Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.121/26-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 19-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2005

9. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate Guvernului de către deputații:

   

- După pauză -

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Reluăm ședința, conform ordinii de zi. Prima parte, referitoare la răspunsuri la întrebările adresate de către deputați membrilor Guvernului.

Domnul deputat Becsek-Garda Dezsö de la U.D.M.R. Dacă este prezent domnul deputat Becsek-Garda Dezsö? Regret. Răspunsul domnului ministru al agriculturii Gheorghe Flutur va fi trimis în scris domnului deputat.

Domnul deputat Constantin Niță, P.S.D. Dacă este prezent domnul deputat Constantin Niță? Domnul deputat Constantin Niță nu este prezent. Rog ca răspunsul să-i fie trimis în scris.

Vă rog să mă iertați, domnule ministru, dar problema este pentru mine nu atât una de procedură, cât una de bună cuviință. Și anume, celor care nu vin să-și menționeze oral întrebarea, nu se cuvine să li se dea o întrebare orală în fața Parlamentului. Este o formă de a păstra o demnitate a activității parlamentare și în raport de cei care au alte opinii.

Și eu îmi exprim regretul și, domnule ministru, vă rog să primiți scuzele mele, în calitate de președinte de ședință, la această oră.

 
Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu, independenți. Vă rog. Dacă vreți să vă susțineți întrebarea pe scurt?

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La toate întrebările o să intervin după răspuns.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog. Din partea Ministerului Administrației și Internelor, răspunsul adresat domnului Mircia Giurgiu.

 
 

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați informații cu privire la punerea în posesie a terenului cu destinație agricolă, în suprafață de 3 hectare și 31 de ari a domnului Ispas Mihai, domiciliat în Ineu, județul Arad, vă comunicăm următoarele:

Din analiza documentelor existente la comisia locală Ineu, respectiv la Comisia județeană Arad, a rezultat faptul că defunctului Coroi Gicușor, moștenitorul legal al lui Pantea Petru, care era proprietarul terenului în discuție și care l-a instituit ca moștenitor testamentar pe domnul Ispas Mihai, i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de 5 hectare și 24 ari, în baza prevederilor Legii nr. 18/1991.

Reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut pentru terenul care a aparținut defunctului Pantea Petru.

Pentru suprafața de 4,69 hectare teren agricol au fost eliberate două titluri de proprietate, respectiv nr. 83.592 pentru 4,14 hectare și nr. 85.149 pentru suprafața de 0,55 hectare teren agricol.

Punerea în posesie s-a realizat în favoarea domnului Coroi Gicușor, titlurile de proprietate fiind, în prezent, în posesia moștenitorului testamentar al acestuia, domnul Ispas Mihai.

Punerea în posesie, cu diferența de 0,55 hectare teren agricol din suprafața totală reconstituită de 5,24 hectare se va realiza după punerea terenului respectiv la dispoziția comisiei comunale Ineu, în prezent, acesta aflându-se în domeniul public al statului și în administrarea unei societăți comerciale.

Precizăm că în urma decesului domnului Coroi Gicușor, domnul Ispas Mihai a solicitat comisiei locale Ineu reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 1,29 hectare teren agricol, care a aparținut defunctului Pantea Petru. Cererea respectivă a fost respinsă de către comisia locală, prin Hotărârea nr. 6 din 04.09.2000. Împotriva aceste hotărâri domnul Ispas Mihai a depus contestație la Comisia județeană Arad, aceasta fiind respinsă prin Hotărârea nr. 142, cu motivația că în cauză erau incidente dispozițiile art. 4 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 169/1997.

Împotriva Hotărârii nr. 142 a Comisiei județene Arad, domnul Ispas Mihai a depus plângere la Judecătoria Ineu, prin care solicita anularea hotărârii și reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 2,76 hectare teren agricol. Instanța respectivă a respins plângerea, prin sentința civilă nr. 82, pronunțată în dosarul nr. 54/2002.

În considerarea aspectelor expuse anterior, instituția prefectului județului Arad ne-a comunicat și faptul că, întrucât terenul pe care petentul îl solicită în prezent, în suprafață de 2,76 hectare a aparținut defunctului Pantea Petru, față de care domnul Ispas nu are calitatea de moștenitor, acestuia nu i se poate reconstitui dreptul de proprietate.

Având în vedere și dispozițiile art. 52 alin. 2 din Legea nr. 18, potrivit cărora Comisiile de fond funciar pot avea calitate procesuală pasivă, precizăm că în acest caz competența de soluționare revine autorităților judiciare și că Ministerul Administrației și Internelor nu are competențe cu privire la impunerea unor decizii pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în situații de natura celor semnalate.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Dacă n-ați vrut să vă susțineți întrebarea, vă rog răspunsul dumneavoastră.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă mulțumesc pentru răspuns și pentru faptul că problema a fost rezolvată. Am fost sunat la sfârșitul săptămânii trecute de la Arad și mi s-a comunicat că s-a ajuns la o înțelegere și s-a rezolvat problema respectivă.

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

O întrebare cu un final fericit. Îl apreciem cu toții, atât în activitatea domnului deputat, cât și în rezolvarea dată de către minister.

 
Dorin-Liviu Nistoran

Domnul deputat Liviu Nistoran. Este prezent? Vă rog, domnule deputat, să vă susțineți întrebarea. Foarte scurt.

 

Domnul Dorin Liviu Nistoran:

Întrebarea se referă, în principal, la situația Combinatului Siderca, care, după cum știți, de ani buni de zile a fost într-o procedură de faliment. Acolo se întâmplă devalizări și am cerut măsuri concrete.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da. Răspunsul din partea domnului secretar de stat, vă rog.

 
 

Domnul Mircea Alexandru:

Fac precizarea că întrebarea domnului deputat a fost adresată cu mai mult timp în urmă. S-a răspuns la momentul respectiv în termenul regulamentar și procedural. Eu acum nu fac altceva decât să reiau răspunsul care a fost transmis domnului deputat la momentul respectiv.

Întrebarea respectivă...

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă că vă întrerup, domnule reprezentant al ministrului, domnule secretar de stat, răspunsul oral este obligatoriu și dacă a fost dublat și de cel scris ați procedat în mod normal.

Vă rog.

 
 

Domnul Mircea Alexandru:

Corect.

Fac precizarea că întrebarea domnului deputat cuprindea mai multe aspecte, dânsul a amintit numai unul și eu voi răspunde la toate punctele care au fost ridicate concret în întrebarea respectivă.

Prin întrebarea respectivă se solicita ministrului administrației și internelor să comunice un punct de vedere referitor la starea infracțională din Combinatul Siderurgic Siderca, de asemenea, din Comuna Fundeni și din orașul Budești și în special starea de interimat ce dura la conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Călărași.

Referitor la devalizarea Combinatului Siderurgic Siderca, care, în opinia domnului deputat este cunoscută ca locație de unde se fură fier vechi, precizăm faptul că începând cu anul 2002 mai multe societăți comerciale care au achiziționat părți din creanțele Siderca dezmembrează foste active și valorifică fierul vechi.

Pentru combaterea infracțiunilor în perimetrul respectiv, în incinta Combinatului Siderurgic funcționează biroul de poliție Siderca, ce are ca atribuții principale prevenirea sustragerilor de materiale și subansamble metalice din cadrul tuturor societăților comerciale de pe platformă, precum și identificarea și reținerea, după caz, a autorilor care au sustras fier vechi de pe platforma siderurgică în discuție.

În perioada 2001-2005, personalul biroului de poliție menționat a acționat pentru prevenirea și combaterea fenomenului în discuție și identificarea persoanelor care au sustras materiale feroase și neferoase de pe platforma industrială, înregistrându-se 224 de dosare penale, în care au fost cercetate 413 persoane.

Referitor la insecuritatea cetățenilor din Comuna Fundeni, în special în timpul transportului local, precizăm că acest aspect este cunoscut la nivelul Inspectoratului de poliție al județului Călărași. Pentru prevenirea și combaterea violenței și a altor genuri de fapte antisociale s-au organizat și executat activități specifice, antrenând cadre ale Inspectoratului de poliție județean, inclusiv luptători de la Departamentul de intervenție rapidă SIAS, de Serviciul de intervenție București, prin colaborare, acțiuni care s-au finalizat cu identificarea și sancționarea multor persoane.

Pentru menținerea unei stări de siguranță civică în localitate, și în special pe mijloace de transport în comun, se vor organiza și în continuare activități specifice de către cadrele Inspectoratului de poliție al județului Călărași, în Comuna Fundeni, în zona Budești, inclusiv detașarea unei grupe a detașamentului de intervenție rapidă.

Referitor la faptul că în luna aprilie 2004, mai mulți cetățeni s-au adunat la primăria din Fundeni, precizăm că acest aspect a fost determinat de întreruperea transportului de persoane de către Regia Autonomă de transport București, urmare a faptului că nu obținuse licență pentru transport pentru traseul respectiv, iar locuitorii și-au manifestat nemulțumirea, solicitând reprezentanților administrației publice locale găsirea unor soluții, situația fiind, după cum știți, în momentul de față, rezolvată. Sunt operatori privați.

Aspectele critice cu privire la starea infracțională din orașul Budești și la deficiențele în conlucrarea poliției cu autoritățile administrației publice locale sunt îndreptățite. Acestea s-au datorat unor neajunsuri în activitatea fostului șef al poliției orașului Budești. În urma analizării activității acestora au rezultat mai multe neajunsuri, inclusiv de natura celor semnalate în întrebare, fapt pentru care a fost destituit din funcție.

Apreciem că noua conducere a Inspectoratului de poliție al județului Călărași și a Poliției orașului Budești, cu sprijinul Inspectoratului județean al Poliției române va îmbunătăți climatul de ordine și siguranță publică la nivelul județului.

Referitor la situația de interimat, care era, la momentul interpelării fac precizarea că fuseseră organizate două concursuri, nici unul dintre candidații prezentați în două serii nu obținuse notă de trecere, ca să zic așa, dar la data de 22.06, în urma unui al treilea examen, a fost declarat admis domnul Țică Vasile, care a fost numit șef al inspectoratului, începând cu data de 24.06.

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumim, domnule secretar de stat.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Dorin Liviu Nistoran:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Confirm că măsurile pe care le-ați luat au avut efect. Există, însă, o singură problemă, care este una dintre problemele principale semnalate în întrebare, și anume, furtul de fier vechi de la Siderca. Acest furt continuă și vă rog să luați măsuri ferme pentru stoparea lui.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Eugen Bejinariu. Dacă este prezent? Răspunsul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei urmează să-i fie comunicat în scris domnului deputat.

 
Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu. Vă rog să vă susțineți întrebarea într-un cuvânt.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La fel ca și data trecută o să intervin după răspuns.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

V-aș ruga, domnule deputat, să precizați dacă acceptați răspunsul unui secretar de stat, pentru că secretarii de stat nu sunt membri ai Guvernului, iar răspunsurile trebuie să fie date de primul ministru sau de membrii Guvernului. Dacă acceptați să răspundă pe baza mandatului ministrului?

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Domnule președinte,

Aveți dreptate. Dar dacă tot a venit până aici, accept răspunsul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc pentru amabilitate.

Vă rog, doamna secretar de stat.

 
 

Doamna Maria Cristina Manda (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Domnule președinte,

Stimați deputați,

Domnule deputat Giurgiu, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă răspunde.

La întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 372A/2005, adresată ministrului justiției, referitoare la termenul de aplicare a unei hotărâri judecătorești, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 155 alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificări și completări, întrebarea constă într-o simplă cerere de a răspunde dacă un fapt este adevărat, dacă o informație este exactă, dacă Guvernul și celelalte organe ale administrației publice înțeleg că comunice Camerei informațiile și documentele cerute de Camera Deputaților sau de comisiile permanente, ori dacă Guvernul are intenția de a lua o hotărâre într-o problemă determinată.

Întrebarea dumneavoastră, prin intermediul căreia solicitați ca ministrul justiției să precizeze termenul de aplicare al sentinței, excede cadrului legislativ ce reglementează domeniul întrebărilor parlamentare.

Pe de altă parte, în conformitate cu dispozițiile constituționale și ordinea de drept instituită de legislația actuală în vigoare, ministrului justiției nu îi este permis să facă aprecieri sau să dea interpretări unor hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele judecătorești.

Câteva cuvinte, dacă o să-mi îngăduiți să vă spun, totuși, cu privire la acest caz: am sesizat că dumneavoastră, undeva în cursul lunii aprilie ne-ați sesizat cu un memoriu cu privire la aceeași societate, noi v-am răspuns atunci, făcând o cerere Parchetului, care are competență și are în urmărire acest caz și vă promit că revenim cu adresă la Parchetul competent, pentru a vedea, de fapt, ce s-a întâmplat până la acest moment cu cazul. Dar noi nu putem răspunde cu privire la hotărârea instanței de judecată.

Cu privire la cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr.375 A/2005, adresată ministrului justiției, referitoare la managementul defectuos de care este acuzată conducerea Teatrului muzical Nae Leonard din Galați, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 83 din 3 februarie 2005, privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, această instituție nu are atribuții de verificare sau control a altor instituții centrale sau locale, cu atât mai puțin a celor culturale.

Neregularitățile de ordin fiscal din cadrul unei instituții publice pot fi constatate și sancționate de organul de control financiar constituit în acest scop, respectiv Curtea de Conturi, care nu funcționează în subordinea ministrului justiției.

Astfel fiind, întrebarea dumneavoastră a fost adresată unui membru al Guvernului ce nu are nici o atribuție în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat?

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Într-adevăr, la prima întrebare este vorba de o sentință pronunțată în 20 octombrie 2004. Nici până în acest moment nu s-a pus în aplicare și deocamdată nu se mișcă și nu se întâmplă absolut nimic. Consider că într-un stat de drept și ministrul justiției ar trebui să ia ceva măsuri sau să se gândească, să gândească un plan de a interveni legal, bineînțeles, acolo unde se întâmplă amânări și durează procese ani și ani de zile.

Referitor la a doua întrebare, s-au constatat nereguli, toate organele de control au verificat, însă toți spun că nu intră în competența lor. Și ministrul administrației și internelor a răspuns la fel, la fel și ministrul justiției. În așa fel încât, cei vinovați și dovediți vinovați stau liniștiți și nu se întâmplă absolut nimic.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Sunt nevoit ca în calitate de președinte de ședință să fac o observație cu privire la acest răspuns.

Vreau să atrag atenția doamnei secretar de stat, cât și ministrului justiției, personal, căruia îi aparține răspunsul, că nu au căderea și calitatea să se prezinte în Parlamentul României pentru a ne da nouă lecții cu privire la Regulament.

În conformitate cu prevederile art. 156, președintele Camerei Deputaților poate refuza primirea unor anumite întrebări. Per a contrario, dacă întrebarea nu a fost refuzată, înseamnă că ea a fost pusă cu acordul, cu aprobarea președintelui Camerei Deputaților, care nu poate să fie cenzurată de către nici unul dintre membrii Guvernului.

Ca o apreciere personală, răspunsul a fost corect în conținutul său, dar, repet, nu în acest mod, în fața Camerei Deputaților, a cărei demnitate și rol în instituțiile statului sunt chemat să-l apăr.

Vă mulțumesc.

Tot domnul deputat Mircia Giurgiu. S-a răspuns și s-a răspuns și la a treia.

Cu aceasta, mulțumim pentru participare.

 
    ................................................
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

O să vă rog să-mi permiteți să revin reparatoriu, pentru că domnul deputat Mircia Giurgiu a mai avut o întrebare adresată domnului ministru al transporturilor, construcțiilor și turismului și este prezent domnul secretar Septimiu Buzașu, care urmează să-i răspundă.

Vă rog, domnule secretar.

 
 

Domnul Septimiu Buzașu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului):

Obiectul întrebării era conflictul de muncă declanșat de salariații din CFR.

Răspunsul: Prin deciziile civile nr. 1866, 1867, 1868 din 30.06.2005 pronunțate de Curtea de Apel București, Secția a VII civilă și pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale, s-a dispus încetarea grevei declanșate de Federația Sindicatelor ramurii vagoane, Federația mecanicilor de locomotivă și Federația sindicatelor transportatorilor feroviari din România, declarându-se ilegală.

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile alin. 2 al art. 61 din Legea nr. 168 din 1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, societățile feroviare vor solicita în instanță obligarea persoanelor vinovate de declanșarea grevei ilegale la plata despăgubirilor reprezentând contravaloarea pierderilor înregistrate în perioada grevei.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc. Domnule deputat, răspunsul dumneavoastră la răspuns.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Iată, așadar, un conflict care a afectat întreaga sau întregul sistem de transport din România, transport rutier și feroviar, fiindcă au avut de suferit și companiile de transport rutier. S-a soldat "cu o decizie a instanței, în loc să se fi ajuns la o înțelegere. Ar fi fost normal, așa consider, ca conducerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, împreună cu administrațiile companiilor de călători, să poarte negocieri cu sindicatele pentru a stinge conflictul. Așa, s-a ajuns în instanță, sunt procese, problema nu s-a rezolvat și în orice moment poate izbucni un nou conflict de muncă.

Iar, probabil ca o soluție la ceea ce a fost, a urmat majorarea prețului biletelor și considerăm că nu e normal ca acei care călătoresc cu C.F.R.-ul să suporte vina celor care ar fi trebuit să negocieze și să ajungă la o înțelegere cu sindicatele, reprezentanții salariaților.

Vă mulțumesc. Domnule președinte, personal, vă mulțumesc pentru intervenția anterioară.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc și eu domnule deputat.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 19:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro