Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.113/16-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 08-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2005

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 243/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Mergem mai departe.

Proiectul de lege pentru modificarea Legii audiovizualului. Suntem în procedură de urgență. Rog Biroul Comisiei pentru cultură să facă propunerile regulamentare.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Petre Străchinaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia vă propune cinci minute pentru dezbaterea acestui proiect.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? este vorba de timpii de dezbatere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului. Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Onisei (secretar de stat, Ministerul Culturii și Cultelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Sărut mâna, bună dimineața doamnelor și domnilor deputați,

Este vorba de două mici modificări la Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, și aceste mici modificări sunt necesare pentru punerea în acord a legii cu o directivă a Consiliului Uniunii Europene, așa numită directivă: "Televiziunea fără frontiere", lucru ce face parte din procesul de aderare la Uniunea Europeană, capitolul 20 din acquis "cultură și audiovizual".

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Punctul de vedere al Comisiei?

Domnul Petre Străchinaru:

Stimați colegi,

Acest proiect de lege a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă în 20 iunie 2005. Comisia a fost sesizată în fond, în procedură de urgență, proiectul de lege fiind transmis spre avizare Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Am primit avizul favorabil din partea acestei comisii iar în redactarea proiectului am ținut cont de avizul emis de Consiliul legislativ.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În raport cu obiectul și conținutul său proiectul face parte din categoria legilor organice. A fost dezbătut în ședința Comisiei în ziua de 30 iunie 2005.

În conformitate cu prevederile art. 52 din Regulament, la dezbaterea proiectului de lege a luat parte domnul Gasparik Attila, vicepreședinte al Consiliului Național al audiovizualului.

La lucrările Comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 de membri ai Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votării.

Potrivit art. 75 alin. 1 din Constituția României, republicată, Senatul este Camera decizională.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune adoptarea acestui proiect de lege pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 în forma prezentată de inițiator.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterea legii.

Supun votului titlul legii. Dacă sunt observații. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. I, cele două sugestii de motificare. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. II, dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun art. II votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este vorba de o lege organică, votul final îl vom da săptămâna viitoare.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 24 mai 2019, 15:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro