Vasile Filip Soporan
Vasile Filip Soporan
Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.76/07-06-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 31-05-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2005

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.54 Vasile Filip Soporan - intervenție cu titlul "Școala aplicată și economia de succes";

Domnul Vasile Filip Soporan:

Doresc să prezint o declarație politică intitulată "Școala aplicată și economia de succes".

În perioada în care universul economic al întreprinderilor se prezenta ca un sistem aproape închis, ansamblul funcțiilor ce determină dinamica lor intrinsecă erau în relație de interdependență controlabilă, mai mult sau mai puțin pronunțate.

Abilitatea de a stăpâni disfuncționalitățile firmei cerea competențe specifice a căror decizie se baza pe informații din interiorul ei. Acum societățile comerciale se văd nevoite să evolueze într-un mediu concurențial tot mai complex și mai imprevizibil care trebuie cunoscut, dominat și folosit. Astfel că obținerea unor avantaje concurențiale durabile nu mai este condiționată atât de resursele lor clasice - tehnice, umane, administrative etc., cât de relațiile firmei cu furnizorii, clienții, competitorii etc. Pentru a supraviețui, întreprinderile trebuie să cunoască nu numai nevoile consumatorilor, ci și condițiile și regulile competiției, strategiile partenerilor, slăbiciunile și susținerea fiecăruia dintre ei, ca și influența forțelor externe lor.

Așa că noile caracteristici ale mediului economic au făcut ca informația să ajungă o "avere" strategică. Iar pentru cei care reușesc să obțină o informare punctuală, în mod sistematic și în timp util, ea devine o resursă care asigură o capacitate de dezvoltare superioară.

Dacă în perioada de creștere și dezvoltare societățile comerciale își pot permite să ignore concurența, mai apoi ele nu reușesc să prognozeze decât unele în detrimentul altora. Cu toate acestea, de regulă, conducerea firmelor nu consacră înțelegerii concurenței și a condițiilor care le asigură menținerea pe piață atâta atenție și eforturi materiale și nemateriale pe cât ar trebui. Adesea, se consideră că este suficientă confruntarea zilnică pe piață pentru a-și cunoaște concurenții și, ca atare, nu se conștientizează nevoia construirii unui sistem propriu de supraveghere a pieței și de adaptare rapidă la cerințele ei. Dar, chiar și firmele care întreprind ceva în această direcție își dozează obiectivele în mod variabil și își ponderează în mod diferit rentabilitatea, cucerirea cotei de piață, cash-flow-ul, avansul tehnologic și imaginea.

Managerii de succes, însă, și-au pus în mod particular problema să descifreze lumea în care firma produce, pentru a se asigura o evoluție rapidă și eficientă și și-au reconsiderat strategia informației. Ei au trecut de la prelucrarea informației legată de propria întreprindere, obținută prin "veghea" tehnologică și comercială, la "Inteligența Economică".

În acest caz, apare nevoia creării și declanșării unui ansamblu de acțiuni, de tehnici și instrumente de căutare, prelucrare, analiză, difuzare și folosire a informației utile întreprinderii pentru a-și ridica potențialul de adaptare la mediu precum și capacitatea de operare eficientă, specifice reușitelor în afaceri.

Desfășurarea unor operațiuni de supraveghere și de acțiune asupra mediului concurențial, pentru a asigura unor firme românești supraviețuirea, iar altora o situație de superioritate decisivă față de concurență, presupune deținerea unor cunoștințe sistematice. Deoarece, în momentul de față, nu există suficienți specialiști în acest domeniu propun crearea cadrului organizatoric pentru a putea forma studenților capacitatea de cunoaștere și înțelegere a coordonatelor mediului concurențial, astfel încât să poată acționa pentru a obține avantajele scontate specifice economiei de piață.

Activitățile care dau conținut conceptului de "Inteligență Economică" au ajuns să se individualizeze și să se extindă în așa măsură, încât, în toate țările dezvoltate din punct de vedere economic, s-au constituit într-un domeniu de activitate de sine stătător. "Inteligența Economică", definită concis ca un instrument în care informația devine acțiune sau permite acțiunea eficientă, s-a impus și este recunoscută ca o disciplină și ca o meserie căutată, apreciată, aflată în expansiune rapidă în toate țările cu economie performantă.

Fără a exagera cu nimic, afirm cu toată convingerea că "Inteligența Economică" este una din condițiile sine qua non ale succesului oricărei întreprinderi, dar și a păstrării independenței economice a țării noastre, atâta cât a mai rămas din ea. În ce privește avantajele care ar putea să le obțină de pe urma introducerii, în premieră pe țară, a acestei subspecializări, cred că nu se cuvine să aduc argumentele suplimentare.

Având în vedere înțelegerea și deschiderea de care am constatat că dați dovadă, vă solicit, domnule Mircea Miclea, ministru al învățământului și cercetării, o analiză asupra oportunității introducerii în programele școlare și universitare a unei discipline intitulate "Inteligența Economică" și înființarea unei specializări cu acest titlu în cadrul învățământului postuniversitar. România are nevoie de întreprinderi de succes, iar succesul este dat și de modul în care specialiștii se formează și aplică cunoștințele care au devenit baza dirijării afacerilor într-o economie concurențială.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 27 mai 2019, 1:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro