Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/17-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 10-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005

  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 16,35.

Lucrările au fost conduse de domnul Dan Radu Rușanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Gelil Eserghep și Gheorghe Albu, secretari.

   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 331 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 236, fiind absenți 95, din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 14 deputați.

Intrăm în ordinea de zi.

Vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistență judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz, Comisia pentru politică externă.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut înprocedură de urgență.

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, inițiată de domnii deputați Eugen Nicolăescu, Rareș Mănescu, Mihăiță Calimente, membri ai Grupului parlamentar al P.N.L.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru muncă și protecție socială; Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2005

Cameră decizională: Senatul.

4. Propunerea legislativă privind "Legea Curții de Conturi", inițiată de domnii deputați Eugen Nicolăescu, Dan Radu Rușanu, Petre Ungureanu, membri ai Grupului parlamentar al P.N.L., doamna deputat Grațiela Iordache, membră a Grupului parlamentar al P.C., domnul deputat Erdei István, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R., domnul deputat Merka Adrian-Miroslav, membru al Grupului parlamentar al minorităților naționale, domnul deputat Ovidenie Costel, fără apartenență la grup parlamentar.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize:Comisia pentru muncă și protecție socială; Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități

Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2005

Cameră decizională: Senatul

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, inițiată de domnii deputați Relu Fenechiu, Dan Ștefan Motreanu, membri ai Grupului parlamentar al P.N.L.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități

Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2005

Cameră decizională: Senatul.

6. Proiectul de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, adoptat de Senat în ședința din data de 3 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru industrii și servicii; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 13octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian, adoptat de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege privind "Legea energiei termice", adoptat de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care dețin și/sau exploatează plantații viticole cu soiuri nobile, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize:Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptat de Senat în ședința din data de 5 octombrie 2005.

Au fost sesizate, următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților

14. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2005 privind accelerarea absorbției fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanțare cu activele achiziționate în cadrul proiectelor SAPARD, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

15. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru sănătate și familie; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

16. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 160 din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inițiată de domnii deputați Uioreanu Horia Dorin, Miuțescu Adrian, membri ai Grupului parlamentar al P.N.L., respinsă de Senat în ședința din data de 3 octombrie 2005.

A fost sesizată, în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; Comisia juridică, de disciplină și imunități

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

17. Propunerea legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005 - 2008, începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile, inițiată de un număr de 14 senatori, membri ai Grupului parlamentar al P.R.M., respinsă de Senat în ședința din data de 3 octombrie 2005.

A fost sesizată, în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

18. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.3 al articolului 53 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004, inițiată de domnul deputat Kerekes Károly, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R., respinsă de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

19. Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, inițiată de domnul deputat Valeriu Tabără, membru al Grupului parlamentar al P.D., respinsă de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

20. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, inițiată de domnii deputați Ioan Oltean, Augustin Zegrean, Daniel Buda, Mircea Man, membri ai Grupului parlamentar al P.D., respinsă de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

21. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 și 4 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, inițiată de domnii deputați Titu Nicolae Gheorghiof, Florin Aurelian Popescu, membri ai Grupului parlamentar al P.N.L., respinsă de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2005 pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a Cursului Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, și a Protocolului Adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția de finanțare între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea Părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la Cursul Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București, la 11 iulie 2003 primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru politică externă; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005

Cameră decizională: Senatul

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii.  

În conformitate cu prevederile art.15 alineatele 2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, s-a depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii.

Informare privind modificarea conducerii Grupului parlamentar al PRM.  

În continuare, în conducerea Grupul parlamentar al PRM s-a făcut o schimbare.

Din partea Grupul parlamentar al PRM, vă rog frumos.

   

Domnul Ilie Merce:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doresc să vă aduc la cunoștință o modificare intervenită în conducerea Grupului parlamentar al PRM. Începând cu data de astăzi, 10 octombrie, lider al Grupul parlamentar al PRM a fost ales domnul Ion Mînzînă, deputat de Argeș. (Aplauze din partea opoziției.)

Vă mulțumesc pentru aplauze, cu o completare, în locul domnului deputat Petre Popeangă, care este europarlamentar și își continuă mandatul acolo.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Continuăm cu dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi pentru ședința de astăzi.

Doamna deputat, vă rog.

 
   

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Bună ziua!

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Conservator consideră drept o prioritate absolută discutarea legilor necesare procesului de integrare europeană. (Aplauze din partea Grupul parlamentar al PSD.) În acest context solicităm ca, pe durata dezbaterilor vizând legile integrării europene, doamna ministru Anca Boagiu să fie prezentă în plenul Camerei Deputaților. (Aplauze din sală.)

Considerăm acest lucru necesar deoarece cunoștințele, informațiile și potențialele intervenții ale dânsei sunt absolut vitale pentru dezbaterea rapidă și eficientă a legilor cu caracter european și, în consecință, pentru finalizarea cu succes a procesului de integrare europeană a României.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Ponta.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Apreciem poziția Grupului conservator. Din păcate, trebuie, ca membru al Biroului permanent, trebuie să o informez pe colega noastră că, la solicitarea și a altor grupuri reprezentate în Parlament, doamna ministru ne-a răspuns că este prea ocupată ca să vină în Parlament. Trebuie să plece din țară.

Deci, când va avea dânsa timp, vom discuta legile integrării. Probabil că duminica, în conferințele de presă de la televizor.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Domnul deputat Cristian Rădulescu. Vă rog.

 
   

Domnul Cristian Rădulescu:

Pentru corectitudinea situației, doamna ministru nu a informat că este prea ocupată, ci a informat, pur și simplu, că astăzi, la ora 15,00, pleacă din țară. Astăzi și mâine nu este aici și, deși ar fi dorit să participe, nu poate. Pe de altă parte, dacă, într-adevăr, toți cei care sunteți aici țineți, cum afirmați, la dezbaterea cu celeritate și cu prioritate a legilor integrării europene, putem să folosim numai prevederile regulamentului, care arată că un membru al Guvernului trebuie să fie aici la dezbaterea legilor. Practic, nu putem să blocăm până când dânsa, care a fost anunțată numai cu câteva minute înainte, va reveni în țară.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Hunor, din partea Grupul parlamentar al UDMR.

 
   

Domnul Kelemen Hunor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În Biroul permanent, într-adevăr, eu am propus să fie invitată doamna ministru în momentul în care noi dezbatem aceste proiecte importante. Eu cred că și doamna ministru este... așa cum și noi toți suntem preocupați de integrarea României în Uniunea Europeană. eu am înțeles că doamna ministru este plecată în misiune oficială, pleacă chiar la Bruxelles. În aceste condiții, putem accepta o absență motivată. Eu nu insist, de data asta, și nu insist să amânăm aceste proiecte. Trebuie să mergem înainte. Sunt convins că doamna ministru va găsi modalitatea să fie prezentă aici, săptămâna viitoare sau cu alte ocazii, când vom dezbate proiecte importante privind integrarea în Uniunea Europeană.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnul deputat Crin Antonescu, pe procedură.

(Adresându-se domnului Victor Ponta.) O singură dată, domnule coleg, vă rog frumos.

 
   

Domnul George Crin Laurențiu Antonescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În Comitetul ordinii de zi am susținut, în numele Grupului liberal, propunerea colegului nostru de la UDMR. Și, asemeni domniei sale, și noi suntem gata să înțelegem situația oficială în care se află doamna ministru și, ca atare, să acceptăm să dezbatem acele proiecte de lege care sunt necesare, chiar și în absența domniei sale.

Aș vrea însă să fac două precizări care se leagă de o recentă declarație a doamnei ministru:

  1. că, până acum, după știința mea, în Camera Deputaților tot ceea ce Guvernul, prin ministrul pentru relația cu Parlamentul, prin primul-ministru a solicitat a se dezbate ca priorități legislative în materie de integrare, s-a realizat întocmai; (Aplauze din partea Puterii.)
  2. că, tot după știința mea, atâta vreme cât Constituția actuală a României este în vigoare, nu un ministru are a se ocupa de cum își fac treaba deputații, ci exact invers.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea Puterii.)

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Domnule Ponta, deci, din partea grupurilor parlamentare, din partea fiecărui grup, am avut un singur reprezentant.

Vă mulțumesc, nu pot să vă mai dau cuvântul. Pe procedură, o singură dată ați vorbit.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Nu aveți voie, îmi pare rău.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Un singur om, nu v-a rostit numele, nu nimic, vă rog foarte mult.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Îmi pare rău. Dumneavoastră nu puteți să schimbați Regulamentul. L-ați mai schimbat când ați mai condus ședințele. O intervenție pe procedură nu puteți să mi-o refuzați.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule Ponta, indisciplinat ați fost tot timpul. Vă rog eu frumos. Dacă alt coleg din partea Grupul parlamentar al PSD vrea să ia cuvântul, sigur că dumneavoastră aveți antecedente.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Trebuie să-mi dați cuvântul pe procedură. Și dumneavoastră aveți antecedente de președinte de ședință care nu respectă Regulamentul. Din punctul acesta de vedere...

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule Ponta, deci ați luat cuvântul o dată pe procedură, n-a intervenit nimic de când ați luat cuvântul până acum, n-a intervenit nimic deosebit. Vă rog foarte mult.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

A intervenit domnul Rădulescu și vreau să fac o precizare.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Ce ați avut de spus, ați spus. Dacă alt coleg din partea PSD-ului vrea să ia cuvântul pe procedură. Domnul deputat Nicolicea.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Nu, eu voiam să vă întreb, că dumneavoastră ați făcut o afirmație că aici s-ar afla un membru al Guvernului. Arătați-ni-l și nouă pe membrul Guvernului.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Eu nu am făcut nici o precizare.

Domnul Nicolicea, vă rog.

 
   

Domnul Eugen Nicolicea:

O chestiune de procedură. Domnul Ponta nu a vorbit din partea Grupului parlamentar al PSD, a vorbit în calitate de membru în Biroul permanent. Deci, în calitate de membru al Grupului parlamentar al PSD putea să ia cuvântul din nou. Dar, oricum, ca să nu mai intervină dânsul, că văd că-l simpatizați, Grupul nostru, al PSD-ului, votează legile integrării chiar în lipsa doamnei Boagiu, poate chiar mai bine să lipsească, și nu ne amestecăm în meciurile interne din cadrul Coaliției.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, domnule coleg, și-mi face plăcere să constat această armonie în cadrul Parlamentului vizavi de legile integrării.

 
Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2006 (amânarea dezbaterilor).  

Trecem la dezbatere pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pentru anul 2006.

Domnul președinte Mihai Tănăsescu.

   

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

V-aș face propunerea ca acest punct de pe ordinea de zi să-l discutăm mâine, ca urmare a unor probleme care au apărut pe parcursul discuțiilor, și cu rugămintea să fiți de acord ca, în cursul zilei de mâine, să aprobăm această hotărâre.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Vă supun la vot propunerea făcută de domnul președinte Mihai Tănăsescu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și restul pentru, nici un vot împotrivă s-a aprobat propunerea făcută de domnul deputat Mihai Tănăsescu.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (rămas pentru votul final).  

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale; procedură de urgență.

Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, domnul președinte Mihai Tănăsescu pentru a propune timpii de discuții. Domnul Tudose, mă scuzați.

   

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc.

Dacă vreți să vorbesc eu, bine, dacă nu, vine din nou domnul președinte Mihai Tănăsescu.

Propunem 10 minute dezbateri generale, câte un minut pentru fiecare articol.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule Mihai Tudose.

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși de domnul președinte?

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Din partea inițiatorului.

 
   

Doamna Kibedi Katalin Barbara (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, domnule președinte.

Distinși deputați,

Prezentul proiect de act normativ se înscrie în șirul celor menite să armonizeze legislația internă cu cea comunitară. Ea răspunde unor directive care datează încă din 1976 dar bineînțeles că are suficiente argumente de ordin practic și intern, reclamate de un mediu de afaceri sănătos pentru a proteja interesele acționarilor, ale creditorilor, ale celor implicați în aceste afaceri.

Din acest punct de vedere subliniez trei aspecte care trebuie reținute, și anume necesitatea majorării capitalului social al societăților comerciale la suma de 25.000 de euro, bineînțeles cu fixarea unui termen în care este posibilă îndeplinirea acestei obligații, și anume de un an, care, după amendamente, s-a fixat de la data intrării în vigoare a legii. În măsura în care nu este respectată această obligație era firesc să se prevadă și sancțiunea acesteia, nerespectării acestei obligații, respectiv dizolvarea societății, și să se instituie procedura care să asigure celeritate și să garanteze interesele creditorilor, dar să nu lase nici garanțiile procesuale ale părților implicate, de o parte.

Cam aceasta este esența actului normativ supus votului dumneavoastră.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da, mulțumim și noi.

Din partea grupurilor parlamentare dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, îl rog pe domnul președinte Tudose să prezinte raportul comisiei.

 
   

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este vorba despre un raport comun al Comisiei pentru politică economică, împreună cu Comisia juridică.

În conformitate cu prevederile art. 89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență cu proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Suntem a doua Cameră sesizată. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect în ședința din 23 septembrie 2005.

Consiliul legislativ a avizat favorabil, precum și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Obiectul de reglementare vi l-a prezentat inițiatorul.

Potrivit reglementărilor Regulamentului Camerei Deputaților, acest proiect de lege a fost examinat în ședință comună de către membrii celor două comisii în data de 29 septembrie 2005.

Raportul comun al celor două comisii a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa 1, precum și - vă supunem atenției - amendamentele respinse, ce sunt redate în Anexa nr. 2 la prezentul Raport comun.

În raport de obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte și el, de asemenea, din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, nemodificat.

Dacă sunt observații? Adoptat.

Art. 1, nemodificat.

Dacă sunt observații? Adoptat.

Art. 10 alin. 1, nemodificat.

Dacă sunt observații? Adoptat.

Art. 237 textul Senatului, nemodificat.

Dacă sunt observații? Adoptat.

La art. 237, după alin. 6 se introduc patru alineate noi: 7, 8, 9 și 10.

Dacă față de amendamentul acceptat de comisie sunt observații?

Adoptat.

Art. 239 se abrogă.

Dacă sunt observații? Vă rog, la art.237.

 
   

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art. 237 alin. 10, propunem amendamentul: "bunurile rămase din patrimoniu persoanei juridice radiate din Registrul comerțului în condițiile alin. 8 și 9 revin acționarilor. Acest drept se prescrie în termen de șase luni de la comunicarea încheierii de radiere".

Ca argumentare, aș vrea să spună că încheierea de radiere a persoanei juridice din Registrul comerțului este certificatul de deces al acesteia. Declararea bunurilor ca bunuri abandonate, fără trecerea unui termen în care foștii acționari să poată prelua drepturile acestei societăți, este nelegală și neconstituțională. Or, trecerea patrimoniului persoanei juridice radiate în proprietatea statului ca bunuri abandonate înseamnă, de fapt, confiscarea unor bunuri asupra cărora statul nu are nici un drept.

În cazul în care există creanțe nestinse de către persoana juridică acestea pot fi urmărite oricum, doar până în momentul radierii acesteia din Registrul comerțului, ulterior acestui moment neavând debitor.

Rugămintea mea este să susținem acest amendament pentru că sunt niște bunuri pe care de fapt acționarii trebuie să le recupereze.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul deputat Tudose.

 
   

Domnul Mihai Tudose:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Întâi, în primul rând, în calitate de autor al unui amendament la acest articol, și în urma discuțiilor cu membrii celor două comisii, acceptăm și amendamentul oral făcut de colega noastră care vine, practic, în completarea acestui amendament care a fost admis în unanimitate de comisie.

În consecință, suntem de acord cu noua formulare a acestui amendament.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Cine este de acord cu amendamentul propus, susținut de comisie?

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Adoptat cu o abținere și restul voturi pentru.

Art.293 se abrogă. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.II, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.III, nemodificat. Vă rog.

 
   

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Domnule președinte, cred că pentru o corectitudine și o simetrie în text, ajungem la "majorarea capitalului social la limita legală de 25.000 euro, în echivalent lei". Pentru a păstra similitudinea de la începutul textului.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Din partea comisiei.

 
   

Domnul Mihai Tudose:

Domnule președinte, în rest, n-am mai discutat despre asemenea gen de amendamente, ce v-am propus ca amendamente admise sunt admise, restul, ne menținem punctul de vedere.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Cine este pentru amendamentul propus, acceptat de comisie?

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lege organică. Vot final, mâine.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole.  

Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole.

Din partea Comisiei de agricultură. Domnul deputat Tabără.

   

Domnul Valeriu Tabără:

Este procedură de urgență. Vă propun zece minute și câte un minut pentru fiecare articol.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-au adoptat timpii.

Din partea inițiatorului.

 
   

Domnul Flaviu Lazin (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezenta lege transpune simplificat regulamentul Comisiei Europene nr.2220 din 1985 și secțiunea a IV-a a Regulamentului Comisiei Europene nr.1291/2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de certificate de import și export. În fapt, propunând pentru anul 2006 operatorilor economici români care realizează activități de import și export, un exercițiu pentru un număr limitat de produse care să creeze o anumită obișnuință de folosire a acestor mecanisme care vor deveni obligatorii de la 1 ianuarie 2007.

Inițiatorul susține textul proiectului de lege așa cum a fost el amendat în ședința comună a Comisiei de agricultură și a Comisiei de industrii și servicii și vă rog să-mi permiteți, domnule președinte, cu această ocazie, să mulțumesc tuturor membrilor celor două comisii pentru modul eficient și util în care au ajutat inițiatorul la îmbunătățirea textului propus în forma sa inițială.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Liviu Timar:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Grupul P.S.D. va susține acest act, având în vedere perspectiva integrării noastre în Uniunea Europeană, dar ceea ce considerăm noi că este mai important este ce importăm și cât importăm.

Cu ceea ce nu suntem de acord și nu suntem de acord cu ceea ce se întâmplă la această dată pe piața agricolă românească, nu este posibil la această dată să se facă importuri masive de grâu și de făină, din moment ce ministrul agriculturii spune că în țara românească în acest an s-au produs 7,3 milioane de tone de grâu.

Știți dumneavoastră că la această dată toată piața grâului este blocată, iar oamenii n-au cu ce să însămânțeze. Am rămas surprins când în data de 3, la nivelul ministerului agriculturii era semănat doar 3% din suprafața de grâu ce trebuie semănată la această dată.

Domnilor, trebuie să știm și-mi pare rău că, colegi de-ai mei care sunt foarte mari profesioniști, chiar dacă sunt de la Alianță, trebuie să le explice celor de la Ministerul Agriculturii ce înseamnă a nu însămânța în perioada optimă. Ne apropiem de sfârșitul perioadei optime de însămânțat în țara românească, iar la această dată, din cauză că se importă și oamenii n-au bani cu ce să însămânțeze grâu, datorită pieței care a fost bulversată prin aceste licențe de import care se dau masiv pentru grâu și pentru făină.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare mai dorește cineva. Vă rog.

 
   

Domnul Andrian Sirojea Mihei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă numesc Andrian Mihei Sirojea, reprezint Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

Sunt unul din cei care am susținut întoarcerea acestui proiect de lege la comisie, am participat la discuție în cele două comisii reunite, consider că este un proiect, așa cum și colega noastră, Anca Boagiu cerea, pentru integrare, este o lege care vine în sprijinul României de a se integra și de a alinia practica în importul și exportul de produse agricole.

Partidul Conservator va susține sub formă amendată în cele două comisii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Vă rog.

 
   

Domnul Marian Hoinaru:

Marian Hoinaru, din partea Grupului P.N.L.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Observ că de fiecare dată când avem sau cel puțin Grupul P.S.D. și-a făcut obișnuință, de câte ori avem un proiect de lege care intră în dezbatere, trebuie să mai facă o declarație politică în loc să se refere la proiectul de lege respectiv.

Acest proiect de lege referitor la instituirea sistemului de certificare pentru import și export pentru produsele agricole, este pentru prima dată când se instituie în România și vreau să vă spun că acest proiect de lege practic reglementează tot ce înseamnă certificate pentru import și export pentru produsele agricole, operațiunile de import și export și, bineînțeles, produsele agricole care trebuie exportate sau importate.

Tot în termenii acestei legi, se definesc foarte clar ceea ce înseamnă extras, operațiuni de natură necomercială și bineînțeles autoritatea competentă care este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Membrii Grupului P.N.L., deputații din Grupul P.N.L. din Comisia pentru agricultură au susținut acest proiect și, în momentul de față, și Grupul P.N.L. susține acest proiect în ședința de plen.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea comisiei, domnule președinte. Din partea Grupului P.D. vreți.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În primul rând și în calitate de coordonator împreună cu colegii de la Comisia de industrii a elaborării raportului la acest proiect de lege, aș vrea să reiterez ceea ce spunea inițiatorul, o colaborare excelentă între cele două comisii, pentru ca acest proiect să corespundă de fapt cerințelor pentru care el a fost elaborat.

În al doilea rând, trebuie să remarc cu părere de rău că se încearcă un anumit tip de politizare care nu cred că și-ar avea rostul, problema aceasta a importurilor și exporturilor, câte sunt în agricultură, nu este de ieri, de azi, este o problemă cu care ne confruntăm și încă ne vom confrunta, dacă nu vom avea curajul s-o abordăm cu toată seriozitatea, iar din această acțiune nu are decât de câștigat sectorul agricol și de dezvoltare rurală.

Legea care este elaborată și raportul vin în fața dumneavoastră cu o structură de natură europeană a domeniului agriculturii.

Acesta este motivul pentru care vă rugăm s-o votați, iar Partidul Democrat susține acest proiect de lege, cum sunt și cele care urmează imediat.

Încă o dată repet, problema este una extrem de importantă, de evidențiere clară a ceea ce o țară cu potențial agrar poate să importe și, mai ales, ceea ce ar trebui să exporte o țară care se respectă în domeniul economic și de parteneriat cu țările membre ale Uniunii Europene.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul. Dacă nu, îl rog pe domnul deputat din partea Comisiei, domnul președinte, prezentarea raportului.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Raport comun asupra proiectului de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole.

În conformitate cu prevederile art.89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate pentru dezbatere în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole.

La întocmirea raportului comisiile au avut în vedere avizele favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole, sistem ce constituie un instrument de bază al aplicării politicii agricole comune a Uniunii Europene.

Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, doamna Mara Râmniceanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, și domnul Emilian Cârlogea, director general în Ministerul Economiei și Comerțului.

La lucrări au fost prezenți 44 de deputați din totalul de 48 de membri ai comisiilor reunite. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în ședința din 30 septembrie 2005.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 8 septembrie 2005, în procedură de urgență.

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.1 și 3 din Constituția României, republicată, și a art.86 alin.3 pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii, comisiile propun plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului.

Titlul legii, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.I. Nemodificat. Dacă sunt observații. Nu sunt observații. Adoptat.

Art.1, cu amendamentele propuse și acceptate de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.2, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.II, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.3, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.4, nemodificat. Vă rog.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.4 alin.3 lit.a) se elimină "în căsuța nr.44", pentru că s-a convenit ca această chestiune să facă parte din normele metodologice de aplicare. Este o scăpare de redactare și vă rog s-o acceptați. De altfel, o să mai revenim încă la două poziții cu aceeași chestiune.

Deci, e o problemă legată de...a și fost eliminată în discuțiile care le-am avut la comisie.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus de domnul deputat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Art.5, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.6, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.III, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.7, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.8, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat. A! Are amendament. Adoptat, cu amendamentul respectiv.

Dacă sunt observații vizavi de amendamentul acceptat de comisie. Adoptat.

Art.9, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.10, cu amendamentul propus de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.11, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.12. Vă rog.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

La fel ca și în cazul articolului precedent, propun la alin.2, "Beneficiarii unui transfer menționați la alin.2 nu pot transfera..." deci la alin.4, pardon, "...nu pot transfera drepturile..." și se elimină "în căsuța nr.6", de asemenea, eliminare convenită de cele două comisii.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Amendamentul a fost adoptat.

Art.13, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.IV, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.14, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.15, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.16, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.17. Vă rog.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

La ultima frază "căsuța nr.20", sintagmele se elimină.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da. Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Amendamentul a fost adoptat.

Art.18, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.19, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.20, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.21. Nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.22, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.V. nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.23, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.24, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.25, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.26, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.VI, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.27, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.28, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.29, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.VII, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.30, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.31, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.VIII, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.32, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.33, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.34, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Mențiunea făcută de comisie, cu amendamentul propus de comisie la mențiune. Dacă sunt observații. Adoptat.

Legea în ansamblul ei, vot final...

Vă rog.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

S-au făcut câteva precizări de către domnul Tabără în legătură cu eliminarea de la poziția 16 a sintagmei "în căsuța nr.6" și eliminarea unei sintagme de la poziția 22 conțin "în căsuța nr.20", trebuie făcută precizarea că tot ce urmează după această sintagmă până la sfârșitul frazei trebuie eliminat în ambele cazuri.

 
   

Domnul Dan Radu Rusanu:

Domnule președinte al comisiei, dacă sunteți de acord cu amendamentul propus. Da.

Deci, cu precizarea respectivă, vă supun la vot legea în ansamblul ei.

Cine este pentru? 188 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Legea a fost aprobată.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole.  

Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole.

Din partea comisiei.

   

Domnul Valeriu Tabără:

Procedură de urgență. Zece minute pentru discuție, un minut pentru fiecare articol.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Din partea inițiatorului.

 
   

Domnul Flaviu Nicolae Lazin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

De fapt, este legea care introduce sistemul și reglementează domeniul de aplicare, modalitățile de constituire a garanțiilor, restituirea și executarea în aplicarea acelorași reglementări europene pe care le-am amintit anterior.

De asemenea, susținem promovarea proiectului legislativ cu amendamentele care au fost admise în ședința comună a celor două comisii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, cine dorește să ia cuvântul. Vă rog.

 
   

Domnul Andrian Sirojea Mihei:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Mă numesc Andrian Mihei, Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

Partidul Conservator susține acest proiect de lege în forma adoptată prin amendamentele celor două comisii reunite. Este un proiect care vine în întâmpinarea celuilalt discutat referitor la sistemul de certificate de import și de export pentru produsele agricole și nu facem altceva decât să ne aliniem la legislația europeană. Și considerăm că este un început în reglementarea, să spunem așa, a unei discipline economice, financiare, în domeniul comerțului, importului- exportului cu produse agricole.

Grupul parlamentar susține acest proiect de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da, mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții. Domnule coleg, vă rog.

 
   

Domnul Marian Hoinaru:

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Între proiectul de lege precedent și actualul proiect de lege în discuție există o legătură foarte strânsă ținând cont de faptul că pentru a institui un sistem de certificate de import, era necesar sau poate fi necesar și un sistem de garanții pentru importul și exportul produselor agricole.

Astfel, această lege reglementează exact acest sistem de garanții, tot ce înseamnă operațiuni de import și export în privința produselor agricole care, bineînțeles, se desfășoară în baza unui certificat de import sau export.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal susține acest proiect legislativ.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da, mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții.

 
   

Domnul Alexandru Liviu Miroșeanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Acest proiect de lege privitor la sistemul de garanții, ca și cel anterior care se referă la sistemul de certificate fac parte dintr-un sistem, ca să zic așa, care asigură tranziția către legislația europeană.

Nu este altceva decât un instrument prin care operatorii români vor fi obișnuiți să folosească astfel legislația europeană și întrucât este un sistem foarte important, Partidul Democrat propune votarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă foarte mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, din partea comisiei.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să prezint raportul comun asupra Proiectului de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole.

În conformitate cu prevederile art.89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate pentru dezbatere în procedură de urgență a proiectului de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole.

La întocmirea raportului, comisiile au avut în vedere avizele favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole în scopul armonizării legislației românești privind mecanismele comerciale cu legislația comunitară în domeniu.

Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Emilian Cârlogea, director general în cadrul Ministerului Economiei și Comerțului și doamna Mara Râmniceanu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.

La lucrări, au fost prezenți 44 de deputați din totalul de 48 membri ai comisiilor reunite.

Raportul comisiilor a fost adoptat în unanimitate în ședința din 29 septembrie 2005.

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.1 și 3 din Constituția României, republicată și a art.86 alin.3, pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicată, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii, comisiile propun plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă propun trecerea la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.I, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.1, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.2, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.II, nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.3, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.III, nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.4 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.5 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.6 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.7 cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.8 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.9 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.10 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.11, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.IV nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.12, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.13 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.14, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.15, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Vă rog, domnule Ungureanu.

 
   

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Domnule președinte,

Revin la microfon, tot pentru rugămintea ca, comisia să rețină, la art.15 alin.3, "Dacă valoarea garanției care ar trebui reținută este mai mică de 100 euro, completarea echivalentă în lei", pentru o strânsă corelare cu un articol votat, art.3 alin.2, unde vorbim de "garanție 500 euro, echivalentă în lei".

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

De acord din partea comisiei.

Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus?

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Art.16 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.V nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.18, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.19 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.20, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.21, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.22.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

O modificare, un amendament de tehnică legislativă: "Prezenta lege intră în vigoare" nu "în termen", ci "la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Deci, se înlocuiește sintagma "în termen", cu "la 30 de zile".

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc pentru precizare.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

L-aș ruga pe domnul președinte Tabără, să se pronunțe exact asupra acestei propuneri, ceea ce dorește: "în termen" înseamnă până la, ceea ce înseamnă orice termen; iar "la termenul de 30 de zile" înseamnă exact în termenul trecând aceste 30 de zile. Și, în funcție de acest lucru, sigur că trebuie să ne pronunțăm.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte Tabără, vă rog să vă precizați poziția.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Cu susținerea experților, propunerea este bine încadrată în structura articolului. Deci, termenul de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Va supun la vot legea în ansamblul ei.

Voturi pentru? Mențiunea?

Fără observații.

Legea în ansamblul ei.

Voturi pentru? 188 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc.

Este lege ordinară.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare.

Din partea inițiatorului.

   

Domnul Valeriu Tabără:

10 minute discuții generale; un minut pentru articole.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Flaviu Nicolae Lazin:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect legislativ apare ca o consecință a faptului că prevederile Legii nr.73/2002, datorită faptului că în textul acesteia au fost cuprinse mecanisme și instrumente de reglementare, a căror mod de aplicare nu este operațional și nu se regăsesc în practică, a fost necesar să facem o redefinire a cadrului instituțional în care se desfășoară relația dintre actorii de pe piața agroalimentară, de la producători, depozitari, procesatori și reprezentanți ai rețelelor de valorificare.

De ce acest lucru? Pentru că s-a constatat în timp că tocmai această ruptură în relația dintre actorii din sistemul agroalimentar a dus la o stare necorespunzătoare a structurilor de piață în România.

În acest sens, prezentul act normativ definește unitar organismele instituționale responsabile cu elaborarea și aplicarea mecanismelor și instrumentelor pentru reglementarea pieței. Este vorba, în special, de constituirea consiliilor pe produs, iar ca esență, implicarea lor atât în actul de elaborare a strategiilor pentru grupele produselor respective, dar și pentru implicarea reprezentanților lor în activitatea de reglementare și în activitatea de creare a unui sistem informațional de piață.

Vă mulțumesc.

Susținem promovarea actului normativ, cu amendamentele care au fost aduse în Comisia pentru agricultură a Camerei.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, îl rog pe domnul președinte să prezinte raportul comisiei. Vă rog!

 
   

Domnul Emil Radu Moldovan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În comisie, reprezentanții Partidului Social Democrat au votat împotrivă.

În prezent, organizarea și funcționarea piețelor de produse agricole și alimentare în România este reglementată prin Legea nr.73/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Precizez că acest act normativ a fost elaborat în spiritul legislației Uniunii Europene din domeniul funcționării piețelor agricole.

De ce am votat în comisie împotrivă?

  1. Pentru că am considerat că era suficient să se intervină pe textul Legii nr.73/2002. Și am să dau un exemplu de susținere: în titlul legii s-a intervenit, spre exemplu, în această inițiativă legislativă a Guvernului, eliminându-se "funcționarea". Era "organizarea și funcționarea"; acum a rămas "organizarea". Iar din final scria "în România", s-a eliminat "în România".
  2. Prevederile acestui proiect legislativ sunt în contradicție cu unele articole din Legea nr.778/2001 privind organizațiile inter-profesionale pe produse agroalimentare.

Deși în comisie am votat împotrivă, așa cum spuneam, Grupul parlamentar al P.S.D. a decis să susțină această inițiativă legislativă, pentru că, chiar dacă doamna ministru Boagiu nu este aici, ne interesează aderarea la Uniunea Europeană, deși sunt suficiente argumente să votăm contra.

Acceptăm ceea ce spunea reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale că este un exercițiu, și așa îl și tratăm.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul deputat Hoinaru.

 
   

Domnul Marian Hoinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În anul 2003, Legea nr.73 - la care a făcut referire și colegul nostru - într-adevăr a fost primul act normativ care a organizat și pe baza căruia a funcționat piața produselor agricole și alimentare din România.

Totuși, spre dezamăgirea tuturor, aceasta doar a fost o lege care, într-o măsură foarte mare, nu a făcut altceva decât să îndeplinească înțelegerea noastră cu Uniunea Europeană în privința adaptării cadrului legislativ pentru integrare, fără ca acea lege să fie și una funcțională.

În momentul de față, prin această ordonanță, practic ea are ca obiect reglementarea sau organizarea pieței produselor agro-alimentare care, într-adevăr, creează un nou cadru legislativ și instituțional, dar care sunt adaptate la principiile actuale ale organizării de piață comună, cât și, bineînțeles, la realitatea pieței agricole din România.

Astfel, parlamentarii, deputații Grupul parlamentar al P.N.L., au susținut și în comisie acest proiect legislativ și îl vor susține și în plen.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare?

Din partea comisiei.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere, pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea piețelor produselor agricole și agroalimentare, în scopul creării unui cadru legislativ și instituțional, adaptat atât principiilor actuale ale organizării de piață comună, cât și realităților piețelor agricole din România.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agro-alimentare face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 9 voturi împotrivă, în ședința din 7 octombrie 2005.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 27 septembrie 2005.

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.1 și 3 din Constituția României, republicată, și a art.86 alin.3 pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterilor, comisia propune admiterea, cu modificări și completări, a proiectului de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii nemodificat.

Observații?

Adoptat.

Articolul unic nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Titlul ordonanței nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.2 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.3 alin. 1 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.3 alin. 2, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.II nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.4 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.5 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.6 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.7 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.8 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.9 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.10 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.11 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.12, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.13 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.III nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.14 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.15, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.16, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.17 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.18 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.19.

Observații?

Adoptat.

Art.20 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.21 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Vă supun la vot legea în ansamblul ei.

Voturi pentru? Mulțumesc. 172 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 172 voturi pentru, legea a fost adoptată.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă.  

Ultimul este Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a personalului încadrat în muncă.

Din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială, dacă se propun timpii; domnule președinte, vă rog!

   

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Propunem 5 minute pentru dezbateri generale și un minut pe articole.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși?

Mulțumesc.

Din partea inițiatorului.

 
   

Domnul Cătălin Ionel Dănilă (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Mulțumesc, domnule președinte.

Mă numesc Cătălin Dănilă, sunt secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Aceast Proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare, în sensul informatizării sistemului de evidență a comisionului perceput de Inspectoratul teritorial de muncă și al modernizării sistemului de evidență a documentelor depuse de către angajator la Inspectoratul teritorial de muncă.

De asemenea, prin prisma modificărilor aduse de Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, prezentul act normativ propune ca angajatorii să depună lunar la inspectoratele teritoriale de muncă o declarație fiscală prin care se stabilește și se individualizează creanța privind comisionul datorat, precum și introducerea posibilității achitării de către contravenienți, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea procesului-verbal sau a comunicării acestuia, a jumătate din valoarea amenzii contravenționale.

Pentru creșterea eficienței acțiunilor de control care au ca obiectiv depistarea muncii la negru, și având în vedere specificitatea acestor controale, propunem ca în aceste cazuri să fie instituită o derogare de la prevederile Legii nr.252/2003 privind Registrul unic de control, în sensul ca acesta să fie completat după efectuarea controlului.

Față de cele menționate mai sus, suntem de acord cu aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de comisie.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea grupurilor parlamentare, vă rog, domnule coleg.

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Stimate colege și stimați colegi,

Vorbesc în numele Grupul parlamentar al P.S.D.

Este clar că prin acest proiect de modificare a Legii nr.130 se încearcă măsuri suplimentare de protecție a salariaților, și bineînțeles prin reducerea muncii fără forme legale.

Am căutat, toți colegii din cadrul Comisiei pentru muncă și protecție socială, să venim și să îmbunătățim prin amendamentele depuse acest proiect de lege, în special în ce privește descentralizarea evidențelor, contractelor individuale de muncă și cărților de muncă pentru salariații care lucrează sau își desfășoară activitatea la misiuni diplomatice, oficii consulare, dar și la reprezentanțele unor firme, asociații și fundații cu sediul în străinătate, de salariații din România, bineînțeles în vederea reducerii deplasărilor, a cheltuielilor pentru acești salariați.

O parte din aceste amendamente, așa cum am spus, au fost admise, însă, unele, în mod neînțeles, prin votul majorității nu au fost admise. Și mă refer la amendamentul pe care noi l-am susținut, legat de reducerea termenului de punere în aplicare a acestui proiect de lege, de la 60 de zile, la 30 de zile. Însă, așa este în democrație, și acest vot impune aplicarea legii după 60 de zile, nu după 30.

În general, suntem pentru susținerea acestui proiect de lege, însă, avem mari rețineri că se va realiza scopul pentru care a fost promovat, acela de a asigura o protecție reală a salariaților și reducerea muncii fără forme legale.

Și de ce? În primul rând, se introduce prin acest proiect de lege, ca infracțiune, încadrarea și neînregistrarea contractelor individuale de muncă, și se trece la sancționarea acestei infracțiuni direct cu închisoare. Nu cred că trebuie să reglementăm introducerea ca formă de sancțiune închisoarea, și nu amenda, în cazul nerespectării acestor prevederi ale legii, cel puțin pentru prima abatere.

Și pentru acest motiv, pentru faptul că nu are avizul CES-ului, organul reprezentativ de dialog tripartit al reprezentanților patronatului și al salariaților, și pentru că se introduc confuzii în ce privește aplicarea acestei legi, și aș da doar exemplul că în cazul nerespectării în mod repetat a prevederilor legii, în ceea ce privește înregistrarea contractelor de muncă, încadrarea fără contract de muncă, noi propunem retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnul deputat Iliescu.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să-mi permiteți să formulez punctul de vedere al Grupului parlamentar al P.D. pe acest proiect de lege de modificare și completare a Legii nr.130/1999 privind protecția persoanelor încadrate în muncă.

Din capul locului, trebuie să spun că măsura promovată de Guvern este una, evident, de armonizare legislativă cu legislația Uniunii Europene.

Continuând seria argumentelor pentru care Grupul parlamentar al P.D. susține acest proiect de lege aș spune următoarele.

În primul rând, sprijină implementarea unui sistem informatic integrat și compatibil cu celelalte structuri ale administrației publice, una dintre măsurile promovate de strategia de modernizare a sistemului administrativ în domeniul inspecției muncii.

În al doilea rând, produce o serie de modificări determinate de modificarea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală.

În al treilea rând, induce măsuri de debirocratizare și de simplificare a actului administrativ.

Și, nu în ultimul rând, combate munca fără forme legale, prin creșterea eficienței acțiunilor de control.

În nici un caz Grupul parlamentar al P.D., și voi aduce câteva argumente, nu acceptă punctul de vedere formulat de Grupul parlamentar al P.S.D., respectiv de retrimitere la comisie a acestui proiect de lege, în primul rând pentru că, eu cred, comisia a fost suficient de bine intenționată și absolut toate amendamentele, formulate în egală măsură de colegi din toate grupurile parlamentare, au fost preluate, și trebuie să subliniem faptul că forma modificată prin raportul comisiei este o formă mult îmbunătățită față de proiectul inițial.

În al doilea rând, dacă ne uităm asupra raportului, în partea sa finală, respectiv la votul final dat în comisie, trebuie să subliniem că, colegii din Grupul parlamentar al P.S.D., lucru care m-a și surprins prin poziția colegului deputat antevorbitor, absolut toți membrii comisiei s-au exprimat în unanimitate pentru susținerea acestui proiect de lege.

Deci, din punctul nostru de vedere, Grupul parlamentar al P.D. susține fără rezerve acest proiect și respinge inițiativa colegilor P.S.D., de tergiversare a unei inițiative legislative menite să armonizeze cadrul legislativ românesc cu cel din Uniunea Europeană, și vă propune, evident, votarea acestei legi acum, în forma promovată de comisie.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Dacă din partea grupurilor parlamentare mai dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, vă supun propunerea formulată de coleg, de retrimitere la comisie.

Cine este pentru retrimiterea la comisie? 76 voturi pentru retrimiterea la comisie.

Voturi împotriva retrimiterii la comisie? 95 voturi împotriva retrimiterii la comisie.

Abțineri? Nici o abținere.

A fost respinsă.

Din partea comisiei, raportul, dacă vreți.

Vă rog, procedură.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Domnule președinte,

Vă rog să constatați că programul de lucru s-a terminat, și să închideți ședința.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă rog, domnule președinte, al comisiei, citiți raportul!

Mâine trecem la dezbaterea pe articole.

Domnul președinte Duțu.

 
   

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și a C.E.S-ului și răspund, pe această cale, și eu unei afirmații făcută în intervenția unui coleg, Adresa C.E.S-ului, înaintată cu nr.1.191/8.06.2005, precum și avizele primite de la următoarele comisii: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare, în sensul informatizării sistemului de evidență a comisionului perceput de Inspectoratul teritorial de muncă și al modernizării sistemului de evidență a documentelor depuse de către angajatori.

Comisia propune plenului adoptarea proiectului de lege, întrucât prin modificările și completările aduse, se debirocratizează activitatea inspecției muncii și se armonizează dispozițiile legii cu prevederile legale existente în legislația conexă.

La lucrările comisiei au fost prezenți 16 deputați, din totalul de 18 membri ai comisiei, iar raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii în ședința din 30 septembrie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Rămâne ca mâine s-o supunem la vot, dezbaterea pe articole.

 
Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului:  

În continuare va avea loc primirea de răspunsuri la interpelări adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.

  Adrian Moisoiu

Din partea Grupului parlamentar al P.R.M., domnule deputat Adrian Moisoiu, doriți să citiți interpelarea sau doriți răspuns?

Din partea Ministerului Administrației și Internelor, răspunsul pentru domnul deputat, vă rog.

   

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, prin care solicitați ministrului administrației și internelor să intervină pentru a se respecta legislația în vigoare, în legătură cu cererea de înlocuire a unui consilier local, menționăm următoarele: potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință, respectiv președintele Consiliului județean, care ia act de aceasta.

Președintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri, prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.

Articolul 12 alin. 1 din același act normativ prevede că: "În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui Consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză".

În ședința din 16.09.2005, Consiliul local al Comunei Tăureni, județul Mureș, a adoptat o hotărâre, prin care s-a luat act de demisia domnului Bercea Remus Vasile din funcția de consilier local și a fost invalidat în funcția de consilier local domnul Rotar Ioan, propunându-se convocarea următorului candidat pe lista P.R.M., filiala Mureș.

Hotărârea în discuție a fost comunicată instituției prefectului, pentru controlul legalității, la data de 20.09.2005.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. 9 din Legea nr. 67 privind alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, candidații înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilier aleși pe listele de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși pe liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianțele politice ori alianțele electorale pe listele cărora au candidat supleanții, confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianțe, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv ori din unul din partidele politice care au constituit alianțe.

Totodată, potrivit art. 32 alin. 3 și 4 din Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreaga durată a mandatului Consiliului local este constituită o comisie de validare, care are competența de a verifica legalitatea alegerii fiecărui consilier, propunând invalidarea numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile legii privind alegerile locale.

Având în vedere faptul că, potrivit art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340 privind instituția prefectului, în exercitarea atribuției cu privire la verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale ori județene, prefectul poate ataca în fața instanței de contencios administrativ astfel de acte, dacă le consideră nelegale, actul atacat fiind suspendat de drept, întrucât a considerat că hotărârea Consiliului local în discuție a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale, prin adresa nr. 16.660 din 26 septembrie, prefectul a solicitat Consiliului local, potrivit legii, să reanalizeze actul administrativ considerat nelegal, urmând ca, în funcție de hotărârea pe care o va adopta Consiliul local, să se procedeze potrivit dispozițiilor legale.

De asemenea, precizăm și faptul că aceste aspecte au fost comunicate de instituția prefectului, domnului Rotaru Ioan, prin adresa nr. 16.593/D2 din 26.09.2005.

Cu alte cuvinte, prefectul a considerat hotărârea respectivă nelegală și a cerut Consiliului local să și-o revizuiască, urmând să se procedeze legal, dacă nu o respectă.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc. Domnule deputat?

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și în același timp îi mulțumesc și domnului secretar de stat pentru răspunsul pe care l-a dat. Într-adevăr este o treabă corectă, este un lucru corect ca un prefect să se străduiască să se aplice legea, dar de data aceasta ne găsim într-o situație puțin diferită, în sensul că primarul, acest primar încalcă cu sfidare legea și care, de fapt, nu este altceva decât un traseist politic. Pentru că în 1996-2000 îl găseam consilier la P.D. Între 2000 și 2004, inițial a fost la P.N.L., după care a trecut repede să fie primar P.S.D. Iar acum nu știu în ce ape urmează să se scalde, probabil că în aceeași direcție, să schimbe din nou partidul. Acest om, împreună cu cei cinci consilieri, vreau să subliniez aici că cei cinci consilieri care au votat împotriva validării au fost P.S.D., deci au fost incorecți, când, de data aceasta, cei trei care au fost corecți au fost cei trei consilieri P.N.L.

Deci, aceștia nu ar trebui și ei sancționați? Pentru că își bat joc de sufletul și de modul în care trăiește o anumită persoană. Numai pentru faptul că omul a fost ales primar și pentru că a instaurat o anumită teroare în această comună și vreau s-o nominalizez de la microfonul Parlamentului, Tăureni, județul Mureș, așa, numai pentru acest motiv să invalideze pe cineva, un consilier ales pe lista unui alt partid și care îndeplinește toate condițiile legale?! Este rușinos că se întâmplă un asemenea lucru și aș ruga Ministerul Administrației Publice și Internelor, dacă s-ar putea, să intervină pentru ca să fie invalidat primarul din funcția pe care o deține.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Vă rog, dacă vreți să completați?

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Felul în care votează consilierii locali nu poate fi cenzurat în nici un fel de Executiv, de Ministerul Administrației și Internelor. Aceștia votează conform conștiinței lor.

Dacă, însă, din aceste voturi rezultă o hotărâre, care este nelegală, prefectul are singura pârghie de a cere anularea ei și dacă nu se anulează, de a o ataca în contencios.

În rest, consilierii votează după cum consideră.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule ministru.

 
  Ioan Aurel Rus

Domnul deputat Ioan Aurel Rus, din partea P.R.M.-ului.

Dacă doriți să mai citiți? Să vă răspundă domnul ministru, da? Mulțumesc. Vă rog.

   

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat, în legătură cu interpelarea dumneavoastră, prin care solicitați ministrului administrației și internelor o verificare statistică a alegerilor locale și tragerea la răspundere a primarului care se face vinovat pentru încălcarea legii, menționăm următoarele: având în vedere faptul că, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, modul de repartizare a mandatelor de consilieri locali este o atribuție exclusivă a birourilor electorale de circumscripție, birouri constituite cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale, facem precizarea că primarul nu are nici o implicare în această operațiune electorală.

Precizăm, de asemenea, faptul că, potrivit dispozițiilor aceluiași act normativ, repartiția mandatelor de consilieri locali se face în funcție de pragul și de coeficientul electoral.

Evidențiem, totodată, faptul că instituția administrației publice centrale, căreia legiuitorul i-a oferit competențe în domeniul alegerilor este Autoritatea Electorală Permanentă și nu Ministerul Administrației și Internelor.

În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. 4 din Legea nr. 67, în cazul în care nici una dintre organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alta decât cea maghiară, nu a obținut cel puțin un mandat, se atribuie un mandat de consilier din cele rămase în prima etapă, organizației care a întrunit pragul electoral și a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate dintre aceste organizații.

Pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, Ministerul Administrației și Internelor a solicitat instituției prefectului județului Sibiu să-i fie comunicată situația referitoare la alegerile locale din comuna Merghindeal, județul Sibiu, iar potrivit datelor primite rezultă următoarele: că la alegerile din iunie 2004, care au avut loc în comuna Merghindeal, Partida Romilor Social Democrată din România nu a obținut mandat în prima etapă de repartizare, deoarece a întrunit doar 46 de voturi valabil exprimate, coeficientul electoral fiind de 72 de voturi. Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale menționate anterior, acesteia i s-a repartizat un mandat de consilier local. La aceleași alegeri locale, Partidului România Mare a obținut tot 46 de voturi, ca și Partida Romilor Social Democrată, voturi valabil exprimate, dar sub coeficientul electoral de 72 de voturi, neîndeplinind astfel condițiile legale pentru repartizarea unui mandat de consilier local, în prima etapă de repartizare.

Ca urmare, în etapa a doua de repartizare a mandatelor, ultimul mandat rămas neatribuit în prima etapă a fost atribuit, conform legii, Partidei Romilor Social Democrate din România, în condițiile legii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc și eu.

Domnule deputat, dacă aveți observații?

 
   

Domnul Ion Aurel Rus:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Am și eu în față rezultatul alegerilor din comuna Merghindeal și spune cu totul altceva. Pragul electoral era 5%. Or, atât Partida Romilor, cât și Partidului România Mare au obținut un scor de 6,92. 6,92 nu este mai mic decât 5. Deci, se cuvenea un loc de consilier. Vă rog să verificați încă o dată!

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule ministru?

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Am și eu aceeași situație, că mi-am permis să mă uit pe ea. Pragul electoral este de 72 de voturi.

 
   

Domnul Ioan Aurel Rus:

5% din voturile valabil exprimate, era pragul electoral. Ori aici e 6,92!

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă rog să reverificați aceasta și să reveniți cu un răspuns.

 
  Grațiela Denisa Iordache

Doamna deputat Grațiela Iordache, din partea Partidului Conservator.

     

Doamna Grațiela Denisa Iordache (din sală):

Renunț, nu o mai citesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Îi răspundeți doamnei deputat Grațiela Iordache?

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Stimată doamnă deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, prin care solicitați intervenția Ministerului Administrației și Internelor pentru înființarea de urgență a unei comisii speciale care să întreprindă demersurile necesare în vederea retrocedării terenurilor din comuna Luna, județul Cluj, vă comunicăm următoarele: în conformitate cu dispozițiile Legii fondului funciar nr. 18, republicată, cu modificări și completări, în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptățiți și eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraș sau municipiu este constituită, prin ordinul prefectului, o comisie locală, condusă de primar.

Comisia locală este autoritatea publică cu activitate administrativă și funcționează sub îndrumarea unei comisii județene, numită prin ordinul prefectului și condusă de către acesta.

În acest context, menționăm faptul că, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 890/2005, preluarea și analizarea cererilor pentru reconstrituirea dreptului de proprietate, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 18/1991, stabilirea mărimii și amplasamentului suprafeței de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, întocmirea situației definitive privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren sunt atribuții ale comisiei locale din care fac parte cei doi, patru reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau ai moștenitorilor acestora, care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcție de mărimea comunei, orașului sau municipiului.

Evidențiem, de asemenea, faptul că potrivit dispozițiilor Legii nr. 18, comisia județeană este cea competentă să soluționeze contestațiile formulate de către persoanele care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului și să valideze ori să invalideze, prin hotărâre, măsurile stabilite de comisiile locale.

Menționăm, totodată, faptul că împotriva hotărârilor comisiei județene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul.

În ceea ce privește situația retrocedărilor terenurilor din Luna, având în vedere comunicarea transmisă de către instituția prefectului județului Cluj, precizăm următoarele: deficitul de teren al nivelul comunei Luna se datorează realizării Aeroportului militar Luna, suprafața totală de 302 ha teren trecând la acea dată în proprietatea statului și administrarea fostului minister al forțelor armate.

O parte dintre foștii proprietari au fost despăgubiți în bani, pentru suprafața de 218 ha, ceilalți primind, în compensare, o suprafață de 83,69 hectare, pe un alt amplasament.

Ulterior, prin schimbul de terenuri realizate între Unitatea Militară 1845 Câmpia Turzii, CAP Luna, IAS Mihai Viteazu, IAS Varias județul Timiș și IAS Deveselu județul Olt, suprafața agricolă aflată în administrarea fostului IAS Mihai Viteazu s-a diminuat cu aproximativ 142 hectare.

În conformitate cu dispozițiile legale, foștii membri ai CAP Luna, care nu au deținut terenuri, li s-au atribuit, prin constituirea dreptului de proprietate suprafețe de teren de minimum 0,5 hectare, iar foștilor proprietari li s-a aplicat o cotă de reducere proporțională.

Situația retrocedării terenurilor din comuna Luna a fost analizată de-a lungul timpului în cadrul ședințelor comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate, fie refăcute tabelele anexă prevăzute în Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18.

Avându-se în vedere faptul că suprafața de 142 de hectare nu a putut fi compensată în natură, persoanele îndreptățite au fost înscrise în lista celor cărora li se vor acorda despăgubiri, potrivit dispozițiilor legale.

În considerarea acestor aspecte, în ceea ce privește solicitarea înființării de urgență a unei comisii speciale, care să întreprindă demersuri necesare în vederea retrocedării terenului în comuna Luna, având în vedere dispozițiile art. 52 alin. 2 din Legea nr. 18, potrivit cărora comisiile de fond funciar pot avea calitate procesuală pasivă, precizăm faptul că, în cazuri de natura celui semnalat de către dumneavoastră, în ipoteza apariției unor litigii, competența de soluționare aparține instanțelor de judecată, Ministerul Administrației și Internelor nerevenindu-i atribuții cu privire la impunerea unor decizii pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

De asemenea, semnalăm și faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Legea nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, competența în ceea ce privește analizarea și stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se acordă, potrivit prevederilor acestui act normativ, aparține comisiei centrale pentru stabilirea despăgubirilor, aflată în subordinea Cancelariei primului ministru și formată din președintele Autorității Naționale pentru restituirea proprietăților, doi reprezentanți ai Cancelariei primului ministru, doi reprezentanți ai secretarului general, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și un reprezentant al Ministerului Justiției.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule ministru.

Doamna deputat, vă rog.

 
   

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Mulțumesc frumos.

Bună seara!

Domnule ministru,

Problema cu aeroportul v-am semnalat-o exact în interpelare. Știam că există acest lucru. Problema oamenilor este că au primit terenuri în cu totul și cu totul altă parte decât terenurile lor, lucru care i-a împiedicat să lucreze vreodată acele terenuri, fapt pentru care ei au solicitat înființarea unei alte comisii care să analizeze situația așa cum se prezintă ea acum și să fie despăgubiți în contextul acestei situații. Problema, că mă trimiteți înapoi la prefect, nu am rezolvat nimic. Eu nu v-am impus nici o secundă ca să dați dumneavoastră vreo soluție sau să impuneți dumneavoastră, Ministerul Administrației și Internelor o soluție acelei comisii. Dar oamenii de acolo consideră că o nouă analiză și o nouă comisie nu poate fi decât benefică în lămurirea acestei situații. Situația este foarte încurcată, după cum ați remarcat-o și dumneavoastră.

Deci, acest lucru, din câte știu eu, ministerul poate să-l facă, să solicite instituției prefectului înființarea unei comisii.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Deci, domnule ministru, vă rog să țineți cont de cele spuse de doamna deputat și să răspundeți în scris.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu, independent.

Domnule ministru, vă rog să-i răspundeți.

   

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, prin care solicitați Ministrului Administrației și Internelor întreprinderea demersurilor necesare pentru demararea unei anchete privind pagubele produse de inundanții în județul Cluj, vă comunicăm următoarele: pe parcursul anului 2005, județul Cluj s-a confruntat cu situații deosebite, generate de inundațiile succesive, înregistrate în lunile martie, mai, iunie, iulie și august.

Pentru diminuarea efectelor distructive au fost derulate acțiuni de maximă urgență, simultan, în mai multe zone ale județului, în care au fost implicate importante forțe umane și materiale.

Au existat multe momente în care deciziile trebuiau luate cu maximă operativitate, iar intervențiile au fost făcute în timp util, zi și noapte, pentru salvarea de vieți omenești, pentru asigurarea accesului în localitățile izolate, pentru asigurarea apei potabile și a produselor alimentare de bază, strict necesare, pentru comunitățile aflate în situații critice.

În cadrul acestor eforturi deosebite, de a sprijini comunitățile locale afectate, (este vorba de 60 de comune și 161 de sate) s-a remarcat un spirit deosebit de solidaritate umană. Este de apreciat faptul că, pe lângă instituțiile și structurile statului, cu responsabilități directe de intervenție în situații de urgență, au participat cu promptitudine și peste 60 de agenți economici, sprijinul acestora fiind uneori decisiv în rezolvarea unor situații critice.

În contextul interpelării, considerăm că SNCFR, Regionala de Căi Ferate Cluj a avut responsabilitatea directă de a proceda la decolmatarea tuturor subtraversărilor, deci și a podului care subtraversează calea ferată în localitatea Gârbău.

Aceasta este și rațiunea pentru care prefectul județului Cluj, în calitatea de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, a atenționat în scris conducerea Regionalei de Căi Ferate Cluj, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, pentru a proceda la decolmatarea tuturor subtraversărilor, deci și a podului din localitatea Gârbău.

Menționăm faptul că autoritățile administrației publice locale din comuna Gârbău au solicitat în anul 2004 decolmatarea podului în cauză, însă lucrarea nu a fost executată, deși Regionala de Căi Ferate Cluj avea obligația, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare, să intervină în regim de urgență pentru decolmatarea, degajarea podului respectiv.

Precizăm, de asemenea, că pagubele produse la nivelul județului Cluj, în cursul acestui an, se ridică la aproximativ 380 de miliarde lei vechi, fiind afectate peste 180 de localități, iar pentru ajutorarea persoanelor afectate de calamitățile naturale, instituția prefectului județului Cluj a organizat centre de colectare a ajutoarelor materiale și transportul acestora în zonele afectate. Este vorba de materiale de construcții, articole de îmbrăcăminte, medicamente, obiecte de uz casnic, precum și organizarea de tabere pentru copiii sinistraților.

Astfel, în perioada 15-20 august au fost cazate 90 de persoane la tabăra Băișoara, copiii familiilor din județele Timiș și Bacău, iar în perioada 15-25 august, 30 de copii din localitatea Comănești, județul Bacău, au fost cazați la mai multe familii din localitatea Cojocna.

Totodată, precizăm faptul că toate structurile specifice, de intervenție, au fost în stare de alertă și au fost pregătite pentru intervențiile necesare, luându-se măsurile legale de prevenire și anticipare a unor fenomene meteorologice cu risc ridicat pentru comunitățile locale, precum și faptul că în această perioadă s-a menținut un contact permanent cu mass-media, pentru avertizarea populației și a agenților economici din zonele vulnerabile, expuse pericolului unor posibile inundații, astfel încât considerăm că autoritățile respective au acționat respectând prevederile legale în domeniu.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt mulțumit de răspuns, dar întrebarea era dacă cumva se are în vedere luarea unor măsuri pentru cei care nu și-au făcut treaba. Este vorba de CFR. Mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Sigur că se are în vedere tragerea la răspundere a tuturor celor care nu și-au făcut datoria așa cum trebuie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule deputat Mircia Giurgiu, pentru răspunsul de la Ministerul Culturii, îl aveți în scris.

Domnule deputat Aledin Amet, pentru răspunsul de la Ministerul Culturii, în scris.

Domnul deputat Claudiu Pop, de la P.S.D., pentru răspunsul de la Ministerul Finanțelor, în scris. V-ați înțeles cu domnul secretar de stat Claudiu Doltu? Da? Bun.

Domnul deputat Răzvan Bobeanu - scăderea taxelor și accizelor la carburanți.

 
  Răzvan Bobeanu

Doamna secretar de stat Mara Râmniceanu. Vă rog.

   

Doamna Mara Râmniceanu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor.):

Mulțumesc frumos, mai am două la Senat.

Bună seara!

Referitor la întrebarea domnului deputat Răzvan Bobeanu, în legătură cu reducerea accizelor la carburanți, prezentăm următoarele: o condiție a aderării României la Uniunea Europeană o constituie implementarea în legislația națională a acquis-ului comunitar. Spre deosebire de alte impozite, în cazul accizelor, directivele Uniunii Europene în domeniu prevăd atât principiile generale de impozitare, cât și sfera de aplicare a acestora, respectiv: alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun, produse energetice, benzine, motorine și electricitate, cât și nivelurile de accizare minime, obligatorii pentru toate statele membre, pe grupe de produse.

În ceea ce privește situația României, ca viitor stat membru, subliniem faptul că există diferențe mari între nivelul accizelor naționale și nivelul minim impus prin legislația comunitară, aceste diferențe fiind necesar a se elimina până la data aderării.

Pentru atingerea nivelurilor minime impuse de directive, în cadrul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană s-au stabilit calendare de creștere graduală a accizelor, pentru a se evita, astfel, creșterea bruscă a acestora și implicit a prețurilor, calendare care sunt incluse în domeniul de poziție, aferent Capitolului 10 - "Impozitarea".

Menționăm că în cazul benzinelor și motorinelor, calendarele prevăd o perioadă de tranziție de 4 ani, pentru benzina fără plumb, România urmând să atingă nivelul minim de 360 de euro pe 1.000 de litri în anul 2011 și respectiv de 7 ani pentru motorină, nivelul minim de 330 de euro pe mia de litri urmând să fie atins în anul 2013.

Prevederile acestor calendare reprezintă angajamente ferme ale României față de Uniunea Europeană, de respectarea cărora depinde în mare măsură procesul de aderare.

Atâta timp cât România nu a atins încă nivelul minim de accizare prevăzut de directivă, o eventuală reducere a accizelor la benzine și motorine în momentul de față, nu este posibilă pentru că ar însemna nerespectarea angajamentelor asumate față de Uniune.

Într-adevăr, o serie de state membre și-au anunțat intenția de a reduce accizele la benzine și motorine, pentru a stopa fenomenul de creștere necontrolată a prețurilor de vânzare la aceste produse, numai că, în cazul lor, acest lucru este posibil pentru că nivelurile de accizare practicate depășesc cu mult nivelul minim impus de directivă.

Cu stimă.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

 
  Dragoș Petre Dumitriu

Domnul deputat Dragoș Dumitriu, P.R.M. Legalitatea amplasării unor unități de debitare a lemnului și depozitarea rumegușului în zonele Rucăr și Dâmbovicioara, județul Argeș. Domnul deputat, dacă este prezent? Vă rog. Din partea Ministerului Mediului.

   

Doamna Lucia Ana Varga (secretar de stat, Ministerul Mediului):

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 403P, prin care solicitați verificarea legalității amplasării unor unități de debitare a lemnului și de depozitare a rumegușului în zonele Rucăr și Dâmbovicioara din județul Argeș, precum și aruncarea de deșeuri animaliere în zona Valea Crovului, vă comunicăm următoarele: comisarii gărzii naționale de mediu, comisariatul județean Argeș, împreună cu reprezentanți ai Direcției silvice Argeș, Garda financiară Argeș, Inspectoratul județean de poliție Argeș, Inspectoratul jandarmeriei Argeș au efectuat în luna august controale la un număr de 11 agenți economici, de pe raza localităților Rucăr, Dâmbovicioara și Dragoslavele, care au ca profil de activitate exploatarea și prelucrarea primară a lemnului.

S-au urmărit, în principal, următoarele aspecte: deținerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, impactul asupra factorilor de mediu (distanța față de cursurile de apă, distanța față de zonele locuite, modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitate).

S-au constatat neconformități privind deținerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor lemnoase rezultate din activitatea de prelucrare primară a lemnului. A fost aplicat un număr de 11 sancțiuni contravenționale, în valoare de totală de 31.200 RON pentru neconformități.

Menționăm că în același timp s-a verificat și starea de salubritate a comunei Rucăr, constatându-se următoarele aspecte: în perimetrul administrativ al comunei Rucăr, rigolele căilor de comunicații au fost colmatate în urma precipitațiilor atmosferice abundente și, în același timp, s-au colectat deșeuri în anumite zone, antrenate de viituri. Pe malurile pârâului Râușor au fost identificate depozite de deșeuri menajere, cât și din rumeguș, provenite de la persoane particulare. S-au dispus măsuri urgente de decolmatare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, degajarea secțiunilor de scurgere a apelor din zonele locuite și zona traversării cursurilor de apă, precum și salubrizarea zonelor unde s-au constatat depozitări necontrolate de deșeuri. Au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.500 RON fiecărui primar și, respectiv, viceprimarului comunei Rucăr.

Cu privire la depozitarea de deșeuri animaliere în zona Valea Crovului, de acest fapt se face vinovată S.C. Sam Pres S.A. Rucăr, care desfășoară activitate de abatorizare. Informațiile referitoare la această stare au fost furnizate de domnul Marius Oprei, salariat din cadrul Administrației Parcului Național Piatra Craiului.

Întrucât S.C. Sam Pres S.A. Rucăr nu a fost prinsă în fapt, Garda Națională de Mediu - Comisariatul județean Argeș a sesizat Inspectoratul Județean de Poliție Argeș, pentru efectuarea de cercetări.

Vă asigurăm, domnule deputat, că atât Garda Națională de Mediu cât și Agenția Națională pentru Protecția Mediului Argeș au fost anunțate cu privire la demersurile dumneavoastră, pentru a se vedea cine se face vinovat de distrugerea mediului înconjurător semnalată și pentru luarea măsurilor ce se impun pentru ca legea să fie respectată.

Cu stimă.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Vă rog frumos, domnule deputat.

 
   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Vă mulțumesc.

Cred că ministerul dumneavoastră este plin de bune intenții, însă realitatea din teren este cu totul alta decât cea pe care v-o prezintă funcționarii de la fața locului. Vă asigur că respectivele unități de debitare care funcționează ilegal - am spus corect, "funcționează", deci, funcționează și în continuare. De asemenea, în privința inspecțiilor pe care le-ați menționat, de la vreo 4-5 instituții, sigur, dacă un funcționar este angajatul a 2-3 instituții, probabil că au fost de la toate aceste instituții. Însă, în orice caz, controalele respective nu s-au desfășurat așa cum vi s-a spus, au fost cel mult 2-3 persoane, au aplicat într-adevăr câteva amenzi, dar cei care nu respectă legea își văd în continuare de treabă.

Deci, sper ca aceste mici controale, care, spuneți dumneavoastră că au avut loc în luna august, să-și găsească o finalitate cel puțin până la sfârșitul anului acesta, prin închiderea efectivă a unităților care funcționează ilegal.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Deci, doamnă ministru, v-aș ruga, că am fost atent, nu ce s-a stabilit, ci ce s-a rezolvat. Dumneavoastră ați spus ce s-a stabilit, ați stabilit în urmă cu nu știu cât timp, aveți termen 2 săptămâni să-i transmiteți domnului deputat ce s-a rezolvat. Că de stabilit, se stabilesc multe, ce se rezolvă ne interesează.

 
   

Doamna Lucia Ana Varga:

Da, sunt de acord cu dumneavoastră. S-au stabilit niște măsuri și sigur că se vor efectua controale, să vedem dacă se respectă măsurile luate.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Bun. Rugămintea este, în 2 săptămâni, să veniți să-i spuneți domnului deputat ce ați rezolvat.

 
   

Doamna Lucia Ana Varga:

Da.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

De acord, domnule deputat?

 
     

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Da.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Deci, peste 2 săptămâni, veniți și spuneți ce s-a rezolvat din ce ați stabilit, că restu-s vorbe.

Mulțumesc.

Am înțeles că domnul deputat Bobeanu, la interpelarea sa: DN 4 Piatra Neamț-Bicaz, de la Ministerul Transporturilor, a primit răspunsul în scris. Da? Vă mulțumesc.

 
  Ioan Țundrea

Domnul deputat Ioan Țundrea, de la Partidul Conservator: speranța mediului în Caraș-Severin. Dacă este prezent? Da.

Vă rog.

   

Doamna Lucia Ana Varga:

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 436/B, prin care solicitați demararea măsurilor necesare înființării unei gropi ecologice între Reșița și Bocșa, vă comunicăm următoarele:

Pe raza județului Caraș-Severin nu există nici un depozit ecologic pentru deșeuri menajere, dar în fiecare localitate urbană există un depozit de deșeuri municipale. Pe baza Prognozei de generare și gestionare a deșeurilor nepericuloase, prevăzută în Programul Național de Gestionare a Deșeurilor, s-a stabilit că este necesară asigurarea capacităților de depozitare pentru tipurile de deșeuri nepericuloase municipale și de producție nepericuloase.

Astfel, în România vor exista 50 de depozite nepericuloase, cu o capacitate medie de 100 de mii de tone pe an, și 15 depozite nepericuloase cu o capacitate medie de 50 de mii de tone pe an.

Județul Caraș-Severin are prevăzut în Planul Național de Gestiune a Deșeurilor realizarea unui depozit zonal. Capacitatea și amplasarea depozitului vor fi stabilite prin Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor.

În cadrul ședinței din data de 4 august, care a avut loc la sediul Consiliului Județean Caraș-Severin, reprezentanții Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor au informat autoritățile locale asupra următoarelor aspecte: obligațiile de mediu ce revin României în perspectiva integrării, posibilitatea accesării fondurilor europene pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor, posibilitatea ca pregătirea proiectului aferent investiției să se realizeze în cadrul acestei asistențe tehnice.

În acest sens, vă informez că Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor a solicitat Uniunii Europene finanțarea unei asistențe tehnice, care are ca obiectiv pregătirea documentației pentru 25 de proiecte pentru Fondul de Coeziune, fond de care România va beneficia după integrarea în Uniunea Europeană. Această asistență va fi coordonată și cofinanțată de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.

Se estimează că aceasta va fi aprobată până în luna octombrie a acestui an, iar licitația pentru selectarea consultantului poate avea loc în luna martie 2006. Pregătirea documentației pentru proiect, inclusiv pregătirea documentațiilor de licitație pentru lucrări, poate fi realizată până în iunie 2007, când ar putea începe și investiția, cu termen de finalizare 2009.

Soluția financiară acceptată la nivelul județului pentru rezolvarea problemei privind deșeurile este aceea de accesare a Fondului de Coeziune, prin realizarea în prealabil a unei asocieri a sectorului public, respectiv, consiliile locale din județ și Consiliul Județean Caraș-Severin. Autoritățile publice locale și cele județene vor solicita sprijin tehnic și financiar Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, în vederea realizării studiului de fezabilitate în perioada aceasta, urmând a fi realizate consultări ale Consiliului Județean Caraș-Severin cu autoritățile administrației publice locale, în vederea asocierii pentru realizarea acestui proiect.

Intenția de acordare a sprijinului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor pentru județul Caraș-Severin a fost exprimată prin Adresa nr. 5384/10.08.2005 a Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, pe care v-am transmis-o în anexă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Domnule deputat?

 
   

Domnul Ioan Țundrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Pentru că nu vreau să rețin colegii aici, v-aș ruga să-mi trimiteți în scris, așa cum ați spus, și o să mai discutăm bilateral. Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

 
  Ioan Aurel Rus

Din partea Partidului România Mare, domnul deputat Ioan Aurel Rus, referitor la cazul Suzana Băloiu, din Bistrița, decedată în condiții neelucidate.

Din partea Ministerului Justiției?

   

Doamna Maria Cristina Manda (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Domnule președinte,

Doamnă deputat,

Domnilor deputați,

În cazul Băloiu Suzana Sanda, am transmis interpelarea dumneavoastră Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și am resolicitat verificarea aspectelor semnalate, privind cercetările efectuate în dosarul referitor la moartea lui Băloiu Suzana Sanda.

Dumneavoastră ați precizat că tatăl victimei Băloiu Suzana a sesizat poliția despre dispariția fiicei sale în data de 25 iulie 1997, dimineața, revenindu-se ulterior cu sesizare la poliție, făcută de soțul victimei și de tatăl acesteia. Din datele comunicate de organele de cercetare penală a rezultat că soțul victimei a sesizat Poliția Municipiului Bistrița în data de 26 iulie 1997, despre faptul că în noaptea de 24 spre 25 iulie 1997 soția sa a dispărut de la domiciliu. Sesizarea poartă un număr de înregistrare, v-am dat în scris.

Din informarea primită, a rezultat că în cursul aceleiași zile o echipă operativă s-a deplasat la domiciliul dispărutei, ocazie cu care au fost efectuate investigații specifice situațiilor în care este sesizată dispariția unor persoane. Investigațiile au continuat și în zilele următoare, abia în data de 28 iulie 1997 fiind găsit cadavrul victimei în râul Bistrița.

Una din întrebările cuprinse în conținutul interpelării se referă la faptul că, în prezența a 3 martori și a atâtor probe la fața locului, nu s-a descoperit autorul crimei. Din datele comunicate, a rezultat că martorii indicați, respectiv: Kiss Ileana, Deac Maria și Borgovan George, au fost audiați de către organele de cercetare penală. Ei locuiau pe aceeași scară cu victima, dar nu au putut oferi semnalmente semnificative cu privire la agresor, decât vag, referitor la înălțime și talie, cu precizarea că purta haine culoare închisă. Cei trei martori au mai afirmat că a doua zi, deci, în 25 iulie 1997, au văzut lângă bordura trotuarului, pe carosabil, o pată cu diametrul de 15 cm, care părea a fi de sânge. Această pată nu a mai fost găsită cu ocazia cercetării la fața locului, deoarece, între timp, plouase. Din păcate, poliția a fost sesizată abia în 26, deci, o zi mai târziu.

A fost verificat alibiul soțului victimei, Băloiu Andrei Savin și s-a constatat că în noaptea de 24 spre 25 iulie el se deplasa cu un autovehicul spre Satu Mare și că în dimineața zilei de 25 iulie a fost înregistrat în registrul de poartă al S.C. Mondiala S.A. din localitatea menționată.

Ați spus că cercetarea la fața locului nu s-a făcut în momentul în care a fost sesizată poliția, conform metodologiei de specialitate: identificare de martori, ridicare de obiecte găsite, urme de sânge, urme de târâre și geaca lăsată la fața locului, amprente digitale și că nu s-au ridicat probe în primele zile. Din datele comunicate de către cele două parchete rezultă că din data de 26 iulie 1997, data sesizării poliției de către soțul victimei, s-au efectuat următoarele: cercetarea locuinței, a împrejurimilor blocului, albiei râului Bistrița pe o distanță de 5-6 km în aval, activități care însă nu au condus la identificarea unor mijloace de probă concludente, deoarece, cu privire la apartament, soțul victimei făcuse curățenie în apartament înainte de a ști că soția sa a fost omorâtă, iar între data declarării dispariției - 26 iulie 1997 și data găsirii cadavrului - 28 iulie 1997 a plouat torențial, iar nivelul apei Bistrița a crescut cu circa 1 metru.

Un alt martor dintre cei audiați, Adam Dorinel, măturător de stradă, a găsit în dimineața zilei de 25 iulie 1997 o haină de piele pe malul râului Bistrița, pe unde a fost târâtă victima. Haina a fost supusă expertizării biologice medico-legale, determinându-se că prezenta urme de sânge umane. În urma verificărilor, Adam Dorinel a fost exclus din cercul de bănuiți, întrucât urmele de sânge nu aparțineau acestuia.

În conțintul interpelării ne spuneți că nu au fost audiați martorii care au ceva de spus. Toți martorii au fost audiați, toți cei, cel puțin, de care poliția și parchetul au cunoștință. Inițial, toți membrii familiei au fost audiați, s-a constituit inițial un cerc de bănuiți de 16 persoane. S-au formulat mai multe versiuni cu privire la mobilul faptei, la autor, au fost derulate ample investigații, în sensul că au fost verificate activitățile suspecților, s-a stabilit anturajul victimei, activitatea ei în perioada anterioară morții, au fost testați la poligraf 6 suspecți, au fost audiați martori, înregistrarea unor convorbiri telefonice și alte activități de supraveghere calificată a suspecților. Mai mult, la un moment dat a fost realizat un portret-robot, prezentat pe un post de televiziune, dar persoana respectivă nu a fost identificată.

Întrucât autorul infracțiunii de omor nu a putut fi descoperit, cauza a fost înregistrată în categoria celor cu AN - "autor necunoscut".

V-ați referit, totodată, în interpelare la motivele stopării cercetărilor de către Poliția Bistrița-Năsăud. Din datele comunicate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, a rezultat că dosarul este examinat trimestrial, stabilindu-se noi versiuni și noi activități de cercetare penală. Verificările sunt efectuate și în prezent de procurorul criminalist, împreună cu ofițerii de investigații criminale din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mai scurt, că ne prinde revelionul aici!

 
   

Doamna Maria Cristina Manda:

Îmi cer scuze...

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Păi, vă rog, dar nici așa!

 
   

Doamna Maria Cristina Manda:

Îmi cer scuze!

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă fiecare coleg al dumneavoastră ar răspunde așa..., repet, ar răspunde doi și, după aia, restul am pleca la plimbare! Vă rog frumos, încheiați!

 
   

Doamna Maria Cristina Manda:

Am încheiat.

Deci, nu sunt finalizate cercetările, nu e oprită ancheta, problema e că...

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Asta trebuia să spuneți, că ancheta e în curs de desfășurare. Vă mulțumesc.

Domnule deputat?

 
   

Domnul Ioan Aurel Rus:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnă secretar de stat,

Mulțumesc pentru răspunsul pe care mi l-ați dat de această dată. Vreau să vă spun că în februarie un coleg de al dumneavoastră s-a prezentat aici într-un mod cu totul lamentabil, de aceea am revenit încă o dată. Acum apreciez că s-au făcut eforturi pentru descoperirea martorului, mai sunt trei martori-cheie și nu a fost chemată să dea declarații fiica victimei.

Este adevărat să soțul apare la fabrica respectivă, în Satu Mare, în 25, undeva, la ora 11,00, că a intrat în fabrică, dar, gândiți-vă, crima s-a produs în noaptea de 24 spre 25, de la Bistrița la Satu Mare sunt 200 de km, sunt două ore și jumătate de drum.

Se ascunde ceva în spatele acestei crime, tatăl victimei a fost subofițer de poliție. Nu pot eu aici să spun lucrurile până la capăt, dar ar trebui mai multă aplecare spre acest caz și s-ar găsi și vinovatul.

Eu, oricum, vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Kovacs Attila, Grupul parlamentar UDMR, privitor la acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice. Dacă domnul deputat este în sală? Dacă nu este în sală, răspunsul scris. A fost înaintat, trebuia să spuneți.

 
  Lia Olguța Vasilescu

Doamna deputat Olguța Vasilescu: "Udemeriștii din Guvernul României promovează interesele Ungariei cu bani românești".

Din partea Ministerului Afacerilor Externe, vă rog.

Vreți să mai citiți o dată?

   

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Nu, nu vreau să mai citesc o dată, vreau să vă spun că am primit deja un material foarte mare, în care, în 200 de pagini, nu mi se spune nimic din ce am cerut eu.

Vroiam, de asemenea, să-mi cer scuze Grupului UDMR, pentru că înțeleg că domnul secretar de stat Nagy nu face parte din UDMR, ci a fost propus ca secretar de stat de cu totul alt partid.

Pe scurt, vreau să vă spun că anul acesta a avut loc un târg internațional la Aiki, unde România a avut un stand. Nu a avut un stand și Ungaria, dar se pare că nici nu a avut nevoie de acest stand, pentru că tot standul românesc era plin numai cu produse tradiționale maghiare. Noi avem o casetă filmată, avem sute de fotografii.

Vreau să nu vă referiți la ceea ce ați scris aici, în material, pentru că nu mă interesează, domnule secretar de stat, pe mine mă interesează atât: cine suportă cheltuielile acestui stand (care, repet, nu a fost al României, a fost al Ungariei, chiar dacă a fost pe bani românești) și ce măsuri a luat ministrul de externe pentru acest lucru? Noi nu plătim bani, contribuabilii români, ca să își facă Ungaria stand pe banii noștri!

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Domnule ministru, scurt, dacă vreți să răspundeți, cine suportă?

 
   

Domnul Ferdinand Nagy (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Domnule președinte,

Doamnă deputat,

Domnilor deputați,

Îmi cer scuze, eu am venit pregătit cu un material mai scurt decât acela pe care vi l-am prezentat dumneavoastră, care, practic, reprezintă un raport de activitate al nostru, al stafului Ministerului de Externe care a reprezentat România la această expoziție mondială, nu este vorba de un târg și nu a fost vorba de un stand al României, a fost vorba de un pavilion național al României. Iar ceea ce spuneți dumneavoastră mă surprinde, pentru că tot ce am prezentat noi acolo, timp de 185 de zile, respectiv spectacolele pe care le-au susțint artiștii - 185 de zile, 12 ore pe zi! - au fost, pur și simplu, artiști care au reprezentat folclorul românesc, au reprezentat muzica cultă românească, au reprezentat teatrul românesc. Mai mult decât atât, am avut și Corul Bisericii Stavropoleos. Dacă aceste manifestări au reprezentat promovarea Ungariei, eu sunt gata să răspund pentru toate acuzațiile dumneavoastră!

Participarea României la această expoziție a fost suportată din bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Și stau cu capul sus și cu coloana vertebrală dreaptă, încă o dată vă spun, am promovat interesele României!

A fost o participare de succes, pavilionul României s-a bucurat de vizita a 2 milioane de vizitatori japonezi, suntem cotați între primele 10 pavilioane, ca și popularitate, la acest eveniment.

Mai mult decât atât, nu știu ce să vă spun... Stau la dispoziție cu orice fel de întrebări.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă rog, doamnă deputat.

 
   

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

(Fiindcă domnul secretar de stat aștepta lângă tribună:) Ocupați-vă locul în băncuță, s-ar putea să vorbesc mai mult!

Domnule secretar de stat,

Vreau să vă spun că aveți maximum de tupeu! Și asta, o dată, pentru că ați venit aici ca să ne mințiți și, a doua oară, pentru că ați avut curajul să apăreți dumneavoastră aici, care sunteți în spatele la toată această chestiune. Eu v-am mai spus: avem casete filmate! Timp de o săptămână, cât a fost o delegație a noastră acolo, s-a filmat non-stop! Au fost numai muzici tradiționale ungurești, adică, ceardașul, poate vă spune ceva, și numai costume maghiare!

Aici, spuneți dumneavoastră, în această prezentare de 200 de pagini, pe care eu mi-am făcut timp să o citesc, spuneți aici că: "A fost un program de dansuri și muzică populară cu piese tradiționale românești din Transilvania și dansuri tradiționale ale minorității maghiare din România". Greșit! Nu "dansuri tradiționale românești din Transilvania", ci dansuri ungurești!

A doua chestiune, vorbiți de "promovarea minorităților", aici. Păi, nici un fel de problemă, dar, atunci, de ce nu au fost reprezentate și celelalte minorități care trăiesc în România și sunt chiar reprezentate în Parlamentul României, 18 minorități? De ce numai minoritatea maghiară?

V-am întrebat clar: cine va suporta aceste costuri? Dacă s-a luat o decizie de către ministrul de externe? Dar se pare că decizia a fost luată deja, din moment ce v-a trimis pe dumneavoastră aici. Adică, nu o să vi se întâmple nimic!

Vă mulțumesc, nu mai aștept replică.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc și eu.

 
  Valeriu Tabără

În continuare, domnul deputat Valeriu Tabără, privind situația cercetării agricole și strategia MAPDR cu privire la patrimoniul cercetării agricole din România.

Domnule secretar de stat, vă rog.

   

Domnul Flaviu Nicolae Lazin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Răspunsul a fost înaintat în scris și el este destul de lung, de aceea, eu am să-mi permit, cu acceptul dumneavoastră, să fac doar un scurt comentariu pe marginea acestui răspuns. Și, așa cum ne-am înțeles, să avem o discuție pe această temă, care ne interesează deopotrivă, și pe noi, ca Executiv, și pe dumneavoastră, care sunteți deputat în Comisia de agricultură și un reprezentant foarte cunoscut al sectorului de cercetare și al învățământului universitar românesc.

Sigur, am traversat o perioadă în care am asistat cu toții, din 1990 până astăzi, la scăderea continuă a potențialului cercetării românești, pe fondul atât al reorganizării activităților, pe fondul reformei funciare, al pierderii continue de suprafață din perimetrul unităților de cercetare, al decapitalizării unităților, al scăderii numărului de cercecetători și al potențialului de susținere în general a activității de cercetare agricolă. Practic, până la Legea nr. 290, cercetarea nu a avut o lege și funcționa sub un statut foarte incert, în baza unui decret în care statutul unităților era unul nedefinit: nici instituții publice, nici societăți comerciale.

Legea nr. 290 reușește să pună oarecum ordine din acest punct de vedere, iar hotărârile de Guvern, despre care doresc să vă informez în mod expres că sunt întocmite în întregime și vor pune "în curat", ca să spun așa, atât prin prisma sumei importante a datoriilor pe care statul le trece la pasiv din conturile acestor unități - suma totală fiind de circa 780 de miliarde, până acum au fost anulate datorii de circa 280 de miliarde și acțiunea continuă pe măsura reorganizării, așa cum spune legea, a unităților - sunt întocmite în întregime două din aceste hotârâri de Guvern, însumând reorganizarea a 15 unități de cercetare, sunt deja pe circuitul de avizare interministerială. Credem că celelalte hotărâri de Guvern de reorganizare a unităților, credem că vor ieși din minister în cursul acestei săptămâni și vor pleca, de asemenea, pe circuitul avizării interministeriale.

Ce urmează, pentru că acesta este subiectul de fond? Urmează, așa cum dumneavoastră știți, o analiză atentă, pe care am început-o împreună cu ASAS-ul, pentru două direcții: 1) o redimensionare a sectorului de cercetare, o redimensionare care să însemne aducerea la niște dimensiuni de unități de cercetare în adevăratul sens și separarea activităților de dezvoltare, care, în propunerea noastră, urmează să fie reorganizate ori companii naționale ori societăți naționale, pe filierele institutelor respective, în așa fel încât rezultatele cercetării să fie apoi aplicate în aceste unități, producerea de sămânță să fie realizată în aceste unități, pentru că credem că mai este nevoie, câțiva ani buni, de o anumită implicare și un anumit control al statului în această chestiune; 2) sectorul de cercetare, redimensionat, urmează să fie susținut direct de la bugetul statului.

Cam acestea sunt principiile rezorganizării, pe care o vedem și pe care, negreșit, o vom discuta și împreună cu dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Tabără.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnule secretar de stat,

Vă mărturisesc că este un moment delicat să faci o interpelare propriului ministru și propriului Guvern, însă demersul vine pe un moment formidabil pentru ceea ce înseamnă starea cercetării agricole și, mai ales, a celei biologice românești, dar agricole, în principal. Și nu întâmplător am făcut această interpelare, după foarte multe demersuri, care nu sunt începute în ultimul an, ci sunt cu o vechime de circa 4-5 ani. Și o fac în cunoștință de cauză, pentru că o viață întreagă mi-am ros coatele și pantofii sau ce am mai avut prin această cercetare, întotdeauna, o cenușăreasă a ceea ce a însemnat agricultura românească, dar cu realizări formidabile.

Și eu spun că acest sector trebuie regândit, dar în așa fel încât el să funcționeze. Să funcționeze acele principii pe care guvernele interbelice le-au considerat de mare importanță și mari agronomi ai țării, care au fost membri și ai Partidului Liberal și ai Partidului Național Țărănesc, și care au gândit o strategie, pentru ca România să nu fie dependentă niciodată de ceea ce înseamnă "materialul biologic".

Astăzi, însă, dacă strategia de restructurare și de punere în funcție a cercetării va fi în așa fel încât patrimoniul să fie pierdut, cercetarea românească nu va mai răspunde cerințelor de integrare europeană a agriculturii. Spun, pentru că hotărârile au fost extrem de mult întârziate, practic, unitățile de cercetare, la această dată, nu au identitate și, ceea ce este mai grav, în acest an, dar nu numai în acest acest an, ci în ultimii ani, aceste unități au beneficiat de extrem de puține surse pe planurile sectoriale de cercetare. Practic, în acest an, nu a ajuns nici un leu la aceste unități!

Ne vom reîntâlni și eu cred că vom discuta această problemă. De altfel, cred că este o chestiune de interes național, de a fi abordată într-un plan mai deschis, inclusiv de către conducerea Alianței, pentru a revedea tot ceea ce este înscris și în Programul de guvernare și ceea ce înseamnă o strategie completă de dezvoltare și de așezare a surselor, pentru ca agricultura noastră să facă față integrării europene. Și de valorificare, sigur, și a ceea ce înseamnă sursele financiare venite de la Comunitatea Europeană.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
  Ioan Munteanu

Domnul deputat Ioan Munteanu, din partea PSD. Vă rog, răspunsul.

   

Domnul Flaviu Nicolae Lazin:

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Permiteți-mi să prezint răspunsul la o interpelare care vizează o anumită declarație a ministrului Gheorghe Flutur, cu scuzele de rigoare că domnia sa nu poate să fie de față. Eu am să dau citire răspunsului formulat, însușit și semnat de domnul ministru:

"În calitate de ministru al agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, am făcut afirmația că există grupuri de interese care ar dori ca România să importe grâu. În acest sens, raportarea unor cantități mai mici de grâu cu cantități de panificație altele decât cele reale ar fi, fără îndoială, un argument care ar pleda în favoarea celor care manifestă acest interes.

Condițiile naturale ale acestui an au fost deosebit de vitrege și, cu toate acestea, producția de grâu recoltată și calitatea ei reprezintă o cifră îndestulătoare și în măsură să împrăștie îngrijorările legate de ideea insuficienței pe piață. Există și dovezi în acest sens, și anume, faptul că prețul practicat la această dată se menține în continuare scăzut, ceea ce nu este tocmai în avantajul producătorilor.

Declarația a fost făcută la Craiova, dar se referea la faptul că, anual, în ultimul timp, au fost interese din partea unor importatori de grâu, evidențiate în mare parte în presă, și că în fiecare an există astfel de preocupări. Ca ministru al agriculturii, nu am putut fi de acord cu astfel de importuri, când oferta internă acoperă și depășește necesarul de consum.

Vă mulțumesc."

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat?

 
   

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Domnule secretar de stat,

Sigur că precizarea dumneavoastră m-a domolit, în sensul că acesta este răspunsul domnului ministru Flutur. Nici nu vreau să fac comentarii suplimentare, vreau să spun că foarte bine a făcut, că a stăpânit fenomenul de import. Și, cu asta, vreau să închid subiectul.

 
   

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Cu aceasta, declar închisă ședința.

Celelalte interpelări sunt amânate pentru o dată ulterioară, din partea Ministerului Educației și Cercetării nefiind nimeni prezent.

Vă mulțumesc. O seară plăcută în continuare.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 19,09.

 
       

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 4:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro