You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 31-05-2005

Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2005

2. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 137/2005

 

- pauză -

 

(În continuare, lucrările ședinței sunt conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Petre Popeangă și Gheorghe Albu, secretari)

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi, rog liderii grupurilor să invite în sală toți colegii.

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților. Vă anunț că, din totalul celor 331 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări 207. Sunt absenți 124. Participă la diverse acțiuni parlamentare 8 colegi.

Intrăm în ordinea de zi. Urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

Am întrerupt ieri lucrările la nivelul dezbaterilor generale referitoare la Propunerea legislativă de modificarea alin.1 din art.32 din Ordonanța nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic.

Au existat unele comentarii în legătură cu textul ordonanței, cu textul din propunerea legislativă și aș vrea să îi întreb pe reprezentanții comisiei dacă s-a ajuns la un punct de vedere, era o neclaritate de redactare.

Vă rog, domnule deputat Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Urmare discuțiilor de ieri și a propunerilor domnului deputat conservator Sergiu Andon, prin care dânsul spunea că trebuie să continuăm dezbaterile pe marginea acestui proiect de lege, pentru că el este foarte important. În primul rând, că s-a schimbat structura fondului forestier de la stat la privați, trebuie să venim cu măsuri ferme de protejare și de exploatare a acestui fond forestier.

De aceea, în urma discuțiilor pe care le-am avut în comisie și cu reprezentantul ministerului, domnul secretar de stat Lupu, am convenit la reformularea proiectului de lege pentru a delimita foarte clar ce înseamnă "pagubă", am eliminat cuvântul respectiv și articolul ar suna cam în felul următor, la articolul unic, alin.2: "Tăierea, distrugerea sau scoaterea din rădăcini fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național sau din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, deținător sau de către oricare altă persoană, dacă valoarea arborilor, puieților sau lăstarilor este de cinci ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, sau dacă valoarea este sub această limită, dar fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de doi ani, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani, sau cu amendă.

Deci, aceasta este reformularea textului respectiv pe care vi-l supunem spre dezbatere și vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al Guvernului și, de asemenea, al inițiatorului. Deci, dacă se acceptă...

Vă rog, domnule secretar de stat.

Dacă această formulă este acceptabilă și pentru guvern.

Domnul Vasile Lupu (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Amenajării Rurale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă se înlocuiește substantivul "pagubă" cu sintagma "valoarea arborilor, puieților sau lăstarilor" în text, așa cum a fost formulat la Comisia de agricultură a Camerei Deputaților, Ministerul Agriculturii este de acord.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, este o măsură necesară, știm cu toții lucrul acesta. Mă bucur că s-a găsit o soluție pentru alin.1, nu alin.2; ați spus alin.2.

Deci, în aceste condiții, vă propun să trecem la dezbaterea pe articole.

Începem cu titlul propunerii legislative. Dacă sunt observații. Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În ceea ce privește articolul unic, supun votului dumneavoastră formularea acestui articol, în varianta propusă astăzi de către comisie, cu amendamentul pe care și l-a însușit sau l-a acceptat și reprezentantul Guvernului.

Cine este de acord? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este vorba de un proiect de lege organică, așa că vom reporta votul final după ora 11, odată cu celelalte proiecte de legi care sunt supuse votului în cadrul plenului la orele 11.

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Aș vrea să salutăm prezența în aula Parlamentului a delegației parlamentare cehe condusă de domnul Václav Nájemnik, vicepreședinte al Comisiei de petiții a Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe. (Aplauze)

Ne face plăcere să-i salutăm pe colegii noștri în vizită la București. Sunt absolut convins că prin această vizită vom putea să întărim relațiile la nivel parlamentar și, de asemenea, un parteneriat politic tradițional în care are și o șansă deosebită de a se dezvolta în condițiile în care cele două țări vor fi, sperăm, mă refer la România de data asta, și membre ale Uniunii Europene.

Sigur, din partea Republicii Cehe putem să învățăm foarte mult în ceea ce privește relația dintre Parlament și Guvern în chestiuni legate de afacerile europene și, de asemenea, să vedem cum funcționează Parlamentul național în condițiile în care țara este membră a Uniunii Europene.