Andrian-Sirojea Mihei
Andrian-Sirojea Mihei
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.74/06-06-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 30-05-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005

18. Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către deputații:  
  18.4 Andrian Sirojea Mihei
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Domnul deputat Adrian Mihei.

Domnul Andrian Sirojea Mihei:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Interpelare adresată doamnei Monica Macovei, ministrul justiției, și prezentată în ședința Camerei Deputaților din data de 30 mai 2005.

Obiectul interpelării: aplicarea neunitară de către Oficiul Național al Registrului Comerțului a dispozițiilor privind înmatricularea societăților cu obiect de activitate cod CAEN 7411, activități juridice.

Prin Ordinul nr.601 al președintelui Institutului Național de Statistică din 26 noiembrie 2002 a fost actualizată clasificarea activităților din economia națională CAEN, cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr.29/2002, de modificare a Regulamentului Consiliului Comunității Economice Europene nr.3037/1990 privind nomenclatorul activităților din comunitatea europeană NACE.

Astfel, noua clasificare a introdus noi clase de activități, printre care și cea având codificarea 7411 - activități juridice. Această clasă include: reprezentarea juridică a intereselor unei părți împotriva alteia, fie sau nu în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe juridice, cu sau fără persoane care sunt membre ale baroului de avocați, consultanță și reprezentare în procese civile, consultanță și reprezentare în procese de crimă.

Prin statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.684/2004, corp profesional ce-și desfășoară activitatea în conformitate cu dispoziția Legii nr.514/2003, la art.21 a fost creată posibilitatea exercitării profesiei de consilier juridic în cadrul unei societăți comerciale, înființată în temeiul Legii nr.31/1990.

În baza adresei nr.60A/22.06.2004, Ministerul Justiției - Serviciul relații cu publicul și cooperare cu organizații nonguvernamentale - a solicitat Curții de Apel București un raport care să privească constituirea de societăți comerciale ce au ca obiect activități juridice, cod CAEN 7411.

În urma analizei și verificărilor dispuse de conducerea Curții de Apel București, printr-un corp de judecători-inspectori, s-a întocmit referatul nr.872/889/S/2004 care concluzionează: "Profesia de avocat poate fi exercitată în baza Legii nr.51/95". Singura excepție prevăzută de legiuitor este cea menționată în Legea nr.255/2004, de modificare a Legii nr.51/1995, în conformitate cu care consilierii juridici, art.21 din Statutul profesiei de consilier juridic, pot constitui societăți în baza Legii nr.31/1990, având ca obiect unic de activitate activități juridice, cod CAEN 7411, caracterul acesteia fiind acela al unei societăți profesionale".

Deoarece în Municipiul Constanța orice încercare de înmatriculare a unei societăți având ca obiect de activitate "activități juridice cod CAEN 7411" este respinsă, motivat de faptul că prin legea specială se interzice desfășurarea activităților juridice și specifice profesiei de avocat într-un alt cadru, vă solicit să-mi comunicați punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu această situație și de asemenea să-mi explicați cum ar trebui procedat cu cele peste 100 de societăți, deja înmatriculate, cu acest obiect de activitate, pentru că a început să se practice un turism profesional al celor care-și înmatriculează societăți în județele în care Registrul Comerțului permite acest lucru.

Vă depun alăturat următoarele înscrisuri ce atestă susținerea afirmată în interpelare: extras din Ordinul nr.601/2002 privind clasificarea activelor din economia națională; Încheierea nr.11.362/10.02.2005 pronunțată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, de respingere a celei privind desfășurarea de activități juridice (cod CAEN 7411); Încheierea nr.473/21.02.2005 pronunțată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, de admitere a cererii privind desfășurarea de activități juridice (cod CAEN 7411); Referatul nr.862/889/2004 al judecătorului inspector Doina Popescu; Tabloul special al societăților profesionale, înmatriculate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București; Decizia nr.361/11.04.2005 pronunțată de Curtea de Apel Alba-Iulia în dosarul nr.1046/2005. Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Interpelare din partea domnilor deputați Romeo Raicu și Mihai Stănișoară, depuse în scris. Domnul deputat Vasile Pușkaș, interpelare depusă în scris. Domnul deputat Constantin Niță, de asemenea interpelare depusă în scris. Domnul deputat Ioan Munteanu: trei interpelări depuse în scris. Domnul deputat Eugen Bejinariu: două interpelări depuse în scris. Domnul deputat Iulian Iancu - două interpelări depuse în scris.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 3:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro