Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.113/16-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 08-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2005

15. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societăților Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Moldova - S.A. și Electrica Oltenia - S.A.
 
see bill no. 342/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Mergem mai departe. Următorul proiect de lege: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societăților Comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice Electrica Moldova S.A. și Electrica Oltenia S.A. Procedură de urgență.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul Mihai Tudose:

Vă propunem 10 minute pentru dezbateri generale, maxim un minut de intervenție.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Supun votului aceste propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Eugen Țapu Nazare:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale, filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, respectiv Electrica Moldova și Electrica Oltenia.

Prin H.G. nr. 85 din 2005 Guvernul României a aprobat și mandatat Ministerul Economiei și Comerțului, Oficiul participațiilor statului și privatizării în industrie și Electrica S.A. să încheie contractele de privatizare la Electrica Moldova S.A. și Electrica Oltenia S.A., ordonanța de urgență aprobând aceste contracte de privatizare în forma, termenii și condițiile negociate.

Pe baza acestei hotărâri s-au încheiat contractele de privatizare între Electrica Moldova și Eon Energie A.G. Germania, la data de 04.04.2005 și între Electrica Oltenia și firma Cez a.s. din Republica Cehă în data de 05.04.2005.

Având în vedere faptul că potrivit procedurilor constituționale declanșate nu există certitudine asupra posibilității de a promova un proiect de lege care să poată fi adoptat până la termenele convenite prin contractele de privatizare și nu în ultimul rând pentru a evita un potențial risc de retragere în perioada de derulare și finalizare a contractelor a unor investitori strategici importanți, cum sunt cei doi mai sus menționați, rugăm plenul Parlamentului să voteze această ordonanță de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Grupurile parlamentare? Comisia? Punctul de vedere al comisiei.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice Electrica Moldova S.A. și Electrica Oltenia S.A., Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

S-au avut în vedere la elaborarea prezentului raport atât avizul Consiliului Legislativ, cât și cel al Comisiei juridice.

În raport de obiectul și conținutul său, prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Pe data de 1 septembrie proiectul de lege a fost luat în discuție și cu unanimitate de voturi vă propunem aprobarea lui în forma prezentată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații în legătură cu titlul?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La articolul unic, dacă sunt observații?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară.

Supun votului final textul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 26 mai 2019, 2:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro