Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 02-10-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 1996

3. Dezbateri: proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Trecem acum la proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997.

Aveți în dosare Nota de fundamentare privind bugetul, care este semnată de către cei 4 chestori.

Aș vrea să îl invit pe domnul președinte Brânzei să prezinte raportul Comisiei pentru buget finanțe și bănci.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În cursul zilei de ieri, conform sesizării primite de la Biroul Permanent al Camerei Deputaților a proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997, comisia a avut o întrevedere cu inițiatorii și cu reprezentanți ai Ministerului de Finanțe. Au fost purtate discuții pe marginea prevederilor din proiectul de hotărâre. Dumneavoastră trebuie să știți că inițial Biroul permanent a stabilit pe baza propunerilor făcute de către Biroul Permanent, cifre prevăzute pentru bugetul Camerei pe 1997, înaintate, conform legii, Ministerului de Finanțe pentru o discuție de principiu înainte de a stabili și a discuta în Camera Deputaților proiectul de buget al Camerei pe 1997. Sigur că Ministerul de Finanțe a prevăzut o altă cifră orientativă, pe baza căreia să se poarte discuții, a nivelului cheltuielilor în anul următor. Biroul Permanent a ținut într-o oarecare măsură seamă de aceste prevederi ale Ministerului de Finanțe. Sigur, nu s-a putut încadra conform necesităților și propunerilor avute în vedere pentru buna desfăsurare a activității Camerei Deputaților și a parlamentarilor în circumscripțiile electorale și sunt prevăzute sume mai mari decât cele ale Ministerului de Finanțe, care a venit cu propunere pentru bugetul Camerei pe 1997. Acest proiect de buget al Camerei Deputaților știți prea bine că el trebuie să fie discutat și aprobat de către Cameră pentru a putea fi cuprins apoi de către Ministerul de Finanțe în proiectul bugetului de stat ce urmează a fi dezbătut și în Camera Deputaților, conform metodologiei noastre și la termenul care este prevăzut de lege.

Comisia noastră, în urma discuțiilor care au avut loc ieri, a întocmit un raport în a cărui posesie dumneavoastră cred că ați intrat. Nu a venit cu modificări față de cifrele care sunt prevăzute în proiectul de hotărâre și, ca atare, vi-l supune pentru analiză, dezbtere și aprobare în cursul zilei de astăzi.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi, dacă dorește cineva să participe la dezbaterea generală? Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul hotărârii. Dacă sunt observații ? Dacă nu, supun votului titlul hotărârii.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.1. Dacă sunt observații ? Domnul secretar de stat Nicușor Constantinescu.

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Mergând pe minima rezistență, noi ne-am făcut o propunere pentru buget pe care am transmis-o tuturor ordonatorilor principali de credite, pornind de la două elemente. Adică, indicele creșterii prețurilor apreciat ca de la media anului 1996 la media anului 1997 la 24%, creșterea reală, care nu depășește 5%, sau indicele de prețuri decembrie 1996-decembrie 1997, care reprezintă 20%. În acest cadru general trebuie să ne circumscriem cu bugetul anului 1997.

Desigur că dumneavoastră hotarâți asupra bugetului Camerei Deputaților, potrivit legii. Efortul financiar va fi extrem de mare și înseamnă că noi trebuie să facem undeva, cunoscând că avem aceleași constrângeri asupra finanțării deficitului bugetar, presiuni în sensul diminuării altor sectoare ale economiei naționale cu vocație bugetară.

Dar nu pentru acest lucru am venit. Am venit pentru art.1 cu rugămintea ca, în condițiile în care bugetul se va aproba la nivelele prevăzute în hotărâre, să îmi îngăduiți să vă rog ca transferurile pentru contribuții și cotizații să fie înscrise, potrivit regulilor stabilite, în cadrul cheltuielilor totale și, de asemenea, în cadrul cheltuielilor curente pentru că altfel, dacă noi luăm acest buget pe care îl aprobați dumneavoastră ca un modul și îl înscriem în bugetul de stat, ne-ar crea foarte mari greutăți în a respecta regulile și topica raportării către toate organismele financiare internaționale și către statistica guvernaamentală.

De aceea, eu vă propun ca totalul cheltuielilor să fie de 165.768.300 din care la Camera Deputaților, 49.271.300. Corespunzător, să se modifice și anexa la bugetul respectiv. Adică, potrivit structurii clasificației noastre bugetare, cheltuielile privind transferurile se încadrează în cheltuielile curente, alături de cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, subvenții, transferuri și pe urmă, separat, avem o linie de cheltuieli de capital.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul președinte Brânzei.

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Observația este foarte corectă. Sigur că pe total nu se va influența dacă se va accepta proiectul de hotărâre sub forma globală, cheltuieli curente, cheltuieli de capital. Deci, în structură trebuie modificat, aceste transferuri să intre la capitolul de cheltuieli curente pentru a respecta clasificația bugetară cu care suntem deja obișnuiți și cu care se lucrează în evidența financiar-contabilă.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră art.1 cu modificarea acceptată de către comisie și cu modificarea corespunzătoare în final a anexei nr.1.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.2. Dacă sunt observații ? Aveți o observație. Vă rog.

Domnul președinte Brânzei.

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi cer scuze că intervin pentru, că în cadrul art.1 există un alineat care face trimitere și la anexa 2 din prezentul proiect de hotărâre. Având în vedere cele pe care le-am acceptat pe baza observațiilor făcute de domnul secretar de stat, v-aș ruga să facem intervențiile respective și pe celelalte anexe ca să nu mai intervenim eventual la fiecare anexă dacă se pune în discuție.

Domnul Adrian Năstase:

De acord. Vom ține seama deci de incidența votului anterior asupra tuturor anexelor.

Art.2. Dacă sunt observații ? Domnul secretar de stat Nicușor Constantinescu.

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Corelat cu observația acceptată deja, la art.2 alin.2 ar trebui cheltuielile curente să se stabilească la suma de 49.271.300 și să introducă un nou alineat, "c", cu transferuri de 287.300.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte Brânzei, sunteți de acord ? Da.

Supun votului dumneavoastră art.2 cu propunerile acceptate de către comisie.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

La art.3 dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.4. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.5. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.6. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.7. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.8. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.9. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.10. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.11. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.12. O observație din partea domnului secretar de stat Nicușor Constantinescu.

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni,

Art.12, într-adevăr, este foarte departe de cheltuielile curente pe care le-ați aprobat și parcurs deja. Am propunerea ca eventual să se facă numai un amendament, în sensul completării, "cotizațiile și contribuțiile Parlamentului la organismele internaționale sunt în sumă de 287.300 mii lei, incluse în cheltuielile curente pentru anul 1997."

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte Brânzei, de acord ? Da.

Supun la vot art.12 cu completarea acceptată de către comisie.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.13. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.14. Sunt trecute anexele. Supun la vot anexa nr.1.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Anexa nr.2 o supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Anexa nr.3 o supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Anexa nr.4 o supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Supun votului art.14.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate. Supun votului proiectul de hotărâre, în ansamblu.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, facem o pauză de 5 minute și vom relua lucrările după această scurtă pauză.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 avril 2021, 20:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro