Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 02-10-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 1996

8. Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice

Domnul Marțian Dan:

................................................

De asemenea, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că a fost elaborat raportul Comisiei de mediere la textul de Lege privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice. Și vă rog să intrați în posesia acestor texte, în pauză.

După pauză, când reluăm lucrările, o să vă rog să fiți de acord să examinăm și acest raport al comisiei de mediere.

Luăm o pauză până la orele 14,20.

După pauză.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă propun să luăm în dezbatere raportul Comisiei de mediere la soluționarea divergențelor apărute în legătură cu proiectul de Lege pentru constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice.

Sper ca în pauză dumneavoastră să vă fi luat acest raport, puncte în divergență sunt puține, în total 3 poziții.

În legătură cu punctul 1 care se referă la art. 8 alin. 2, comisia ne propune un text comun: "Administrația Națională a Drumurilor elaborează și fundamentează bugetul fondului special al drumurilor publice, pe care îl depune la Ministerul Transporturilor".

Dacă în legătură cu acest text comun sunt observații? Nu sunt.

Vi-l supun votului în redactarea pe care am citit-o.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat textul comun în unanimitate de voturi.

Al doilea punct de divergență îl reprezintă articolul 11 și comisia a optat pentru varianta Senatului, care sună: "Dispozițiile prezentei legi se aplică și persoanelor fizice și persoanelor juridice străine, în măsura în care prin tratate internațioale, la care România este parte, nu se stabilește altfel."

Dacă sunt observații în legătură cu această sugestie a Comisiei de mediere? Nu sunt.

Supun votului atunci varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest text.

Al treilea text în divergență se referă la art. 14.

Comisia a optat pentru varianta Camerei, iar textul care figurează în această variantă sună astfel: "Controlul respectării prevederilor prezentei legi se exercită de către Administrația Națională a Drumurilor, precum și de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor". Noutatea ar fi introducerea "a administrației naționale a drumurilor" în raport cu textul Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu această propunere a comisiei de mediere? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră propunerea de a aproba varianta Camerei pentru art. 14.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt .

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Vă supun votului acum raportul comisiei de mediere în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat raportul comisiei de mediere.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 21 avril 2021, 3:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro