Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/27-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2005

3. Prezentarea Raportului (și a raportului suplimentar) la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților.

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Vă rog, luați loc în bănci, ca să putem continua discuțiile!

Rog comisia să ia loc în...

Nu se aude ce vorbesc eu? Nu se aude? Îmi cer scuze dacă nu se aude, n-aș vrea să vă deranjez și mai tare.

Rog comisia să ia loc.

Înaintea discuțiilor generale, sigur, urmează comisia să prezinte raportul și raportul suplimentar.

Suntem la raport, s-a stabilit ca vicepreședintele comisiei, din câte am fost informat, să prezinte raportul comisiei la proiectul de hotărâre.

Vă rog, comisia, prezentați raportul.

(Către domnul deputat Eugen Nicolicea, care și-a exprimat dorința să intervină.) După prezentarea raportului, vă dau cuvântul la procedură, pentru că acum nu știu la ce putem avea procedură.

Domnul Mircea Teodor Iustian:

Raport privind Proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților.

În ședința... Nu se aude?

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Stimați colegi,

Vă rog să faceți liniște, să-l ascultați pe colegul nostru, care ne prezintă raportul comisiei la hotărâre.

Domnul Mircea Teodor Iustian:

Da, acum se aude.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mult mai bine!

Domnul Mircea Teodor Iustian:

Pentru că unii colegi au cerut să mă prezint, mă numesc Iustian Mircea, fac parte din Grupul național liberal, Comisia pentru Regulament.

Raport privind Proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților.

În ședința din 2.03. 2005, Biroul permanent a hotărât ca, pe baza propunerilor formulate de către deputați și de către grupurile parlamentare, să fie modificat și completat Regulamentul Camerei Deputaților. Ca urmare a acestei decizii, cu Adresa nr. 54 DST/3.03.2005, Comisia pentru regulament a fost sesizată în vederea întocmirii Proiectului de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților și a Raportului comisiei privind admiterea sau respingerea propunerilor de modificare și completare a unor prevederi din regulament.

Termenul de întocmire a acestor documente a fost stabilit pentru data de 31 mai 2005.

Având în vedere că au fost formulate de către deputați un număr de peste 800 de propuneri, Comisia pentru regulament a solicitat acordarea unui nou termen. Biroul permanent a aprobat, în ședința din data de 23.05.2005 acordarea unui nou termen, respectiv data de 1.09.2005.

În baza atribuțiilor stabilite în art. 58 pct. 15, propunerile de modificare a regulamentului au fost discutate de către membrii comisiei și în urma dezbaterilor au fost adoptate cu modificări sau respinse, după cum rezultă din raportul anexat.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 5 voturi pentru și 2 voturi contra.

Pe baza propunerilor și a amendamentelor admise, cuprinse în prima parte a raportului, s-a întocmit Proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților, pe care membrii comisiei l-au adoptat cu 5 voturi pentru, 2 voturi contra și au decis să-l supună plenului Camerei, împreună cu raportul, spre dezbatere și adoptare, în conformitate cu prevederile art. 67 și ale art. 76 alin. 1 din Constituția României și ale art. 216 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În plus, aș vrea să informez plenul Camerei, din partea Comisiei pentru regulament, că modificarea Cap. IV privind Statutul deputatului a fost amânată, în vederea punerii în acord cu Legea privind Statutul parlamentarului, lege ce urmează în prezent procedurile parlamentare.

Îmi permiteți ca, în continuare, în baza solicitării Biroului permanent, ca urmare a hotărârii plenului, să dau citire raportului suplimentar.

Raport suplimentar asupra Proiectului de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților, rezultat în urma examinării avizului transmis de Comisia juridică, de disciplină și imunități privind constituționalitatea prevederilor proiectului respectiv.

În ședința din data de 15 septembrie 2005, plenul Camerei Deputaților a hotărât emiterea unui aviz asupra constituționalității dispozițiilor cuprinse în Proiectului de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților, rezultat în urma examinării avizului transmis de Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În data de 16.09.2005, Comisia juridică, de disciplină și imunități a elaborat un aviz favorabil la Proiectului de Hotărâre, cu privire la constituționalitatea prevederilor acest proiect.

Prin Decizia nr. 54 DST/20.09.2005, Biroul permanent al Camerei Deputaților a solicitat Comisiei pentru regulament să examineze avizul transmis de Comisia juridică, de disciplină și imunități asupra proiectului de hotărâre și să întocmească un raport suplimentar.

Întrunită în data de 20 septembrie 2005, Comisia pentru regulament a decis cu 5 voturi pentru și 2 contra să-și însușească avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a întocmit prezentul raport suplimentar, prin care comisia menține proiectul de hotărâre și raportul în forma inițială, și au decis să le supună plenului Camerei spre dezbatere și aprobare, în conformitate cu prevederile art. 67 și art. 76 alin. 1 din Constituția României și ale art. 216 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest raport suplimentar conține și punctul de vedere contrar, al membrilor comisiei care nu și-au însușit avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități. În conformitate cu același articol, expun și motivarea.

Motivarea acestui punct de vedere este următoarea: la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități din data de 16.09.2005, în care s-a emis avizul solicitat, nu s-a realizat nici o dezbatere privind constituționalitatea celor 371 de amendamente admise, singura procedură realizată a fost supunerea la vot a propunerii de acordare a unui aviz favorabil. De asemenea, în lipsa Opoziției de la lucrări, au existat contestări nesoluționate privind existența cvorumului de lucru. În consecință, semnatarii acestui punctului de vedere, care au votat contra, consideră că avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități nu este relevant pentru a constitui motivarea unui raport suplimentar, problema neconstituționalității unor acte rămânând deschisă.

Susținătorii acestui punctului de vedere sunt domnul deputat Ioan Bivolaru, PSD, și doamna deputat Vasilescu Lia Olguța, PRM.

Semnează raportul suplimentar președintele Comisiei pentru regulament a Camerei Deputaților, domnul deputat Ioan Bivolaru, și secretarul Comisiei pentru regulament, domnul deputat Daniel Buda.

Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat Iustian.

Deci, au fost prezentate raportul comisiei și raportul suplimentar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 23 september 2020, 9:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro