentru.

Împotrivă? 54 de voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 90 de voturi pentru, 54 împotrivă și 1 abținere, titlul legii a fost aprobat.

Trecem la art. 1.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

De fapt, aceasta este esența proiectului de lege. Deci, veți ține seama când votați de argumentele prezentate.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 90 de voturi pentru.

Împotrivă? 56 de voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 90 de voturi pentru, 56 împotrivă și 1 abținere, art. 1 a fost aprobat.

Art. 2. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 90 de voturi pentru.

Împotrivă? 56 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Art. 2 a fost aprobat.

Art. 3. Dacă sunt observații? Nu sunt. Îl supun votului.

Cine este pentru? 90 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 56 de voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 abținere, 56 de voturi împotrivă, 90 pentru, art. 3 a fost aprobat.

Votul final îl vom da mâine, la orele 11,00.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 7:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro