Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.74/06-06-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 30-05-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 și respectiv la București la 15 decembrie 2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
 
see bill no. 186/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Zagreb, la 18 noiembrie 2004, respectiv la București, la 15 decembrie 2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/98 pentru Ratificarea acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul Cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la Washington, la 23 ianuarie 1998.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul secretar de stat Mircea Alexandru.

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Doamnelor și domnilor deputați,

Acordul de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.21/1998, cu modificările și completările ulterioare, a fost semnat pentru a asigura finanțarea proiectului general al Cadastrului și publicității imobiliare, astfel încât România să fie sprijinită pentru a realiza sistemul de cadastru și publicitate imobiliară, care urmează să asigure dezvoltarea pieței terenurilor, creșterea investițiilor private în agricultură, construcții și industrie, și care va pune bazele unui sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață imobiliară.

Având în vedere faptul că, în textul ordonanței menționate anterior, se precizează faptul că beneficiarii împrumutului sunt: Ministerul Justiției și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cardiografie, dar și schimbările structurale și instituționale intervenite în domeniul ulterior, au fost necesare modificări ale textelor inițiale.

Astfel, prin amendamentul supus aprobării, au fost desemnate noi autorități competente care să dețină autoritatea și responsabilitatea în realizarea proiectului și în utilizarea sumelor. În speță, este vorba despre Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și publicitate imobiliară.

Totodată, prin proiectul de lege sunt reglementate condițiile și procedurile prin care sumele necesare și bunurile achiziționate deja în cadrul proiectului se transferă de la Ministerul Justiției la Ministerul Administrației și Internelor.

Vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei, domnul președinte Tănăsescu.

Domnul Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței nr.21/1998, ordonanță care a fost elaborată pentru Ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul Cadastrului general al publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari, semnat în același an, 1998, în ianuarie 23, la Washington.

Principalul obiectiv al proiectului Cadastrului general și publicității mobiliare constă în sprijinirea României în realizarea sistemului de cadastru și publicitate imobiliară.

Acest proiect de lege, domnule președinte și stimați colegi, vine de fapt să unifice, din punct de vedere instituțional, unitatea de implementare, și anume: în momentul aprobării lui, în anul 1998, erau două entități și anume: Ministerul Justiției și această organizație a Cadastrului, care vine acum și unifică cele două instituții, dând posibilitatea unei mai bune implementări, unitatea de management fiind la ora actuală în cadrul Ministerului Internelor și Administrației.

Acest proiect de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi în cadrul comisiei. Comisia propune dumneavoastră și plenului aprobarea în forma inițiată de Guvern a acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Începem cu titlul legii.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi titlul legii a fost aprobat.

Trecem la conținutul legii.

La art. I dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul II.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul III. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului. Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul IV.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este vorba de o lege ordinară. Supun votului dumneavoastră textul final al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 23:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro