Minodora Cliveti
Minodora Cliveti
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/27-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
26-06-2019 (joint)
26-06-2019
25-06-2019
18-06-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2005

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.57 Minodora Cliveti - intervenție cu titlul "Protecția socială a familiei - o responsabilitate prea mare pentru Ministerul Muncii";

Doamna Minodora Cliveti:

"Protecția socială a familiei - o responsabilitate prea mare pentru Ministerul Muncii"

Asistăm de câtva timp la încercările, până acum neinspirate, ale Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei de a găsi o soluție pentru plata indemnizațiilor alocate concediului de maternitate și concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani. Administrarea și gestionarea acestor prestații se realizează, în prezent, în cadrul sistemului public de pensii.

Motivul pentru care Ministerul Muncii dorește aceste schimbări este acela că, având în vedere situația deficitară a sistemului public de asigurări sociale, se impune degrevarea acestuia de plățile care nu au legătură strictă cu pensiile.

Deși Ministerul Muncii are în coordonare, pe lângă alte domenii, și pe acela al protecției familiei este evident că nu reușește să identifice măsurile necesare asigurării unui trai decent familiilor cu copii mici și femeilor în perioada maternității.

Ministerul Muncii, după ce a lansat în luna iunie un proiect de lege privind condițiile de acordare a alocației pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, care propunea o reducere drastică a sumei de la 85% la 35% din salariul mediu brut pe economie (stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat) șicare a declanșat un val de proteste publice, lansează acum un nou proiect legislativ. Ministerul susține că această variantă este rezultatul dezbaterilor publice desfășurate din luna iulie dar, din păcate, dintre ideile și sugestiile formulate la aceste consultări a fost preluată o mică parte în actualul proiect.

Noile reglementări urmăresc în principal două direcții:

  • degrevarea sistemului de asigurări socialede unele tipuri de prestații (indemnizația de maternitate, indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, plata concediilor medicale și pentru îngrijirea copilului bolnav) prin externalizarea acestor prestații și transferarea lor în responsabilitatea de plată a Ministerului Sănătății, din Fondul Unic de Asigurări de Sănătate (pentru acest lucru, procentul din contribuțiile de fondul asigurărilor sociale va trece la Fondul de Sănătate);
  • modificarea sumei acordate pentru plata concediilor de creștere a copilului până la vârsta de 2 anirealizată în mai multe etape astfel încât, în anul 2007, părinții salariați (și asigurați) vor beneficia de o alocație de 6 milioane de lei, precum și de o alocație de 2 milioane lei - alocație de creștere a copilului - de care beneficiază toți copiii în vârstă de până la 2 ani.

Aceste modificări ale legislației actuale ridică două observații:

  • evaluarea capacității reale a Fondului de Sănătate de a asigura plățile pentru tipurile de prestații menționate știind că sistemul de sănătate se confruntă cu o gravă criză financiară. Beneficiarii acestor prestații: părinții, copii, femeile de vârstă fertilă devin astfel cobaii unei reforme haotice a sistemelor de asigurări sociale și de sănătate și sunt amenințați să li se aplice același "tratament" de care se "bucură" acum furnizorii de medicamente.
  • noile prevederi nu rezolvă situația familiilor din mediul rural și a părinților neangajați și /sau neasigurați. Aceștia vor primi, în conformitate cu proiectul actual, numai 2 milioane lei (ce reprezintă alocația de creștere a copilului) și astfel, ne aflăm în situația sa constatăm că nu toți părinții au drepturi și condiții egale pentru îngrijirea copiilor.

Măsurile propuse de Ministerul Muncii sunt, în opinia mea, ineficiente și nesatisfăcătoare. Protecția familiei, a copiilor, a femeilor în perioada maternității sunt probleme prioritare care necesită o abordare unitară, complexă în cadrul unei politici naționale susținute politic și financiar de către stat. Responsabilitatea adoptării măsurilor financiare pentru protecția socială a familiei și pentru creșterea natalității revine statului iar sursa principală de finanțare a politicilor în domeniu o reprezintă bugetul de stat.

Constatăm însă că Ministerul Muncii nu are nici viziunea șinici capacitatea de a aborda aspectele privind condiția familiei și a responsabilităților familiale din perspectiva Uniunii Europene. Reglementările și programele comunitare pun accent atât pe asigurarea unui trai decent familiilor cu copii cât și, mai ales, pe dezvoltarea serviciilor sociale necesare îngrijirii copiilor mici (șia altor membrii de familie), precum șia altor măsuri care să asigure concilierea vieții de familie cu cea profesională.

Modelul U.E. nu urmărește, simplist, numai aspectul financiar, de alocare a unei sume prestabilite (discutabilă sau nu) pentru o anumită perioadă, ci propune identificarea unui ansamblu de măsuri economice, sociale, medicale, administrative, care să răspundă atât tendințelor demografice actuale, cât și nevoilor reale de susținere a femeilor cu copii, a părinților salariați, a femeilor în perioada de maternitate astfel încât, să se asigure o dezvoltare socială armonioasă pe termen lung.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 june 2019, 21:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro