Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.139/10-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 03-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2005

10. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005 (Retrimis comisiei).
 
see bill no. 370/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005.

Din partea inițiatorului. Doamna ministru.

Doamna Mara Râmniceanu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună seara!

Prin acest act normativ s-a urmărit reducerea cheltuielilor de personal, reducere care a fost cuprinsă în bugetul pe anul 2005 prin care s-a rectificat bugetul în 2005.

Astfel, în perioada 1 iulie-31 decembrie 2005, s-a propus suspendarea pentru toate categoriile de personal din autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare a acestora, acordării premiilor lunare pentru rezultatele valoroase. Pe aceeași perioadă s-a propus suspendarea ocupării prin concurs a posturilor vacante din statul de funcțiuni existent, cu excepția posturilor unice, posturilor necesare implementării angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană și a posturilor din structura Casei Naționale de Pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Pentru diminuarea presiunilor create asupra bugetului de stat, datorită creșterii salariale, s-a propus prorogarea termenului de aplicare a etapei a doua de majorare de la 1 octombrie 2005 la 31 decembrie 2005.

Ministerul Finanțelor Publice susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ în forma rezultată din raport.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Din partea comisiei. Timpii afectați pentru dezbatere, domnule președinte Tănăsescu.

Scuzați, vă rog.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte, vă propunem cinci minute pentru dezbateri generale și un minut pe articole și vă rog să-mi permiteți să prezint și raportul comun.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc frumos.

Vă supun la vot timpul propus. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Vă rog să prezentați raportul, domnule președinte.

Domnul Stelian Duțu:

Biroul permanent, conform art.89 și 108 din regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat în procedură de urgență pentru examinare și avizare în fond Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă și protecție socială, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005.

La întocmirea prezentului raport, s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și a Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Prezentul proiect de lege reglementează unele măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005, astfel încât nivelul acestora, cuprins în bugetul general consolidat, să reprezinte 5% din produsul intern brut.

Se propune suspendarea aplicării prevederilor din actele normative în vigoare prin care este reglementată acordarea de premii lunare personalului din autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare a acestora. Se propune suspendarea pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2005 a ocupării prin concurs a posturilor vacante din statul de funcții, cu excepția posturilor unice, a posturilor necesare implementării angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, a posturilor din structura Casei Naționale de Pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și a celor care au deja întreprinse formalitățile pentru ocuparea acestora.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de lege, comisiile propun supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Domnul deputat Mihai Tănăsescu.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să mai adaug la spusele domnului președinte Duțu că în ședința comună a celor două comisii, rezultatul votului a fost de 14 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Am început cu prezentarea acestui raport de forțe în cadrul celor două comisii pentru a ne exprima punctul de vedere vizavi de acest act normativ.

Considerăm că, așa cum a fost el prezentat, el vine și aduce grave probleme sistemului administrației publice. Noi nu putem fi de acord cu un act normativ care limitează atât acordarea premiilor a peste un milion de oameni, precum și angajările în instituțiile publice.

În al doilea rând, acest act normativ, pentru unii e mumă, pentru alții ciumă, fiindcă vedem că această prevedere nu este aplicată în mod unitar tuturor categoriilor din sistemul bugetar.

În același timp, cred că așa cum ne arată execuția bugetară pe aceste prime luni, nouă luni, există înregistrate la ora actuală, atât la bugetul de stat, cât și la celelalte bugete, chiar dacă ministerul de resort nu are o evidență foarte clară a lor, economii la asemenea tipuri de cheltuieli.

De ce să venim noi și să spunem că nu vom mai da premii oamenilor, vom bloca posturile și, sigur, consecințele de rigoare care rezultă de aici.

De aceea, noi credem că acest act normativ nu-și are sensul și este un act normativ care îngrădește dacă vreți bunul mers al administrației publice.

De aceea, doamnelor și domnilor, grupul nostru parlamentar va vota împotriva acestui proiect de act normativ.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da. Vă rog.

Domnul Ioan Cindrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege, stimați colegi,

În continuarea celor spuse de domnul președinte Tănăsescu, aș dori din partea Grupului P.S.D. să aduc și alte argumente pentru a nu vota acest proiect de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență.

Practic, se iau niște drepturi salariale la peste un milion de bugetari, indiferent că lucrează în primării, în instituții publice la nivel de județe, ministere și agenții.

Așa cum spunea domnul ministru Tănăsescu, în comisie, am cerut o fundamentare a cheltuielilor salariale, să vedem dacă prin limitarea acestor cheltuieli, premii de 2%, în partea a doua a anului, și neîncadrarea pe posturile vacante, ne încadrăm în 5% din p.i.b. Nu a putut nimeni să ne lămurească și, așa cum rezultă din concluziile noastre, există suficiente resurse pentru a ne încadra în 5%.

Doi. Efectul este din punct de vedere al dreptului muncii, contestarea unor drepturi obținute de salariați prin contractele individuale de muncă și contractele colective, or, în cazul unor acțiuni în instanță, având în vedere că vor apărea conflicte de drepturi câștigate de salariați în acest an, vor câștiga toate aceste procese și vom lansa un proces de acțiuni în instanță în care salariații își vor câștiga aceste drepturi.

A treia problemă. Practic, acest act normativ ne este prezentat de guvern pentru a ne încadra din 5% din p.i.b. cu cheltuielile salariale ale bugetarilor. Or, mai există o soluție pe care guvernul nici măcar nu a atins-o, nici măcar nu a analizat-o. Este vorba de creșterea p.i.b.-ului și menținerea cheltuielilor salariale, și eu propun sau noi propunem, în cazul în care dumneavoastră veți ține cont de argumente, să respingem acest proiect de act normativ, să-l înaintăm guvernului, să găsească și alte soluții, în primul rând de creștere a p.i.b.-ului în perioada următoare, astfel încât să nu limităm aceste cheltuieli salariale.

Bineînțeles că în cazul în care se supune votului, vom vota împotrivă, fiindcă noi nu vrem să ne încălcăm promisiunile electorale față de un milion de salariați bugetari, or, cei care au votat pentru, au spus da, dar spun nu creșterilor salariale, deci nu un trai mai bun.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă rog.

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Și grupul nostru parlamentar, al Partidului România Mare, nu este de acord cu votarea acestei ordonanțe, întrucât la dezbaterea ei în comun cu comisia pentru buget-finanțe, nimeni nu a fost în stare să ne explice cum se depășește procentul de 5% din p.i.b.

În afară de aceasta, considerăm și noi că este vorba de o încălcare grosolană a contractului colectiv de muncă și nu suntem de acord ca o persoană să fie sancționată dublu, adică să muncească mai mult și să nu primească nici premii.

Ca atare, grupul nostru parlamentar va vota împotrivă.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă rog, dacă mai sunt alte observații. Vă rog!

Domnul Pantelimon Manta:

Considerentele antevorbitorilor mei par de o logică de bun simț, deși este ușor populistă. Problema însă se pune din punct de vedere pragmatic. este în afară de orice îndoială că chiar dacă ipotetic vorbind s-ar vota acum, la aproape jumătatea lunii octombrie, deblocarea posturilor, ea nu mai poate fi realizată în practică până la sfârșitul anului.

A doua chestiune pe care vroiam s-o ridic se referă la faptul că într-adevăr, poate pentru anul 2006 trebuie să avem în vedere o altă legiuire, care să aibă în vedere și restricțiile bugetare, dar și posibilitatea de a rezolva niște scheme sau niște structuri funcționale ale entităților administrative, ale instituțiilor publice care sunt vitale pentru ființarea ca atare a acestor societăți.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da. Mulțumesc.

Dacă mai sunt alte observații.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Se pare că anumite amendamente în comisie n-au fost discutate. totodată, într-adevăr este o vie dispută aici, în plen. Să n-o dezbatem aici în plen, s-o retrimitem la comisie, poate reușesc colegii noștri împreună să găsească o formă acceptabilă pentru toată lumea. E prea important acest text de lege ca să-l decidem pe picior. Bine?

Deci, propun retrimiterea la comisie.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt alte amendamente? Vă rog.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Sigur că eu aș vrea să susțin în fața dumneavoastră necesitatea de a întoarce la comisie și chiar la guvern această lege întrucât afectează o categorie extrem de importantă de personal bugetar. Este vorba de personalul didactic, în număr de peste 350.000.

În același timp, vreau să menționez de la acest microfon faptul că legile care reglementează protecția socială, conform Constituției, art.73 alin.3 lit.p), sunt legi organice. Or, de aici nu rezultă, dimpotrivă, rezultă că este o lege ordinară.

De aceea, fac propunerea să fie retrimisă la inițiator.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte observații. Dacă nu, supun la vot propunerea domnului deputat Arpad Marton, de retrimitere la comisie a proiectului de lege.

Cine este pentru? 197 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat retrimiterea la comisie.

Propun ca termen până joi rediscutarea în comisie și supunerea la vot.

Vă rog să fiți de acord să îi salutăm împreună pe reprezentații comisiilor pentru Kosovo ale Parlamentului Federal al Uniunii Statelor Serbia, Muntenegru și ale Parlamentului Republicii Serbia, conduși de domnul Veljko Odalovic. (Aplauze)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 4:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro