Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.74/06-06-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 30-05-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005

12. Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea satului Seuca în componența comunei Gănești, județul Mureș (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 141/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Trecem mai departe.

Propunerea legislativă privind înființarea satului Seuca în componența comunei Gănești, județul Mureș.

Din partea inițiatorului, vom avea comentariile inițiale.

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea satului Seuca în cadrul comunei Gănești, județul Mureș, desființat ca efect al Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a României. Satul a fost contopit cu satul Gănești, reședință de comună.

Din punct de vedere istoric, așezarea este una dintre cele mai vechi și importante din zona Târnavei Mici, prima atestare datând încă din anul 1314.

Desființarea satului, respectiv contopirea acestuia cu satul Gănești, s-a făcut fără voia cetățenilor, care astăzi solicită ca acest sat să-și redobândească identitatea și denumirea, însă, rămânând în componența comunei Gănești.

Conform recensământului populației din anul 2002, localitatea are un număr de 1356 de locuitori. Infrastructura satului se compune din grădiniță, școală generală, cămin cultural, dispensar uman cu medic de familie. În sat există 4 biserici de diferite confesiuni. În ce privește activitatea economică, ponderea o constituie activitatea zootehnică, prin Ferma zootehnică S.C. Grivco S.A.

Consiliul local al comunei Gănești, ținând cont de cererile repetate ale locuitorilor fostului sat Seuca, prin Hotărârea nr. 15/4 februarie 2004, a decis înființarea satului Seuca, prin reorganizarea satului Gănești, reședință de comună, cu rămânerea satului Seuca ca parte componentă a comunei Gănești.

Accentuez că înființarea satului Seuca nu înseamnă modificare limitelor comunei Gănești, drept urmare, nu este necesară supunerea acesteia referendumului local. E suficientă hotărârea acestei reorganizări de către consiliul local al comunei Gănești. În acest sens a fost avizată propunerea de către Consiliul Legislativ.

Având în vedere considerentele arătate, supun analizei și dezbaterii plenului această inițiativă legislativă, rugându-vă să o adoptați în forma amendată de către comisie, potrivit propunerilor făcute de Consiliul Legislativ.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei sesizate în fond? Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Traian Constantin Igaș:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii în procedură obișnuită, avizării în fond și întocmirii raportului asupra Propunerii legislative privind înființarea satului Seuca în componența comunei Gănești, județul Mureș.

Propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 27 de deputați din 27.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi și comisia propune adoptarea propunerii legislative. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Comisia propune o modificare a titlului legii, de fapt, o mai bună formulare și supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1. Vă rog să vedeți propunerile comisiei, care sunt mai mult pentru a asigura rigoare textului și uniformitate de redactare.

Supun art. 1 votului dumneavoastră, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De asemenea, art. 2, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este vorba de o lege organică, așa că votul final îl vom organiza mâine.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 21:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro