Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.139/10-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 03-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2005

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

 

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Dan Radu Rușanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Victor Viorel Ponta și Titu Nicolae Gheorghiof, secretari.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de azi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 331 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 278 de deputați, fiind absenți 53, din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 8.

Intrăm pe ordinea de zi și vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează a fi avizate de comisiile permanente:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, inițiată de domnii senatori Gheorghe Funar, Nicolae Iorga, Dan Claudiu Tănăsescu, Aurel Ardelean, membri ai Grupului parlamentar al PRM.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, iar pentru avize Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 11 octombrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

2. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, adoptat de Senat în ședința din 27 septembrie 2005.

Sesizate în fond, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, iar pentru avize Comisia pentru învățământ, știință tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine, adoptat de Senat în ședința din 27 septembrie 2005.

Sesizată în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, iar pentru avize Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate, adoptat de Senat în ședința din 27 septembrie 2005.

Sesizată în fond, Comisia pentru industrii și servicii, iar pentru avize Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind performanța energetică a clădirilor, adoptat de Senat în ședința din data de 27 septembrie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: Comisia pentru industrii și servicii, în fond, iar pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, adoptat de Senat în ședința din data de 29 septembrie 2005.

Sesizată pe fond, Comisia pentru sănătate și familie, iar pentru avize Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, adoptat de Senat în ședința din data de 27 septembrie 2005.

Sesizată în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială iar pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru egalitate de șanse între femei și bărbați și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale, adoptat de Senat în ședința din data de 27 septembrie 2005.

Sesizată în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, iar pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră Decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora, adoptat de Senat în ședința din 27 septembrie 2005.

Sesizată în fond, Comisia pentru industrii și servicii, iar pentru avize, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței a Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, adoptat de Senat în ședința din data de 27 septembrie 2005.

Sesizată în fond, Comisia pentru industrii și servicii, iar pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, adoptat de Senat în ședința din 27 septembrie 2005.

Sesizată în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole și silvice, adoptat de Senat în ședința din data de 27 septembrie 2005.

Sesizată în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare, adoptat de Senat în ședința din data de 27 septembrie 2005.

Sesizată în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, iar, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificare Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan și stabilirea unor măsuri pentru finalizarea Proiectului Donasid Călărași, adoptat de Senat în ședința din data de 28 septembrie 2005.

Sesizate în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, adoptat de Senat în ședința din data de 28 septembrie 2005.

Sesizate în fond, cu raport comun, Comisia pentru administrație publică, echilibru ecologic și amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; avize simple, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

16 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, adoptat de Senat în forma inițială, în condițiile art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituția României.

Sesizată în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere: 6 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

17. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, inițiat de domnul deputat Petru Călian, membru al Grupului parlamentar al PRM, adoptat de Senat în ședința din data de 27 septembrie 2005.

Sesizată în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 5:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro