Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.74/06-06-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 30-05-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2005

9. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
 
see bill no. 170/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare să facă propunerile regulamentare.

Are cuvântul președintele comisiei.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cinci minute, cu trei minute.

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră propunerile comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul?

Are cuvântul domnul Gyerkó László, vicepreședinte.

Domnul Gyerkó László (vicepreședinte AVAS):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect abrogarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale și transformarea de drept a acțiunilor nominative de control ale statului în acțiuni ordinare.

Potrivit prevederilor art. 34 Guvernul are opțiunea de a păstra o acțiune nominativă de control al statului și a exercita drepturile ce decurg din această calitate, în cazul privatizării societăților comerciale, rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome și în cazul altor societăți comerciale de interes strategic.

AVAS susține proiectul de lege, în sensul abrogării articolului sus menționat, având în vedere necesitatea asigurării compatibilității legislației interne cu dreptul comunitar, în contextul în care în cadrul reuniunii din data de 24 noiembrie 2004 de la Bruxelles s-a solicitat României abrogarea în mod expres a art. 34, întrucât, conform legislației primare europene, toate restricțiile la libera circulație a capitalurilor sunt interzise, iar din acest punct de vedere, acțiunile nominative de control ale statului constituie un obstacol la efectuarea de operațiuni de capital.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor dorește să ia cineva cuvântul? Da, vă rog, din partea Grupului Partidului Conservator. Aveți cuvântul.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vroiam să vă spunem că noi, cei din Partidul Conservator, nu numai că vom vota în favoarea acestui proiect de lege, dar îl considerăm și un proiect deosebit de oportun. Considerăm că, astfel, România vine și își îndeplinește obligațiile pe care și le-a asumat, vizând implementarea principiilor guvernanței corporative, considerăm un prim pas spre normalitate, o normalitate în care statul nu mai este un alt tip de acționar, ci este un acționar ca toți ceilalți.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Din partea comisiei?

Domnul Mihai Tudose:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege care face obiectul discuției noastre.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect abrogarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 44 din 1998, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a solicității exprese a Uniunii Europene, în cadrul reuniunii din data de 24 noiembrie 2004 de la Bruxelles.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin. 1 din Constituție.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La dezbaterea acestui proiect a participat în calitate de invitat domnul Gyerkó László, vicepreședinte. Au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 23, iar comisia a hotărât în unanimitate adoptarea prezentului proiect de lege.

În consecință, vă propune adoptarea acestui proiect.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi titlul legii a fost aprobat.

Articolul I. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul II. Sunt observații? Nu sunt.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară. Supun votului dumneavoastră textul legii în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 7:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro