Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 30-09-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 1996

5. Informare: proiecte de lege înregistrate la Biroul permanent

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Trecem mai departe. Dacă domnul Gavra nu mai are nici o observație, atunci vă propun în continuare să acceptați introducerea pe ordinea de zi generală a Camerei și a altor inițiative legislative care au fost depuse la Biroul Permanent.

1. Propunerea legislativă privind asigurarea protecției sociale a personalului din activitatea de construcții, cariere, balastiere și poligoane de prefabricate în aer liber, în timpul întreruperii lucrului pe perioada 1 noiembrie - 31 martie, inițiată de domnul deputat Constantin Gheorghe Avramescu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2. Propunerea legislativă privind protecția specială a persoanelor bolnave de diabet zaharat, inițiată de domnul deputat Ioan Adrian Vilău.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale, inițiată de domnul deputat Alexandru Athanasiu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

4. Propunerea legislativă privind recalcularea și majorarea pensiilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, inițiate de 4 deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale și pensii, inițiată de domnul deputat Ioan Cătălin Iamandi.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

6. Propunerea legislativă privind reînființarea Societății "Cultul Eroilor", inițiată de domnul deputat Teodor Vintilescu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7. Proiectul de Lege privind contul general de execuție a bugetului de stat pe anul 1993, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun cu Comisia pentru buget și finanțe a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr. 4, 7 și 8/1996 ale Comitetului mixt privind amendamentele la Acordul de comerț liber dintre România și statele Asociatiei Europene ale Liberului Schimb (AELS), ratificat prin Legea nr. 19 din 6.04.1993, adoptat de Senat în ședința din ziua de 24 septembrie 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută, de pe piața internă, adoptat de Senat în ședința din ziua de 24 septembrie 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine, adoptat de Senat în ședința din 24 septembrie 1996.

Cu acest proiect au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la programele de asistență economică, tehnică și în domenii conexe, adoptat de Senat în ședința din 24 septembrie 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1996 privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea participării România la construirea combinatului de produse cu conținut de nichel plus cobalt, de la Las Camariocas, Republica Cuba, adoptat de Senat în ședința din ziua de 24 septembrie 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor semnat la București la 9 septembrie 1994, adoptat de Senat în ședința din ziua de 24 septembrie 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru învățămînt, știință, tineret și sport; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate de către reprezentanțele diplomatice ale României, adoptat de Senat în ședinta din ziua de 24 septembrie 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

15. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, reexaminat și adoptat de Senat în ședința din ziua de 25 septembrie 1996.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată Comisia juridică, de disciplină și imunități.

16. Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996, adoptat de Senat în ședința din ziua de 12 septembrie 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17. Am început, de fapt, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara la data de 16 septembrie 1996, adoptat de Senat în ședința din ziua de 26 septembrtie 1996, proiect cu care a fost sesizat, în fond - Comisia pentru politică externă, iar pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru care s-a acoptat procedura de urgență.

18. Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaților și soldatilor din Ministerul Apărării Naționale ca urmare a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, adoptat de Senat în ședința din ziua de 25 septembrie 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

19. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Spania privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la București la 29 aprilie 1996, adoptat de Senat, în ședința din ziua de 25 septembrie 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități: pentru avize: - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru politică externă.

20. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Erevan la 25 martie 1996, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget-finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În continuare, pe ordinea de zi avem trecut proiectul de Hotărâre a Camerei privind organizarea Centrului de informare, documentare și studii parlamentare.

Dacă sunt observații privind acest proiect de hotărâre? Dacă nu, începem cu titlul hotărârii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? - Unanimitate.

Art.1. Dacă sunt observații?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? - Unanimitate.

Art.2. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? - Unanimitate.

Art.3. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? - Unanimitate.

Art.4. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? - Unanimitate.

Art.5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? - Unanimitate.

Art.6.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? - Unanimitate.

Art.7. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? - Unanimitate.

Art.8.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? - Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Anexa.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? - Unanimitate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 4:32
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro