Valeriu-Victor Boeriu
Valeriu-Victor Boeriu
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/27-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-06-2019
18-06-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2005

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.42 Valeriu-Victor Boeriu - readucerea în atenție a problemelor din sistemul de sănătate;

Domnul Valeriu-Victor Boeriu:

Este unanim recunoscut faptul că sistemul de sănătate din România nu satisface exigențele populației față de calitatea serviciilor medicale.

Cauza principală a slabelor performanțe în materie de servicii medicale o constituie subfinanțarea sistemului. Este o realitate de necontestat că sumele cheltuite în domeniul sănătății sunt insuficiente, deși destul de mari în valoare absolută. Comparativ cu media europeană, procentul din pib alocat sănătății în România se situează mult sub aceasta. Finanțarea sistemului de sănătate este cu atât mai deficitară cu cât ne raportăm la un pib pe cap de locuitor mai mic decât media europeană.

Subfinanțarea sistemului sanitar este consecința mai multor factori: incompleta colectare a sumelor datorate sistemului, practica scutirilor și a eșalonărilor cotizațiilor datorate fondului de sănătate, baza îngustă de colectare, știut fiind faptul că doar ceva mai mult de 4 milioane de cetățeni susțin un sistem ce oferă servicii medicale pentru 22 milioane de persoane, implicarea insuficientă a statului în susținerea financiară a ocrotirii sănătății și nu în ultimul rând un management deseori defectuos și o lipsă de disciplină financiară. Într-un astfel de sistem, accesul la resurse nu se face întotdeauna respectându-se principiile liberei concurențe între furnizorii de servicii medicale și nici necesarul de servicii medicale și accesibilitatea la actul medical nu constituie întotdeauna un criteriu de repartizare a resurselor.

Guvernul Tăriceanu s-a arătat interesat de evoluția sistemului de sănătate și și-a demonstrat voința de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale prin unele măsuri care au fost luate și prin unele aflate încă în stadiul dezbaterilor. PNL sprijină în plan parlamentar eforturile Guvernului în direcția îmbunătățirii calității actului medical și implicit a satisfacerii exigențelor beneficiarilor acestor servicii. S-au luat sau se vor lua în scurt timp măsuri pentru autonomizarea CNAS; legea spitalelor va aduce un management mai performant, legea farmaciilor va crea o concurență loială și va stopa tendința spre monopol a pieței medicamentelor, alocarea resurselor se va face concordant cu necesitățile asiguraților și cu distribuția lor geografică; nu se vor mai accepta scutiri sau eșalonări asupra sumelor datorate CNAS etc. Toate aceste măsuri îmbunătățesc cu siguranță performanțele sistemului de sănătate din România, dar nu sunt suficiente. Mai este nevoie de implicarea statului în susținerea sistemului de sănătate. Vorbim foarte des despre apropiata integrare în UE, dar temele sunt invariabil pib-ul, productivitatea, concurența, coșul zilnic și foarte rar sau deloc învățământul, cultura, sănătatea. Europa așteaptă cu siguranță să integreze cetățeni sănătoși și bine instruiți și nu bolnavi incapabili de muncă.

Dacă în UE pentru sănătate se cheltuiește aproximativ 9-10% din pib, România nu poate să rămână la nivelul de sub 4% dintr-un PIB pe cap de locuitor incomparabil mai mic.

Concluzia este una singură: chiar și cu un management perfect, resursele alocate sănătății în România sunt insuficiente. Rezultă că datoria Guvernului este ca la proiectarea bugetului pentru anul 2006 să țină cont de faptul că sumele colectate de CNAS sunt insuficiente pentru buna funcționare a sistemului de sănătate și să aloce domeniului sănătății sume care cumulate cu fondul CNAS să atingă cel puțin 6% din pib cu perspectiva pentru anii viitori de a se ajunge la 8-10%, la fel ca media UE. Acesta trebuie să fie tratamentul lungii boli a sistemului de sănătate. Toate celelalte măsuri sunt doar paleative.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 june 2019, 0:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro