Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.139/10-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 03-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2005

11. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2005 privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000.
 
see bill no. 345/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2005 privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000.

Din partea inițiatorului, vă rog.

Domnul Liviu Cepoi:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă numesc Liviu Cepoi, sunt vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, și doresc să vă prezint susținerea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2005 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000.

Înființarea Agenției Naționale Antidoping reprezintă o obligație pe care Guvernul României și-a asumat-o prin semnarea memorandumului de la Copenhaga din data de 3-5 martie 2003 și prin ratificarea Convenției Antidoping a Consiliului Europei.

Ținând cont de faptul că reglementările internaționale prevăd necesitatea existenței unui organism antidoping la nivel național, independent și autonom, nesubordonat unei structuri naționale, cu atribuții de coordonare și control a activității din domeniul educației fizice și sportului, se impune ca necesară modificarea alin.2. art.86 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, aceasta urmând să prevadă funcționarea Agenției Naționale Antidoping, în subordinea Cancelariei primului-ministru, conferindu-se astfel autoritatea corespunzătoare și autonomie funcțională reală.

În considerarea celor expuse, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanță de urgență a Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, pe care vă rugăm a-l aproba.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Din partea comisiei, dacă vreți să prezentați timpii de dezbatere.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Stimați colegi,

Legea în vigoare prevede subordonarea Agenției Naționale Antidoping Agenției Naționale pentru Sport, ceea ce creează mari probleme în asigurarea resurselor financiare, funcționării activității de control doping și de gestioanare a acestuia.

Prin obligația asumată ca urmare a semnării memorandumului de la Copenhaga și prin ratificarea Convenției antidoping a Consiliului Europei, Agenția Națională Antidoping trebuie să funcționeze ca un organism autonom și independent.

Ca urmare, prin noua lege, se propune subordonarea directă a acestei agenții Cancelariei primului-ministru, inclusiv alocarea directă a resurselor financiare corespunzătoare.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Camera Deputaților este Cameră decizională și, în urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege, fără modificări, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Timpii de dezbatere. Vă rog.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Două minute.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mulțumesc.

Cine dorește să ia cuvântul pe marginea proiectului de lege.

Vă rog, doamna deputat.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință,

Fără îndoială că această agenție care era prevăzută în Legea educației fizice și sportului este necesară. Ca urmare, fără îndoială, susținem înființarea ei pentru că ea răspunde și angajamentelor pe care România le-a luat, și le-a asumat față de organismele internaționale.

Funcționarea ei în Cancelaria premierului, cred că este de natură să creeze dificultăți suplimentare, însă dacă aceasta a fost formula pe care guvernanții au găsit-o, mă rog, trebuie totuși să funcționeze.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Art.I, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.II, nemodificat. Observații? Adoptat.

Legea în ansamblul ei. Voturi pentru? 197 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Vă mulțumesc. Legea a fost adoptată. (Domnul deputat Marian Sârbu dorește să intervină.)

Vă explicați votul?

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 4:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro