Ionica Constanța Popescu
Ionica Constanța Popescu
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.130/03-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 26-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2005

10. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  
  10.7 Ionica Constanța Popescu
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează răspunsurile la interpelări din partea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, răspunsul la interpelarea domnului deputat Eugen Bejinariu, Grupul parlamentar P.S.D. Nu este în sală. Vă rog să transmiteți răspunsul în scris.

Doamna deputat Ionica Constanța Popescu.

Vă rog, domnule secretar de stat. Domnul secretar de stat Galiatatos, din partea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Vă rog.

Domnul Alexandros Galiatatos:

Doamnă președinte,

Referitor la interpelarea dumneavoastră adresată ministerului nostru și înregistrată la Camerei Deputaților cu nr. 390B/2005 vă comunicăm următoarele: documentul care definește noțiunea de coridoare pan-europene, precum și traseele acestor pe teritoriile statelor din Europa centrală și de est a fost adoptat în cadrul celei de-a doua conferințe paneuropene de transport care a avut loc în anul 1994 la Eraclion Creta. Cu această ocazie au fost definite nouă coridoare paneuropene de transport, dintre care trei traversează Europa.

Coridorul 4, rutier și feroviar: Dresda - Nurnberg - Praga - Viena - Bratislava - Budapesta - Arad - București - Constanța, cu ramura Craiova - Sofia - T. Salonic - Plovdiv - Istanbul.

Coridorul nr. 7: Dunăre - Rin - Main - Sulina - Galați - Cernavodă, cu ramura Canal Dunăre Marea Neagră - Constanța - Regensburg - Pasau - Rhin - Rotherdam.

Coridorul nr. 9, rutier și feroviar: Helsinki - Sankt-Petersburg - Moscova - Kiev - Chișinău - Iași - București - Giurgiu - Dimitrograd - Alexandropolis.

La cea de-a treia Conferință paneuropeană de transport Helsinki - 1997 s-a convenit asupra ajustării coridoarelor pan-europene, prin adăugarea unui nou coridor: coridorul 10. Traseul coridorului 10 rutier și feroviar este: Salsburg - Lubliana - Zagreb - Beograd - Nij - Scopje - Velej - T. Salonic.

Ramura A a acestui coridor: Gratz - Marinburg - Zagreb.

Ramura B: Budapesta - Novisad - Beograd.

Ramura C: Nij - Sofia și se intră pe coridorul 4 spre Istanbul și latura D: Veleș - Vitola - Florina - Via Ignatia.

Tot în cadrul Conferinței paneurope de la Creta s-a stabilit că pentru dezvoltarea unitară a coridoarelor statele ale căror teritorii sunt traversate de respectivele coridoare vor încheia memorandum de înțelegere la nivel guvernamental, care deși nu conțin obligații guvernate de dreptul internațional și nici obligații financiare, reprezintă aranjamentul liber consimțit al semnatarilor, în vederea cooperării pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de transport pe traseul respectivelor coridoare.

Astfel, Guvernul României este parte la următoarele memorandumuri de înțelegere: Memorandum de înțelegere privind dezvoltarea coridorului paneuropean de transport nr. 4, semnat la Varșovia pe 19 mai 1999; Memorandum de înțelegere privind dezvoltarea coridorului paneuropean de transport nr. 9, semnat la Vilnius la 29 martie 1995; Momorandum de înțelegere privind dezvoltarea coridorului paneuropean de transport nr. 7, semnat la Rotherdam pe 6 septembrie 2001.

Precizăm că exercițiul coridoarelor paneuropene este unul finalizat, iar traseul acestora nu se poate modifica.

Față de cele 10 coridoare paneuropene de transport, sunt incluse și în rețeaua transeuropeană de transport TNT, constituită în baza deciziei Consiliului și Parlamentului European nr. 96/1692 din 23 iulie 1996.

Legislația comunitară privind rețeaua TNT, la nivelul anului 2003 pe teritoriul României a fost preluat în legislația națională, prin Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 89, din 26 inauarie 2005.

În anexa nr. 3, lista proiectelor prioritare identificate de România împreună cu Uniunea Europeană, care urmează a fi realizate până în anul 2015, la Legea nr. 203/2003 este cuprinsă la poziția 1 a subpunctului "Rețeaua de căi rutiere", anexa 3, proiectul Nădlac - Arad - Timișoara - Lugoj - Deva - Alba Iulia - Sibiu - Pitești - București - Lehliu - Fetești - Cernavodă - Constanța.

În anul 2004 a fost adoptată Decizia 884/2004 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004, care amendează Decizia nr. 1692/1996 a Parlamentului European și a Consiliului privind liniile directoare comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport. Decizia nr. 884/2004.

În cadrul anexei a II-a a acestei decizii, din cele trei proiecte propuse de România se regăsește, la poziția 7, Proiectul autostradă Nădlac - Sibiu, ramura spre București și Constanța, în cadrul axei rutiere Motorway - Axies - Gumenița - Patra - Tina - Sofia - Budapesta.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Doamna deputat, aveți observații? Vă rog să interveniți. Vă mulțumesc.

Doamna Ionica Constanța Popescu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Vă mulțumesc, domnule ministru secretar de stat,

Vă mulțumesc pentru bunăvoința cu care ne-ați exprimat aici un răspuns foarte documentat.

Aș vrea să vă întreb și dacă îmi puteți răspunde pe loc. Nu am înțeles foarte exact din expunerea dumneavoastră dacă ceea ce ne-ați transmis dumneavoastră înseamnă că coridorul 4 pan-european nu are nici o șansă să ocolească județul Hunedoara.

Vă mulțumesc.

 

Domnul Alexandros Galiatatos:

Nu are nici o șansă!

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 23 january 2022, 15:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro