Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/17-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 10-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

 

Ședința a început la ora 16,35.

Lucrările au fost conduse de domnul Dan Radu Rușanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Gelil Eserghep și Gheorghe Albu, secretari.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 331 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 236, fiind absenți 95, din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 14 deputați.

Intrăm în ordinea de zi.

Vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistență judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz, Comisia pentru politică externă.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut înprocedură de urgență.

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, inițiată de domnii deputați Eugen Nicolăescu, Rareș Mănescu, Mihăiță Calimente, membri ai Grupului parlamentar al P.N.L.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru muncă și protecție socială; Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2005

Cameră decizională: Senatul.

4. Propunerea legislativă privind "Legea Curții de Conturi", inițiată de domnii deputați Eugen Nicolăescu, Dan Radu Rușanu, Petre Ungureanu, membri ai Grupului parlamentar al P.N.L., doamna deputat Grațiela Iordache, membră a Grupului parlamentar al P.C., domnul deputat Erdei István, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R., domnul deputat Merka Adrian-Miroslav, membru al Grupului parlamentar al minorităților naționale, domnul deputat Ovidenie Costel, fără apartenență la grup parlamentar.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize:Comisia pentru muncă și protecție socială; Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități

Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2005

Cameră decizională: Senatul

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, inițiată de domnii deputați Relu Fenechiu, Dan Ștefan Motreanu, membri ai Grupului parlamentar al P.N.L.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități

Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2005

Cameră decizională: Senatul.

6. Proiectul de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, adoptat de Senat în ședința din data de 3 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru industrii și servicii; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 13octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian, adoptat de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege privind "Legea energiei termice", adoptat de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care dețin și/sau exploatează plantații viticole cu soiuri nobile, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize:Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptat de Senat în ședința din data de 5 octombrie 2005.

Au fost sesizate, următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților

14. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2005 privind accelerarea absorbției fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanțare cu activele achiziționate în cadrul proiectelor SAPARD, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

15. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, adoptat de Senat în ședința din data de 4 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru sănătate și familie; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

16. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 160 din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inițiată de domnii deputați Uioreanu Horia Dorin, Miuțescu Adrian, membri ai Grupului parlamentar al P.N.L., respinsă de Senat în ședința din data de 3 octombrie 2005.

A fost sesizată, în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; Comisia juridică, de disciplină și imunități

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

17. Propunerea legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005 - 2008, începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile, inițiată de un număr de 14 senatori, membri ai Grupului parlamentar al P.R.M., respinsă de Senat în ședința din data de 3 octombrie 2005.

A fost sesizată, în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

18. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.3 al articolului 53 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004, inițiată de domnul deputat Kerekes Károly, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R., respinsă de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

19. Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, inițiată de domnul deputat Valeriu Tabără, membru al Grupului parlamentar al P.D., respinsă de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

20. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, inițiată de domnii deputați Ioan Oltean, Augustin Zegrean, Daniel Buda, Mircea Man, membri ai Grupului parlamentar al P.D., respinsă de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

21. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 și 4 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, inițiată de domnii deputați Titu Nicolae Gheorghiof, Florin Aurelian Popescu, membri ai Grupului parlamentar al P.N.L., respinsă de Senat în ședința din data de 6 octombrie 2005.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005

Cameră decizională: Camera Deputaților

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2005 pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a Cursului Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, și a Protocolului Adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția de finanțare între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea Părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la Cursul Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București, la 11 iulie 2003 primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru politică externă; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 13 octombrie 2005

Cameră decizională: Senatul

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 12:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro