Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.121/26-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 19-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2005

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la București la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susținut de împrumutul de ajustare programatică.
 
see bill no. 347/2005

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

La punctul 2, după informare, avem Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la București la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susținut de împrumutul de ajustare programatică.

Din partea inițiatorului dacă este cineva? Vă rog să poftiți.

Doamna Mara Râmniceanu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună ziua!

Prin acest act normativ s-a urmărit ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 2 milioane de euro, convenit la București la 9 mai 2005 între România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru programul de reforme susținut de împrumutul de ajustare programatică.

Noul grant urmează a se utiliza pentru finanțarea de asistență tehnică necesară implementării reformei în justiție, în managementul cheltuielilor publice, incluzând elaborarea bugetului, execuția, controlul utilizării fondurilor și al administrării veniturilor, pentru înființarea Agenției de management a datoriei publice, dezvoltarea pieței obligațiunilor guvernamentale și municipale, a pieței obligațiunilor ipotecare și altele.

Sumele grantului vor fi disponibile până la 31 decembrie 2006 sau o dată ulterioară care se va conveni cu BIRD și cu autoritățile olandeze.

Comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților au întocmit raport de adoptare în forma prezentată de Guvern, iar Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ în forma rezultată din raport.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Și eu vă mulțumesc.

Președintele comisiei, domnul deputat Nicolae Mihai Tănăsescu, dacă binevoiește să ne înfățișeze raportul Comisiei de buget, finanțe și bănci.

Domnul Nicolae Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România, pe de o parte, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acord care a fost convenit prin scrisoarea semnată anul acesta, în data de 9 mai.

În vederea susținerii implementării programului de reforme, care fac obiectul împrumutului de ajustare programatică, numit prescurtat PAL, Guvernul Olandei, cu ocazia unei vizite la nivel înalt, și-a exprimat disponibilitatea de a majora cu încă 2 milioane de euro pe asistența financiară nerambursabilă acordată României prin intermediul Băncii Mondiale.

În final, decizia autorităților olandeze și a Băncii Mondiale a fost de a se semna un nou acord, un nou grant, în valoare de 2 milioane de euro, care împreună cu fondurile încă neangajate din grantul anterior, de 3,17 milioane de dolari americani și o parte din fondurile împrumutului plătibil de 18,6 milioane dolari, să sprijine reformele structurale agreat prin programul de ajustare programatică numit PAL.

Administrarea acestor fonduri ale grantului și derularea procesului de achiziționare a bunurilor și serviciilor se asigură de către unitatea de management a proiectului, constituită în cadrul Ministerul Finanțelor.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 alin. 1 din Constituția României, prima Cameră sesizată fiind Camera Deputaților.

Vreau să vă informez, domnule președinte, stimați colegi, că acest proiect de lege a fost dezbătut în cadrul comisiei și a fost votat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituția României, republicată, și a art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților este de competența decizională a Senatului.

În urma dezbaterii acestui Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asistență, propunem, domnule președinte, ca el să fie votat în forma prezentată de către Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă dorește cineva să participe la dezbaterile generale, din partea reprezentanților grupurilor? Nu dorește nimeni să dezbatem?

În aceste condiții, în conformitate cu art. 99 din Regulamentul Camerei Deputaților, trecerea la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative se face numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse. Nu este cazul să trecem la dezbaterea pe articole și, având în vedere că este vorba de o lege ordinară, trecem direct la votul final.

Cine este pentru adoptarea acestui proiect de lege? Vă rog, domnilor secretari.

Dacă este cineva împotrivă? Voturi împotrivă, domnilor deputați? Nu sunt.

Abțineri, dacă există?

Vă mulțumesc. Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 4:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro