Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.121/26-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 19-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2005

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 278/2005

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului.

Rog Comisia pentru învățământ... Atât Comisia pentru muncă și protecție socială, cât și Comisia pentru învățământ... Evident, vă rog să propuneți timpii de dezbatere în procedură de urgență.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Două minute pentru dezbateri generale și 2 minute pentru dezbaterea pe articole.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Acest timp și mai draconic. Dacă aveți obiecțiuni? Vă rog, domnule deputat. Numai obiecții cu privire la timpi, domnule deputat! Vă cer scuze!

Opinia inițiatorului, vă rog.

Domnul Dumitru Miron:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt Dumitru Miron, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

Legea nr. 6/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului modifică prevederile art. 1, fără să corecteze prevederile art. 2 din alineat, care conțineau unele elemente contradictorii. Pentru eliminarea acestor incongruențe și pentru conservarea sporurilor aferente, prin includerea sporului de stabilitate și a sporului pentru solicitare neuropsihică, la recomandarea Camerei Deputaților s-a propus proiectul de ordonanță de urgență care se discută în prezent.

Ordonanța de urgență nr. 55/2005, prin aplicarea ei, apreciem că evită diminuarea salariilor personalului didactic auxiliar și, în același timp, această ordonanță de urgență, prin Anexa nr. 4, care cuprinde personalul specific învățământului și îl include, fără să-l mai nuanțeze în șefi de atelier, instructori, îl include în categoria "funcții" la personal didactic auxiliar, face o mai armonică așezare a acestor funcții din domeniul neauxiliarului.

Susținem proiectul de ordonanță de urgență, în versiunea pe care o înaintează comisiile reunite ale Camerei.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiilor, raportul, vă rog.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Au fost sesizate spre dezbatere cu acest proiect de lege Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru muncă și protecție socială. S-a ținut cont și de avizele primite de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități de la Consiliul legislativ și de la C.E.S.

Ordonanța nr. 68/2004 aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005 prezintă o situație de contradicție între prevederile art. 1 și ale art. 2 alin. 1 din actul normativ menționat.

Prezenta ordonanță evită situația în care s-ar produce diminuarea salariilor personalului didactic auxiliar prin neaplicarea coeficienților de multiplicare corespunzători.

Au fost invitați la dezbateri și reprezentanți ai federațiilor sindicale din învățământ.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. A fost, de asemenea, aprobat cu unanimitate de voturi raportul.

În urma dezbaterii, comisiile reunite propun adoptarea proiectului de lege fără modificări deoarece a fost practic vorba doar de o corecție.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă reprezentanții grupurilor doresc să ia cuvântul? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mihai Radan:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Suntem într-o situație extrem de rară în această sesiune, când o ordonanță de urgență promovată de Guvernul Tăriceanu este, într-adevăr, o ordonanță de urgență. Are trăsăturile prevăzute pentru o ordonanță de urgență. Vizează interesul educațional, vizează interesul social, corectează o scăpare - ca să spun așa - a unei legi, Legea nr.6/2005. Fără îndoială că ne putem pune întrebarea, fiind în forul legislativ, cum a fost posibil ca să se ajungă la o astfel de situație paradoxală în care o lege să se încurce în ea însăși.

Ce putem observa? Ordonanța din octombrie 2004 era corectă, coerentă. A fost dezbătută exact în perioada campaniei electorale, ca să fie promulgată în 2005, și emoția, tensiunile care îi încercau, la acea dată, pe cei din forul legislativ au condus la contraziceri între art. 1, art. 2, anexa 3, anexa 4 ș.a.m.d.

Fără îndoială că este benefic că ordonanța corectează erorile Legii nr.6 și elimină suferința unei categorii de personal din învățământul superior, personal didactic auxiliar, cărora li se reconstituie și li se reașează drepturile salariale firești.

Ce concluzie putem trage? Că orice perioadă electorală, printre alte neajunsuri legate de blocarea vieții politice și a activității legislative, conduce la erori flagrante în procesul legislativ. Iată de ce susțin că cei care spun că alegerile anticipate nu prejudiciază viața politică și mersul legislativ corect se înșeală.

Susțin, așadar, și în numele Grupului parlamentar al PSD, să votăm această ordonanță de urgență și să reținem și învățămintele prin care s-a ajuns la ea.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PSD.)

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Mai dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale? Dacă nu, vom trece la procedura de vot.

Titlul legii.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic al legii.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Având în vedere că la ordonanța de urgență nu s-au adus amendamente, mă prevalez de prevederile art. 99 din Regulament, conform căruia nu se supun votului articolele pentru care nu există amendamente la Comisie, urmând ca, în aceste condiții, proiectul de lege să fie trecut la votul final de mâine.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 14:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro