Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.145/13-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 06-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2005

  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple cu tema În locul respectului, dispreț și umilință! (Supunerea la vot. Respingerea moțiunii).

Ședința a început la ora 10,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Victor Viorel Ponta și Titu Nicolae Gheorghiof, secretari.

 

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Începem lucrările ședinței de astăzi. Din totalul de 331 de deputați și-au înregistrat prezența 278. Sunt absenți 53, din care 13 colegi participă la alte acțiuni parlamentare.

La ordinea de zi avem dezbaterea moțiunii simple inițiate de 131 de deputați.

În legătură cu dezbaterea acestei moțiuni, Biroul permanent și comitetul ordinii de zi au stabilit următoarele: moțiunea va fi prezentată de unul dintre semnatari, Guvernului i se rezervă 45 de minute pe care le utilizează la începutul și la sfârșitul dezbaterilor. Grupurilor parlamentare li se alocă timpul corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 20... (Rumoare.)

Stimați colegi, vă rog să luați loc în bănci și să faceți liniște, vă rog insistent să treceți în bănci și să faceți liniște și să urmăriți lucrările.

Vă rog să treceți în bănci imediat.

O voce din sală:

Programul începea la ora 9,00!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Președintele de ședință a fost prezent aici la ora 9,00, în schimb unii dintre colegi n-au fost prezenți aici la ora 9,00.

Vă rog să continuăm. Grupurilor parlamentare li se alocă timpul corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 20 de secunde pentru fiecare deputat. Deputații care nu fac parte din grupurile parlamentare au la dispoziție câte 20 de secunde fiecare, timp care poate fi cedat între aceștia, ori cedat grupurilor parlamentare.

Potrivit numărului de deputați care compun grupurile parlamentare și al deputaților care nu fac parte din aceste grupuri, timpul afectat pentru dezbateri este după cum urmează: Grupul parlamentar al PSD - 37 de minute; Grupul parlamentar al PNL - 22 de minute; Grupul parlamentar al PD - 15 minute; Grupul parlamentar al PRM - 11 minute; Grupul parlamentar al UDMR - 7 minute; Grupul parlamentar al Partidului Conservator - 6 minute; Grupul parlamentar al minorităților naționale 6 minute; Deputații fără apartenență la grupuri parlamentare - 7 minute.

Conform prevederilor regulamentului, întreb dacă este cineva dintre semnatari care-și retrage semnătura de pe moțiune.

Vă reamintesc faptul că, potrivit art. 154 din regulament, la moțiunile simple nu pot fi propuse amendamente.

Vreau să menționez, pentru stenogramă, că nu am identificat pe nimeni care să dorească să-și retragă semnătura de pe moțiune.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Dau cuvântul domnului deputat Marian Sârbu pentru a prezenta moțiunea.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor invitați,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Subsemnații, deputați membri ai grupurilor parlamentare ale PSD și PRM, vă prezentăm astăzi o moțiune prin care vă solicităm un vot de neîncredere în capacitatea și voința Guvernului de a hotărî și acționa cu responsabilitate politică și respect civic față de o mare parte a cetățenilor români, persoanele vârstnice.

Partidele politice ale Alianței D.A. au cerut voturile cetățenilor români prezentând în platforma de guvernare promisiunea unei creșteri reale a pensiilor cu circa 30% și a indexării trimestriale a pensiei cu indicele de creștere a prețurilor de consum.

Tot de pe "platforma de guvernare", Alianța D.A. a promis construcția de noi cămine și modernizarea celor existente, reglementarea în regim de urgență a finanțării așezămintelor pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, precum și acoperirea din fondul asigurărilor sociale de sănătate a costului integral al medicamentelor esențiale pentru sănătate, urmând ca fiecare pacient să achite doar o contribuție fixă minimală pentru fiecare rețetă eliberată. După ce a coborât de pe această "platformă de guvernare" pentru a-și asuma responsabilitatea guvernării, Alianța D.A. și Guvernul său desemnat ne-au prezentat un program de guvernare care nu mai angaja deja indexarea trimestrială a pensiilor. Atunci am considerat că este doar o scăpare și nu ignorarea cu bună știință a unei promisiuni ferme făcute poporului către care alianța vroia să se întoarcă atât de repede.

Dar, pentru vârstnici cel mai important este modul în care Guvernul își respectă angajamentele și promisiunile, precum și efectul concret al politicilor guvernamentale asupra vieții lor. Din această perspectivă, actualul Guvern al României se dovedește un fruct otrăvit, deoarece viața celor mai mulți pensionari a devenit în ultimele 10 luni mai grea și amenințată de mai multe riscuri.

Recalcularea pensiilor, în varianta guvernamentală, a condus în fiecare etapă a sa la creșteri de circa 7 % a pensiei medii aferente tuturor persoanelor ale căror dosare de pensie au fost recalculate. Efectul global însă al recalculării asupra pensiei medii lunare a pensionarilor este meschin, după cum recentele raportări ale Institutului Național de Statistică o demonstrează. Pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat în trimestrul II a fost în creștere cu doar 0,4% față de trimestrul I al anului 2005. Acesta a fost efectul primei etape de recalculare.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut în luna iunie, după a doua etapă de recalculare, față de ianuarie 2005 cu fix 16.433 de lei, adică doar cu 0,6%. Este atât de puțin încât sentimentul celor mai mulți pensionari că Guvernul i-a păcălit și că îi umilește este pe deplin îndreptățit.

Mai mult, continua evocare a câtorva mii de pensii care au crescut cu mai mult de 100 de lei grei, ca efect al recalculării este considerată drept o sfidare a celor peste 3 milioane de pensionari cărora recalcularea nu le aduce nici măcar un sfanț în plus.

În condițiile în care indicele de creștere a prețurilor calculat pentru august 2005 - august 2004 este 8,9%, pensionarii sunt revoltați de nepăsarea Guvernului față de viața lor.

Menținerea și îmbunătățirea echilibrelor sociale este de datoria oricărui Guvern responsabil. În condițiile unei creșteri economice reale, chiar dacă mult mai anemice decât cele din anii trecuți, Guvernul are datoria să păstreze decența raporturilor dintre veniturile unor categorii de populație și coeziunea socială.

Este revoltător să constatăm că raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă și stagiul complet de cotizare și salariul mediu net a scăzut de la 54,7%, cât a fost în trimestrul IV al anului 2004, la 49,7% cât a fost în trimestrul II al anului 2005.

Modificările aduse legislației pensiilor prin aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi sociale aduc atingeri grave drepturilor pensionarilor prin eliminarea garanțiilor legale referitoare la indexarea periodică a tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor.

De altfel, chiar noțiunea de "indexare cu indicele de creștere a prețurilor" a dispărut din lege, lăsând Guvernului posibilitatea de a proceda după bunul său plac în privința pensiilor.

Abandonarea sistemului de acordare a medicamentelor compensate și gratuite pentru pensionari, valabil până la 1 aprilie 2005, a inaugurat cea mai mare păcăleală pe care vârstnicii, bolnavi adeseori, o suportă din partea Guvernului. Înșelătoria cu compensarea sută la sută a medicamentelor care a înlocuit gratuitatea unor medicamente a băgat adânc mâna în buzunarul pensionarilor care, și așa, au prea puțini bani după vestita recalculare.

Angajamentul din programul de guvernare potrivit căruia întregul cost al medicamentelor esențiale pentru îngrijirea sănătății va fi acoperit din fondul asigurărilor sociale, fiecare pacient urmând a achita doar o contribuție fixă minimală pentru fiecare rețetă eliberată, a fost brutal și cinic încălcat.

Azi, cei mai mulți dintre vârstnici, pacienți statornici ai medicilor, trebuie să aleagă între a mânca și a-și cumpăra medicamentele, iar faptul că situația nu s-a transformat încă într-un mare scandal internațional, îl datorăm solidarității din familii și eforturilor remarcabile ale ONG-urilor cu vocație socială. Pentru că este evident că azi "contribuția fixă minimală" la achitarea rețetei reprezintă adeseori mai mult de jumătate din pensia lunară.

De asemenea, o tăcere rușinoasă s-a lăsat peste obligația Guvernului de a pregăti aplicarea întocmai a dispozițiilor Legii 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, lege care are ca termen de aplicare data la care procesul de recorelare a pensiilor este finalizat.

După cum știu toți cei peste 6 milioane de pensionari și știm și noi, Guvernul a promis să finalizeze recalcularea pensiilor în acest an. Deci, de la 1 ianuarie 2006, Legea nr. 578/2004 trebuie să se aplice, iar proiectul de buget care va fi prezentat Parlamentului, spre dezbatere și adoptare, trebuie să prevadă în mod distinct alocarea resurselor pentru aplicarea acestei legi.

Guvernul actual și-a asumat răspunderea pentru aprobarea Legii nr. 247/19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente. La acea dată, grupurile noastre parlamentare au propus Guvernului mai multe amendamente cu intenția de a adăuga măsurilor adiacente promovate de Guvern și unele măsuri decente. Peste 100 de mii de familii de vârstnici vor fi noile victime ale Guvernului român, în lipsa unor măsuri minime de protecție socială în procesul de retrocedare a imobilelor către vechii proprietari. Dacă îndreptarea unei mari nedreptăți istorice va fi însoțită de crearea altei nedreptăți strigătoare la cer, doar neglijența acestui Guvern iresponsabil va fi cauza.

La aplicarea deplină a legii, peste 100 de mii de familii de bătrâni vor fi evacuați și abandonați străzii și milei publice, vor rămâne fără un acoperiș deasupra capului. Aceasta este o amenințare grea pentru liniștea și viața acestor bătrâni. Nici o măsură concretă și credibilă de asigurare a unor locuințe decente pentru aceste familii nu a fost luată până acum.

Este evident pentru oricine că aproape nici o familie vârstnică evacuată nu va avea posibilitatea să plătească fie și cea mai modestă chirie de pe piață. Cât despre posibilitatea unor persoane trecute de 60 de ani de a contracta credite pentru a achiziționa o locuință cât de modestă, ar fi un adevărat cinism să o evocăm. Nici o bancă nu-și asumă asemenea riscuri. Oriunde în Uniunea Europeană o asemenea lege ar fi prevăzut obligația de a-i menține pe locatarii imobilelor naționalizate în locuințele ocupate în prezent, până la sfârșitul vieții lor sau cel puțin obligația Guvernului de a asigura o altă locuință decentă acestor oameni dacă vom acorda maximă înțelegere sentimentelor foștilor proprietari.

De altfel, Federația europeană a pensionarilor și persoanelor vârstnice s-a adresat domnului prim-ministru Tăriceanu în această problemă socială gravă, după cum a solicitat și intervenția domnului Vladimir Spidla, membru al Comisiei Europene, comisar european pentru muncă, afaceri sociale și egalitate de șansă. România s-a angajat recent, prin semnătura unui ministru, membru al acestui executiv, să ia măsuri pentru combaterea marginalizării sociale, a excluderii și a prevenirii riscuilor asociate prin memorandumul comun de incluziune.

Uniunea Europeană se așteaptă ca Guvernul să-și respecte angajamentele și să ofere un răspuns concret, rapid și coerent. La acest lucru ne așteptăm de altfel și noi, cetățenii români.

Dreptul la locuință este un drept fundamental conform modelului social european și acest drept este mai important mai ales pentru pensionari sau persoanele vârstnice.

Doamnelor și domnilor deputați,

Față de această situație pe care am prezentat-o în fața dumneavoastră, noi, deputații grupurilor parlamentare PSD și PRM, constatând că Guvernul Alianței D.A. pune în locul respectului datorat pensionarilor doar disprețul și umilința, ne facem datoria și solicităm:

 1. Majorarea pensiilor cu acoperirea cel puțin a creșterii prețurilor și recuperarea, măcar în ultimul trimestru, a pierderilor din puterea de cumpărare suferită de pensionari în anul 2005.
 2. Includerea în bugetul pe 2006 a sumelor necesare aplicării Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor.
 3. Aprobarea unui program guvernamental care să asigure resursele necesare acordării unor locuințe decente familiilor de vârstnici care vor fi evacuate ca urmare a aplicării Legii nr. 247/2005.

Stimați colegi deputați, membri ai tuturor grupurilor parlamentare de la putere sau din opoziție.

Acum aproape un an de zile votul a milioane de pensionari ne-a ajutat să obținem acest mandat în slujba poporului. Astăzi este rândul nostru ca uitând măcar pentru o clipă diferențele de opinie sau obligațiile de partid, să votăm în favoarea moțiunii și să obligăm Guvernul să acorde pensionarilor atenția și drepturile pe care le merită cu prisosință.

Vă mulțumesc pentru atenție. (Aplauze).

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul ministru Barbu, din partea Guvernului.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Barbu (ministrul muncii și solidarității sociale):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Guvernul României a răspuns la moțiunile "Nivelul de trai al cetățenilor - ultima preocupare a Guvernului Tăriceanu", depusă la Camera Deputaților în luna trecută, respectiv "Explozia prețurilor a devenit insuportabilă pentru populație", depusă la Senat acum două săptămâni.

Am trecut peste aspectele populiste și am adus în dezbaterea responsabilă argumentele necesare temelor ridicate de cele două moțiuni. Astăzi vom răspunde la a treia moțiune depusă, pe o temă comună și celorlalte două. Aceasta ne arată că asistăm la un dialog al surzilor, orice am răspunde, oricâte argumente am aduce, opoziția simte nevoia să reitereze acuze nefondate și să trateze de o manieră politicianistă o temă serioasă.

Vă asigurăm, doamnelor și domnilor deputați, că noi tratăm la fel de serios ca și până acum situația socială a cetățenilor noștri, în general, a persoanelor vârstnice în particular, așa cum ne-am angajat prin prevederile programului de guvernare 2005-2008.

Unul dintre principalele obiective ale politicii de protecție socială îl constituie consolidarea financiară a sistemului public de pensii în vederea asigurării unui venit adecvat pensionarilor din acest sistem, precum și reconstrucția sistemului public prin externalizarea unor prestații care nu au legătură cu pensia.

În scopul asigurării obiectivului privind consolidarea financiară a sistemului public de pensii și asigurarea unui venit adecvat pentru pensionarii din sistem, ne-am propus următoarele: eliminarea inechităților din sistemul public de pensii prin recalcularea pensiilor stabilite înainte de 1 aprilie 2001; majorarea pensiilor agricultorilor în scopul îmbunătățirii puterii de cumpărare a acestora; elaborarea unor variante de externalizare a prestațiilor de asigurări sociale care nu au legătură directă cu pensiile și supunerea dezbaterii publice a acestora în scopul adoptării unor soluții corespunzătoare; elaborarea unor variante îmbunătățite și viabile pentru componentele alternative de pensionare administrate privat.

În ce privește recalcularea pensiilor, pentru asigurarea și îmbunătățirea cadrului legislativ referitor la recalcularea pensiilor, a fost elaborată și adoptată Legea nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

În aplicarea Legii nr. 78 au fost aprobate hotărârile de Guvern pentru stabilirea etapelor de plată a drepturilor recalculate, nr. 550 și 733.

Această operațiune vizează evaluarea și recalcularea unui număr de peste 3.700.000 de pensionari pentru dosarele de pensionare în patru etape stabilite în funcție de anul înscrierii la pensie. Primele trei etape de recalculare au fost încheiate cu succes și recalculate pensiile stabilite până în anul 1996 inclusiv, implicând eforturi materiale și umane fără precedent pentru sistemul public de pensii.

Conform rezultatelor, după primele trei etape au fost recalculate dosare pentru un număr de circa 2.400.000 de pensionari, din care 950.000 de pensionari au beneficiat de creșterea pensiilor. După a treia etapă de recalculare pentru pensionarii al căror punctaj mediu anual a înregistrat o majorare, creșterea pensiei medii se ridică la 19%.

Pe ansamblul celor 2.400.000 de dosare recalculate, creșterea pensiei medii este de 7,78%. Astfel, primii beneficiari care au beneficiat de pensii recalculate au fost pensionarii cei mai în vârstă a căror speranță de viață este mai mică, urmând ca în ultimă etapă din 2005 să beneficieze cei mai tineri dintre pensionari, cu speranță de viață ceva mai mare. In acest mod se asigură și echilibrul dintre beneficiari în contextul posibilităților financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Precizăm că operațiunea de recalculare continuă, fiind în derulare cea de-a patra etapă de recalculare care vizează persoanele pensionate în intervalul 1997 - aprilie 2001.

În acest moment au fost deja recalculate în proporție de peste 65% dosarele etapei a patra, fiind în curs de derulare plata drepturilor recalculate din etapa a treia.

Având în vedere eforturile depuse până în prezent, putem aprecia că opțiunea de recalculare a pensiilor se va derula în graficul estimat astfel încât la sfârșitul anului 2005 să se finalizeze prima fază a procesului de recalculare. Se poate astfel constata că una din promisiunile electorale, unul dintre obiectivele majore ale Guvernului actual pentru domeniul social va fi realizat cu succes în termenul estimat.

Buna guvernare pentru cetățeni înseamnă fapte care sunt mai puternice decât vorbele. De aici, probabil, nemulțumirea celor care, deși anunțau cu mult fast recalcularea pensiilor vechi, acum o contestă.

Guvern anterior nu avea, oricum, stabilit în mod clar un orizont de timp pentru derularea operațiunii care prevedea numai evaluarea pensiilor în vederea recalculării și nu stabilea sursele financiare în acest scop pentru anul 2005 sau pentru anii următori, ceea ce nu putea însemna altceva decât promisiune fără acoperire.

Spre deosebire de intențiile puterii trecute în acest domeniu, Guvernul actual a dat posibilitatea legală tuturor beneficiarilor recalculării, să aducă acte de completare privind veniturile, sporurile și îndemnizațiile cu caracter permanent care nu se regăseau în dosarele de pensionare într-un interval de 3 ani de la data recalculării inițiale, astfel încât noile drepturi recalculate să fie achitate retroactiv de la aceeași dată cu recalcularea inițială.

Nu trebuie uitat că în conformitate cu optica Guvernului PSD, beneficiarii ar fi fost obligați să aducă astfel de documente într-un interval de numai 30 de zile, astfel încât s-ar fi creat o presiune puternică asupra unor oameni în vârstă care, categoric, nu ar fi putut obține aceste acte în termen și ar fi fost definitiv frustrați de un drept legal.

Din practica guvernării trecute a rezultat o deturnare semnificativă, periculoasă și neconstituțională a sistemului de asigurări sociale. Acesta a fost, practic, transformat într-un instrument politic de manipulare a persoanelor în vârstă prin acordarea de creșteri mari pensiilor mici, uitându-se total faptul că sistemul de pensii este un sistem de asigurări în care persoana asigurată contribuie și că pensia trebuie să fie în corelație cu această contribuție.

Aspectul de solidaritate socială clamat de PSD, care a făcut ca din contribuțiile celor care au plătit mai mult să crească pensiile celor care au contribuit mai puțin, a transformat de fapt sistemul de pensii într-un sistem de asistență socială în care politicul poate influența în mod populist nivelul la care se acordă prestațiile.

Faptul că în urma recalculării vor fi persoane ale căror pensii vor rămâne pe loc o perioadă se datorează tocmai acestei politici sociale perverse a Guvernului anterior care, printre altele, în perioada 2000-2004... (Rumoare, discuții.)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Doar o clipă, domnule ministru.

Am o rugăminte la toți colegii și, de asemenea, la invitați să păstreze liniștea în timpul dezbaterilor.

Puteți continua, domnule ministru.

 
 

Domnul Gheorghe Barbu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Au introdus unele măsuri de corecție care au determinat primirea în avans a unor pensii mai mari pentru un punctaj individual mediu care depășește în prezent punctajul individual mediu rezultat în urma recalculării.

În scopul așezării pe baze echitabile a tuturor pensiilor în sistemul public, apreciem ca absolut corectă soluția menținerii acestor pensii la cuantumurile aflate în plată, până când punctajul mediu individual recalculat înmulțit cu valoarea punctului de pensie va determina un cuantum mai mare.

Este foarte curios faptul că deși au lansat procedura de recalculare, în anul 2004, reprezentanții fostului partid de guvernământ consideră că sunt disprețuiți și umiliți de actualul guvern tocmai pensionarii care au un cuantum de pensie mai mare decât ce rezulta din recalculare, deși se cunoștea foarte bine că aceste pensii mai mari au fost stabilite pe baza vechiului mod de calcul, conform căruia se utilizau doar veniturile realizate în cei mai avantajoși cinci ani din ultimii zece de activitate, mod de calcul inechitabil, care dădea posibilitatea să obții o pensie mai mare chiar dacă majoritatea perioadei de activitate ai contribuit foarte puțin sau deloc.

Demersul politic al opoziției este în opinia noastră un atac nedemn, care demonstrează adevărata față a celor care puteau apela la soluția corectă privind recalcularea, încă de la începutul guvernării trecute, dar n-au făcut-o.

De altfel, Legea nr.19/2000 în varianta inițială prevedea recalcularea tuturor pensiilor vechi, astfel încât la momentul intrării în vigoare a acesteia să existe o echitate între noile și vechile pensii, de natură a asigura inclusiv încrederea în sistemul public de pensii.

Acest lucru nu s-a realizat. Inechitățile existente în sistem, inclusiv între cei înscriși în același an de pensie, fiind de multe ori accentuate sau creându-se noi echități prin mecanismele de recorelare aplicate aplicate pe baza unor algoritmi matematici, și nu pe suportul real al datelor individuale din dosarul de pensionare, procedură practicată timp de patru ani de către Guvernul P.S.D.

După recalcularea a peste 2,4 milioane de pensii, putem afirma că sumele cheltuite pentru recorelările din 2002-2004 nu și-au atins scopurile declarate, ca urmare, acești bani ar fi putut să fie mai bine utilizați pentru recalculare care ar fi realizat un deziderat major al asigurării, acela al realizării unei strânse legături între contribuții și prestații.

Interpretând datele rezultate în urma recalculării, se poate spune că nedreptățiți au fost mai degrabă cei peste 40% dintre pensionarii care ar fi putut să beneficieze de mai mulți bani încă din anul 2001, dacă guvernul anterior nu ar fi modificat prevederile Legii nr. 19/2000, referitoare la recalcularea pensiilor vechi.

După nouă luni de muncă intensă, este importantă de altfel și percepția beneficiarilor sistemului public de pensii, care consideră că această operațiune este corectă și necesară, iar datorită faptului că se respectă promisiunile din campania electorală, pensionarii sunt încrezători în următoarele acțiuni, care vizează: indexări, pentru acoperirea integrală a creșterii prețurilor de consum, respectiv majorări ale pensiilor, în completarea efectelor produse prin recalcularea pensiilor.

Astfel, se poate spune că este pentru prima dată când promisiunile electorale sunt respectate de către un guvern, iar opoziția încearcă să minimalizeze importanța acestui lucru și, mai mult, importanța efectelor acestei operațiuni pentru beneficiarii sistemului public de pensii.

Referitor la datele statistice evocate în textul acestei moțiuni precizăm: pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut în luna septembrie 2005, după parcurgerea celor trei etape de recalculare, față de decembrie 2004, cu 8,7%, ceea ce demonstrează că pe lângă efectele indexării punctului de pensie cu trei puncte procentuale, se înregistrează și o creștere reală a pensiilor, ca efect al procesului de recalculare.

Efectul creșterii reale a pensiei medii va putea fi analizat mai bine în decembrie 2005, când se va plăti ultima etapă de recalculare.

Raportul dintre pensia medie de asigurări sociale pentru limită de vârstă și stagiu complet de cotizare și salariul mediu net pe economie în iulie 2005 este de 50,96%, față de 51%, înregistrat în decembrie 2004, diferența fiind nesemnificativă.

Așa cum s-a precizat, prioritară pentru anul 2005 este eliminarea unei inechități mai vechi în sistemul de pensii, urmând ca ulterior, să se analizeze și posibilitatea creșterii ratei de înlocuire, inclusiv prin introducerea noilor alternative de pensionare.

Să nu uităm că guvernul actual a început o acțiune complexă de reformă a sistemului de pensii, atât pentru a-i asigura sustenabilitatea financiară distrusă de multe imixtiuni ale politicului în evoluția sistemului de pensii, practicate în special de guvernele P.S.D., dar și pentru a introduce componente suplimentare de pensii capitalizate administrate privat, pe care foștii guvernanți l-au legiferat doar pentru a bifa un punct pe agenda reformei sistemului de pensii, fără a avea în vedere directivele Uniunii Europene, interesul oamenilor de a putea să-și asigure o pensie decentă și, mai ales, desprinderea acestor sisteme de asigurări sociale de sub influența politică.

În acest context, am putut constata că dorințele guvernului anterior, de introducere a unor noi alternative de pensionare, era pur declarativă, fiind necesară o nouă etapă, noi eforturi de realizare cel puțin a unui cadru legislativ coerent, bine definit, adaptat cerințelor comunitare și intereselor cetățenilor de a avea o rată de înlocuire a veniturilor la pensionare mult mai mare decât în prezent.

Referitor la mecanismul de indexare, până la apariția Ordonanței nr.59 din 26 august 2004, elaborată și aprobată de P.S.D., reglementările în vigoare prevedeau acoperirea graduală a creșterii indicelui prognozat al prețurilor de consum, față de luna decembrie a anului anterior, prin aplicarea, în ultima lună a fiecărui trimestru, a unei indexări corespunzătoare creșterii acestui indice.

Actul normativ menționat a modificat prevederile art.80 și 81 din Legea nr. 19/2000, astfel că, începând cu anul 2005, acoperirea indicelui prognozat al prețurilor de consum se face singură dată pe an, la începutul anului.

Cu această ocazie, în locul prevederii prin care era posibilă actualizarea valorii punctului de pensie, se scrie: "În cursul execuției bugetare prin indexarea trimestrială cu un procent care să acopere cu până la 100% rata inflației, s-a introdus următoarea prevedere: anual, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, se stabilește valoarea unui punct de pensie. Acesta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu rata inflației prognozată pentru anul bugetar următor, de către instituția cu atribuții în domeniu."

De altfel, această măsură a fost asumată la acea dată de Guvernul P.S.D., prin prevederile memorandumului suplimentar de politici economice și financiare pentru perioada 2004-2006, transmis Fondului Monetar Internațional, în care stipulau "Deja în luna august 2004 am decis ca, începând cu anul 2005, pensiile să fie corectate o singură dată pe an, cu rata prognozată a inflației medii.

În ianuarie 2005, actualizarea va fi în mod excepțional limitată la trei puncte procentuale, având în vedere măsurile de ajustare deja adoptate în anul 2004".

În consecință, prin Ordonanța de urgență nr.67 din decembrie 2004, a fost stabilită valoarea punctului de pensie pentru anul 2005, în sumă de 2.955.592 de lei, corespunzătoare inflației prognozate la acea dată pentru anul 2005, de 7%, și aprobată prin Legea bugetului pe anul 2005.

Doamnelor și domnilor deputați,

Referitor la propunerile din finalul acestei moțiuni, precizăm următoarele: pentru anul 2006, analizăm toate posibilitățile și resursele financiare, astfel încât să putem asigura, pe lângă indexarea anuală a valorii punctului de pensie, care va acoperi creșterea prețurilor de consum prognozată, și o majorare a pensiilor ca urmare a creșterii economice. În plus, în vederea evoluției inflației în cursul anului 2005, în condițiile în care nivelul acesteia va depăși valoarea prognozată, guvernul intenționează să acorde o creștere suplimentară corespunzătoare depășirii inflației prognozate pentru anul 2005.

Astfel, se are în vedere acordarea, începând cu luna ianuarie 2008, a unei majorări de peste 8 procente a punctului de pensie. Operațiunea de îmbunătățire a puterii de cumpărare a pensiilor urmează să fie continuată și în anii următori, dorind astfel să realizăm o promisiune referitoare la acest aspect, prin care la final de mandat pensiile să crească în termeni reali cu aproximativ 30%.

Menționăm că în acest sens, și în acest an au existat preocupări de creșterea puterii de cumpărare a pensionarilor, având în vedere pentru început pensiile agricultorilor, ale căror pensii sunt mai mici comparativ cu celelalte pensii stabilite în sistemul public, începând cu luna septembrie 2005, prin prevederile Hotărârii de Guvern nr.777 din 2005, majorându-se cu 10% punctajul mediu anual al acestei categorii de pensionari. De aceste prevederi beneficiază circa 1,6 milioane pensionari.

În acest context, putem imputa P.S.D.-ului faptul că în anul 2004 a uitat să introducă în bugetul pe anul 2005, pe care l-a aprobat, peste 4000 de miliarde de lei necesare acoperirii efectelor măririi pensiilor agricultorilor, măsură prevăzută prin lege, dar neacoperită financiar, fapt ce a condus la necesitatea asigurării acestor bani de către actualul guvern.

În ce privește Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar soțului supraviețuitor, această lege a fost adoptată la finalul anului 2004, când P.S.D. își propusese să recalculeze pensiile în perioada 2005-2007, întrucât actul normativ referitor la evaluarea dosarelor de pensie în vederea recalculării nu preciza nici o dată de finalizare și nici modalitatea de plată.

Probabil de aceea s-a stipulat în textul actului normativ faptul că ajutorul va fi acordat după finalizarea operațiunilor de recalculare a pensiilor din sistemul public, la o dată ce urma să fie stabilită prin hotărâre de Guvern.

Practic, în încercarea disperată de a câștiga alegerile, P.S.D.-ul a adoptat un act normativ pentru păcălirea electoratului, care urma să intre în vigoare cel mai devreme la trei ani de la data adoptării lui.

Trebuie să precizăm că operațiunea actuală de recalculare a pensiilor cuprinde două faze majore: prima fază, în care toate dosarele de pensionare stabilite înainte de 1 aprilie 2000 sunt recalculate și achitate drepturile aferente, care se derulează în anul 2005 și care se va finaliza la 31 decembrie 2005; și o a doua fază, în care dosarele de pensie recalculate urmează să fie revizuite ca urmare a depunerii de acte în completare, pentru dovedirea unor salarii sau sporuri.

Cea de-a doua fază se va derula pe o perioadă de trei ani de la data punerii în plată a pensiilor recalculate, așa cum prevede legea.

Având în vedere costurile suplimentare introduse de recalculare, majorarea punctului de pensie, majorarea pensiilor agricultorilor și cheltuielile ocazionate de rezolvarea cererilor de completare a dosarelor de pensie, în bugetul pe anul 2006 nu vor fi prevăzute fonduri pentru acordarea ajutorului lunar soțului supraviețuitor.

Este greu de înțeles solicitarea reprezentanților dumneavoastră, semnatari ai moțiunii din fostul guvern, care se arată îngrijorați de ceea ce se întâmplă cu pensionarii, deși în anul 2004, erau interesați mai mult de accelerarea ritmului de creștere a vârstelor de pensionare și inițierea procesului de egalizare a vârstei de pensionare între femei și bărbați, așa cum reiese din condiționalitățile Programului de ajustare programatică, încheiat de fostul guvern cu Banca Mondială în anul 2004.

Actualul Executiv a decis că aceleași obiective pot fi atinse cu un impact social mai mic pentru beneficiarii sistemului public de pensii, în sensul înăspririi condițiilor pentru pensionarea anticipată parțială și a criteriilor pentru pensiile de invaliditate de gradul doi și trei, dar și reconstrucția sistemului public de pensii, prin externalizarea unor prestații care nu au legătură cu pensiile, așa cum am menționat în expunere până acum.

În domeniul sănătății, programul de guvernare se referă la plata datoriilor, o prioritate fiind reprezentată de achitarea integrală până în anul 2006 a tuturor datoriilor către furnizori, moștenite de sistemul sanitar, pentru a putea introduce respectarea fermă a contractelor în domeniul sanitar.

În domeniul medicamentelor, pe lângă eforturile făcute pentru a respecta cele stabilite prin programul de guvernare, referitoare la compensarea și prescrierea medicamentelor, pentru acoperirea costurilor integrale ale acestora, guvernul a trebuit să rezolve și problema datoriilor moștenite din anii 2003, 2004 și prima decadă a lui 2005.

O mare parte a acestor datorii a fost acumulată ca urmare a neacoperirii financiare a sistemului de acordare a medicamentelor compensate și gratuite pentru pensionari. Pentru asistența cu medicamente în ambulatoriu, numai în anul 2004, furnizorii de medicamente au eliberat medicamente cu și fără contribuție personală, peste valoarea din contract cu 3713 miliarde lei.

Măsurile luate în privința modului de compensare și prescriere a medicamentelor au condus la creșterea accesului la medicamentele esențiale pentru sănătate, iar sistemul de asigurări sociale de sănătate acoperă în prezent necesarul de medicamente esențiale pentru sănătate.

Argument în acest sens, este faptul că pentru lunile iulie și august, cheltuiala cu medicamente în ambulatoriu a fost sub nivelul sumei alocate pentru această perioadă.

În ceea ce privește măsurile luate, vă asigurăm că sistemul de compensare nu stigmatizează și nu discriminează pensionarii. Astfel, pentru asigurații care prezintă afecțiuni cronice, compensarea este de 100%, majoritatea pensionarilor suferind de astfel de afecțiuni. Pentru medicamente esențiale, compensarea este de 90% sau 50% din prețul de referință.

Referitor la sistemul de prescriere, introducerea prescrierii pe denumirea comună internațională, D.C.I., duce la posibilitatea pacientului de a beneficia de compensare integrală. Cel care alege, dacă vreun medicament este mai scump, bioechivalent, este pacientul, nu ca până acum, când alegerea o făcea altcineva pentru el.

Concomitent cu aceste măsuri, s-a semnat un protocol cu reprezentanții industriei farmaceutice pentru plata medicamentelor neachitate în anii 2003, 2004 și prima parte a anului 2005. Astfel, în luna iulie s-au achitat datoriile pe medicamente din anul 2003 și este în curs de a se achita în următoarea perioadă suma de 1500 de miliarde pentru datoriile la medicamente din anul 2004, iar până la data de 31 ianuarie 2006, urmează să se plătească toate arieratele nedecontate.

De asemenea, în vederea îmbunătățirii accesului la medicamente în ambulatoriu, sunt în curs de negociere contracte cost - volum, încheiate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și producătorii de medicamente de firmă.

Doamnelor și domnilor deputați,

În ceea ce privește măsurile privind prevenirea și combaterea riscului de marginalizare sau excludere socială a persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile programului de guvernare, precum și cu prioritățile de acțiune în domeniul protecției grupurilor vulnerabile și dezvoltării serviciilor de locuire, au fost trasate liniile principale de acțiune în cadrul Strategiei naționale de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele vârstnice, în perioada 2005-2008.

Pentru prima dată, s-a recunoscut necesitatea realizării unor studii și evaluări privind situația persoanelor vârstnice și nevoilor acestora, care vor fi elaborate în anul 2006, astfel încât programele naționale inițiate să răspundă concret situațiilor de dificultate identificate.

Legislația privind asistența socială a persoanelor vârstnice, Legea nr.17/2000, care, în urma evaluării, s-a dovedit a fi dificil de implementat, este în curs de modificare și completare, pentru a introduce, în principal, măsuri de suport și sprijin real pentru a asigura costul serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice dependente, prin introducerea unor prestații cu această destinație pentru a susține dezvoltarea serviciilor sociale și promovarea participării active a persoanelor de vârsta a treia la viața societății.

A fost demarat procesul de reglementare a standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice, condiție esențială pentru asigurarea respectării drepturilor și calității vieții acestora.

În cadrul procesului de acordare de subvenții asociațiilor și fundațiilor române care înființează și organizează unități de asistență socială pentru anul 2006, prin Ordinul Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, a fost aprobată ca linie prioritară subvenționarea serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice.

A fost elaborat un program de interes național cu privire la finanțarea îngrijirilor la domiciliu a persoanelor vârstnice și au fost demarate negocieri cu reprezentanții Băncii Mondiale în vederea susținerii financiare a construcției și reabilitării căminelor pentru persoane vârstnice.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 363/2003 privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaționale a vârstnicilor, suma de 10,8 miliarde lei a fost transferată organizațiilor reprezentative ale pensionarilor pentru acordarea de ajutoare materiale și alte forme de suport.

Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale a fost inclusă în calendarul de măsuri prioritare pentru modificarea și completarea acestuia, în sensul extinderii prevederilor referitoare la facilitarea accesului la locuințe și la asistență de sănătate și la alte categorii de persoane aflate în dificultate, inclusiv pentru persoanele vârstnice.

În cadrul programelor PHARE, implementate de Ministerul Muncii, au fost dezvoltate în anul 2005 o serie de programe de formare adresate autorităților locale, în vederea creșterii competenței acestora în dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele vârstnice și alte categorii defavorizate, în atragerea resurselor locale și a altor surse de finanțare pentru construcția de locuințe sociale și pentru crearea de noi servicii de asistență și suport, destinate persoanelor vârstnice cu familii cu venituri reduse, fără familie și cu situație de sănătate precară.

Au fost alocate în anul 2005, în conformitate cu prevederile Legii nr.366/2001, suma de 14,8 miliarde lei pentru reabilitarea unor cămine pentru vârstnici și 34,3 miliarde lei pentru reabilitarea unor unități medico-sociale ale căror principali beneficiari sunt persoanele vârstnice.

În ce privește situația chiriașilor - persoane fizice din imobile care vor fi restituite foștilor proprietari, subliniem faptul că noile modificări aduse prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, nu influențează cu nimic situația acestora.

Problema chiriașilor din imobilele retrocedate a existat încă de la adoptarea Legii nr.10/2001, numai că, din diverse motive, soluționarea acesteia, precum și a altor probleme sensibile, a tot fost amânată, fiind lăsată spre rezolvare altor guverne. Astfel, dacă vorbim de aruncarea în stradă a bătrânilor, atunci singurul vinovat de acest lucru este fostul Executiv, care doar a mimat măsuri de protecție socială și care nu a adoptat nici un act normativ care să prevadă măsuri de protecție a chiriașilor din aceste imobile, deși în guvernarea 2000-2004 a fost adoptată Legea privind restituirea imobilelor naționalizate.

În acest sens, dorim să reamintim fostului partid de guvernământ că singurul act normativ care prevede măsuri de protecția chiriașilor este Ordonanța de urgență nr.40/1999 privind protecția chiriașilor, adoptată în perioada 1996-2000.

A te folosi de suferințele unor oameni pentru ați atinge propriile scopuri, spunând că nu au fost luate măsuri de protecție a chiriașilor, atunci când în cei patru ani în care ai fost la putere nu ai făcut nimic, spune totul despre această moțiune.

În ce privește măsurile de protecție la acest moment, subliniem faptul că aceștia beneficiază în continuare de măsurile de protecție prevăzute de Ordonanța nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor, în ceea ce privește prelungirea și reînnoirea contractelor de închiriere.

În acest sens, ei beneficiază în continuare de un contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani.

De asemenea, chiriașii ale căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit, au prioritate la acordarea înlesnirilor prevăzute de Legea locuinței nr.114/1996, republicată, precum și celor prevăzute în Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

În acest moment, Guvernul se află în faza de finalizare a unui proiect de lege privind prevenirea efectelor sociale negative generate de aplicarea legilor de restituire a proprietăților preluate abuziv. Măsurile de protecție vor viza cu precădere persoanele vârstnice care nu dispun de mijloacele necesare pentru asigurarea unei locuințe.

Prin noile modificări aduse prin Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, actualul Executiv a instituit principiul restituirii în natură a imobilelor preluate în mod abuziv de către regimul comunist.

În acest sens, este vorba de imobile afectate unor activități de interes public, sedii ale partidelor politice, sedii ale ambasadelor, care vor fi restituite în natură foștilor proprietari, însă aplicarea acestui principiu va fi însoțită de o serie de măsuri corelative care vor viza măsuri de protecție atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice din imobilele care vor fi restituite foștilor proprietari.

Subliniem faptul că aceste măsuri se vor aplica numai după expirarea termenului de cinci ani prevăzut de Ordonanța nr. 40/1999. În acest fel, vă putem informa că Legea nr. 247/2005 nu va arunca în stradă nici un chiriaș.

Doamnelor și domnilor deputați,

În fața argumentelor pe care Guvernul le-a adus din nou, ca răspuns la moțiunea depusă, considerăm că am demonstrat pe larg caracterul nefondat al conținutului acesteia, considerăm că am adus argumente raționale demonstrate de fapte și solicităm plenului Camerei Deputaților să respingă prin votul său moțiunea care a făcut obiectul dezbaterii noastre de astăzi. (Aplauze din partea dreaptă a sălii. Vociferări din partea pensionarilor aflați la balcoane.)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor invitați,

Vă rog foarte mult să păstrați liniștea, vă rog insistent să faceți liniște în sală, altfel, voi dispune evacuarea invitaților. Invitații pot să asiste, dar nu au dreptul să intervină. (Din nou vociferări din partea pensionarilor aflați în balcoane.) Vă rog insistent să faceți liniște. Vă rog să faceți liniște. N-aveți dreptul să interveniți. Vă rog să faceți liniște. (Se aud din nou strigăte și vociferări din partea persoanelor aflate în balcoan. Domnul Gheorghe Barbu, ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, se îndreaptă către tribună.)

Domnule ministru, poate ar fi bine la sfârșit să faceți comentariile respective, ca să nu interveniți acum. (Se aud din nou strigăte și vociferări de la balcoanele sălii de ședință.)

Vă rog foarte mult, insist ca invitații să nu intervină. V-am spus de șapte ori până acum. Dacă mai spun încă o dată, am să cer chestorilor să evacueze sala. Deci, aici avem niște reguli foarte stricte, cei care vin ca invitați trebuie să respecte regulile Parlamentului.

Începem dezbaterile și am să rog toate grupurile parlamentare, dacă n-au făcut-o până acum, să transmită lista celor care se înscriu la dezbaterea moțiunii. Am până acum din partea...șase deputați înscriși din partea Grupului parlamentar al P.S.D., un singur deputat din partea Grupurilor parlamentare ale P.N.L., P.D., U.D.M.R., Partidul Conservator și minorități naționale, doi deputați din partea Grupul parlamentar al P.R.M.

Nici un parlamentar din partea parlamentarilor independenți.

Începem dezbaterile.

Dau cuvântul, pentru început, domnului Chiș Filonaș. Se pregătește domnul Ion Mînzînă, de la P.R.M.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Filonaș Chiș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnilor și doamnelor invitați,

Fără îndoială, problematica adusă astăzi spre dezbaterea Parlamentului este de mare importanță și este extrem de gravă. Iar eu apreciez că în același timp ar trebui să fie extrem de preocupantă, pentru guvernanți în special dar și pentru clasa politică, în general.

Stimat auditoriu, și onorați reprezentanți ai Guvernului,

Fac această afirmație pentru că nu putem accepta, într-o logică elementară, că se realizează o guvernare performantă, că există creștere economică, că în general se îmbunătățesc indicatorii macroeconomici, cresc deci veniturile, inclusiv la bugetul asigurărilor sociale, și, în același timp, însă viața a circa 6 milioane de pensionari să se înrăutățească, să fie tot mai grea, iar pentru mulți aproape un calvar.

Analiza, diagnoza sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale conduce desigur la concluzia, dintr-o perspectivă realistă, că sunt încă unele dezechilibre și că nu pot fi corectate în totalitate peste noapte sau într-un timp extrem de scurt.

Este însă de neînțeles atitudinea Guvernului Tăriceanu de a nu a asigura măcar trendul pozitiv de creștere reală a pensiilor, așa cum s-a întâmplat în ultimii patru ani de guvernare P.S.D., sub conducerea premierului Adrian Năstase. Fac și eu afirmația tranșantă, fără echivoc, de la tribuna Parlamentului României, că viața pensionarilor în anul 2005, în termeni reali s-a înrăutățit. Iar dacă cineva, poate domnii guvernanți, nu sunt convinși de acest lucru, îi invit cu tot respectul în stradă, printre pensionari sau poate la cozile interminabile la care aceștia așteaptă de multe ori în zadar să le fie onorate rețetele de medicamente compensate de care au atâta nevoie.

Doamnelor și domnilor,

Indexarea pensiilor de la începutul anului nu acoperă nici pe departe rata inflației prognozată pe acest an. Iar recalcularea pensiilor, de care beneficiază numai 40% din pensionarii care au lucrat în sectorul de stat, este o măsură care în esență nu rezolvă problemele sociale extrem de grave cu care se confruntă aceștia.

Din evaluările oficiale, făcute de Ministerul Muncii și Casa Națională de Pensii, rezultă faptul că 16,04% din cei cărora le-a fost recalculată pensia, au câștigat aproximativ 51.000 lei vechi, în mod evident. Deci, aproape nimic. 45,7% au câștigat circa 270.000 lei. Deci, extrem de puțin. Și numai 14% au câștigat sume ceva mai mari, respectiv 1,6 milioane lei vechi, în medie.

Mai mult decât atât, a fost modificată și Hotărârea inițială a Guvernului Năstase, care de fapt a inițiat această acțiune, de a se acorda drepturile recalculate pentru toți pensionarii, începând cu data de 1 octombrie 2004, așa cum era normal, data începerii acțiunii de recalculare creând în acest fel noi inechități și mari nemulțumiri în rândul pensionarilor.

Doamnelor miniștri,

Doamnelor și domnilor deputați,

Fără a fi excesiv de patetic, aș dori totuși să afirm de la această înaltă tribună, că eu, personal, am mari dificultăți în a explica părinților mei, dar și altor pensionari, de ce nu le-a crescut pensia în urma recalculării, de ce nu se mai indexează pensiile trimestrial, așa cum erau obișnuiți, și mai cu seamă, mărturisesc că-mi este greu să-i încurajez, spunându-le că există o preocupare serioasă din partea Guvernului, pentru ca viața lor să fie cu adevărat mai bună în următoarea perioadă de timp.

De asemenea, în același timp mai cred că soluția găsită de mine - un caz, de altfel, fericit -, de a le acorda un sprijin financiar este ușor desuetă și nu rezolvă problema pe care ei o spun, aproape șoptit, că ar dori puțin, puțin mai multă recunoștință pentru munca lor de-o viață.

Domnilor guvernanți, doamnelor și domnilor deputați, cred că din acest punct de vedere suntem într-o situație aproape identică: avem, cu alte cuvinte, o mare problemă: și eu, dar și dumneavoastră avem serioase probleme în a explica pensionarilor această stare de lucruri.

Îmi amintesc cu oarecare tristețe, dar și cu revoltă, de angajamentele electorale făcute de Coaliție, de doamna Mona Muscă, cea mai reprezentativă porta-voce a Alianței pe zona sistemului de pensii și asigurări sociale, care - eram convins că va deveni ministrul muncii, în ipoteza ajungerii Alianței la guvernare -, și care se angaja să revoluționeze sistemul de pensii, dar a uitat. Iar până la urmă, s-a ocupat și se ocupă cu totul de altceva, așa cum nici Guvernul Tăriceanu nu-și onorează angajamentele asumate pe această linie.

În finalul cuvântului meu, doresc să fac patru propuneri:

 1. Să fie elaborată urgent o hotărâre de Guvern pentru indexarea pensiilor, cu cel puțin rata inflației prognozată pe anul acesta.
 2. Să fie elaborate norme metodologice pentru aplicarea Legii nr.565/2004, prin care să fie compensate cupoanele de călătorie care nu au fost folosite de pensionari.
 3. Să se treacă la aplicarea Legii nr.568 și 578/2004, prin care să fie acordate un ajutor lunar soțului supraviețuitor, în procent de 25% din pensia titularului, lege care a fost uitată, undeva, prin sertarele Guvernului.
 4. Propun, de asemenea, ca Ministerul Muncii, Solidarității și Familiei, împreună cu Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale, să analizeze situația creată în sistemul public de pensii, prin Ordonanța Guvernului nr.67/2003, prin care s-au dublat pensiile persoanelor care au lucrat în fostele CAP-uri, o măsură cu adevărat extrem de bună, și care a dus la creșteri consistente pe această zonă a pensionarilor din agricultură. Dar a apărut o nouă falie, fiind discriminat segmentul de pensionari a căror pensie a fost calculată pe principiul Legii nr.19/2001, și care nu a beneficiat de această majorare. Din analiza pe care am făcut-o, eu cred că o creștere de 50% pentru această categorie de pensionari ar fi echitabilă.

Aceste aspecte pe care le-am semnalat, dar și propunerile pe care le-am făcut, sunt posibil de realizat și ar veni cu adevărat în sprijinul pensionarilor, iar pe de altă parte ar demonstra voința politică a Guvernului de a se ocupa cu adevărat de această problematică extrem de importantă, cu care se confruntă o parte din populația României, și față de care ar trebui să avem cu toții ceva mai multă considerație.

Iată de ce vă propun, doamnelor și domnilor deputați, să votați moțiunea simplă înaintată Camerei Deputaților de Grupul parlamentar al P.S.D. (Ropote de aplauze din partea stângă - P.S.D. și P.R.M.)

Vă mulțumesc pentru atenție!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Are cuvântul, în continuare, domnul deputat Ion Mînzînă, de la Grupul parlamentar al P.R.M.

Se pregătește domnul deputat Ion Giurescu, de la Grupul parlamentar al P.S.D.

 
 

Domnul Ion Mînzînă:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Doamnelor și domnilor deputați,

Partidul România Mare, ca semnatar al moțiunii, salută prezența reprezentanților asociațiilor de pensionari, ca răspuns la demersul nostru de a încerca îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor vârstnice din România. (Aplauze puternice din partea asociațiilor de pensionari aflate la balcon)

Încep cu speranța mărturisită că această moțiune va fi privită ca o bază de plecare pentru o analiză responsabilă în ceea ce noi considerăm a fi "drama traversată de persoanele vârstnice" în aceste prime 10 luni de guvernare a Alianței "D.A."

Ce răspunsuri ne pot da actualii guvernanți la promisiunile din campania electorală, ce priveau: indexări trimestriale pentru pensionari, cu indicele de creștere a prețurilor de consum, acoperirea din fondul asigurărilor sociale de sănătate a costului integral al medicamentelor esențiale, o viață decentă și lipsită de griji pentru cei aflați la apusul vieții?

Înainte de venirea la putere, posturile TV mediatizau excesiv personaje care mai de care mai viclene și mincinoase, care amăgeau pensionarii cu promisiuni ce vizau inclusiv majorarea substanțială a punctajului mediu anual, cu circa 40%. Aberațiile curgeau în valuri prin vocea unui personaj care aducea mai mult cu o Ana Paucher cu vocație europeană, care la tot felul de show-uri TV acuza reprezentanții MMPS că nu vor cu nici un chip să rezolve problemele persoanelor vârstnice. Aborda, nonșalant, orice subiect care ar fi putut să dea bine la electorat, de la soluții imediate de recalculare, indexări acoperitoare pentru toate creșterile de prețuri de consum, asigurarea unui trai decent a pensionarilor, o mai mare putere de cumpărare pentru pensionarii din agricultură, și de fapt orice putea duce la obținerea unui vot din partea persoanelor vârstnice.

Dar care sunt rezumativ marile realizări ale Alianței "D.A." în ceea ce privește pensionarii? O creștere de 3% a pensiilor în luna ianuarie, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie. Această măsură, salutară la momentul respectiv, a fost, practic, praf în ochii pensionarilor, dacă raportăm la creșterea prețurilor la utilități cu peste 40% în primele 8 luni.

Ca o altă mare realizare ne este prezentată acțiunea de evaluare și recalculare a 2,4 milioane de dosare pentru pensionari, practic, sfârșitul etapei a III-a. Dar, ce să facem că, după recalculare, doar 950.000 de pensionari au beneficiat de o creștere a pensiei în medie cu 19%, deci puțin mai mult de o treime din numărul total.

Domnule ministru, cu ce-i încălzește pe cei circa 1,5 milioane de pensionari, faptul că pensia medie pentru toate persoanele care au intrat în procesul de evaluare și recalculare s-a majorat, după datele oficiale, cu 7,78%, când ei, în marea lor majoritate persoane cu pensii mici, nu au primit nimic.

Dar, surprizele nu se pot opri aici, pentru că pentru acești 1,5 milioane de pensionari se preconizează nici mai mult, nici mai puțin decât o înghețare a pensiilor, până când valoarea acesteia va ajunge la valoarea punctajului rezultat în urma recalculării.

Mult-trâmbițata mărire a pensiei pentru agricultori cu 10%, în cifre 90.000 lei, operabilă din luna septembrie a.c., este o consecință a dorinței "Tătucului de la Cotroceni" pentru alegeri anticipate, prin care se urmărea o nouă prostire - cu repetiție - a electoratului din mediul rural. (Aplauze.)

Ce exemplu mai elocvent pentru umilirea la care sunt supuși marea majoritate a pensionarilor, decât acela în care aceștia sunt nevoiți să apeleze, începând cu 1 noiembrie 2005, la așa-zisul tarif social pentru consumul de energie electrică, ce le permite acestora folosirea zilnică a unu - două becuri pentru iluminat sau vizionarea timp de 3 ore a programelor TV.

Dacă până în 1989 se știa cine este responsabil la propriu cu stinsul luminii, acum, prin folosirea patentului liberal-popular, mai sofisticat și mai cinic, ce-i drept, bieții pensionari își sting singuri becul și televizorul, stând cu ochii ațintiți pe contorul electric.

Ce pretenții poți avea de la o guvernare de dreapta, care folosește o adevărată "haiducie" inversă, luând de la cei săraci și dând cât mai mult bogaților, când modificările aduse legislației au eliminat garanțiile legale, referitoare la indexări cu indicele de creștere a prețurilor, totul rămânând la mila și liberul arbitraj al Guvernului.

Printre măsurile ce încep să scoată la iveală o gravă iresponsabilitate, se numără și cea referitoare la abandonarea sistemului de acordare a medicamentelor compensate și gratuităților pentru pensionari. Motivațiile puerile ce vizează moșteniri trecute sunt un fapt obișnuit, prin care îți ascunzi incapacitatea de a gestiona problemele grave cu care se confruntă acest sistem.

Cum poate explica de exemplu Guvernul Tăriceanu aberanta și imorala ordonanță, care dorește să anuleze gratuitățile la medicamentele pentru copii și femei gravide. (Aplauze din partea stângă)

Dacă până acum am vorbit de iresponsabilitate și cinism, aici nu poate fi vorba decât de crimă. Dar surprizele nu se vor opri aici, pentru că Executivul pregătește și o lege aiuritoare, având ca obiect impunerea contribuțiilor la fondul de sănătate pentru pensionari și țărani.

Deși, într-o primă fază, se vor acoperi integral aceste cheltuieli, nu dorește nimeni să se gândească la faptul că vom asista, cum este și normal, la o degradare firească a drepturilor de pensionare. Se poate trage o singură concluzie, și anume, aceea că tot ce se întreprinde în domeniul protecției sociale pentru pensionari, persoane vârstnice, copii, se desfășoară sub un slogan cu adevărat liberal: "Scapă cine poate!"

Pentru că, tot de un "Scapă cine poate" este vorba și după aplicarea Legii nr.247/19 iulie 2005, când peste 100.000 persoane se vor trezi în stradă prin aplicarea unui restitutio in integrum, făcut anume pentru o clientelă politică rapace. Dar dacă există "o satisfacție", este aceea că de acest principiu de retrocedare vor scăpa locuințele naționalizate ale guvernanților și rudelor acestora, așa cum arăta mass-media, pentru că ei sunt cei care ne-au propus un "Să trăiți bine!", ca o urare între ei și neamurile lor. (Aplauze din partea stângă.)

Câtă bătaie de joc pentru mii de oameni care trebuie să-și petreacă ultimii ani din viață în stradă.

Prezentarea rezumativă a acestor lucruri ne dezvăluie o față hidoasă a unei guvernări care, dacă nu este incompetentă, atunci cu siguranță este rău intenționată.

În ceea ce privește Grupul parlamentar al Partidului România Mare, vom vota pentru această moțiune. (Ropote de aplauze din partea grupurilor P.R.M. și P.S.D.)

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul Ion Giurescu, de la Grupul parlamentar al P.S.D.

Se pregătește domnul Constantin Tudor, de la Partidul Conservator, în numele grupurilor parlamentare din Coaliție.

 
 

Domnul Ion Giurescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule ministru,

Stimați reprezentanți ai pensionarilor,

Am avut alt speech pe care voiam să-l țin, îl scrisesem, dar după ce am văzut prezentarea făcută de către minister, am renunțat, și o să încerc să vorbesc altceva decât îmi pregătisem în speech-ul respectiv.

S-a vorbit despre recalculare. Într-adevăr, recalcularea se face, și într-adevăr sunt 950.000 de pensionari la ora asta, care au beneficiat de această recalculare. Printre ei, este și mama. A luat 6 bani. Asta este suma - și se poate verifica - de care a beneficiat în urma recalculării. Și m-a rugat să vă mulțumesc, domnule ministru, și să vă doresc să puteți trăi din acești 6 bani până la adânci bătrâneți. (Aplauze din partea stângă.)

Mă întreb, cum vor putea și ceilalți, care au primit 6, 7, 10 bani, să poată să-și plătească gazele, care au crescut cu 40%, întreținerea, curentul electric și medicamentele. Pentru că, acum două seri, am văzut la televizor, și este un lucru public, un pensionar stând la coadă la medicamente și punându-și întrebarea ce să plătească mai întâi, ce să-și cumpere mai întâi, medicamente sau hrană? La orice renunța, nu mai putea să trăiască. Era o alegere foarte dificilă, și o alegere pe care foarte mulți pensionari sunt obligați la ora asta să o facă. (Aplauze din partea stângă.)

Și pentru că nu vreau să vorbesc foarte mult, vă propun un singur lucru: ați spus că pentru anul viitor veți menține, în primul rând, valoarea pensiei celor care, în urma recalculării, le-a reieșit o pensie mai mare decât ceea ce trebuiau să primească. Și ați spus, totodată, că veți veni cu o majorare.

Vă propun, domnule ministru, pentru că, oricum, noi vom face un amendament în acest sens la bugetul de asigurări sociale, ca valoarea punctului anul viitor să fie de 40%, nu 50%, cum se propusese într-un proiect de lege când erați în Opoziție și îl discutați cu noi. 40% ar aduce măcar o speranță pensionarilor, nu o îmbunătățire extraordinară a pensiilor, și poate în momentul acela nu vor mai fi obligați să facă alegere între medicamente și mâncare. (Ropote de aplauze din partea stângă și de la balcon.).

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul în continuare domnul deputat Constantin Tudor, din partea grupurilor parlamentare P.N.L.-P.D.-U.D.M.R.-Partidul Conservator și grupul minorităților naționale.

Se pregătește domnul deputat Iulian Iancu, din partea Grupului parlamentar al P.S.D.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Constantin Tudor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Uitați ce ingrată este viața! Un fost PSD-ist, până în ianuarie 2005, se adresează plenului în numele Coaliției de guvernământ. (Vociferări, rumoare, ropote, aplauze din partea grupurilor P.S.D. și P.R.M., cât și a Alianței "DA")

Suntem astăzi într-o situație cu totul și cu totul delicată. Personal, m-am gândit mult dacă să accept să mă adresez oamenilor cu părul alb, femeilor cu necazuri acasă, pentru că și eu am și socrii și părinți. În alte condiții poate că aș fi avut un alt discurs, dar intervenția mea de astăzi se consideră, sau o consider eu ca un protest, pentru că o problemă așa de serioasă cum este cea pe care o ridică moțiunea, astăzi, o discutăm - din păcate - într-un context totalmente nefavorabil.

Problema bătrânilor nu trebuie să fie un punct pe o ordine de zi prestabilită. (Ba, da!, se strigă din partea stângă a sălii și de la balcon.)

Din acest motiv, vă rog să-mi permiteți să citesc câteva extrase din ceea ce am scris într-un editorial de acum o săptămână, ca să fiu înțeles și de cei invitați în sală. Se chema "Sesiunea moțiunilor".

Îmi amintesc că în perioada guvernării PDSR, din anii '92-'96, opoziția parlamentară a momentului, dominată de PNȚCD, lansase lozinca "Nici o sesiune, fără o moțiune!". Au trecut mai mult de 10 ani de atunci. Și, tocmai când credeam că, clasa politică din România s-a maturizat suficient, și că locul dezbaterilor politice sterile a fost luat de o atitudine serioasă și responsabilă, ceea ce se întâmplă în aceste zile în Parlamentul României vine să mă contrazică flagrant.

De la începutul sesiunii de toamnă a actualei legislaturi, probleme serioase, care ar trebui să se afle în dezbaterile celor două Camere, cum ar fi proiecte de lege și inițiative legislative necesare reformei, inclusiv în domeniul social, care suferă în continuare, precum și calendarului de aderare la U.E., toate acestea au rămas pe locul secund, în centrul atenției fiind propulsate aspecte marginale, de procedură, a căror dezbatere ocupă ore întregi din programul de lucru al parlamentarilor, colegii noștri din Opoziție introducând în Parlament o tehnică perdantă până și în fotbal: tragerea de timp.

Și, cum n-ar fi fost suficiente tertipurile procedurale folosite în exces și enervant, pentru a prelungi cât mai mult posibil adoptarea modificărilor ce urmează a fi aduse regulamentelor, a fost relansată moda moțiunilor simple. De data aceasta, P.S.D. și P.R.M. depun - săptămânal - câte o moțiune în Senat și Camera Deputaților, cu scopul nedisimulat de a mai consuma ceva timp din munca noastră de fiecare zi, cu subiecte serioase, care în alt context ar fi fost dezbătute cu mai multă răspundere. Acestea cad una după alta.

Departe de mine gândul de a minimaliza rolul și locul opoziției într-o democrație parlamentară, context în care principala cale de a cenzura Guvernul o reprezintă depunerea și dezbaterea în Parlament a unor moțiuni. Folosirea în exces a acestora, transformarea lor în simple metode de a trage de timp sau doar un mijloc de șicanare a Guvernului, nu face altceva decât să estompeze, până la anihilare ... (Rumoare, vociferări din partea stângă)

 
   

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Vorbiți de pensii, nu de altceva.

 
   

Doamna Daniela Buruiană (din sală):

Nu are ce să spună!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, vă rog să așteptați o clipă!

Stimați colegi,

Vă rog să ascultați în liniște ceea ce are de spus domnul deputat. Veți putea răspunde după aceea, dacă este cazul.

Vă rog să continuați.

 
 

Domnul Constantin Tudor:

... rolul pentru care ele au fost create ca instrumente ale statului de drept.

Astăzi, stimați colegi, persoanele vârstnice au multe probleme și multe nevoi. ("Avem și nu vă pasă!" se strigă din partea stângă și de la balcon.)

Și, sunt convins că, lăsând la o parte jocul politic ...

 
   

Domnul Emil Radu Moldovan (din sală):

Pe care îl faceți voi!

 
 

Domnul Constantin Tudor:

... putem să găsim soluții, inclusiv prin inițiativele personale.

Din partea Partidului Conservator, cer Consiliului Coaliției ca în proxima ședință să analizeze în mod concret problemele cu care se confruntă astăzi persoanele vârstnice, la nivel de pensii, de medicamente, de spații de lucru. (Vociferări, rumoare din partea stângă.)

Și rog pe domnul ministru să abordeze responsabil ...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Doar o clipă, domnule deputat!

 
 

Domnul Constantin Tudor:

Ce nu vă convine, nu permiteți.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, eu v-am întrerupt o clipă, ca să cer colegilor mei să facă liniște.

 
 

Domnul Constantin Tudor:

Mulțumesc frumos, domnule președinte!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Sigur, s-ar putea să vedem care este procedura prin care să transmitem - și la Coaliție - solicitarea pe care ați făcut-o. (Aplauze din partea stângă.) Vă mulțumesc.

Vă rog să continuați.

 
 

Domnul Constantin Tudor:

Cred că au luat act de această solicitare.

Domnule ministru, în încheiere, mă adresez dumneavoastră parafrazându-l pe Mihail Kogălniceanu, atunci când era instalat ca domn Alexandru Ioan Cuza: Să dovedim prin acte pragmatice că avem în atenție persoane vârstnice, pentru care - și aici este parafrazarea: "mai toți guvernanții au fost neputincioși sau răi". (Aplauze din partea dreaptă, huiduieli din partea stângă.)

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Vă rog să nu interveniți în mod gălăgios.

Are cuvântul în continuare domnul deputat Iulian Iancu. Se pregătește domnul deputat Petru Călian, de la P.R.M.

Domnul deputat Iulian Iancu este din Grupul parlamentar al P.S.D.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Iulian Iancu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Stimați invitați,

Dragi colegi,

Dați-mi voie să mă adresez, în primul rând, invitaților noștri din această zi ... (Aplauze din partea stângă și de la balcon) mai ales că recunosc printre dumnealor persoane care au activat mai bine de 40 de ani în sistemul energetic. Îi văd aici pe domnul Cazan, pe doamna Sofia, pe doamna Panciu, pe domnul Dumitrache (Ropote, scandări, vociferări, aplauze din partea dreaptă.)

Vreau să vă spun, stimați colegi, că sunt oameni care au lucrat mai bine de 40 de ani în sistemul energetic și care au înțeles să muncească pentru binele ..., convinși fiind că o fac pentru binele poporului și pentru binele acestei țări; iar astăzi sunt în această sală pentru a înțelege, de ce, în loc de respectul pentru acești ani de muncă, sunt tratați cu dispreț și cu umilință? (Aplauze, scandări din partea stângă.)

Vreau să vă spun că, intrând în sală, am văzut doamne care au intrat cu sfială și chiar bucurându-se că se află în această clădire, bucurându-se că pot să vadă această construcție pentru care semeni de-ai lor s-au jertfit. Iar astăzi, sunt, iată, în plenul Parlamentului României, instituția supremă prin care dumneavoastră, noi toți, suntem în slujba dumnealor, pentru a le oferi un nivel de trai decent. Pot constata totuși, că atitudinea de dispreț ...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, am o rugăminte: nu vă mai țineți de microfoane, pentru că le loviți unul de celălalt și afectați capacitatea de ascultare a celor din sală.

 
 

Domnul Iulian Iancu:

În momentul în care au intrat în sală am auzit pe una din doamne spunând: "Dar unde este domnul Băsescu?, care se mira anul trecut: "Oare cum de mai rezistă pensionarii în asemenea condiții?", și de ce nu se întreabă și astăzi, nu-și pune și astăzi aceeași întrebare?"

Aș vrea să-mi permiteți să iau un caz concret, stimați colegi, pentru a nu fi acuzați că luăm cazurile extreme și vă supun atenției un simplu calcul, respectiv să luăm cazul unei familii de doi pensionari, care au pensia medie, la nivel mediu pe țară, respectiv 4.681.000 lei, să vedem în ce condiții își pot plăti costurile lunare în această iarnă. Și o să putem observa că pentru a-și plăti energia electrică, la nivel de tarif social, gazele naturale, numai pentru prepararea hranei la aragaz, vor trebui să plătească 470.000 lei.

Pentru energie termică, costurile vor crește de la 1.710.000 lei la 2.410.000 lei. Dacă adăugăm costul pentru cablu, pentru radio, pentru telefon, o să observăm că mai dau 520.000 lei. Dacă adăugăm doar costuri minime pe cheltuieli administrative, o să observăm că mai dau 200.000 lei și ajungem în situația ca acestor oameni să le mai rămână doar 600.000 lei. Cu 600.000 lei, deci 300.000 lei de fiecare persoană, o să observăm că-i cheltuie în câteva minute în piața țărănească. De unde bani pentru medicamente? De unde bani pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru igienă minimă sanitară? De unde aceste oportunități despre care dumneavoastră ne vorbiți astăzi aici, domnule ministru? Am observat că în întâlnirea de ieri, domnul președinte Băsescu, preocupat fiind de problemele concrete ale României, respectiv Parlament unicameral, vot uninominal, schimbarea articolelor esențiale ale Regulamentului, a cerut la un moment dat și câteva date legate de situația pensionarilor.

Haideți să vă dau câteva date pe care nici dumneavoastră nu ați putut să i le spuneți, domnule ministru. Știați că, nici până la această dată, importul de gaze al României nu este contractat? Știați că, nici până la această dată, furnizorii de energie termică nu au contractat creditul pentru aprovizionarea cu combustibili în această iarnă, lucru care nu s-a întâmplat în ultimii 4 ani de zile? Știți că aceste contracte încheiate acum, în luna decembrie, în luna ianuarie vor fi încheiate la prețurile cele mai mari?! Acest lucru s-a mai întâmplat doar în 2000! Toate aceste costuri se vor duce în facturile acestor pensionari, care astăzi așteaptă de la noi măcar minimă decență și respect. Știți că, în aceste condiții, prețul gazelor naturale va ajunge de la 225 la 260 de dolari pe mia de metri cubi?!

În aceste condiții, cum mai putem trata imaginile pe care le-ați văzut cu toții acum două zile la televiziune, cu acei bătrâni de la Arad, plimbați de la o farmacie la alta, spunându-li-se că nu mai sunt bani până la sfârșitul anului?!

Știți că primarii din România nu mai au bani pentru a putea asigura finanțarea și asigurarea subvențiilor?!

Știți că nici până la această dată nu s-au dat subvențiile pentru energie termică?!

Știți că în orașele Galați, Brașov, Zalău, li s-a comunicat oamenilor că li se va opri alimentarea cu apă caldă pentru că nu există sursă de finanțare?!

În aceste condiții, stimate domnule ministru, aș vrea să vă reamintesc că, vorbind despre tarif social la energie electrică, prin hotărârea de Guvern emisă săptămâna trecută, zilele trecute, dumneavoastră ați tăiat șansa la 3,5 milioane de pensionari și țărani de a beneficia, așa cum spunea și colegul nostru, de două becuri, un televizor și un radio. Acesta este nivelul de civilizație la care dumneavoastră faceți referire. Este important să subliniem astăzi aici că această temă a fost adusă în discuție tocmai datorită dificultății în care se află una dintre cele mai importante categorii sociale din România, pentru că este chemată aici! Odată ce ai ajuns în pensie te simți la periferia societății, te simți un paria al societății. Odată ajuns în această situație intervin aceste mecanisme ale excluziunii sociale pe care dumneavoastră aici le catalogați ca fiind un dialog al surzilor. Aș vrea să vă reamintesc că în perioada Guvernului Năstase, dacă vă uitați în raportul pentru dezvoltare umană, o să observați că indicatorii legați de sărăcie, față de anul 2000, s-au înjumătățit, la nivelul anului 2004! Și acest lucru a fost posibil numai datorită unei creșteri economice susținute, problemele esențiale sunt legate de creșterea economică, de dezvoltarea economică a acestei țări, de colectările de venit la buget. Dumneavoastră v-ați cramponat în această cotă unică de impozitare care este un fel de ciumă, o ciumă a societății și a fiscalității din România, care vă va pune o marcă și care vă aduce la același grad de similitudine cu C.D.R-ul, cu perioada de tristă amintire a C.D.R.-ului.

Vreau să vă amintesc aici tuturor o afirmație făcută de președintele Comisiei Europene, Jose Barosso, care spunea, legat de discuțiile sterile pe seama Constituției: "Constituția trebuie pusă în frigider, iar principalele probleme sunt cele ale economiei Uniunii Europene, ale dezvoltării economice, tocmai acum, în fața unor amenințări atât de puternice, cum sunt cele din China și India". Și, ca atare, economia și globalizarea economică va avea loc și fără Europa, cu atât mai mult și fără România, stimați colegi.

În aceste condiții, vă rog pe toți, vă rog pe dumneavoastră, care sunteți în această sală, în slujba poporului român, ca prin atitudinea dumneavoastră, prin demersurile pe care le veți face, inclusiv astăzi, în fața pensionarilor prezenți astăzi, aici, să dăm dovadă de responsabilitate! (Aplauze din partea P.S.D.-ului și de la balcoane).

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul, în continuare, domnul deputat Petru Călian, de la Grupul parlamentar P.R.M. Urmează domnul deputat Brânză William, deputat independent, care a obținut acordul celorlalți colegi independenți pentru a prezenta un punct de vedere.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnule ministru,

Semnatarii moțiunii din partea Partidului România Mare aduc mulțumiri invitaților care participă la această moțiune, deoarece ei sunt beneficiarii moțiunii de astăzi și nu numai! (Aplauze din partea P.R.M.-ului și de la balcoane).

Un vechi proverb românesc spune: "Cine are bătrâni să și-i țină, cine nu, să și-i cumpere!". Pe cât de adevărate sunt aceste cuvinte, pe atât de mult ele sunt neglijate și chiar batjocorite.

Majoritatea pensionarilor, pentru că despre ei este vorba, duc astăzi în România portocalie o viață de coșmar.

Ce le mai rămâne acestor oameni care au trudit atâția ani pentru binele nostru, al tuturor? Uită, oare, cei care guvernează țara, de părinții lor sau poate chiar de bunicii lor?

Campania electorală din noiembrie 2004 a însemnat pentru pensionari - și nu numai - speranță și încredere. Promisiunile electorale, încadrate pitoresc în programul de guvernare portocaliu, răspundeau într-o mare măsură așteptărilor cetățenilor, deoarece se îmbinau perfect cu sloganul deja consacrat: "Să trăiți bine!".

După nouă luni de guvernare, U.D.M.R., P.C., Minorități, P.N.L., P.D., românii constată că promisiunile făcute în campania electorală au intrat la conservare și, datorită volumului mare, ele sunt păstrate într-un tunel, unde privesc cu deznădejde spre luminița de la capătul lui.

Doamnelor și domnilor,

Trăim în România anului 2005 și trăim prost!

Mulți pensionari mor chiar de foame, mor de frig, precum și din cauza mizeriei în care trăiesc. Cu o pensie de 200 de lei noi, pensionarii nu-și pot achiziționa nici măcar medicamentele.

Cum să-și cumpere acești oameni hrană, îmbrăcăminte și alte bunuri materiale?

Cu ce bani să-și achite ei multitudinea de taxe și impozite? Mai repet încă o dată, pentru cei care nu au înțeles: acești oameni sunt părinții noștri!

Am să dau un exemplu, în continuare, pentru a dovedi faptul că în loc de respect și prețuire, actuala putere tratează, din păcate, pensionarii cu un medicament de culoare portocalie, numit "nepăsarea".

În baza unei legi mai vechi, agricultorii au contribuit la fondul de pensii, cu sume însemnate de bani.

Din luna mai 2001, contribuția lor la fondul de pensii nu a mai fost recunoscută, astfel încât acești pensionari nu au beneficiat de majorările acordate pensionarilor individuali.

Dacă nepăsarea nu-și punea amprenta asupra actualei guvernări, măcar acest act de nedreptate putea fi înlăturat, printr-o simplă ordonanță de Guvern.

Exemplele de acest gen sunt multiple, dar, în general, pensionari care au muncit în agricultură suferă de două ori: în primul rând au suferit 30-40 de ani practicând cea mai grea muncă, agricultura, iar în al doilea rând, suferă și la bătrânețe din cauza pensiilor, care nu sunt nici măcar la nivelul salariului minim pe economie.

După integrarea în structurile europene, cea mai importantă prioritate trebuie să fie majorarea pensiilor.

Solicităm Guvernului să ia măsuri urgente, astfel încât, din anul 2006 să nu mai existe pensii mai mici decât salariul minim pe economie.

În legătură cu această problemă, Partidului România Mare nu a fost nepăsător. Parlamentarii noștri au inițiat o propunere legislativă care prevedea alinierea tuturor pensiilor la salariul minim pe economie, însă, din păcate, deși această propunere era pe deplin justificată, ea a fost respinsă atât de Guvern, fiind avizată negativ, cât și de parlamentarii aflați temporar la putere.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, ați depășit timpul alocat grupului, de aceea vă rog să încheiați.

 
 

Domnul Petru Călian:

Am semnat această moțiune, care nu are doar un caracter politic, deoarece dorim ca și pe această cale să atenționăm actuala putere că pensionarii din România au un drept fundamental, garantat de Constituție. Acesta este dreptul la viață!

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea P.R.M.-ului și de la balcoane).

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Mai sunt înscriși pe liste trei deputați din partea Grupului parlamentar al P.S.D.: Rovana Plumb, Ovidiu Brînzan, Marian Sârbu, împreună 16 minute. Îi rog să gestioneze cu atenție acest timp care le-a rămas la dispoziție. Doamna deputat Rovana Plumb.

Stimați colegi, să nu uităm să-i spunem lui Iulian Iancu astăzi "la mulți ani", că e ziua lui de naștere! (Aplauze din partea P.S.D.-ului).

 
 

Doamna Rovana Plumb:

Mulțumesc, domnule președinte.

La mulți ani, Iulian Iancu, la mulți ani dumneavoastră, stimați invitați, care ne-ați onorat azi cu prezența! Tot respectul nostru pentru dumneavoastră! (Aplauze din partea P.S.D.-ului și de la balcoane).

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnilor miniștri,

Imaginați-vă pentru o clipă că aveți 73 de ani și că mâine trebuie să evacuați casa în care ați trăit o viață și că nu aveți nici cea mai mică idee ce să faceți în continuare.

Imaginați-vă pentru o clipă durerea și suferința pe care o simte cineva care este pus în această situație!

Imaginați-vă, apoi, că sunt peste 100.000 de familii de persoane vârstnice în România care simt acest lucru!

Și să ne întoarcem, doamnelor și domnilor, acum la realitate! Realitatea este dură, este crudă, pentru că Guvernul Alianței nu are nici cea mai mică idee ce să facă în continuare cu aceste familii care vor trebui să-și părăsească locuința în care au trăit!

În luna august, Federația Europeană a Pensionarilor și a persoanelor vârstnice i-a solicitat premierului Tăriceanu ca pensionarii să poată rămâne în continuare în locuințe, până la sfârșitul vieții lor, clarificând că proprietatea apartamentului revine vechiului proprietar, fără nici o ambiguitate. O solicitare care ar fi trebuit să răspundă mandatului constituțional al Guvernului de a asigura un trai decent, o propunere care dacă ar fi fost acceptată, pentru actualul Guvern ar fi însemnat o minimă protecție socială pentru pensionari.

Puterea, însă, nu are în putere și nici în vocabular sintagma de "protecție socială". Guvernul nu înțelege acest lucru, iar dacă-l înțelege, înțelege doar pensii mici, medicamente scumpe, facturi mari la întreținere și, mai nou, cinicul: "Vă dăm afară, pentru că așa ne integrăm în Europa!".

Zilele acestea mi-a scris un pensionar din Cugir, județul Alba, dar și unul din Prundeni, județul Vâlcea, care mi-au spus cât de greu trăiesc, că nu le ajunge pensia de la o lună la alta și că așteaptă, dar se pare că în zadar, spun și ei, promisiunile pe care le-a făcut Alianța în timpul campaniei și mai spun un lucru: că măcar să facă acest Guvern o parte din ceea ce a realizat cel de dinainte, domnule ministru. Pentru că Guvernul Năstase a recorelat pentru peste 2 milioane 500 de pensionari pensiile, astfel încât pensia medie pentru limită de vârstă și pentru vechime completă să fie dublă! A dublat finanțarea serviciilor sociale, de care beneficiază persoanele vârstnice din căminele de bătrâni! Guvernul Năstase a dublat numărul biletelor subvenționate pentru tratamentul persoanelor vârstnice! Iar Guvernul actual ce a făcut?! Și-a asumat răspunderea să dea afară pensionarii din casa lor, respingând amendamentele pe care parlamentarii Grupului Partidului Social Democrat le-au făcut la legea privind proprietatea. Le-au respins și suntem în această situație astăzi.

Unii pensionari, însă, acceptă să fie evacuați, dar să li se ofere o alternativă, un exemplu de demnitate de care actuala Putere nu trebuie să-și bată joc.

Politica Guvernului în acest domeniu va declanșa o serie de plângeri către CEDO. Va afecta România în Europa. Va afecta imaginea ei!

Juriștii consideră că se vor redeschide calea proceselor la CEDO, pentru că se creează o nouă categorie de cetățeni abuzați: cei care au cumpărat de la stat și acum se trezesc fără proprietăți.

Guvernul vorbește de o strategie pe termen lung în ceea ce privește pensiile?! Pensionarii nu au, însă, o strategie pe termen lung, pensionarii trebuie să trăiască acum! (Aplauze de la balcoane).

Guvernul care nu are grijă de persoanele vârstnice este un Guvern condamnat la o prematură îmbătrânire politică, iar Guvernul Tăriceanu îmbătrânește pe zi ce trece, dar, din păcate pentru România și pentru români, nu îmbătrânește frumos!

Guvernul răspunde permanent solicitărilor pensionarilor cu un cinism inimaginabil și citez: "Statul este interesat de problemele pensionarilor, dar acestea nu se pot rezolva decât după ce economia țării se va redresa".

Adică, dragi pensionari, Guvernul Alianței nu vă poate rezolva problemele în timpul vieții dumneavoastră. Și știți de ce? Pentru că nu este capabil de redresare și pentru că nu vă respectă! (Aplauze din partea P.S.D.-ului și de la balcoane).

Vorbeam săptămâna trecută de nepăsarea guvernanților. Amintesc acest lucru, pentru că pentru mine a însemnat un gest extraordinar cel al celor 700 de pensionari din Federația Sindicatelor de Pensionari din România, care au donat din pensiile lor câte 100.000 - 150.000 lei pentru sinistrați. Este o lecție teribilă de viață la care "Guvernul nepăsării" ar trebui să mediteze. (Aplauze din partea P.S.D.-ului și de la balcoane).

Am auzit zilele acestea unele voci radicale, care susțineau că politica Guvernului ucide în fiecare zi câțiva pensionari. Eu n-am să spun așa. Poate că nu-i ucideți, dar nici nu-i lăsați să trăiască!

Domnilor guvernanți,

Închei prin a vă spune o vorbă din popor, care zice așa: "Adu-ți aminte de mama și de tatăl tău când șezi în mijlocul celor mari!".

Dumneavoastră ați uitat de părinți, ați uitat de onorabilii invitați, ați uitat de cei peste 4 milioane de pensionari, cărora, în loc de respect, le oferiți umilință.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea P.S.D. și de la balcoane).

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Îmi cer scuze față de domnul William Brânză, pe care-l anunțasem să ia cuvântul. Îl invit acum să vină la microfon. Iar după aceea, pe domnul deputat Ghișe, care s-a înscris între timp, din partea Grupului P.N.L. și vom continua dezbaterile, după aceea.

Domnule deputat, încă o dată, îmi cer scuze pentru această omisiune și vă rog să luați cuvântul.

 
 

Domnul William Gabriel Brânză:

Vă accept scuzele, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, vă mulțumesc, stimați invitați că ați acceptat. Este o onoare pentru noi, pentru Parlamentul României, că astăzi sunteți aici.

Tocmai de aceea, rog colegii mei deputați să aibă bunul simț ca măcar astăzi să închidă leptopurile, care înseamnă o ofensă pentru oamenii care nu au ce mânca și noi stăm cu leptopurile pe masă și cred că citim bancuri sau jucăm "solitaire". (Aplauze din partea P.S.D.-ului și de la balcoane).

Stimați invitați,

Astăzi sunteți aici poate și datorită guvernării trecute, guvernării Năstase, care a mărit pensiile decât anumitor categorii. Cred că a mărit foarte mult pensiile justiției. Poate era ceva de ascuns în niște dosare. Dacă se avea grijă de întreaga categorie de pensionari, poate astăzi nu erați aici și, poate, erați oamenii care aveați ce pune pe masă.

Nu am un discurs, vin acum la microfon. Și eu am părinți, și eu am bunici care sunt în situația dumneavoastră!

Stimați pensionari, totuși, astăzi, avem în față o guvernare care poate a pornit cu gânduri bune, dar, din păcate, onoratul președinte, domnul Băsescu, onoratul prim-ministru, domnul Tăriceanu, nu cred că au avut flerul necesar să pună oamenii care trebuie. Poate oamenii au gânduri bune, dar cred că acolo trebuie umblat.

Cu stimă îl privesc pe domnul Barbu, dar cred că dumneavoastră sunteți martori: a venit vreodată și a discutat cu pensionarii, a venit din scară, într-un cartier, într-o scară de bloc să o vadă cum o duceți? Mă îndoiesc! Cel puțin la părinții și la bunicii mei nu a ajuns. (Aplauze din partea P.S.D.-ului și de la balcoane).

Stimați pensionari, în numele colegilor, îmi cer scuze pentru pensiile mici pe care le aveți, dar, indiferent de platforma program cu care un partid va veni, fie la anticipate, fie în 2008, întâi uitați-vă la calitatea omului. Dacă omul acela nu a făcut nimic în viața lui, fiți siguri că nici pentru dumneavoastră nu va face nimic.

Dacă omul acela nu a avut grijă de un bătrân, nici de un câine măcar, nu va ști să conducă o țară, darămite să mai fie și ministru!

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea stângă a sălii).

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Ghișe și s-a înscris între timp și domnul Canacheu. Am să-i dau cuvântul și dânsului.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne și stimați domni invitați,

Voci din partea stângă a sălii:

Să trăiți bine!

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Vă rog să aveți amabilitatea...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, doar o clipă, dați-mi voie mie să intervin.

Stimați colegi,

Vă rog să nu interveniți din sală.

Stimați invitați,

Vă rog să nu faceți comentarii.

Suntem la o dezbatere, încercăm să ascultăm, în liniște, fiecare ce are de spus și apoi fiecare va trage concluziile pe care le dorește.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Vă rog să aveți amabilitatea să-mi ascultați niște puncte de vedere, chiar dacă unele dintre cele pe care le voi spune s-ar putea să vă stârnească nemulțumirea, poate chiar indignarea.

Fac parte din Partidul Național Liberal, care susține Guvernul Tăriceanu, și împreună cu alți colegi de-ai mei și din cadrul Coaliției trăim și simțim momente de jenă, câteodată chiar de rușine, că nu reușim mai repede să facem mai mult bine.

O voce de la balcon:

Nu se vede!

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Ascultând aici punctele de vedere exprimate de unii domni, chiar foști miniștri ai muncii și protecției sociale, mă gândeam că poate au dreptate.

Și, într-adevăr, Guvernul acesta condus de premierul Tăriceanu este incompetent! (Aplauze din partea stângă a sălii și de la balcoane).

Voci din partea stângă a sălii:

Bravo!

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Miniștrii nu vor să facă nimic! (Aplauze din partea stângă a sălii și de la balcoane).

Voci din partea stângă a sălii:

Așa e! Bravo!

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Se gândesc doar la răul națiunii! (Aplauze din partea stângă a sălii și de la balcoane).

Dar ia să vedem, după 1990, cine, câtă responsabilitate are? Că dacă numărăm anii de guvernare, descoperim că din aproape 16 ani, 11 ani a condus partidul domnului președinte Ion Iliescu, iar Partidul Liberal și Partidul Democrat și U.D.M.R.-ul au făcut parte din Coaliția de guvernare a anilor 1996-2000 și acum, din nou, un an.

 
   

Domnul Emil Radu Moldovan (din sală):

U.D.M.R.-ul e din '90!

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Deci, ia uite că, dacă numărăm bine descoperim...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Doar o clipă, domnule deputat! Dați-mi voie să-i calmez pe colegii din sală, care doresc un dialog. Nu acesta este stilul dezbaterilor civilizate în Parlament. Vă rog să nu oferim un exemplu rău pentru cei care ne privesc acum.

Fiecare are dreptul să se exprime, putem să fim de acord sau nu cu anumite opinii. Vă rog insistent să nu comentați din sală.

Domnule deputat, puteți continua.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Descoperim că două treimi din timpul de după 1989 a guvernat partidul iubitor de oameni săraci, dar ei fiind cei mai bogați din România (Aplauze din partea dreaptă a sălii).

Două treimi din timpul de după '89, la dezastrul situației pensionarilor, fie că este vorba de pensii sau de criza din sistemul sanitar și lipsa de medicamente, două treimi a contribuit Partidul Social Democrat.

 
   

Domnul Emil Radu Moldovan (din sală):

A dat medicamente compensate!

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Descoperim că în timp ce unii pensionari se chinuie cu câteva milioane de lei pe lună, așa cum bine s-a spus, să aleagă între a-și cumpăra mâncare sau medicamente, un fost ministru al justiției, prin încălcarea legii, s-a pensionat și a luat în ultimii trei ani 1 miliard de lei din banii publici. (Aplauze din dreaptă a sălii).

Cine vine aici și face retorică, acuzând actuala Coaliție de guvernare?!

 
   

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Tu vorbești?!

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Cei care în mod cinic s-au îmbogățit ani de zile, prin jaful acestei țări! (Aplauze din partea dreaptă a sălii).

Putem să acceptăm că domnul ministru Barbu nu se străduiește să facă mare lucru, așa spun reprezentanții P.S.D.-ului. Dar, întrebare: oare nu domnia sa și Guvernul Tăriceanu încearcă să pună în fapt recalcularea pensiilor, suspendată de guvernarea P.S.D. în mandatul 2000-2004?! (Aplauze din partea dreaptă a sălii).

Și dacă a fost atât de bine în timpul guvernării P.S.D, de ce oare la turul doi, pentru alegerile de președinte, în disperare s-au dus oamenii la vot, să scăpăm de P.S.D. și să câștige Traian Băsescu?! (Aplauze din partea dreaptă a sălii și nemulțumire în partea stângă și la balcoane).

Lupta politică face că totdeauna opoziția arată în mod firesc greșelile puterii.

Dar, doamnelor și domnilor, problema pensionarilor în România nu s-a născut în urmă cu nouă luni, ca problemă de interes național, ci este o problemă de 15 ani, prin politici social-democrate greșite, care au făcut ca România să aibă ca și raport al numărului de pensionari la populația activă, una dintre cele mai dezastruoase situații din Europa. Cine a făcut o astfel de politică, dacă nu partidul domnului Ion Iliescu?!

 
   

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Voi!

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Ce pot să vă spun din partea colegilor cu care stăm de vorbă în fiecare zi și ne frământăm de faptul că Guvernul nostru, Guvernul pe care-l susținem, are dificultăți în a depăși situația în care se află! (Gălăgie în sală).

Există o străduință - aceea de a repara câte ceva. Și asta nu se face într-o zi-două și încă n-a reușit-o în 9 luni să rezolve ca problemă problema pensionarilor, dezastru național de 15 ani. Dar, ceea ce se poate demonstra este că există voință pentru așa ceva și programul de recalculare a pensiilor o arată. Și ăsta este programul Alianței. (Rumoare; vociferări de la balcon)

Doamnelor și domnilor,

Împreună cu colegii mei, suntem dispuși să stăm de vorbă cu dumneavostră. Suntem dispuși să ascultăm ce sugerați ca și soluții concrete. Se poate, de multe ori, ca oamenii să aibă propuneri mai bune decât politicienii. Dar este foarte important să păstrăm o măsură a bunului-simț, pentru că ce nu s-a făcut în 15 ani, este greu de presupus că se va face într-un an.

Noi sperăm că, așa cum domnul ministru a prezentat aici, după o perioadă rezonabilă de câteva luni, programul de recalculare a pensiilor să fie o realitate în România. Pentru asta mai trebuie puțină răbdare.

Închei, prin a spune așa: cât timp în România dezechilibrele în sectorul public se manifestă în continuare, cât timp oameni cu studii superioare primesc salarii de sub 10 milioane, în timp ce persoane care conduc societăți comerciale și instituții aflate sub autoritatea statului sau autoritate locală au salarii de zeci de milioane - mă refer în mod special la cei care conduc societăți de termoficare și care societăți fac sute de miliarde datorii la bugetul public, cât timp aceste dezechilibre există prin legi făcute - și nu în ultimele 9 luni! - este de presupus că va mai dura ceva până când aceste lucruri se vor îndrepta. Dar, dacă s-a întâmplat să se petreacă această alternare la guvernare, ea s-a petrecut pentru că jaful, corupția, aroganța au dus la o disperare a cetățenilor. Și asta s-a manifestat în 12 decembrie 2004! (Aplauze în Grupurile parlamentare ale PD și PN. Rumoare, vociferări la balcoane)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Am o rugăminte la invitații din sală, să urmărească în liniște dezbaterile. Am aceeași rugăminte la colegii din sală. Îmi dau seama că dezbaterile la moțiuni care în alte săptămâni erau mai puțin aprinse, revin la temperatura obișnuită.

Cu toate acestea, indiferent de opinii, atmosfera trebuie să rămână o atmosferă specifică dezbaterilor parlamentare.

Insist să ascultați în liniște. Domnul deputat a ascultat în liniște. Niciodată nu intervine din bancă, nu are comentarii. Așa că și dumneavostră va trebui să faceți același lucru și să-l ascultați în liniște.

Domnule deputat, puteți continua.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunteți foarte amabil.

Pentru doamnele și domnii invitați care se găsesc la balcoane și care bănuiesc că nu sunt membri P.S.D. sau P.R.M. din organizațiile de pensionari, vreau să le spun că domnul președinte este îngăduitor. De multe ori, din bancă, strig. Și strig ceea ce am mai strigat și în mandatul '92-'96, că avem o problemă de procedură în România: "Jos comunismul!". Asta este problema. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare ale PD și PNL)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat ne-a propus și o soluție pentru rezolvarea problemei pensionarilor și eu cred că trebuie să fim extrem de mulțumiți, pentru că poate că această soluție va fi cea care va ajuta Guvernul să rezolve aceste probleme. (Aplauze ale Grupului parlamentar al P.S.D.)

Stimați colegi,

Dau cuvântul domnului deputat Ovidiu Brînzan. Se pregătește domnul deputat Canacheu, din partea coaliției.

 
 

Domnul Ovidiu Brînzan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Stimați colegi și invitați,

În primul rând, în calitate de medic, nu pot să fac abstracție și să nu iau notă de o problemă îngrijorătoare, și anume miopia politică a antevorbitorului coleg Ghișe, care realmente se pare că vede de la distanță unele averi în grădina altora, dar nu observă bogăția nemăsurată, de-a dreptul inadmisibilă a colegilor domniei sale de partid. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Și nu cred că trebuie date multe exemple. Putem începe cu premierul României, domnul Tăriceanu, care are o avere serioasă; cu prietenul domnului Tăriceanu, Dinu Patriciu, care are o avere și mai serioasă, iar lista este extrem de lungă. În ea intră și Președintele României, care o fi având multe probleme, dar de foame, în mod evident, nu moare. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

De altfel, în topul celor mai bogați oameni din România, dacă distinsul coleg ar putea să citească cu mai multă atenție textele publicate, ar observa că 70, repet, 70 la sută dintre ocupanți sunt colegi de partid ai domniei sale, sau prieteni ai colegilor de partid ai domniei sale. Dar, mă rog, asta a fost o problemă medicală, despre care m-am simțit dator să fac o precizare.

În ceea ce privește discursurile prezentate de către reprezentanții coaliției aflate la guvernare, ele impun două concluzii evidente. Prima concluzie este faptul că nu-i interesează deloc problemele celor în vârstă. De altfel, primul vorbitor desemnat a și spus că este o problemă mult prea puțin importantă, pentru a putea fi discutată astăzi aici, în acest moment.

Vă las pe dumneavostră, doamnelor și domnilor, să judecați dacă această problemă este sau nu este importantă pentru Parlamentul României! (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

În al doilea rând, desemnarea ca principal vorbitor a unui deputat care și-a schimbat partidul la doar câteva zile de la intrarea în mandat, relevă filozofia politică a actualei coaliții din România, care, în urmă cu câteva luni, în campania electorală ne promitea marea cu sarea, iar acum ne spune că nu se poate.

Doamnelor și domnilor,

A nu putea este, într-adevăr, o problemă a vârstei a treia. Dar, din păcate, este o problemă cronică a Guvernului Tăriceanu. Și probabil că, observând acest lucru, distinsul deputat Ghișe spunea "Jos comunismul!", pentru a scăpa odată de acest Guvern incompetent și cu alte multe lipsuri. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Tocmai de aceea promisiunile de viață bună, în care mulți români au crezut în campania electorală - și chiar ați crezut -, au rămas o simplă amintire.

Politica actualei guvernări a omorât, din păcate, în timp record, speranțele celor care crezuseră cu adevărat că o să trăiască bine, căci realitatea este că românii o duc mult mai prost. Din păcate, cel mai grav lucru este faptul că măsurile luate în ultima vreme sunt în favoarea celor puțini, în putere și cu bani și în defavoarea celor mulți, bătrâni și fără bani. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Și, din păcate, cel mai evident domeniu unde actuala Putere face compromisuri este sănătatea. În campania electorală, coaliția portocalie a promis creșterea marcată a fondurilor alocate acestui domeniu. Această promisiune nu a fost onorată sub absolut nici o formă. Ba, mai mult, se caută soluții pentru a diminua serviciile medicale oferite până acum, de parcă ar fi fost prea multe. Se vorbește tot mai des despre pachetul minim de servicii pentru asigurați, de parcă până acum s-a oferit prea mult bolnavilor, iar acum trebuie să mai stopăm din aceste excese ale fostei guvernări.

Această atitudine, doamnelor și domnilor, este de-a dreptul cinică și dovedește lipsa totală de responsabilitate a actualei Puteri. Un singur exemplu din această sală: ministrul Barbu se lăuda, în discursul domniei sale, că a reușit să facă economii în două luni din anul acesta - în iulie și august.

Stimați invitați,

Stimați prieteni în vârstă,

Aceste economii au fost făcute pe spinarea dumneavostră și este inadmisibil acest lucru. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Cetățenii - la care actuala guvernare uită să privească - vor primi mai puține tratamente, vor primi mai puține consultații și, de aceea, vârstnicii vor fi obligați să le și plătească printr-o nouă contribuție suplimentară, care vi se pregătește de acum înainte și care până acum nu a existat: contribuția dumneavostră la bugetul sănătății. Ați plătit o viață întreagă. Ajunge! Este momentul să vă bucurați de liniște și de sănătate, în momentul acesta! (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Și toate acestea în condițiile în care mult lăudata recorelare portocalie a pensiilor a fost o mare minciună - și sunt milioane de pensionari care abia au bani pentru traiul zilnic, darămite pentru sănătate.

O idee fixă a actualului ministru al sănătății este să vândă majoritatea spitalelor din România, - așa a spus domnia sa; probabil că are mulți prieteni, că sunt și multe spitale în România -, păstrând la stat doar câteva spitale, acolo unde vor fi tratați cei fără bani, adică toți pensionarii din România. La ora actuală, majoritatea spitalelor lucrează peste capacitatea lor. O reducere dramatică a numărului lor le va transforma în niște oaze în care speranța va găsi greu un refugiu.

Vreau doar să atrag atenția Cabinetului Tăriceanu că în viziunea modernă europeană, statul, Guvernul este obligat să asigure servicii de sănătate pentru toți cetățenii țării respective - indiferent de faptul că au plătit sau plătesc sau nu contribuții la asigurările de sănătate -, precum și servicii de o calitate acceptabilă. Aceasta este obligația statului și statul, Guvernul Tăriceanu este obligat să-și asume această obligație, dacă vrea să ne integrăm în Uniunea Europeană. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Doamnelor și domnilor,

Ar fi, într-adevăr, multe lucruri de spus, dar aș dori ca și alți colegi să poată lua cuvântul.

Vreau doar să vă reamintesc o vorbă din popor care spune că "cine nu are bătrâni, să-și cumpere"; o știm cu toții. Eu aș completa-o cu "cine are bătrâni, să-i păstreze", fiindcă sunt cel mai de preț capital al nostru. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Din acest motiv, stimați colegi, vă invit pe toți cei care-i respectați pe bătrâni să votați textul moțiunii pe care noi o prezentăm astăzi.

Stimați colegi,

Nu putem sta impasibili și nu putem fi părtași la genocidul pe care actuala Putere îl deschide împotriva populației în vârstă. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Stimați colegi, - și mă adresez tuturor, și celor din dreapta,

Dați prin votul de astăzi o speranță celor în vârstă!

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul în continuare domnul deputat Canacheu, din partea coaliției.

 
 

Domnul Costică Canacheu:

Costică Canacheu, din partea coaliției, Partidul Democrat.

Am participat, în 1989, la asaltul palatului de iarnă, de la noi, din Piața Revoluției.

Am sentimentul că, dacă ne-am întoarce în timp, am fi în octombrie, acel octombrie 25, când un partid pregătește asaltul - de data aceasta, al palatului acesta mare, de iarnă. (Rumoare, vociferări, proteste în Grupul parlamentar P.S.D. Rumoare, vociferări de la balcon)

Cine seamănă vrajbă, vrajbă culege!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Doar o clipă, domnule deputat. Doar o clipă, domnule deputat.

Domnule deputat, vă rog să așteptați o clipă.

Stimați invitați,

 
 

Domnul Costică Canacheu:

Nu mă deranjează întreruperile ...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Pe mine mă deranjează.

 
 

Domnul Costică Canacheu:

Asta-i atmosfera.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați invitați,

Vă rog insistent să nu comentați în sală și să nu faceți zgomot, să nu interveniți în timpul discursurilor de la tribună.

 
 

Domnul Costică Canacheu:

Cine seamănă vrajbă, asta culege, vrajbă.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Puteți continua ...

 
 

Domnul Costică Canacheu:

O națiune învrăjbită de rău.! Suntem învrăjbiți.

Am aici oameni care mă cunosc, îmi cunosc familia. Vorbea cineva cu un oarecare patetism. Eu am să fiu patetic numai în măsura în care faptele sunt patetice.

Părintele meu are 80 de ani, nu 73. Ne cerea cineva să ne închipuim ce înseamnă un părinte la 73 de ani, un pensionar. Are înregistrată în cartea de muncă prima zi 1951; s-a pensionat în '90. Are 2.800.000 lei pensia actuală. Mama mea, în buna tradiție a neamului, a fost casnică toată viața ei. Asta înseamnă că a muncit, casnică fiind. Ăsta este venitul lor, la 2005.

Rememorând, rememorând, - pentru că am această întrebare aproape în fiecare lună de la tatăl meu: ce se întâmplă? -, rememorând situația fondului de pensii din România și a legiferării pensiilor în România - pentru că sunt unul dintre cei care în 1990 intrau, dintr-o întâmplare, în primul Parlament democratic -, rememorând, ce faceți și dumneavoastră, știți foarte bine, dar astăzi mi-a fost mai clar: niciodată acest domeniu, acest minister nu a avut alt fel de miniștri decât din partea fostei Puteri. Și nu mă refer la fosta Putere de până în 2000, ci la fosta Putere care încă mai are rădăcini, adică aceea de dinainte de '90. Și ce era de făcut cu fondul de pensii? Ce s-a întâmplat cu multe alte fonduri: fondul forestier, fondul de vânătoare, fondul de locuințe, fondul de ... A fost și fondul de pensii jefuit. (Rumoare, vociferări)

Și, din acest motiv, suntem astăzi în situația de a cârpi. Și suntem astăzi în situația să credem că prin discursuri patetice și prin regii, pentru cine făcute, Dumnezeu să ne înțeleagă, vom rezolva problema pensiilor.

Am să mai spun un lucru. Mai spunea cineva aici că se va ajunge până la CEDO, din nou se vor redeschide dosare împotriva României. Cine caută dreptate trece și de CEDO. Dar, la CEDO se va ajunge din nou, pentru că și după '90 au fost continuate abuzurile care, până în '89, erau obiectivate de faptul că trăiam într-o dictatură. După '90, de ce au fost obiectivate aceste abuzuri? De vechea mentalitate ai cărei purtători erau în continuare la putere. Asta s-a întâmplat. Și cine nu știe lucrul ăsta? Toată lumea știe acest lucru.

Acum, acum încercăm, acum încercăm să schimbăm acea mentalitate. Și poate și pe unii dintre purtătorii ei actuali. Și dacă e să găsim un motiv pentru încă o moțiune, trebuie să spunem și să recunoaștem. Și această moțiune este legată de întârzierea dezbaterilor la Regulamentul Camerei Deputaților. Vom avea și săptămâna viitoare încă o moțiune, și cealaltă săptămână încă o moțiune, și în fiecare zi câte o moțiune. Ăsta este parlamentarismul și noi îl respectăm. Pentru că asta este democrația constituțională, dar trebuie să spunem că cine seamănă vrajbă, vrajbă culege.

Și pentru că cineva nu este prezent aici și a fost pomenit, dacă partidul care a fost la putere ar fi avut bărbăția să-i reproșeze ceva Președintelui, ar fi fost acolo, să-i spună. Se pare că numai în asemenea regii, scenarii montate cu cetățeni, concetățeni păcăliți încă o dată să vină... să ce? Să aplaude o vrajbă, aici, este posibil. (Rumoare, vociferări în Grupul parlamentar al P.S.D.)

Dacă ați fi avut bărbăția, v-ați fi dus să discutați acolo. (Rumoare, vociferări în Grupul parlamentar al P.S.D Aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. și P.N.L.)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Are cuvântul ultimul vorbitor, domnul deputat Marian Sârbu, și, după aceea, pentru un drept la replică, domnul deputat Ghișe.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cu toate dezbaterile acestea destul de aprinse, totuși, nu putem spune în nici un caz că astăzi n-am reușit să aducem în fața opiniei publice o temă extrem de importantă, în orice caz, mult mai importantă decât regulamentul pentru care probabil este interesat doar domnul ministru Olteanu. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Este, de asemenea, extrem de evident, din toate dezbaterile - și mai ales din observațiile care au fost făcute de colegii noștri de la Putere - faptul că recalcularea pensiilor este un eșec guvernamental de proporții. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Este un eșec guvernamental, pentru că doar 40 la sută dintre pensionari au primit sume în plus, iar, dintre aceștia, mai puțin de jumătate au primit ceva peste rata inflației.

Este un eșec guvernamental, pentru că cele 3 milioane de pensionari care n-au primit nimic finanțează acest Program guvernamental, care n-a fost asigurat cu sume suplimentare de la buget. Este ca și cum toată această recalculare s-ar autoregla în cadrul sistemului public de pensii. Și aici vreau să-l contrazic pe domnul ministru care vorbea acuzativ, ca să spun așa, de implicare politică, de imixtiune politică în sistemul de pensii.

Sistemul public de pensii înseamnă, prin definiție, imixtiune politică, pentru că el stabilește inclusiv valoarea punctului de pensie, el stabilește inclusiv ratele cu care se indexează, în raport de rata inflației, diferitele cuantumuri de pensii. Tot ceea ce se întâmplă în sistemul de pensii în ultimele 10 luni scoate în evidență câteva caracteristici fundamentale ale guvernării: nepredictibilitate, nesinceritate și neperformanță. Și am să vă explic foarte scurt pentru fiecare în parte. Este nepredictibilă toată politica Guvernului în domeniul pensiilor, inclusiv în ceea ce privește recorelarea. Au calculat inițial o creștere cu 10 la sută. În realitate, s-a realizat doar o creștere cu 7 la sută. Și aici nu este vorba de o diferență de 3 procente, ci de 3 puncte procentuale. Asta înseamnă că Guvernul s-a înșelat cu aproape 30 la sută atunci când și-a făcut evaluările.

Guvernul este nesincer atunci când vorbește pur și simplu de punctul de pensie și de faptul că s-a indexat cu 3 la sută încă de la începutul anului, pentru că întotdeauna creșterea punctului de pensie este făcută pentru a repara din ceva din pierderea de putere de cumpărare, pentru a repara ceva din raportul dintre pensia medie și salariul mediu. Și este în mod evident neperformant în acest domeniu, pentru că în acest an pensionarii au pierdut din puterea lor de cumpărare. Însuși domnul ministru afirmă foarte clar că nici până acum, în fapt, nu s-a ajuns decât la o creștere de maximum 8 la sută. Faptul că din cadrul Alianței, cel care a fost pregătit să vorbească în numele dumneavostră este de la P.S.D., este un fost pesedist, arată foarte clar că cei care se interesează cu adevărat de problemele pensionarilor din România suntem noi, Partidul Social Democrat. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.S.D.)

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Are cuvântul, pentru un drept la replică, domnul deputat Ghișe.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Un coleg mi-a sugerat să vin să vă spun, domnilor și doamnelor invitați, că și în perioada '96-2000, cei doi miniștri ai muncii și protecției sociale care au fost atunci sunt tot membri ai Partidului Social Democrat. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare ale P.D. și P.N.L.)

Așa că, până la domnul ministru Barbu, pensionarii din România au avut parte doar de miniștri ai muncii și protecției sociale social-democrați.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Dacă se poate să vă rezumați la dreptul la replică, domnule deputat?

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Mă voi rezuma și voi folosi și minutul, sau două minute câte mai avem din timpul grupului. (Rumoare, vociferări)

Un alt coleg mi-a spus ca, acum, când vin pentru dreptul la replică, să vă mai spun așa: că în acești 15 ani, mai mult o categorie de politicieni s-au îmbogățit de la bugetul public și mi-a spus colegul meu să semnalez că aici, în primele bănci din stânga, sunt probabil niște milioane de dolari, cu care unii s-au îmbogățit de la bugetul public. (Rumoare, vociferări)

Și mi-a spus să vă spun, stimați pensionari, că "aici sunt banii dumneavostră!" (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare ale P.D. și P.N.L.)

Vedeți, acceptăm că s-ar putea să greșească Guvernul, că s-ar putea ca Ministerul Muncii să nu facă așa de repede binele pe care-l dorim. Dar există o problemă de principiu: fostul Partid Comunist, care și acum ne explică nevoia unicității de opinie, (rumoare, vociferări) pleca de la premisa: "tovarăși, vă dorim o viață nouă!" Dar ei ziceau: "Nouă, nu vouă!" Asta-i problema în România. (Rumoare, vociferări)

Și închei prin a vă spune, stimate doamne și stimați domni invitați, că, dacă mai avem răbdare câteva luni, vom vedea că s-ar putea să se facă într-un an-doi, pentru pensionari, ce n-au făcut toți miniștrii social-democrați în 15 ani. Jos comunismul! (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare ale P.D. și P.N.L.)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Ghișe a răspuns la o chestiune referitoare la persoana sa, așa că vă rog foarte mult să nu mai comentați.

Stimați colegi,

Vă rog să ... (Domnul deputat Dan Iosif insistă să i se dea cuvântul.)

Domnule deputat, nu vi s-a pronunțat numele. Nu, dreptul la replică nu pot să-l dau decât în condițiile în care este menționat cineva cu nume și ...

 
   

Domnul Dan Iosif (din sală):

S-a menționat de "comuniști".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Nu știu, dar au fost 2 milioane de comuniști, o să-i chemăm pe toți să ia cuvântul?! (Râsete)

Domnule deputat, vă rog să treceți în bancă! (Rumoare, vociferări)

Moțiunea de astăzi are cu totul altă temă. Suntem la 15 ani după revoluție, unii sunt defazați.

Deci, vă rog foarte mult să discutăm despre tema moțiunii de astăzi. (Rumoare, vociferări)

Are cuvântul, în încheiere, reprezentantul Guvernului, domnul ministru Barbu.

Aveți cuvântul, domnule ministru. (Rumoare, vociferări)

Doar o clipă, domnule ministru. Cred că simțiți atmosfera ceva mai fierbinte din sală. Vă rog să așteptați o clipă să fie liniște și să vă poată asculta toți colegii și toți invitații, în respectul cuvenit.

Vă rog, stimați colegi din sală, să nu mai interveniți!

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Barbu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Vă rog să îmi permiteți să vă salut din nou, indiferent de simpatiile politice pe care le aveți sau prieteni parlamentari pe care îi aveți, așa cum s-a afirmat la acest microfon. (Vociferări ale invitaților.)

În primul rând, vreau să corectez un lucru, mi s-a spus că atunci când am dat răspunsul am pronunțat un an greșit, vreau să repet: valoarea punctului de pensie va crește cu peste 8 puncte procentuale, începând cu 1 ianuarie 2006 și nu 2008, așa cum se pare că am spus când am citit răspunsul. (Rumoare la balcon.)

În al doilea rând, vreau să spun următorul lucru, nimeni dintre noi, reprezentanți ai Guvernului, colegi din Majoritatea parlamentară, nu poate afirma că situația pensionarilor din România este bună, poate afirma însă, în fața dumneavoastră, angajamentul de a face tot ce este cu putință pentru ca această situație să se îmbunătățească, iar programul de guvernare să fie respectat întocmai, ceea ce facem și acum. (Vociferări la balcon.)

Nu am să răspund tuturor lucrurilor afirmate în luările de poziții de la acest microfon, am să răspund la câteva, care sunt, consider, importante.

În primul rând, domnul Chiș Filonaș, de la PSD, a propus să reanalizăm posibilitatea ca pensionarii din agricultură, care cumulează pensia de agricultor cu cea din sistemul public, să beneficieze și dumnealor de majorarea cu 10% a punctajului. Vreau să-l informez că beneficiază de acest lucru doar cei din ultima etapă de recalculare, vor beneficia după terminarea ultimei etape de recalculare, dar vor beneficia pentru partea de pensie provenită din agricultură, retroactiv, începând cu data de 1 septembrie. (Rumoare la balcon.)

În al doilea rând, vreau să vă reamintesc că recalcularea pensiilor, așa cum a fost ea demarată ca evaluare de fostul partid de guvernământ, trebuia, din perspectiva dumnealor, să se încheie în 3 ani. Din perspectiva noastră, într-un an și o vom rezolva. Nimeni dintre noi, indiferent cine ar fi la guvernare, nu poate influența calculul punctajului, pentru că acela reprezintă evoluția salarială și contributivă a dumneavoastră de o viață întreagă. Aici nu este vorba că majorează sau diminuează vreun Guvern în vreun fel sau altul punctajul și sper să înțelegeți acest lucru. (Rumoare la balcon.)

Nu știu dacă reușesc să vă conving pe toți și regret că nu pot ajunge la fiecare dintre cele 6 milioane de pensionari, așa cum un distins deputat îmi sugera, că n-am ajuns la bunicii și părinții dumnealui. (Rumoare la balcon.)

Și nici nu pot să vă răspund altceva, decât că Guvernul României, în ceea ce privește creșterile la prețurile la energie pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie, a majorat deja alocațiile, sprijinul pentru încălzire cu 20% la energia termică, cu 34,7 la gaze naturale și le va mai majora pe acestea la gaze naturale cu încă 10%, de la 1 ianuarie, probabil, insuficient. Acesta este efortul pe care România îl poate face astăzi și veni în întâmpinarea dumneavoastră.

Trebuie să spun, însă, și în calitate de parlamentar, că de aici s-au rostit astăzi atât de multe discursuri demagogice, care n-au nimic cu realitatea economică a României de astăzi, încât îmi este greu să le caracterizez! Pot să vă sugerez doar următorul lucru, nu vă lăsați înșelați de aceste discursuri demagogice, realitatea românească este alta!

Iar cei care plâng pe urmărul dumneavoastră astăzi au avut următorul gen de preocupări, în perioada în care au fost la guvernare:

- La Galați, s-a cumpărat un sediu al casei județene de pensii care inițial fusese achiziționat de la o societate comercială de o persoană fizică cu 1 miliard, s-a revândut în câteva luni tatălui persoanei respective, iar casa de pensii l-a cumpărat cu 21 de miliarde. Controlul Curții de Conturi spune că întreaga valoare, teren plus construcții, nu depășea 3,5 miliarde.

 
   

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

De aceea nu sunt pensii...

 
 

Domnul Gheorghe Barbu:

- La București, s-a cumpărat un sediu de la o societate comercială, pentru care, în totalitate, s-au plătit 1,57 milioane de dolari, pentru o suprafață de 28.000 de m.p. și 11 clădiri, iar sediul, pentru 2 clădiri și 4.000 de m.p., s-a cumpărat cu 3,94 milioane de dolari.

 
   

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Pe timpul CDR-ului!

 
 

Domnul Gheorghe Barbu:

În septembrie 2001, doamnă!

Iar valoarea estimată și realizată pentru construcțiile următoare, de amenajare, a fost de încă 1,93 milioane de dolari. Curtea de Conturi a constatat următorul lucru, bugetul asigurărilor sociale a fost prejudiciat cu 83,3 miliarde și a înaintat controlul și continuă cercetările la Parchetul General.

 
   

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Să plătească!

 
   

Domnul Radu Emil Moldovan (din sală):

Foarte bine că se continuă!

 
 

Domnul Gheorghe Barbu:

La Timiș, s-a cumpărat o clădire cu 9,1 miliarde, numai structură de rezistență, și proprietarului care a vândut-o i s-au mai dat 26 de miliarde, ca să o facă, final, bună de locuit.

 
   

Domnul Radu Emil Moldovan (din sală):

Domnule Barbu, ce faceți cu pensionarii?

 
 

Domnul Gheorghe Barbu:

Acestea sunt lucruri pe care foști guvernanți le-au făcut! Nu spun că sunt ilegale, poate-s acoperite de hârtii, dar sunt cel puțin imorale!

În România s-a deschis un tip de cont Iscro, în general, pentru plata la energie, s-a utilizat la achiziționarea de sedii pentru casa de pensii în județul Hunedoara, în municipiul Deva, când proprietarului i s-au dat anticipat 3,5 miliarde să-și plătească datoriile, pentru că nu putea să vândă clădirea.

Acestea sunt lucruri pe care ori nu vreți să le știți ori vreți să le ascundeți! Cu astfel de lucruri ați fost conduși în această perioadă!

Vă mulțumesc. (Aplauze puternice ale deputaților din Majoritate. Vociferări și proteste ale deputaților din Opoziție și de la balcon.)

 
   

Domnul Radu Emil Moldovan (din sală):

Ne interesează pensiile! Viitorul ne interesează, nu istoria! (Vociferările și protestele Opoziției și de la balcon continuă.)

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Înainte de vot, vreau să vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale (liniște, vă rog!), următoarele legi:

 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
 • Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului;
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2005 privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sfântul Spiridon" Iași ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordată cu acest elicopter;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România;
 • Legea pentru ratificarea Convenției dintre România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, semnată la București, la 18 noiembrie 2004;
 • Legea pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la București la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susținut de împrumutul de ajustare programatică.
Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple cu tema În locul respectului, dispreț și umilință! (Supunerea la vot. Respingerea moțiunii).

Doamnelor și domnilor,

Vă rog să luați loc în bănci!

Da, chestiune de procedură, domnul Eugen Nicolicea.

 

Domnul Eugen Nicolicea:

În conformitate cu art. 115 alin. 2, Grupul PSD propune vot dechis, și anume, vot nominal.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Vă rog, o altă propunere, din partea Grupului UDMR.

 
   

Domnul Radu Emil Moldovan (din sală):

Care sunt la putere din '90!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

A renunțat.

Deci, avem o singură propunere...

Domnul deputat Márton Árpád.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Avem păreri aproape identice, deci, apropiate, propunem tot vot deschis, dar prin ridicare de mâini. Vă mulțumesc.

Voci din Opoziție:

Ca să nu vă vadă poporul!

 
   

Domnul Radu Emil Moldovan (din sală):

Guvernați din '90, nu aveți rușine?

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Avem două propuneri privind modalitatea de vot. Supun la vot în ordinea în care s-au făcut propunerile.

Prima propunere, propunerea domnului Eugen Nicolicea, din partea Grupului PSD, pentru vot deschis, prin apel nominal.

Cine este pentru? Vă rog să numărați!

 
   

Domnul Miron Tudor Mitrea (din sală):

Le e rușine!

 
   

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Să nu îi vadă "poporul" lui Băsescu!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

112 voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați! (Vocifrări și proteste de la balcon.) 124 de voturi împotrivă.

Propunerea nu a fost aprobată.

Nu are rost să supun la vot cealaltă propunere, pentru că au fost două variante, în mod firesc, dacă s-a respins una dintre modalitățile de vot... Sau, pentru bună ordine, am să supun totuși la vot, ca să nu apară nici o obiecție ulterioară.

Supun votului propunerea domnului deputat Márton Árpád.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 124 de voturi pentru.

Împotrivă? 112 voturi împotrivă.

Vă mulțumesc.

Deci, cu majoritate de voturi, a fost aprobată procedura votului deschis, cu ridicare de mâine.

Supun votului, în conformitate cu prevederile art. 115 și în baza votului pe care dumneavoastră l-ați dat, moțiunea simplă.

Cine este pentru?

Voci din PSD (pentru că 2 deputați din Majoritate au ridicat inițial mâna, din greșeală):

Bravo! Bravo! 2 voturi pentru! (Opoziția își exprimă votul ridicându-se în picioare.)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, 114 voturi pentru.

Împotrivă?

Voci din partea Grupului parlamentar al PSD:

Jos! Jos!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

122 de voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri?

Voci din PRM:

Sindicaliștii se abțin!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

5 abțineri.

Rezultatul votați: 114 voturi pentru, 122 împotrivă și 5 abțineri. Deci, moțiunea a fost respinsă.

Vă mulțumesc. (De la balcon strigă: Huo! Hoților! Demisia! Vociferări și proteste vehemente.)

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 13,07.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 22 avril 2021, 3:33
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro