Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.139/10-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 03-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2005

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 359/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Continuăm dezbaterile inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi din ședința de astăzi.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Din partea inițiatorului?

Domnul Alexandru Mircea (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, s-a înființat Direcția generală anticorupție, ca structură specializată pentru prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului din Ministerului Administrației și Internelor.

În considerarea faptului că accelerarea luptei împotriva corupției în administrația publică constituie una din sarcinile prioritare pe Cap. 24 - "Justiție și afaceri interne", a cărei neîndeplinire poate sta la baza activării clauzei de amânare a aderării României la Uniunea Europeană și, de asemenea, în vederea operaționalizării structurii nou înființate, s-a impus luarea unor măsuri în plan legislativ, respectiv, elaborarea și promvoarea actului normativ în discuție astăzi. Prin care, pe de o parte, se abilitează ofițerii de poliție judiciară din cadrul direcției generale de a efectua acte de descoperire a infracțiunilor de corupție săvârșite de personalul ministerului, sub directa autoritate a procurorilor specializați în combaterea corupției, iar, pe de altă parte, se prevede acordarea unor stimulente financiare pentru personalul acestei unități.

Suntem de acord cu raportul comisiei și cu amendamentele admise din raportul respectiv.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Din partea Birourilor Comisiei juridice și Comisiei pentru apărare și ordine publică, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

Domnul Eugen Bejinariu:

Domnule președinte,

Propun 10 minute pentru dezbateri generale.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Bejinariu:

Vă rog să-mi permiteți să prezint raportul.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Nu, întâi, dacă îmi permiteți, supun la vot timpul propus de domnul președinte.

Cine este pentru 10 minute pe dezbateri generale? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Domnule președinte, vă rog să prezentați raportul.

Domnul Eugen Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Acest proiect de lege a primit aviz favorabil de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială, Consiliul Legislativ.

În raport de obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea unor legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnii Alexandru Mircea, secretar de stat, și Marian Sântion, șeful Direcției anticorupție, ambii din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege și ordonanța de urgență supusă aprobării în ședința din 23 septembrie 2005.

La dezbateterea acestui proiect de lege, din totatul de 48 de membri ai comisiilor sesizate în fond, au fost prezenți 37 de deputați. Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 86 alin. 2 pct. 2 lit. f) din Regulamentul Camerei Deputaților, în cazul acestui proiect de lege, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterilor, comisiile propun spre dezbatere și aprobare plenului Camerei Deputaților Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, cu amendamente.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă dorește cineva să ia cuvântul pe marginea articolelor? Domnul deputat Ponta.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În numele Grupului parlamentar social democrat, dorim să ne afirmăm susținerea noastră pentru această propunere legislativă, sigur, adoptată prin ordonanță de urgență. Ca fost procuror și ca persoană care am participat la înființarea, în cursul mandatului trecut, a Direcției - atunci, a Parchetului Național Anticorupție - considerăm că e îmbucurător faptul că s-au găsit resursele financiare și susținem această propunere. Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu, propun să trecem la dezbaterea pe articole.

Articolul unic al legii, cu amendamentele propuse de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Titul legii, cu amendamentele propuse de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Preambulul ordonanței de urgență, nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art. 1, cu amendamentele propuse de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art. 2, nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art. 3, cu amendamentele propuse de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art. 4, cu amendamentele propuse de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art. 5, cu amendamentele propuse de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Vot final, mâine.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 18 avril 2021, 20:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro