Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 19, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.101/26-07-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 19-07-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 19, 2005

Informare cu privire la proiectele de legi pentru aprobarea ordonanțelor de urgență ale Guvernului înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite și supuse dezbaterii și adoptării în cadrul sesiunii extraordinare.

Ședința a început la ora 15,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Petre Popeangă și Titu Nicolae Gheorghiof, secretari.

 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Declar deschisă ședința Camerei Deputaților, în cadrul sesiunii extraordinare convocate în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (3) și art. 115 alin. (5) din Constituție, precum și ale art. 78 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților, în vederea dezbaterii și adoptării proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanțelor de urgență depuse de Guvern la Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată.

Din totalul de 330 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 168. Sunt absenți 162 deputați, din care 6 participă la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul legal este îndeplinit.

Biroul permanent și Comitetul ordinii de zi au stabilit ca în ședința de astăzi a Camerei Deputaților să fie anunțate proiectele de legi pentru aprobarea ordonanțelor de urgență ale Guvernului, prezentate Biroului permanent și care se trimit la comisiile permanente pentru raport și avizare, urmând ca înscrierea pe ordinea de zi și dezbaterea acestora în cadrul actualei sesiuni extraordinare să se facă după primirea rapoartelor.

Dau citire acestei informări.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative, care urmează să fie înaintate comisiilor permanente pentru examinare și întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite.

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art.26 alin. 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 21 iulie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize - Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 21 iulie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 21 iulie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

Textul de lege va fi examinat în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la București la 23 octombrie 2003, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 21 iulie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adițional la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci , Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 21 iulie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Vă prezint, de asemenea, o informare cu privire la alte proiecte de legi și propuneri legislative prezentate Biroului permanent, care se trimit comisiilor permanente pentru avize și rapoarte, urmând a fi supuse dezbaterii și adoptării în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2005.

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, semnată la București la 18 noiembrie 2004, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

2. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor și a structurilor subordonate acestuia, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

3. Propunerea legislativă privind înființarea comunei Pesac, județul Timiș, inițiată de domnul senator Ilie Sârbu, membru al Grupului parlamentar al P.S.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize -Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

4.Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 94/08.09.1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițiată de domnul senator Vasile Dan Ungureanu, membru al Grupului parlamentar al P.S.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

5. Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, inițiată de doamna deputat Raluca Turcan, membră a Grupului parlamentar al P.N.L., domnii deputați Valentin Adrian Iliescu, Cristian Rădulescu, membri ai Grupului parlamentar al P.D., domnul senator Adrian Mihai Cioroianu, membru al Grupului parlamentar al Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L. - P.D."

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond -Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

6. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 504/2002, a audiovizualului, inițiată de domnii senatori Gheorghe Funar, Constantin Găucan, Dan Claudiu Tănăsescu, Verginia Vedinaș, membri ai Grupului parlamentar al P.R.M.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.116 din 16/03/2000, inițiată de domnul deputat Vasile Pușcaș, membru al Grupului parlamentar al P.S.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond -Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

8. Propunerea legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Monitorizarea Achizițiilor Publice, inițiată de domnul senator Marius Marinescu, membru al Grupului parlamentar al Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L. - P.D.", și domnii deputați Buda Daniel, Drăguș Radu - Cătălin, Igaș Traian Constantin, Zegrean Constantin, Iacob Monica-Ridzi, membri ai Grupului parlamentar al P.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

9. Propunerea legislativă privind comunitatea de informații pentru securitatea națională a României, inițiată de domnul senator George-Cristian Maior și domnii deputați Stan Ion, Oprea Gabriel, Bejinariu Eugen, membri ai Grupurilor parlamentare ale P.S.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

10. Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, inițiată de domnul senator George-Cristian Maior și domnii deputați Stan Ion, Oprea Gabriel, Bejinariu Eugen, membri ai Grupurilor parlamentare ale P.S.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

11. Propunerea legislativă privind declararea ca oraș a comunei Bragadiru, județul Ilfov, inițiată de domnul deputat Ovidenie Costel, fără apartenență la grup parlamentar.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 8 septembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, adoptat de Senat în ședința din data de 30 iunie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 5 septembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

13. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, inițiat de domnii senatori Varujan Vosganian, Ovidiu Rădoi, Petre Nicolae Ioțcu, membri ai Grupului parlamentar al Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L. - P.D.", domnul senator Zoltán Valentin Puskás, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R., adoptat de Senat în ședința din data de 30 iunie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 14 septembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

14. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii în vederea reexaminării: - în fond, urmând a elabora un raport comun, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 15 septembrie 2005.

 
Aprobarea unei modificări în componența nominală a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Stimați colegi,

Avem, de asemenea, pentru astăzi, propunerea Grupului parlamentar al P.N.L. privind desemnarea doamnei deputat Monica Mihaela Știrbu în calitatea de membru al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor în locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Radu Octavian Dumitru, care a renunțat la mandatul de deputat în data de 28 iunie 2005.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului propunerea Grupului parlamentar al P.N.L.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost aprobată.

Stimați colegi,

După această ședință obositoare, vă anunț că vom avea un program extrem de încărcat, va trebui în această săptămână să examinați trei proiecte foarte dificile de ordonanțe de urgență, este vorba de ratificarea unor acorduri bilaterale, și după ce veți finaliza această activitate, de asemenea, deosebit de obositoare în această săptămână, vă dau din nou întâlnire săptămâna viitoare, pentru a examina, în plen, de data aceasta, cu responsabilitate și înțelepciune, cu echilibrul care ne caracterizează, aceste acorduri care vor trebui să primească din partea noastră un vot final.

Vă mulțumesc și vă doresc un lucru plăcut, în folosul țării. (Aplauze)

 

Ședința s-a încheiat la ora 15,30.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 24 mai 2019, 14:18
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro