Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.113/16-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 08-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2005

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 247/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul.

Vă rog. Domnul secretar de stat Septimiu Buzașu.

Domnul Septimiu Buzașu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului):

Obiectul proiectului de lege îl constituie instituirea unui tratament penal mai sever în cazul unor infracțiuni care afectează siguranța feroviară.

După cum știți, în ultima perioadă, calea ferată se confruntă cu fenomene infracționale grave, furturi, degradări, distrugeri și tendința este în creștere, ceea ce pune în pericol siguranța circulației trenurilor.

De aceea, este necesară o protecție corespunzătoare a infrastructurii feroviare și a trenurilor împotriva unor acțiuni ostile. Proiectul înscrie prevederi care interzic accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranță a căii ferate, în perimetrul stațiilor de cale ferată, a reviziilor, depourilor și triajelor și circumstanțe agravante în cazul refuzului de a părăsi zonele interzise sau în cazul producerii unor tulburări grave ale activității de transport sau poluarea mediului. De asemenea, proiectul cuprinde prevederi care stabilesc pedepse grave în cazul infracțiunilor contra personalului feroviar.

Inițiatorul este de acord cu amendamentele comisiei și supunem votului dumneavoastră acest proiect.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Din partea Comisiei juridice, vă rog să prezentați punctul de vedere.

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege.

Senatul a fost prima Cameră sesizată și a adoptat proiectul de lege în ședința din 13 iunie.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie instituirea unui tratament penal mai sever în cazul unor infracțiuni care afectează grav siguranța infrastructurii feroviare. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege cu amendamentele admise prevăzute în anexă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă cineva dorește să ia cuvântul la dezbaterile generale. Nu.

Trecem la dezbaterea pe articole.

În legătură cu titlul legii dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții.

Îl supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la discuția pe articole, dar aș vrea să vă rog să vedeți articolele împreună cu amendamentele de la comisie, le vom trece în revistă.

Vă rog să aveți în vedere să urmăriți raportul din partea comisiei.

La pct.1, în ceea ce privește titlul legii, nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul legii. Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.2 din raport sunt unele modificări propuse pentru art.1. Supun votului textul în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.3 din raport, art.2 nemodificat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.4 din raport. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.5 din raport. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.6 din raport. Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.7 din raport. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.8 din raport. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.9 din raport. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.10 din raport. Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.11 din raport. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este vorba de o lege organică. Votul final îl vom da săptămâna viitoare.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 24 mai 2019, 14:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro