Adrian Moisoiu
Adrian Moisoiu
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/17-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 10-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005

10. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului:  
    10.1 Adrian Moisoiu
 
see:

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Din partea Grupului parlamentar al P.R.M., domnule deputat Adrian Moisoiu, doriți să citiți interpelarea sau doriți răspuns?

Din partea Ministerului Administrației și Internelor, răspunsul pentru domnul deputat, vă rog.

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, prin care solicitați ministrului administrației și internelor să intervină pentru a se respecta legislația în vigoare, în legătură cu cererea de înlocuire a unui consilier local, menționăm următoarele: potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință, respectiv președintele Consiliului județean, care ia act de aceasta.

Președintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri, prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.

Articolul 12 alin. 1 din același act normativ prevede că: "În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui Consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză".

În ședința din 16.09.2005, Consiliul local al Comunei Tăureni, județul Mureș, a adoptat o hotărâre, prin care s-a luat act de demisia domnului Bercea Remus Vasile din funcția de consilier local și a fost invalidat în funcția de consilier local domnul Rotar Ioan, propunându-se convocarea următorului candidat pe lista P.R.M., filiala Mureș.

Hotărârea în discuție a fost comunicată instituției prefectului, pentru controlul legalității, la data de 20.09.2005.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. 9 din Legea nr. 67 privind alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, candidații înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilier aleși pe listele de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși pe liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianțele politice ori alianțele electorale pe listele cărora au candidat supleanții, confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianțe, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv ori din unul din partidele politice care au constituit alianțe.

Totodată, potrivit art. 32 alin. 3 și 4 din Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreaga durată a mandatului Consiliului local este constituită o comisie de validare, care are competența de a verifica legalitatea alegerii fiecărui consilier, propunând invalidarea numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile legii privind alegerile locale.

Având în vedere faptul că, potrivit art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340 privind instituția prefectului, în exercitarea atribuției cu privire la verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale ori județene, prefectul poate ataca în fața instanței de contencios administrativ astfel de acte, dacă le consideră nelegale, actul atacat fiind suspendat de drept, întrucât a considerat că hotărârea Consiliului local în discuție a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale, prin adresa nr. 16.660 din 26 septembrie, prefectul a solicitat Consiliului local, potrivit legii, să reanalizeze actul administrativ considerat nelegal, urmând ca, în funcție de hotărârea pe care o va adopta Consiliul local, să se procedeze potrivit dispozițiilor legale.

De asemenea, precizăm și faptul că aceste aspecte au fost comunicate de instituția prefectului, domnului Rotaru Ioan, prin adresa nr. 16.593/D2 din 26.09.2005.

Cu alte cuvinte, prefectul a considerat hotărârea respectivă nelegală și a cerut Consiliului local să și-o revizuiască, urmând să se procedeze legal, dacă nu o respectă.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc. Domnule deputat?

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și în același timp îi mulțumesc și domnului secretar de stat pentru răspunsul pe care l-a dat. Într-adevăr este o treabă corectă, este un lucru corect ca un prefect să se străduiască să se aplice legea, dar de data aceasta ne găsim într-o situație puțin diferită, în sensul că primarul, acest primar încalcă cu sfidare legea și care, de fapt, nu este altceva decât un traseist politic. Pentru că în 1996-2000 îl găseam consilier la P.D. Între 2000 și 2004, inițial a fost la P.N.L., după care a trecut repede să fie primar P.S.D. Iar acum nu știu în ce ape urmează să se scalde, probabil că în aceeași direcție, să schimbe din nou partidul. Acest om, împreună cu cei cinci consilieri, vreau să subliniez aici că cei cinci consilieri care au votat împotriva validării au fost P.S.D., deci au fost incorecți, când, de data aceasta, cei trei care au fost corecți au fost cei trei consilieri P.N.L.

Deci, aceștia nu ar trebui și ei sancționați? Pentru că își bat joc de sufletul și de modul în care trăiește o anumită persoană. Numai pentru faptul că omul a fost ales primar și pentru că a instaurat o anumită teroare în această comună și vreau s-o nominalizez de la microfonul Parlamentului, Tăureni, județul Mureș, așa, numai pentru acest motiv să invalideze pe cineva, un consilier ales pe lista unui alt partid și care îndeplinește toate condițiile legale?! Este rușinos că se întâmplă un asemenea lucru și aș ruga Ministerul Administrației Publice și Internelor, dacă s-ar putea, să intervină pentru ca să fie invalidat primarul din funcția pe care o deține.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Vă rog, dacă vreți să completați?

Domnul Mircea Alexandru:

Felul în care votează consilierii locali nu poate fi cenzurat în nici un fel de Executiv, de Ministerul Administrației și Internelor. Aceștia votează conform conștiinței lor.

Dacă, însă, din aceste voturi rezultă o hotărâre, care este nelegală, prefectul are singura pârghie de a cere anularea ei și dacă nu se anulează, de a o ataca în contencios.

În rest, consilierii votează după cum consideră.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule ministru.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 19:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro