Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 02-10-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 1996

6. Dezbateri: propunere legislativă privind Statutul personalului didactic

Domnul Marțian Dan:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi în perioada 1-3 octombrie și ar urma să reluăm dezbaterea referitoare la propunerea legislativă privind statutul personalului didactic.

Așa cum știți, este un proiect de lege de dimensiuni mari. Domnul deputat Teodor Vintilescu mi-a atras atenția asupra faptului că intenționează să intervină pentru a supune Camerei Deputaților discutarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1996 privind regimul deductibilității sumelor plătite cu titlu de salarii și alte drepturi salariale, care figurează la noi la Capitolul II al ordinii de zi, la punctul 4.

Îl rog pe domnul deputat Vintilescu, dacă dorește să intervină? A dispărut, vedeți?

Domnul deputat Negoiță.

Domnul Florin Negoiță:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu aș încerca să vă conving ca, pe ultima sută de metri, chiar dacă prezența lasă mult de dorit, să dezbatem ceea ce este la punctul 2 pe ordinea de zi și anume, de fapt, să continuăm dezbaterile la statutul cadrelor didactice.

Cred că nu mai are rost să subliniez importanța acestui statut. Prezentarea profesorilor universitari prin intermediul televiziunii, prezența lor în jurul Parlamentului eu cred că subliniază acest lucru, dar mai ales nevoile școlii și demnitatea cadrului didactic impun acest lucru și, în primul rând, aș dori să fac o critică severă colegilor care nu mai sunt prezenți cam de la începutul sesiunii, de la 2 septembrie, în Parlament și în special președintele Comisiei pentru învățământ, ori se ascunde cu bună voie, ori nu dorește finalizarea acestui statut, ori înseamnă că nu mai are loc pe liste. Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Depinde ce loc.

Domnule Negoiță, eu cred că nu este nici un fel de dificultate să continuăm dezbaterea problemelor legate de statutul personalului didactic, pentru că Ordonanța de urgență despre care v-am vorbit este alcătuită din trei articole. Dar eu nu vreau, din acest punct de vedere, să intervin. Mie mi-a transmis această chestiune domnul Vintilescu. Întrucât domnul Vintilescu nu este aici și nu poate susține această chestiune, evident că ne apucăm și continuăm examinarea proiectului de Lege privind statutul personalului didactic.

Rog și eu Comisia pentru învățământ să-și ocupe locul aici. Va veni și inițiatorul.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă propun să luăm o pauză de 15 minute, timp în care sperăm să se recompună și Comisia pentru învățământ. O să facem în așa fel încât să vină și reprezentanții Ministerului Învățământului. Chiar dacă nu sunt inițiatori și ne găsim în prezența unei propuneri legislative elaborată în cadrul Comisiei pentru învățământ, este bine să ascultăm și punctul lor de vedere.

Pauză, 15 minute.

- pauză -

Domnul Marțian Dan:

Rog pe domnii chestori să invite pe toți deputații în sală.

Reluăm dezbaterile la proiectul de Lege privind statutul personalului didactic.

În ultima noastră ședință am examinat Capitolul II, intitulat "Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control" și am examinat acele articole care sunt incluse în Secțiunea I, al cărei titlu este "Funcțiile de conducere".

Urmează să continuăm cu examinarea Secțiunii a II-a, care este intitulată "Funcțiile de îndrumare și control" și urmează la rând articolul 25.

Dacă în legătură cu titlul propus pentru Secțiunea a II-a sunt probleme, observații? Nu sunt.

Vă supun, atunci, votului titlul Secțiunii a II-a, care figurează la punctul 67 din raportul inițial al comisiei. Cine este pentru adoptarea titlului Secțiunii a II-a? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat titlul Secțiunii a II-a.

Articolul 25, pe care urmează să-l examinăm, are unele propuneri de amendare pe care le conține raportul suplimentar al comisiei și am să vă rog să va uitați la punctul 12 din acest raport suplimentar.

Dacă sunt și alte observații în legătură cu acest articol? Nu sunt. Atunci, vă rog să fiți de acord să examinăm propunerile pe care le conține raportul suplimentar.

La litera a, după textul "La inspectoratele școlare" urmează două puncte și avem formulat în raportul inițial: "inspector școlar de specialitate". Partea finală "de specialitate" se propune a fi suprimată și să fie doar titulatura "inspector școlar".

Supun votului dumneavoastră această propunere de suprimare a sintagmei "de specialitate" de la prima liniuță de la litera a. Cine este pentru, vă rog? Mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt. A fost aprobată această propunere.

Vă rog să vă uitați la lit.b), la Ministerul Învățământului, două puncte, a doua liniuță: "inspector principal de specialitate", se propune a fi suprimat. Da, domnule Dabu?

Domnul Romulus Dabu (din banca comisiei):

Da.

Domnul Marțian Dan:

Trebuie suprimat acest text și cel care urmează după el - "inspector", da?

Domnul Romulus Dabu (din banca comisiei):

"Inspector" rămâne, de la alte funcții. Rămâne "inspector general și alte funcții echivalente".

Domnul Marțian Dan:

Deci, "La Ministerul Învățământului sunt următoarele funcții: inspector general, inspector, alte funcții echivalente." Da?

Doamna secretară de stat, care este părerea dumneavoastră?

Doamna Ecaterina Andronescu (din lojă):

Fără inspectori, "inspectori generali și alte funcții".

Domnul Marțian Dan:

Așa rezultă, dar eu l-am întrebat pe domnul Dabu dacă suprimăm și liniuța a treia sau nu.

Doamna Ecaterina Andronescu și domnul Romulus Dabu (din bancă):

Da, da!

Domnul Marțian Dan:

Bun.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu (de la prezidiu):

"Și alte funcții echivalente."

Domnul Marțian Dan:

Așa și scrie, dar se propune, mă rog, suprimarea cuvântului "echivalente".

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu (de la prezidiu):

Echivalente? Nu se poate!

Domnul Marțian Dan:

Așa propune comisia.

Haideți, prima dată, să ne pronunțăm în legătură cu suprimarea liniuței a doua "- inspector principal de specialitate" și liniuța a treia "- inspector". După aceea rămân "alte funcții", dar dumneavoastră propuneți eliminarea precizării "echivalente".

Mai întâi să luăm o decizie în legătură cu eliminarea liniuței a doua "inspector principal de specialitate" și liniuței a treia "inspector".

Ministerul este de acord? - Da.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a celor două liniuțe și a textului+ aferent lor, așa cum l-am citit.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată propunerea comisiei.

Acum, vă rog să ne precizați dacă rămîne: "alte funcții echivalente", cum avem noi aici, pentru că dumneavoastră propuneți suprimarea cuvântului "echivalent".

Domnule Dabu, domnul Ovidiu Petrescu pune această întrebare: dacă eliminăm "echivalente" din sintagma "alte funcții echivalente" și rămâne "alte funcții", dânsul întreabă cum determinăm noi alte funcții?

Domnul Romulus Dabu:

Propunerea comisiei s-a bazat pe următorul argument. Dacă am lăsa ca toate celelalte funcții să fie echivalente, multe din funcțiile din minister sunt administrative: șef de serviciu, director, director general - nu toate sunt echivalente cu cea de inspector, care trebuie să fie profesionist și să controleze în teren sistemul de invatamant. Celelalte sunt funcții administrative.

Dacă, la un moment dat, este necesară înființarea unei noi funcții la nivelul structurii din minister lăsăm libertatea ministerului să instituie o altă funcție, dacă va fi necesară vreodată. Deocamdată, celelalte funcții din minister sunt administrative, deci nu intră în cadrul personalului didactic. Pentru multe dintre ele pot să fie oameni care nu sunt cadre didactice, care nu sunt profesioniști în învățământ și atunci ei trebuie să aibă această posibilitate, la nivelul ministerului, să-și numească manageri buni pentru fiecare din tipurile de funcții și sectoare pe care le are ministerul.

Deci, noi am numit aici, pentru personalul didactic, numai inspectorii care se ocupă de procesul de învățământ, și nu toate celelalte funcții.

Structura ministerului, ca atare, este stabilită de Guvern, cu tot felul de funcții, posturi, denumiri în care nu ne amestecăm noi, la nivelul Statutului personalului didactic. Deci, Guvernul este cel care hotărăște alte feluri de funcții, în afară de cele care țin strict de controlul procesului didactic.

Domnul Marțian Dan:

Aceasta este motivația pentru care în partea finală, din sintagma "alte funcții echivalente", se propune suprimarea cuvântului "echivalente".

Mai sunt observații în legătură cu această propunere? Nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, de eliminare a cuvântului "echivalente".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată propunerea privind amendarea părții finale de la lit.b).

Am epuizat aspectele legate de art.25.

Vă consult, totuși, mai sunt alte observații? Nu.

Îl supun votului, așa cum rezultă în urma examinării și aprobării amendamentelor.

Cine e pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitatea voturilor exprimate a fost aprobat.

Trecem la următorul articol, 26. Este o propunere de amendare a textului la pct.1, pe care o conține raportul suplimentar; la pct.13 al acestui raport este această propunere de amendare.

Dacă sunt observații în legătură cu acest art.26?

Da, domnul deputat Ștefan Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Onorate fotolii goale,

Un profesor de odinioară, urcându-se la catedră și observând că amfiteatrul era cam gol, a exclamat dojenitor: "Observ printre dumneavoastră pe unii care lipsesc!". În aceeași situație mă aflu și eu. Unii colegi lipsesc pentru că nu sunt pe listele de candidați, alții, dimpotrivă, pentru că sunt pe listele de candidați. Mă rog, fiecare după cum devine!

Am venit la microfon pentru a cere înlocuirea sintagmei "cadre didactice", prezentă la alin.1 și 2, prin expresia "personal didactic", așa cum s-a adjudecat de altfel în multe articole anterioare. Și întrucât expresia "cadre didactice" va mai apărea de aici încolo în multe alte locuri, vezi de pildă art.34, 37, 38, 40, 43 etc, vreau să relev de pe acum că ea reprezintă o venerabilă rămășiță a limbii de lemn, cu o vechime de jumătate de secol, care nu o face însă mai puțin vulnerabilă la o sumară privire critică. S-a spus la început "cutare lucrează în cadrul învățământului" sau "în cadrele învățământului", și tot astfel "în cadrele justiției", "în cadrele armatei" ș.a.m.d. De aici, din rațiuni de comoditate, s-a ajuns apoi, cu referire la persoane, la expresia "cadrele didactice", "cadrele militare" etc., dar formula rămâne vicioasă din start și, oricât de înrădăcinată ar fi în limbajul oral, ea nu poate fi acceptată în limbajul legislativ. Va trebui s-o înlocuim pretutindeni cu sintagma "personal didactic" sau, eventual, "membri ai personalului didactic". Cu atât mai mult mi se pare inacceptabil singularul "cadru didactic", care transformă omul în obiect, cum de altfel s-a și izbutit în cursul unui lung interval de timp.

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă mai sunt în legătură cu art.26?

Domnul Asztalos Ferenc.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu am depus un amendament la comisie referitor la alin.3. Din cauze obiective, atunci când în cadrul comisiei s-au discutat aceste amendamente am lipsit, deci, sincer vă spun nu știu poziția oficială a comisiei față de amendamentul pe care l-am formulat.

Să fiu mai concret, alin.3 sună în felul următor: "În județele cu învățământul în limbile minorităților naționale structura inspectoaratelor școlare cuprinde și un număr corespunzător de inspectori școlari pentru acest invatamant, în condițiile stabilite la alin.1 și 2".

Noi am considerat că dacă textul rămâne în varianta actuală, deci "și un număr corespunzător" este o formulare foarte subiectivă, rămâne la latitudinea unor persoane de a decide numărul persoanelor care vor fi reprezentanții minorităților în cadrul inspectoarelor școlare. Și pentru a elimina acest subiectivism, eu m-am gândit că n-ar strica și ar îmbunătăți acest text, dacă după cuvântul "inspectoarele școlare cuprinde" ar urma "proporțional cu structura populației școlare minoritare" și textul curge în continuare așa cum s-a propus și în comisie.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Am să vă dau în scris amendamentul.

Domnul Marțian Dan:

Dacă mai sunt și alte observații în legătură cu articolul pe care-l discutăm - 26? Nu sunt.

Deci avem următoarele lucruri. În ceea ce privește alin.1 avem o observație pe care o conține raportul suplimentar, și anume "funcțiile de îndrumare și control", după care să se introducă un text nou, pe care nu-l avem în varianta din raportul inițial: "...din inspectoarele școlare prevăzute la art.25 lit.a) se ocupă prin concurs..." și restul textului curge așa cum îl avem. Sigur că aici intervine propunerea de amendare a domnului deputat Ștefan Cazimir, constând în înlocuirea sintagmei "cadre didactice" cu "personal didactic" sau "membri ai personalului didactic" - spunea dânsul - după care, textul până la sfârșit rămâne neschimbat.

Și a doua propunere este a domnului deputat Ferenc Asztalos, pe care ați ascultat-o: "În județele cu învățământ în limbile minorităților naționale structura inspectoratelor școlare cuprinde proporțional cu structura populației școlare minoritare un număr corespunzător de inspectori școlari pentru acest învățământ, în condițiile stabilite la alin.1 și 2". Eu am reținut, recunosc, numai ideea de la dânsul, nu și formularea și exact locul în care propune să fie, mă rog, inclusă această sugestie de amendare.

Acestea sunt cele două probleme care s-au ridicat.

Rog acum punctul de vedere al inițiatorului și Ministerul Învățământului dacă dorește să-și spună opinia, să facă acest lucru.

Doamna secretar de stat Ecaterina Andronescu are cuvântul.

Doamna Ecaterina Andronescu:

În legătură cu propunerea domnului profesor Ștefan Cazimir, noi am propus și comisia a mers pe ideea de a folosi sintagma "cadre didactice", ca să facem distincție între personalul didactic care nu are funcții de învățământ și personalul strict didactic, care intră în discuție pentru funcțiile de inspector școlar. Dar cred că putem accepta, pentru că în continuare articolul prevede criteriile și gradele didactice și acestea sunt presupuse, practic, numai de cei care lucrează efectiv în învățământ.

În legătură cu a doua propunere, formulată de domnul deputat Asztalos, cred că am pune o condiție care devine restrictivă, pentru că s-ar putea, în aceste condiții propuse de dumneavoastră, să nu avem personal care să îndeplinească condițiile de la alin.1 și 2 și atunci suntem în imposibilitatea de a constitui inspectoratul respectiv.

De aceea, aș merge pe varianta alin.3 sau, poate, cu eliminarea lui totală.

Domnul Marțian Dan:

A întregului alineat?

Doamna Ecaterina Andronescu:

Da, pentru că sunt criteriile de competența prevăzute de alin...

Domnul Marțian Dan:

Păi nu, este o chestiune, totuși, aici.

Domnul Asztalos Ferenc (din banca comisiei):

De eliminat în nici un caz.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Deci, dacă nu se elimină, atunci să rămână așa cum este, pentru că altfel vom fi în imposibilitatea de a constitui inspectoratele județene.

Mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dabu, dacă vreți să ne prezentați acum opinia comisiei în legătură cu cele două propuneri de amendare.

Domnul Romulus Dabu:

Propunerea domnului deputat Cazimir o acceptăm.

Propunerea domnului Asztalos s-a discutat în comisie și n-o acceptăm, din două motive. Există câteva județe în care minoritatea maghiară este covârșitoare ca populație, deci acolo nu vom avea, dacă acceptăm ideea proporționalițății, nici un inspector român, indiferent că ceilalți au sau nu celelalte condiții.

Doi. Avem în România 14 minorități, care sunt de dimensiuni mici și a căror pondere, în foarte multe județe unde sunt, după criteriul pe care-l propune domnul Asztalos, nu le-ar permite niciodată să aibă un inspector în inspectoratul școlar.

Noi am gândit o lege nu numai pentru minoritatea maghiară, ci pentru toate minoritățile din România și credem că textul nostru, mai general, permite rezolvarea problemei pentru toate cele 14 minorități, și nu numai pentru una, omițând pe toate celelalte.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ați ascultat și opinia comisiei. Prima dată am să vă supun votului propunerea de amendare pe care o conține raportul suplimentar la pct.13 referitor la alin.1.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată prima propunere de amendare.

A doua sugestie este a domnului deputat Ștefan Cazimir, unde se propune, tot la alin.1, să fie înlocuită sintagma "cadre didactice" cu "personal didactic"; și atunci, "Funcțiile de îndrumare și control din inspectoratele școlare prevăzute la art.25, lit.a) se ocupă prin concurs de către personalul didactic titular în învățământ cu diplomă de licență sau echivalentă, care îndeplinește..."și facem acordurile corespunzătoare, "criteriile de competență profesională și de moralitate, având cel puțin gradul didactic..." etc.,etc. Da?

Supun votului dumneavoastră această propunere de amendare la alin.1.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și acest amendament.

Vă supun votului alin.1, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abtineri,daca sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Alin.2 n-a suscitat nici un fel de propuneri însă, așa cum spunea domnul Cazimir Ștefan, dacă vom adopta propunerea de amendare a alin.1, în mod corespunzător trebuie să procedăm și la alin.2. Deci, "Funcția de inspector școlar de specialitate pentru învățământul preșcolar și primar se poate ocupa prin excepție de la reglementările prevăzute în alin.1 privind condițiile de studii, de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele..." etc.etc. Aici este marele dezavantaj al formulei, pentru că, vedeți, nu avem pluralul de la personalul acesta didactic, "...cu pregătire pentru treptele de învățământ menționate, care a desfășurat activități metodice..." facem acordul, dacă adoptăm, această chestiune și probabil că va trebui să adoptăm pentru a ne găsi în concordanță terminologică, în unitate terminologică.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru?

Domnul Nicușor Constantinescu, secretar de stat la Ministerul Finanțelor.

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni parlamentari,

Am o remarcă. La art.25, la funcțiile de control, la învățământul preșcolar s-a lăsat numai funcția de inspector. Aici, se reiterează ideea "inspector școlar de specialitate". Am impresia că nu facem legătura între art.26 și articolul precedent, deja votat de dumneavoastră.

Domnul Marțian Dan:

Imediat vă dau cuvântul. Vreau să verific un lucru.

Noi am eliminat, deci, de la art.25 prima liniuță "- inspectori școlari de specialitate", da? și a rămas "inspectori școlari" - a doua liniuță.

Domnule Dabu, vă rog acum să vă spuneți părerea în legătură cu problema ridicată.

Domnul Romulus Dabu:

Strict formal, am putea elimina și de aici "de specialitate". V-aș propune, însă, să lăsăm "de specialitate", pentru că avem la grădinițe educatoare și avem la ciclul primar învățători și un termen generic "de specialitate" capătă aici altă semnificație, fără să între în contradicție cu funcția de inspector, pe care am definit-o fără alte precizări la articolul anterior. Dar se poate elimina acest "de specialitate" și din acest articol fără probleme.

Domnul Marțian Dan:

Da, eu sunt acum puțin derutat, pentru că acolo ați propus eliminarea funcției de "inspector școlar de specialitate" iar aici o mențineți. Nu se poate! Ori revenim la 25, și soluția nu este viabilă, ori eliminăm și de aici, dar nu putem opera cu atâta labilitate în ceea ce privește textul.

Poftiți!

Domnul Romulus Dabu:

Într-o școală generală sau în liceu, inspector de specialitate înseamnă: inspctor de matematică, inspector de fizică etc., la toate disciplinele, în timp ce în acest articol, inspector de specialitate însemnă inspector pentru grădinițe, deci înseamnă educator și înseamnă inspector învățător. De aceea am făcut prin derogare de la alin.1. Dar se poate elimina și de aici specialitatea, pentru că celelalte condiții restrictive rămân valabile și duc la același rezultat.

Domnul Marțian Dan:

Nu știu dacă nu trebuie să revenim la decizia de la art.25, când ați propus eliminarea acelei liniuțe care conținea "inspector școlar de specialitate", știți.

Doamna Andronescu, care este soluția, pentru că va trebui să vedem.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Eu v-aș propune să mențineți decizia pe care ați luat-o, iar aici, la alin.2, putem renunța la "de specialitate". Continuarea acestui alineat explică despre ce este vorba, de care inspectori. Nu? - Inspectori școlari pentru învățământul preșcolar și primar. Deci, este suficient!

Domnul Marțian Dan:

Domnule Gorun, vă rog!

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Sigur, sunt de aceeași părere că trebuia să se mențină propunerea inițiatorului în legătură cu cele două categorii - inspector școlar și inspector de specialitate. Dacă s-a renunțat la inspectorul de specialitate, atunci la acest alineat se poate vorbi de "inspector pentru învățământul preșcolar și primar".

Domnul Marțian Dan:

Așa propune și doamna secretar de stat.

Doamnelor și domnilor, vă propun, deci, suprimarea sintagmei "de specialitate" și textul rămâne în partea inițială: "Funcția de inspector școlar pentru învățământul preșcolar și primar se poate ocupa prin excepție de la reglementările prevăzute la alin.1 privind condițiile de studii, de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele de învățământ menționate, care a desfășurat activități metodice..."etc.

Supun votului propunerea de eliminare a sintagmei "de specialitate".

Cine este pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

A fost aprobată cu majoritate de voturi această propunere.

A doua propunere, decurgând din ceea ce am operat ca modificare la alin.1 înlocuim "cadre didactice" cu "personalul didactic". Deci,"...privind condițiile de studii de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele de învățământ..."etc.

Supun votului această propunere de amendare.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptată și această propunere.

Supun votului dumneavoastră alin.2.

Cine este pentru adoptare?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată.

În legătură cu alin.3 a fost propunerea de amendare a domnului deputat Asztalos Ferenc. Comisia nu a îmbrățișat propunerea de amendare însă eu cred, dacă vă uitați, acolo unde se spune "un număr corespunzător de inspectori școlari" duce undeva în apropiere de ceea ce ați spus dumneavoastră, domnule Asztalos. Deci, "În județele cu învățământ în limbile minorităților naționale, structura inspectoratelor școlare cuprinde și un număr corespunzător de inspectori școlari pentru acest învățământ".

Supun votului textul alin.3, așa cum ni-l propune comisia, și în funcție de aceasta vom vedea dacă mai supun votului propunerea de amendare a domnului Asztalos sau nu.

Cine este pentru eliminarea alin.3 al art.26, în redactarea din raportul inițial al comisiei?

Împotrivă, dacă sunt voturi? 4 voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat și vă supun acum votului art.26, în întregul lui.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? 7 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat și art.26.

Pct.43 din propunerea legislativă se propune a fi eliminat, în ceea ce privește primele trei alineate, iar alin.4 se regăsește, cu modificări, la art.31. Vom vedea, deci, când ajungem acolo.

Supun votului dumneavoastră propunerile de eliminare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat.

Pct.44 din propunerea legislativă. Se propune de asemenea, eliminarea textului. Dacă sunt observații în legătură cu propunerea aceasta? Nu sunt. V-o supun votului.

Cine este pentru adoptarea ei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Punctul următor se referă la art.27 text nou, îl aveți la pct.72 din raportul inițial. Dacă sunt observații în legătură acest articol, redactare, conținut, etc.? Nu sunt. Vi-l supun votului atunci, așa cum figurează la pct.72 din raportul inițial al comisiei.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art.27.

Art.28 este un text nou, îl avem la următorul punct, 73, din raportul inițial al comisiei. Dacă sunt observații în legătură cu el? Domnul deputat Gorun Gheorghe. Aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte, propun ca alin.1 al acestui articol să fie formulat în felul următor: "Concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control prevăzute la articolul 25 lit.a) și b) să se desfășoare după metodologia pentru obținerea gradului didactic definitiv". În aceste condiții, celelalte alineate să fie eliminate, rămânând ca acest concurs să se organizeze la Ministerul Învățământului.

Domnul Marțian Dan:

Domnule Gorun, dați-mi în scris, că n-am reținut la început.

Alte observații dacă mai sunt în legătură cu art.28? Nu mai sunt.

Care este opinia comisiei în legătură cu propunerea formulată de domnul deputat Gorun?

Domnul Romulus Dabu:

Mai întâi, acest amendament ar fi trebuit să ajungă la comisie la vreme și nu a ajuns în timp util, deci, ar trebui să nu ținem seamă de el.

În al doilea rând, amendamentul respectiv ajunge la următoarea situație curioasă: un profesor cu gradul I care vine să ocupe o astfel de funcție, este pus să dea încă o dată examen de definitivat, ceea ce este absurd. Deci, vă propun să rămână textul așa cum l-a propus comisia. Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Doamna Ecaterina Andronescu, dumneavoastră aveți vreo opinie în legătură cu problema aceasta ridicată?

Doamna Ecaterina Andronescu:

Da. Propun să rămână textul formulat de comisie, întrucât examenul de definitivat are un alt sens decât cel pentru ocuparea unui post de inspector.

Domnul Marțian Dan:

Da, vă rog, poftiți la tribună domnule Gorun.

Domnul Gheorghe Gorun:

Eu sunt eminamente surprins sau total surprins de argumentele care se aduc pentru respingerea amendamentelor pe care le propun, total, total surprins. Păi, eu solicit să dea profesorul care candidează la funcția de inspector încă o dată definitivatul? Eu nu solicit aceasta. Eu solicit să știe carte, atât. Vreau să știe carte și dacă nu știe... chiar dacă a luat definitivatul și gradul II și gradul I și... a uitat să mai știe carte, cum să fie inspector? Aceasta este propunerea pe care o fac sau de aceea fac această propunere. Eu nu vreau să-i oblig pe cei care au dat gradul didactic I să dea încă o dată definitivatul. Nici vorbă, dar trebuie să cunoască și atunci când este promovat inspector toată tematica disciplinei respective și aceasta se cere doar la examenul de definitivat. Cum să fie inspector și să-i controleze pe alții, dacă el nu mai știe...? Pentru că se întâmplă și asemenea situații.

De aceea am făcut propunerea, nu pentru a-i face pe profesorii care au trecut prin furcile caudine ale examenelor să mai dea un examen. Dar nu pe toți cer să-i trecem, pe aceia care vor să fie șefi, să fie șefi competenți.

Domnul Marțian Dan:

Da. Dați-mi textul domnule Gorun. Imediat. Domnule Buzatu, doreați sa interveniți?

Domnul Dumitru Buzatu:

Aș mai fi intervenit aici, domnule președinte, pentru a face să prolifereze polemica aceasta dintre domnul Gorun și restul membrilor Camerei Deputaților, dar trebuie să-mi spun și eu opinia, cel puțin în calitate de profesor, cred că nu are dreptate domnia sa în această chestiune. Eu cred că un om care a trecut prin examene pentru dobândirea gradului definitiv, a gradului II, a gradului I și practică meseria aceasta, prin exigențele de zi cu zi ale ei este capabil să ocupe o funcție de inspector fără ca ajungând la gradul I să mai dea o dată examenele necesare definitivatului. Nu este o propunere, zic eu, rezonabilă din partea domniei sale, mai ales că în comisie sunt și atâția profesori care cred că au judecat situațiile acestea în funcție de practica existentă și de nevoile actuale ale învățământului.

Domnul Marțian Dan:

Mai sunt alte observații? Domnul Dabu.

Domnul Romulus Dabu:

Argumentul calității profesionale care ar fi trebuit să aibă altă formulare la domnul Gorun, l-am avut și noi în vedere. În alin.2 al articolului scrie așa: "Candidatul la o funcție de îndrumare și control prevăzută la art.25 lit.b) susține și o probă scrisă în profilul postului pentru care candidează". Deci, dacă este de matematică va susține probă scrisă de matematică, dacă este de română va susține o probă de română, dacă este de chimie... etc., etc. Deci, am avut în vedere această exigență calitativă. Nu cred că este necesar să modificăm textul.

Domnul Asztalos Ferenc (din loja comisiei):

Am eliminat conceptul de inspector de specialitate. Am eliminat funcția de inspector de specialitate.

Domnul Gheorghe Gorun (din bancă):

Lit.b) mai este doar la Ministerul Învățământului.

Domnul Marțian Dan:

Deci, domnul deputat Gorun propune la alin.1 da? să avem următorul text: "Concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control prevăzute la art.25 lit.a) și b) se desfășoară după metodologia pentru obținerea gradului didactic definitiv". Aceasta este propunerea pe care o fac.

Domnul Gheorghe Gorun (din bancă):

Adică să dea examen.

Domnul Marțian Dan:

Și dacă acest lucru va fi aprobat, aceasta înseamnă eliminarea celorlalte litere, da? Bun. Aceasta este propunerea dânsului. Dacă mai sunt observații în legătură cu ea? Nu mai sunt.

Conform Regulamentului, prima dată am să vă rog să vă pronunțați asupra propunerii comisiei privind conținutul, redactarea articolului 28. Aveți la pct.73 din raportul inițial.

Cine este pentru aprobarea în redactarea propusă de către comisie a art.28?

Împotrivă vă rog? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat textul comisiei. Îmi pare rău, dar nu mai pot supune votului propunerea domnului...

Domnul Gheorghe Gorun (din bancă):

Mă supun majorității, domnule președinte.

Domnul Marțian Dan:

Șiu și apreciez acest lucru.

Trecem la următorul punct. Pct.74 se referă la art.29, este, de asemenea, un text nou propus de către comisie.

Dacă în legătură cu el dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului atunci, în redactarea pe care o conține raportul inițial.

Cine este pentru? Aveți la art.29 observații. Vă rog să interveniți, domnule Nicușor Constantinescu.

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte, tot corelat cu art.25, de la corpul de îndrumare al Ministerului Învățământului a fost eliminată funcția de inspector de specialitate.

Domnul Marțian Dan:

...inspectorul principal de specialitate...

Domnul Nicușor Constantinescu:

A rămas numai "inspector general și alte funcții". Și atunci ar trebui corelat și acest text cu textul de la art.25.

Domnul Marțian Dan:

Așa este. Aveți dreptate. Rog comisia să ne atragă atenția peste tot unde trebuie făcută această adecvare, că altfel trebuie să-i dăm o indemnizație de participare la ședință domnului Nicușor Constantinescu, tăind, evident, de la membrii Comisiei pentru învățământ, da? Principiul compensării trebuie sa acționeze.

Domnul Asztalos Ferenc (din loja comisiei):

Revenind la "inspector de specialitate" - ne încurcă toate textele.

Domnul Gheorghe Ana (din bancă):

Vedeți și mai jos; din două în două rânduri apare funcția de inspector de specialitate.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor, vă rog să...

Da, vă rog.

Domnul Asztalos Ferenc:

Stimați colegi,

Doamna ministru,

Eu știu foarte bine ca ceea ce propun este contrar regulamentului, totuși eu aș dori să revenim asupra articolului din care noi am eliminat termenul de "inspector de specialitate". Să ne mai gândim, fiindcă să știți că dacă eliminăm acest concept "inspector de specialitate", concret, pe județe, la inspectorate se vor ivi niște cazuri foarte ciudate și neplăcute, fiindcă atunci lăsăm la latitudinea unui inspector general să decidă: oare va fi cineva inspector de specialitate la matematică sau nu? Poate are un om bun și spune că, domnule, eu nu am nevoie de inspector de matematică sau de limbă română.

Este inadmisibil, e inadmisibil, cum să funcționeze un inspectorat școlar în momentul când nu apar aceste funcții. Nu am observat, deci, de aceea v-am spus, din punct de vedere procedural nu este normal ceea ce vă propun, dar logic eu totuși v-aș propune să revenim, să ne mai gândim, fiindcă vom avea niște cazuri concrete și cazuri neplăcute.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Marțian Dan:

Care este problema, atitudinea comisiei față de această propunere, și a Ministerului Învățământului?

Domnul Romulus Dabu:

Propunerea să lăsăm un singur titlu de "inspector general" acolo, de "inspector" la inspectoratul școlar și de "inspector general" în Ministerul Învățământului a fost făcută de Guvern, în speță de Ministerul Finanțelor, pentru că, conform metodologiei cu care se lucrează, toți vor fi diferențiați pe grade profesionale. Deci, nu este propunerea comisiei. Am acceptat-o ca fiind rațională pentru că altfel s-ar fi diversificat prea mult, dar să-mi permiteți sa vă atrag atenția că în condițiile în care am acceptat "inspector general" și "inspector" la inspectorat, aceasta nu exclude utilizarea termenului de "inspector de specialitate". După câte știu eu, prezumția de nevinovăție sau de corectitudine până la proba contrarie suntem obligați toți sau mai ales noi, parlamentarii, să o aplicăm la toată lumea, inclusiv la inspectorii generali.

Deci, în momentul în care mai departe apare la un moment dat "inspectorul de specialitate", funcția de inspector din inspectoratul școlar este funcția stabilită pe grade, și când spun de specialitate înseamnă că nu oricare, ci cel din domeniu pentru care se face concursul.

În cazul acestui articol, când vorbim de "inspector principal de specialitate", adică noțiunea pe care am eliminat-o, o înlocuim cu "inspector general", dar mai departe "de specialitate" înseamnă de română, de chimie, de fizică, deci, să nu confundăm cele două lucruri, pentru că nu trebuie să eliminăm de peste tot "de specialitate". Ele pot să rămână, dar nu este necesar.

Deci, când am definit la inspectoratul școlar "inspector școlar" aceasta nu înseamnă că acela are o singură specialitate, ci înseamnă că pentru fiecare specialitate este câte unul sau pentru un grup de specialități, în cazul acesta.

Dacă păstrăm noțiunea de "inspector școlar" la inspectoratul școlar, el nu înseamnă că este de un singur fel, el cuprinde toate nevoile pe care le are inspectoratul școlar, deci, vor fi atâția câte specialități sunt și când spun, mai departe, că din inspectoratul școlar se numește în comisie un inspector și îi zic "de specialitate" aceasta are altă semnificație decât denumirea funcției ca atare.

Domnul Marțian Dan:

Domnul Asztalos Ferenc.

Domnul Asztalos Ferenc:

Eu aș avea totuși o întrebare foarte sinceră. Eu știu foarte bine că această propunere de a elimina termenul de "inspector de specialitate" nu a venit și nu putea veni din partea Ministerului Învățământului. Eu sunt convins de această treabă.

Deci, înseamnă că a venit din partea Ministerului Finanțelor și atunci, cu mare respect, aș dori și îl rog pe domnul secretar de stat să-mi dea măcar o explicație. De ce trebuie să încurcăm ceea ce a fost bine și a funcționat normal și să lăsăm la latitudinea arbitrară? Deci, să creăm un haos. Mi se pare că dumneavoastră v-ați gândit la latura financiară a problemei, or, din câte cunosc eu, din punct de vedere al indemnizației, nu există nici o diferențiere între un inspector de specialitate de matematică sau inspectorul care se ocupă cu probleme de personal. Deci, nu înțeleg raționamentul.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor, sunt mai mulți colegi și participanți la lucrările noastre care vor să intervină, o să le dau imediat cuvântul, dar înainte de aceasta vă rog să fiți de acord să luăm o decizie.

Puțin mai înainte, domnul deputat Gheorghe Brânzei, președintele Comisiei pentru buget-finanțe și bănci, mi-a cerut să mă adresez dumneavoastră cu îngăduința ca, comisia pe care o conduce să se poată întruni, să lucreze aici în incinta Camerei pentru a dezbate proiectul de Lege privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la Societățile bancare Dacia Felix și Credit Bank.

Vă consult dacă consimțiți să lucreze în paralel cu noi și dacă va fi nevoie, vom apela la prezența dânșilor aici.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi s-a aprobat cererea pe care a înaintat-o domnul deputat Gheorghe Brânzei.

Reluăm deci, discuțiile pe marginea art.29. Domnul Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu vreau să mai combat pe domnul președinte Dabu, pentru că sper că îl va combate domnul Gorun în ceea ce va spune domnia sa în legătură cu "inspectorul de specialitate" și în titulatura de "inspector" ca atare, pentru că cel puțin din punct de vedere al organizării actuale avem două tipuri de inspectori: inspectori teritoriali, pentru care este mai puțin importantă specialitatea, și inspectori de specialitate, pentru care este foarte importantă specialitatea aceasta, pentru că ei se ocupă de problemele obiectului respectiv. Dar, în sfârșit, sper că domnul Gorun va spune mai bine, însă mie mi-a trezit nedumerirea art.29, datorită numărului mare de persoane care trebuie să participe la concursul pentru ocuparea unei funcții de îndrumare și control. Sunt 5 persoane, dintre care, cel puțin vreo 3-4 trebuie să vină din afară, chiar un inspector școlar de specialitate dintr-un alt județ. Deci, trebuie să se plătească diurne, să fie scos de la lucru inspectorul respectiv pentru a se ocupa de numirea unui inspector într-un inspectorat dintr-un anumit județ.

Eu cred că un număr de trei persoane... dacă este suficient un număr de trei persoane într-o comisie de acordare a gradului definitiv sau a altui grad didactic, eu cred că aici ar fi absolut suficient un număr de trei persoane, inspectorul școlar general, un profesor universitar sau reprezentantul ministerului și un metodist, aceasta ar fi la alegere. Deci, aceștia și un metodist ar fi arhisuficienți pentru a organiza o comisie în fața căreia să fie susținut examenul acesta de ocupare a funcțiilor de îndrumare.

Domnul Marțian Dan:

Domnule Gorun, înțeleg că v-ați pus de acord cu domnul Buzatu, da?

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte, și eu cred că este necesar să se revină la art.25 și să se prevadă această funcție de "inspector de specialitate". În inspectoratele școlare există inspectori de personal, au existat inspectori teritoriali, și aceasta era o funcție, după părerea mea, foarte foarte eficientă pentru învățământ și există și alte asemenea titulaturi de inspectori. Susținerea domnului președinte, profesor universitar Dabu, ne duce la situația în care vor fi necesare o mulțime de norme metodologice pentru interpretarea statutului personalului didactic. Dacă nu se face precizarea în această lege că este vorba de inspectori școlari, și aceia pot să fie cei cu personalul sau inspectori teritoriali, dacă se va mai face această funcție, depinde de Ministerul Învățământului, de nevoile învățământului într-o anumită etapă, atunci "inspectorul general" poate să ducă pe aceste posturi de inspectori care devin de specialitate, oameni din aceeași specialitate, nu are nici un fel de restricție prin lege dacă nu vin aceste norme de interpretare, or, noi ne-am obișnuit cu normele, de fapt legile le facem așa... ca să fie. Mai tari sunt normele de interpretare a legilor respective. Aceasta într-un rând.

În al doilea rând, eu nu cred că trebuie să fim timorați de intervenția Ministerului Finanțelor în această chestiune. Evident, dumnealor sunt cu banii, tot timpul vor face presiuni asupra noastră să dăm cât mai puțini bani, cât mai puține funcții pe statul de funcțiuni, să fie norme cât mai mari, să fie salariați cât mai puțini în învățământ etc. Noi trebuie să fim călăuziți însă de prevederile Legii învățământului, de nevoia reformării învățământului și desfășurării unui învățământ de calitate.

De aceea, vă rog, domnule președinte, să apelați la Cameră, dacă colegii noștri sunt dispuși să revină la acest art.25 și să rețină propunerea inițiatorului de nominalizare a "inspectorilor de specialitate". Mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu. Domnul Gheorghe Ana are cuvântul acuma.

Domnul Gheorghe Ana:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne,

Stimați domni,

După părerea mea, trebuie să tranșăm problema acestui "inspector de specialitate", fiindcă această noțiune se regăsește în tot cuprinsul, de acum înainte, cel puțin a următoarelor articole.

Eu pledez pentru menținerea funcției de "inspector de specialitate" și separat a "inspectorului școlar" sau dacă vreți dumneavoastră a "revizorului școlar", cum vreți să-i spuneți.

"Inspectorul de specialitate" nu încurcă, după părerea mea, absolut deloc problemele finanațelor.

În ceea ce privește așezarea pe orizontală și pe verticală, pe gradații și pe trepte, Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu are decât să o facă, în funcție de ierarhizarea vechimii, experienței, a locului, funcției ș.a.m.d., dar a preciza că este "inspector de specialitate", arată că el este inspector pentru specialitatea a), pentru specialitatea b) și mai avem în vedere și altceva, că în învățământul problematizat avem nevoie încă de inspectori care să coordoneze activitățile practice.

Iată că și acest lucru impune existența acestei individualizări a funcției de control.

Alături de "inspectorul de specialitate" funcționează evident, "inspectorul școlar general", nu general ca ierarhie, ci "inspectorul școlar", de personal, dacă vrem să-i spunem și de acum înainte "inspector de personal", care, după părerea mea, nu neapărat trebuie să fie un cadru didactic, așa cum se întâmplă acum. Zic, nu neapărat. De ce fac această observație? Fiindcă acolo, totuși, trebuie să existe un om care cunoaște intimitatea întregului mecanism al învățământului, nu orice cadrist poate să ocupe acel post, dar acolo poate fi numit, nu neapărat un cadru didactic, poate fi numită și o persoană care are, știu eu, afinități și cunoaște precis domeniul respectiv.

Pentru aceste motive, eu v-aș propune să revenim chiar la art.25, acolo unde s-a propus și s-a aprobat eliminarea acestei funcții, și ea să rămână și să opereze și în articolele următoare, în alineatele următoare. Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Da, vă mulțumesc și eu domnule deputat. Mai dorește cineva dintre colegi? Bun. Rog pe domnul Nicușor Constantinescu să poftească la tribună.

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și

Stimați domni parlamentari,

Nu vreau să se înțeleagă că este un drept la replică ceea ce... până acuma n-am făcut nici o observație de ordin financiar, numai observații de ordin redacțional, și pentru a ne lămuri cu toții am materialul acesta care a fost trimis domnului președinte al Camerei Deputaților și comisiei de profil, în care cele trei ministere - Învățământ, Muncă și Protecție Socială și Finanțe au spus următoarele la art.25: în prezent nu există funcția de "inspector școlar", iar introducerea acestei funcții necesită precizări, pentru a nu se da loc la interpretări. Deci, nu am contestat și nici nu am propus, nici unul din cele trei ministere, și respectiv ne-am însușit materialul de Guvern, ca să eliminăm funcția de "inspector școlar de specialitate", mai ales că această funcție există și în nomenclatorul și ierarhizarea salarizării, pentru că "inspectorul de specialitate" este salarizat pe grade profesionale.

La litera b), unde era aparatul sau funcțiile de îndrumare la Ministerul Învățământului am spus următorul lucru: prevederea excede legea. În prezent avem la nivelul Ministerului Învățământului numai funcția de "inspector principal de specialitate", nu există în prezent funcția de "inspector general" și, în consecință, am rugat ca și pentru aceste noi funcții care se introduc să se specifice, să se facă precizările în acest statut ca să nu se dea loc la interpretări. Nu a eliminat nimeni din Executiv funcția de "inspector școlar de specialitate". În raportul suplimentar a apărut numai "inspectorul școlar, inspectorul generalși alte funcții", nu am mai făcut replică la aceasta, am zis că în gândirea comisiei s-a aranjat de așa manieră... de aceea, am venit și cu completarea sau eliminarea textelor care mai făceau referiri la "inspectorul de specialitate", întrucât la art.25 se scosese.

De aceea, dumneavoastră sunteți, potrivit procedurilor, îndrituiți să faceți cum credeți de cuviință că este mai bine, dar vă precizez că în actualul nomenclator există funcția de "inspector școlar de specialitate" și la nivelul ministerului și la nivelul inspectoratelor școlare județene, nu există funcția de "inspector școlar" și nici funcția de "inspector general". Pentru cele două funcții, dacă doriți să le introduceți, trebuie făcute niște precizări, așa cum spunea și domnul deputat Ana și eventual ceilalți care au vorbit de față. Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Mai sunt alte observații. Doamna Andronescu, mai aveți de adăugat anumite elemente față de cele spuse aici?

Doamna Ecaterina Andronescu:

Eu aș vrea să spun că am participat la discuția care a avut loc în comisie, apropo de aceste denumiri de funcții, și comisia a hotărât să propună Parlamentului această decizie, deci de a fi doar inspector școlar și inspector general, ca să existe o distincție între inspectorii de la inspectoratele județene și cei de la Ministerul Învățământului, să existe o distincție în salarizare. Altfel, și unul și celălalt, deși răspunderile sunt diferite, sunt inspectori de specialitate.

Acesta a fost, din câte îmi aduc eu aminte, punctul de susținere în comisie pentru propunerile respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Comisia mai are de făcut anumite...

Deci s-a cerut să revenim la art.25, la lit.a) și la lit.b). La lit.a), deci, la inspectoratele școlare, să rămână ceea ce era scris înainte: "inspectori școlari de specialitate".

Domnul Romulus Dabu (din loja comisiei):

Cum a fost în raportul inițial.

Domnul Marțian Dan:

Da, cum a fost în raportul inițial.

Doamna secretar de stat, deci, uitați-vă, vă rog, la pct.68 din raportul inițial. Acolo avem textul art.25 care a fost amendat ulterior, prin raportul suplimentar, și, în urma discuțiilor purtate, mai ales a problemelor de corelări care au apărut, se cere, deci, de către unii dintre colegi, domnul deputat Gorun, domnul deputat Ana, să rămână funcția de inspector școlar de specialitate și atunci am reveni la formula inițială de la acest art.25.

La lit.b), la Ministerul Învățământului, deci, să fie inspector general, inspector principal de specialitate. Da?

Doamna Ecaterina Andronescu:

Da.

Domnul Marțian Dan:

Aceasta a fost propunerea. Și "inspector" se suprimă, "și alte funcții".

Domnule Dabu, mergem pe aceste soluții?

Domnul Romulus Dabu:

Da, comisia acceptă.

Domnul Marțian Dan:

Acceptă. Bun.

Doamnelor si domnilor,

Revenim, deci, la art.25. Noi, de la lit.a) - vă rog să vă uitați la pct.68 - am suprimat, deci, liniuța primă - "inspector școlar de specialitate". Se propune să revenim.

Supun votului dumneavoastră această propunere de a menține, deci, funcția de inspector școlar de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată.

La lit.b), la Ministerul Învățământului:, "inspector general" rămâne, da?

Rămâne. Am aprobat mai înainte.

A doua liniuță: "inspector principal de specialitate", noi am suprimat; pe baza propunerii conținute în raportul suplimentar, se propune să revenim asupra acestei eliminări.

Supun votului menținerea funcției de inspector principal de specialitate la Ministerul Învățământului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

"Inspector", care este liniuța a treia, l-am suprimat și concluzia care s-a degajat este să rămână suprimat.

Și, în fine, a rămas "alte funcții".

Aceasta este configurația art.25.

Vi-l supun votului, acum.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat art.25.

Să vedem, acum, dacă, în urma acestei chestiuni, trebuie să operăm niște corelări la articolele următoare. La art.27 nu este cazul, nu știu dacă la...

Domnul Asztalos Ferenc (din sală):

La alin.2.

Domnul Marțian Dan:

La alin.2, da.

Deci trebuie să operăm, la alin.2 de la art.26, la pct.69 din raportul inițial: "Funcția de inspector școlar" să rămână "de specialitate". Da?

Domnul Romulus Dabu:

Da.

Domnul Marțian Dan:

Supun votului această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată.

Să vedem dacă mai avem la art.26.

Nu mai avem.

Supun votului art.26, în virtutea faptului că l-am modificat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

La art.27, nu avem probleme.

Să vedem dacă la art.28 trebuie să operăm anumite schimbări de corelare.

Nu sunt.

Deci revenim la art.28, pe care tocmai îl discutăm și, de aici...

Domnul Romulus Dabu:

29.

Domnul Marțian Dan:

29. Tocmai de aici a pornit discuția noastră.

Da. La art.29? Bun.

Doamnelor si domnilor,

Revenim la art.29, deci. Liniuța a doua de la alin.1 a fost cea care ne-a determinat să revenim. Rămâne, deci, "inspectorul principal de specialitate" din Ministerul Învățământului nu mai modificăm...

Și regăsim, toată chestiunea aceasta, și la alin.2, la a patra liniuță, unde rămâne "un inspector general sau un inspector principal de specialitate". Rămâne, deci, așa cum avem în textul acestui articol din raportul inițial.

Dacă mai sunt alte observații? Am una făcută de către domnul deputat Gorun, am să v-o prezint imediat, dar vă consult dacă mai sunt și alți doritori să intervină, pe marginea art.29.

Domnul Dumitru Buzatu (din sală):

Am intervenit, am solicitat o eliminare.

Domnul Marțian Dan:

Avem, deci, mai multe propuneri.

Domnul deputat Gorun ne propune ca alin.1 al art.29 să fie formulat astfel: "Comisia pentru concursul de ocupare a funcției de îndrumare și de control, prevăzută la art.25, lit.a), este formată din: inspectorul general de specialitate din Ministerul Învățământului, un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului, un specialist în domeniul management-ului educațional". Aceasta este propunerea dânsului în legătură cu formularea alin.1 al art.29.

Domnul Buzatu propunea eliminarea liniuțelor trei și cinci. La liniuța a treia avem: "un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului, desemnat de rectorul instituției de învățământ superior", iar la liniuța cinci: "un inspector școlar din specialitatea postului dintr-un alt județ, desemnat de inspectorul școlar general al acelui județ, la solicitarea inspectorului școlar general interesat".

Bun, văd că aveți alergie față de universitari, în această a doua propunere.

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Cine?

Domnul Marțian Dan:

Domnul Buzatu.

Am spus în această a doua propunere.

Mai sunt alte observații în legătură cu art.29?

Rog acum punct de vedere al comisiei și al Ministerului Învățământului.

Ddomnule Dabu, ați reținut în ce constă?

Deci: "Comisia pentru concursul de ocupare a funcției de îndrumare și control a funcțiilor de îndrumare și control, prevăzută la art.25, lit.a), este formată din: inspector general de specialitate în Ministerul Învățământului, un profesor sau conferențiar universitar pe profilul postului, un specialist în domeniul management-ului educațional".

Vă rog să vă spuneți părerea.

Domnul Romulus Dabu:

Noi v-am propune să rămână, în loc de "specialist în management", așa cum am formulat noi, "metodist sau pedagog din Departamentul de perfecționare a personalului didactic".

Și noi am fi fost de acord cu eliminarea ultimei liniuțe - "inspector școlar de specialitate în domeniul postului, din alt județ", dar, conform Legii nr.84 și a autonomiei locale, inspectorul școlar general este cel care răspunde de toată echipa și care trebuie să-și facă această echipă cu care lucrează. Așa prevede Legea nr.84. Deci el trebuie, neapărat, să fie președinte. Dacă lăsăm trei și președintele este al patrulea, vreți să-mi spuneți cum se votează cu majoritate? Atunci pe cine eliminați dintre ei?

Eu sunt de acord că putem simplifica, dar, atunci, simplificăm una din componentele respective. Și cred că nici una din componente nu poate fi eliminată, atunci când este vorba de alegerea calitativă a unui cadru de conducere. De aceea noi vă propunem să rămână structura și textul așa cum le-am formulat noi, pentru că se poate și vota cu majoritate de voturi, nu se încalcă nici prevederile Legii nr.84. Chiar dacă este un pic mai mare, un pic mai complicată procedura respectivă, obiectivitatea este mai mare.

Domnul Marțian Dan:

Da.

Domnule Gorun, mai doreați să interveniți. Vă rog, poftiți repede.

Domnul Gheorghe Gorun:

Vroiam să spun doar atât: un concurs nu se poate promova prin vot, prin votul membrilor comisiei.

Domnul Marțian Dan:

Doamnă Andronescu, aveți vreo opinie în legătură cu această controversă?

Doamna Ecaterina Andronescu:

Dacă vreți, puteți s-o luați și ca pe o opinie personală, eu cred trei că ar putea să fie suficienți. Inspectorul școlar general mi se pare că este absolut necesar să fie în comisie, întrucât, el este cel care răspunde de ce se întâmplă în învățământ în județ și mi se pare că este normal să fie în comisia care stabilește echipa cu care lucrează. Să menținem, de asemenea, inspectorul din Ministerul Învățământului, care este delegatul ministerului și care ar urmări modul în care se face selecția și un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului scos la concurs.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Da. Bun.

Întreb comisia dacă agreează această alcătuire din cele trei funcții, cele trei persoane deținând funcțiile menționate la liniuța unu, doi și 3.

Domnul Romulus Dabu:

Am putea fi de acord cu eliminarea ultimei liniuțe, dacă reformulăm a treia și a patra, așa încât profesorul universitar să țină de Departamentul de perfecționare.

Domnul Marțian Dan:

Bun. "Un profesor sau conferențiar din profilul postului, desemnat de ..." aici să adăugăm: "...din cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic..." și după aceea să vină "desemnat de rectorul institutului de învățământ superior respectiv".

(Discută la masa Prezidiului)

Domnule Dabu și doamnă Andronescu, nu am putea să mergem așa: "un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului sau din Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, desemnat de rectorul..." etc.?

Domnul Romulus Dabu:

Așa da.

Domnul Marțian Dan:

Deci, doamnelor și domnilor, așa va suna ultima liniuță, a treia, dacă o vom aproba: "un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului sau din Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, desemnat de rectorul instituției de învățământ superior respective" sau, mă rog, "de rectorul instituției de învățământ superior.

Vă supun votului, deci, această reformulare la liniuța a treia.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această amendare.

Vă supun votului eliminarea, de la alin.1, a liniuței a patra și a cincea. Deci: "Metodistul sau pedagogul din Departamentul pentru pregătirea personalului didactic" și "un inspector școlar dinspecialitatea postului dintr-un alt județ".

Supun votului eliminarea celor două liniuțe, cu care și comisia și exponentul Ministerului Învățământului au fost de acord.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat amendamentul.

La alin.2 nu au fost observații.

Pot să supun votului, acum, art.29, în ansamblu.

Cine este...?

Domnul Dumitru Buzatu:

Mai avem la alin.2.

Domnul Marțian Dan:

Mai aveați?

Domnul Dumitru Buzatu:

Aceeași reducere a numărului de participanți la comisia aceasta cred că ar trebui adoptată și la art.29, alin.2: "pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și control, prevăzute la art.25". Avem acolo, de exemplu, din comisia respectivă să facă parte directorul general din departamentul respectiv și, pe linga aceasta, să mai facă parte și unul - doi directori, așa, care să stea și ei pe acolo. Eu cred că este suficient dacă vine directorul general al departamentului respectiv.

Poate că reprezentantul ministerului ne-ar putea da o lămurire mai bună și am putea cădea de acord.

Domnul Marțian Dan:

Da. Dacă eliminăm unul, doi directori, iar ne găsim în paritate de voturi, că rămân patru membri ai comisiei.

Domnul Gheorghe Gorun:

Rămân trei.

Domnul Marțian Dan:

Păi nu, rămâne secretarul de stat, care este președinte, rămâne directorul general din departamentul respectiv, un inspector general sau inspector principal de specialitate și un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului.

(Domnul deputat Dumitru Buzatu comentează din bancă)

Domnul Marțian Dan:

Nu, este bine ca directorul general din departamentul respectiv să rămână.

Comisia, care este opinia?

Domnul Romulus Dabu:

Putem elimina acei 1 - 2 directori.

Domnul Dumitru Buzatu:

Și inspectorul general, pentru că nu are treabă acolo.

Domnul Romulus Dabu:

Eu cred că are treabă acolo, având în vedere că vreți să revenim la centralizarea care a fost până acum. Lăsați că sunt o grămadă de probleme, acum, în condițiile în care corelația dintre administrația locală și inspectoratele școlare teritoriale, despre care Ministerul Învățământului, de până acum și încă multă vreme de aici înainte, încă nu știe, pentru că abia de acum înainte apar. Deci v-aș propune să-l lăsăm.

Domnul Marțian Dan:

Aveți cuvântul, domnule Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Eu am impresia că nu ne-am înțeles foarte bine. Aici este vorba, practic, la art.25, lit.b), de ocuparea acestor funcții la Ministerul Învățământului. Deci, este vorba de ocuparea în cadrul Ministerului Învățământului, această chestiune, la nivelul de sus al structurii acesteia de conducere. Deci nu înțeleg ce caută inspectorul general, care este prevăzut, aici, la liniuța a treia.

Domnul Marțian Dan:

Da. Domnule Dabu, eu cred că este suficient secretarul de stat al departamentului în care se află postul, directorul general din departamentul respectiv și un profesor sau conferențiar universitar. Este suficient.

Agreați această...? Deci, comisia: suprimăm unul - doi directori și un inspector general sau un inspector principal de specialitate ori un inspector școlar stabilit de ministrul învățământului.

Suprimăm aceste două liniuțe, deci liniuța a treia și a patra.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată propunerea de suprimare de la alin.2.

Dacă sunt alte observații în legătură cu art.29? Nu sunt.

Vă supun votului art.29, așa cum a rezultat el în urma discutării și amendării în plen.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Textul art.30 figurează la pct.75 din raportul inițial.

Sunt observații în legătură cu el? Este, de asemenea, un articol nou. Nu sunt.

Vi-l supun votului așa cum figurează în raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Articolul următor 31 este, de asemenea, un text nou. Se propune un text nou pentru acest articol.

Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt.

Vi-l supun votului, așa cum figurează în raportul inițial, la pct.76.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Capitolul II "Drepturile și îndatoririle personalului didactic" art.45 - 62 din textul inițial devin Titlul 4, text comun pentru învățământul preuniversitar și învățământul superior.

Domnul Romulus Dabu:

Dar titlul rămâne.

Domnul Marțian Dan:

Titlul rămâne.

Domnul Romulus Dabu:

Dar îl discutăm atunci...

Domnul Marțian Dan:

...când o să ajungem la art.45 - 62. Bun.

Capitolul III "Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar".

Dacă sunt observații în legătură cu titlul propus pentru Capitolul II? Nu sunt.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat titlul Capitolului III.

Trecem la discutarea art.32. Este un articol voluminos.

Dacă în legătură cu el dorește cineva să ia cuvântul?

Domnule Cazimir Ștefan, aveți cuvântul. Vă rog să poftiți la tribună.

Domnul Ștefan Cazimir:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă consult asupra modalității pe care o considerați cea mai potrivită, dat fiind că și în acest articol, dar și în multe altele care mai vin de aici încolo, ne reîntâlnim cu sintagma "cadre didactice", pe care am hotărât s-o înlocuim cu "personal didactic" în cazul de față la alin.2, lit.e) și h), la alin.4, la lit.f). Eu personal cred că am putea să hotărâm în mod definitiv, pentru ca, până la sfârșitul legii, să nu mai fiu nevoit să vă plictisesc cu intervenții cu acest conținut. Dar, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, aș vrea tot acum, anticipând asupra art.33, să vă semnalez faptul că acolo apare la singular: "cadrul didactic respectiv". Așa cum am arătat în intervenția mea anterioară, este o formulare și mai supărătoare, și mai absurdă decât cea la plural, dar dacă pe cea la plural, "cadre didactice", o putem înlocui și am convenit s-o înlocuim cu "personal didactic", în ceea ce privește singularul, eu personal nu sunt în posesia unei soluții. Mă gândesc că s-ar putea spune "persoana respectivă", pentru că, în contextul Statutului personalului didactic, este clar că este vorba de o persoană care lucrează în învățământ sau, dacă există alte propuneri, este bine ca aceia care le au să le prezinte. În orice caz, formula "cadru didactic", la singular, este inacceptabilă și nu putem s-o lăsăm în textul legii.

Domnul Marțian Dan:

Da. Bun.

Alte observații dacă sunt în legătură cu art.32? Nu mai sunt.

Eu cred că noi ar trebui să mergem pe linia pe care am discutat, și anume să folosim peste tot "personalul didactic"...

Domnul Romulus Dabu:

Iar la "auxiliar" - "persoane". Merge "persoane".

Domnul Marțian Dan:

Da. O să vedem.

Iar în ceea ce privește art.32, de fapt, el cu aceasta se începe: "Perfecționarea pregătirii personalului didactic..." etc.

Și avem, într-adevăr, la unele litere, cum este acolo, la lit.h): "Palatul Național al Copiilor, pentru perfecționarea personalului din palate, cluburi ale copiilor și tabere școlare".

Domnul Ion Corniță (din sală):

Presupune și femeia de serviciu!

Domnul Marțian Dan:

Noi punem ce este aici...

Domnul Romulus Dabu (din loja comisiei):

Personalului didactic.

Domnul Marțian Dan:

"...pentru perfecționarea personalului didactic din palate, cluburi ale copiilor și tabere școlare". Da?

Domnul Romulus Dabu:

Da, da. Și atunci este în ordine.

Domnul Marțian Dan:

Mai avem la vreo literă?

Domnul Romulus Dabu:

La e) și la h).

Domnul Marțian Dan:

La lit.e), "Casele Corpului Didactic, pentru formarea continuă ..."

Domnul Romulus Dabu:

Aceea trebuie să rămână.

Domnul Marțian Dan:

Care? Aceea poate să rămână, nu este o treabă..."Pentru formarea continuă a personalului didactic și a personalului didactic auxiliar".

Stimați colegi,

Eu vă propun, deci, să fiți de acord cu aceste modificări pe care le-am făcut la lit.e) și la lit.h) și, dacă ne-a scăpat, cumva, să fiți de acord cu corelările, în materie de acorduri și alte treburi, să operăm modificările și adecvările terminologice și în alte pasaje, dacă mai avem, în acest articol, sau...

Domnul Romulus Dabu:

Tot în acest articol, la alin.4, lit.f).

Domnul Marțian Dan:

Da, la lit. f). Deci: "Cursuri organizate de societățile științifice și de alte organizații profesionale ale personalului didactic".

Vă supun votului, deci, modificările acestea la lit.e) din cuprinsul alin.2, la lit.h) din același alineat și la lit.e) din alin.4.

Cine este pentru adoptarea lor? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat.

Mai sunt alte observații în legătură cu art.32? Nu sunt.

Vi-l supun votului atunci.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat art.32.

Art.64 din propunerea legislativă - se face, în privința lui, propunerea de eliminare.

Sunt observații? Nu sunt.

Supun votului propunerea de eliminare a art.64 din propunerea legislativă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată.

Punctul următor, 81, din raportul inițial se referă la art.65 din propunerea legislativă. De asemenea, se sugerează eliminarea acestui articol.

Sunt observații? Nu sunt.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat și această propunere.

Trecem la art.33.

Dacă sunt observații în legătură cu el? Avem o observație pe care o conține raportul suplimentar. După literele de la alin.2, se propune introducerea unui text, o literă nouă - d): "la propria solicitare, cu recomandarea consiliului profesoral", da? Asta este propunerea.

Sunt alte observații în legătură cu art.33?

Da. Poftiți, bănuiesc despre ce este vorba, dar nu-i nimic.

Domnul Ștefan Cazimir:

Nu vreau decât să reamintesc specialiștilor și să-i rog să prezinte soluția. Eu am sugerat, cu toată timiditatea, că se poate spune "persoana respectivă". Oricum, pentru consecvență, și pentru că situații de acest fel, la singular, vor mai apărea, trebuie să decidem acum.

Domnul Marțian Dan:

Da. Dacă în legătură cu această chestiune, mai aveți, comisia?

Domnul Romulus Dabu:

Se poate accepta "persoanei respective", în contextul acestui alineat, și vă propun să găsim formule de înlocuire corespunzătoare peste tot, dacă acceptați acum, ca să nu revenim la fiecare text. Deci, să devină o chestiune tehnică, pe care s-o rezolve comisia în continuare.

Domnul Marțian Dan:

Eu nu vreau să vă spun nimic, dar mi se pare prea anonimă asta, "persoanei respective", știți?

Ministerul Învățământului, dacă are vreo opinie?

Domnul Romulus Dabu:

Eu cred că textul nu suferă de lipsă de claritate, dacă punem "a persoanei respective".

El ar suna așa: "la solicitarea consiliului de administrație al școlii sau inspectoratului școlar, în cazul în care se constată lacune în pregătirea științifică, metodică și psiho-pedagogică a persoanei respective".

Deci, este limpede că nu se poate face referire la altcineva, decât la unul dintre membrii personalului didactic.

Domnul Marțian Dan:

Vă cer să vă pronunțați asupra acestei chestiuni, deci "a cadrului didactic respectiv"; "cadrul didactic" să fie suprimat și înlocuit cu "persoanei". Și atunci, va fi "pregătirea metodică și psiho-pedagogică a persoanei respective". Sună grozav ...

Ei, nu, cred că ne cramponăm. Așa cum vorbim despre cadre militare și alte chestiuni, nu știu ... Cred că ne prea speriem de anumite chestiuni și în locul, anonimizăm lucrurile.

În fine, "persoanei respective"; astfel se propune să sune textul final de la lit.c), alin.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Ce să facem, dacă limba română nu a inventat un termen cum sunt ensignant și alte chestiuni din franceză? Asta ar trebui să facă specialiștii noștri în gramatică și alții.

O voce din sală:

Aviz amatorilor!

Domnul Marțian Dan:

Nu, nu, este o treabă. E sărăcia asta extraordinară în unele cazuri.

Bun. Avem propunerea de a se introduce un text nou, ca lit.d), la alin.2.

Aveți această propunere la pct.14 din raportul suplimentar.

Sunt observații în legătură cu ea? Nu.

Poftiți. Domnul deputat Jurcă.

Aveți cuvântul.

Domnul Teodor Jurcă:

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Mi se pare că introducerea acestui nou alineat nu este potrivit. Nu știu de ce trebuie ca, dacă eu vreau să mă perfecționez, trebuie neapărat să cer acordul consiliului profesoral din care fac parte? Nu, nu văd ...

Eu vreau să vă spun că în tinerețe, ori de câte ori am avut ocazia, în vară, m-am dus la cursurile acelea organizate, de perfecționare. Și nu mi-au prins rău. Fapt pentru care am fost, cred, primul din generația mea care am obținut toate gradele didactice.

De ce nu ar putea să facă și alții care doresc neapărat să se perfecționeze? Fapt pentru care cer eliminarea ultimei părți, adică "cu aprobarea consiliului profesoral".

Domnul Marțian Dan:

Alte observații? Nu sunt.

Opinia comisiei și dacă dorește doamna secretar de stat să-și spună părerea în legătură cu această chestiune.

Domnul Romulus Dabu:

Rog să fiu iertat, dar dacă eu vreau ca în fiecare an să mă duc pe banii Ministerului Învățământului la perfecționare două săptămâni, mă duc fără nici o aprobare, așa că eu cred că este necesară aprobarea consiliului profesoral.

Domnul Marțian Dan:

Aveți vreo opinie în treaba asta?

Doamna Ecaterina Andronescu:

Dacă-mi permiteți, eu aș susține "cu recomandarea consiliului profesoral", întrucât s-ar putea ca într-un anumit an, în școala respectivă să nu poată să participe nimeni la perfecționare, din considerente bine întemeiate - nu se pot acoperi normele didactice și așa mai departe.

Deci, este bine ca să existe o aprobare de la școala de unde pleacă cel care dorește să se perfecționeze.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Da. Bun. Domnule Jurcă, în urma audierii opiniilor comisiei și a reprezentantului Ministerului Învățământului, vă mai mențineți propunerea?

Domnul Teodor Jurcă (din sală):

Mi-o mențin.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Se propune introducerea unui text nou, ca lit.d) la alin.1, în următoarea redactare: "la propria solicitare, cu recomandarea consiliului profesoral".

Această parte - "cu recomandarea consiliului profesoral" propune domnul Jurcă să fie suprimată.

Cine este pentru propunerea domnului Jurcă?

13 voturi pentru.

Supun votului acum textul lit.d), în redactarea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritatea voturilor s-a aprobat această propunere.

Vă mai consult dacă sunt observații în legătură cu art.33. Nu sunt.

Îl supun votului.

Cine este pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și art.33.

Trecem la art.34. Avem propuneri de amendare la alin.2, în raportul suplimentar.

Dacă mai sunt și alte observații în legătură cu art.34? Nu sunt.

Domnul Romulus Dabu:

La alin.4, "cadrele didactice"...

Domnul Marțian Dan:

Bun, vedem noi când ajungem acolo; da, "cadrele didactice".

Domnul Ștefan Cazimir (din sală):

Și "constau în", nu "constau din" .... la alin.5; "... precum și în probe scrise și orale".

Domnul Marțian Dan:

Bun. Dacă mai sunt și alte observații? Nu sunt.

Vă rog să vă uitați la pct.15 din raportul suplimentar. Acolo sunt făcute unele propuneri referitoare la redactarea alin.2.

Cred că are toată lumea la dispoziție și nu este cazul să mai citesc, da?

Supun votului redactarea alin.2 propusă de către comisie prin raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această redactare.

Și, în fine, să revenim atunci la alin.5.La celelalte nu au fost observații. "Examenul pentru definitivare în învățământ constă într-o (în loc de dintr-o) inspecție școlară specială, precum și în probe scrise și orale", nu "precum și din probe scrise ..."

Acestea sunt cele două modificări pe care vi le supun votului.

Cine este, vă rog, pentru?

Domnul Romulus Dabu:

Nu este corect. Al doilea "în probe scrise ..." nu este corect. Trebuie să rămână al doilea "din".

Domnul Marțian Dan:

"Examenul pentru definitivarea în învățământ constă într-o inspecție școlară specială, precum și ..." Constă "în", sau "din". Asta a fost discuția. Domnule Cazimir, unde sunteți?

Domnul Ștefan Cazimir:

Verbul "a consta" se construiește numai cu prepoziția "în".

Domnul Marțian Dan:

Și atunci, vă propune acest lucru: "Examenul pentru definitivarea în învățământ constă într-o inspecție școlară specială, precum și în susținerea unor probe scrise și orale". Da? Vedeți, am teren să mă manifest și eu.

Supun votului cele două propuneri.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Au fost aprobate.

Și intreb încă o dată dacă sunt observații în legătură cu celelalte alineate la art.34? Nu sunt.

Domnul Romulus Dabu:

La 4 și 6 - "cadrele didactice".

Domnul Marțian Dan:

Bun la 4 și 6. La 6: "personalul didactic care a ..." și facem acordurile: "... care a obținut definitivarea în învățământ și i se recunoaște definitivatul pentru oricare dintre celelalte funcții didactice prevăzute la art.5, în cazul în care a absolvit ...", da? Bun.

Domnul Romulus Dabu:

La alin.4: "personalul didactic se poate prezenta ..."

Domnul Marțian Dan:

Da; "cadrele didactice" - "personalul didactic se poate prezenta ...".

Bun. Noi, în legătură cu chestiunile acestea am decis anterior, încât socotesc că aceste lucruri la alin.4 și la alin.6 sunt niște corelări în privința cărora am luat niște decizii anterior, da? Bun.

Supun votului dumneavoastră art.34.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Art.35. Dacă sunt observații în legătură cu el?

Vă rog să poftiți la tribună, domnule Ștefan Cazimir, și să ne prezentați problemele pe care doriți să le ridicați.

Domnul Ștefan Cazimir:

Pentru consecvență și pentru corectitudine, de altfel, la lit.c) a alin.2 trebuie să se spună "pe baza", și nu "în baza". Corect este formulat la alin.3, rândul ultim - "pe baza".

Domnul Marțian Dan:

Deci: "... o probă orală de pedagogie pe baza unei programe aprobate de Ministerul Învățământului, care cuprinde ..." Bun.

Domnul Ștefan Cazimir:

Și la începutul alin.2, ne izbim din nou de controversata problemă a prepoziției cu care se construiește verbul "a consta". Pentru a nu avea aerul că mă cramponez, formulă care a fost folosită astăzi, deși la urma urmelor, dacă te cramponezi de o cauză justă.

Domnul Marțian Dan:

Ei, a fost o expresie, nu trebuie neapărat să credeți că este calificativă.

Da. Spuneți.

Domnul Ștefan Cazimir:

Nu face nimic.

Voiam să spun că ne găsim în prezența unui fenomen de contaminare. Ce se întâmplă uneori în procesul vorbirii? Două expresii apropiate semantic își pot transfera una alteia o componentă. Așa, de pildă, spunem: cutare lucru este compus din, sau cutare lucru constă în. Prin încrucișare, prepoziția "din", legitimă în cazul verbului "a fi compus", trece uneori în structura legată de verbul "a consta". Asta este originea erorii, dar nu putem să ne prefacem că nu este eroare.

Domnul Marțian Dan:

"... constau în: ..." - și urmează textul cum îl avem.

Bun. Dacă mai sunt și alte observații?

Domnul deputat Dumitru Buzatu. Aveți cuvântul.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.35, alin.2, există o prevedere. Comisia ne propune un lucru care nu exista în proiectul inițial, deci: "Pentru obținerea gradului II este necesară o inspecție școlară, precedată de două inspecții școlare curente".

Vă propun să se elimine această chestiune cu cele "două inspecții școlare curente", întrucât în primul rând în norma inspectorului respectiv există și un anumit număr de inspecții pe care trebuie să le facă profesorilor. A doua chestiune: profesorului i se fac anumite asistențe pe parcursul anului, în decursul unui an i se atribuie un calificativ. Și cred că poate mai degrabă menționarea acestui calificativ, sau alt criteriu ar trebui găsit, nu inspecțiile acestea școlare curente, care nu prea văd ce sens pot să aibă în contextul în care sunt prezentate criteriile aici, la art.35.

Domnul Marțian Dan:

Da. Deci, vreți o sfoară lăsată cât mai jos, s-o sară toți cum vor.

Domnul Dumitru Buzatu:

Este practica curentă, domnule președinte.

Domnul Marțian Dan:

Ei, da, dar aici este vorba de grade și de a comensura, totuși, pe baze foarte exacte, pregătirea, vocația și celelalte lucruri.

Are cuvântul domnul deputat Gheorghe Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Eu vreau să fac o precizare de la început: că am o părere deosebit de bună despre școala românească, chiar comparând-o cu școli din Est, sau școli din Vest.

Însă, dacă noi, în ultima peioadă încercăm să luăm ceea ce este bun și din alte școli, trebuie să acceptăm că, de exemplu, în Franța, pentru trecerea la o gradație superioară, cadrul didactic cere să fie inspectat pentru a fi promovat. El cere.

Mai departe. Evident că, în cei 4 ani premergători acestui examen, care în foarte rare cazuri nu a fost promovat, este bine să se ateste calitățile candidatului printr-un act oficial, să spun, venit din afară. De unde poate veni? O inspecție generală, așa cum face de regulă Ministerul Învățământului, când cuprinde un județ sau mai multe județe. Ea se face prin sondaj și se face o inspecție tematică, făcută de Inspectoratul școlar județean, în care este cuprins și profesorul respectiv. De obicei, un profesor bun n-are de ce să se teamă că este arătat în oglinda acestui proces-verbal. Și eu zic că este bine să rămână aceste două acte intermediare celui prin care se definitivează propunerea ca el să participe la examenul pentru obținerea gradului II. Ei, chiar dacă noi am făcut așa până am obținut și gradul II și gradul I și am considerat uneori că e ... și chiar se făcea cu seriozitate. Eu zic să le menținem, fiindcă, practica arată că sunt bune.

Domnul Marțian Dan:

Dacă mai sunt și alte observații? Comisia și doamna secretar de stat dacă are de comunicat anumite idei și considerente în legătură cu această problemă?

Domnul Romulus Dabu:

Aceeași practică ne-a arătat că mulți dintre profesori, în ultimii 10 ani, au muncit numai în anul în care primeau inspecția. Ce am băgat noi în text este să-i punem în situația să muncească tot timpul la nivelul la care muncesc atunci când dau gradul.

Deci, v-am propune ca să rămână textul cum l-a făcut comisia.

Domnul Marțian Dan:

Doamna secretar de stat Ecaterina Andronescu.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Și eu aș vrea să mulțumesc domnului deputat pentru cuvintele frumoase la adresa școlii și, tocmai în ideea de a menține calitatea școlii, susțin menținerea celor două inspecții.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ceea ce am discutat până acum se reduce la următorul lucru: am să vă supun votului textul comisiei, cu două rectificări. La alin.2 - "Probele pentru obținerea gradului didactic II constau în ..." și curge textul. La lit.c), de la același alineat, "o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe ..." etc.; restul textului nu se modifică.

Supun votului prima dată modificările acestea la alin.2.

Cine este pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Este propunerea domnului Buzatu, dacă ...

Domnul Dumitru Buzatu (din sală):

Era inițial, acum am renunțat.

Domnul Marțian Dan:

Ați renunțat.

Domnul Dumitru Buzatu:

Da. M-au convins că două inspecții au rezolvat toate problemele școlii românești.

Domnul Marțian Dan:

Da. Nu s-a rezolvat, dar câte ceva s-a rezolvat. Gradul II este un grad care totuși consacră o anumită maturitate profesională și nu trebuie dat chiar așa de ușor.

Cine este pentru adoptarea art.35? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Art.36. Aici avem, deci, din nou, la alin.3, problema cadrelor didactice.

Vă consult dacă mai sunt și alte observații în legătură cu acest articol?

Vă rog să poftiți. Domnul deputat Ștefan Casimir dorește să ia cuvântul.

Domnul Ștefan Cazimir:

Mai întâi, aș vrea să beneficiez de explicațiile celor avizați, pe marginea lit.b) a alin.2, care sună astfel: "o inspecție școlară specială precedată de cel puțin două inspecții școlare curente eșalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativ maxim" (corect - calificativul, articulat).

Repet: aș vrea să fiu lămurit de către cei avizați dacă sistemul sau scara de calificative este stabilită printr-un act normativ oarecare, dacă nu cumva figurează chiar în statut și neatenția m-a împiedicat să iau cunoștință de articolul respectiv, pentru că dacă nu există nici un act normativ care să stabilească această scară de calificative, și nici în cuprinsul legii pe care o dezbatem această scară de calificative nu există, înseamnă că enunțul rămâne vid.

Dar, pe lângă aceasta, vreau să-mi exprim dezacordul, sau, altfel spus, scepticismul în legătură cu oportunitatea unei asemenea prevederi. Am și eu experiența mea în materie de inspecții de grad, încă de pe vremea când ele puteau fi obținute și cu nota 9, nu numai cu nota 10. În realitate, iar aici nivelul învățământului apare într-o lumină mai puțin festivă decât s-a vorbit cu câteva clipe mai devreme, nota 10 era acordată cu o ușurință desăvârșită, iar în cazul în care candidatul se prezenta lamentabil, i se acorda nota 9, sinonimă, în situația dată, cu nota 5. Iar protocolul acestor inspecții era extrem de riguros și atât de bine înfipt în tradiții, încât a ajuns să fie consemnat în versuri.

"Blindat într-o armură gri

De imuabile principii,

Sub cer de toamne brumării,

Colind sever prin municipii.

Din ramuri se desprind și cad

Podoabe palide și triste,

Iar candidatele la grad

Dau prin biserici acatiste.

Elevii mă salută-n cor

Și smirnă stau pe coridoare

Când eu, cu zâmbet protector,

Trec însoțit de directoare.

Miroase a proces-verbal

Cu venerabile șabloane

Și a banchet tradițional

Servit de gingașe cucoane.

Ce dulce timp mângâietor,

Ce blândă zodie ferice,

Când te aprobă toți de zor

Și nimeni nu te contrazice.

Când orice gând, abia rostit,

Ți se-mplinește la iuțeală

Și tot ce spui e-mpărtășit

Cu o convingere totală.

O, Doamne, oare nu-i un vis,

Mi-s încă simțurile treze?

Destramă falsul paradis

Sau fă-l de-a pururi să dureze.

Să fiu mereu tratat ca șef,

Cu eleganță în expresii,

Iar locul hărăzit la chef

Să-mi fie tot în capul mesii.

Din ramuri se desprind și cad

Podoabe palide și triste,

Iar candidatele la grad

Dau prin biserici acatiste.

Sub cer de toamne brumării,

Colind sever prin municipii,

Blindat într-o armură gri

De imuabile principii". (Aplauze)

Domnul Marțian Dan:

Nu știu de ce i-ați exclus pe candidații la grad, ca să dea și ei acatiste? (Râsete)

Dacă mai sunt și alte observații?

Vă rog. Domnule Ana, aveți cuvântul.

Din sală:

În versuri!

Domnul Gheorghe Ana:

Da, aș contrazice factura meseriei din care fac parte, nu? Finanțist să facă versuri?!

Domnul Marțian Dan:

S-au văzut chiar și matematicieni și făcând versuri foarte bune.

Domnul Gheorghe Ana:

În continuarea ideii spuse în versuri, sau versificată, (râsete) eu v-aș ruga să medităm asupra lit.c). Și meditația aceasta v-o solicit, având în vedere atât experiența conducătorilor științifici pe care-i avem prezenți, sau coordonatorilor științifici în sală, cât și a celor care au semnat procese-verbale pentru acordarea gradului I.

Eu vreau să vă reamintesc că susținerea lucrării metodico-științifice, până prin anii ‘80 - deci eu am dat gradul I până în anii ‘80 -, trezea și mi-a trezit și mie cam aceleași emoții, ca susținerea tezei sau lucrării de doctorat. De ce?

În primul rând, lucrarea metodico-științifică avea o tematică foarte solidă, aprobată aprioric și ceea ce deosebea lucrarea de atunci de felul lucrării de acum este că ea se susținea cu public, într-un centru metodologic și de perfecționare a personalului didactic. Eu îmi aduc aminte, am susținut-o aici, în București, la Școala din Galvanii Tei, sau Tei, cum îi spune.

Am participat, în calitatea pe care am avut-o și o am încă, la foarte multe susțineri de lucrări de gradul I, care, din păcate, vin să dea dreptate tematicii puse în versuri de stimatul nostru coleg și profesor. Ba, mai mult. În condițiile în care ea, lucrarea metodico-științifică, se susține în colectivul școlii respective, în interiorul școlii respective.

Permiteți-mi să apreciem că există foarte mult subiectivism. Și, în aceste condiții, lucrarea este bine să fie elabortă așa cum spune lit.c), dar eu aș impune această rigoare în ceea ce privește susținerea lucrării și dacă Comisia permanentă găsește că este oportun, am putea să completăm lit.c) cu locul unde se susține, sau cadrul de susținere a acestei lucrări, care dă cel puțin un sfert din prestanță și din consistență acestui moment, pentru unii unic în viața didactică.

Domnul Marțian Dan:

Da. Dacă mai sunt și alte observații?

Rog comisia să ne spună opinia în legătură cu art.36, mai ales observația făcută de domnul deputat Ștefan Cazimir la lit.b) din cuprinsul alin.2. Acolo unde este vorba de inspecțiile acelea, toate apreciate cu calificativul maxim.

Domnul Romulus Dabu:

Eu aș vrea să pun o întrebare colegilor dascăli și nedascăli din Parlament.

Dacă până acum, cu o inspecție, s-a dat 10, în loc de 5, dacă nu facem nici o prevedere, care este grila de calitate?

Noi am prevăzut acolo mai multe inspecții, pe parcursul a 4 ani, care nu sunt anunțate dinainte, special, ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat până acum.

Noi recunoaștem că există cazuri în învățământ în care s-a întâmplat așa. Dar nu există, deocamdată, o formulă infailibilă, pentru a rezolva aceste probleme, pentru că depinde de calitatea oamenilor din comisii, iar restul propunerilor care s-au făcut, există mai departe în articol prevederea că o metodologie a ministerului stabilește și locul și toate celelalte condiții în care se susține lucrarea. Dar inspecțiile celelalte se fac neanunțat, nepregătite cu chef și cu comisia, nu se știe cine vine și nu se știe ce se întâmplă la clasă, când îl asculți 4 ore și-i faci analiza împreună cu toți cei care vin în inspecție și condiția ca să primească notă maximă este că nu oricine are acces la grade superioare, decât cine realmente este foarte bun. Notă maximă, sau calificativ maxim, deocamdată înseamnă 9 sau 10 în sistemul românesc, sau înseamnă foarte bine. Care din două vor fi cele care vor avea curs de aici înainte, va stabili metodologia Ministerului Învățământului.

Vă propunem, deci, ca textul să rămână cum l-a propus comisia.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ați ascultat opinia comisiei.

Dacă doamna Andronescu are ceva de spus? Bun.

Doamnelor și domnilor, ,

În legătură cu alin.1 n-au fost observații. La alin.2, pentru a fi consecvenți cu noi înșine, să fiți de acord să însușim, fără să mai supun votului, o observație făcută anterior de domnul deputat Ștefan Cazimir. La rândul 2, când este vorba deci de "constau în" - "constau din"; "constau în", da?

Domnul Ștefan Cazimir (din sală):

Da.

Domnul Marțian Dan:

Și după aceea urmează cele două puncte: la litera "un colocviu de admitere (nu în baza unei tematici) pe baza unei tematici ..."

Să fiți de acord ca și aceasta a doua observație pe care am mai operat-o la articolul anterior, s-o luăm în considerare.

Spunea dânsul ca la lit.b), toate apreciate cu "calificativul maxim", nu "cu calificativ maxim" - la forma articulată. Se poate accepta, am impresia.

Acestea sunt observațiile legate de alin.2.

La alin.3, avem din nou "cadrului didactic care îndeplinește condițiile art.68 din Legea învățământului și care a obținut titlul științific de doctor în domeniul specialității pe care o predă, i se acordă gradul didactic I, pe baza unei inspecției școlare speciale". Să scriem "personalului didactic", da? Și aceasta este o chestiune de adecvare terminologică și vă propun să consemnăm aceste lucruri, socotind că au fost decizii pe care le-am luat anterior. Nu facem decât să le reiterăm.

Și, cu această observație, vă supun votului art.36.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, s-a adoptat.

Art.37. Avem și aici, chiar primul alineat, "cadrele didactice" - clar că va trebui să vedem. Eu nu am putut însă să examinez celelalte alineate, dacă nu cumva avem anumite lucruri, pe linia unor observații făcute anterior aici, în plen. Și avem o propunere cu privire la amendarea textului de la alin.5, pe care o conține raportul suplimentar.

Dacă mai sunt și alte observații? La 9, mai avem tot "cadre didactice", și-l rog pe domnul Asztalos, care dorește să intervină, să poftească la tribună.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu aș dori să clarificăm o problemă în legătură cu alin.2, care sună în felul următor: "În cazul în care profesorii au două specialități principale, sau o specialitate principală și una secundară, definitivarea în învățământ și gradele didactice II și I pot fi obținute la una din cele două specialități, fiind recunoscute pentru oricare din specialitățile înscrise pe diplomă".

Deci, este clar, cineva dacă a terminat Facultatea de Filologie, specialitatea română-franceză, indiferent că obține aceste grade la una din cele două specialități i se recunoaște. Dar se ridică o altă problemă care nu reiese din acest text. Ce se întâmplă cu acei colegi, care, eventual, acum 15-20 de ani au terminat o facultate cu o singură specialitate, să zic, limba română, și pe parcurs au obținut o a doua diplomă, de istorie, de filozofie.

În mod logic și pentru ei ar trebui să se recunoască la fel ca pentru cei care au 2 specialități, dar din acest text nu reiese clar. Și eu, atunci aș dori și m-aș adresa către colegii mei din comisie, să găsim o formulare ca și această idee să reiasă clar din acest text.

Domnul Marțian Dan:

Da. Alte observații?

Domnul deputat Ștefan Cazimir, aveți cuvântul.

Domnul Ștefan Cazimir:

La alineatul 7, în loc de "pentru oricare treaptă de învățământ", cred că ar suna mai firesc "pentru orice treaptă de invățământ". Iar la alineatul 10 este evident că s-a scăpat ceva la dactilografiere. Pentru ca enunțul să fie complet și inteligibil, el trebuie să sune astfel: "În caz de nepromovare, examenul pentru obținerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel puțin 2 ani școlari, iar" - intercalare - "cel pentru gradul didactic I la un interval de cel puțin 3 ani școlari". Deci, intercalarea cuvintelor, "cel pentru" după cuvântul "iar", la rândul 3.

Domnul Marțian Dan:

Alte observații, dacă sunt? Nu sunt.

Comisia? Era și problema ridicată și de domnul Asztalos.

Domnul Romulus Dabu:

Noi am prevăzut două situații speciale, deci când cineva are două specialități "a" sau o specialitiate "a" și o altă specialitate "b". Și am zis că li se recunoaște în oricare. Cel care are două facultăți capătă două specialități "a". Deci, și "a" și "b". Prin urmare, i se recunoaște gradul conform textului pe care îl are aici și nu este nevoie de nici un text suplimentar.

Deci, încă o dată, dacă în aceeași facultate a obținut două specialități cu valoare egală "a" este evident că dacă a făcut două facultățti de valoare egală are două specialități "a" și nu se ridică nici o problemă.

Domnul Asztalos Ferenc:

Dacă îmi permiteți, domnule președinte?

Deci eu accept ceea ce a spus domnul Dabu, chiar sunt foarte bucuros, dar aș dori să ascult și părerea doamnei secretare de stat, dacă într-adevăr din punctul de vedere al ministerului situația va fi la fel.

Domnul Marțian Dan:

Da. Aveți cuvântul, doamnă secretar de stat de la Ministerul Învățământului.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Răspunsul este da. Articolul este foarte clar după părerea mea.

Domnul Marțian Dan:

Mulțumesc. Bun.

Doamnelor și domnilor deputați,

Avem deci mai multe lucruri pe care trebuie să le clarificăm, legat de acest articol. Deci la alineatul 1 să modificăm partea inițială și cu acordurile care decurg de acolo. "Personalul didactic care a obținut definitivarea în învățământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta..." Sunt niște lucruri în privința cărora noi am luat decizii și vă propun să le consemnăm pentru stenogramă și pentru acuratețe. Decizia a fost adoptată de către noi.

La alineatul 5 vă rog să vă uitați la propunerea pe care o conține textul comisiei și anume introduce în ultima teză o anumită precizare prin text. "Celor trecuți prin concurs în învățământul liceal în calitate de profesor," asta se propune să se adauge, "... li se aplică prevederile alineatului 4, litera a) respectiv, b)".

Supun votului dumneavoastră propunerea de amendare a acestui alineat 5.

Domnul Romulus Dabu:

O clipă.

Domnul Marțian Dan:

Da.

Domnul Romulus Dabu:

Este o eroare în text, nu "trecuți în", ci "angajați prin concurs".

Domnul Marțian Dan:

Deci, "...celor angajați prin concurs în învățământul liceal" și după aceea să vină precizarea "în calitate de profesor, li se aplică..." etc.

Supun această redactare a tezei finale din alineatul 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat această amendare la alineatul 5.

La alineatul 7 a propus domnul deputat Ștefan Cazimir - "Sunt recunoscute pentru orice" în loc de "oricare". "...pentru orice treaptă de învățământ preuniversitar". Supun votului această ușoară amendare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitiate de voturii a fost aprobată.

La alineatul 9 avem "cadrele didactice", deci "Personalul didactic care ocupă funcții cu drept de rezervare". Și evident vom face acorduriile care se impun.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sutn voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Și, în fine, la alineatul 10 care sună astfel: "În caz de nepromovoare a examenuluii pentru obținerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel puțin 3 ani școlari, iar cel pentru..." și curge textul mai departe, pe care îl avem "... gradul didactic I, la un interval de cel puțin 3 ani școlari".

Supun votului după conjuncție, să se introducă "iar cel pentru..." și curge după aceea "... gradul didactic I.

Supun votului aceasta propunere de amendare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri? Nu se abține nimeni.

Nu sunt abțineri.

Supun votului acum articolul 37 în ansamblu.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Art. 38 dacă sunt observații în privința lui.

Domnul Șerban Rădulescu Zoner dorește să intervină. Vă invit la tribună.

Domnul Constantin- Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc. Eu aș vrea să întreb, în primul rând, vedeți, la inspecțiile acestea speciale, sunt trecuți aici, cel puțin, după părerea mea, cam de-a valma,... să nu se supere nimeni, vă rog, este o chestiune de principiu, pot să pun pe picior de egalitate un profesor la un liceu pedagogic, deci care pregătește învățători, cu un profesor universitar, conferențiar sau lector, așa cum este prevăzut aici? Și să zicem... pentru că mai jos se prevede "...precum și alte cadre didactice..."

Bun. Dar aceste cadre didactice, din învățămăntul preuniversitar, înțeleg că sunt delegate, printr-o metodologie, de către Ministerul Invățământului, dar profesorii de la liceele pedagogice... pot fi de drept, fiind profesori la liceele pedagogice? Nu știu, mi se pare puțin... tare îmi e teamă că exigența va fi diferită în funcție de inspecțiile care se fac. Asta este.

Și ca atare, aș vrea o explicație și în sensul acesta, pentru că eu vă spun sincer, fără supărare, eu aș elimina profesorii de la liceele pedagogice, dacă sunteți de acord, poate greșesc eu. Compari profesorul universitar cu un profesor de la o școală pedagogică din cine știe ce localitate? Pentru inspecție.

Domnul Marțian Dan:

Da, mai sunt alte observații în legătură cu art. 38?

Nu. Domnule Dabu, vă rog să interveniți și inclusiv să dați unele explicații pe marginea unei probleme ridicate de domnul Șerban Rădulescu Zoner.

Domnul Romulus Dabu:

Am toată stima pentru domnul profesor Zoner, dar vreau să-i spun că domnia sa niciodată nu o să poată inspecta o educatoare sau un învățător. Nici nu trebuie. Există o metodologie la Ministerul Învățământului, se aplică de foarte multă vreme, care a limpezit toate aceste lucruri.

Deci, învățătorii de la școlile normale sunt experții care pregătesc îînvățățorii si educatoarele. Este normal să inspecteze ei. Eu, profesor universitar, sau dumneavoastră, nu avem ce căuta acolo, că nu știm nici ce să-l întrebăm. Dacă este vorba de profesor de matematică sau de istorie, învățătorii și educatoarele de la școlile normale nu au ce să caute ei acolo. Alte categorii de profesori numite înseamnă profesorul universitar x care la origine este metodist în Miniisterul Învățământului sau la Casa Corpului Didactic sau care a avut înainte școala normală. Și aceste lucruri sunt prevăzute în metodologiile Ministerului Învățământului de multă vreme.

Noi, profesorii universitari putem inspecta un anume etaj al învățământului, absolvenții de școli normale un alt etaj, cei care au pregătit educatoarele un alt etaj, și aici lucrurile sunt foarte limpezi, nu există nici un fel de confuzie, și textul este bun așa cum l-a redactat comisia.

Domnul Marțian Dan:

Da.

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu au fost alte observații în legătură cu art.38... Ații dori și dumneavoastră. Vă rog să poftiți la tribună atunci.

Domnul Asztalos Ferenc:

Aș avea o observație în legătură cu alineatul 2. Dumneavoastră ați ascultat versurile domnului coleg Cazimir în care s-au făcut referiri la nivelul și la exigența inspecțiilor de specialitate.

Conform textului, se spune că cel puțin, "inspectorii școlari și cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecții școlare speciale trebuie să aibă un grad didactic cel puțin egal aceluia pentru care se face inspecție". Deci, dacă am gradul II, am dreptul de a face inspecție la un coleg care dorește să obțină gradul II.

Eu cred că cel care face inspecție totuși ar trebuii să aibă un grad superior.

Domnul Marțian Dan:

Da. În loc de acest segment "cel puțin egal" și dumneavoastră propuneți "să aibă un grad didactic superior aceluia pentru care fac inspecția". Asta este propunerea dânsului.(Vocoferări)

Eu am reținut-o, nu vă luați de mine, că eu nu fac aici decât să preiau diferite lucruri pe care le propun colegii.

Domnule Asztalos, dați și formularea.

Domnule Gorun, doriți să interveniți?

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Voiam doar să spun că cel care face inspecția are deja gradul acela, cel pe care îl inspectează urmează să-l obțină, deci nu este nici un fel de confuzie aici. Un profesor cu gradul II, merge la un profesor cu definitivat să-i facă inspecția, pentru ca cel cu definitivatul să se poată prezenta la gradul al doilea. Deci. nu este nici un fel de egalitate de... de grade, nu de altceva, între cei doi.

Domnul Marțian Dan:

Bun, alte observații? Nu sunt.

Domnule Asztalos ascultând această ultimă intervenție vă mai mențineți propunerea? O retrageți?

Domnul Asztalos Ferenc:

O retrag.

Domnul Marțian Dan:

Nu mai sunt alte observații la articolul 38. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Punctul 88 din raportul inițial, textul fostului art.72 se regăsește la art.37, alin.5. Luăm notă de acest lucru.

Art. 37 din propunerea inițială se propune a fi eliminat.

Sunt observații? Nu.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Art.39. Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt.

Vi-l supun votului în redactarea din raportul inițial, respectiv, pct.90 din acel raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt votului împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.40. Avem o propunere privind partea finală a acestui text, pe care o conține raportul suplimentar. Se spune acolo la teza a II-a, "La aceste cursuri pot participa și alte cadre didactice interesate, în limita locurilor stabilitie de către organizatori pe baza..." și aici se schimbă. Era textul: "... la recomandarea inspectoratului școlar..." și se propune a fi înlcouit acest segment de text cu următorul: "...pe baza unor teste de aptitudini manageriale".

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea de amendare sau alte aspecte legate de art. 40? Nu sunt.

Domnul Romulus Dabu ( de pe banca comisiei):

"La aceste cursuri pot participa și alte cadre didactice interesate... sau alt personal didactic..."

Domnul Marțian Dan:

Da, "...pentru personalul didactic cu funcții de conducere..." "La aceste cursuri pot participa și..." Ei, acum vă rog... Vedeți? Nu, hai să spunem "alți membri ai personalului didactic" - a pune la singular este foarte prost. "La aceste cursuri pot participa și alți membri ai corpului didactic", "...ai personalului didactic".

Supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Și evident că facem acordul "...interesați, în limita locurilor stabilite de către organizatorii..." și partea finală. Vă supun voutului acum amendarea în partea finală a acestui articol.

Cine este pentru adoptarea propunerii de la pct. 17 din raportul suplimentar ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere de amendare.

Supun votului articolul în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.41, dacă sunt observațiii în legătură cu el? Nu sunt.

Vi-l supun votului în redactarea din raportul inițial.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 21 avril 2021, 2:30
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro