Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.113/16-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 08-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2005

13. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială Daewoo Automobile România - S.A.
 
see bill no. 318/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială Daewoo Automobile România S.A. Suntem în procedură de urgență.

Domnule președinte, aveți cuvântul pentru propuneri regulamentare.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunem 10 minute dezbateri generale și maxim 1 minut de intervenție.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc. Dacă sunteți de acord cu aceste propuneri?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Are cuvântul acum reprezentantul inițiatorului, ca să ne explice această inițiativă. Aveți cuvântul.

Domnul Eugen Țapu Nazare:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori, în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială Daewoo Automobile România S.A.

Referitor la acest proiect de lege, pot să vă spun că în prezent Societatea Comercială Automobile Craiova S.A. este o societate comercială cu capital majoritar de stat, având ca obiect de activitate producția și comercializarea de piese de schimb auto, Ministerul Economiei și Comerțului exercită prin intermediul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie calitatea de acționar al statului român la S.C. Automobile Craiova, deținând 72,4% din capitalul social. Societatea nu dispune în prezent de un potențial de producție, așa cum l-a avut anterior încheierii parteneriatului cu concernul coreean Daewoo Motors Company Limited, iar datorită situației financiare precare în care se află concernul coreean Daewoo Motors Company Limited, la nivel de grup, această situație a fost transferată, din nefericire și la societatea Daewoo Automobile România, Craiova.

Astfel, ca parte a strategiei de atragere de noi investitori pentru S.C. Daewoo Automobile S.A., Ministerul Economiei și Comerțului în prezent negociază prin intermediul Oficiului participațiilor statului și privatizării în industrie cedarea de către Grupul Daewoo Motors Company Limited a cotei de 51% din acțiunile S.C. Daewoo Automobile România S.A. și stingerea creanțelor părții coreene împotriva acestei societăți comerciale.

Pentru realizarea acestui lucru este necesar ca Oficiul participațiilor statului și privatizării în industrie să angajeze, pe lângă serviciile de consultanță a unei case de avocați din România și pe cele ale unor avocați cu drept de liberă practică în Coreea, precum și în alte jurisdicții în care activează entitățile implicate în această tranzacție.

Având în vedere că Societatea Automobile Craiova nu dispune de resurse financiare necesare acoperirii acestor cheltuieli, pentru onorarii aferente contractelor de asistență, se prevede acoperirea acestora din bugetul Oficiului participațiilor statului și privatizării în industrie, la capitolul "Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanță, agenții de privatizare sau firme de avocatură și cele pentru pregătirea și realizarea privatizării".

În limita aprobată pentru anul în curs, prin derogare de la prevederile legale, incidente aplicabile instituțiilor...

Domnul Adrian Năstase:

Domnule secretar de stat, am înțeles. Suntem convinși. Bateți la uși deschise.

Domnul Eugen Țapu Nazare:

Față de cele de mai sus, rog plenul Camerei Deputaților să adopte acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu art. 89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2005.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere și avizele favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia de buget, precum și Comisia juridică.

Despre subiectul prezentului act normativ ne-a fost explicat pe larg de antevorbitor, nu mai este cazul.

În data de 31 august comisia s-a întrunit și în majoritate absolută a hotărât propunerea spre adoptare a prezentului proiect de lege în forma inițială, care este în același timp și forma în care a trecut la Senat.

Mulțumesc.

Mă iertați. Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea textului.

La titlu dacă sunt observații? Nu.

Supun votului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La articolul unic dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 27 mai 2019, 10:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro